summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/tde-i18n-sk/messages/tdeutils/tdefilereplace.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'tde-i18n-sk/messages/tdeutils/tdefilereplace.po')
-rw-r--r--tde-i18n-sk/messages/tdeutils/tdefilereplace.po1165
1 files changed, 1165 insertions, 0 deletions
diff --git a/tde-i18n-sk/messages/tdeutils/tdefilereplace.po b/tde-i18n-sk/messages/tdeutils/tdefilereplace.po
new file mode 100644
index 0000000000..47317ac30e
--- /dev/null
+++ b/tde-i18n-sk/messages/tdeutils/tdefilereplace.po
@@ -0,0 +1,1165 @@
+# translation of tdefilereplace.po to Slovak
+# Slovak translation for tdefilereplace
+# Copyright (c) (c) 2006 Canonical Ltd, and Rosetta Contributors 2006
+# This file is distributed under the same license as the tdewebdev package.
+#
+# Jozef Kacer <quickparser@gmail.com> - imported from launchpad.net by Jozef Riha, 2006.
+# Jozef Riha <jose1711@gmail.com>, 2006.
+# Richard Fric <Richard.Fric@kdemail.net>, 2006.
+# Jozef Káčer <quickparser@gmail.com>, 2007.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: tdefilereplace\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
+"POT-Creation-Date: 2014-09-29 12:06-0500\n"
+"PO-Revision-Date: 2007-05-20 18:29+0200\n"
+"Last-Translator: Jozef Káčer <quickparser@gmail.com>\n"
+"Language-Team: Slovak <sk@li.org>\n"
+"Language: sk\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
+
+#: _translatorinfo.cpp:1
+msgid ""
+"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
+"Your names"
+msgstr "Jozef Káčer,Jozef Říha"
+
+#: _translatorinfo.cpp:3
+msgid ""
+"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
+"Your emails"
+msgstr "quickparser@gmail.com,jose1711@gmail.com"
+
+#: configurationclasses.cpp:168
+msgid " Line:%3,Col:%4 - \"%1\" -> \"%2\""
+msgstr " Riadok:%3,Stĺ:%4 - \"%1\" -> \"%2\""
+
+#: knewprojectdlg.cpp:97
+msgid "Project Directory"
+msgstr "Priečinok projektu"
+
+#: knewprojectdlg.cpp:119
+msgid "You must fill the combo boxes (location and filter) before continuing."
+msgstr ""
+"Musíte vyplniť vyskakovacie rámčeky (umiestnenie a filter), aby ste mohli "
+"pokračovať."
+
+#: knewprojectdlg.cpp:127
+msgid "Some edit boxes are empty in the <b>Owner</b> page."
+msgstr "Niektoré rámčeky sú prázdne na stránke <b>Vlastník</b>."
+
+#: knewprojectdlg.cpp:137
+msgid "The minimum size is greater than the maximum size."
+msgstr "Minimálna veľkosť je väčšia než maximálna."
+
+#: main.cpp:25
+msgid "Batch search and replace tool"
+msgstr "Nástroj dávkového hľadania a nahrádzania"
+
+#: main.cpp:31
+msgid "Starting folder"
+msgstr "Štartovací priečinok"
+
+#: main.cpp:37
+#, fuzzy
+msgid "TDEFileReplace"
+msgstr "KFileReplace"
+
+#: main.cpp:38 tdefilereplacepart.cpp:517
+#, fuzzy
+msgid "Part of the KDEWebDev module."
+msgstr "Časť modulu TDEWebDev"
+
+#: main.cpp:41
+msgid "Shell author, KPart creator, co-maintainer"
+msgstr "Autor Shellu, tvorca KPart, spolu-správca"
+
+#: main.cpp:42 tdefilereplacepart.cpp:522
+msgid "Current maintainer, code cleaner and rewriter"
+msgstr "Momentálny správca, čistič kódu a prepisovateľ"
+
+#: main.cpp:44 tdefilereplacepart.cpp:519
+#, fuzzy
+msgid "Original author of the TDEFileReplace tool"
+msgstr "Pôvodný autor nástroja KFileReplace"
+
+#. i18n: file tdefilereplacepartui.rc line 4
+#: rc.cpp:3 rc.cpp:27
+#, no-c-format
+msgid "Search/&Replace"
+msgstr "Hľadať/Nah&radiť"
+
+#. i18n: file tdefilereplacepartui.rc line 11
+#: rc.cpp:6
+#, no-c-format
+msgid "&Strings"
+msgstr "Reťaz&ce"
+
+#. i18n: file tdefilereplacepartui.rc line 24
+#: rc.cpp:9
+#, no-c-format
+msgid "&Results"
+msgstr "%Výsledky"
+
+#. i18n: file tdefilereplacepartui.rc line 55
+#: rc.cpp:21
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "TDEFileReplace Main Toolbar"
+msgstr "Hlavný panel nástrojov KFileReplace"
+
+#. i18n: file kaddstringdlgs.ui line 16
+#: rc.cpp:30
+#, no-c-format
+msgid "Insert Searching/Replacing Strings"
+msgstr "Vložiť hľadané/nahrádzajúce reťazce"
+
+#. i18n: file kaddstringdlgs.ui line 38
+#: rc.cpp:33
+#, no-c-format
+msgid "Choose String Adding Mode"
+msgstr "Vyberte režim pridávania reťazcov"
+
+#. i18n: file kaddstringdlgs.ui line 52
+#: rc.cpp:36
+#, no-c-format
+msgid "Search and replace mode"
+msgstr "Režim hľadať a nahradiť"
+
+#. i18n: file kaddstringdlgs.ui line 63
+#: rc.cpp:39
+#, no-c-format
+msgid "Search only mode"
+msgstr "Režim iba hľadať"
+
+#. i18n: file kaddstringdlgs.ui line 106
+#: rc.cpp:42
+#, no-c-format
+msgid "Search for:"
+msgstr "Hľadať:"
+
+#. i18n: file kaddstringdlgs.ui line 135
+#: rc.cpp:45
+#, no-c-format
+msgid "Replace with:"
+msgstr "Nahradiť s:"
+
+#. i18n: file kaddstringdlgs.ui line 270
+#: rc.cpp:48 rc.cpp:51 rc.cpp:306 rc.cpp:312
+#, no-c-format
+msgid "Search For"
+msgstr "Hľadať"
+
+#. i18n: file kaddstringdlgs.ui line 322
+#: rc.cpp:54 rc.cpp:309
+#, no-c-format
+msgid "Replace With"
+msgstr "Nahradiť s"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 16
+#: rc.cpp:66
+#, no-c-format
+msgid "Search & Replace in Files"
+msgstr "Hľadať a nahradiť v súboroch"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 89
+#: rc.cpp:72
+#, no-c-format
+msgid "Search Now"
+msgstr "Hľadať teraz"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 103
+#: rc.cpp:75
+#, no-c-format
+msgid "Search Later"
+msgstr "Hľadať neskôr"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 142
+#: rc.cpp:81
+#, no-c-format
+msgid "&General"
+msgstr "&Všeobecné"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 153
+#: rc.cpp:84
+#, no-c-format
+msgid "Startup Folder Options"
+msgstr "Voľby štartovacieho priečinka"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 164
+#: rc.cpp:87
+#, no-c-format
+msgid "Filter:"
+msgstr "Filter:"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 175
+#: rc.cpp:90
+#, no-c-format
+msgid "Location:"
+msgstr "Umiestnenie:"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 212
+#: rc.cpp:93
+#, no-c-format
+msgid "Insert a search path here. You can use the search path button."
+msgstr "Sem vložte cestu hľadania. Môžete použiť tlačidlo cesty hľadania."
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 262
+#: rc.cpp:96
+#, no-c-format
+msgid "&Include subfolders"
+msgstr "&Zahrnúť podpriečinky"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 275
+#: rc.cpp:99
+#, no-c-format
+msgid "Search/Replace Strings"
+msgstr "Hľadať/nahradiť reťazce"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 296
+#: rc.cpp:102
+#, no-c-format
+msgid "Search:"
+msgstr "Hľadať:"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 304
+#: rc.cpp:105
+#, no-c-format
+msgid "Replace:"
+msgstr "Nahradiť:"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 314
+#: rc.cpp:108 rc.cpp:204
+#, no-c-format
+msgid "General Options"
+msgstr "Všeobecné voľby"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 328
+#: rc.cpp:111
+#, no-c-format
+msgid "Enable &regular expressions"
+msgstr "Povoliť &regulérne výrazy"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 336
+#: rc.cpp:114
+#, no-c-format
+msgid "Do &backup copy instead of overwrite"
+msgstr "Urobiť &záložnú kópiu miesto prepísania"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 344
+#: rc.cpp:117
+#, no-c-format
+msgid "&Case sensitive"
+msgstr "Rozlišovať &veľkosť písmen"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 352
+#: rc.cpp:120
+#, no-c-format
+msgid "Enable co&mmands in the replace string"
+msgstr "Povoliť prí&kazy v reťazci nahradenia"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 360
+#: rc.cpp:123 rc.cpp:210
+#, no-c-format
+msgid "Backup copy suffix:"
+msgstr "Prípona záložnej kópie:"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 389
+#: rc.cpp:126 rc.cpp:228
+#, no-c-format
+msgid "Encoding of the files:"
+msgstr "Kódovanie súborov:"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 401
+#: rc.cpp:129 rc.cpp:231
+#, no-c-format
+msgid "&Advanced"
+msgstr "&Pokročilé"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 412
+#: rc.cpp:132
+#, no-c-format
+msgid "Ownership Filtering"
+msgstr "Filtrovanie vlastníctva"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 423
+#: rc.cpp:135
+#, no-c-format
+msgid "User: "
+msgstr "Užívateľ: "
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 429
+#: rc.cpp:138 rc.cpp:156 rc.cpp:267 rc.cpp:288 report.cpp:114
+#, no-c-format
+msgid "Name"
+msgstr "Názov"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 434
+#: rc.cpp:141 rc.cpp:159
+#, no-c-format
+msgid "ID (Number)"
+msgstr "ID (Číslo)"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 456
+#: rc.cpp:144 rc.cpp:150
+#, no-c-format
+msgid "Equals To"
+msgstr "Sa rovná"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 461
+#: rc.cpp:147 rc.cpp:153
+#, no-c-format
+msgid "Is Not"
+msgstr "Nie je"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 539
+#: rc.cpp:162
+#, no-c-format
+msgid "Group:"
+msgstr "Skupina:"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 565
+#: rc.cpp:165
+#, no-c-format
+msgid "Access Date Filtering"
+msgstr "Filtrovanie dátumu prístupu"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 592
+#: rc.cpp:168
+#, no-c-format
+msgid "Dates valid for:"
+msgstr "Dátumy platné:"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 600
+#: rc.cpp:171
+#, no-c-format
+msgid "Accessed after:"
+msgstr "Prístup po:"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 608
+#: rc.cpp:174
+#, no-c-format
+msgid "Accessed before: "
+msgstr "Prístup pred: "
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 624
+#: rc.cpp:177
+#, no-c-format
+msgid "Last Writing Access"
+msgstr "Posledný prístup zápisu"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 629
+#: rc.cpp:180
+#, no-c-format
+msgid "Last Reading Access"
+msgstr "Posledný prístup čítania"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 737
+#: rc.cpp:183
+#, no-c-format
+msgid "Size Filtering"
+msgstr "Filtrovanie veľkosti"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 764
+#: rc.cpp:186
+#, no-c-format
+msgid "Minimum si&ze:"
+msgstr "Mi&nimálna veľkosť:"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 772
+#: rc.cpp:189
+#, no-c-format
+msgid "Maximum size:"
+msgstr "Maximálna veľkosť:"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 822
+#: rc.cpp:192 rc.cpp:195
+#, no-c-format
+msgid "KB"
+msgstr "KB"
+
+#. i18n: file koptionsdlgs.ui line 34
+#: rc.cpp:201
+#, no-c-format
+msgid "General"
+msgstr "Všeobecné"
+
+#. i18n: file koptionsdlgs.ui line 56
+#: rc.cpp:207
+#, no-c-format
+msgid "Enable commands in replace strings"
+msgstr "Povoliť reaťace v reťazcoch nahradenia"
+
+#. i18n: file koptionsdlgs.ui line 83
+#: rc.cpp:213
+#, no-c-format
+msgid "Notif&y on errors"
+msgstr "Upo&zorniť na chyby"
+
+#. i18n: file koptionsdlgs.ui line 91
+#: rc.cpp:216
+#, no-c-format
+msgid "Case sensitive"
+msgstr "Rozlišovať veľkosť písmen"
+
+#. i18n: file koptionsdlgs.ui line 102
+#: rc.cpp:219
+#, no-c-format
+msgid "Recursive (search/replace in all sub folders)"
+msgstr "Rekurzívne (hľadať/nahradiť vo všetkých podpriečinkoch)"
+
+#. i18n: file koptionsdlgs.ui line 116
+#: rc.cpp:222
+#, no-c-format
+msgid "Enable regular e&xpressions"
+msgstr "Povoliť re&gulérne výrazy"
+
+#. i18n: file koptionsdlgs.ui line 124
+#: rc.cpp:225
+#, no-c-format
+msgid "Do &backup copy"
+msgstr "Urobiť &záložnú kópiu"
+
+#. i18n: file koptionsdlgs.ui line 168
+#: rc.cpp:234
+#, no-c-format
+msgid "Advanced Options"
+msgstr "Pokročilé voľby"
+
+#. i18n: file koptionsdlgs.ui line 179
+#: rc.cpp:237
+#, no-c-format
+msgid "Ignore hidden files and folders"
+msgstr "Ignorovať skryté súbory a priečinky"
+
+#. i18n: file koptionsdlgs.ui line 187
+#: rc.cpp:240
+#, no-c-format
+msgid "Follow s&ymbolic links"
+msgstr "Sledovať s&ymbolické odkazy"
+
+#. i18n: file koptionsdlgs.ui line 195
+#: rc.cpp:243
+#, no-c-format
+msgid "When searching, stop on first string found (faster but no details)"
+msgstr ""
+"Pri hľadaní zastaviť pri prvom nájdenom reťazci (rýchlejšie, ale bez detailov)"
+
+#. i18n: file koptionsdlgs.ui line 206
+#: rc.cpp:246
+#, no-c-format
+msgid "Do not show file if no strings are found or replaced"
+msgstr "Nezobrazovať súbor, ak sa nenájdu alebo nenahradia žiadne reťazce"
+
+#. i18n: file koptionsdlgs.ui line 242
+#: rc.cpp:249
+#, no-c-format
+msgid "Show confirmation dialog"
+msgstr "Zobraziť potvrdzovací dialog"
+
+#. i18n: file koptionsdlgs.ui line 255
+#: rc.cpp:252
+#, no-c-format
+msgid "Confirm before replace each string"
+msgstr "Potvrdiť pred nahradením každého reťazca"
+
+#. i18n: file koptionsdlgs.ui line 296
+#: rc.cpp:258
+#, no-c-format
+msgid "&Default Values"
+msgstr "Východzie &hodnoty"
+
+#. i18n: file tdefilereplaceviewwdg.ui line 69
+#: rc.cpp:270 rc.cpp:291 report.cpp:115
+#, no-c-format
+msgid "Folder"
+msgstr "Priečinok"
+
+#. i18n: file tdefilereplaceviewwdg.ui line 80
+#: rc.cpp:273 report.cpp:122
+#, no-c-format
+msgid "Old Size"
+msgstr "Stará veľkosť"
+
+#. i18n: file tdefilereplaceviewwdg.ui line 91
+#: rc.cpp:276 report.cpp:123
+#, no-c-format
+msgid "New Size"
+msgstr "Nová veľkosť"
+
+#. i18n: file tdefilereplaceviewwdg.ui line 102
+#: rc.cpp:279 report.cpp:54
+#, no-c-format
+msgid "Replaced Strings"
+msgstr "Nahradené reťazce"
+
+#. i18n: file tdefilereplaceviewwdg.ui line 113
+#: rc.cpp:282 rc.cpp:300 report.cpp:126
+#, no-c-format
+msgid "Owner User"
+msgstr "Užívateľ vlastníka"
+
+#. i18n: file tdefilereplaceviewwdg.ui line 124
+#: rc.cpp:285 rc.cpp:303 report.cpp:127
+#, no-c-format
+msgid "Owner Group"
+msgstr "Skupina vlastníka"
+
+#. i18n: file tdefilereplaceviewwdg.ui line 203
+#: rc.cpp:294 report.cpp:118
+#, no-c-format
+msgid "Size"
+msgstr "Veľkosť"
+
+#. i18n: file tdefilereplaceviewwdg.ui line 214
+#: rc.cpp:297
+#, no-c-format
+msgid "Found Strings"
+msgstr "Nájdené reťazce"
+
+#. i18n: file tdefilereplaceviewwdg.ui line 427
+#: rc.cpp:315
+#, no-c-format
+msgid "Green means ready"
+msgstr "Zelená znamená pripravený"
+
+#. i18n: file tdefilereplaceviewwdg.ui line 430
+#: rc.cpp:318
+#, no-c-format
+msgid "Ready"
+msgstr "Pripravený"
+
+#. i18n: file tdefilereplaceviewwdg.ui line 454
+#: rc.cpp:321
+#, no-c-format
+msgid "Yellow means wait while sorting list"
+msgstr "Žltá znamená čakajte, kým sa zotriedi zoznam"
+
+#. i18n: file tdefilereplaceviewwdg.ui line 457
+#: rc.cpp:324
+#, no-c-format
+msgid "Please wait while sorting list"
+msgstr "Prosím čakajte, kým sa zotriedi zoznam"
+
+#. i18n: file tdefilereplaceviewwdg.ui line 478
+#: rc.cpp:327
+#, no-c-format
+msgid "Red means scanning files"
+msgstr "Červená znamená prehľadanie súborov:"
+
+#. i18n: file tdefilereplaceviewwdg.ui line 513
+#: rc.cpp:330
+#, no-c-format
+msgid "Scanned files:"
+msgstr "Prehľadané súbory:"
+
+#: report.cpp:41 report.cpp:194
+msgid "<qt>Cannot open the file <b>%1</b>.</qt>"
+msgstr "<qt>Nemôžem otvoriť súbor <b>%1</b>.</qt>"
+
+#: report.cpp:55
+msgid "Replace with"
+msgstr "Nahradiť s"
+
+#: report.cpp:59
+msgid "Total number occurrences"
+msgstr "Celkový počet výskytov"
+
+#: report.cpp:60
+msgid "-"
+msgstr "-"
+
+#: report.cpp:68
+#, fuzzy
+msgid "TDEFileReplace Report"
+msgstr "Správa KFileReport"
+
+#: report.cpp:73
+msgid "Searching/Replacing Strings Table"
+msgstr "Tabuľka reťazcov Hľadania/nahrádzania"
+
+#: report.cpp:76
+msgid "Search for"
+msgstr "Hľadať"
+
+#: report.cpp:111
+msgid "Results Table"
+msgstr "Tabuľka výsledkov"
+
+#: report.cpp:201
+msgid "Created by"
+msgstr "Vytvoril"
+
+#: report.cpp:203
+msgid "date"
+msgstr "dátum"
+
+#: report.cpp:205
+msgid "Total occurrences"
+msgstr "Celkové výskyty"
+
+#: tdefilereplace.cpp:49
+#, fuzzy
+msgid "Could not find the TDEFileReplace part."
+msgstr "Nenašla sa časť z KFileReplace."
+
+#: tdefilereplacelib.cpp:99
+#, c-format
+msgid ""
+"_n: 1 byte\n"
+"%n bytes"
+msgstr ""
+"1 bajt\n"
+"%n bajty\n"
+"%n bajtov"
+
+#: tdefilereplacelib.cpp:105
+msgid "%1 KB"
+msgstr "%1 KB"
+
+#: tdefilereplacelib.cpp:111
+msgid "%1 MB"
+msgstr "%1 MB"
+
+#: tdefilereplacelib.cpp:117
+msgid "%1 GB"
+msgstr "%1 GB"
+
+#: tdefilereplacelib.cpp:140
+msgid ""
+"<qt>Cannot open the file <b>%1</b> and load the string list. This file seems "
+"not to be a valid old kfr file or it is broken.</qt>"
+msgstr ""
+"<qt>Súbor <b>%1</b> sa nedá otvoriť a nedá sa načítať zoznam reťazcov. Tento "
+"súbor asi nie je platný starý kfr súbor alebo je poškodený.</qt>"
+
+#: tdefilereplacelib.cpp:158 tdefilereplacelib.cpp:171
+#: tdefilereplacelib.cpp:177
+msgid "Cannot read data."
+msgstr "Nedajú sa čítať dáta."
+
+#: tdefilereplacelib.cpp:167
+msgid "Out of memory."
+msgstr "Nedostatok pamäte."
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:102
+msgid "Ready."
+msgstr "Pripravený."
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:151
+msgid "Search completed."
+msgstr "Hľadanie dokončené."
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:164
+msgid ""
+"<qt>You have selected <b>%1</b> as the encoding of the files."
+"<br>Selecting the correct encoding is very important as if you have files that "
+"have some other encoding than the selected one, after a replace you may damage "
+"those files."
+"<br>"
+"<br>In case you do not know the encoding of your files, select <i>utf8</i> "
+"and <b>enable</b> the creation of backup files. This setting will autodetect <i>"
+"utf8</i> and <i>utf16</i> files, but the changed files will be converted to <i>"
+"utf8</i>.</qt>"
+msgstr ""
+"<qt>Vybrali ste <b>%1</b> ako kódovanie súborov."
+"<br>Výber správneho kódovania je veľmi dôležité, pretože ak máte súbory, ktoré "
+"majú iné kódovanie ako to vybrané, po nahradení si tie súbory môžete poškodiť."
+"<br>"
+"<br>V prípade, že nepoznáte kódovanie svojich súborov, vyberte <i>utf8</i> a <b>"
+"povoľte</b> tvortu záložných súborov. Toto nastavenie automaticky deteguje "
+"súbory <i>utf8</i> a <i>utf16</i>, ale zmenené súbory budú prevedené do <i>"
+"utf8</i>.</qt>"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:164
+msgid "File Encoding Warning"
+msgstr "Upozornenie na kódovanie súboru"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:173
+msgid "Replacing files (simulation)..."
+msgstr "Nahrádzam súbory (simulácia)..."
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:174
+msgid "Replaced strings (simulation)"
+msgstr "Nahradené reťazce (simulácia)"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:178
+msgid "Replacing files..."
+msgstr "Nahrádzam súbory..."
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:179
+msgid "Replaced strings"
+msgstr "Nahradené reťazce"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:233
+msgid "Stopping..."
+msgstr "Zastavujem..."
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:247
+msgid "There are no results to save: the result list is empty."
+msgstr "Žiadne výsledky na uloženie: zoznam výsledkov je prázdny."
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:251
+msgid "Save Report"
+msgstr "Správa o uložení"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:261
+msgid "<qt>A folder or a file named <b>%1</b> already exists.</qt>"
+msgstr "<qt>Priečinok alebo súbor s názvom <b>%1</b> už existuje.</qt>"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:269
+msgid "<qt>Cannot create the <b>%1</b> folder.</qt>"
+msgstr "<qt>Priečinok <b>%1</b> sa nedá vytvoriť.</qt>"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:347
+#, fuzzy
+msgid "TDEFileReplace strings"
+msgstr "Reťazce KFileReplace"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:347 tdefilereplaceview.cpp:425
+msgid "All Files"
+msgstr "Všetky súbory"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:348
+msgid "Load Strings From File"
+msgstr "Načítať reťazce zo súboru"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:381
+msgid "Cannot open folders."
+msgstr "Nedajú sa otvoriť priečinky."
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:513
+#, fuzzy
+msgid "TDEFileReplacePart"
+msgstr "KFileReplacePart"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:515
+msgid "Batch search and replace tool."
+msgstr "Nástroj dávkového hľadania a nahrádzania."
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:525
+msgid "Co-maintainer, KPart creator"
+msgstr "Spolusprávca, tvorca KPart"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:528
+msgid "Original german translator"
+msgstr "Pôvodný prekladateľ do Nemčiny"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:538
+#, fuzzy
+msgid "Sorry, currently the TDEFileReplace part works only for local files."
+msgstr "Ľutujem, momentálne časť KFileReplace funguje iba pre miestne súbory."
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:538
+msgid "Non Local File"
+msgstr "Nelokálny súbor"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:570
+msgid "Customize Search/Replace Session..."
+msgstr "Prispôsobiť sedenie Hľadať/Nahradiť..."
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:571
+msgid "&Search"
+msgstr "&Hľadať"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:572
+msgid "S&imulate"
+msgstr "S&imulovať"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:573
+msgid "&Replace"
+msgstr "Nah&radiť"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:574
+msgid "Sto&p"
+msgstr "Zas&taviť"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:575
+msgid "Cre&ate Report File..."
+msgstr "&Vytvoriť súbor správy..."
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:578
+msgid "&Add String..."
+msgstr "&Pridať reťazec..."
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:580
+msgid "&Delete String"
+msgstr "&Zmazať reťazec"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:581
+msgid "&Empty Strings List"
+msgstr "&Vyprázdniť zoznam reťazcov"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:582
+msgid "Edit Selected String..."
+msgstr "Upraviť vybraný reťazec..."
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:583
+msgid "&Save Strings List to File..."
+msgstr "&Uložiť zoznam reťazcov do súboru..."
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:584
+msgid "&Load Strings List From File..."
+msgstr "&Načítať zoznam reťazcov zo súboru..."
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:585
+msgid "&Load Recent Strings Files"
+msgstr "&Načítať nedávne súbory reťazcov"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:586
+msgid "&Invert Current String (search <--> replace)"
+msgstr "&Obrátiť súčasný reťazec (hľadať <--> nahradiť)"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:587
+msgid "&Invert All Strings (search <--> replace)"
+msgstr "&Obrátiť všetky reťazce (hľadať <--> nahradiť)"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:590
+msgid "&Include Sub-Folders"
+msgstr "&Zahrnúť podpriečinky"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:591
+msgid "Create &Backup Files"
+msgstr "Vytvoriť &záložné súbory"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:592
+msgid "Case &Sensitive"
+msgstr "Rozlišovať &veľkosť písmen"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:593
+msgid "Enable Commands &in Replace String: [$command:option$]"
+msgstr "Povoliť príkazy &v Nahradiť reťazec: [$command:option$]"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:594
+msgid "Enable &Regular Expressions"
+msgstr "Povoliť &regulérne výrazy"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:595
+#, fuzzy
+msgid "Configure &TDEFileReplace..."
+msgstr "Nastaviť &KFileReplace..."
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:598 tdefilereplaceview.cpp:530
+msgid "&Properties"
+msgstr "&Vlastnosti"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:599 tdefilereplaceview.cpp:502
+msgid "&Open"
+msgstr "&Otvoriť"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:603 tdefilereplaceview.cpp:515
+msgid "&Edit in Quanta"
+msgstr "Up&raviť v Quante"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:605 tdefilereplaceview.cpp:521
+msgid "Open Parent &Folder"
+msgstr "Otvoriť rodičovský &priečinok"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:607
+msgid "E&xpand Tree"
+msgstr "&Rozbaliť strom"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:608
+msgid "&Reduce Tree"
+msgstr "&Zbaliť strom"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:609
+#, fuzzy
+msgid "&About TDEFileReplace"
+msgstr "&O KFileReplace"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:610
+#, fuzzy
+msgid "TDEFileReplace &Handbook"
+msgstr "Príručka k KFileReplace"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:611
+msgid "&Report Bug"
+msgstr "&Hlásiť chybu"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:1025 tdefilereplacepart.cpp:1113
+#: tdefilereplacepart.cpp:1335
+msgid "<qt>Cannot open file <b>%1</b> for reading.</qt>"
+msgstr "<qt>Nemôžem otvoriť súbor <b>%1</b> na čítanie.</qt>"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:1064 tdefilereplacepart.cpp:1142
+msgid "<qt>Cannot open file <b>%1</b> for writing.</qt>"
+msgstr "<qt>Nemôžem otvoriť súbor <b>%1</b> na zápis.</qt>"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:1199
+msgid ""
+"<qt>Do you want to replace the string <b>%1</b> with the string <b>%2</b>?</qt>"
+msgstr "<qt>Chcete nahradiť reťazec <b>%1</b> reťazcom <b>%2</b>?</qt>"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:1200
+msgid "Confirm Replace"
+msgstr "Potvrdiť nahradenie"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:1202
+msgid "Do Not Replace"
+msgstr "Nenahrádzať"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:1406 tdefilereplacepart.cpp:1446
+msgid " Line:%2, Col:%3 - \"%1\""
+msgstr " Riadok:%2, Stĺ:%3 - \"%1\""
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:1512
+msgid "<qt>Cannot open the file <b>%1</b> and load the string list.</qt>"
+msgstr "<qt>Nemôžem otvoriť súbor <b>%1</b> a načítať zoznam reťazcov.</qt>"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:1520
+msgid ""
+"<qt>File <b>%1</b> seems not to be written in new kfr format. Remember that the "
+"old kfr format will be soon abandoned. You can convert your old rules files by "
+"simply saving them with tdefilereplace.</qt>"
+msgstr ""
+"<qt>Súbor <b>%1</b> pravdepodobne nie je zapísaný v novom kfr formáte. "
+"Pamätajte na to, že od starého kfr formátu sa čoskoro upustí. Svoje staré "
+"súbory s pravidlami môžete jednoducho previesť tak, že ich uložíte pomocou "
+"tdefilereplace.</qt>"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:1540
+msgid ""
+"<qt>The format of kfr files has been changed; attempting to load <b>%1</b>"
+". Please see the KFilereplace manual for details. Do you want to load a "
+"search-and-replace list of strings?</qt>"
+msgstr ""
+"<qt>Formtá súborov kfr bol zmenený; pokúšam sa načítať <b>%1</b>"
+". Prosím, pozrite si manuál ku KFilereplace pre podrobnosti. Chcete načítať "
+"zoznam reťazcov nájdi-a-nahraď?</qt>"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:1540
+msgid "Load"
+msgstr "Načítať"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:1540
+msgid "Do Not Load"
+msgstr "Nenačítať"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:1629
+msgid "There are no strings to search and replace."
+msgstr "Neexistujú žiadne reťazce pre nájdenie a nahradenie."
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:1642
+msgid "<qt>The main folder of the project <b>%1</b> does not exist.</qt>"
+msgstr "<qt>Hlavný priečinok projektu <b>%1</b> neexistuje.</qt>"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:1650
+msgid "<qt>Access denied in the main folder of the project:<br><b>%1</b></qt>"
+msgstr ""
+"<qt>Prístup k súboru v hlavnom priečinku projektu bol zamietnutý:"
+"<br><b>%1</b></qt>"
+
+#: tdefilereplaceview.cpp:120
+msgid ""
+"<qt>Cannot invert string <b>%1</b>, because the search string would be "
+"empty.</qt>"
+msgstr ""
+"<qt>Reťazec <b>%1</b> sa nedá obrátiť, pretože by bol hľadaný reťazec "
+"prázdny.</qt>"
+
+#: tdefilereplaceview.cpp:259
+msgid "File %1 cannot be opened. Might be a DCOP problem."
+msgstr "Súbor %1 sa nedá otvoriť. Môže to byť problém s DCOP."
+
+#: tdefilereplaceview.cpp:281
+msgid "Do you really want to delete %1?"
+msgstr "Naozaj chcete vymazať %1?"
+
+#: tdefilereplaceview.cpp:401
+msgid "No strings to save as the list is empty."
+msgstr "Žiadne reťazce na uloženie, pretože je zoznam prázdny."
+
+#: tdefilereplaceview.cpp:425
+#, fuzzy
+msgid "TDEFileReplace Strings"
+msgstr "Reťazce KFileReplace"
+
+#: tdefilereplaceview.cpp:426
+msgid "Save Strings to File"
+msgstr "Uložiť reťazce do súboru"
+
+#: tdefilereplaceview.cpp:437
+msgid "File %1 cannot be saved."
+msgstr "Súbor %1 sa nedá uložiť."
+
+#: tdefilereplaceview.cpp:507
+msgid "Open &With..."
+msgstr "Otvoriť &pomocou..."
+
+#: whatthis.h:29
+msgid ""
+"Shows the statistics of your operations. Note that the columns content changes "
+"depending on what kind of operation you are performing."
+msgstr ""
+"Zobrazí štatistiku vašich operácií. Všimnite si, že obsah stĺpcov sa mení v "
+"závislosti od druhu operácie, ktorú vykonávate."
+
+#: whatthis.h:31
+msgid ""
+"Shows a list of strings to search for (and if you specified it, a list of "
+"strings to replace with). Use the \"add strings\" dialog to edit your string "
+"list or double click on a string."
+msgstr ""
+"Zobrazí zoznam hľadaných reťazcov (a ak ste ho určili, tak aj zoznam "
+"nahradzovacích reťazcov). Použite dialóg \"pridať reťazec\" pre úpravu vašeho "
+"zoznamu reťazcov alebo dva krát kliknite na reťazec."
+
+#: whatthis.h:34
+msgid ""
+"Base folder for operations of search/replace. Insert path string here by hand "
+"or use the search button."
+msgstr ""
+"Základný priečinok pre operácie hľadania/nahrádzania. Sem vložte reťazec cesty "
+"ručne alebo použite tlačidlo prehľadávania."
+
+#: whatthis.h:36
+msgid "Shell-like wildcards. Example: \"*.html;*.txt;*.xml\"."
+msgstr "Symboly wildcard podobné shellu. Príklad: \"*.html; *.txt;*.xml\". "
+
+#: whatthis.h:38
+msgid ""
+"Insert the minimum file size you want to search, or leave it unchecked if you "
+"don't want minimum size limit."
+msgstr ""
+"Vložte minimálnu veľkosť súboru, ktorý sa má hľadať, alebo ju ponechajte "
+"nezaškrtnutú, ak nechcete limit minimálnej veľkosti."
+
+#: whatthis.h:40
+msgid ""
+"Insert the maximum file size you want to search, or leave it unchecked if you "
+"don't want maximum size limit."
+msgstr ""
+"Vložte maximálnu veľkosť súboru, ktorý sa má hľadať, alebo ju ponechajte "
+"nezaškrtnutú, ak nechcete limit maximálnej veľkosti."
+
+#: whatthis.h:42
+msgid ""
+"Insert the minimum value for file access date that you want to search, or leave "
+"it unchecked if you don't a minimum limit."
+msgstr ""
+"Vložte minimálnu hodnotu pre dátum prístupu k súboru, ktorý chcete hľadať, "
+"alebo ju ponechajte nezaškrtnutú, ak nechcete limit minima."
+
+#: whatthis.h:44
+msgid ""
+"Insert the maximum value for file access date that you want to search, or leave "
+"it unchecked if you don't a maximum limit."
+msgstr ""
+"Vložte maximálnu hodnotu pre dátum prístupu k súboru, ktorý chcete hľadať, "
+"alebo ju ponechajte nezaškrtnutú, ak nechcete limit maxima."
+
+#: whatthis.h:46
+msgid ""
+"Select \"writing\" if you want to use the date of the last modification, or "
+"\"reading\" to use the the date of the last access."
+msgstr ""
+"Vyberte \"zápis\" ak chcete použiť dátum poslednej modifikácie, alebo "
+"\"čítanie\" pre použitie dátumu posledného prístupu."
+
+#: whatthis.h:48
+msgid "Minimum value for access date."
+msgstr "Minimálna hodnota pre dátum prístupu."
+
+#: whatthis.h:50
+msgid "Maximum value for access date."
+msgstr "Maximálna hodnota pre dátum prístupu."
+
+#: whatthis.h:52
+msgid "Insert here the string to search for."
+msgstr "Sem vložte reťazec, ktorý sa má hľadať."
+
+#: whatthis.h:54
+msgid "Insert here the string to replace with."
+msgstr "Sem vložte reťazec, ktorým sa má nahrádzať."
+
+#: whatthis.h:57
+msgid "Enable this option if your search is case sensitive."
+msgstr "Zapnite túto voľbu ak vaše hľadanie je citlivé na veľkosť písmen."
+
+#: whatthis.h:59
+msgid "Enable this option to search in sub folders too."
+msgstr "Zapnite túto voľbu pre prehľadávanie podpriečinkov."
+
+#: whatthis.h:61
+msgid ""
+"Enable this option when you are searching for a string and you are only "
+"interested to know if the string is present or not in the current file."
+msgstr ""
+"Zapnite túto voľbu, ak hľadáte reťazec a vy chcete iba vedieť, či sa daný "
+"reťazec nachádza v aktuálnom súbore alebo nie."
+
+#: whatthis.h:65
+msgid ""
+"If tdefilereplace encounters a symbolic link treats it like a normal folder or "
+"file."
+msgstr ""
+"Ak tdefilereplace narazí na symbolický odkaz, spracuje ho ako bežný priečinok "
+"či súbor."
+
+#: whatthis.h:67
+msgid "Enable this option to ignore hidden files or folders."
+msgstr "Zapnite túto voľbu pre ignorovanie skrytých súborov alebo priečinkov."
+
+#: whatthis.h:69
+msgid ""
+"If this option is enabled, KFR will show even the names of the files in which "
+"no string has been found or replaced."
+msgstr ""
+"Ak je táto voľba zapnutá, KFR zobrazí aj názvy súborov, v ktorých sa nenašiel "
+"alebo nenahradil žiadny reťazec."
+
+#: whatthis.h:71
+msgid ""
+"Allows you to apply QT-like regular expressions on the search string. Note that "
+"a complex regular expression could affect speed performance"
+msgstr ""
+"Umožňuje vám aplikovať QT regulárne výrazy na reťazec hľadania. Uvedomte si, že "
+"komplexný regulárny výraz môže ovplyvniť rýchlosť výkonu"
+
+#: whatthis.h:73
+msgid ""
+"Enable \"commands\". For example: if search string is \"user\" and replace "
+"string is the command \"[$user:uid$]\", KFR will substitute \"user\" with the "
+"uid of the user."
+msgstr ""
+"Zapnúť \"príkazy\". Napríklad: ak je reťazec hľadania \"user\" a reťazec "
+"nahradenia je príkaz \"[$user:uid$]\", KFR nahradí \"user\" s uid používateľa."
+
+#: whatthis.h:75
+msgid "Enable this option if you want leave original files untouched."
+msgstr "Zapnite túto voľbu, ak chcete ponechať pôvodné súbory nezmenené."
+
+#: whatthis.h:77
+msgid ""
+"Enable this option if you want to be asked for single string replacement "
+"confirmation."
+msgstr ""
+"Zapnite túto voľbu, ak chcete potvrdzovať každé jedno nahradenie reťazca."
+
+#: whatthis.h:80
+msgid ""
+"Enable this option to perform replacing as a simulation, i.e. without make any "
+"changes in files."
+msgstr ""
+"Zapnite túto voľbu na vykonanie nahrádzania ako simulácie, t.j. bez akýchkoľvek "
+"zmien v súboroch."
+
+#: whatthis.h:93
+msgid "Select search-only mode."
+msgstr "Vyberte režim iba hľadať."
+
+#: whatthis.h:95
+msgid "Select search-and-replace mode."
+msgstr "Vyberte režim hľadať a nahradiť."
+
+#: whatthis.h:97
+msgid "Insert here a string you want search for."
+msgstr "Sem vložte reťazec, ktorý chcete hľadať."
+
+#: whatthis.h:99
+msgid "Insert here the string that KFR will use to replace the search string."
+msgstr "Sem vložte reťazec, ktorý KFR použije na nahradenie hľadaného reťazca."