summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/tde-i18n-sv/messages/tdeutils
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'tde-i18n-sv/messages/tdeutils')
-rw-r--r--tde-i18n-sv/messages/tdeutils/tdefilereplace.po1158
1 files changed, 1158 insertions, 0 deletions
diff --git a/tde-i18n-sv/messages/tdeutils/tdefilereplace.po b/tde-i18n-sv/messages/tdeutils/tdefilereplace.po
new file mode 100644
index 0000000000..f6f4adad6a
--- /dev/null
+++ b/tde-i18n-sv/messages/tdeutils/tdefilereplace.po
@@ -0,0 +1,1158 @@
+# translation of tdefilereplace.po to Swedish
+# Copyright (C) 2003, 2004, 2005, 2007 Free Software Foundation, Inc.
+#
+# Mattias Newzella <newzella@linux.nu>, 2003.
+# Stefan Asserhäll <stefan.asserhall@comhem.se>, 2004, 2005, 2007.
+# Stefan Asserhall <stefan.asserhall@comhem.se>, 2005.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: tdefilereplace\n"
+"POT-Creation-Date: 2014-09-29 12:06-0500\n"
+"PO-Revision-Date: 2007-02-09 16:03+0100\n"
+"Last-Translator: Stefan Asserhäll <stefan.asserhall@comhem.se>\n"
+"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
+"Language: sv\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
+
+#: _translatorinfo.cpp:1
+msgid ""
+"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
+"Your names"
+msgstr "Stefan Asserhäll"
+
+#: _translatorinfo.cpp:3
+msgid ""
+"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
+"Your emails"
+msgstr "stefan.asserhall@comhem.se"
+
+#: configurationclasses.cpp:168
+msgid " Line:%3,Col:%4 - \"%1\" -> \"%2\""
+msgstr " Rad: %3, Kol: %4 - \"%1\" -> \"%2\""
+
+#: knewprojectdlg.cpp:97
+msgid "Project Directory"
+msgstr "Projektkatalog"
+
+#: knewprojectdlg.cpp:119
+msgid "You must fill the combo boxes (location and filter) before continuing."
+msgstr ""
+"Du måste fylla i kombinationsrutorna (plats och filter) innan du fortsätter."
+
+#: knewprojectdlg.cpp:127
+msgid "Some edit boxes are empty in the <b>Owner</b> page."
+msgstr "Vissa redigeringsrutor är tomma på sidan <b>Ägare</b>."
+
+#: knewprojectdlg.cpp:137
+msgid "The minimum size is greater than the maximum size."
+msgstr "Den minimala storleken är större än den maximala."
+
+#: main.cpp:25
+msgid "Batch search and replace tool"
+msgstr "Sök- och ersättningsverktyg i bakgrunden"
+
+#: main.cpp:31
+msgid "Starting folder"
+msgstr "Startkatalog"
+
+#: main.cpp:37
+#, fuzzy
+msgid "TDEFileReplace"
+msgstr "Filersättning"
+
+#: main.cpp:38 tdefilereplacepart.cpp:517
+#, fuzzy
+msgid "Part of the KDEWebDev module."
+msgstr "En del av modulen TDEWebDev."
+
+#: main.cpp:41
+msgid "Shell author, KPart creator, co-maintainer"
+msgstr "Upphovsman till skal, skapar av Kpart, bidragande utvecklare"
+
+#: main.cpp:42 tdefilereplacepart.cpp:522
+msgid "Current maintainer, code cleaner and rewriter"
+msgstr "Nuvarande utvecklare, kodupprensning och omskrivning"
+
+#: main.cpp:44 tdefilereplacepart.cpp:519
+#, fuzzy
+msgid "Original author of the TDEFileReplace tool"
+msgstr "Ursprunglig upphovsman till verktyget för Filersättning"
+
+#. i18n: file tdefilereplacepartui.rc line 4
+#: rc.cpp:3 rc.cpp:27
+#, no-c-format
+msgid "Search/&Replace"
+msgstr "Sök eller e&rsätt"
+
+#. i18n: file tdefilereplacepartui.rc line 11
+#: rc.cpp:6
+#, no-c-format
+msgid "&Strings"
+msgstr "&Strängar"
+
+#. i18n: file tdefilereplacepartui.rc line 24
+#: rc.cpp:9
+#, no-c-format
+msgid "&Results"
+msgstr "Res&ultat"
+
+#. i18n: file tdefilereplacepartui.rc line 55
+#: rc.cpp:21
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "TDEFileReplace Main Toolbar"
+msgstr "Huvudverktygsrad för Filersättning"
+
+#. i18n: file kaddstringdlgs.ui line 16
+#: rc.cpp:30
+#, no-c-format
+msgid "Insert Searching/Replacing Strings"
+msgstr "Infoga söknings- eller ersättningssträngar"
+
+#. i18n: file kaddstringdlgs.ui line 38
+#: rc.cpp:33
+#, no-c-format
+msgid "Choose String Adding Mode"
+msgstr "Välj strängtilläggsläge"
+
+#. i18n: file kaddstringdlgs.ui line 52
+#: rc.cpp:36
+#, no-c-format
+msgid "Search and replace mode"
+msgstr "Sök- och ersättningsläge"
+
+#. i18n: file kaddstringdlgs.ui line 63
+#: rc.cpp:39
+#, no-c-format
+msgid "Search only mode"
+msgstr "Enbart sökläge"
+
+#. i18n: file kaddstringdlgs.ui line 106
+#: rc.cpp:42
+#, no-c-format
+msgid "Search for:"
+msgstr "Sök efter:"
+
+#. i18n: file kaddstringdlgs.ui line 135
+#: rc.cpp:45
+#, no-c-format
+msgid "Replace with:"
+msgstr "Ersätt med:"
+
+#. i18n: file kaddstringdlgs.ui line 270
+#: rc.cpp:48 rc.cpp:51 rc.cpp:306 rc.cpp:312
+#, no-c-format
+msgid "Search For"
+msgstr "Sök efter"
+
+#. i18n: file kaddstringdlgs.ui line 322
+#: rc.cpp:54 rc.cpp:309
+#, no-c-format
+msgid "Replace With"
+msgstr "Ersätt med"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 16
+#: rc.cpp:66
+#, no-c-format
+msgid "Search & Replace in Files"
+msgstr "Sök och ersätt i filer"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 89
+#: rc.cpp:72
+#, no-c-format
+msgid "Search Now"
+msgstr "Sök nu"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 103
+#: rc.cpp:75
+#, no-c-format
+msgid "Search Later"
+msgstr "Sök senare"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 142
+#: rc.cpp:81
+#, no-c-format
+msgid "&General"
+msgstr "A&llmänt"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 153
+#: rc.cpp:84
+#, no-c-format
+msgid "Startup Folder Options"
+msgstr "Alternativ för startkatalog"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 164
+#: rc.cpp:87
+#, no-c-format
+msgid "Filter:"
+msgstr "Filter:"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 175
+#: rc.cpp:90
+#, no-c-format
+msgid "Location:"
+msgstr "Plats:"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 212
+#: rc.cpp:93
+#, no-c-format
+msgid "Insert a search path here. You can use the search path button."
+msgstr "Infoga en sökväg här. Du kan använda knappen för att hitta en sökväg."
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 262
+#: rc.cpp:96
+#, no-c-format
+msgid "&Include subfolders"
+msgstr "&Inkludera underkataloger"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 275
+#: rc.cpp:99
+#, no-c-format
+msgid "Search/Replace Strings"
+msgstr "Sök och ersätt strängar"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 296
+#: rc.cpp:102
+#, no-c-format
+msgid "Search:"
+msgstr "Sök:"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 304
+#: rc.cpp:105
+#, no-c-format
+msgid "Replace:"
+msgstr "Ersätt:"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 314
+#: rc.cpp:108 rc.cpp:204
+#, no-c-format
+msgid "General Options"
+msgstr "Allmänna alternativ"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 328
+#: rc.cpp:111
+#, no-c-format
+msgid "Enable &regular expressions"
+msgstr "Aktivera &reguljära uttryck"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 336
+#: rc.cpp:114
+#, no-c-format
+msgid "Do &backup copy instead of overwrite"
+msgstr "Gör en &säkerhetskopia istället för att skriva över"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 344
+#: rc.cpp:117
+#, no-c-format
+msgid "&Case sensitive"
+msgstr "&Skiftlägeskänslig"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 352
+#: rc.cpp:120
+#, no-c-format
+msgid "Enable co&mmands in the replace string"
+msgstr "Aktivera &kommandon i ersättningssträngar"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 360
+#: rc.cpp:123 rc.cpp:210
+#, no-c-format
+msgid "Backup copy suffix:"
+msgstr "Ändelse för säkerhetskopia:"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 389
+#: rc.cpp:126 rc.cpp:228
+#, no-c-format
+msgid "Encoding of the files:"
+msgstr "Kodning av filer:"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 401
+#: rc.cpp:129 rc.cpp:231
+#, no-c-format
+msgid "&Advanced"
+msgstr "&Avancerat"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 412
+#: rc.cpp:132
+#, no-c-format
+msgid "Ownership Filtering"
+msgstr "Filtrering på ägare"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 423
+#: rc.cpp:135
+#, no-c-format
+msgid "User: "
+msgstr "Användare: "
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 429
+#: rc.cpp:138 rc.cpp:156 rc.cpp:267 rc.cpp:288 report.cpp:114
+#, no-c-format
+msgid "Name"
+msgstr "Namn"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 434
+#: rc.cpp:141 rc.cpp:159
+#, no-c-format
+msgid "ID (Number)"
+msgstr "Id (nummer)"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 456
+#: rc.cpp:144 rc.cpp:150
+#, no-c-format
+msgid "Equals To"
+msgstr "Är lika med"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 461
+#: rc.cpp:147 rc.cpp:153
+#, no-c-format
+msgid "Is Not"
+msgstr "Är inte"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 539
+#: rc.cpp:162
+#, no-c-format
+msgid "Group:"
+msgstr "Grupp:"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 565
+#: rc.cpp:165
+#, no-c-format
+msgid "Access Date Filtering"
+msgstr "Filtrering på åtkomstdatum"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 592
+#: rc.cpp:168
+#, no-c-format
+msgid "Dates valid for:"
+msgstr "Datum giltiga under:"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 600
+#: rc.cpp:171
+#, no-c-format
+msgid "Accessed after:"
+msgstr "Åtkomst efter:"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 608
+#: rc.cpp:174
+#, no-c-format
+msgid "Accessed before: "
+msgstr "Åtkomst innan: "
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 624
+#: rc.cpp:177
+#, no-c-format
+msgid "Last Writing Access"
+msgstr "Senaste skrivåtkomst"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 629
+#: rc.cpp:180
+#, no-c-format
+msgid "Last Reading Access"
+msgstr "Senaste läsåtkomst"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 737
+#: rc.cpp:183
+#, no-c-format
+msgid "Size Filtering"
+msgstr "Storleksfiltrering"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 764
+#: rc.cpp:186
+#, no-c-format
+msgid "Minimum si&ze:"
+msgstr "Minimal sto&rlek:"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 772
+#: rc.cpp:189
+#, no-c-format
+msgid "Maximum size:"
+msgstr "Maximal storlek:"
+
+#. i18n: file knewprojectdlgs.ui line 822
+#: rc.cpp:192 rc.cpp:195
+#, no-c-format
+msgid "KB"
+msgstr "Kibyte"
+
+#. i18n: file koptionsdlgs.ui line 34
+#: rc.cpp:201
+#, no-c-format
+msgid "General"
+msgstr "Allmänt"
+
+#. i18n: file koptionsdlgs.ui line 56
+#: rc.cpp:207
+#, no-c-format
+msgid "Enable commands in replace strings"
+msgstr "Aktivera kommandon i ersättningssträngar"
+
+#. i18n: file koptionsdlgs.ui line 83
+#: rc.cpp:213
+#, no-c-format
+msgid "Notif&y on errors"
+msgstr "&Underrätta vid fel"
+
+#. i18n: file koptionsdlgs.ui line 91
+#: rc.cpp:216
+#, no-c-format
+msgid "Case sensitive"
+msgstr "Skiftlägeskänslig"
+
+#. i18n: file koptionsdlgs.ui line 102
+#: rc.cpp:219
+#, no-c-format
+msgid "Recursive (search/replace in all sub folders)"
+msgstr "Rekursivt (sök och ersätt i alla underkataloger)"
+
+#. i18n: file koptionsdlgs.ui line 116
+#: rc.cpp:222
+#, no-c-format
+msgid "Enable regular e&xpressions"
+msgstr "Aktivera reg&uljära uttryck"
+
+#. i18n: file koptionsdlgs.ui line 124
+#: rc.cpp:225
+#, no-c-format
+msgid "Do &backup copy"
+msgstr "Skapa säkerhets&kopia"
+
+#. i18n: file koptionsdlgs.ui line 168
+#: rc.cpp:234
+#, no-c-format
+msgid "Advanced Options"
+msgstr "Avancerade alternativ"
+
+#. i18n: file koptionsdlgs.ui line 179
+#: rc.cpp:237
+#, no-c-format
+msgid "Ignore hidden files and folders"
+msgstr "Ignorera dolda filer och kataloger"
+
+#. i18n: file koptionsdlgs.ui line 187
+#: rc.cpp:240
+#, no-c-format
+msgid "Follow s&ymbolic links"
+msgstr "Följ s&ymboliska länkar"
+
+#. i18n: file koptionsdlgs.ui line 195
+#: rc.cpp:243
+#, no-c-format
+msgid "When searching, stop on first string found (faster but no details)"
+msgstr ""
+"Vid sökning, stoppa när första sträng hittas (snabbare men inga detaljer)"
+
+#. i18n: file koptionsdlgs.ui line 206
+#: rc.cpp:246
+#, no-c-format
+msgid "Do not show file if no strings are found or replaced"
+msgstr "Visa inte filen om inga strängar hittas eller ersätts"
+
+#. i18n: file koptionsdlgs.ui line 242
+#: rc.cpp:249
+#, no-c-format
+msgid "Show confirmation dialog"
+msgstr "Visa bekräftelsedialogruta"
+
+#. i18n: file koptionsdlgs.ui line 255
+#: rc.cpp:252
+#, no-c-format
+msgid "Confirm before replace each string"
+msgstr "Bekräfta ersättning av varje sträng"
+
+#. i18n: file koptionsdlgs.ui line 296
+#: rc.cpp:258
+#, no-c-format
+msgid "&Default Values"
+msgstr "Stan&dardvärden"
+
+#. i18n: file tdefilereplaceviewwdg.ui line 69
+#: rc.cpp:270 rc.cpp:291 report.cpp:115
+#, no-c-format
+msgid "Folder"
+msgstr "Katalog"
+
+#. i18n: file tdefilereplaceviewwdg.ui line 80
+#: rc.cpp:273 report.cpp:122
+#, no-c-format
+msgid "Old Size"
+msgstr "Gammal storlek"
+
+#. i18n: file tdefilereplaceviewwdg.ui line 91
+#: rc.cpp:276 report.cpp:123
+#, no-c-format
+msgid "New Size"
+msgstr "Ny storlek"
+
+#. i18n: file tdefilereplaceviewwdg.ui line 102
+#: rc.cpp:279 report.cpp:54
+#, no-c-format
+msgid "Replaced Strings"
+msgstr "Ersatta strängar"
+
+#. i18n: file tdefilereplaceviewwdg.ui line 113
+#: rc.cpp:282 rc.cpp:300 report.cpp:126
+#, no-c-format
+msgid "Owner User"
+msgstr "Ägare användare"
+
+#. i18n: file tdefilereplaceviewwdg.ui line 124
+#: rc.cpp:285 rc.cpp:303 report.cpp:127
+#, no-c-format
+msgid "Owner Group"
+msgstr "Ägare grupp"
+
+#. i18n: file tdefilereplaceviewwdg.ui line 203
+#: rc.cpp:294 report.cpp:118
+#, no-c-format
+msgid "Size"
+msgstr "Storlek"
+
+#. i18n: file tdefilereplaceviewwdg.ui line 214
+#: rc.cpp:297
+#, no-c-format
+msgid "Found Strings"
+msgstr "Hittade strängar"
+
+#. i18n: file tdefilereplaceviewwdg.ui line 427
+#: rc.cpp:315
+#, no-c-format
+msgid "Green means ready"
+msgstr "Grön betyder klar"
+
+#. i18n: file tdefilereplaceviewwdg.ui line 430
+#: rc.cpp:318
+#, no-c-format
+msgid "Ready"
+msgstr "Klar"
+
+#. i18n: file tdefilereplaceviewwdg.ui line 454
+#: rc.cpp:321
+#, no-c-format
+msgid "Yellow means wait while sorting list"
+msgstr "Gul betyder vänta medan listan sorteras"
+
+#. i18n: file tdefilereplaceviewwdg.ui line 457
+#: rc.cpp:324
+#, no-c-format
+msgid "Please wait while sorting list"
+msgstr "Vänta medan listan sorteras"
+
+#. i18n: file tdefilereplaceviewwdg.ui line 478
+#: rc.cpp:327
+#, no-c-format
+msgid "Red means scanning files"
+msgstr "Röd betyder att filer söks igenom"
+
+#. i18n: file tdefilereplaceviewwdg.ui line 513
+#: rc.cpp:330
+#, no-c-format
+msgid "Scanned files:"
+msgstr "Genomsökta filer:"
+
+#: report.cpp:41 report.cpp:194
+msgid "<qt>Cannot open the file <b>%1</b>.</qt>"
+msgstr "<qt>Kan inte öppna filen <b>%1</b>.</qt>"
+
+#: report.cpp:55
+msgid "Replace with"
+msgstr "Ersätt med"
+
+#: report.cpp:59
+msgid "Total number occurrences"
+msgstr "Totalt antal förekomster"
+
+#: report.cpp:60
+msgid "-"
+msgstr "-"
+
+#: report.cpp:68
+#, fuzzy
+msgid "TDEFileReplace Report"
+msgstr "Rapport från Filersättning"
+
+#: report.cpp:73
+msgid "Searching/Replacing Strings Table"
+msgstr "Strängtabell för sök- och ersättning"
+
+#: report.cpp:76
+msgid "Search for"
+msgstr "Sök efter"
+
+#: report.cpp:111
+msgid "Results Table"
+msgstr "Resultattabell"
+
+#: report.cpp:201
+msgid "Created by"
+msgstr "Skapad av"
+
+#: report.cpp:203
+msgid "date"
+msgstr "datum"
+
+#: report.cpp:205
+msgid "Total occurrences"
+msgstr "Totalt antal förekomster"
+
+#: tdefilereplace.cpp:49
+#, fuzzy
+msgid "Could not find the TDEFileReplace part."
+msgstr "Kunde inte hitta Filersättningsdelprogrammet."
+
+#: tdefilereplacelib.cpp:99
+#, c-format
+msgid ""
+"_n: 1 byte\n"
+"%n bytes"
+msgstr ""
+"1 byte\n"
+"%n byte"
+
+#: tdefilereplacelib.cpp:105
+msgid "%1 KB"
+msgstr "%1 Kibyte"
+
+#: tdefilereplacelib.cpp:111
+msgid "%1 MB"
+msgstr "%1 Mibyte"
+
+#: tdefilereplacelib.cpp:117
+msgid "%1 GB"
+msgstr "%1 Gibyte"
+
+#: tdefilereplacelib.cpp:140
+msgid ""
+"<qt>Cannot open the file <b>%1</b> and load the string list. This file seems "
+"not to be a valid old kfr file or it is broken.</qt>"
+msgstr ""
+"<qt>Kan inte öppna filen <b>%1</b> och ladda stränglistan. Den här filen verkar "
+"inte vara en giltig gammal kfr-fil, eller så är den felaktig.</qt>"
+
+#: tdefilereplacelib.cpp:158 tdefilereplacelib.cpp:171
+#: tdefilereplacelib.cpp:177
+msgid "Cannot read data."
+msgstr "Kan inte läsa data."
+
+#: tdefilereplacelib.cpp:167
+msgid "Out of memory."
+msgstr "Slut på minne."
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:102
+msgid "Ready."
+msgstr "Klar."
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:151
+msgid "Search completed."
+msgstr "Sökning klar."
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:164
+msgid ""
+"<qt>You have selected <b>%1</b> as the encoding of the files."
+"<br>Selecting the correct encoding is very important as if you have files that "
+"have some other encoding than the selected one, after a replace you may damage "
+"those files."
+"<br>"
+"<br>In case you do not know the encoding of your files, select <i>utf8</i> "
+"and <b>enable</b> the creation of backup files. This setting will autodetect <i>"
+"utf8</i> and <i>utf16</i> files, but the changed files will be converted to <i>"
+"utf8</i>.</qt>"
+msgstr ""
+"<qt>Du har valt <b>%1</b> som filernas kodning."
+"<br>Att välja rätt kodning är mycket viktigt, eftersom om du har filer med "
+"någon annan kodning än den valda, kan du skada filerna vid ersättning."
+"<br>"
+"<br>Om du inte känner till filernas kodning, välj <i>utf8</i> och <b>"
+"aktivera</b> att skapa säkerhetskopior. Den här inställningen detekterar "
+"automatiskt filer med <i>utf8</i> och <i>utf16</i>, men ändrade filer "
+"konverteras till <i>utf8</i>.</qt>"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:164
+msgid "File Encoding Warning"
+msgstr "Filkodningsvarning"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:173
+msgid "Replacing files (simulation)..."
+msgstr "Ersätter filer (simulering)..."
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:174
+msgid "Replaced strings (simulation)"
+msgstr "Ersatta strängar (simulering)"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:178
+msgid "Replacing files..."
+msgstr "Ersätter filer..."
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:179
+msgid "Replaced strings"
+msgstr "Ersatta strängar"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:233
+msgid "Stopping..."
+msgstr "Stoppar..."
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:247
+msgid "There are no results to save: the result list is empty."
+msgstr "Det finns inga resultat att spara. Resultatlistan är tom."
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:251
+msgid "Save Report"
+msgstr "Spara rapport"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:261
+msgid "<qt>A folder or a file named <b>%1</b> already exists.</qt>"
+msgstr "<qt>En katalog eller fil som heter <b>%1</b> finns redan.</qt>"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:269
+msgid "<qt>Cannot create the <b>%1</b> folder.</qt>"
+msgstr "<qt>Kan inte skapa katalogen <b>%1</b>.</qt>"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:347
+#, fuzzy
+msgid "TDEFileReplace strings"
+msgstr "Filersättning strängar"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:347 tdefilereplaceview.cpp:425
+msgid "All Files"
+msgstr "Alla filer"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:348
+msgid "Load Strings From File"
+msgstr "Ladda strängar från fil"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:381
+msgid "Cannot open folders."
+msgstr "Kan inte öppna kataloger."
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:513
+#, fuzzy
+msgid "TDEFileReplacePart"
+msgstr "Filersättningsdelprogram"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:515
+msgid "Batch search and replace tool."
+msgstr "Sök- och ersättningsverktyg i bakgrunden"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:525
+msgid "Co-maintainer, KPart creator"
+msgstr "Bidragande utvecklare, skapare av Kpart"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:528
+msgid "Original german translator"
+msgstr "Ursprunglig översättning till tyska"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:538
+#, fuzzy
+msgid "Sorry, currently the TDEFileReplace part works only for local files."
+msgstr "Tyvärr fungerar delprogrammet Filersättning bara med lokala filer."
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:538
+msgid "Non Local File"
+msgstr "Inte en lokal fil"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:570
+msgid "Customize Search/Replace Session..."
+msgstr "Anpassa sök- eller ersättningssession..."
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:571
+msgid "&Search"
+msgstr "S&ök"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:572
+msgid "S&imulate"
+msgstr "S&imulera"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:573
+msgid "&Replace"
+msgstr "Ers&ätt"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:574
+msgid "Sto&p"
+msgstr "&Stoppa"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:575
+msgid "Cre&ate Report File..."
+msgstr "Skapa &rapportfil..."
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:578
+msgid "&Add String..."
+msgstr "L&ägg till sträng..."
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:580
+msgid "&Delete String"
+msgstr "&Ta bort sträng"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:581
+msgid "&Empty Strings List"
+msgstr "T&öm stränglista"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:582
+msgid "Edit Selected String..."
+msgstr "Redigera vald sträng..."
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:583
+msgid "&Save Strings List to File..."
+msgstr "&Spara stränglista till fil..."
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:584
+msgid "&Load Strings List From File..."
+msgstr "Ladda stränglista &från fil..."
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:585
+msgid "&Load Recent Strings Files"
+msgstr "&Ladda senaste strängfiler"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:586
+msgid "&Invert Current String (search <--> replace)"
+msgstr "&Invertera nuvarande sträng (sök <--> ersätt)"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:587
+msgid "&Invert All Strings (search <--> replace)"
+msgstr "Invertera &alla strängar (sök <--> ersätt)"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:590
+msgid "&Include Sub-Folders"
+msgstr "&Inkludera underkataloger"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:591
+msgid "Create &Backup Files"
+msgstr "Skapa säkerhets&kopior"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:592
+msgid "Case &Sensitive"
+msgstr "&Skiftlägeskänslig"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:593
+msgid "Enable Commands &in Replace String: [$command:option$]"
+msgstr "Aktivera &kommandon i ersättningssträng: [$kommando:alternativ$]"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:594
+msgid "Enable &Regular Expressions"
+msgstr "Aktivera &reguljära uttryck"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:595
+#, fuzzy
+msgid "Configure &TDEFileReplace..."
+msgstr "Anpassa &Filersättning..."
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:598 tdefilereplaceview.cpp:530
+msgid "&Properties"
+msgstr "Egenska&per"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:599 tdefilereplaceview.cpp:502
+msgid "&Open"
+msgstr "&Öppna"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:603 tdefilereplaceview.cpp:515
+msgid "&Edit in Quanta"
+msgstr "R&edigera med Quanta"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:605 tdefilereplaceview.cpp:521
+msgid "Open Parent &Folder"
+msgstr "Öppna överliggande &katalog"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:607
+msgid "E&xpand Tree"
+msgstr "E&xpandera träd"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:608
+msgid "&Reduce Tree"
+msgstr "&Dra ihop träd"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:609
+#, fuzzy
+msgid "&About TDEFileReplace"
+msgstr "Om &Filersättning"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:610
+#, fuzzy
+msgid "TDEFileReplace &Handbook"
+msgstr "&Handbok Filersättning"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:611
+msgid "&Report Bug"
+msgstr "&Rapportera fel"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:1025 tdefilereplacepart.cpp:1113
+#: tdefilereplacepart.cpp:1335
+msgid "<qt>Cannot open file <b>%1</b> for reading.</qt>"
+msgstr "<qt>Kan inte öppna filen <b>%1</b> för läsning.</qt>"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:1064 tdefilereplacepart.cpp:1142
+msgid "<qt>Cannot open file <b>%1</b> for writing.</qt>"
+msgstr "<qt>Kan inte öppna filen <b>%1</b> för skrivning.</qt>"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:1199
+msgid ""
+"<qt>Do you want to replace the string <b>%1</b> with the string <b>%2</b>?</qt>"
+msgstr "<qt>Vill du ersätta strängen <b>%1</b> med strängen <b>%2</b>?</qt>"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:1200
+msgid "Confirm Replace"
+msgstr "Bekräfta ersättning"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:1202
+msgid "Do Not Replace"
+msgstr "Ersätt inte"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:1406 tdefilereplacepart.cpp:1446
+msgid " Line:%2, Col:%3 - \"%1\""
+msgstr " Rad: %2, Kol: %3 - \"%1\""
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:1512
+msgid "<qt>Cannot open the file <b>%1</b> and load the string list.</qt>"
+msgstr "<qt>Kan inte öppna filen <b>%1</b> och ladda stränglistan.</qt>"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:1520
+msgid ""
+"<qt>File <b>%1</b> seems not to be written in new kfr format. Remember that the "
+"old kfr format will be soon abandoned. You can convert your old rules files by "
+"simply saving them with tdefilereplace.</qt>"
+msgstr ""
+"<qt>Filen <b>%1</b> verkar inte vara skriven med det nya kfr-formatet. Kom ihåg "
+"att det gamla kfr-formatet snart kommer att överges. Du kan konvertera dina "
+"gamla regelfiler genom att helt enkelt spara dem med Filersättning.</qt>"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:1540
+msgid ""
+"<qt>The format of kfr files has been changed; attempting to load <b>%1</b>"
+". Please see the KFilereplace manual for details. Do you want to load a "
+"search-and-replace list of strings?</qt>"
+msgstr ""
+"<qt>Formatet på kfr-filen har ändrats. Försöker ladda <b>%1</b>"
+". Se Filersättnings handbok för detaljinformation. Vill du ladda en sök- och "
+"ersättningslista med strängar?</qt>"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:1540
+msgid "Load"
+msgstr "Ladda"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:1540
+msgid "Do Not Load"
+msgstr "Ladda inte"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:1629
+msgid "There are no strings to search and replace."
+msgstr "Det finns inga strängar att söka efter och ersätta."
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:1642
+msgid "<qt>The main folder of the project <b>%1</b> does not exist.</qt>"
+msgstr "<qt>Projektets huvudkatalog <b>%1</b> finns inte.</qt>"
+
+#: tdefilereplacepart.cpp:1650
+msgid "<qt>Access denied in the main folder of the project:<br><b>%1</b></qt>"
+msgstr "<qt>Åtkomst nekades till projektets huvudkatalog: <br><b>%1</b></qt>"
+
+#: tdefilereplaceview.cpp:120
+msgid ""
+"<qt>Cannot invert string <b>%1</b>, because the search string would be "
+"empty.</qt>"
+msgstr ""
+"<qt>Kan inte invertera strängen <b>%1</b>, eftersom söksträngen skulle vara "
+"tom.</qt>"
+
+#: tdefilereplaceview.cpp:259
+msgid "File %1 cannot be opened. Might be a DCOP problem."
+msgstr "Filen %1 kan inte öppnas. Detta kan vara ett DCOP-problem."
+
+#: tdefilereplaceview.cpp:281
+msgid "Do you really want to delete %1?"
+msgstr "Vill du verkligen ta bort %1?"
+
+#: tdefilereplaceview.cpp:401
+msgid "No strings to save as the list is empty."
+msgstr "Det finns inga strängar att spara, eftersom listan är tom."
+
+#: tdefilereplaceview.cpp:425
+#, fuzzy
+msgid "TDEFileReplace Strings"
+msgstr "Filersättning strängar"
+
+#: tdefilereplaceview.cpp:426
+msgid "Save Strings to File"
+msgstr "Spara strängar till fil"
+
+#: tdefilereplaceview.cpp:437
+msgid "File %1 cannot be saved."
+msgstr "Filen %1 kan inte sparas."
+
+#: tdefilereplaceview.cpp:507
+msgid "Open &With..."
+msgstr "Öppna &med..."
+
+#: whatthis.h:29
+msgid ""
+"Shows the statistics of your operations. Note that the columns content changes "
+"depending on what kind of operation you are performing."
+msgstr ""
+"Visar statistik över dina åtgärder. Observera att kolumnernas innehåll ändras "
+"beroende på vilken sorts åtgärd du utför."
+
+#: whatthis.h:31
+msgid ""
+"Shows a list of strings to search for (and if you specified it, a list of "
+"strings to replace with). Use the \"add strings\" dialog to edit your string "
+"list or double click on a string."
+msgstr ""
+"Visar en lista med strängar att söka efter (och om du anger det, en lista med "
+"strängar att ersätta med). Använd dialogrutan \"Lägg till strängar\" för att "
+"redigera stränglistan, eller dubbelklicka på en sträng."
+
+#: whatthis.h:34
+msgid ""
+"Base folder for operations of search/replace. Insert path string here by hand "
+"or use the search button."
+msgstr ""
+"Baskatalog för sök- och ersättningsåtgärder. Infoga sökvägen för hand här, "
+"eller använd sökknappen."
+
+#: whatthis.h:36
+msgid "Shell-like wildcards. Example: \"*.html;*.txt;*.xml\"."
+msgstr "Skalliknande jokertecken. Exempel: \"*.html;*.txt;*.xml\"."
+
+#: whatthis.h:38
+msgid ""
+"Insert the minimum file size you want to search, or leave it unchecked if you "
+"don't want minimum size limit."
+msgstr ""
+"Infoga den minimala filstorleken du vill söka efter, eller lämna den omarkerad "
+"om du inte vill ha någon minimal storleksgräns."
+
+#: whatthis.h:40
+msgid ""
+"Insert the maximum file size you want to search, or leave it unchecked if you "
+"don't want maximum size limit."
+msgstr ""
+"Infoga den maximala filstorleken du vill söka efter, eller lämna den omarkerad "
+"om du inte vill ha någon maximal storleksgräns."
+
+#: whatthis.h:42
+msgid ""
+"Insert the minimum value for file access date that you want to search, or leave "
+"it unchecked if you don't a minimum limit."
+msgstr ""
+"Infoga det tidigaste värdet på filåtkomstdatum du vill söka efter, eller lämna "
+"den omarkerad om du inte vill ha någon tidigaste datumgräns."
+
+#: whatthis.h:44
+msgid ""
+"Insert the maximum value for file access date that you want to search, or leave "
+"it unchecked if you don't a maximum limit."
+msgstr ""
+"Infoga det senaste värdet på filåtkomstdatum du vill söka efter, eller lämna "
+"den omarkerad om du inte vill ha någon senaste datumgräns."
+
+#: whatthis.h:46
+msgid ""
+"Select \"writing\" if you want to use the date of the last modification, or "
+"\"reading\" to use the the date of the last access."
+msgstr ""
+"Välj \"skriv\" om du vill använda senaste ändringsdatum, eller \"läs\" för att "
+"använda senaste åtkomstdatum."
+
+#: whatthis.h:48
+msgid "Minimum value for access date."
+msgstr "Tidigaste värde på åtkomstdatum."
+
+#: whatthis.h:50
+msgid "Maximum value for access date."
+msgstr "Senaste värde på åtkomstdatum."
+
+#: whatthis.h:52
+msgid "Insert here the string to search for."
+msgstr "Infoga strängen att söka efter här."
+
+#: whatthis.h:54
+msgid "Insert here the string to replace with."
+msgstr "Infoga strängen att ersätta med här."
+
+#: whatthis.h:57
+msgid "Enable this option if your search is case sensitive."
+msgstr "Aktivera alternativet om sökningen är skiftlägeskänslig."
+
+#: whatthis.h:59
+msgid "Enable this option to search in sub folders too."
+msgstr "Aktivera alternativet för att också söka i underkataloger."
+
+#: whatthis.h:61
+msgid ""
+"Enable this option when you are searching for a string and you are only "
+"interested to know if the string is present or not in the current file."
+msgstr ""
+"Aktivera alternativet när du söker efter en sträng och bara är intresserad av "
+"att veta om strängen finns eller inte finns i den nuvarande filen."
+
+#: whatthis.h:65
+msgid ""
+"If tdefilereplace encounters a symbolic link treats it like a normal folder or "
+"file."
+msgstr ""
+"Om Filersättning stöter på en symbolisk länk behandlas den som en vanlig "
+"katalog eller fil."
+
+#: whatthis.h:67
+msgid "Enable this option to ignore hidden files or folders."
+msgstr "Aktivera alternativet för att ignorera dolda filer och kataloger."
+
+#: whatthis.h:69
+msgid ""
+"If this option is enabled, KFR will show even the names of the files in which "
+"no string has been found or replaced."
+msgstr ""
+"Om alternativet är aktiverat visar Filersättning även namn på filer där någon "
+"sträng inte har hittats eller ersatts."
+
+#: whatthis.h:71
+msgid ""
+"Allows you to apply QT-like regular expressions on the search string. Note that "
+"a complex regular expression could affect speed performance"
+msgstr ""
+"Låter dig använda Qt-liknande reguljära uttryck i söksträngen. Observera att "
+"ett komplicerat reguljärt uttryck kan påverka sökhastigheten."
+
+#: whatthis.h:73
+msgid ""
+"Enable \"commands\". For example: if search string is \"user\" and replace "
+"string is the command \"[$user:uid$]\", KFR will substitute \"user\" with the "
+"uid of the user."
+msgstr ""
+"Aktivera \"kommandon\". Om söksträngen till exempel är \"användare\" och "
+"ersättningssträngen är kommandot \"[$user:uid$]\", kommer Filersättning att "
+"byta ut \"användare\" mot användarens identifikation."
+
+#: whatthis.h:75
+msgid "Enable this option if you want leave original files untouched."
+msgstr "Aktivera alternativet om du vill lämna originalfiler orörda."
+
+#: whatthis.h:77
+msgid ""
+"Enable this option if you want to be asked for single string replacement "
+"confirmation."
+msgstr ""
+"Aktivera alternativet om du vill bli tillfrågat om att bekräfta ersättning av "
+"enskilda strängar."
+
+#: whatthis.h:80
+msgid ""
+"Enable this option to perform replacing as a simulation, i.e. without make any "
+"changes in files."
+msgstr ""
+"Aktivera alternativet för att utföra en simulerad ersättning, dvs. utan att "
+"göra några ändringar i filerna."
+
+#: whatthis.h:93
+msgid "Select search-only mode."
+msgstr "Välj enbart sökläge."
+
+#: whatthis.h:95
+msgid "Select search-and-replace mode."
+msgstr "Välj sök- och ersättningsläge."
+
+#: whatthis.h:97
+msgid "Insert here a string you want search for."
+msgstr "Infoga en sträng att söka efter här."
+
+#: whatthis.h:99
+msgid "Insert here the string that KFR will use to replace the search string."
+msgstr ""
+"Infoga strängen som Filersättning ska använda för att ersätta söksträngen här."