summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/tde-i18n-sv
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'tde-i18n-sv')
-rw-r--r--tde-i18n-sv/acinclude.m410
-rw-r--r--tde-i18n-sv/docs/tdebase/userguide/base-tde-applications.docbook2
-rw-r--r--tde-i18n-sv/docs/tdevelop/tdevelop/unixdev.docbook4
-rw-r--r--tde-i18n-sv/messages/tdevelop/tdevelop.po2
4 files changed, 9 insertions, 9 deletions
diff --git a/tde-i18n-sv/acinclude.m4 b/tde-i18n-sv/acinclude.m4
index d5fb1f01063..293ec4dcbd6 100644
--- a/tde-i18n-sv/acinclude.m4
+++ b/tde-i18n-sv/acinclude.m4
@@ -2047,7 +2047,7 @@ For more details about this problem, look at the end of config.log.])
AC_DEFUN([KDE_CHECK_KDEQTADDON],
[
AC_MSG_CHECKING(for kde-qt-addon)
-AC_CACHE_VAL(kde_cv_have_kdeqtaddon,
+AC_CACHE_VAL(kde_cv_have_kdetqtaddon,
[
kde_ldflags_safe="$LDFLAGS"
kde_libs_safe="$LIBS"
@@ -2063,8 +2063,8 @@ AC_CACHE_VAL(kde_cv_have_kdeqtaddon,
[
QDomDocument doc;
],
- kde_cv_have_kdeqtaddon=yes,
- kde_cv_have_kdeqtaddon=no
+ kde_cv_have_kdetqtaddon=yes,
+ kde_cv_have_kdetqtaddon=no
)
LDFLAGS=$kde_ldflags_safe
@@ -2072,9 +2072,9 @@ AC_CACHE_VAL(kde_cv_have_kdeqtaddon,
CXXFLAGS=$kde_cxxflags_safe
])
-AC_MSG_RESULT($kde_cv_have_kdeqtaddon)
+AC_MSG_RESULT($kde_cv_have_kdetqtaddon)
-if test "$kde_cv_have_kdeqtaddon" = "no"; then
+if test "$kde_cv_have_kdetqtaddon" = "no"; then
AC_MSG_ERROR([Can't find libkde-qt-addon. You need to install it first.
It is a separate package (and CVS module) named kde-qt-addon.])
fi
diff --git a/tde-i18n-sv/docs/tdebase/userguide/base-tde-applications.docbook b/tde-i18n-sv/docs/tdebase/userguide/base-tde-applications.docbook
index e5919f309bd..f18f40e5ed9 100644
--- a/tde-i18n-sv/docs/tdebase/userguide/base-tde-applications.docbook
+++ b/tde-i18n-sv/docs/tdebase/userguide/base-tde-applications.docbook
@@ -81,7 +81,7 @@
<itemizedlist>
<listitem><para>I användarguiden <xref linkend="scripting-the-desktop"/> och <xref linkend="kdialog"/></para></listitem>
- <listitem><para>Annan dokumentation: <ulink url="http://developer.kde.org/documentation/library/kdeqt/dcop.html">http://developer.kde.org/documentation/library/kdeqt/dcop.html</ulink></para></listitem>
+ <listitem><para>Annan dokumentation: <ulink url="http://developer.kde.org/documentation/library/kdetqt/dcop.html">http://developer.kde.org/documentation/library/kdetqt/dcop.html</ulink></para></listitem>
</itemizedlist>
</listitem>
diff --git a/tde-i18n-sv/docs/tdevelop/tdevelop/unixdev.docbook b/tde-i18n-sv/docs/tdevelop/tdevelop/unixdev.docbook
index 916fb4779ab..65c583d228f 100644
--- a/tde-i18n-sv/docs/tdevelop/tdevelop/unixdev.docbook
+++ b/tde-i18n-sv/docs/tdevelop/tdevelop/unixdev.docbook
@@ -114,11 +114,11 @@
<primary>kommunikation</primary>
<secondary>DCOP</secondary></indexterm>
-<para>En annan evolution av &UNIX;-liknande skript är <ulink url="http://developer.kde.org/documentation/library/kdeqt/dcop.html"><emphasis>DCOP</emphasis></ulink>-protokollet, som uppfanns för kommunikation mellan &kde;-program för att bemästra CORBA:s begränsningar. </para>
+<para>En annan evolution av &UNIX;-liknande skript är <ulink url="http://developer.kde.org/documentation/library/kdetqt/dcop.html"><emphasis>DCOP</emphasis></ulink>-protokollet, som uppfanns för kommunikation mellan &kde;-program för att bemästra CORBA:s begränsningar. </para>
<para>&DCOP; betyder <emphasis>Desktop COmmunikation Protocol</emphasis> (protokollet för skrivbordskommunikation), och är implementerat som en enkel IPC/RPC-mekanism byggd för att fungera via uttag. Sluteffekten är att erbjuda funktioner som liknar den traditionella rörledningsmekanismen i &UNIX;. </para>
<para>Traditionella skalskript är baserade på ganska små programverktyg, som konstruerades för att enbart fungera baserade på ren text. &DCOP; tillåter att avancerade grafiska program kommunicerar med varandra på ett motsvarande sätt. Det gör det till exempel möjligt för ett &kde;-program att skicka meddelanden till ett annat &kde;-program, eller ta emot data från det för sitt eget syfte. </para>
<para>Det finns dock nackdelar. För att använda &DCOP;, måste programmet vara konstruerat med ett speciellt &DCOP;-gränssnitt. Dessutom går &DCOP;-kommunikationsprocessen något långsamt (även om den är mycket snabbare än CORBA). Ändå så återger det mycket av styrkan och flexibiliteten i &UNIX;-skript till högnivåprogram som är baserade på ett grafiskt användargränssnitt. </para>
-<para>För ytterligare information, se artikeln <ulink url="http://developer.kde.org/documentation/library/kdeqt/dcop.html">DCOP: Desktop COmmunications Protocol</ulink> eller <ulink url="developer.kde.org/documentation/library/cvs-api/dcop/html/index.html">The DCOP Desktop Communication Protocol library</ulink>, dokumentation av användargränssnittet för &kde;:s DCOP-bibliotek. </para>
+<para>För ytterligare information, se artikeln <ulink url="http://developer.kde.org/documentation/library/kdetqt/dcop.html">DCOP: Desktop COmmunications Protocol</ulink> eller <ulink url="developer.kde.org/documentation/library/cvs-api/dcop/html/index.html">The DCOP Desktop Communication Protocol library</ulink>, dokumentation av användargränssnittet för &kde;:s DCOP-bibliotek. </para>
</sect2> <!-- unixdev-dcop -->
</sect1> <!-- unixdev-hl-script -->
diff --git a/tde-i18n-sv/messages/tdevelop/tdevelop.po b/tde-i18n-sv/messages/tdevelop/tdevelop.po
index 0b5062d2665..8a7b09ede77 100644
--- a/tde-i18n-sv/messages/tdevelop/tdevelop.po
+++ b/tde-i18n-sv/messages/tdevelop/tdevelop.po
@@ -28006,7 +28006,7 @@ msgstr "Namnrymder och klasser"
msgid "Class was created but not found in class store."
msgstr "Klassen skapades men hittades inte i klasslagringen."
-#: languages/lib/designer_integration/qtdesignerintegration.cpp:63
+#: languages/lib/designer_integration/tqtdesignerintegration.cpp:63
#, c-format
msgid "Cannot find implementation class for form: %1"
msgstr "Kan inte hitta implementeringsklass för formulär: %1"