summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/tde-i18n-vi
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'tde-i18n-vi')
-rw-r--r--tde-i18n-vi/messages/tdebase/kcmbackground.po60
-rw-r--r--tde-i18n-vi/messages/tdebase/kgreet_winbind.po22
-rw-r--r--tde-i18n-vi/messages/tdebase/khotkeys.po27
-rw-r--r--tde-i18n-vi/messages/tdebase/konqueror.po171
-rw-r--r--tde-i18n-vi/messages/tdebase/ktip.po13
-rw-r--r--tde-i18n-vi/messages/tdebase/tdeio_fish.po8
-rw-r--r--tde-i18n-vi/messages/tdebase/tdeio_sftp.po458
-rw-r--r--tde-i18n-vi/messages/tdelibs/katepart.po13
-rw-r--r--tde-i18n-vi/messages/tdelibs/tdeio.po10
-rw-r--r--tde-i18n-vi/messages/tdelibs/tdelibs.po8
10 files changed, 474 insertions, 316 deletions
diff --git a/tde-i18n-vi/messages/tdebase/kcmbackground.po b/tde-i18n-vi/messages/tdebase/kcmbackground.po
index 35e4da4b777..655fcbafb4f 100644
--- a/tde-i18n-vi/messages/tdebase/kcmbackground.po
+++ b/tde-i18n-vi/messages/tdebase/kcmbackground.po
@@ -6,7 +6,7 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: kcmbackground\n"
-"POT-Creation-Date: 2021-07-07 18:16+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2022-07-17 18:15+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2006-04-17 12:00+0930\n"
"Last-Translator: Phan Vĩnh Thịnh <teppi82@gmail.com>\n"
"Language-Team: Vietnamese <kde-l10n-vi@kde.org>\n"
@@ -141,11 +141,11 @@ msgstr ""
"Bạn chưa điền vào ô 'Câu lệnh'.\n"
"Ô này là bắt buộc phải có."
-#: bgdialog.cpp:148
+#: bgdialog.cpp:147
msgid "Open file dialog"
msgstr "Mở hộp thoại tập tin"
-#: bgdialog.cpp:389
+#: bgdialog.cpp:414
#, fuzzy
msgid ""
"<h1>Background</h1> This module allows you to control the appearance of the "
@@ -176,112 +176,112 @@ msgstr ""
"đổi nền bằng một chương trình cập nhật màn hình động. Ví dụ Chương trình "
"\"kdeworld\" hiển thị bản đồ ngày/đêm cập nhật thường xuyên của thế giới."
-#: bgdialog.cpp:448
+#: bgdialog.cpp:473
msgid "Desktop %1 Viewport %2"
msgstr ""
-#: bgdialog.cpp:455
+#: bgdialog.cpp:480
#, c-format
msgid "Screen %1"
msgstr "Màn hình %1"
-#: bgdialog.cpp:458
+#: bgdialog.cpp:483
msgid "Single Color"
msgstr "Màu đơn"
-#: bgdialog.cpp:459
+#: bgdialog.cpp:484
msgid "Horizontal Gradient"
msgstr "Dải màu ngang"
-#: bgdialog.cpp:460
+#: bgdialog.cpp:485
msgid "Vertical Gradient"
msgstr "Dải màu dọc"
-#: bgdialog.cpp:461
+#: bgdialog.cpp:486
msgid "Pyramid Gradient"
msgstr "Dải màu kim tự tháp"
-#: bgdialog.cpp:462
+#: bgdialog.cpp:487
msgid "Pipecross Gradient"
msgstr "Dải màu hình ống"
-#: bgdialog.cpp:463
+#: bgdialog.cpp:488
msgid "Elliptic Gradient"
msgstr "Dải màu hình elíp"
-#: bgdialog.cpp:478
+#: bgdialog.cpp:503
msgid "Centered"
msgstr "Giữa"
-#: bgdialog.cpp:479
+#: bgdialog.cpp:504
msgid "Tiled"
msgstr "Lát"
-#: bgdialog.cpp:480
+#: bgdialog.cpp:505
msgid "Center Tiled"
msgstr "Lát giữa"
-#: bgdialog.cpp:481
+#: bgdialog.cpp:506
msgid "Centered Maxpect"
msgstr "Giữa một chiều lớn nhất"
-#: bgdialog.cpp:482
+#: bgdialog.cpp:507
msgid "Tiled Maxpect"
msgstr "Lát một chiều lớn nhất"
-#: bgdialog.cpp:483
+#: bgdialog.cpp:508
msgid "Scaled"
msgstr "Kéo ảnh"
-#: bgdialog.cpp:484
+#: bgdialog.cpp:509
msgid "Centered Auto Fit"
msgstr "Tự động đặt vừa vào giữa"
-#: bgdialog.cpp:485
+#: bgdialog.cpp:510
msgid "Scale & Crop"
msgstr "Kéo ảnh & Cắt"
-#: bgdialog.cpp:488
+#: bgdialog.cpp:513
msgid "No Blending"
msgstr "Không trộn"
-#: bgdialog.cpp:489
+#: bgdialog.cpp:514
msgid "Flat"
msgstr "Màu đơn"
-#: bgdialog.cpp:492
+#: bgdialog.cpp:517
msgid "Pyramid"
msgstr "Kim tự tháp"
-#: bgdialog.cpp:493
+#: bgdialog.cpp:518
msgid "Pipecross"
msgstr "Hình ống"
-#: bgdialog.cpp:494
+#: bgdialog.cpp:519
msgid "Elliptic"
msgstr "Elíp"
-#: bgdialog.cpp:495
+#: bgdialog.cpp:520
msgid "Intensity"
msgstr "Cường độ"
-#: bgdialog.cpp:496
+#: bgdialog.cpp:521
msgid "Saturation"
msgstr "Bão hoà"
-#: bgdialog.cpp:497
+#: bgdialog.cpp:522
msgid "Contrast"
msgstr "Tương phản"
-#: bgdialog.cpp:498
+#: bgdialog.cpp:523
msgid "Hue Shift"
msgstr "Màu biến đổi"
-#: bgdialog.cpp:655
+#: bgdialog.cpp:680
msgid "Select Wallpaper"
msgstr "Chọn ảnh nền"
-#: bgdialog.cpp:1259 bgdialog_ui.ui:300
+#: bgdialog.cpp:1297 bgdialog_ui.ui:300
#, no-c-format
msgid "Get New Wallpapers"
msgstr "Lấy ảnh nền mới"
diff --git a/tde-i18n-vi/messages/tdebase/kgreet_winbind.po b/tde-i18n-vi/messages/tdebase/kgreet_winbind.po
index 757966c97d9..c3b55f95e42 100644
--- a/tde-i18n-vi/messages/tdebase/kgreet_winbind.po
+++ b/tde-i18n-vi/messages/tdebase/kgreet_winbind.po
@@ -5,7 +5,7 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: kgreet_winbind\n"
-"POT-Creation-Date: 2020-05-11 04:02+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2022-07-17 18:15+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2006-04-13 16:07+0930\n"
"Last-Translator: Phan Vĩnh Thịnh <teppi82@gmail.com>\n"
"Language-Team: Vietnamese <kde-l10n-vi@kde.org>\n"
@@ -28,42 +28,42 @@ msgid ""
"Your emails"
msgstr ""
-#: kgreet_winbind.cpp:130
+#: kgreet_winbind.cpp:132
msgid "&Domain:"
msgstr "&Miền:"
-#: kgreet_winbind.cpp:131
+#: kgreet_winbind.cpp:133
msgid "&Username:"
msgstr "&Tên người dùng:"
-#: kgreet_winbind.cpp:145
+#: kgreet_winbind.cpp:147
msgid "Domain:"
msgstr "Miền:"
-#: kgreet_winbind.cpp:148
+#: kgreet_winbind.cpp:150
msgid "Username:"
msgstr "Tên người dùng:"
-#: kgreet_winbind.cpp:167
+#: kgreet_winbind.cpp:169
msgid "&Password:"
msgstr "&Mật khẩu:"
-#: kgreet_winbind.cpp:168
+#: kgreet_winbind.cpp:170
msgid "Current &password:"
msgstr "&Mật khẩu hiện thời:"
-#: kgreet_winbind.cpp:191
+#: kgreet_winbind.cpp:193
msgid "&New password:"
msgstr "Mật khẩu &mới:"
-#: kgreet_winbind.cpp:192
+#: kgreet_winbind.cpp:194
msgid "Con&firm password:"
msgstr "&Lặp lại mật khẩu:"
-#: kgreet_winbind.cpp:410
+#: kgreet_winbind.cpp:412
msgid "Unrecognized prompt \"%1\""
msgstr "Dấu nhắc không nhận ra \"%1\""
-#: kgreet_winbind.cpp:714
+#: kgreet_winbind.cpp:716
msgid "Winbind / Samba"
msgstr "Winbind / Samba"
diff --git a/tde-i18n-vi/messages/tdebase/khotkeys.po b/tde-i18n-vi/messages/tdebase/khotkeys.po
index aae451a1460..5bf4ed453bd 100644
--- a/tde-i18n-vi/messages/tdebase/khotkeys.po
+++ b/tde-i18n-vi/messages/tdebase/khotkeys.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: khotkeys\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2021-07-07 18:17+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2022-08-12 18:22+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2006-05-22 23:33+0930\n"
"Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
"Language-Team: Vietnamese <kde-l10n-vi@kde.org>\n"
@@ -115,8 +115,8 @@ msgstr "Thêm vào nhóm"
msgid "Ignore Group"
msgstr "Bỏ qua nhóm"
-#: kcontrol/condition_list_widget.cpp:351
-#: kcontrol/condition_list_widget.cpp:374
+#: kcontrol/condition_list_widget.cpp:406
+#: kcontrol/condition_list_widget.cpp:429
#: kcontrol/windowdef_list_widget.cpp:216
msgid "Window Details"
msgstr "Chi tiết cửa sổ"
@@ -523,11 +523,28 @@ msgstr "&Mới"
msgid "&Modify..."
msgstr "&Sửa đổi..."
+#: kcontrol/ui/action_list_widget_ui.ui:105
+#: kcontrol/ui/condition_list_widget_ui.ui:105
+#, no-c-format
+msgid "Move &up"
+msgstr ""
+
+#: kcontrol/ui/action_list_widget_ui.ui:113
+#: kcontrol/ui/condition_list_widget_ui.ui:113
+#, no-c-format
+msgid "Move &down"
+msgstr ""
+
#: kcontrol/ui/command_url_widget_ui.ui:38
#, no-c-format
msgid "Command/URL to execute:"
msgstr "Lệnh/URL cần thực hiện:"
+#: kcontrol/ui/condition_list_widget_ui.ui:97
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "D&elete"
+msgstr "Xoá bỏ hành động"
+
#: kcontrol/ui/dcop_widget_ui.ui:30
#, no-c-format
msgid "Remote &application:"
@@ -884,7 +901,3 @@ msgstr "Môi trường"
#, no-c-format
msgid "Dock"
msgstr "Neo"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Delete"
-#~ msgstr "Xoá bỏ hành động"
diff --git a/tde-i18n-vi/messages/tdebase/konqueror.po b/tde-i18n-vi/messages/tdebase/konqueror.po
index 7e95bdc57a5..47adaf44376 100644
--- a/tde-i18n-vi/messages/tdebase/konqueror.po
+++ b/tde-i18n-vi/messages/tdebase/konqueror.po
@@ -6,7 +6,7 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: konqueror\n"
-"POT-Creation-Date: 2021-12-17 18:16+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2022-07-04 18:15+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2006-05-22 00:22+0400\n"
"Last-Translator: Phan Vĩnh Thịnh <teppi82@gmail.com>\n"
"Language-Team: Vietnamese <kde-l10n-vi@kde.org>\n"
@@ -509,7 +509,7 @@ msgstr "Tắt"
msgid "Keep"
msgstr "Giữ"
-#: iconview/konq_iconview.cpp:214 listview/konq_listview.cpp:930
+#: iconview/konq_iconview.cpp:214 listview/konq_listview.cpp:932
msgid "Show &Hidden Files"
msgstr "Hiện các tập tin ẩ&n"
@@ -569,19 +569,19 @@ msgstr "Thư mục trước"
msgid "Descending"
msgstr "Giảm dần"
-#: iconview/konq_iconview.cpp:310 listview/konq_listview.cpp:908
+#: iconview/konq_iconview.cpp:310 listview/konq_listview.cpp:910
msgid "Se&lect..."
msgstr "&Chọn..."
-#: iconview/konq_iconview.cpp:312 listview/konq_listview.cpp:909
+#: iconview/konq_iconview.cpp:312 listview/konq_listview.cpp:911
msgid "Unselect..."
msgstr "Bỏ chọn..."
-#: iconview/konq_iconview.cpp:315 listview/konq_listview.cpp:911
+#: iconview/konq_iconview.cpp:315 listview/konq_listview.cpp:913
msgid "Unselect All"
msgstr "Bỏ chọn tất cả"
-#: iconview/konq_iconview.cpp:317 listview/konq_listview.cpp:912
+#: iconview/konq_iconview.cpp:317 listview/konq_listview.cpp:914
msgid "&Invert Selection"
msgstr "Chọn đảo &lại"
@@ -605,11 +605,11 @@ msgstr "Bỏ chọn tất cả các mục đã chọn"
msgid "Inverts the current selection of items"
msgstr "Đảo ngược lại sự lựa chọn hiện thời"
-#: iconview/konq_iconview.cpp:552 listview/konq_listview.cpp:383
+#: iconview/konq_iconview.cpp:552 listview/konq_listview.cpp:385
msgid "Select files:"
msgstr "Chọn tập tin:"
-#: iconview/konq_iconview.cpp:584 listview/konq_listview.cpp:419
+#: iconview/konq_iconview.cpp:584 listview/konq_listview.cpp:421
msgid "Unselect files:"
msgstr "Bỏ chọn các tập tin:"
@@ -784,7 +784,7 @@ msgid "Icon"
msgstr "Biểu tượng"
#: keditbookmarks/bookmarkinfo.cpp:195 keditbookmarks/listview.cpp:579
-#: keditbookmarks/listview.cpp:701 listview/konq_listview.cpp:286
+#: keditbookmarks/listview.cpp:701 listview/konq_listview.cpp:288
msgid "URL"
msgstr "URL"
@@ -2116,187 +2116,231 @@ msgstr "X&em như"
msgid "Filename"
msgstr "Tên tập tin"
-#: listview/konq_listview.cpp:277
+#: listview/konq_listview.cpp:279
msgid "MimeType"
msgstr "Dạng mime"
-#: listview/konq_listview.cpp:278
+#: listview/konq_listview.cpp:280
msgid "Size"
msgstr "Cỡ"
-#: listview/konq_listview.cpp:279
+#: listview/konq_listview.cpp:281
msgid "Modified"
msgstr "Thay đổi"
-#: listview/konq_listview.cpp:280
+#: listview/konq_listview.cpp:282
msgid "Accessed"
msgstr "Truy cập"
-#: listview/konq_listview.cpp:281
+#: listview/konq_listview.cpp:283
msgid "Created"
msgstr "Tạo"
-#: listview/konq_listview.cpp:282
+#: listview/konq_listview.cpp:284
msgid "Permissions"
msgstr "Quyền hạn"
-#: listview/konq_listview.cpp:283
+#: listview/konq_listview.cpp:285
msgid "Owner"
msgstr "Sở hữu"
-#: listview/konq_listview.cpp:284
+#: listview/konq_listview.cpp:286
msgid "Group"
msgstr "Nhóm"
-#: listview/konq_listview.cpp:285
+#: listview/konq_listview.cpp:287
msgid "Link"
msgstr "Liên kết"
-#: listview/konq_listview.cpp:288
+#: listview/konq_listview.cpp:290
msgid "File Type"
msgstr "Kiểu tập tin"
-#: listview/konq_listview.cpp:886
+#: listview/konq_listview.cpp:888
msgid "Show &Modification Time"
msgstr "Hiện thời gian &sửa"
-#: listview/konq_listview.cpp:887
+#: listview/konq_listview.cpp:889
msgid "Hide &Modification Time"
msgstr "Ẩn thời gian &sửa"
-#: listview/konq_listview.cpp:888
+#: listview/konq_listview.cpp:890
msgid "Show &File Type"
msgstr "Hiện kiểu &tập tin"
-#: listview/konq_listview.cpp:889
+#: listview/konq_listview.cpp:891
msgid "Hide &File Type"
msgstr "Ẩn kiểu &tập tin"
-#: listview/konq_listview.cpp:890
+#: listview/konq_listview.cpp:892
msgid "Show MimeType"
msgstr "Hiện kiểu mime"
-#: listview/konq_listview.cpp:891
+#: listview/konq_listview.cpp:893
msgid "Hide MimeType"
msgstr "Ẩn kiểu mime"
-#: listview/konq_listview.cpp:892
+#: listview/konq_listview.cpp:894
msgid "Show &Access Time"
msgstr "Hiện thời gian &truy cập"
-#: listview/konq_listview.cpp:893
+#: listview/konq_listview.cpp:895
msgid "Hide &Access Time"
msgstr "Ẩn thời gian &truy cập"
-#: listview/konq_listview.cpp:894
+#: listview/konq_listview.cpp:896
msgid "Show &Creation Time"
msgstr "Hiện thời gian &tạo"
-#: listview/konq_listview.cpp:895
+#: listview/konq_listview.cpp:897
msgid "Hide &Creation Time"
msgstr "Ẩn thời gian &tạo"
-#: listview/konq_listview.cpp:896
+#: listview/konq_listview.cpp:898
msgid "Show &Link Destination"
msgstr "Hiện tập tin &liên kết tới"
-#: listview/konq_listview.cpp:897
+#: listview/konq_listview.cpp:899
msgid "Hide &Link Destination"
msgstr "Ẩn tập tin &liên kết tới"
-#: listview/konq_listview.cpp:898
+#: listview/konq_listview.cpp:900
msgid "Show Filesize"
msgstr "Hiện cỡ tập tin"
-#: listview/konq_listview.cpp:899
+#: listview/konq_listview.cpp:901
msgid "Hide Filesize"
msgstr "Ẩn cỡ tập tin"
-#: listview/konq_listview.cpp:900
+#: listview/konq_listview.cpp:902
msgid "Show Owner"
msgstr "Hiện tên chủ sở hữu"
-#: listview/konq_listview.cpp:901
+#: listview/konq_listview.cpp:903
msgid "Hide Owner"
msgstr "Ẩn tên chủ sở hữu"
-#: listview/konq_listview.cpp:902
+#: listview/konq_listview.cpp:904
msgid "Show Group"
msgstr "Hiện nhóm sở hữu"
-#: listview/konq_listview.cpp:903
+#: listview/konq_listview.cpp:905
msgid "Hide Group"
msgstr "Ẩn nhóm sở hữu"
-#: listview/konq_listview.cpp:904
+#: listview/konq_listview.cpp:906
msgid "Show Permissions"
msgstr "Hiện quyền hạn"
-#: listview/konq_listview.cpp:905
+#: listview/konq_listview.cpp:907
msgid "Hide Permissions"
msgstr "Ẩn quyền hạn"
-#: listview/konq_listview.cpp:906
+#: listview/konq_listview.cpp:908
msgid "Show URL"
msgstr "Hiện URL"
-#: listview/konq_listview.cpp:917
+#: listview/konq_listview.cpp:919
msgid "&Rename and move to next item"
msgstr ""
-#: listview/konq_listview.cpp:919
+#: listview/konq_listview.cpp:921
msgid ""
"Pressing this button completes the current rename operation,moves to the "
"next item and starts a new rename operation."
msgstr ""
-#: listview/konq_listview.cpp:921
+#: listview/konq_listview.cpp:923
msgid "Complete rename operation and move the next item"
msgstr ""
-#: listview/konq_listview.cpp:923
+#: listview/konq_listview.cpp:925
msgid "&Rename and move to previous item"
msgstr ""
-#: listview/konq_listview.cpp:925
+#: listview/konq_listview.cpp:927
msgid ""
"Pressing this button completes the current rename operation,moves to the "
"previous item and starts a new rename operation."
msgstr ""
-#: listview/konq_listview.cpp:927
+#: listview/konq_listview.cpp:929
msgid "Complete rename operation and move the previous item"
msgstr ""
-#: listview/konq_listview.cpp:932
+#: listview/konq_listview.cpp:935
msgid "Case Insensitive Sort"
msgstr "Sắp xếp phân biệt chữ hoa chữ thường"
-#: listview/konq_listview.cpp:934
+#: listview/konq_listview.cpp:937
msgid "&Alternate Sort Order"
msgstr ""
-#: listview/konq_listview.cpp:936
+#: listview/konq_listview.cpp:939
+msgid "Sort by PREVIOUS sort column"
+msgstr ""
+
+#: listview/konq_listview.cpp:940
#, fuzzy
#| msgid "Recursive Sort"
msgid "&Reverse Sort Order"
msgstr "Sắp xếp đệ quy"
-#: listview/konq_listview.cpp:939
+#: listview/konq_listview.cpp:942
+msgid "Reverse sort order of current sort column"
+msgstr ""
+
+#: listview/konq_listview.cpp:950
+msgid "&Unicode based"
+msgstr ""
+
+#: listview/konq_listview.cpp:952
+msgid "Strict numeric Unicode based order"
+msgstr ""
+
+#: listview/konq_listview.cpp:955
+#, fuzzy
+#| msgid "By Name (Case Insensitive)"
+msgid "Unicode based, &case insensitive"
+msgstr "Theo tên (không phân biệt chữ hoa, thường)"
+
+#: listview/konq_listview.cpp:957
+msgid "Unicode based order but with lower/upper case ASCII letters adjacent"
+msgstr ""
+
+#: listview/konq_listview.cpp:960
+#, fuzzy
+#| msgid "Local file"
+msgid "&Locale based"
+msgstr "Tập tin trên máy"
+
+#: listview/konq_listview.cpp:962
+msgid "Locale based order, usually \"friendly\""
+msgstr ""
+
+#: listview/konq_listview.cpp:970
msgid "Group &Directories First"
msgstr ""
-#: listview/konq_listview.cpp:943
+#: listview/konq_listview.cpp:972
+msgid "Always display directories before non-directories"
+msgstr ""
+
+#: listview/konq_listview.cpp:975
#, fuzzy
#| msgid "Show &Hidden Files"
msgid "Group &Hidden First"
msgstr "Hiện các tập tin ẩ&n"
-#: listview/konq_listviewwidget.cpp:355 listview/konq_textviewwidget.cpp:68
+#: listview/konq_listview.cpp:977
+msgid "Always display hidden files before non-hidden files"
+msgstr ""
+
+#: listview/konq_listviewwidget.cpp:356 listview/konq_textviewwidget.cpp:68
msgid "Name"
msgstr "Tên"
-#: listview/konq_listviewwidget.cpp:1089
+#: listview/konq_listviewwidget.cpp:1090
msgid "You must take the file out of the trash before being able to use it."
msgstr "Bạn cần đưa tập tin ra khỏi thùng rác để dùng nó."
@@ -2502,9 +2546,7 @@ msgstr "Theo &tên"
msgid "By &Date"
msgstr "Theo &ngày"
-#: iconview/konq_multicolumnview.rc:25 listview/konq_detailedlistview.rc:27
-#: listview/konq_infolistview.rc:27 listview/konq_textview.rc:16
-#: listview/konq_treeview.rc:27
+#: iconview/konq_multicolumnview.rc:25
#: sidebar/trees/history_module/history_module.cpp:242
#, no-c-format
msgid "Sort"
@@ -2823,18 +2865,25 @@ msgstr "&Go"
msgid "&Window"
msgstr "&Cửa sổ"
-#: listview/konq_detailedlistview.rc:36 listview/konq_textview.rc:25
-#: listview/konq_treeview.rc:36
+#: listview/konq_detailedlistview.rc:27 listview/konq_infolistview.rc:27
+#: listview/konq_textview.rc:16 listview/konq_treeview.rc:27
+#, fuzzy, no-c-format
+#| msgid "Sort"
+msgid "&Sort"
+msgstr "Sắp xếp"
+
+#: listview/konq_detailedlistview.rc:38 listview/konq_textview.rc:27
+#: listview/konq_treeview.rc:38
#, no-c-format
msgid "Show Details"
msgstr "Xem cụ thể"
-#: listview/konq_detailedlistview.rc:54
+#: listview/konq_detailedlistview.rc:56
#, no-c-format
msgid "Detailed Listview Toolbar"
msgstr "Thanh công cụ xem danh sách cụ thể"
-#: listview/konq_infolistview.rc:41
+#: listview/konq_infolistview.rc:43
#, no-c-format
msgid "Info Listview Toolbar"
msgstr "Thanh công cụ xem danh sách thông tin"
@@ -2894,7 +2943,7 @@ msgstr ""
msgid "Widths of the Columns"
msgstr ""
-#: listview/konq_treeview.rc:54
+#: listview/konq_treeview.rc:56
#, no-c-format
msgid "Treeview Toolbar"
msgstr "Thanh công cụ xem hình cây"
diff --git a/tde-i18n-vi/messages/tdebase/ktip.po b/tde-i18n-vi/messages/tdebase/ktip.po
index b17183aa6a5..4ad5f183bf8 100644
--- a/tde-i18n-vi/messages/tdebase/ktip.po
+++ b/tde-i18n-vi/messages/tdebase/ktip.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ktip\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2021-10-09 18:16+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2022-07-18 18:15+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2006-04-15 21:27+0930\n"
"Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
"Language-Team: Vietnamese <kde-l10n-vi@kde.org>\n"
@@ -1161,9 +1161,18 @@ msgstr ""
"p>\n"
#: tips:706
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<p>\n"
+#| "Each UNIX user has a so-called Home folder in which his or her\n"
+#| "files as well as user-dependent configuration files are saved. If you\n"
+#| "work in a Konsole window, you can easily change to your home folder\n"
+#| "by entering the <b>cd</b> command without any parameters.\n"
+#| "</p>\n"
+#| "<p align=\"right\"><em>Contributed by Carsten Niehaus</em></p>\n"
msgid ""
"<p>\n"
-"Each UNIX user has a so-called Home folder in which his or her\n"
+"Each UNIX user has a so-called Home folder in which their\n"
"files as well as user-dependent configuration files are saved. If you\n"
"work in a Konsole window, you can easily change to your home folder\n"
"by entering the <b>cd</b> command without any parameters.\n"
diff --git a/tde-i18n-vi/messages/tdebase/tdeio_fish.po b/tde-i18n-vi/messages/tdebase/tdeio_fish.po
index 72ce5e3a015..2cfe7bbf8b5 100644
--- a/tde-i18n-vi/messages/tdebase/tdeio_fish.po
+++ b/tde-i18n-vi/messages/tdebase/tdeio_fish.po
@@ -5,7 +5,7 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tdeio_fish\n"
-"POT-Creation-Date: 2020-05-11 04:02+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2022-06-27 18:15+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2006-04-11 14:00+0930\n"
"Last-Translator: Phan Vinh Thinh <teppi82@gmail.com>\n"
"Language-Team: Vietnamese <kde-l10n-vi@kde.org>\n"
@@ -35,14 +35,14 @@ msgstr "Đang kết nối..."
msgid "Initiating protocol..."
msgstr "Đang bắt đầu giao thức..."
-#: fish.cpp:604
+#: fish.cpp:606
msgid "Local Login"
msgstr "Đăng nhập nội bộ"
-#: fish.cpp:606
+#: fish.cpp:608
msgid "SSH Authorization"
msgstr "Xác thực SSH"
-#: fish.cpp:708
+#: fish.cpp:710
msgid "Disconnected."
msgstr "Ngừng kết nối."
diff --git a/tde-i18n-vi/messages/tdebase/tdeio_sftp.po b/tde-i18n-vi/messages/tdebase/tdeio_sftp.po
index dac0a7c4b4a..25dad6dd1d0 100644
--- a/tde-i18n-vi/messages/tdebase/tdeio_sftp.po
+++ b/tde-i18n-vi/messages/tdebase/tdeio_sftp.po
@@ -5,7 +5,7 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tdeio_sftp\n"
-"POT-Creation-Date: 2020-05-11 04:02+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2022-07-15 18:15+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2006-04-17 11:32+0930\n"
"Last-Translator: Phan Vĩnh Thịnh <teppi82@gmail.com>\n"
"Language-Team: Vietnamese <kde-l10n-vi@kde.org>\n"
@@ -28,231 +28,311 @@ msgid ""
"Your emails"
msgstr ""
-#: ksshprocess.cpp:408
-msgid "Cannot specify a subsystem and command at the same time."
-msgstr "Không thể chỉ ra một hệ thống con và câu lệnh cùng một lúc."
+#: tdeio_sftp.cpp:148 tdeio_sftp.cpp:210 tdeio_sftp.cpp:214 tdeio_sftp.cpp:534
+msgid "SFTP Login"
+msgstr "Đăng nhập SFTP"
+
+#: tdeio_sftp.cpp:224
+msgid "Use the username input field to answer this question."
+msgstr ""
-#: ksshprocess.cpp:753
-msgid "No options provided for ssh execution."
-msgstr "Chưa chỉ ra một tùy chọn để thực hiện ssh."
+#: tdeio_sftp.cpp:458
+msgid "Could not allocate callbacks"
+msgstr ""
-#: ksshprocess.cpp:761
-msgid "Failed to execute ssh process."
-msgstr "Lỗi thực hiện tiến trình ssh."
+#: tdeio_sftp.cpp:518
+#, fuzzy
+#| msgid "Opening SFTP connection to host <b>%1:%2</b>"
+msgid "Opening SFTP connection to host %1:%2"
+msgstr "Mở kết nối SFTP tới máy <b>%1:%2</b>"
-#: ksshprocess.cpp:786 ksshprocess.cpp:815 ksshprocess.cpp:934
-#: ksshprocess.cpp:1006
-msgid "Error encountered while talking to ssh."
-msgstr "Lỗi xảy ra khi liên lạc với ssh."
+#: tdeio_sftp.cpp:522
+#, fuzzy
+#| msgid "No hostname specified"
+msgid "No hostname specified."
+msgstr "Chưa chỉ ra tên máy"
-#: ksshprocess.cpp:820 ksshprocess.cpp:967 tdeio_sftp.cpp:737
-msgid "Connection closed by remote host."
-msgstr "Kết nối đóng lại bởi máy ở xa."
+#: tdeio_sftp.cpp:536
+msgid "site:"
+msgstr "nơi:"
-#: ksshprocess.cpp:866
-msgid "Please supply a password."
-msgstr "Xin hãy cung cấp một mật khẩu."
+#: tdeio_sftp.cpp:563
+msgid "Could not create a new SSH session."
+msgstr ""
-#: ksshprocess.cpp:905
-msgid "Please supply the passphrase for your SSH private key."
-msgstr "Xin hãy cung cấp mật khẩu cho chìa khóa SSH riêng của bạn."
+#: tdeio_sftp.cpp:593
+msgid "Could not set host."
+msgstr ""
-#: ksshprocess.cpp:919
-msgid "Authentication to %1 failed"
-msgstr "Xác thực tới %1 không thành công"
+#: tdeio_sftp.cpp:600
+#, fuzzy
+#| msgid "Could not read SFTP packet"
+msgid "Could not set port."
+msgstr "Không đọc được gói mạng SFTP"
-#: ksshprocess.cpp:942
-msgid ""
-"The identity of the remote host '%1' could not be verified because the "
-"host's key is not in the \"known hosts\" file."
+#: tdeio_sftp.cpp:609
+msgid "Could not set username."
msgstr ""
-"Tên của máy ở xa '%1' không được kiểm tra vì chìa khóa củ nó không nằm trong "
-"tập tin \"máy đã biết\"."
-#: ksshprocess.cpp:948
-msgid ""
-" Manually, add the host's key to the \"known hosts\" file or contact your "
-"administrator."
+#: tdeio_sftp.cpp:618
+msgid "Could not set log verbosity."
msgstr ""
-" Hãy thêm chìa khóa của máy vào tập tin \"máy đã biết\" hoặc liên lạc với "
-"nhà quản trị."
-#: ksshprocess.cpp:954
-msgid " Manually, add the host's key to %1 or contact your administrator."
-msgstr " Hãy thêm chìa khóa của máy vào %1 hoặc liên lạc với nhà quản trị."
+#: tdeio_sftp.cpp:626
+msgid "Could not parse the config file."
+msgstr ""
-#: ksshprocess.cpp:986
+#: tdeio_sftp.cpp:680
+#, c-format
msgid ""
-"The identity of the remote host '%1' could not be verified. The host's key "
-"fingerprint is:\n"
-"%2\n"
-"You should verify the fingerprint with the host's administrator before "
-"connecting.\n"
-"\n"
-"Would you like to accept the host's key and connect anyway? "
+"The host key for this server was not found, but another type of key exists.\n"
+"An attacker might change the default server key to confuse your client into "
+"thinking the key does not exist.\n"
+"Please contact your system administrator.\n"
+"%1"
msgstr ""
-"Không kiểm tra được tên của máy ở xa '%1'. Dấu tay của chìa khóa của máy đó "
-"là:\n"
-"%2\n"
-"Bạn cần kiểm tra lại dấu tay với nhà quản trị máy trước khi kết nối.\n"
-"\n"
-"Bạn có muốn chấp nhận chìa khóa máy và tiếp tục bằng mọi giá? "
-
-#: ksshprocess.cpp:1014
+
+#: tdeio_sftp.cpp:691
msgid ""
-"WARNING: The identity of the remote host '%1' has changed!\n"
-"\n"
-"Someone could be eavesdropping on your connection, or the administrator may "
-"have just changed the host's key. Either way, you should verify the host's "
-"key fingerprint with the host's administrator. The key fingerprint is:\n"
-"%2\n"
-"Add the correct host key to \"%3\" to get rid of this message."
+"The host key for the server %1 has changed.\n"
+"This could either mean that DNS SPOOFING is happening or the IP address for "
+"the host and its host key have changed at the same time.\n"
+"The fingerprint for the key sent by the remote host is:\n"
+" %2\n"
+"Please contact your system administrator.\n"
+"%3"
msgstr ""
-"CẢNH BÁO: Tên của máy '%1' đã thay đổi!\n"
-"\n"
-"Một người nào đó có thể đang nghe trộm kết nối của bạn, hoặc nhà quản trị đã "
-"thay đổi chìa khóa của máy. Dù thế nào, bạn cũng cần kiểm tra lại dấu tay "
-"chìa khóa của máy với nhà quản trị. Dấu tay chìa khóa là:\n"
-"%2\n"
-"Thêm chìa khóa máy đúng vào \"%3\" để loại bỏ thông báo này."
-
-#: ksshprocess.cpp:1049
+
+#: tdeio_sftp.cpp:704
+msgid "Warning: Cannot verify host's identity."
+msgstr "Cảnh báo: Không kiểm tra được tên của máy."
+
+#: tdeio_sftp.cpp:705
msgid ""
-"WARNING: The identity of the remote host '%1' has changed!\n"
-"\n"
-"Someone could be eavesdropping on your connection, or the administrator may "
-"have just changed the host's key. Either way, you should verify the host's "
-"key fingerprint with the host's administrator before connecting. The key "
-"fingerprint is:\n"
-"%2\n"
-"\n"
-"Would you like to accept the host's new key and connect anyway?"
+"The authenticity of host %1 cannot be established.\n"
+"The key fingerprint is: %2\n"
+"Are you sure you want to continue connecting?"
msgstr ""
-"CẢNH BÁO: Tên của máy '%1' đã thay đổi!\n"
-"\n"
-"Một người nào đó có thể đang nghe trộm kết nối của bạn, hoặc nhà quản trị đã "
-"thay đổi chìa khóa của máy. Dù thế nào, bạn cũng cần kiểm tra lại dấu tay "
-"chìa khóa của máy với nhà quản trị. Dấu tay chìa khóa là:\n"
-"%2\n"
-"\n"
-"Bạn có muốn chấp nhận chìa khóa mới và kết nối bằng mọi giá?"
-
-#: ksshprocess.cpp:1073
-msgid "Host key was rejected."
-msgstr "Đã nhả ra chìa khóa máy"
-
-#: tdeio_sftp.cpp:427
-msgid "An internal error occurred. Please retry the request again."
-msgstr "Có lỗi nội bộ xảy ra. Xin hãy thử yêu cầu lại lần nữa."
-
-#: tdeio_sftp.cpp:506
-msgid "Opening SFTP connection to host <b>%1:%2</b>"
-msgstr "Mở kết nối SFTP tới máy <b>%1:%2</b>"
-#: tdeio_sftp.cpp:510
-msgid "No hostname specified"
-msgstr "Chưa chỉ ra tên máy"
+#: tdeio_sftp.cpp:740 tdeio_sftp.cpp:767 tdeio_sftp.cpp:793 tdeio_sftp.cpp:838
+#, fuzzy
+#| msgid "Authentication failed."
+msgid "Authentication failed (method: %1)."
+msgstr "Xác thực thất bại."
-#: tdeio_sftp.cpp:522
-msgid "SFTP Login"
-msgstr "Đăng nhập SFTP"
+#: tdeio_sftp.cpp:741
+msgid "none"
+msgstr ""
-#: tdeio_sftp.cpp:524
-msgid "site:"
-msgstr "nơi:"
+#: tdeio_sftp.cpp:748
+msgid ""
+"Authentication failed. The server did not send any authentication methods!"
+msgstr ""
+
+#: tdeio_sftp.cpp:768
+msgid "public key"
+msgstr ""
-#: tdeio_sftp.cpp:625
-msgid "Please enter your username and key passphrase."
-msgstr "Hãy nhập tên người dùng và mật khẩu chìa khóa"
+#: tdeio_sftp.cpp:794
+msgid "keyboard interactive"
+msgstr ""
-#: tdeio_sftp.cpp:627
+#: tdeio_sftp.cpp:810
msgid "Please enter your username and password."
msgstr "Hãy nhập tên người dùng và mật khẩu."
-#: tdeio_sftp.cpp:635
-msgid "Incorrect username or password"
-msgstr "Tên người dùng hoặc mật khẩu sai."
-
-#: tdeio_sftp.cpp:640
-msgid "Please enter a username and password"
-msgstr "Xin nhập tên người dùng và mật khẩu"
-
-#: tdeio_sftp.cpp:699
-msgid "Warning: Cannot verify host's identity."
-msgstr "Cảnh báo: Không kiểm tra được tên của máy."
-
-#: tdeio_sftp.cpp:710
-msgid "Warning: Host's identity changed."
-msgstr "Cảnh báo: Tên máy đã bị thay đổi."
-
-#: tdeio_sftp.cpp:721 tdeio_sftp.cpp:722
-msgid "Authentication failed."
-msgstr "Xác thực thất bại."
-
-#: tdeio_sftp.cpp:736 tdeio_sftp.cpp:751
-msgid "Connection failed."
-msgstr "Kết nối thất bại."
+#: tdeio_sftp.cpp:812
+#, fuzzy
+#| msgid "Please enter your username and password."
+msgid ""
+"Login failed.\n"
+"Please confirm your username and password, and enter them again."
+msgstr "Hãy nhập tên người dùng và mật khẩu."
-#: tdeio_sftp.cpp:752
-#, c-format
-msgid "Unexpected SFTP error: %1"
-msgstr "Lỗi SFTP không mong đợi: %1"
+#: tdeio_sftp.cpp:839
+msgid "password"
+msgstr ""
-#: tdeio_sftp.cpp:796
-#, c-format
-msgid "SFTP version %1"
-msgstr "SFTP phiên bản %1"
+#: tdeio_sftp.cpp:853
+msgid ""
+"Unable to request the SFTP subsystem. Make sure SFTP is enabled on the "
+"server."
+msgstr ""
-#: tdeio_sftp.cpp:802
-msgid "Protocol error."
-msgstr "Lỗi giao thức."
+#: tdeio_sftp.cpp:861
+msgid "Could not initialize the SFTP session."
+msgstr ""
-#: tdeio_sftp.cpp:808
+#: tdeio_sftp.cpp:866
#, c-format
msgid "Successfully connected to %1"
msgstr "Đã kết nối thành công tới %1"
-#: tdeio_sftp.cpp:1043
-msgid "An internal error occurred. Please try again."
-msgstr "Có lỗi nội bộ xảy ra. Xin hãy thử lại lần nữa."
-
-#: tdeio_sftp.cpp:1064
+#: tdeio_sftp.cpp:1381
+#, c-format
msgid ""
-"Unknown error was encountered while copying the file to '%1'. Please try "
-"again."
+"Could not change permissions for\n"
+"%1"
msgstr ""
-"Có lỗi không rõ xảy ra khi sao chép tập tin tới '%1'. Xin hãy thử lại lần "
-"nữa."
-#: tdeio_sftp.cpp:1314
-msgid "The remote host does not support renaming files."
-msgstr "Máy ở xa không hỗ trợ đổi tên tập tin."
-
-#: tdeio_sftp.cpp:1363
-msgid "The remote host does not support creating symbolic links."
-msgstr "Máy ở xa không hỗ trợ tạo liên kết mềm."
-
-#: tdeio_sftp.cpp:1488
-msgid "Connection closed"
-msgstr "Kết nối đã đóng lại"
-
-#: tdeio_sftp.cpp:1490
-msgid "Could not read SFTP packet"
+#: tdeio_sftp.cpp:1564
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Could not read SFTP packet"
+msgid "Could not read link: %1"
msgstr "Không đọc được gói mạng SFTP"
-#: tdeio_sftp.cpp:1607
-msgid "SFTP command failed for an unknown reason."
-msgstr "Câu lệnh SFTP thất bại vì nguyên nhân không rõ."
-
-#: tdeio_sftp.cpp:1611
-msgid "The SFTP server received a bad message."
-msgstr "Máy chủ SFTP nhận được một thông báo xấu."
-
-#: tdeio_sftp.cpp:1615
-msgid "You attempted an operation unsupported by the SFTP server."
-msgstr "Bạn đã thử một thao tác không được máy chủ SFTP hỗ trợ."
-
-#: tdeio_sftp.cpp:1619
-#, c-format
-msgid "Error code: %1"
-msgstr "Mã lỗi: %1"
+#~ msgid "Cannot specify a subsystem and command at the same time."
+#~ msgstr "Không thể chỉ ra một hệ thống con và câu lệnh cùng một lúc."
+
+#~ msgid "No options provided for ssh execution."
+#~ msgstr "Chưa chỉ ra một tùy chọn để thực hiện ssh."
+
+#~ msgid "Failed to execute ssh process."
+#~ msgstr "Lỗi thực hiện tiến trình ssh."
+
+#~ msgid "Error encountered while talking to ssh."
+#~ msgstr "Lỗi xảy ra khi liên lạc với ssh."
+
+#~ msgid "Connection closed by remote host."
+#~ msgstr "Kết nối đóng lại bởi máy ở xa."
+
+#~ msgid "Please supply a password."
+#~ msgstr "Xin hãy cung cấp một mật khẩu."
+
+#~ msgid "Please supply the passphrase for your SSH private key."
+#~ msgstr "Xin hãy cung cấp mật khẩu cho chìa khóa SSH riêng của bạn."
+
+#~ msgid "Authentication to %1 failed"
+#~ msgstr "Xác thực tới %1 không thành công"
+
+#~ msgid ""
+#~ "The identity of the remote host '%1' could not be verified because the "
+#~ "host's key is not in the \"known hosts\" file."
+#~ msgstr ""
+#~ "Tên của máy ở xa '%1' không được kiểm tra vì chìa khóa củ nó không nằm "
+#~ "trong tập tin \"máy đã biết\"."
+
+#~ msgid ""
+#~ " Manually, add the host's key to the \"known hosts\" file or contact your "
+#~ "administrator."
+#~ msgstr ""
+#~ " Hãy thêm chìa khóa của máy vào tập tin \"máy đã biết\" hoặc liên lạc với "
+#~ "nhà quản trị."
+
+#~ msgid " Manually, add the host's key to %1 or contact your administrator."
+#~ msgstr " Hãy thêm chìa khóa của máy vào %1 hoặc liên lạc với nhà quản trị."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The identity of the remote host '%1' could not be verified. The host's "
+#~ "key fingerprint is:\n"
+#~ "%2\n"
+#~ "You should verify the fingerprint with the host's administrator before "
+#~ "connecting.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Would you like to accept the host's key and connect anyway? "
+#~ msgstr ""
+#~ "Không kiểm tra được tên của máy ở xa '%1'. Dấu tay của chìa khóa của máy "
+#~ "đó là:\n"
+#~ "%2\n"
+#~ "Bạn cần kiểm tra lại dấu tay với nhà quản trị máy trước khi kết nối.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Bạn có muốn chấp nhận chìa khóa máy và tiếp tục bằng mọi giá? "
+
+#~ msgid ""
+#~ "WARNING: The identity of the remote host '%1' has changed!\n"
+#~ "\n"
+#~ "Someone could be eavesdropping on your connection, or the administrator "
+#~ "may have just changed the host's key. Either way, you should verify the "
+#~ "host's key fingerprint with the host's administrator. The key fingerprint "
+#~ "is:\n"
+#~ "%2\n"
+#~ "Add the correct host key to \"%3\" to get rid of this message."
+#~ msgstr ""
+#~ "CẢNH BÁO: Tên của máy '%1' đã thay đổi!\n"
+#~ "\n"
+#~ "Một người nào đó có thể đang nghe trộm kết nối của bạn, hoặc nhà quản trị "
+#~ "đã thay đổi chìa khóa của máy. Dù thế nào, bạn cũng cần kiểm tra lại dấu "
+#~ "tay chìa khóa của máy với nhà quản trị. Dấu tay chìa khóa là:\n"
+#~ "%2\n"
+#~ "Thêm chìa khóa máy đúng vào \"%3\" để loại bỏ thông báo này."
+
+#~ msgid ""
+#~ "WARNING: The identity of the remote host '%1' has changed!\n"
+#~ "\n"
+#~ "Someone could be eavesdropping on your connection, or the administrator "
+#~ "may have just changed the host's key. Either way, you should verify the "
+#~ "host's key fingerprint with the host's administrator before connecting. "
+#~ "The key fingerprint is:\n"
+#~ "%2\n"
+#~ "\n"
+#~ "Would you like to accept the host's new key and connect anyway?"
+#~ msgstr ""
+#~ "CẢNH BÁO: Tên của máy '%1' đã thay đổi!\n"
+#~ "\n"
+#~ "Một người nào đó có thể đang nghe trộm kết nối của bạn, hoặc nhà quản trị "
+#~ "đã thay đổi chìa khóa của máy. Dù thế nào, bạn cũng cần kiểm tra lại dấu "
+#~ "tay chìa khóa của máy với nhà quản trị. Dấu tay chìa khóa là:\n"
+#~ "%2\n"
+#~ "\n"
+#~ "Bạn có muốn chấp nhận chìa khóa mới và kết nối bằng mọi giá?"
+
+#~ msgid "Host key was rejected."
+#~ msgstr "Đã nhả ra chìa khóa máy"
+
+#~ msgid "An internal error occurred. Please retry the request again."
+#~ msgstr "Có lỗi nội bộ xảy ra. Xin hãy thử yêu cầu lại lần nữa."
+
+#~ msgid "Please enter your username and key passphrase."
+#~ msgstr "Hãy nhập tên người dùng và mật khẩu chìa khóa"
+
+#~ msgid "Incorrect username or password"
+#~ msgstr "Tên người dùng hoặc mật khẩu sai."
+
+#~ msgid "Please enter a username and password"
+#~ msgstr "Xin nhập tên người dùng và mật khẩu"
+
+#~ msgid "Warning: Host's identity changed."
+#~ msgstr "Cảnh báo: Tên máy đã bị thay đổi."
+
+#~ msgid "Connection failed."
+#~ msgstr "Kết nối thất bại."
+
+#~ msgid "Unexpected SFTP error: %1"
+#~ msgstr "Lỗi SFTP không mong đợi: %1"
+
+#~ msgid "SFTP version %1"
+#~ msgstr "SFTP phiên bản %1"
+
+#~ msgid "Protocol error."
+#~ msgstr "Lỗi giao thức."
+
+#~ msgid "An internal error occurred. Please try again."
+#~ msgstr "Có lỗi nội bộ xảy ra. Xin hãy thử lại lần nữa."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Unknown error was encountered while copying the file to '%1'. Please try "
+#~ "again."
+#~ msgstr ""
+#~ "Có lỗi không rõ xảy ra khi sao chép tập tin tới '%1'. Xin hãy thử lại lần "
+#~ "nữa."
+
+#~ msgid "The remote host does not support renaming files."
+#~ msgstr "Máy ở xa không hỗ trợ đổi tên tập tin."
+
+#~ msgid "The remote host does not support creating symbolic links."
+#~ msgstr "Máy ở xa không hỗ trợ tạo liên kết mềm."
+
+#~ msgid "Connection closed"
+#~ msgstr "Kết nối đã đóng lại"
+
+#~ msgid "SFTP command failed for an unknown reason."
+#~ msgstr "Câu lệnh SFTP thất bại vì nguyên nhân không rõ."
+
+#~ msgid "The SFTP server received a bad message."
+#~ msgstr "Máy chủ SFTP nhận được một thông báo xấu."
+
+#~ msgid "You attempted an operation unsupported by the SFTP server."
+#~ msgstr "Bạn đã thử một thao tác không được máy chủ SFTP hỗ trợ."
+
+#~ msgid "Error code: %1"
+#~ msgstr "Mã lỗi: %1"
diff --git a/tde-i18n-vi/messages/tdelibs/katepart.po b/tde-i18n-vi/messages/tdelibs/katepart.po
index 07ae9500ea4..82b379c87b5 100644
--- a/tde-i18n-vi/messages/tdelibs/katepart.po
+++ b/tde-i18n-vi/messages/tdelibs/katepart.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: kate_part\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2022-05-03 18:14+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2022-06-08 18:17+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2006-07-04 22:03+0930\n"
"Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
"Language-Team: Vietnamese <kde-l10n-vi@kde.org>\n"
@@ -3547,8 +3547,8 @@ msgstr "Hợp ngữ"
#: data/glosstex.xml:3 data/haml.xml:3 data/hamlet.xml:8 data/html.xml:7
#: data/javadoc.xml:3 data/json.xml:15 data/jsp.xml:3 data/latex.xml:3
#: data/less.xml:3 data/mab.xml:3 data/mako.xml:7 data/mandoc.xml:3
-#: data/mediawiki.xml:7 data/metafont.xml:9 data/pango.xml:3
-#: data/postscript.xml:3 data/ppd.xml:12 data/relaxng.xml:22
+#: data/markdown.xml:39 data/mediawiki.xml:7 data/metafont.xml:9
+#: data/pango.xml:3 data/postscript.xml:3 data/ppd.xml:12 data/relaxng.xml:22
#: data/relaxngcompact.xml:3 data/rest.xml:14 data/restructuredtext.xml:3
#: data/rhtml.xml:47 data/roff.xml:10 data/rtf.xml:3 data/scss.xml:28
#: data/sgml.xml:3 data/sisu.xml:3 data/template-toolkit.xml:21
@@ -4460,6 +4460,13 @@ msgid ""
"Troff Mandoc"
msgstr "Javadoc"
+#: data/markdown.xml:39
+#, fuzzy
+msgid ""
+"_: Language\n"
+"Markdown"
+msgstr "Mason"
+
#: data/mason.xml:3
msgid ""
"_: Language\n"
diff --git a/tde-i18n-vi/messages/tdelibs/tdeio.po b/tde-i18n-vi/messages/tdelibs/tdeio.po
index 9b2678aea98..7016c9772da 100644
--- a/tde-i18n-vi/messages/tdelibs/tdeio.po
+++ b/tde-i18n-vi/messages/tdelibs/tdeio.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tdeio\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2021-07-07 18:16+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2022-05-31 18:16+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2006-07-04 22:10+0930\n"
"Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
"Language-Team: Vietnamese <kde-l10n-vi@kde.org>\n"
@@ -4627,7 +4627,7 @@ msgstr "Đã có, là thư mục."
msgid "No service implementing %1"
msgstr "Không có dịch vụ thi hành %1"
-#: tdeio/kdirlister.cpp:296 tdeio/kdirlister.cpp:307 tdeio/krun.cpp:980
+#: tdeio/kdirlister.cpp:296 tdeio/kdirlister.cpp:307 tdeio/krun.cpp:984
#: tdeio/paste.cpp:213 tdeio/renamedlg.cpp:433
#, c-format
msgid ""
@@ -4758,11 +4758,11 @@ msgstr "Bạn không có quyền thực hiện tập tin này."
msgid "Launching %1"
msgstr "Đang khởi chạy %1..."
-#: tdeio/krun.cpp:777
+#: tdeio/krun.cpp:781
msgid "You are not authorized to execute this service."
msgstr "Bạn không đủ quyền thực hiện dịch vụ này."
-#: tdeio/krun.cpp:1017
+#: tdeio/krun.cpp:1021
msgid ""
"<qt>Unable to run the command specified. The file or folder <b>%1</b> does "
"not exist.</qt>"
@@ -4770,7 +4770,7 @@ msgstr ""
"<qt>Không thể chạy lệnh đã ghi rõ, vì không có tập tin hay thư mục <b>%1</b>."
"</qt>"
-#: tdeio/krun.cpp:1540
+#: tdeio/krun.cpp:1544
msgid "Could not find the program '%1'"
msgstr "Không tìm thấy chương trình « %1 »"
diff --git a/tde-i18n-vi/messages/tdelibs/tdelibs.po b/tde-i18n-vi/messages/tdelibs/tdelibs.po
index 1532e23bfbf..64441c362c9 100644
--- a/tde-i18n-vi/messages/tdelibs/tdelibs.po
+++ b/tde-i18n-vi/messages/tdelibs/tdelibs.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tdelibs\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2022-05-11 18:12+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2022-06-09 18:13+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2006-07-04 22:06+0930\n"
"Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
"Language-Team: Vietnamese <kde-l10n-vi@kde.org>\n"
@@ -9791,8 +9791,8 @@ msgstr "Ở đây bạn có thể chọn nhóm phông chữ cần dùng."
msgid "Here you can choose the font style to be used."
msgstr "Ở đây bạn có thể chọn kiểu phông chữ cần dùng."
-#: tdeui/tdefontdialog.cpp:225 tdeui/tdefontdialog.cpp:488
-#: tdeui/tdefontdialog.cpp:489
+#: tdeui/tdefontdialog.cpp:225 tdeui/tdefontdialog.cpp:498
+#: tdeui/tdefontdialog.cpp:499
msgid "Regular"
msgstr "Chuẩn"
@@ -9844,7 +9844,7 @@ msgid "Actual Font"
msgstr "Phông chữ thật"
#: ../../dependencies/tqt3/src/dialogs/qfontdialog.cpp:411
-#: tdeui/tdefontdialog.cpp:742
+#: tdeui/tdefontdialog.cpp:770
msgid "Select Font"
msgstr "Chọn phông chữ"