summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/tde-i18n-bg/messages/tdepim/kres_groupwise.po
blob: aec46df9ca9f9a671e1af308e26a5ef073095b90 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
# translation of kres_groupwise.po to Bulgarian
# Bulgarian translation of TDE.
# This file is licensed under the GPL.
#
# $Id: kres_groupwise.po 695390 2007-08-02 02:05:52Z scripty $
#
# Zlatko Popov <zlatkopopov@fsa-bg.org>, 2007.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: kres_groupwise\n"
"POT-Creation-Date: 2014-09-29 12:06-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2007-03-23 11:35+0000\n"
"Last-Translator: Zlatko Popov <zlatkopopov@fsa-bg.org>\n"
"Language-Team: Bulgarian <dict@linux.zonebg.com>\n"
"Language: bg\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"

#: _translatorinfo.cpp:1
msgid ""
"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
"Your names"
msgstr "Радостин Раднев"

#: _translatorinfo.cpp:3
msgid ""
"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
"Your emails"
msgstr "radnev@yahoo.com"

#: kcal_resourcegroupwise.cpp:167
msgid "Downloading calendar"
msgstr "Изтегляне на календара"

#: kcal_resourcegroupwise.cpp:192
msgid "Error parsing calendar data."
msgstr "Грешка при анализ на данните за календара."

#: kcal_resourcegroupwise.cpp:248
msgid "Unable to login to server: "
msgstr "Грешка при включване към сървъра: "

#: kcal_resourcegroupwise.cpp:282
msgid "Added"
msgstr "Добавено"

#: kcal_resourcegroupwise.cpp:283
msgid "Changed"
msgstr "Променено"

#: kcal_resourcegroupwise.cpp:284
msgid "Deleted"
msgstr "Изтрито"

#: kcal_resourcegroupwiseconfig.cpp:50 tdeabc_resourcegroupwiseconfig.cpp:64
msgid "URL:"
msgstr "Адрес:"

#: kcal_resourcegroupwiseconfig.cpp:55 tdeabc_resourcegroupwiseconfig.cpp:70
msgid "User:"
msgstr "Потребител:"

#: kcal_resourcegroupwiseconfig.cpp:60 tdeabc_resourcegroupwiseconfig.cpp:76
msgid "Password:"
msgstr "Парола:"

#: kcal_resourcegroupwiseconfig.cpp:66
msgid "View User Settings"
msgstr "Преглед на потребителските настройки"

#: kcal_resourcegroupwiseconfig.cpp:126
msgid "GroupWise Settings"
msgstr "Настройки на GroupWise"

#. i18n: file groupwisesettingswidgetbase.ui line 22
#: rc.cpp:3 soap/contactconverter.cpp:264
#, no-c-format
msgid "Group"
msgstr "Група"

#. i18n: file groupwisesettingswidgetbase.ui line 33
#: rc.cpp:6
#, no-c-format
msgid "Setting"
msgstr "Параметър"

#. i18n: file groupwisesettingswidgetbase.ui line 44
#: rc.cpp:9
#, no-c-format
msgid "Value"
msgstr "Стойност"

#. i18n: file groupwisesettingswidgetbase.ui line 55
#: rc.cpp:12
#, no-c-format
msgid "Locked"
msgstr "Заключено"

#. i18n: file tderesources_kcal_groupwise.kcfg line 9
#: rc.cpp:15 rc.cpp:30
#, no-c-format
msgid "Server URL"
msgstr "Адрес на сървъра"

#. i18n: file tderesources_kcal_groupwise.kcfg line 10
#: rc.cpp:18 rc.cpp:33
#, no-c-format
msgid "URL of SOAP interface of GroupWise server"
msgstr "Адрес или интерфейс SOAP за сървъра GroupWise"

#. i18n: file tderesources_kcal_groupwise.kcfg line 13
#: rc.cpp:21 rc.cpp:36
#, no-c-format
msgid "User Name"
msgstr "Потребител"

#. i18n: file tderesources_kcal_groupwise.kcfg line 16
#: rc.cpp:24 rc.cpp:39 soap/soapdebug.cpp:40
#, no-c-format
msgid "Password"
msgstr "Парола"

#. i18n: file tderesources_kcal_groupwise.kcfg line 19
#: rc.cpp:27
#, no-c-format
msgid "TCP Port"
msgstr "Порт"

#. i18n: file tderesources_tdeabc_groupwise.kcfg line 21
#: rc.cpp:42
#, no-c-format
msgid "Ids of Address Books"
msgstr "Кодове на адресници"

#. i18n: file tderesources_tdeabc_groupwise.kcfg line 24
#: rc.cpp:45
#, no-c-format
msgid "Names of Address Books"
msgstr "Имена на адресници"

#. i18n: file tderesources_tdeabc_groupwise.kcfg line 27
#: rc.cpp:48
#, no-c-format
msgid "Personal State of Address Books"
msgstr "Състояние на персоналните контакти"

#. i18n: file tderesources_tdeabc_groupwise.kcfg line 30
#: rc.cpp:51
#, no-c-format
msgid "Frequent Contacts state of Address Books"
msgstr "Състояние на често използваните контакти"

#. i18n: file tderesources_tdeabc_groupwise.kcfg line 33
#: rc.cpp:54
#, no-c-format
msgid "Readable Address Books"
msgstr "Адресници за четене"

#. i18n: file tderesources_tdeabc_groupwise.kcfg line 36
#: rc.cpp:57
#, no-c-format
msgid "Address Book for new Contacts"
msgstr "Адресници за нови контакти"

#. i18n: file tderesources_tdeabc_groupwise.kcfg line 39
#: rc.cpp:60
#, no-c-format
msgid "ID of System Address Book"
msgstr "Код на системния адресник"

#. i18n: file tderesources_tdeabc_groupwise.kcfg line 42
#: rc.cpp:63
#, no-c-format
msgid "Last time the Post Office was rebuilt"
msgstr "Последно обновяване на пощенския офис"

#. i18n: file tderesources_tdeabc_groupwise.kcfg line 45
#: rc.cpp:66
#, no-c-format
msgid "The first sequence number of the GW System Address Book held locally"
msgstr ""
"Първият номер от последователността от системата GW на системния адресник, "
"съхраняван локално"

#. i18n: file tderesources_tdeabc_groupwise.kcfg line 48
#: rc.cpp:69
#, no-c-format
msgid "The last sequence number of the GW System Address Book held locally"
msgstr ""
"Последния номер от последователността от системата GW на системния адресник, "
"съхраняван локално"

#. i18n: file tderesources_tdeabc_groupwise.kcfg line 51
#: rc.cpp:72
#, no-c-format
msgid "Applications which should load the System Address Book"
msgstr "Програми, които би трябвало да зареди системния адресник"

#: tdeabc_resourcegroupwise.cpp:290
#, c-format
msgid "Loading GroupWise resource %1"
msgstr "Зареждане на ресурс GroupWise %1"

#: tdeabc_resourcegroupwise.cpp:363
msgid "Fetching System Address Book"
msgstr "Обновяване на системния адресник"

#: tdeabc_resourcegroupwise.cpp:373
msgid "Fetching User Address Books"
msgstr "Обновяване на системния адресник"

#: tdeabc_resourcegroupwise.cpp:443
msgid "Updating System Address Book"
msgstr "Обновяване на системния адресник"

#: tdeabc_resourcegroupwiseconfig.cpp:88
msgid "Retrieve Address Book List From Server"
msgstr "Изтегляне на адресника от сървъра"

#: tdeabc_resourcegroupwiseconfig.cpp:92
msgid "Address Book"
msgstr "Адресник"

#: tdeabc_resourcegroupwiseconfig.cpp:93
msgid "Personal"
msgstr "Личен"

#: tdeabc_resourcegroupwiseconfig.cpp:94
msgid "Frequent Contacts"
msgstr "Често използвани контакти"

#: tdeabc_resourcegroupwiseconfig.cpp:99
msgid "Address book for new contacts:"
msgstr "Адресник за нови контакти:"

#: soap/contactconverter.cpp:251
msgid "Resource"
msgstr "Ресурс"

#: soap/groupwiseserver.cpp:135 soap/groupwiseserver.cpp:152
#, c-format
msgid "Connect failed: %1."
msgstr "Грешка при връзка: %1."

#: soap/groupwiseserver.cpp:344
msgid "Login failed, but the GroupWise server did not report an error"
msgstr "Грешка при включване, но сървърът GroupWise не отговори с грешка"

#: soap/groupwiseserver.cpp:1448
msgid "SSL Error"
msgstr "Грешка на SSL"

#: soap/gwjobs.cpp:124
#, c-format
msgid "Unable to read GroupWise address book: %1"
msgstr "Грешка при четене на адресника на GroupWise: %1"

#: soap/gwjobs.cpp:616
msgid "Unable to read GroupWise address book: reading %1 returned no items."
msgstr ""
"Грешка при четене на адресника на GroupWise: четенето на %1 не върна отговор."

#: soap/incidenceconverter.cpp:231
msgid "Novell GroupWise does not support locations for to-dos."
msgstr "Сървърът на Новел GroupWise не поддържа местоположение на задачите."

#: soap/ksslsocket.cpp:324
msgid ""
"The IP address of the host %1 does not match the one the certificate was issued "
"to."
msgstr ""
"IP адресът на хоста %1 не отговаря на адреса на хоста, за които е издадено "
"удостоверението."

#: soap/ksslsocket.cpp:329 soap/ksslsocket.cpp:339 soap/ksslsocket.cpp:355
msgid "Server Authentication"
msgstr "Идентификация на сървъра"

#: soap/ksslsocket.cpp:330 soap/ksslsocket.cpp:340
msgid "&Details"
msgstr "По&дробности"

#: soap/ksslsocket.cpp:335
msgid "The server certificate failed the authenticity test (%1)."
msgstr "Удостоверението на сървъра не премина теста за идентификация (%1)."

#: soap/ksslsocket.cpp:352
msgid ""
"Would you like to accept this certificate forever without being prompted?"
msgstr ""
"Искате ли удостоверението да бъде прието завинаги, без да бъдете питани повече?"

#: soap/ksslsocket.cpp:356
msgid "&Forever"
msgstr "&Завинаги"

#: soap/ksslsocket.cpp:357
msgid "&Current Sessions Only"
msgstr "&Само за текущата сесия"

#: soap/soapdebug.cpp:36
msgid "Server"
msgstr "Сървър"

#: soap/soapdebug.cpp:38
msgid "User"
msgstr "Потребител"

#: soap/soapdebug.cpp:42
msgid "Free/Busy user name"
msgstr "Заето/свободно потребителско име"

#: soap/soapdebug.cpp:43
msgid "Addressbook identifier"
msgstr "Код на адресник"

#: soap/soapdebug.cpp:49
msgid "Groupwise Soap Debug"
msgstr "IP адресътSoap Debug"