summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/tde-i18n-bg/messages/tdeutils/tdewalletmanager.po
blob: c7c61ce7b15e5f6eafbc8845ced1dea750c5783f (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
# translation of tdewalletmanager.po to Bulgarian
# Bulgarian translation of TDE.
# This file is licensed under the GPL.
#
# $Id: tdewalletmanager.po 829341 2008-07-08 07:58:36Z scripty $
#
# Zlatko Popov <zlatkopopov@fsa-bg.org>, 2006, 2007.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tdewalletmanager\n"
"POT-Creation-Date: 2019-01-13 18:52+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2007-04-15 09:34+0000\n"
"Last-Translator: Zlatko Popov <zlatkopopov@fsa-bg.org>\n"
"Language-Team: Bulgarian <dict@linux.zonebg.com>\n"
"Language: bg\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"

#: _translatorinfo:1
msgid ""
"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
"Your names"
msgstr "Радостин Раднев"

#: _translatorinfo:2
msgid ""
"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
"Your emails"
msgstr "radnev@yahoo.com"

#: allyourbase.cpp:197
msgid "An entry by the name '%1' already exists. Would you like to continue?"
msgstr "Вече има запис с име \"%1\". Сигурни ли сте, че искате да продължите?"

#: allyourbase.cpp:220
msgid "A folder by the name '%1' already exists.  What would you like to do?"
msgstr "Вече има папка с име \"%1\". Какво искате да бъде направено?"

#: allyourbase.cpp:353
msgid "Folders"
msgstr "Папки"

#: allyourbase.cpp:397
msgid "An unexpected error occurred trying to drop the item"
msgstr "Грешка при влачене и пускане на елемент"

#: allyourbase.cpp:479
msgid "An unexpected error occurred trying to drop the entry"
msgstr "Грешка при влачене и пускане на запис"

#: allyourbase.cpp:508
msgid ""
"An unexpected error occurred trying to delete the original folder, but the "
"folder has been copied successfully"
msgstr ""
"Грешка при изтриване на оригиналната папка, но папката е копирана успешно"

#: allyourbase.cpp:659
msgid "That wallet file already exists.  You cannot overwrite wallets."
msgstr ""
"Вече има такъв файл за портфейла. Портфейлите не могат да бъдат презаписвани."

#: kwmapeditor.cpp:43
msgid "Key"
msgstr "Параметър"

#: kwmapeditor.cpp:44
msgid "Value"
msgstr "Стойност"

#: kwmapeditor.cpp:121
msgid "&New Entry"
msgstr "&Нов запис"

#: main.cpp:45
msgid "Show window on startup"
msgstr "Показване на прозореца при стартиране"

#: main.cpp:46
msgid "For use by tdewalletd only"
msgstr "Използване само от демона tdewalletd"

#: main.cpp:47
msgid "A wallet name"
msgstr "Име на портфейл"

#: main.cpp:51 main.cpp:70
msgid "TDE Wallet Manager"
msgstr "Портфейл"

#: main.cpp:52
msgid "TDE Wallet Management Tool"
msgstr "Управление на системата Портфейл"

#: main.cpp:54
msgid "(c) 2003,2004 George Staikos"
msgstr "(c) 2003,2004 George Staikos"

#: main.cpp:57
msgid "Primary author and maintainer"
msgstr "Primary author and maintainer"

#: main.cpp:58
msgid "Developer"
msgstr "Developer"

#: tdewalleteditor.cpp:81
msgid "&Show values"
msgstr "Показване на &стойностите"

#: tdewalleteditor.cpp:161
msgid "&New Folder..."
msgstr "&Нова папка..."

#: tdewalleteditor.cpp:167
msgid "&Delete Folder"
msgstr "Из&триване на папка"

#: tdewalleteditor.cpp:175 tdewalletpopup.cpp:45
msgid "Change &Password..."
msgstr "С&мяна на парола..."

#: tdewalleteditor.cpp:181
msgid "&Merge Wallet..."
msgstr "&Смесване на портфейл..."

#: tdewalleteditor.cpp:187
msgid "&Import XML..."
msgstr "Импо&ртиране на XML..."

#: tdewalleteditor.cpp:193
msgid "&Export..."
msgstr "&Експортиране..."

#: tdewalleteditor.cpp:219
msgid ""
"This wallet was forced closed.  You must reopen it to continue working with "
"it."
msgstr ""
"Портфейлът е затворен. Трябва да го отворите отново, за да продължите да "
"работите с него."

#: tdewalleteditor.cpp:254
msgid "Passwords"
msgstr "Пароли"

#: tdewalleteditor.cpp:255
msgid "Maps"
msgstr "Съответствия"

#: tdewalleteditor.cpp:256
msgid "Binary Data"
msgstr "Двоични данни"

#: tdewalleteditor.cpp:257
msgid "Unknown"
msgstr "Неизвестно"

#: tdewalleteditor.cpp:296
msgid "Are you sure you wish to delete the folder '%1' from the wallet?"
msgstr "Сигурни ли сте, че искате да бъде изтрита папката \"%1\" от портфейла?"

#: tdewalleteditor.cpp:300
msgid "Error deleting folder."
msgstr "Грешка при изтриване на папка."

#: tdewalleteditor.cpp:319
msgid "New Folder"
msgstr "Нова папка"

#: tdewalleteditor.cpp:320
msgid "Please choose a name for the new folder:"
msgstr "Моля, въведете име на новата папка:"

#: tdewalleteditor.cpp:330
msgid "Sorry, that folder name is in use. Try again?"
msgstr "Вече има папка с такова име. Искате ли да опитате отново?"

#: tdewalleteditor.cpp:330 tdewalleteditor.cpp:662
msgid "Try Again"
msgstr "Нов опит"

#: tdewalleteditor.cpp:330 tdewalleteditor.cpp:662 tdewalletmanager.cpp:376
msgid "Do Not Try"
msgstr "Без нов опит"

#: tdewalleteditor.cpp:369
#, c-format
msgid "Error saving entry. Error code: %1"
msgstr "Грешка при запис на елемент. Код на грешката: %1"

#: tdewalleteditor.cpp:404 tdewalleteditor.cpp:737
#, c-format
msgid "Password: %1"
msgstr "Парола: %1"

#: tdewalleteditor.cpp:416 tdewalleteditor.cpp:739
#, c-format
msgid "Name-Value Map: %1"
msgstr "Съответствие параметър-стойност: %1"

#: tdewalleteditor.cpp:424 tdewalleteditor.cpp:741
#, c-format
msgid "Binary Data: %1"
msgstr "Двоични данни: %1"

#: tdewalleteditor.cpp:588 tdewalleteditor.cpp:598
msgid "&New..."
msgstr "&Нов..."

#: tdewalleteditor.cpp:589
msgid "&Rename"
msgstr "Преимен&уване"

#: tdewalleteditor.cpp:650
msgid "New Entry"
msgstr "Нов запис"

#: tdewalleteditor.cpp:651
msgid "Please choose a name for the new entry:"
msgstr "Моля, въведете име на новия запис:"

#: tdewalleteditor.cpp:662
msgid "Sorry, that entry already exists. Try again?"
msgstr "Вече има запис с такова име. Моля, опитайте отново."

#: tdewalleteditor.cpp:679 tdewalleteditor.cpp:690
msgid "An unexpected error occurred trying to add the new entry"
msgstr "Грешка при добавяне на нов запис"

#: tdewalleteditor.cpp:733
msgid "An unexpected error occurred trying to rename the entry"
msgstr "Грешка при преименуване на запис"

#: tdewalleteditor.cpp:753
msgid "Are you sure you wish to delete the item '%1'?"
msgstr "Сигурни ли сте, че искате да бъде изтрит записа \"%1\"?"

#: tdewalleteditor.cpp:757
msgid "An unexpected error occurred trying to delete the entry"
msgstr "Грешка при изтриване на запис"

#: tdewalleteditor.cpp:785
msgid "Unable to open the requested wallet."
msgstr "Заявеният портфейл не може да бъде отворен."

#: tdewalleteditor.cpp:821
msgid "Unable to access wallet '<b>%1</b>'."
msgstr "Грешка при достъп до портфейла \"%1\"."

#: tdewalleteditor.cpp:850 tdewalleteditor.cpp:880 tdewalleteditor.cpp:910
#: tdewalleteditor.cpp:1001
msgid ""
"Folder '<b>%1</b>' already contains an entry '<b>%2</b>'.  Do you wish to "
"replace it?"
msgstr ""
"Папката \"%1\" вече съдържа запис \"%2\". Сигурни ли сте, че искате да бъде "
"заменен?"

#: tdewalleteditor.cpp:949
msgid "Unable to access XML file '<b>%1</b>'."
msgstr "Грешка при достъп до файла XML \"%1\"."

#: tdewalleteditor.cpp:955
msgid "Error opening XML file '<b>%1</b>' for input."
msgstr "Грешка при отваряне на XML файла \"%1\" за импортиране."

#: tdewalleteditor.cpp:962
msgid "Error reading XML file '<b>%1</b>' for input."
msgstr "Грешка при четене на XML файла \"%1\" за импортиране."

#: tdewalleteditor.cpp:969
msgid "Error: XML file does not contain a wallet."
msgstr "Грешка: XML файлът не съдържа данни на системата портфейл."

#: tdewalleteditor.cpp:1109
msgid "The file '%1' already exists. Would you like to overwrite this file?"
msgstr "Вече има файл с име \"%1\". Искате ли да го презапишете?"

#: tdewalleteditor.cpp:1109
msgid "Overwrite"
msgstr "Презапис"

#: tdewalletmanager.cpp:63 tdewalletmanager.cpp:322
msgid "TDE Wallet: No wallets open."
msgstr "Портфейл: Няма отворени портфейли."

#: tdewalletmanager.cpp:71 tdewalletmanager.cpp:177
msgid "TDE Wallet: A wallet is open."
msgstr "Портфейл: Отворен е портфейл."

#: tdewalletmanager.cpp:115 tdewalletpopup.cpp:37
msgid "&New Wallet..."
msgstr "&Нов портфейл..."

#: tdewalletmanager.cpp:118
msgid "Configure &Wallet..."
msgstr "&Настройване на Портфейл..."

#: tdewalletmanager.cpp:124
msgid "Close &All Wallets"
msgstr "Затваряне на &всички"

#: tdewalletmanager.cpp:223
msgid "Are you sure you wish to delete the wallet '%1'?"
msgstr "Сигурни ли сте, че искате да бъде изтрит портфейлът \"%1\"?"

#: tdewalletmanager.cpp:229
#, c-format
msgid "Unable to delete the wallet. Error code was %1."
msgstr "Грешка при изтриване на портфейл. Код на грешката %1."

#: tdewalletmanager.cpp:238
msgid ""
"Unable to close wallet cleanly. It is probably in use by other applications. "
"Do you wish to force it closed?"
msgstr ""
"Портфейлът не може да бъде затворен нормално. Най-вероятно портфейлът се "
"използва от друга програма. Искате ли портфейлът да бъде затворен, въпреки "
"това?"

#: tdewalletmanager.cpp:238
msgid "Force Closure"
msgstr "Затваряне"

#: tdewalletmanager.cpp:238
msgid "Do Not Force"
msgstr "Без затваряне"

#: tdewalletmanager.cpp:242
#, c-format
msgid "Unable to force the wallet closed. Error code was %1."
msgstr "Грешка при затваряне на портфейл. Код на грешката %1."

#: tdewalletmanager.cpp:263 tdewalletmanager.cpp:305
#, c-format
msgid "Error opening wallet %1."
msgstr "Грешка при отваряне на портфейл %1."

#: tdewalletmanager.cpp:357
msgid "Please choose a name for the new wallet:"
msgstr "Моля, въведете име на новия портфейл:"

#: tdewalletmanager.cpp:365
msgid "New Wallet"
msgstr "Нов портфейл"

#: tdewalletmanager.cpp:376
msgid "Sorry, that wallet already exists. Try a new name?"
msgstr "Вече има портфейл с такова име. Искате ли да опитате с ново?"

#: tdewalletmanager.cpp:376
msgid "Try New"
msgstr "Нов опит"

#: tdewalletmanager.cpp:384
msgid "Please choose a name that contains only alphanumeric characters:"
msgstr "Моля, въведете име, което съдържа само букви и/или цифри:"

#: tdewalletpopup.cpp:60
msgid "Disconnec&t"
msgstr "&Разкачване"

#: kbetterthankdialogbase.ui:60
#, no-c-format
msgid "&Replace"
msgstr "&Замяна"

#: kbetterthankdialogbase.ui:71
#, no-c-format
msgid "Replace &All"
msgstr "Замяна на &всички"

#: kbetterthankdialogbase.ui:79
#, no-c-format
msgid "&Skip"
msgstr "&Прескачане"

#: kbetterthankdialogbase.ui:87
#, no-c-format
msgid "Skip A&ll"
msgstr "Прескачане на в&сички"

#: walletwidget.ui:237
#, no-c-format
msgid "Hide &Contents"
msgstr "Скриване на &съдържанието"

#: walletwidget.ui:269
#, no-c-format
msgid ""
"This is a binary data entry.  It cannot be editted as its format is unknown "
"and application specific."
msgstr ""
"Това са двоични данни. Те не могат да бъдат редактирани, защото форматът е "
"непознат и е специфичен за програмата, която използва тези данни."

#: walletwidget.ui:398
#, no-c-format
msgid "Show &Contents"
msgstr "Показване на &съдържанието"

#, fuzzy
#~ msgid "Replace"
#~ msgstr "&Замяна"

#, fuzzy
#~ msgid "&Delete"
#~ msgstr "Из&триване на папка"