summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/tde-i18n-ca/docs/tdebase/userguide/base-tde-applications.docbook
blob: 76e024928eb4e94dbf24b0a6ebefbd7c8baecc46 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
<chapter id="basic-applications">

<chapterinfo>
<authorgroup>
<author>&Francis.Giannaros; &Francis.Giannaros.mail; </author>
</authorgroup>
</chapterinfo>

<title>Les aplicacions base de &kde;</title>

<para>El que segueix és una breu descripció d'unes poques aplicacions base de &kde;. Per obtenir més informació sobre qualsevol de les aplicacions hauríeu de comprovar els enllaços recomanats en la seva respectiva entrada. </para>

<!-- What are they?? (Phil) -->
<!-- Included a few here; may be a good idea to add to this in future -->

<sect1 id="base-applications-fundamental">

<title>Fonamentals</title>

<variablelist>
<varlistentry>
<term>&konqueror;</term>
	<listitem><para>El gestor de fitxers de &kde;, fullejador web, client <acronym>FTP</acronym> i molt més. &konqueror; és el contenidor per a la última tecnologia de &kde;, des dels esclaus TDEIO (que proveeixen mecanismes d'accés a fitxers) fins a integració de components, permetent-li convertir-se en una aplicació de visualització universal, capaç de mostrar diversos fitxers d'imatge com a documents.</para>
	
		<itemizedlist>
			<listitem><para>Lloc web: <ulink url="http://konqueror.org">http://konqueror.org</ulink></para></listitem>
			<listitem><para>Podeu veure el manual escrivint <userinput>help:/konqueror</userinput> en la barra de Localització de &konqueror;, o seleccionant-lo en &khelpcenter;.</para></listitem>
		</itemizedlist>
		
	</listitem>
</varlistentry>

<varlistentry>
<term>&kate;</term>
	<listitem><para>L'editor de text avançat multi-vista de &kde;. &kate; és excel·lent per a coses tals com visualitzar la font &HTML; d'una pàgina web o per a manejar codi avançat en <acronym>C++</acronym>, <acronym>PHP</acronym> i <acronym>XML</acronym> en incloure un potent motor de ressaltat i la capacitat de plegat de codi. &kate; és una aplicació molt ràpida, sent capaç d'obrir fitxers de text enormes en qüestió de segons, podent veure una considerable quantitat de vistes múltiples per a poder veure més instàncies del mateix document i/o més documents en qualsevol moment.</para>
	
		<itemizedlist>
			<listitem><para>Lloc web: <ulink url="http://kate.kde.org">http://kate.kde.org</ulink></para></listitem>
			<listitem><para><ulink
	url="help:/kate">Manual de &kate;</ulink></para></listitem>
		</itemizedlist>
		
	</listitem>

<!-- Insert Screeny -->

</varlistentry>

<varlistentry>
<term>&konsole;</term>
	<listitem><para>L'emulador de terminal X per a &kde;. &konsole;, a l'igual que moltes aplicacions de &kde;, és extremadament personalitzable. A més de crear les seves pròpies sessions d'usuari, també podeu obrir sessions de consola &Linux;, sessions d'intèrpret de comandaments, així com sessions estàndard de <systemitem class="username">root</systemitem> i sudo.</para>
	
		<itemizedlist>
			<listitem><para>Lloc web: <ulink url="http://konsole.kde.org">http://konsole.kde.org</ulink></para></listitem>
			<listitem><para><ulink
	url="help:/konsole">Manual de &konsole;</ulink></para></listitem>
			<listitem><para>Guia d'usuari <xref linkend="konsole-intro"/></para></listitem>
		</itemizedlist>
		
	</listitem>
</varlistentry>


<varlistentry>
<term>&kicker;</term>
	<listitem><para>El plafó de &kde;, usat per a manejar les aplicacions que s'estan executant, un paginador que us permet canviar entre escriptoris, botons d'inici ràpid que inicien aplicacions i molt més.</para>
	
		<itemizedlist>
			<listitem><para>Mireu <xref linkend="panel-and-desktop"/> per alterar algunes de les seves configuracions.</para></listitem>
			<listitem><para><ulink
	url="help:/kicker">Manual de &kicker;</ulink></para></listitem>
		</itemizedlist>
		
	</listitem>
</varlistentry>

<varlistentry>
<term><application>kdcop</application></term>
<!-- Mainly mentioned to raise awareness, for DCOP -->
	<listitem><para>Una interfície gràfica per al potent &DCOP; (protocol de comunicacions de l'escriptori). &DCOP; proveeix un complet protocol per a la comunicació entre processos de diferents aplicacions de &kde;. A més de ser enormement pràctic per als programadores de &kde;, també és beneficiós per a l'usuari normal que vulgui crear un script, o un tema per a <application>SuperKaramba</application>.</para>
	
		<itemizedlist>
			<listitem><para>En la guia d'usuari <xref linkend="scripting-the-desktop"/> i <xref linkend="kdialog"/></para></listitem>
			<listitem><para>D'altra documentació: <ulink url="http://developer.kde.org/documentation/library/kdetqt/dcop.html">http://developer.kde.org/documentation/library/kdetqt/dcop.html</ulink></para></listitem>
		
		</itemizedlist>
	</listitem>
</varlistentry>

<varlistentry>
<term>&kcontrol;</term>
	<listitem><para>El centre de control per a l'entorn de escriptori K. Podeu alterar gran quantitat de coses diferents, una gama de temes, tipus de lletra i salvapantalles d'Internet, seguretat i administració del sistema.</para>
	
		<itemizedlist>
			<listitem><para>Veure <xref linkend="control-center"/>.</para></listitem>
			<listitem><para><ulink
	url="help:/kcontrol">Manual de &kcontrol;</ulink></para></listitem>
		</itemizedlist>
		
	</listitem>
</varlistentry>

<varlistentry>
<term>&khelpcenter;</term>
	<listitem><para>El sistema d'ajuda de &kde; utilitzat per a proporcionar accés a la base de pàgines d'ajuda de &UNIX; (man o info) així com a la documentació nativa de &kde; proveïda per l'equip de documentació de &kde; o els autors de les aplicacions. Des d'aquí hauríeu de ser capaç d'accedir a tots els manuals d'aplicacions de &kde;.</para>

		<itemizedlist>
			<listitem><para><ulink
	url="help:/khelpcenter">Manual de &khelpcenter;</ulink></para></listitem>
			<listitem><para>Per obtenir més informació sobre l'equip de documentació de &kde;, així com la possibilitat d'entrar i ajudar a &kde;, mireu: <ulink url="http://kde.org/documentation">http://kde.org/documentation</ulink>.</para></listitem>
		</itemizedlist>
	
	</listitem>
</varlistentry>

 </variablelist>

<itemizedlist>
<title>Informació relacionada</title>
	<listitem><para><ulink url="http://kde-apps.org">http://kde-apps.org</ulink>, una gran llista d'aplicacions de terceres parts de &kde;.</para></listitem>
	<listitem><para>Com haureu vist, hi ha una gran abundància d'informació accessible des dels propis manuals, als quals es pot accedir des de l'esclau TDEIO d'ajuda en &konqueror; (això és, escrivint <userinput>help:/<replaceable> aplicació</replaceable></userinput> en la barra de Localització), o seleccionant-la en el &khelpcenter;.</para></listitem>
	<listitem><para>Podeu trobar una mica més d'informació en el lloc web de &kde;, en <ulink url="http://kde.org">http://kde.org</ulink>.</para></listitem>
</itemizedlist>

</sect1>

<sect1 id="base-applications-tdepim">
<sect1info>
<authorgroup>
<author>&Francis.Giannaros; &Francis.Giannaros.mail; </author>
</authorgroup>
</sect1info>

<title>Gestió de la informació personal</title>

<para>&kde; <acronym>PIM</acronym> (Personal Information Manager -gestió de la informació personal-) és un subprojecte de &kde; i pretén proveir un conjunt d'aplicacions per a gestionar la informació personal. Teniu diversos components, però tots s'inclouen sota una mateixa aplicació, &kontact;, és el gestor de la informació personal. A continuació veurem uns quants dels seus components més populars. Això és, algunes de les aplicacions que s'hi integren.</para>

<variablelist>
<varlistentry>
<term>&kontact;</term>
	<listitem><para>Serveix com medi per a que la resta de les aplicacions de &kde; <acronym>PIM</acronym> puguin integrar-se unes amb les altres. Totes les aplicacions de &kde; <acronym>PIM</acronym> es poden mostrar aquí, i podreu escollir amb facilitat quines mostrar. Conté una pàgina d'índex des de la que podreu obtenir una visió general dels esdeveniments i informació en els altres components.</para>
	
		<itemizedlist>
			<listitem><para>Lloc web: <ulink url="http://kontact.kde.org">http://kontact.kde.org</ulink></para></listitem>
			<listitem><para>Veure el manual escrivint <userinput>help:/contact</userinput> en la barra de Localització de &konqueror;, o seleccionant-lo en &khelpcenter;.</para></listitem>
		</itemizedlist>
		
	</listitem>
</varlistentry>

<varlistentry>
<term>&kmail;</term>
	<listitem><para>El component de correu. &kmail; incorpora suport complet per a <acronym>IMAP</acronym>, <acronym>POP3</acronym> i <acronym>SMTP</acronym>. Es permet el signat i xifrat de correus electrònics, i hi ha disponibles moltes funcions comprensives conra el correu brossa. Un corrector ortogràfic fàcil d'usar, és possible veure correus electrònics &HTML; correctament, i una característica de recerca avançada.</para>
	
		<itemizedlist>
			<listitem><para>Lloc web: <ulink url="http://kmail.kde.org">http://kmail.kde.org</ulink></para></listitem>
			<listitem><para><ulink url="help:/kmail">Manual de &kmail;</ulink></para></listitem>
		</itemizedlist>
		
	</listitem>
</varlistentry>

<varlistentry>
<term>&korganizer;</term>
	<listitem><para>Un complet organitzador personalitzable que constitueix el component de calendari. &korganizer; proveeix gestió d'esdeveniments i tasques, notificació d'alarmes, exportació web, maneig transparent de les dades en la xarxa, planificacions de grup, importar i exportar fitxers de calendari, i molt més.</para>
	
		<itemizedlist>
			<listitem><para>Lloc web: <ulink url="http://korganizer.kde.org">http://korganizer.kde.org</ulink></para></listitem>
			<listitem><para><ulink url="help:/korganizer">Manual de &korganizer;</ulink></para></listitem>
		</itemizedlist>
		
	</listitem>
</varlistentry>

<varlistentry>
<term>&kaddressbook;</term>
	<listitem><para>El component de contactes. &kaddressbook; habilita la gestió dels vostres contactes de forma còmoda i eficient. Els contactes es poden exportar de forma senzilla i importar a partir d'un gran nombre d'estàndards de llibres d'adreces, i es pot integrant de forma eficient amb &kopete;, el programa de missatgeria instantània multi-protocol de &kde;. Inclou d'altres característiques com el suport per a tot els jocs de caràcters internacionals i funcions avançades de recerca.</para>
	
		<itemizedlist>
			<listitem><para>Lloc web: <ulink url="http://pim.kde.org/components/kaddressbook.php">http://pim.kde.org/components/kaddressbook.php</ulink></para></listitem>
			<listitem><para><ulink url="help:/kaddressbook">Manual de &kaddressbook;</ulink></para></listitem>
		</itemizedlist>
		
	</listitem>
</varlistentry>

<varlistentry>
<term>&knotes;</term>
	<listitem><para>Un pràctic component que pot servir per a manejar totes les vostres notes apegaloses digitals. Es poden mostrar en el vostre escriptori, poden ser <quote>arrossegades i deixades</quote> en correus electrònics, impressions, fins i tot es poden mostrar després de que &kontact; es tanqui.</para>
	
		<itemizedlist>
			<listitem><para>Lloc web: <ulink url="http://pim.kde.org/components/knotes.php">http://pim.kde.org/components/knotes.php</ulink></para></listitem>
			<listitem><para><ulink url="help:/knotes">Manual de &knotes;</ulink></para></listitem>
		</itemizedlist>
		
	</listitem>
</varlistentry>

<varlistentry>
<term>&knode;</term>
	<listitem><para>El component lector de notícies. És compatible amb <acronym>GNSKA</acronym> (The Good Net-Keeping Seal of Approval -segell d'aprovació de lectores de notícies-), te suport per a <acronym>MIME</acronym> i per a múltiples servidors.</para>
	
		<itemizedlist>
			<listitem><para>Lloc web: <ulink url="http://knode.sourceforge.net/">http://knode.sourceforge.net/</ulink></para></listitem>
			<listitem><para><ulink url="help:/knode">Manual de &knode;</ulink></para></listitem>
		</itemizedlist>
		
	</listitem>
</varlistentry>

<varlistentry>
<term>&akregator;</term>
	<listitem><para>Un lleuger i ràpid programa per a mostrar ítems de notícies proveïdes per les fonts, suportant totes les versions de les fonts <acronym>RSS</acronym> i <acronym>Atom</acronym> més comuns. Les característiques pràctiques inclouen recerques en títols d'articles, gestió de fonts en carpetes i configuració de les preferències d'arxivat.</para>
		<itemizedlist>
			<listitem><para>Lloc web: <ulink url="http://akregator.sourceforge.net">http://akregator.sourceforge.net</ulink></para></listitem>
			<listitem><para><ulink url="help:/akregator">Manual de &akregator;</ulink></para></listitem>
		</itemizedlist>
	</listitem>
</varlistentry>

</variablelist>

<itemizedlist>
<title>Informació relacionada</title>
	<listitem><para>Per a més informació veure <ulink url="http://kontact.kde.org">http://kontact.kde.org</ulink> i <ulink url="http://tdepim.kde.org">http://tdepim.kde.org</ulink>.</para></listitem>
	<listitem><para><ulink url="help:kontact">Manual de &kontact;</ulink></para></listitem>
</itemizedlist>

</sect1>

<sect1 id="network-applications">

<title>Xarxa</title>

<para>Hi ha diverses aplicacions relacionades amb la xarxa en &kde;. A continuació una descripció d'algunes d'aquestes.</para>

<variablelist>
<varlistentry>
<term>&kopete;</term>
	<listitem><para>Un complet i avançat client de <acronym>MI</acronym> (missatgeria instantània), que incorpora un cert nombre de protocols, incloguen <trademark class="registered">MSN</trademark>, <trademark class="registered">Yahoo</trademark> i <trademark class="registered">AIM</trademark>. &kopete; pot incorporar imatges, configurar els àlies per a una persona concreta, i també executar múltiples sessions de <acronym>MI</acronym> en qualsevol moment. &kopete; és molt extensible, i inclou un complet sistema d'extensions que incorporen un historial de xerrades anteriors en les que es poden realitzar recerques, estadístiques de l'estat d'un usuari, així com un sistema d'anotacions que us permet crear notes per a cada contacte.</para>
		<itemizedlist>
			<listitem><para>Lloc web: <ulink url="http://kopete.kde.org">http://kopete.kde.org</ulink></para></listitem>
			<listitem><para><ulink url="help:/kopete">Manual de &kopete;</ulink></para></listitem>
		</itemizedlist>
	</listitem>
</varlistentry>

<varlistentry>
<term>&kdict;</term>
	<listitem><para>Una interfície gràfica per al protocol <acronym>DICT</acronym>. Us permetrà cercar una paraula o una frase en la base de dades de diccionari, mostrant a continuació les definicions.</para>
		<itemizedlist>
			<listitem><para><ulink url="help:/kdict">Manual de &kdict;</ulink></para></listitem>
			<listitem><para>El grup de desenvolupament <acronym>DICT</acronym>: <ulink url="http://www.dict.org/bin/Dict">http://www.dict.org/bin/Dict</ulink>.</para></listitem>
		</itemizedlist>
	</listitem>
</varlistentry>

<varlistentry>
<term>&kget;</term>
	<listitem><para>Un gestor per a les vostres descàrregues el qual s'integra amb &konqueror;. &kget; us permet agrupar, fer pausa i resumir les seves descàrregues, així com algunes altres possibilitats. </para>
	
		<itemizedlist>
			<listitem><para>Lloc web: <ulink url="http://kget.sourceforge.net/">http://kget.sourceforge.net</ulink></para></listitem>
			<listitem><para><ulink url="help:/kget">Manual de &kget;</ulink></para></listitem>
		
		</itemizedlist>
	</listitem>
</varlistentry>
</variablelist>

<itemizedlist>
<title>Informació relacionada</title>
	<listitem><para>Algunes aplicacions de xarxa més per a &kde; es poden trobar en &kde; Extragear. Mireu <xref linkend="extragear-network"/>, sota <xref linkend="extragear-components"/>.</para></listitem>
</itemizedlist>

</sect1>

<sect1 id="office-applications">

<title>Oficina</title>

<para>Inclou totes les aplicacions de l'entorn d'oficina &koffice;. Mireu <xref linkend="tde-office-components"/> per obtenir una llista dels components.</para>

</sect1>

<sect1 id="graphics-applications">

<title>Gràfics</title>

<para>&kde; te diverses aplicacions relacionades amb els gràfics, avarca des de visors <acronym>PDF</acronym> fins les aplicacions amb les que feu les instantànies. A continuació una definició, així com alguns enllaços relacionats.</para>

<variablelist>

<varlistentry>
<term><application>KColorEdit</application></term>
	<listitem><para>Una petita i pràctica aplicació per editar paletes de color, així com per escollir i nomenar colors. Els colors es poden escollir indicant el codi hexadecimal <acronym>RGB</acronym>, o escollint un dels mils de colors del programa, fins i tot gravant el color exacte de qualsevol cosa en particular de la vostra pantalla.</para>
	
		<itemizedlist>
			<listitem><para><ulink url="help:/kcoloredit">Manual de <application>KColorEdit</application></ulink></para></listitem>
		</itemizedlist>
	</listitem>
</varlistentry>

<varlistentry>
<term><application>KPDF</application></term>
	<listitem><para>Un visor <acronym>PDF</acronym> avançat, basat en <application>xpdf</application>, per a &kde;. <application>KPDF</application> conté diferents formes de cercar en el document (diàleg de recerca estàndard, filtres de miniatures, etc.) així com d'altres característiques tals com la llibertat en la lectura.</para>
	
		<itemizedlist>
			<listitem><para>Lloc web: <ulink url="http://kpdf.kde.org">http://kpdf.kde.org</ulink></para></listitem>
			<listitem><para><ulink url="help:/kpdf">Manual de <application>KPDF</application></ulink></para></listitem>
		</itemizedlist>
	</listitem>
</varlistentry>

<varlistentry>
<term><application>KView</application></term>
	<listitem><para>Un programa visor d'imatges que suporta un gran nombre de tipus de fitxer diferents incloguen <acronym>JPEG</acronym>, <acronym>GIF</acronym>, <acronym>PNG</acronym>, <acronym>TIFF</acronym> i alguns altres. <application>Kview</application> s'integra completament amb el &kde; i es pot encastar en el &konqueror; per a veure els fitxers d'imatge que es troben en el vostre disc dur, en un lloc <acronym>FTP</acronym> o en un servidor web, usant el seu suport d'obrir una &URL;. D'altres característiques que s'inclouen són la manipulació d'imatges a través de l'augment, rotació, escala de grisos i girat. </para>
	
		<itemizedlist>
			<listitem><para>Lloc web: <ulink url="http://www.ph.unimelb.edu.au/~ssk/kde/kview/">http://www.ph.unimelb.edu.au/~ssk/kde/kview/</ulink></para></listitem>
			<listitem><para><ulink url="help:/kview">Manual de <application>KView</application></ulink></para></listitem>
		</itemizedlist>
	</listitem>
</varlistentry>

<varlistentry>
<term>&ksnapshot;</term>
	<listitem><para>Una aplicació per a fer instantànies. És capaç de capturar imatges de tot l'escriptori, d'una sola finestra o d'una àrea seleccionada. Les imatges es poden desar en diversos formats, incloguen <acronym>JPG</acronym> i <acronym>PNG</acronym>.</para>
	
		<itemizedlist>
			<listitem><para>Lloc web: <ulink url="http://www.ipso-facto.demon.co.uk/ksnapshot/">http://www.ipso-facto.demon.co.uk/ksnapshot/</ulink></para></listitem>
			<listitem><para><ulink url="help:/ksnapshot">Manual de &ksnapshot;</ulink></para></listitem>
		</itemizedlist>
	</listitem>
</varlistentry>

<varlistentry>
<term>&kolourpaint;</term>
	<listitem><para>Un programa de pintura fàcil d'usar, amb característiques com el pintat bàsic (dibuixat de diagrames i pintura de dit), la manipulació d'imatges i edició d'icones. </para>
	
		<itemizedlist>
			<listitem><para>Lloc web: <ulink url="http://kolourpaint.sourceforge.net">http://kolourpaint.sourceforge.net</ulink></para></listitem>
			<listitem><para><ulink url="help:/kolourpaint">Manual de &kolourpaint;</ulink></para></listitem>
		</itemizedlist>
	</listitem>
</varlistentry>


<varlistentry>
<term>&kooka;</term>
	<listitem><para>Un intuïtiu programa per escanejar imatges. &kooka; us ajudarà a manejar els paràmetres més importants de l'escànner, trobar el format d'imatge correcte amb el que desar-les i gestionar les vostres imatges de l'escànner.</para>
	
		<itemizedlist>
			<listitem><para>Lloc web: <ulink url="http://kooka.kde.org">http://kooka.kde.org</ulink></para></listitem>
			<listitem><para><ulink url="help:/kooka">Manual de &kooka;</ulink></para></listitem>
		</itemizedlist>
	</listitem>
</varlistentry>

</variablelist>

<itemizedlist>
<title>Informació relacionada</title>
	<listitem><para>Algunes aplicacions avançades més de &kde; es poden trobar en &kde; Extragear. En <xref linkend="extragear-components"/>, sota <xref linkend="extragear-graphics"/> podeu trobar un llista d'aquestes.</para></listitem>
</itemizedlist>

</sect1>

<sect1 id="multimedia-applications">
<title>Multimèdia</title>

<para>Un curt resum d'unes quantes aplicacions relacionades amb el multimèdia.</para>

<variablelist>
<varlistentry>
<term>&juk;</term>
	<listitem><para>Un reproductor de música per a &kde; fàcil d'usar. &juk; està enfocat en el repertori i les meta-dades, permetent-vos realitzar recerques ràpides de forma dinàmica en el repertori. Algunes de les característiques que incorpora inclouen la gestió de caràtules de &CD; podent descarregar les imatges des de <trademark class="registered">Google</trademark>, integració de <application>MusicBrainz</application> per a la identificació de fitxers a través d'Internet, i múltiples motors de so, incloguen &arts;, <application>GStreamer</application> i <application>aKode</application>. </para>
	
		<itemizedlist>
			<listitem><para>Lloc web: <ulink url="http://developer.kde.org/~wheeler/juk.html">http://developer.kde.org/~wheeler/juk.html</ulink></para></listitem>
			<listitem><para><ulink url="help:/juk">Manual de &juk;</ulink></para></listitem>
		</itemizedlist>
	</listitem>
</varlistentry>

<varlistentry>
<term>&kmix;</term>
	<listitem><para>Una aplicació que us permet canviar el volum de la vostra targeta de so, i suporta diversos controladors de so. Cada dispositiu de mescla es representa amb un deslliçador de volum, i disposeu d'opcions bàsiques tals com silenciar un dispositiu mesclador en particular.</para>
	
		<itemizedlist>
			<listitem><para><ulink url="help:/kmix">Manual de &kmix;</ulink></para></listitem>
		</itemizedlist>
	</listitem>
</varlistentry>

<varlistentry>
<term>&noatun;</term>
	<listitem><para>Un reproductor de medis capaç de reproduir <acronym>WAV</acronym>, <application>Ogg Vorbis</application>, codificats DivX com <acronym>AVI</acronym> i d'altres formats de medis. Les característiques dels efectes de so de &noatun; inclouen un equalitzador gràfic de sis bandes, una completa arquitectura de connectors, transparència a xarxa i diversos estils. </para>
	
		<itemizedlist>
			<listitem><para>Lloc web: <ulink url="http://noatun.kde.org">http://noatun.kde.org</ulink></para></listitem>
			<listitem><para><ulink url="help:/noatun">Manual de &noatun;</ulink></para></listitem>
		</itemizedlist>
	</listitem>
</varlistentry>

</variablelist>

<itemizedlist>
<title>Informació relacionada</title>
	<listitem><para>Es poden trobar diverses aplicacions multimèdia més per a &kde; en &kde; Extragear. En <xref linkend="extragear-components"/>, veure <xref linkend="extragear-multimedia"/> per obtenir una llista d'aquestes.</para></listitem>
</itemizedlist>

</sect1>

</chapter>

<!-- Keep this comment at the end of the file
Local variables:
mode: xml
sgml-omittag:nil
sgml-shorttag:nil
sgml-namecase-general:nil
sgml-general-insert-case:lower
sgml-minimize-attributes:nil
sgml-always-quote-attributes:t
sgml-indent-step:0
sgml-indent-data:true
sgml-parent-document:("index.docbook" "book" "chapter")
sgml-exposed-tags:nil
sgml-local-catalogs:nil
sgml-local-ecat-files:nil
End:
-->