summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/tde-i18n-ca/messages/tdeedu/kanagram.po
blob: 961a61070045722a43d160ba13b28bd6c06296cb (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
# Translation of kanagram.po to Catalan
#
# Albert Astals Cid <astals11@terra.es>, 2005.
# Josep Ma. Ferrer <txemaq@gmail.com>, 2007.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: kanagram\n"
"POT-Creation-Date: 2018-12-26 18:47+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2007-05-04 23:53+0200\n"
"Last-Translator: Josep Ma. Ferrer <txemaq@gmail.com>\n"
"Language-Team: Catalan <kde-i18n-ca@kde.org>\n"
"Language: ca\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"

#: _translatorinfo:1
msgid ""
"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
"Your names"
msgstr "Albert Astals Cid,Orestes Mas Casals,Ferran Valle"

#: _translatorinfo:2
msgid ""
"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
"Your emails"
msgstr "astals11@terra.es,orestes@tsc.upc.edu,edubuntu.cat@gmail.com"

#: grammarmanager.cpp:33
msgid "Simple Present"
msgstr "Present simple"

#: grammarmanager.cpp:34
msgid "Present Progressive"
msgstr "Present continu"

#: grammarmanager.cpp:35
msgid "Present Perfect"
msgstr "Pretèrit perfet"

#: grammarmanager.cpp:37
msgid "Simple Past"
msgstr "Pretèrit imperfet"

#: grammarmanager.cpp:38
msgid "Past Progressive"
msgstr "Pretèrit continu"

#: grammarmanager.cpp:39
msgid "Past Participle"
msgstr "Participi"

#: grammarmanager.cpp:41
msgid "Future"
msgstr "Futur"

#: kanagram.cpp:55
msgid "reveal word"
msgstr "mostra la paraula"

#: kanagram.cpp:56
msgid "hint"
msgstr "consell"

#: kanagram.cpp:263
msgid "About Kanagram"
msgstr "Quant a Kanagram"

#: kanagram.cpp:270
#, fuzzy
msgid "About KDE"
msgstr "Quant a TDE"

#: kanagram.cpp:277
msgid "Kanagram Handbook"
msgstr "Manual de Kanagram"

#: kanagram.cpp:285
msgid "Next Word"
msgstr "Paraula següent"

#: kanagram.cpp:290
msgid "Configure Kanagram"
msgstr "Configura Kanagram"

#: kanagram.cpp:295
msgid "Quit Kanagram"
msgstr "Surt de Kanagram"

#: kanagram.cpp:743 mainsettingswidget.ui:16
#, no-c-format
msgid "General"
msgstr "General"

#: kanagram.cpp:745 vocabsettingswidget.ui:16
#, no-c-format
msgid "Vocabularies"
msgstr "Vocabularis"

#: kanagram.cpp:746 newstuffwidget.ui:16
#, no-c-format
msgid "New Stuff"
msgstr "Matèria nova"

#: kanagramgame.cpp:50
msgid ""
"File %1 cannot be found.\n"
" Please ensure that Kanagram is properly installed."
msgstr ""
"No es pot trobar el fitxer %1.\n"
"Si us plau assegureu-vos que Kanagram està ben instal·lat."

#: kanagramgame.cpp:52 keduvockvtmlreader.cpp:1689
msgid "Error"
msgstr ""

#: keduvocdocument.cpp:87
#, fuzzy
msgid "Untitled"
msgstr "Títol"

#: keduvocdocument.cpp:110
msgid "<qt>Cannot open file<br><b>%1</b></qt>"
msgstr "<qt>No s'ha pogut obrir el fitxer<br><b>%1</b></qt>"

#: keduvocdocument.cpp:165
msgid ""
"Could not load \"%1\"\n"
"Do you want to try again?"
msgstr ""
"No s'ha pogut carregar \"%1\"\n"
"Voleu tornar-ho a intentar?"

#: keduvocdocument.cpp:168 keduvocdocument.cpp:258
msgid "I/O Failure"
msgstr "Error d'E/S"

#: keduvocdocument.cpp:169 keduvocdocument.cpp:259
msgid "&Retry"
msgstr "&Reintenta"

#: keduvocdocument.cpp:214
msgid "<qt>Cannot write to file<br><b>%1</b></qt>"
msgstr "<qt>No es pot escriure al fitxer<br><b>%1</b></qt>"

#: keduvocdocument.cpp:255
msgid ""
"Could not save \"%1\"\n"
"Do you want to try again?"
msgstr ""
"No s'ha pogut desar \"%1\"\n"
"Voleu tornar-ho a intentar?"

#: keduvocdocument.cpp:798
msgid "<no lesson>"
msgstr "<no lesson>"

#: keduvockvtmlreader.cpp:134
msgid "expected tag <%1>"
msgstr "etiqueta esperada <%1>"

#: keduvockvtmlreader.cpp:158 keduvockvtmlreader.cpp:317
#: keduvockvtmlreader.cpp:1122 keduvockvtmlreader.cpp:1301
msgid "ambiguous definition of language code"
msgstr "Definició ambigua de codi d'idioma"

#: keduvockvtmlreader.cpp:1062 keduvockvtmlreader.cpp:1239
msgid "starting tag <%1> is missing"
msgstr "manca l'etiqueta d'inici <%1>"

#: keduvockvtmlreader.cpp:1142 keduvockvtmlreader.cpp:1155
#: keduvockvtmlreader.cpp:1168 keduvockvtmlreader.cpp:1320
#: keduvockvtmlreader.cpp:1333 keduvockvtmlreader.cpp:1346
#: keduvockvtmlreader.cpp:1459 keduvockvtmlreader.cpp:1471
#: keduvockvtmlreader.cpp:1483 keduvockvtmlreader.cpp:1495
#: keduvockvtmlreader.cpp:1507 keduvockvtmlreader.cpp:1519
#: keduvockvtmlreader.cpp:1531
msgid "repeated occurrence of tag <%1>"
msgstr "l'etiqueta <%1> apareix repetida"

#: keduvockvtmlreader.cpp:1592
msgid "Tag <%1> was expected but tag <%2> was read."
msgstr "S'esperava l'etiqueta <%1> però s'ha llegit l'etiqueta <%2>."

#: keduvockvtmlreader.cpp:1670 keduvockvtmlreader.cpp:1690
msgid "File:\t%1\n"
msgstr "Fitxer:\t%1\n"

#: keduvockvtmlreader.cpp:1673
msgid ""
"Your document contains an unknown tag <%1>.  Maybe your version of KVocTrain "
"is too old, or the document is damaged.\n"
"Loading is aborted because KVocTrain cannot read documents with unknown "
"elements.\n"
msgstr ""
"El vostre document conté una etiqueta <%1> desconeguda. Potser la vostra "
"versió de KVocTrain és antiga, o bé el document està danyat.\n"
"S'ha avortat la càrrega perquè KVocTrain no pot llegir documents amb "
"elements desconeguts.\n"

#: keduvockvtmlreader.cpp:1681
msgid "Unknown Element"
msgstr "Element desconegut"

#: main.cpp:32
msgid "Kanagram"
msgstr "Kanagram"

#: main.cpp:32
msgid "An anagram game"
msgstr "Un joc d'anagrames"

#: main.cpp:33
msgid "Coding"
msgstr "Programació"

#: main.cpp:34
msgid "Design, Graphics and many Vocabularies"
msgstr "Disseny, gràfics i bastants vocabularis"

#: main.cpp:35
msgid "Sound effects"
msgstr "Efectes de so"

#: mainsettings.cpp:56 mainsettings.cpp:125
msgid "Cyrillic"
msgstr "Ciríl·lic"

#: mainsettings.cpp:60 mainsettings.cpp:129
msgid "Latin"
msgstr "Llatí"

#: mainsettings.cpp:142
msgid "Please restart Kanagram to activate the new font."
msgstr "Si us plau, reinicieu Kanagram per activar la lletra nova."

#: mainsettings.cpp:150
msgid ""
"The font could not be installed. Please check that you are properly "
"connected to the Internet."
msgstr ""
"No s'ha pogut instal·lar la lletra. Si us plau comproveu que estigueu "
"correctament connectats a internet."

#: vocabedit.cpp:117
msgid "Would you like to save your changes?"
msgstr "Voleu desar els canvis?"

#: vocabedit.cpp:117
msgid "Save Changes Dialog"
msgstr "Diàleg de desat de canvis"

#: kanagram.kcfg:4
#, fuzzy, no-c-format
msgid ""
"This setting allows you to set how long Kanagram's hint bubble is shown."
msgstr ""
"Aquest ajust us permet d'especificar la durada en pantalla del rètol d'ajuda."

#: kanagram.kcfg:8 mainsettingswidget.ui:155
#, no-c-format
msgid "Turns sounds on/off."
msgstr "Activa/desactiva els sons."

#: kanagram.kcfg:12 mainsettingswidget.ui:134
#, no-c-format
msgid "Uses a standard font for the chalkboard/interface."
msgstr "Empra una lletra estàndard per la pissarra/interfície."

#: kanagram.kcfg:16
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Set the default vocabulary"
msgstr "Esborra el vocabulari seleccionat."

#: kanagram.kcfg:20
#, no-c-format
msgid "Set the default translation"
msgstr ""

#: mainsettingswidget.ui:19
#, no-c-format
msgid ""
"This setting allows you to set the length of time that Kanagram's hint "
"bubble is shown."
msgstr ""
"Aquest ajust us permet d'especificar la durada en pantalla del rètol d'ajuda."

#: mainsettingswidget.ui:30
#, no-c-format
msgid "Hints"
msgstr "Consells"

#: mainsettingswidget.ui:41
#, no-c-format
msgid "Auto-hide hints after:"
msgstr "Auto-oculta els rètols al cap de:"

#: mainsettingswidget.ui:47
#, no-c-format
msgid "Do Not Auto-Hide Hints"
msgstr "No auto-ocultis els rètols"

#: mainsettingswidget.ui:52
#, no-c-format
msgid "3 Seconds"
msgstr "3 segons"

#: mainsettingswidget.ui:57
#, no-c-format
msgid "5 Seconds"
msgstr "5 segons"

#: mainsettingswidget.ui:62
#, no-c-format
msgid "7 Seconds"
msgstr "7 segons"

#: mainsettingswidget.ui:67
#, no-c-format
msgid "9 Seconds"
msgstr "9 segons"

#: mainsettingswidget.ui:81
#, no-c-format
msgid "Vocabulary Options"
msgstr "Opcions del vocabulari"

#: mainsettingswidget.ui:100
#, no-c-format
msgid "Play using:"
msgstr "Juga emprant:"

#: mainsettingswidget.ui:128
#, no-c-format
msgid "Use standard fonts"
msgstr "Usa lletres estàndard"

#: mainsettingswidget.ui:142
#, no-c-format
msgid "Get Chalk Font"
msgstr "Obtingues la lletra \"Chalk\" (Guix)"

#: mainsettingswidget.ui:152
#, no-c-format
msgid "Use sou&nds"
msgstr "Empra els so&ns"

#: newstuffwidget.ui:27
#, no-c-format
msgid ""
"Kanagram allows you to download\n"
"new data from the Internet.\n"
"\n"
"If you are connected to the Internet, press \n"
"the button to get new vocabulary files."
msgstr ""
"Kanagram us permet baixar-vos dades noves\n"
"d'internet.\n"
"\n"
"Si esteu connectats a internet, premeu\n"
"el botó per a obtenir nous fitxers de vocabulari."

#: newstuffwidget.ui:56
#, no-c-format
msgid "Download New Vocabularies"
msgstr "Descarrega vocabularis nous"

#: vocabeditwidget.ui:16
#, no-c-format
msgid "Vocabulary Editor"
msgstr "Editor de vocabularis"

#: vocabeditwidget.ui:43
#, no-c-format
msgid "Save"
msgstr ""

#: vocabeditwidget.ui:51
#, no-c-format
msgid "Close"
msgstr ""

#: vocabeditwidget.ui:77
#, no-c-format
msgid "Description:"
msgstr "Descripció:"

#: vocabeditwidget.ui:83
#, no-c-format
msgid ""
"The description of the vocabulary. If you're creating a new vocabulary, add "
"a description so that users of your vocabulary will know what kinds of words "
"it contains."
msgstr ""
"La descripció del vocabulari. Si esteu creant un nou vocabulari, afegiu una "
"descripció per tal que els usuaris del vostre vocabulari sàpiguen el tipus "
"de paraules que conté."

#: vocabeditwidget.ui:96
#, no-c-format
msgid "Vocabulary name:"
msgstr "Nom del vocabulari:"

#: vocabeditwidget.ui:102
#, no-c-format
msgid "The name of the vocabulary you are editing."
msgstr "El nom del vocabulari que esteu editant."

#: vocabeditwidget.ui:133
#, no-c-format
msgid "Remove Word"
msgstr "Elimina paraula"

#: vocabeditwidget.ui:136
#, no-c-format
msgid "Removes the selected word."
msgstr "Elimina la paraula seleccionada."

#: vocabeditwidget.ui:144
#, no-c-format
msgid "New Word"
msgstr "Nova paraula"

#: vocabeditwidget.ui:147
#, no-c-format
msgid "Creates a new word."
msgstr "Crea una nova paraula."

#: vocabeditwidget.ui:157
#, no-c-format
msgid "The list of words in the vocabulary."
msgstr "La llista de paraules del vocabulari."

#: vocabeditwidget.ui:175
#, no-c-format
msgid "Word:"
msgstr "Paraula:"

#: vocabeditwidget.ui:181
#, no-c-format
msgid "The selected word. This box allows you to edit the selected word."
msgstr "El mot seleccionat. Aquesta caixa us permet editar el mot escollit."

#: vocabeditwidget.ui:199
#, no-c-format
msgid "Hint:"
msgstr "Consell:"

#: vocabeditwidget.ui:205
#, no-c-format
msgid "The selected hint. Add a hint to aid in guessing the word."
msgstr "La pista seleccionada: Afegiu una pista per ajudar a endevinar el mot."

#: vocabsettingswidget.ui:43
#, no-c-format
msgid "Create New"
msgstr "Crea nou"

#: vocabsettingswidget.ui:46
#, no-c-format
msgid "Creates a new vocabulary."
msgstr "Crea un nou vocabulari."

#: vocabsettingswidget.ui:54
#, no-c-format
msgid "Edit"
msgstr ""

#: vocabsettingswidget.ui:57
#, no-c-format
msgid "Edits the selected vocabulary."
msgstr "Edita el vocabulari seleccionat."

#: vocabsettingswidget.ui:65
#, no-c-format
msgid "Delete"
msgstr ""

#: vocabsettingswidget.ui:68
#, no-c-format
msgid "Deletes the selected vocabulary."
msgstr "Esborra el vocabulari seleccionat."

#: vocabsettingswidget.ui:76
#, no-c-format
msgid "Title"
msgstr "Títol"

#: vocabsettingswidget.ui:87
#, no-c-format
msgid "Description"
msgstr "Descripció"

#: vocabsettingswidget.ui:106
#, no-c-format
msgid "The list of installed vocabularies."
msgstr "La llista de vocabularis instal·lats."