summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/tde-i18n-ca/messages/tdeedu/klettres.po
blob: 4f2f018f46db3a943af739c6d1450e9266fec379 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
# Translation of klettres.po to Catalan
# Albert Astals Cid <astals11@terra.es>, 2004, 2005.
# David Gil <al016950@yahoo.es>, 2005.
# Orestes Mas <orestes@tsc.upc.edu>, 2006.
# Albert Astals Cid <aacid@kde.org>, 2006.
# Josep Ma. Ferrer <txemaq@gmail.com>, 2007.
# Copyright (C)
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: klettres\n"
"POT-Creation-Date: 2008-07-08 01:24+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-05-05 00:30+0200\n"
"Last-Translator: Josep Ma. Ferrer <txemaq@gmail.com>\n"
"Language-Team: Catalan <tde-i18n-ca@kde.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"

#: _translatorinfo.cpp:1
msgid ""
"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
"Your names"
msgstr "Albert Astals Cid,David Gil Oliva,Orestes Mas Casals"

#: _translatorinfo.cpp:3
msgid ""
"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
"Your emails"
msgstr "astals11@terra.es,al016950@yahoo.es,orestes@tsc.upc.edu"

#: klettres.cpp:139
msgid "Romanized Hindi"
msgstr "Hindi romanitzat"

#: klettres.cpp:141
msgid "Luganda"
msgstr "Luganda"

#: klettres.cpp:177
msgid ""
"The file sounds.xml was not found in\n"
"$TDEDIR/share/apps/klettres/\n"
"\n"
"Please install this file and start KLettres again.\n"
"\n"
msgstr ""
"No s'ha trobat el fitxer sounds.xml a\n"
"$TDEDIR/share/apps/klettres/\n"
"\n"
"Si us plau instal·leu aquest fitxer i reinicieu KLettres.\n"
"\n"

#: klettres.cpp:198
msgid "New Sound"
msgstr "Nou so"

#: klettres.cpp:199
msgid "Play a new sound"
msgstr "Reprodueix un so nou"

#: klettres.cpp:200
msgid ""
"You can play a new sound by clicking this button or using the File menu, New "
"Sound."
msgstr ""
"Podeu reproduir un so nou clicant aquest botó o bé emprant el menú Fitxer, Nou "
"so."

#: klettres.cpp:201
msgid "Get Alphabet in New Language..."
msgstr "Obté l'alfabet en un nou idioma..."

#: klettres.cpp:202
msgid "Replay Sound"
msgstr "Torna a reproduir el so"

#: klettres.cpp:203
msgid "Play the same sound again"
msgstr "Reprodueix el mateix so un altre cop"

#: klettres.cpp:204
msgid ""
"You can replay the same sound again by clicking this button or using the File "
"menu, Replay Sound."
msgstr ""
"Podeu tornar a reproduir el mateix so clicant aquest botó o emprant el menú "
"Fitxer, Torna a reproduir el so."

#: klettres.cpp:208
msgid "Hide &Menubar"
msgstr "Oculta la barra de &menú"

#: klettres.cpp:210
msgid "You can show or hide the menubar as you wish by clicking this button."
msgstr ""
"Podeu mostrar o ocultar la barra de menú al vostre gust clicant aquest botó."

#: klettres.cpp:212
msgid "L&evel"
msgstr "Nive&ll"

#: klettres.cpp:213
msgid "Select the level"
msgstr "Escolliu el nivell"

#: klettres.cpp:214
msgid ""
"You can select the level: level 1 displays a letter and you hear it; level 2 "
"does not display the letter, you only hear it; level 3 displays a syllable and "
"you hear it; level 4 does not display the syllable, you only hear it."
msgstr ""
"Podeu escollir el nivell: En l'1 es mostra una lletra i l'escolteu; en el 2 no "
"es mostra la lletra, només l'escolteu; en el 3 es mostra una síl·laba i "
"l'escolteu; finalment, en el nivell 4 no es mostra la síl·laba, només "
"l'escolteu."

#: klettres.cpp:216
msgid "&Language"
msgstr "&Idioma"

#: klettres.cpp:219
msgid "Level 1"
msgstr "Nivell 1"

#: klettres.cpp:220
msgid "Level 2"
msgstr "Nivell 2"

#: klettres.cpp:221
msgid "Level 3"
msgstr "Nivell 3"

#: klettres.cpp:222
msgid "Level 4"
msgstr "Nivell 4"

#: klettres.cpp:225
msgid "Themes"
msgstr "Temes"

#: klettres.cpp:226
msgid "Classroom"
msgstr "Classe"

#: klettres.cpp:227
msgid "Arctic"
msgstr "Àrtic"

#: klettres.cpp:228
msgid "Desert"
msgstr "Desert"

#: klettres.cpp:230
msgid "Select the theme"
msgstr "Escolliu el tema"

#: klettres.cpp:231
msgid ""
"Here you can change the theme for KLettres. A theme consists in the background "
"picture and the font color for the letter displayed."
msgstr ""
"Aquí podeu canviar el tema del KLettres. Un tema consisteix en la imatge de "
"fons i el color del tipus de lletra de la lletra mostrada."

#: klettres.cpp:233
msgid "Mode Kid"
msgstr "Mode infantil"

#: klettres.cpp:234
msgid ""
"If you are in the Grown-up mode, clicking on this button will set up the Kid "
"mode. The Kid mode has no menubar and the font is bigger in the statusbar."
msgstr ""
"Si esteu en el mode d'adults, clicant aquest botó es passarà al mode infantil. "
"El mode infantil no té barra de menú i la lletra de la barra d'estat és més "
"gran."

#: klettres.cpp:235
msgid "Mode Grown-up"
msgstr "Mode d'adults"

#: klettres.cpp:236
msgid "The Grown-up mode is the normal mode where you can see the menubar."
msgstr "El mode d'adults és el mode normal on podeu veure la barra de menú."

#: klettres.cpp:271
msgid "Font Settings"
msgstr "Arranjament de lletra"

#: klettres.cpp:275
msgid "Timer"
msgstr "Temporitzador"

#: klettres.cpp:288 klettres.cpp:372
#, c-format
msgid "Current language is %1"
msgstr "L'idioma actual és %1"

#: klettres.cpp:292 klettres.cpp:361
#, c-format
msgid "Current level is %1"
msgstr "El nivell actual és %1"

#: klettres.cpp:325 klettres.cpp:439
msgid "Show Menubar"
msgstr "Mostra la barra de menú"

#: klettres.cpp:330 klettres.cpp:413
msgid "Hide Menubar"
msgstr "Oculta la barra de menú"

#: klettres.cpp:411
msgid "Grown-up mode is currently active"
msgstr "Actualment és actiu el mode d'adults"

#: klettres.cpp:412
msgid "Switch to Kid mode"
msgstr "Canvia al mode infantil"

#: klettres.cpp:437
msgid "Kid mode is currently active"
msgstr "Actualment és actiu el mode infantil"

#: klettres.cpp:438
msgid "Switch to Grown-up mode"
msgstr "Canvia al mode d'adults"

#: klettres.cpp:461
msgid ""
"File $TDEDIR/share/apps/klettres/%1.txt not found;\n"
"please check your installation."
msgstr ""
"No s'ha trobat el fitxer $TDEDIR/share/apps/klettres/%1.txt;\n"
"si us plau comproveu la instal·lació."

#: klettres.cpp:478
#, c-format
msgid "Inserts the character %1"
msgstr "Insereix el caràcter %1"

#: klettresview.cpp:47
msgid "Type the letter or syllable that you just heard"
msgstr "Escriviu la lletra o síl·laba que acabeu d'escoltar"

#: klettresview.cpp:102
msgid "Start"
msgstr "Inicia"

#: main.cpp:33
msgid ""
"KLettres helps a very young child or an adult learning \n"
"a new language by associating sounds and \n"
"letters in this language.\n"
"13 languages are available: British, Czech, Danish, Dutch, English, French,\n"
"German, Hebrew, Italian, Luganda, Romanized Hindi, Spanish and Slovak."
msgstr ""
"KLettres ajuda infants molt menuts i adults a aprendre \n"
"un nou idioma associant sons i \n"
"lletres en aquest idioma. \n"
"Hi ha 13 idiomes disponibles: britànic, txec, danès, holandès, anglès, "
"francès,\n"
"alemany, hebreu, italià, luganda, Hindi romanitzat, espanyol i eslovac."

#: main.cpp:48
msgid "KLettres"
msgstr "KLettres"

#: main.cpp:52
msgid "French sounds"
msgstr "Sons en francès"

#: main.cpp:54
msgid "Dutch sounds"
msgstr "Sons en holandès"

#: main.cpp:56
msgid "Danish sounds"
msgstr "Sons en danès"

#: main.cpp:58
msgid "Czech sounds"
msgstr "Sons en txec"

#: main.cpp:60
msgid "Slovak sounds"
msgstr "Sons en eslovac"

#: main.cpp:62
msgid "English sounds"
msgstr "Sons en anglès"

#: main.cpp:64
msgid "Italian sounds"
msgstr "Sons en italià"

#: main.cpp:66
msgid "Spanish sounds"
msgstr "Sons en espanyol"

#: main.cpp:68
msgid "Romanized Hindi sounds"
msgstr "Sons en hindi romanitzat"

#: main.cpp:70
msgid "Luganda sounds"
msgstr "Sons en luganda"

#: main.cpp:72
msgid "German sounds"
msgstr "Sons en alemany"

#: main.cpp:74
msgid "Hebrew sounds"
msgstr "Sons en hebreu"

#: main.cpp:76
msgid "British English sounds"
msgstr "Sons en anglès britànic"

#: main.cpp:78
msgid "Icons"
msgstr "Icones"

#: main.cpp:80
msgid "Background picture"
msgstr "Imatge de fons"

#: main.cpp:82
msgid "Support and coding guidance"
msgstr "Ajuda i guia a la programació"

#: main.cpp:84
msgid "SVG icon"
msgstr "Icona SVG"

#: main.cpp:86
msgid "Code for generating special characters' icons"
msgstr "Codi per generar les icones dels caràcters especials"

#: main.cpp:88
msgid "Port to TDEConfig XT, coding help"
msgstr "Port a TDEConfig XT, ajuda amb la programació"

#: main.cpp:90
msgid "Kids and grown-up SVG icons"
msgstr "Icones SVG per a infants i adults"

#: main.cpp:92
msgid "Timer setting widgets"
msgstr "Controls per especificar la temporització"

#. i18n: file klettresui.rc line 15
#: rc.cpp:6
#, no-c-format
msgid "L&ook"
msgstr "&Estil"

#. i18n: file klettresui.rc line 33
#: rc.cpp:12
#, no-c-format
msgid "Main"
msgstr "Principal"

#. i18n: file klettresui.rc line 47
#: rc.cpp:15
#, no-c-format
msgid "Characters"
msgstr "Caràcters"

#. i18n: file timerdlg.ui line 30
#: rc.cpp:18
#, no-c-format
msgid "Set the time between 2 letters."
msgstr "Especifica el temps entre dues lletres."

#. i18n: file timerdlg.ui line 59
#: rc.cpp:21 rc.cpp:30
#, no-c-format
msgid "Set the timer (in minutes)"
msgstr "Especifica el temps (en minuts)"

#. i18n: file timerdlg.ui line 62
#: rc.cpp:24 rc.cpp:33
#, no-c-format
msgid "Only used if Use a timer is checked"
msgstr "Només s'usa si es marca \"Usa un temporitzador\""

#. i18n: file timerdlg.ui line 70
#: rc.cpp:27
#, no-c-format
msgid "Kid Mode"
msgstr "Mode infantil"

#. i18n: file timerdlg.ui line 178
#: rc.cpp:36
#, no-c-format
msgid "Grown-up Mode"
msgstr "Mode d'adults"

#. i18n: file klettres.kcfg line 9
#: rc.cpp:39
#, no-c-format
msgid "Language"
msgstr "Idioma"

#. i18n: file klettres.kcfg line 12
#: rc.cpp:42
#, no-c-format
msgid "Theme"
msgstr "Tema"

#. i18n: file klettres.kcfg line 21
#: rc.cpp:45
#, no-c-format
msgid "Mode"
msgstr "Mode"

#. i18n: file klettres.kcfg line 29
#: rc.cpp:48
#, no-c-format
msgid "Difficulty level."
msgstr "Nivell de dificultat."

#. i18n: file klettres.kcfg line 35
#: rc.cpp:51
#, no-c-format
msgid "Kid Timer"
msgstr "Temporitzador per a infants"

#. i18n: file klettres.kcfg line 39
#: rc.cpp:54
#, no-c-format
msgid "Grown-up Timer"
msgstr "Temporitzador per a adults"

#: soundfactory.cpp:78
msgid "Error while loading the sound names."
msgstr "Error en carregar els noms dels sons."

#: timer.cpp:35 timer.cpp:36 timer.cpp:44 timer.cpp:45
msgid "tenths of second"
msgstr "dècimes de segons"