summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/tde-i18n-ca/messages/tdeedu/kturtle.po
blob: 7f7b45cf5feb72b73adc963cf9beb2ee68df19f6 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
# Translation of kturtle.po to Catalan
# Copyright (c)
#
# Albert Astals Cid <astals11@terra.es>, 2004, 2005.
# David Gil <al016950@yahoo.es>, 2005.
# Orestes Mas Casals <orestes@tsc.upc.edu>, 2005, 2007.
# Josep Ma. Ferrer <txemaq@gmail.com>, 2007.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: kturtle\n"
"POT-Creation-Date: 2007-06-18 01:16+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-05-06 20:05+0200\n"
"Last-Translator: Josep Ma. Ferrer <txemaq@gmail.com>\n"
"Language-Team: Catalan <kde-i18n-ca@kde.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"

#: _translatorinfo.cpp:1
msgid ""
"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
"Your names"
msgstr "Albert Astals Cid, David Gil Oliva, Orestes Mas Casals"

#: _translatorinfo.cpp:3
msgid ""
"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
"Your emails"
msgstr "astals11@terra.es,al016950@yahoo.es"

#: canvas.cpp:609
msgid "The turtle picture could not be found. Please check your installation."
msgstr ""
"No s'ha trobat la imatge de la tortuga. Comproveu la vostra instal·lació."

#: dialogs.cpp:29
msgid "Help on &Error"
msgstr "Ajuda sobre l'&error"

#: dialogs.cpp:33
msgid "Error Dialog"
msgstr "Diàleg d'error"

#: dialogs.cpp:34
msgid "Closes this error dialog"
msgstr "Tanca aquest diàleg d'error"

#: dialogs.cpp:35
msgid "Click here to read more on this error dialog in KTurtle's Handbook."
msgstr ""
"Feu clic aquí per llegir més sobre aquest diàleg d'error al manual del KTurtle."

#: dialogs.cpp:36
msgid "Click here for help using this error dialog"
msgstr "Feu clic aquí per obtenir ajuda sobre l'ús d'aquest diàleg d'error"

#: dialogs.cpp:37
msgid ""
"Click here for help regarding the error you selected in the list. This button "
"will not work when no error is selected."
msgstr ""
"Feu clic aquí per obtenir ajuda sobre l'error que heu seleccionat de la llista. "
"Aquest botó no funcionarà quan no s'hagi seleccionat cap error."

#: dialogs.cpp:38
msgid "Click here for help regarding the error you selected."
msgstr "Feu clic aquí per obtenir ajuda sobre l'error que heu seleccionat."

#: dialogs.cpp:45
msgid ""
"In this list you find the error(s) that resulted from running your Logo code. \n"
"Good luck!"
msgstr ""
"En aquesta llista hi ha els errors que s'han trobat de l'execució del vostre "
"codi en Logo. \n"
"Bona sort!"

#: dialogs.cpp:60
msgid "number"
msgstr "número"

#: dialogs.cpp:63
msgid "line"
msgstr "línia"

#: dialogs.cpp:66
msgid "description"
msgstr "descripció"

#: dialogs.cpp:144
msgid "Color Picker"
msgstr "Seleccionador de color"

#: dialogs.cpp:157
msgid "Insert Color Code at Cursor"
msgstr "Introdueix el codi del color on està el cursor"

#: dialogs.cpp:200
msgid "Color code:"
msgstr "Codi del color:"

#: dialogs.cpp:301
msgid "&Restart"
msgstr "&Reinicia"

#: dialogs.cpp:301
msgid "&Back"
msgstr "&Enrere"

#: dialogs.cpp:303
msgid "Finished Execution"
msgstr "Execució acabada"

#: dialogs.cpp:304
msgid "Click here to restart the current logo program."
msgstr "Feu clic aquí per reiniciar el programa en logo actual."

#: dialogs.cpp:305
msgid "Click here to switch back to the edit mode."
msgstr "Feu clic aquí per tornar al mode d'edició."

#: dialogs.cpp:311
msgid ""
"Execution was finished without errors.\n"
"What do you want to do next?"
msgstr ""
"L'execució ha acabat sense errors.\n"
"Què voleu fer ara?"

#: executer.cpp:223
#, c-format
msgid "Call to undefined function: %1."
msgstr "Crida a una funció no definida: %1."

#: executer.cpp:234
msgid "Call to function '%1' with wrong number of parameters."
msgstr "Crida a la funció '%1' amb un nombre incorrecte de paràmetres."

#: executer.cpp:277
msgid "Function %1 did not return a value."
msgstr "La funció %1 no ha retornat un valor."

#: executer.cpp:528
msgid "Can only multiply numbers."
msgstr "Només es poden multiplicar nombres."

#: executer.cpp:539
msgid "Cannot divide by zero."
msgstr "No es pot dividir per zero."

#: executer.cpp:542
msgid "Can only divide numbers."
msgstr "Només es poden dividir nombres."

#: executer.cpp:554
msgid "Can only subtract numbers."
msgstr "Només es poden restar nombres."

#: executer.cpp:815
msgid ""
"The penwidth cannot be set to something smaller than 1, or bigger than 10000."
msgstr ""
"L'amplada del llapis no es pot definir com a menor d'1 o major de 10000."

#: executer.cpp:842
msgid "The parameters of function %1 must be within range: 0 to 350."
msgstr "El paràmetres de la funció %1 han d'estar entre 0 i 350."

#: executer.cpp:880
msgid ""
"The parameters of the %1 command must be numbers in the range: 1 to 10000."
msgstr "Els paràmetres del comandament %1 han d'estar entre 0 i 10000."

#: executer.cpp:920 executer.cpp:941
msgid ""
"The parameters of the %1 command must be numbers in the range: 0 to 255."
msgstr "Els paràmetres del comandament %1 han de ser nombres entre 0 i 255."

#: executer.cpp:979
msgid "The print command needs input"
msgstr "El comandament imprimeix necessita entrada"

#: executer.cpp:1059
msgid "The %1 command accepts no parameters."
msgstr "El comandament %1 no accepta cap paràmetre."

#: executer.cpp:1071
msgid ""
"_n: The %1 command was called with %2 but needs 1 parameter.\n"
"The %1 command was called with %2 but needs %n parameters."
msgstr ""
"S'ha cridat el comandament %1 amb %2, però necessita 1 paràmetre.\n"
"S'ha cridat el comandament %1 amb %2, però necessita %n paràmetres."

#: executer.cpp:1075
msgid ""
"_n: The %1 command was called with %2 but only accepts 1 parameter.\n"
"The %1 command was called with %2 but only accepts %n parameters."
msgstr ""
"S'ha cridat el comandament %1 amb %2, però necessita 1 paràmetre.\n"
"S'ha cridat el comandament %1 amb %2, però necessita %n paràmetres."

#: executer.cpp:1096
msgid "The %1 command only accepts a string as its parameter."
msgstr "El comandament %1 només accepta una cadena de text com a paràmetre."

#: executer.cpp:1098
msgid "The %1 command only accepts strings as its parameters."
msgstr "El comandament %1 només accepta cadenes de text com a paràmetres."

#: executer.cpp:1103
msgid "The %1 command only accepts a number as its parameter."
msgstr "El comandament %1 només accepta un nombre com a paràmetre."

#: executer.cpp:1105
msgid "The %1 command only accepts numbers as its parameters."
msgstr "El comandament %1 només accepta nombres com a paràmetres."

#: kturtle.cpp:87
msgid ""
"A TDE text-editor component could not be found;\n"
"please check your TDE installation."
msgstr ""
"No s'ha trobat cap component d'edició de text del TDE;\n"
"comproveu la vostra instal·lació del TDE."

#: kturtle.cpp:127
msgid "Open Exa&mples..."
msgstr "Obre els exe&mples..."

#: kturtle.cpp:132
msgid "Save &Canvas..."
msgstr "Desa el &llenç..."

#: kturtle.cpp:133
msgid "Execution Speed"
msgstr "Velocitat d'execució"

#: kturtle.cpp:134
msgid "Full Speed"
msgstr "Velocitat màxima"

#: kturtle.cpp:134
msgid "Slow"
msgstr "Lent"

#: kturtle.cpp:134
msgid "Slower"
msgstr "Més lent"

#: kturtle.cpp:134
msgid "Slowest"
msgstr "El més lent"

#: kturtle.cpp:137
msgid "&Execute Commands"
msgstr "&Executa els comandaments"

#: kturtle.cpp:138
msgid "Pause E&xecution"
msgstr "Fes una pausa a l'e&xecució"

#: kturtle.cpp:141
msgid "Stop E&xecution"
msgstr "Atura l'e&xecució"

#: kturtle.cpp:154
msgid "Toggle Insert"
msgstr "Canvia la introducció"

#: kturtle.cpp:161
msgid "Show &Line Numbers"
msgstr "Mostra els números de les &línies"

#: kturtle.cpp:166
msgid "&Color Picker"
msgstr "Seleccionador de &color"

#: kturtle.cpp:167
msgid "&Indent"
msgstr "&Sagna"

#: kturtle.cpp:168
msgid "&Unindent"
msgstr "D&esagna"

#: kturtle.cpp:169
msgid "Cl&ean Indentation"
msgstr "&Neteja el sagnat"

#: kturtle.cpp:170
msgid "Co&mment"
msgstr "Co&menta"

#: kturtle.cpp:171
msgid "Unc&omment"
msgstr "Desc&omenta"

#: kturtle.cpp:175
msgid "&Configure Editor..."
msgstr "&Configura l'editor..."

#: kturtle.cpp:194
msgid ""
"This is the code editor, here you type the Logo commands to instruct the "
"turtle. You can also open an existing Logo program with File->"
"Open Examples... or File->Open."
msgstr ""
"Aquest és l'editor de codi, on escriviu els comandaments en Logo per donar "
"instruccions a la tortuga. També podeu obrir un programa en Logo existent amb "
"Fitxer->Obre els exemples... o Fitxer->Obre."

#: kturtle.cpp:223
msgid "Welcome to KTurtle..."
msgstr "Benvingut al KTurtle..."

#: kturtle.cpp:224
msgid "Line: %1 Column: %2"
msgstr " Línia: %1 Columna: %2"

#: kturtle.cpp:225
msgid "INS"
msgstr "INS"

#: kturtle.cpp:237
msgid "This is the canvas, here the turtle draws a picture."
msgstr "Aquest és el llenç on la tortuga dibuixa una imatge."

#: kturtle.cpp:259
msgid " Line: %1 Column: %2 "
msgstr " Línia: %1 Columna: %2 "

#: kturtle.cpp:275 kturtle.cpp:318
msgid ""
"The program you are currently working on is not saved. By continuing you may "
"lose the changes you have made."
msgstr ""
"El programa en què esteu treballant no està desat. Si continueu perdreu tots "
"els canvis que hàgiu fet."

#: kturtle.cpp:277 kturtle.cpp:320 kturtle.cpp:476
msgid "Unsaved File"
msgstr "Fitxer no desat"

#: kturtle.cpp:277 kturtle.cpp:320
msgid "&Discard Changes"
msgstr "&Descarta els canvis"

#: kturtle.cpp:285
msgid "New file... Happy coding!"
msgstr "Nou fitxer... Feliç programació!"

#: kturtle.cpp:295 kturtle.cpp:360
msgid "Logo Files"
msgstr "Fitxers en Logo"

#: kturtle.cpp:295
msgid "Open Logo File"
msgstr "Obre un fitxer en Logo"

#: kturtle.cpp:304
msgid "Logo Examples Files"
msgstr "Fitxers en Logo d'exemple"

#: kturtle.cpp:304
msgid "Open Logo Example File"
msgstr "Obre un fitxer en Logo d'exemple"

#: kturtle.cpp:323
msgid "Opening aborted, nothing opened."
msgstr "S'ha avortat l'obertura, no s'ha obert res."

#: kturtle.cpp:333
#, c-format
msgid "Opened file: %1"
msgstr "S'ha obert el fitxer: %1"

#: kturtle.cpp:341
#, c-format
msgid ""
"KTurtle was unable to open: \n"
"%1."
msgstr ""
"El KTurtle no ha pogut obrir: \n"
"%1."

#: kturtle.cpp:342
msgid "Open Error"
msgstr "Error en obrir"

#: kturtle.cpp:343
msgid "Opening aborted because of error."
msgstr "L'obertura s'ha avortat a causa d'un error."

#: kturtle.cpp:347
msgid "Opening aborted."
msgstr "S'ha avortat l'obertura."

#: kturtle.cpp:363
msgid "Saving aborted."
msgstr "S'ha avortat el desament."

#: kturtle.cpp:369
msgid ""
"A program named \"%1\" already exists in this folder. Do you want to overwrite "
"it?"
msgstr ""
"Ja existeix un programa anomenat \"%1\" en aquesta carpeta. Voleu "
"sobreescriure'l?"

#: kturtle.cpp:371 kturtle.cpp:409
msgid "Overwrite?"
msgstr "Voleu sobreescriure'l?"

#: kturtle.cpp:371 kturtle.cpp:409
msgid "&Overwrite"
msgstr "&Sobreescriu-lo"

#: kturtle.cpp:387
#, c-format
msgid "Saved to: %1"
msgstr "S'ha desat a: %1"

#: kturtle.cpp:402
msgid "Pictures"
msgstr "Imatges"

#: kturtle.cpp:402
msgid "Save Canvas as Picture"
msgstr "Desa el llenç com a una imatge"

#: kturtle.cpp:407
msgid ""
"A picture named \"%1\" already in this folder. Do you want to overwrite it?"
msgstr ""
"Ja existeix una imatge anomenada \"%1\" en aquesta carpeta. Voleu "
"sobreescriure-la?"

#: kturtle.cpp:431
#, c-format
msgid ""
"KTurtle was unable to save the image to: \n"
"%1."
msgstr ""
"El KTurtle no ha pogut desar la imatge a: \n"
"%1."

#: kturtle.cpp:432
msgid "Unable to Save Image"
msgstr "No s'ha pogut desar la imatge"

#: kturtle.cpp:433
msgid "Could not save image."
msgstr "No s'ha pogut desar la imatge."

#: kturtle.cpp:436
#, c-format
msgid "Saved canvas to: %1"
msgstr "S'ha desat el llenç a: %1"

#: kturtle.cpp:444
msgid "Do you want to print the Logo code or the canvas?"
msgstr "Voleu imprimir el codi en Logo o el llenç?"

#: kturtle.cpp:445
msgid "What to Print?"
msgstr "Què voleu imprimir?"

#: kturtle.cpp:445
msgid "Print &Logo Code"
msgstr "Imprimeix el codi en &Logo"

#: kturtle.cpp:445
msgid "Print &Canvas"
msgstr "Imprimeix &el llenç"

#: kturtle.cpp:462
msgid "Printing aborted."
msgstr "S'ha avortat la impressió."

#: kturtle.cpp:471
msgid "Quitting KTurtle..."
msgstr "S'està sortint del KTurtle..."

#: kturtle.cpp:474
msgid ""
"The program you are currently working on is not saved. By quitting KTurtle you "
"may lose the changes you have made."
msgstr ""
"El programa en què esteu treballant actualment no està desat. Si sortiu del "
"KTurtle perdreu els canvis que hi heu fet."

#: kturtle.cpp:476
msgid "Discard Changes && &Quit"
msgstr "Descarta els canvis i &surt"

#: kturtle.cpp:479 kturtle.cpp:488
msgid "Quitting aborted."
msgstr "Sortida avortada."

#: kturtle.cpp:521
msgid "Parsing commands..."
msgstr "S'estan interpretant els comandaments..."

#: kturtle.cpp:540 kturtle.cpp:602
msgid "Executing commands..."
msgstr "S'estan executant les ordres..."

#: kturtle.cpp:583
msgid "Done."
msgstr "Fet."

#: kturtle.cpp:584
msgid "Execution aborted."
msgstr "S'ha avortat l'execució."

#: kturtle.cpp:597
msgid "Execution paused."
msgstr "S'ha fet una pausa a l'execució."

#: kturtle.cpp:641
msgid "Input"
msgstr "Entrada"

#: kturtle.cpp:646
msgid "Message"
msgstr "Missatge"

#: kturtle.cpp:745
msgid " OVR "
msgstr " SOB "

#: kturtle.cpp:745
msgid " INS "
msgstr " INS "

#: kturtle.cpp:878
msgid "Initial Canvas Size"
msgstr "Mida inicial del llenç"

#: kturtle.cpp:901
msgid "Canvas &width:"
msgstr "&Amplada del llenç:"

#: kturtle.cpp:903
msgid "Ca&nvas height:"
msgstr "Alça&da del llenç:"

#: kturtle.cpp:909
msgid "You need to restart before these settings have effect"
msgstr "Heu de reiniciar perquè els canvis tinguin efecte"

#: kturtle.cpp:914
msgid "General"
msgstr "General"

#: kturtle.cpp:914
msgid "General Settings"
msgstr "Paràmetres generals"

#: kturtle.cpp:937
msgid "&Select the language for the Logo commands:"
msgstr "&Escolliu l'idioma dels comandaments en Logo:"

#: kturtle.cpp:946
msgid "Language"
msgstr "Idioma"

#: kturtle.cpp:946
msgid "Language Settings"
msgstr "Paràmetres d'idioma"

#: kturtle.cpp:970 kturtle.cpp:982
#, c-format
msgid "Command language: %1"
msgstr "Idioma dels comandaments: %1"

#: kturtle.cpp:1016 kturtle.cpp:1066 kturtle.cpp:1110 kturtle.cpp:1135
msgid "<no keyword>"
msgstr "<cap paraula clau>"

#: kturtle.cpp:1018
msgid "There is currently no text under the cursor to get help on."
msgstr "No hi ha text al cursor del qual obtenir ajuda."

#: kturtle.cpp:1018
msgid "Nothing Under Cursor"
msgstr "No res al cursor"

#: kturtle.cpp:1021 kturtle.cpp:1115
msgid "<number>"
msgstr "<número>"

#: kturtle.cpp:1022 kturtle.cpp:1084
msgid "<string>"
msgstr "<cadena de text>"

#: kturtle.cpp:1023 kturtle.cpp:1119
msgid "<assignment>"
msgstr "<assignament>"

#: kturtle.cpp:1024 kturtle.cpp:1121
msgid "<question>"
msgstr "<pregunta>"

#: kturtle.cpp:1025 kturtle.cpp:1126
msgid "<name>"
msgstr "<nom>"

#: kturtle.cpp:1026 kturtle.cpp:1060
msgid "<comment>"
msgstr "<comentari>"

#: kturtle.cpp:1047
msgid "\"%1\""
msgstr "\"%1\""

#: kturtle.cpp:1048
#, c-format
msgid "Displaying help on %1"
msgstr "S'està mostrant ajuda sobre %1"

#: kturtle.cpp:1061 kturtle.cpp:1067 kturtle.cpp:1085 kturtle.cpp:1128
#: kturtle.cpp:1136
#, c-format
msgid "Help on: %1"
msgstr "Ajuda sobre: %1"

#: kturtle.cpp:1117
msgid "<math>"
msgstr "<matemàtiques>"

#: main.cpp:27
msgid "Educational Programming Environment using the Logo programming language"
msgstr "Entorn de programació educatiu usant el llenguatge de programació Logo"

#: main.cpp:31
msgid "(C) 2003 The KTurtle Authors"
msgstr "(C) 2003 Els autors del KTurtle"

#: main.cpp:48
msgid "KTurtle"
msgstr "KTurtle"

#: main.cpp:50
msgid "Main developer and initiator"
msgstr "Desenvolupador principal i iniciador"

#: main.cpp:53
msgid "Big contributor, supporter and fan"
msgstr "Gran contribuïdora, ajudant i entusiasta"

#: main.cpp:56
msgid ""
"Author of \"wsbasic\" (wsbasic.sf.net) the base for the interpreter of KTurtle"
msgstr ""
"Autor de \"wsbasic\" (wsbasic.sf.net), la base de l'intèrpret del KTurtle"

#: main.cpp:59 main.cpp:62
msgid "German Data Files"
msgstr "Fitxers de dades en alemany"

#: main.cpp:65
msgid "Swedish Data Files"
msgstr "Fitxers de dades en suec"

#: main.cpp:68
msgid "Slovenian Data Files"
msgstr "Fitxers de dades en eslovè"

#: main.cpp:71
msgid "Serbian (Latin and Cyrillic) Data Files"
msgstr "Fitxers de dades en serbi (llatí i ciríl·lic)"

#: main.cpp:74
msgid "Italian Data Files"
msgstr "Fitxers de dades en italià"

#: main.cpp:77
msgid "British English Data Files"
msgstr "Fitxers de dades en anglès britànic"

#: main.cpp:80
msgid "Spanish Data Files"
msgstr "Fitxers de dades en castellà"

#: main.cpp:83
msgid "Brazilian Portuguese Data Files"
msgstr "Fitxers de dades en portuguès brasiler"

#: main.cpp:86
msgid "Norwegian Nynorsk and Bokmål Data files"
msgstr "Fitxers de dades per noruec Nynorsk and Bokmål"

#: main.cpp:88
msgid "Parser Cyrillic support"
msgstr "Implementació de l'intèrpret de ciríl·lic"

#: parser.cpp:97
msgid ""
"Unexpected intruction after the '%1' command, please use only one instruction "
"per line"
msgstr ""
"S'ha trobat una instrucció inesperada després del comandament '%1', si us plau "
"useu només una instrucció per línia"

#: parser.cpp:101
msgid "Expected '['"
msgstr "S'esperava '['"

#: parser.cpp:105
msgid "Expected 'to' after the '%1' command"
msgstr "S'esperava 'a' després del comandament '%1'"

#: parser.cpp:109
msgid "Expected '=' after the '%1' command"
msgstr "S'esperava '=' després del comandament '%1'"

#: parser.cpp:113
msgid "Expected ']' after the '%1' command"
msgstr "S'esperava ']' després del comandament '%1'"

#: parser.cpp:117
msgid "Expected a name after the '%1' command"
msgstr "S'esperava un nom després del comandament '%1'"

#: parser.cpp:121
msgid ""
"UNDEFINED ERROR NR %1: please send this Logo script to the KTurtle developers"
msgstr ""
"S'ha produït un ERROR INDEFINIT NÚM. %1: si us plau, envieu aquest script en "
"Logo als desenvolupadors del KTurtle"

#: parser.cpp:161 parser.cpp:167
msgid "Expected an expression"
msgstr "S'esperava una expressió"

#: parser.cpp:211
msgid "String text not properly delimited with a ' \" ' (double quote)"
msgstr ""
"Hi ha una cadena de text no delimitada apropiadament amb un '\"' (dobles "
"cometes)"

#: parser.cpp:244
msgid ""
"INTERNAL ERROR NR %1: please sent this Logo script to KTurtle developers"
msgstr ""
"S'ha produït un ERROR INDEFINIT NÚM. %1: envieu aquest script en Logo als "
"desenvolupadors del KTurtle"

#: parser.cpp:249
msgid "Cannot understand '%1', expected an expression after the '%2' command"
msgstr ""
"'%1' mal construït, s'esperava una expressió després del comandament '%2'"

#: parser.cpp:346 parser.cpp:445
msgid "Expected '*' or '/'"
msgstr "S'esperava '*' o '/'"

#: parser.cpp:527
msgid "Cannot understand ']'"
msgstr "']' mal construït"

#: parser.cpp:532
msgid "Cannot understand '['"
msgstr "'[' mal construït"

#: parser.cpp:541
msgid "Cannot understand '%1'"
msgstr "'%1' mal construït"

#: parser.cpp:1068
msgid "'%1' is neither a Logo command nor a learned command."
msgstr "'%1' no és ni un comandament de Logo ni un comandament aprés."

#. i18n: file kturtleui.rc line 58
#: rc.cpp:18
#, no-c-format
msgid "&Advanced Settings"
msgstr "&Paràmetres avançats"

#. i18n: file kturtle.kcfg line 10
#: rc.cpp:24
#, no-c-format
msgid "The width of the canvas in pixels"
msgstr "L'amplada del llenç en píxels"

#. i18n: file kturtle.kcfg line 14
#: rc.cpp:27
#, no-c-format
msgid "The height of the canvas in pixels"
msgstr "L'alçada del llenç en píxels"

#. i18n: file kturtle.kcfg line 22
#: rc.cpp:30
#, no-c-format
msgid "The list of the available languages for the Logo commands"
msgstr "La llista d'idiomes disponibles per als comandaments en Logo"

#. i18n: file kturtle.kcfg line 47
#: rc.cpp:33
#, no-c-format
msgid "The language of the Logo commands"
msgstr "L'idioma dels comandaments en Logo"

#. i18n: file kturtle.kcfg line 83
#: rc.cpp:36
#, no-c-format
msgid "The value of the ComboBox"
msgstr "El valor de la caixa desplegable"

#: translate.cpp:41
msgid "'%1' (%2)"
msgstr "'%1' (%2)"

#: value.cpp:49 value.cpp:84 value.cpp:127
msgid "false"
msgstr "fals"

#: value.cpp:79 value.cpp:126
msgid "true"
msgstr "vertader"