summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/tde-i18n-ca/messages/tdetoys/amor.po
blob: f77c546a21ddb602b0cd33b996c30330e951bd3c (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
# translation of amor.po to Catalan
# AMOR CATALAN TRANSLATION
# Copyright (C) 2000, 2004, 2005 Free Software Foundation, Inc.
# Sebastià Pla <sastia@retemail.es>, 2000.
# Josep Ma. Ferrer <txemaq@bigfoot.com>, 2002.
# Albert Astals Cid <astals11@terra.es>, 2004.
# Josep Ma. Ferrer <txemaq@spymac.com>, 2004, 2005.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: amor\n"
"POT-Creation-Date: 2018-12-22 19:38+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-01-19 22:08+0100\n"
"Last-Translator: Josep Ma. Ferrer <txemaq@spymac.com>\n"
"Language-Team: Catalan <kde-i18n-ca@kde.org>\n"
"Language: ca\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.9.1\n"

#: _translatorinfo:1
msgid ""
"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
"Your names"
msgstr "Sebastià Pla i Sanz,Josep Ma. Ferrer"

#: _translatorinfo:2
msgid ""
"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
"Your emails"
msgstr "sps@sastia.com,txemaq@bigfoot.com"

#: data/tips-en:1
msgid "Don't run with scissors."
msgstr "No corris amb unes tisores."

#: data/tips-en:3
msgid "Never trust car salesmen or politicians."
msgstr "Mai cregueu un venedor de cotxes o un polític."

#: data/tips-en:5
msgid ""
"Real programmers don't comment their code. It was hard to write, it should "
"be hard to understand."
msgstr ""
"Els programadors autèntics no comenten el codi. Fou difícil d'escriure, ha "
"de ser difícil d'entendre."

#: data/tips-en:7
msgid ""
"It is much easier to suggest solutions when you know nothing about the "
"problem."
msgstr ""
"És molt més senzill suggerir solucions quan no coneixeu res del problema."

#: data/tips-en:9
msgid "You can never have too much memory or disk space."
msgstr "Mai podeu tenir massa memòria o espai en disc."

#: data/tips-en:11
msgid "The answer is 42."
msgstr "La resposta és 42."

#: data/tips-en:13
msgid "It's not a bug. It's a misfeature."
msgstr "No és un error. És un característica equivocada."

#: data/tips-en:15
msgid "Help stamp out and abolish redundancy."
msgstr "Elimina l'ajuda i acaba amb la redundància."

#: data/tips-en:17
msgid ""
"To maximize a window vertically, click the maximize button with the middle "
"mouse button."
msgstr ""
"Per maximitzar verticalment una finestra, cliqueu sobre el botó de "
"maximitzar amb el botó central del ratolí."

#: data/tips-en:19
msgid "You can use Alt+Tab to switch between applications."
msgstr "Podeu emprar Alt+Tab per canviar entre les aplicacions."

#: data/tips-en:21
msgid ""
"Press Ctrl+Esc to show the applications running in your current session."
msgstr ""
"Premeu Ctrl+Esc per mostrar les aplicacions que s'executen a la sessió "
"actual."

#: data/tips-en:23
msgid "Alt+F2 displays a small window that you can type a command into."
msgstr "Alt+F2 mostra una finestra petita en la que podeu teclejar una ordre."

#: data/tips-en:25
msgid "Ctrl+F1 to Ctrl+F8 can be used to switch virtual desktops."
msgstr ""
"Ctrl+F1 a Ctrl+F8 es poden usar per canviar entre els escritoris virtuals."

#: data/tips-en:27
msgid "You can move buttons on the panel using the middle mouse button."
msgstr "Podeu moure els botons del plafó emprant el botó central del ratolí."

#: data/tips-en:29
msgid "Alt+F1 pops-up the system menu."
msgstr "Alt+F1 emergeix el menú del sistema."

#: data/tips-en:31
msgid ""
"Ctrl+Alt+Esc can be used to kill an application that has stopped responding."
msgstr "Ctrl+Alt+Esc es pot usar per matar una aplicació que no reacciona."

#: data/tips-en:33
msgid ""
"If you leave TDE applications open when you logout, they will be restarted "
"automatically when you log back in."
msgstr ""
"Si deixeu aplicacions TDE obertes quan sortiu, es reiniciaran automàticament "
"quan torneu a entrar."

#: data/tips-en:35
#, fuzzy
msgid "The KDE file manager is also a web browser and an FTP client."
msgstr "El gestor de fitxers de TDE es també un navegador web i un client FTP."

#: data/tips-en:37
msgid ""
"Applications can display messages and tips in an Amor bubble using the "
"showMessage() and\n"
"showTip() DCOP calls"
msgstr ""
"Les aplicacions poden mostrar missatges i consells a una bafarada de l'Amor "
"emprant les crides DCOP showMessage() i showTip()"

#: amor.cpp:325
msgid "Error reading theme: "
msgstr "Error en llegir el tema: "

#: amor.cpp:339 amor.cpp:348
msgid "Error reading group: "
msgstr "Error en llegir el grup: "

#: amor.cpp:613
msgid "&Configure..."
msgstr "&Configura..."

#: amor.cpp:615
msgid "&Help"
msgstr ""

#: amor.cpp:616
msgid "&Quit"
msgstr ""

#: amor.cpp:751
msgid ""
"Amor Version %1\n"
"\n"
msgstr ""
"Amor versió %1\n"
"\n"

#: amor.cpp:752
msgid ""
"Amusing Misuse Of Resources\n"
"\n"
msgstr ""
"Malbaratament alegre de recursos\n"
"\n"

#: amor.cpp:753
msgid ""
"Copyright (c) 1999 Martin R. Jones <mjones@kde.org>\n"
"\n"
msgstr ""
"Copyright (c) 1999 Martin R. Jones <mjones@kde.org>\n"
"\n"

#: amor.cpp:754
msgid "Original Author: Martin R. Jones <mjones@kde.org>\n"
msgstr "Autor original: Martin R. Jones <mjones@kde.org>\n"

#: amor.cpp:755
msgid "Current Maintainer: Gerardo Puga <gpuga@gioia.ing.unlp.edu.ar>\n"
msgstr "Mantenidor actual: Gerardo Puga <gpuga@gioia.ing.unlp.edu.ar>\n"

#: amor.cpp:757
msgid "About Amor"
msgstr "Quant a l'Amor"

#: amordialog.cpp:46
#, fuzzy
msgid "Options"
msgstr "&Opcions..."

#: amordialog.cpp:57
msgid "Theme:"
msgstr "Tema:"

#: amordialog.cpp:74
msgid "Offset:"
msgstr "Desplaçament:"

#: amordialog.cpp:81
msgid "Always on top"
msgstr "Sempre a dalt"

#: amordialog.cpp:85
msgid "Show random tips"
msgstr "Mostra consells aleatoris"

#: amordialog.cpp:89
msgid "Use a random character"
msgstr "Usa un caràcter aleatori"

#: amordialog.cpp:93
msgid "Allow application tips"
msgstr "Permet consells d'aplicació"

#: amortips.cpp:82
msgid "No tip"
msgstr "Sense consells"

#: main.cpp:43
msgid "TDE creature for your desktop"
msgstr "Una criatura TDE pel vostre escriptori"

#: main.cpp:47
msgid "amor"
msgstr "amor"

#: main.cpp:51
msgid "Current maintainer"
msgstr "Mantenidor actual"

#~ msgid ""
#~ "According to the latest official figures, 43% of all statistics are "
#~ "totally worthless."
#~ msgstr ""
#~ "D'acord amb les darreres xifres oficials, el 43% de totes les "
#~ "estadístiques són totalment inútils."