summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/tde-i18n-cs/messages/tdebase/kcmkonq.po
blob: 8848d1d46408db7ca9db346e3fec05ef51aea509 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
# translation of kcmkonq.po to
# translation of kcmkonq.po to Czech
#
# Lukáš Tinkl <lukas@kde.org>, 2002,2003, 2004, 2005, 2006.
# Jakub Friedl <jfriedl@suse.cz>, 2005.
# Copyright (C) 2002,2003, 2004, 2005, 2006 Free Software Foundation, Inc.
# Slávek Banko <slavek.banko@axis.cz>, 2021.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: kcmkonq\n"
"POT-Creation-Date: 2021-07-07 18:16+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2021-07-22 02:14+0000\n"
"Last-Translator: Slávek Banko <slavek.banko@axis.cz>\n"
"Language-Team: Czech <https://mirror.git.trinitydesktop.org/weblate/projects/"
"tdebase/kcmkonq/cs/>\n"
"Language: cs\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n"
"%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
"X-Generator: Weblate 4.7.2\n"

#. Instead of a literal translation, add your name to the end of the list (separated by a comma).
msgid ""
"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
"Your names"
msgstr "Lukáš Tinkl, Jakub Friedl"

#. Instead of a literal translation, add your email to the end of the list (separated by a comma).
msgid ""
"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
"Your emails"
msgstr "lukas@kde.org, jfriedl@suse.cz"

#: behaviour.cpp:46
msgid ""
"<h1>Konqueror Behavior</h1> You can configure how Konqueror behaves as a "
"file manager here."
msgstr ""
"<h1>Chování Konqueroru</h1>Zde můžete nastavit, jak se bude chovat Konqueror "
"jako správce souborů."

#: behaviour.cpp:50
msgid "Misc Options"
msgstr "Různé volby"

#: behaviour.cpp:66
msgid "Open folders in separate &windows"
msgstr "Otevírat složky v &samostatných oknech"

#: behaviour.cpp:67
msgid ""
"If this option is checked, Konqueror will open a new window when you open a "
"folder, rather than showing that folder's contents in the current window."
msgstr ""
"Je-li zvolena tato volba, bude Konqueror při otevření složky otevírat nové "
"okno namísto zobrazení obsahu této složky v aktuálním okně."

#: behaviour.cpp:74
msgid "&Show network operations in a single window"
msgstr "Zobrazovat &síťové operace v jednom okně"

#: behaviour.cpp:77
msgid ""
"Checking this option will group the progress information for all network "
"file transfers into a single window with a list. When the option is not "
"checked, all transfers appear in a separate window."
msgstr ""
"Zaškrtnutím této volby povolíte zobrazování všech informací o průběhu "
"přenosu souborů v jednom okně. Ponecháte-li nezaškrtnuté, veškeré přenosy "
"budou zobrazovány ve svém samostatném okně."

#: behaviour.cpp:85
msgid "Show archived &files as folders"
msgstr "Zobrazovat soubory s archivy jako složky"

#: behaviour.cpp:88
msgid ""
"Checking this option will list archived files as folders when using tree "
"view."
msgstr ""
"Zaškrtnutím této volby se při použití stromového pohledu budou soubory s "
"archivy zobrazovat jako složky."

#: behaviour.cpp:94
msgid "Show file &tips"
msgstr "Zobrazovat &tipy k souborům"

#: behaviour.cpp:97
msgid ""
"Here you can control if, when moving the mouse over a file, you want to see "
"a small popup window with additional information about that file.This "
"feature requires 'Enable tooltips' in KControl, Appearance & Themes, Style."
msgstr ""
"Zde můžete ovlivnit, zda si přejete zobrazení malých oken s informacemi o "
"souboru nebo adresáři, pokud nad ním ponecháte kurzor myši. To vyžaduje, aby "
"zobrazování nástrojových tipů bylo povolené na kartě Vzhled a motivy / Styl."

#: behaviour.cpp:118
msgid "Show &previews in file tips"
msgstr "Zobrazovat náhledy v ti&pech k souborům"

#: behaviour.cpp:121
msgid ""
"Here you can control if you want the popup window to contain a larger "
"preview for the file, when moving the mouse over it."
msgstr ""
"Zde můžete ovlivnit, zda si přejete, aby okno s informacemi o souboru "
"zobrazené pokud nad ním ponecháte kurzor myši, obsahovalo větší náhled."

#: behaviour.cpp:124
msgid "Rename icons in&line"
msgstr "Pře&jmenovávat ikony na místě"

#: behaviour.cpp:125
msgid ""
"Checking this option will allow files to be renamed by clicking directly on "
"the icon name. "
msgstr ""
"Zaškrtnutím této volby povolíte přejmenování souborů kliknutím na ikonu. "

#: behaviour.cpp:131
msgid "Home &URL:"
msgstr "&Můj adresář:"

#: behaviour.cpp:136
msgid "Select Home Folder"
msgstr "Vybrat domovskou složku"

#: behaviour.cpp:141
msgid ""
"This is the URL (e.g. a folder or a web page) where Konqueror will jump to "
"when the \"Home\" button is pressed. This is usually your home folder, "
"symbolized by a 'tilde' (~)."
msgstr ""
"Toto je URL (tj. složka nebo webová stránka), kam se Konqueror přesune, "
"stisknete-li tlačítko „Domů“. Obvykle je to vaše domovská složka, "
"symbolizovaná znakem „vlnovka“ (~)."

#: behaviour.cpp:149
msgid "Show 'Delete' context me&nu entries which bypass the trashcan"
msgstr "Zobrazovat v místní nabídce položku „Smazat“ pro vynechání použití koše"

#: behaviour.cpp:153
msgid ""
"Check this if you want 'Delete' menu commands to be displayed on the desktop "
"and in the file manager's context menus. You can always delete files by "
"holding the Shift key while calling 'Move to Trash'."
msgstr ""
"Zaškrtněte tuto volbu, pokud chcete, aby správce souborů a plocha "
"zobrazovala v místní nabídce položku pro přímé mazání souborů. Soubory lze "
"vždy smazat přímo podržením klávesy „Shift“ při operaci „Přesunout do koše“."

#: behaviour.cpp:158
msgid "Ask Confirmation For"
msgstr "Dotázat se na potvrzení pro"

#: behaviour.cpp:160
msgid ""
"This option tells Konqueror whether to ask for a confirmation when you "
"\"delete\" a file. <ul><li><em>Move To Trash:</em> moves the file to your "
"trash folder, from where it can be recovered very easily.</li> "
"<li><em>Delete:</em> simply deletes the file.</li> </li></ul>"
msgstr ""
"Tato volba určuje, jak se bude Konqueror chovat, když „smažete“ soubor. "
"<ul><li><em>Přesunout do koše:</em> přesouvá soubory do složky, ve které je "
"umístěn koš, odkud je možné tyto soubory snadno obnovit.</li> "
"<li><em>Smazat:</em> prostě soubor smaže.</li></ul>"

#: behaviour.cpp:169
msgid "&Move to trash"
msgstr "Přesunout do &koše"

#: behaviour.cpp:171
msgid "D&elete"
msgstr "S&mazat"

#: browser.cpp:51
msgid "&Appearance"
msgstr "&Vzhled"

#: browser.cpp:52
msgid "&Behavior"
msgstr "&Chování"

#: browser.cpp:53
msgid "&Previews && Meta-Data"
msgstr "Ná&hledy a metadata"

#: browser.cpp:57
msgid "&Quick Copy && Move"
msgstr "R&ychlé kopírování a přesun"

#: desktop.cpp:57
msgid ""
"<h1>Multiple Desktops</h1>In this module, you can configure how many virtual "
"desktops you want and how these should be labeled."
msgstr ""
"<h1>Virtuální plochy</h1>V tomto modulu si můžete nastavit počet a názvy "
"virtuálních ploch."

#: desktop.cpp:70
msgid "N&umber of desktops: "
msgstr "Počet &ploch: "

#: desktop.cpp:76
msgid ""
"Here you can set how many virtual desktops you want on your TDE desktop. "
"Move the slider to change the value."
msgstr ""
"Zde můžete nastavit, kolik virtuálních ploch bude vaše pracovní prostředí "
"TDE mít. Počet změníte pohybem posuvníku."

#: desktop.cpp:87
msgid "Desktop &Names"
msgstr "Jmé&na ploch"

#: desktop.cpp:93 desktop.cpp:95
msgid "Desktop %1:"
msgstr "Plocha %1:"

#: desktop.cpp:97 desktop.cpp:98 desktop.cpp:99 desktop.cpp:100
#, c-format
msgid "Here you can enter the name for desktop %1"
msgstr "Zde můžete zadat název pro plochu %1"

#: desktop.cpp:113
msgid "Mouse wheel over desktop background switches desktop"
msgstr "Kolečko myši nad pozadím plochy přepíná plochy"

#: desktop.cpp:154
#, c-format
msgid "Desktop %1"
msgstr "Plocha %1"

#: desktopbehavior_impl.cpp:77
msgid "Sound Files"
msgstr "Zvukové soubory"

#: desktopbehavior_impl.cpp:141
msgid "&Left button:"
msgstr "&Levé tlačítko:"

#: desktopbehavior_impl.cpp:142
msgid ""
"You can choose what happens when you click the left button of your pointing "
"device on the desktop:"
msgstr ""
"Můžete si zvolit, co se stane, kliknete-li levým tlačítkem svého "
"polohovacího zařízení na plochu:"

#: desktopbehavior_impl.cpp:145
msgid "Right b&utton:"
msgstr "Pravé tl&ačítko:"

#: desktopbehavior_impl.cpp:146
msgid ""
"You can choose what happens when you click the right button of your pointing "
"device on the desktop:"
msgstr ""
"Můžete si zvolit, co se stane, kliknete-li pravým tlačítkem svého "
"polohovacího zařízení na plochu:"

#: desktopbehavior_impl.cpp:162 desktopbehavior_impl.cpp:208
msgid ""
" <ul><li><em>No action:</em> as you might guess, nothing happens!</li> "
"<li><em>Window list menu:</em> a menu showing all windows on all virtual "
"desktops pops up. You can click on the desktop name to switch to that "
"desktop, or on a window name to shift focus to that window, switching "
"desktops if necessary, and restoring the window if it is hidden. Hidden or "
"minimized windows are represented with their names in parentheses.</li> "
"<li><em>Desktop menu:</em> a context menu for the desktop pops up. Among "
"other things, this menu has options for configuring the display, locking the "
"screen, and logging out of TDE.</li> <li><em>Application menu:</em> the \"TDE"
"\" menu pops up. This might be useful for quickly accessing applications if "
"you like to keep the panel (also known as \"Kicker\") hidden from view.</"
"li></ul>"
msgstr ""
" <ul><li><em>Žádná činnost:</em> jak jste asi uhodli, nic se nestane!</li> "
"<li><em>Nabídka se seznamem oken:</em> objeví se nabídka zobrazující všechna "
"okna na všech virtuálních plochách. Můžete se přepnout na plochu kliknutím "
"na její jméno. Při kliknutí na jméno okna se toto okno aktivuje a je-li to "
"nutné, dojde k přepnutí na příslušnou plochu a případně i k obnovení "
"skrytého okna. Skrytá nebo minimalizovaná okna jsou označena závorkami kolem "
"svého jména.</li> <li><em>Nabídka pracovní plochy:</em> objeví se nabídka "
"pracovní plochy. Mezi jinými položkami obsahuje tato nabídka možnost "
"nastavení obrazovky, zablokování obrazovky a odhlášení z prostředí TDE.</li> "
"<li><em>Nabídka aplikací:</em> objeví se hlavní nabídka TDE. Toho je možné "
"využít k rychlému přístupu k aplikacím, máte-li ve zvyku mít panel (též "
"známý jako „Kicker“) skrytý.</li></ul>"

#: desktopbehavior_impl.cpp:183
msgid ""
"You can choose what happens when you click the middle button of your "
"pointing device on the desktop: <ul><li><em>No action:</em> as you might "
"guess, nothing happens!</li> <li><em>Window list menu:</em> a menu showing "
"all windows on all virtual desktops pops up. You can click on the desktop "
"name to switch to that desktop, or on a window name to shift focus to that "
"window, switching desktops if necessary, and restoring the window if it is "
"hidden. Hidden or minimized windows are represented with their names in "
"parentheses.</li> <li><em>Desktop menu:</em> a context menu for the desktop "
"pops up. Among other things, this menu has options for configuring the "
"display, locking the screen, and logging out of TDE.</li> "
"<li><em>Application menu:</em> the \"TDE\" menu pops up. This might be "
"useful for quickly accessing applications if you like to keep the panel "
"(also known as \"Kicker\") hidden from view.</li></ul>"
msgstr ""
"Můžete si vybrat, co se stane, když kliknete prostředním tlačítkem svého "
"polohovacího zařízení na pracovní ploše:<ul><li><em>Žádná činnost:</em> jak "
"jste asi uhodli, nic ne nestane!</li> <li><em>Nabídka se seznamem oken:</em> "
"objeví se nabídka zobrazující všechna okna na všech virtuálních plochách. "
"Můžete se přepnout na plochu kliknutím na její jméno. Při kliknutí na jméno "
"okna se toto okno aktivuje a je-li to nutné, dojde k přepnutí na příslušnou "
"plochu a případně i k obnovení skrytého okna. Skrytá nebo minimalizovaná "
"okna jsou označena závorkou kolem svého jména.</li> <li><em>Nabídka pracovní "
"plochy:</em> objeví se nabídka pracovní plochy. Mezi jinými položkami "
"obsahuje tato nabídka možnost nastavení obrazovky, zablokování obrazovky a "
"odhlášení z prostředí TDE.</li> <li><em>Nabídka aplikací:</em> objeví se "
"hlavní nabídka TDE. Toho je možné využít k rychlému přístupu k aplikacím, "
"máte-li ve zvyku mít panel (též známý jako „Kicker“) skrytý.</li></ul>"

#: desktopbehavior_impl.cpp:299
msgid "No Action"
msgstr "Žádná činnost"

#: desktopbehavior_impl.cpp:300
msgid "Window List Menu"
msgstr "Nabídka se seznamem oken"

#: desktopbehavior_impl.cpp:301
msgid "Desktop Menu"
msgstr "Nabídka pracovní plochy"

#: desktopbehavior_impl.cpp:302
msgid "Application Menu"
msgstr "Nabídka aplikací"

#: desktopbehavior_impl.cpp:303
msgid "Bookmarks Menu"
msgstr "Nabídka záložek"

#: desktopbehavior_impl.cpp:304
msgid "Custom Menu 1"
msgstr "Vlastní nabídka 1"

#: desktopbehavior_impl.cpp:305
msgid "Custom Menu 2"
msgstr "Vlastní nabídka 2"

#: desktopbehavior_impl.cpp:520
msgid ""
"<h1>Behavior</h1>\n"
"This module allows you to choose various options\n"
"for your desktop, including the way in which icons are arranged and\n"
"the pop-up menus associated with clicks of the middle and right mouse\n"
"buttons on the desktop.\n"
"Use the \"What's This?\" (Shift+F1) to get help on specific options."
msgstr ""
"<h1>Chování</h1>\n"
"Tento modul umožňuje nastavení různých voleb vaší pracovní plochy\n"
"včetně způsobu, jakým budou uspořádány ikony, umístění adresáře\n"
"pracovní plochy a svázání místních nabídek s kliknutím pravým nebo\n"
"prostředním tlačítkem myši na pracovní ploše. Nápovědu k jednotlivým\n"
"volbám získáte použitím funkce \"Co je toto\" (Shift+F1)."

#: fontopts.cpp:60
msgid "&Standard font:"
msgstr "&Standardní písmo:"

#: fontopts.cpp:64
msgid "This is the font used to display text in Konqueror windows."
msgstr "Toto písmo používané k zobrazení textu v oknech Konqueroru."

#: fontopts.cpp:79
msgid "Font si&ze:"
msgstr "Velikost &písma:"

#: fontopts.cpp:87
msgid "This is the font size used to display text in Konqueror windows."
msgstr "Toto písmo používané k zobrazení textu v oknech Konqueroru."

#: fontopts.cpp:95
msgid "Normal te&xt color:"
msgstr "Barva normálního te&xtu:"

#: fontopts.cpp:99
msgid "This is the color used to display text in Konqueror windows."
msgstr "Toto je barva používaná k zobrazení textu v oknech Konqueroru."

#: fontopts.cpp:126
msgid "&Text background color:"
msgstr "Barva pozadí &textu:"

#: fontopts.cpp:134
msgid "This is the color used behind the text for the icons on the desktop."
msgstr "Toto je barva používaná k zobrazení textu ikon na ploše."

#: fontopts.cpp:146
msgid "H&eight for icon text:"
msgstr "Výška t&extu ikony:"

#: fontopts.cpp:154
msgid ""
"This is the maximum number of lines that can be used to draw icon text. Long "
"file names are truncated at the end of the last line."
msgstr ""
"Toto je maximální počet řádků, které lze použít pro vykreslení textu ikony. "
"Příliš dlouhé názvy budou uříznuty na konci posledního řádku."

#: fontopts.cpp:165
msgid "&Width for icon text:"
msgstr "Šířka te&xtu ikony:"

#: fontopts.cpp:173
msgid ""
"This is the maximum width for the icon text when konqueror is used in multi "
"column view mode."
msgstr ""
"Toto je maximální šířka textu ikony, pokud Konqueror používá režim s více "
"sloupci."

#: fontopts.cpp:181
msgid "&Underline filenames"
msgstr "Podtrhávat jména so&uborů"

#: fontopts.cpp:185
msgid ""
"Checking this option will result in filenames being underlined, so that they "
"look like links on a web page. Note: to complete the analogy, make sure that "
"single click activation is enabled in the mouse control module."
msgstr ""
"Zaškrtnutí této volby způsobí podtrhávání jmen souborů, takže budou vypadat "
"jako odkazy na webových stránkách. Poznámka: k dosažení úplné analogie "
"zajistěte, aby byla povolena aktivace odkazu jednoduchým kliknutím v modulu "
"nastavení myši."

#: fontopts.cpp:194
msgid "Display file sizes in b&ytes"
msgstr "Zobrazovat velikosti souborů v ba&jtech"

#: fontopts.cpp:198
msgid ""
"Checking this option will result in file sizes being displayed in bytes. "
"Otherwise file sizes are being displayed in kilobytes or megabytes if "
"appropriate."
msgstr ""
"Zaškrtnutí této volby způsobí, že velikosti souborů budou zobrazovány v "
"bajtech. Není-li volba zaškrtnuta, pak budou údaje o velikosti souborů "
"konvertovány do kilobajtů případně megabajtů."

#: fontopts.cpp:223
msgid ""
"_n:  line\n"
" lines"
msgstr ""
" řádek\n"
" řádky\n"
" řádků"

#: fontopts.cpp:228
msgid ""
"_n:  pixel\n"
" pixels"
msgstr ""
" pixel\n"
" pixely\n"
" pixelů"

#: fontopts.cpp:389
msgid ""
"<h1>Appearance</h1> You can configure how Konqueror looks as a file manager "
"here."
msgstr ""
"<h1>Vzhled</h1> Zde můžete nastavit, jak bude Konqueror vypadat jako správce "
"souborů."

#: previews.cpp:65
msgid ""
"<p>Allow previews, \"Folder Icons Reflect Contents\", and retrieval of meta-"
"data on protocols:</p>"
msgstr ""
"<p>Povolit náhledy, stahování metadat a reflektování obsahu ikonami pro "
"protokoly:</p>"

#: previews.cpp:68
#, fuzzy
msgid ""
"<h1>Preview Options</h1> Here you can modify the behavior of Konqueror when "
"it shows the files in a folder.<h2>The list of protocols:</h2> Check the "
"protocols over which previews should be shown; uncheck those over which they "
"should not. For instance, you might want to show previews over SMB if the "
"local network is fast enough, but you might disable it for FTP if you often "
"visit very slow FTP sites with large images.<h2>Maximum File Size:</h2> "
"Select the maximum file size for which previews should be generated. For "
"instance, if set to 10 MB (the default), no preview will be generated for "
"files bigger than 10 MB, for speed reasons."
msgstr ""
"<h1>Možnosti náhledů</h1>Zde můžete změnit chování Konqueroru při "
"zobrazování souborů ve složce. <h2>Seznam protokolů:</h2>Zaškrtněte "
"protokoly, pro které mají být generovány náhledy. Například si můžete přát "
"zobrazovat náhledy pro protokol SMB, pokud je vaše lokální síť dostatečně "
"rychlá, ale například FTP je příliš pomalé pro velké soubory. <h2>Maximální "
"velikost souboru:</h2>Zvolte si maximální velikost souboru, do které budou "
"náhledy generovány. Výchozí hodnota je 1MB, což znamená, že nebudou "
"generovány náhledy pro žádný soubor větší než jeden megabajt."

#: previews.cpp:81
msgid "Select Protocols"
msgstr "Vybrat protokoly"

#: previews.cpp:89
msgid "Local Protocols"
msgstr "Místní protokoly"

#: previews.cpp:91
msgid "Internet Protocols"
msgstr "Internetové protokoly"

#: previews.cpp:119
msgid ""
"This option makes it possible to choose when the file previews, smart folder "
"icons, and meta-data in the File Manager should be activated.\n"
"In the list of protocols that appear, select which ones are fast enough for "
"you to allow previews to be generated."
msgstr ""
"Tato volba vám umožňuje vybrat si, které náhledy souborů, adresářů a metadat "
"mají být aktivovány ve správci souborů.\n"
"V zobrazeném seznamu si zvolte ty protokoly, které jsou pro vás dostatečně "
"rychlé pro vytvoření náhledů."

#: previews.cpp:124
msgid "&Maximum file size:"
msgstr "&Maximální velikost souboru:"

#: previews.cpp:128
msgid " MB"
msgstr " MB"

#: previews.cpp:135
msgid "&Increase size of previews relative to icons"
msgstr "Zvětš&it velikost náhledu relativně k ikonám"

#: previews.cpp:139
msgid "&Use thumbnails embedded in files"
msgstr "Po&užít miniatury zabudované v souborech"

#: previews.cpp:145
msgid ""
"Select this to use thumbnails that are found inside some file types (e.g. "
"JPEG). This will increase speed and reduce disk usage. Deselect it if you "
"have files that have been processed by programs which create inaccurate "
"thumbnails, such as ImageMagick."
msgstr ""
"Toto vyberte, pokud si přejete používat miniatury, které se nacházejí uvnitř "
"některých typů souborů (např. JPEG); urychlí to jejich zobrazování a sníží "
"využití disku. Zrušte výběr, pokud používáte programy, které vytvářejí "
"nepřesné miniatury (např. ImageMagick)."

#: rootopts.cpp:68
msgid ""
"<h1>Paths</h1>\n"
"This module allows you to choose where in the filesystem the files on your "
"desktop should be stored.\n"
"Use the \"What's This?\" (Shift+F1) to get help on specific options."
msgstr ""
"<h1>Cesty</h1>\n"
"Tento modul umožňuje nastavit, kam na souborovém systému se budou ukládat "
"soubory vaší pracovní plochy.\n"
"Nápovědu k volbám získáte použitím funkce „Co je toto“ (Shift+F1)."

#: rootopts.cpp:75
msgid "Des&ktop path:"
msgstr "Cesta &k pracovní ploše:"

#: rootopts.cpp:82
msgid ""
"This folder contains all the files which you see on your desktop. You can "
"change the location of this folder if you want to, and the contents will "
"move automatically to the new location as well."
msgstr ""
"Tato složka obsahuje všechny soubory, které vidíte na pracovní ploše. Budete-"
"li chtít, můžete změnit její umístění. Její obsah pak bude automaticky "
"přesunut do nového umístění."

#: rootopts.cpp:90
msgid "A&utostart path:"
msgstr "Cesta k adresáři a&utostart:"

#: rootopts.cpp:97
msgid ""
"This folder contains applications or links to applications (shortcuts) that "
"you want to have started automatically whenever TDE starts. You can change "
"the location of this folder if you want to, and the contents will move "
"automatically to the new location as well."
msgstr ""
"Tato složka obsahuje aplikace nebo odkazy na aplikace (zástupce), které se "
"mají automaticky spouštět při startu prostředí TDE. Budete-li chtít, můžete "
"změnit její umístění a obsah pak bude automaticky přesunut do nového "
"umístění."

#: rootopts.cpp:106
msgid "D&ocuments path:"
msgstr "Cesta k adresáři s d&okumenty:"

#: rootopts.cpp:113
msgid ""
"This folder will be used by default to load or save documents from or to."
msgstr ""
"Tato složka bude použita jako výchozí pro otevírání či ukládání dokumentů."

#: rootopts.cpp:118
#, fuzzy
msgid "Download path:"
msgstr "Cesta k adresáři s d&okumenty:"

#: rootopts.cpp:125
#, fuzzy
msgid ""
"This folder will be used by default to load or save downloads from or to."
msgstr ""
"Tato složka bude použita jako výchozí pro otevírání či ukládání dokumentů."

#: rootopts.cpp:130
msgid "Music path:"
msgstr ""

#: rootopts.cpp:137
#, fuzzy
msgid "This folder will be used by default to load or save music from or to."
msgstr ""
"Tato složka bude použita jako výchozí pro otevírání či ukládání dokumentů."

#: rootopts.cpp:142
#, fuzzy
msgid "Pictures path:"
msgstr "Cesta k adresáři s d&okumenty:"

#: rootopts.cpp:149
#, fuzzy
msgid ""
"This folder will be used by default to load or save pictures from or to."
msgstr ""
"Tato složka bude použita jako výchozí pro otevírání či ukládání dokumentů."

#: rootopts.cpp:154
msgid "Public Share path:"
msgstr ""

#: rootopts.cpp:161
#, fuzzy
msgid ""
"This folder will be used by default to load or save public shared files from "
"or to."
msgstr ""
"Tato složka bude použita jako výchozí pro otevírání či ukládání dokumentů."

#: rootopts.cpp:166
msgid "Templates path:"
msgstr ""

#: rootopts.cpp:173
#, fuzzy
msgid ""
"This folder will be used by default to load or save templates from or to."
msgstr ""
"Tato složka bude použita jako výchozí pro otevírání či ukládání dokumentů."

#: rootopts.cpp:178
#, fuzzy
msgid "Videos path:"
msgstr "Cesta &k pracovní ploše:"

#: rootopts.cpp:185
#, fuzzy
msgid "This folder will be used by default to load or save videos from or to."
msgstr ""
"Tato složka bude použita jako výchozí pro otevírání či ukládání dokumentů."

#: rootopts.cpp:332 rootopts.cpp:350
msgid "Autostart"
msgstr "Autostart"

#: rootopts.cpp:336
msgid "Desktop"
msgstr "Desktop"

#: rootopts.cpp:536
msgid ""
"The path for '%1' has been changed;\n"
"do you want the files to be moved from '%2' to '%3'?"
msgstr ""
"Cesta k '%1' byla změněna.\n"
"Přejete si přesunout soubory z %2' do '%3'?"

#: rootopts.cpp:537
msgid "Confirmation Required"
msgstr "Vyžadováno potvrzení"

#: desktopbehavior.ui:34
#, no-c-format
msgid "General"
msgstr "Obecné"

#: desktopbehavior.ui:45
#, fuzzy, no-c-format
#| msgid "Desktop Menu"
msgid "Desktop Icons"
msgstr "Nabídka pracovní plochy"

#: desktopbehavior.ui:61
#, no-c-format
msgid "&Show icons on desktop"
msgstr "Zobrazovat i&kony na ploše"

#: desktopbehavior.ui:64
#, no-c-format
msgid ""
"Uncheck this option if you do not want to have icons on the desktop. Without "
"icons the desktop will be somewhat faster but you will no longer be able to "
"drag files to the desktop."
msgstr ""
"Zakažte tuto možnost, pokud nechcete mít ikony na pracovní ploše. Bez nich "
"to bude sice trochu rychlejší, ale zase nebudete moci používat drag'n'drop "
"na plochu."

#: desktopbehavior.ui:100
#, no-c-format
msgid "Allow pro&grams in desktop window"
msgstr "Povolit pro&gramy v okně plochy"

#: desktopbehavior.ui:103
#, no-c-format
msgid ""
"Check this option if you want to run X11 programs that draw into the desktop "
"such as xsnow, xpenguin or xmountain. If you have problems with applications "
"like netscape that check the root window for running instances, disable this "
"option."
msgstr ""
"Zaškrtněte tuto volbu, chcete-li spouštět X11 programy, které kreslí na "
"pracovní plochu, jako např. xsnow, xpenguin nebo xmountain. Máte-li problémy "
"s aplikacemi jako Netscape, které kontrolují kořenové okno, kvůli zjištění "
"běžících instancí, pak tuto volbu vypněte."

#: desktopbehavior.ui:113
#, no-c-format
msgid "Show &tooltips"
msgstr "Zobrazi&t nástrojové tipy"

#: desktopbehavior.ui:139
#, no-c-format
msgid "Lock in Place"
msgstr ""

#: desktopbehavior.ui:142
#, fuzzy, no-c-format
#| msgid ""
#| "Check this option if you want to see your icons automatically aligned to "
#| "the grid when you move them."
msgid ""
"Check this option if you want to prevent your icons from being dragged "
"around."
msgstr ""
"Povolte tuto možnost, chcete-li ikony na ploše automaticky zarovnávat při "
"jejich přesunu."

#: desktopbehavior.ui:153
#, no-c-format
msgid "Align to grid"
msgstr ""

#: desktopbehavior.ui:156
#, no-c-format
msgid ""
"Check this option if you want to see your icons automatically aligned to the "
"grid when you move them."
msgstr ""
"Povolte tuto možnost, chcete-li ikony na ploše automaticky zarovnávat při "
"jejich přesunu."

#: desktopbehavior.ui:196
#, no-c-format
msgid "Icon Spacing:"
msgstr ""

#: desktopbehavior.ui:199 desktopbehavior.ui:216
#, no-c-format
msgid ""
"Changing this value controls how close or far to each other the icons are "
"placed on the desktop. This option has effect only if the \"Align to Grid\" "
"option is enabled."
msgstr ""

#: desktopbehavior.ui:210
#, no-c-format
msgid " px"
msgstr ""

#: desktopbehavior.ui:243
#, no-c-format
msgid "Ctrl+Mouse Scroll changes spacing"
msgstr ""

#: desktopbehavior.ui:246
#, no-c-format
msgid ""
"Check this if you want to change desktop icon spacing by pressing Ctrl and "
"scrolling on the desktop background."
msgstr ""

#: desktopbehavior.ui:277
#, no-c-format
msgid "Menu Bar at Top of Screen"
msgstr "Nabídka navrchu obrazovky"

#: desktopbehavior.ui:288
#, no-c-format
msgid "&None"
msgstr "Žád&ná"

#: desktopbehavior.ui:291
#, no-c-format
msgid ""
"If this option is selected, there is no menu bar at the top of the screen."
msgstr ""
"Pokud je vybrána tato volba, nebude žádná nabídka navrchu pracovní plochy."

#: desktopbehavior.ui:299
#, no-c-format
msgid "&Desktop menu bar"
msgstr "Nabídka pracovní p&lochy"

#: desktopbehavior.ui:302
#, no-c-format
msgid ""
"If this option is selected, there is one menu bar at the top of the screen "
"which shows the desktop menus."
msgstr "Pokud je vybrána tato volba, navrchu pracovní plochy bude nabídka."

#: desktopbehavior.ui:310
#, no-c-format
msgid "&Current application's menu bar (Mac OS-style)"
msgstr "Nabídka aktuální aplika&ce (styl Mac OS)"

#: desktopbehavior.ui:313
#, no-c-format
msgid ""
"If this option is selected, applications will not have their menu bar "
"attached to their own window anymore. Instead, there is one menu bar at the "
"top of the screen which shows the menus of the currently active application. "
"You might recognize this behavior from Mac OS."
msgstr ""
"Pokud je povolena tato možnost, aplikace nebudou mít nabídku ve svém okně, "
"ale navrchu pracovní plochy tak, jak je to zvykem v MacOS."

#: desktopbehavior.ui:323
#, no-c-format
msgid "Mouse Button Actions"
msgstr "Činnosti tlačítek myši"

#: desktopbehavior.ui:334
#, no-c-format
msgid "Middle button:"
msgstr "Prostřední tlačítko:"

#: desktopbehavior.ui:342
#, no-c-format
msgid "Left button:"
msgstr "Levé tlačítko:"

#: desktopbehavior.ui:350
#, no-c-format
msgid "Right button:"
msgstr "Pravé tlačítko:"

#: desktopbehavior.ui:387 desktopbehavior.ui:411 desktopbehavior.ui:422
#, no-c-format
msgid "Edit..."
msgstr "Upravit..."

#: desktopbehavior.ui:468
#, no-c-format
msgid "File Icons"
msgstr "Ikony souborů"

#: desktopbehavior.ui:479
#, no-c-format
msgid "Show &hidden files"
msgstr "Zo&brazovat skryté soubory"

#: desktopbehavior.ui:482
#, no-c-format
msgid ""
"<p>If you check this option, any files in your desktop directory that begin "
"with a period (.) will be shown. Usually, such files contain configuration "
"information, and remain hidden from view.</p>\n"
"<p>For example, files which are named \".directory\" are plain text files "
"which contain information for Konqueror, such as the icon to use in "
"displaying a directory, the order in which files should be sorted, etc. You "
"should not change or delete these files unless you know what you are doing.</"
"p>"
msgstr ""
"<p>Zaškrtnete-li tuto volbu, budou zobrazeny všechny soubory z vaší složky "
"pracovní plochy (Desktop), které začínají tečkou. Obvykle tyto soubory "
"obsahují informace o nastavení a zůstávají skryté.</p>\n"
"<p> Například soubory pojmenované \".directory\" jsou prosté textové "
"soubory, které obsahují informace pro aplikaci Konqueror, jako je ikona "
"používaná při zobrazování adresáře, pořadí v jakém jsou setříděny soubory "
"atd. Neměli byste tyto soubory mazat ani upravovat, pokud nevíte, co děláte."
"</p>"

#: desktopbehavior.ui:489
#, no-c-format
msgid "Show Icon Previews For"
msgstr "Zobrazovat náhledy ikon pro"

#: desktopbehavior.ui:505
#, no-c-format
msgid "Select for which types of files you want to enable preview images."
msgstr "Zvolte si, pro které typy souborů si přejete zobrazovat náhledy."

#: desktopbehavior.ui:515
#, no-c-format
msgid "Device Icons"
msgstr "Ikony zařízení"

#: desktopbehavior.ui:526
#, no-c-format
msgid "&Show device icons"
msgstr "Zobrazovat ikon&y zařízení"

#: desktopbehavior.ui:534
#, no-c-format
msgid "&Show free space overlay on device icons"
msgstr "Zobrazovat ukazatel volného &místa na ikonách zařízení"

#: desktopbehavior.ui:540
#, no-c-format
msgid "Device Types to Display"
msgstr "Zobrazovat tyto typy zařízení"

#: desktopbehavior.ui:559
#, no-c-format
msgid "Deselect the device types which you do not want to see on the desktop."
msgstr "Zrušte výběr typů zařízení, které si nepřejete na ploše vidět."

#~ msgid "Automatically &line up icons"
#~ msgstr "Automaticky z&arovnávat ikony"