summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/tde-i18n-cs/messages/tdepim/libksieve.po
blob: 328d6f5461d614211270eebb63d6fd1e9035a279 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
# translation of libksieve.po to Czech
# Copyright (C) 2003 Free Software Foundation, Inc.
# Ivo Jánský <Ivo.Jansky@seznam.cz>, 2003.
# Lukáš Tinkl <lukas@kde.org>, 2003.
# Slávek Banko <slavek.banko@axis.cz>, 2021.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: libksieve\n"
"POT-Creation-Date: 2020-05-11 04:03+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2021-10-14 00:41+0000\n"
"Last-Translator: Slávek Banko <slavek.banko@axis.cz>\n"
"Language-Team: Czech <https://mirror.git.trinitydesktop.org/weblate/projects/"
"tdepim/libksieve/cs/>\n"
"Language: cs\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
"X-Generator: Weblate 4.8.1\n"

#. Instead of a literal translation, add your name to the end of the list (separated by a comma).
msgid ""
"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
"Your names"
msgstr "Ivo Jánský, Lukáš Tinkl, Slávek Banko"

#. Instead of a literal translation, add your email to the end of the list (separated by a comma).
msgid ""
"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
"Your emails"
msgstr "Ivo.Jansky@seznam.cz, lukas@kde.org, slavek.banko@axis.cz"

#: shared/error.cpp:112
msgid "Parse error: Carriage Return (CR) without Line Feed (LF)"
msgstr "Chyba analýzy: Návrat vozíku (CR) bez nového řádku (LF)"

#: shared/error.cpp:115
msgid ""
"Parse error: Unquoted Slash ('/') without Asterisk ('*'). Broken Comment?"
msgstr ""
"Chyba analýzy: Neuvozené lomítko(„/“) bez hvězdičky („*“). Rozbitý komentář?"

#: shared/error.cpp:119
msgid "Parse error: Illegal Character"
msgstr "Chyba analýzy: Nepovolený znak"

#: shared/error.cpp:122
msgid "Parse error: Unexpected Character, probably a missing space?"
msgstr "Chyba analýzy: Neočekávaný znak. Pravděpodobně chybějící mezera?"

#: shared/error.cpp:125
msgid "Parse error: Tag Name has leading Digits"
msgstr "Chyba analýzy: Jméno značky začíná číslem"

#: shared/error.cpp:128
msgid ""
"Parse error: Only whitespace and #comments may follow \"text:\" on the same "
"line"
msgstr ""
"Chyba analýzy: Pouze mezery a #komentáře mohou následovat „text:“ na stejné "
"řádce"

#: shared/error.cpp:132
msgid "Parse error: Number out of Range (must be smaller than %1)"
msgstr "Chyba analýzy: Číslo je mimo rozsah (musí být menší než %1)"

#: shared/error.cpp:135
msgid "Parse error: Invalid UTF-8 sequence"
msgstr "Chyba analýzy: Neplatná sekvence UTF-8"

#: shared/error.cpp:138
msgid ""
"Parse error: Premature end of Multiline String (did you forget the '.'?)"
msgstr ""
"Chyba analýzy: Předčasný konec několikařádkového textu (nezapomněli jste "
"„.“?)"

#: shared/error.cpp:141
msgid "Parse error: Premature end of Quoted String (missing closing '\"')"
msgstr ""
"Chyba analýzy: Předčasný konec uvozeného řetězce (chybějící ukončující „\"“)"

#: shared/error.cpp:144
msgid "Parse error: Premature end of String List (missing closing ']')"
msgstr ""
"Chyba analýzy: Předčasný konec seznamu řetězce (chybějící ukončující „]“)"

#: shared/error.cpp:147
msgid "Parse error: Premature end of Test List (missing closing ')')"
msgstr "Chyba analýzy: Předčasný konec seznamu testů (chybějící ukončující „)“)"

#: shared/error.cpp:150
msgid "Parse error: Premature end of Block (missing closing '}')"
msgstr "Chyba analýzy: Předčasný konec bloku (chybějící ukončující „}“)"

#: shared/error.cpp:153
msgid "Parse error: Missing Whitespace"
msgstr "Chyba analýzy: Chybějící mezery"

#: shared/error.cpp:156
msgid "Parse error: Missing ';' or Block"
msgstr "Chyba analýzy: Chybějící „;“nebo blok"

#: shared/error.cpp:159
msgid "Parse error: Expected ';' or '{', got something else"
msgstr "Chyba analýzy: Očekáván „;“ nebo „{“, ale nalezeno něco jiného"

#: shared/error.cpp:162 shared/error.cpp:177
msgid "Parse error: Expected Command, got something else"
msgstr "Chyba analýzy: Očekáván příkaz, ale nalezeno něco jiného"

#: shared/error.cpp:165
msgid "Parse error: Trailing, Leading or Duplicate Commas in String List"
msgstr ""
"Chyba analýzy: Konečné, počáteční nebo duplicitní čárky v seznamu řetězců"

#: shared/error.cpp:168
msgid "Parse error: Trailing, Leading or Duplicate Commas in Test List"
msgstr "Chyba analýzy: Konečné, počáteční nebo duplicitní čárky v seznamu testů"

#: shared/error.cpp:171
msgid "Parse error: Missing ',' between Strings in String List"
msgstr "Chyba analýzy: Chybějící „;“ mezi řetězci v seznamu řetězců"

#: shared/error.cpp:174
msgid "Parse error: Missing ',' between Tests in Test List"
msgstr "Chyba analýzy: Chybějící „;“ mezi testy v seznamu testů"

#: shared/error.cpp:180
msgid "Parse error: Only Strings allowed in String Lists"
msgstr "Chyba analýzy: Pouze řetězce jsou dovoleny v seznamech řetězců"

#: shared/error.cpp:183
msgid "Parse error: Only Tests allowed in Test Lists"
msgstr "Chyba analýzy: Pouze testy jsou povoleny v seznamech testů"

#: shared/error.cpp:188
msgid "\"require\" must be first command"
msgstr "„require“ musí být první příkaz"

#: shared/error.cpp:191
msgid "\"require\" missing for command \"%1\""
msgstr "Chybí „require“ pro příkaz „%1“"

#: shared/error.cpp:194
msgid "\"require\" missing for test \"%1\""
msgstr "Chybí „require“ pro test „%1“"

#: shared/error.cpp:197
msgid "\"require\" missing for comparator \"%1\""
msgstr "Chybí „require“ pro porovnávač „%1“"

#: shared/error.cpp:200
msgid "Command \"%1\" not supported"
msgstr "Příkaz „%1“ není podporován"

#: shared/error.cpp:203
msgid "Test \"%1\" not supported"
msgstr "Test „%1“ není podporován"

#: shared/error.cpp:206
msgid "Comparator \"%1\" not supported"
msgstr "Porovnávač „%1“ není podporován"

#: shared/error.cpp:209
msgid "Site Policy Limit Violation: Test nesting too deep (max. %1)"
msgstr ""
"Porušení limitu politiky serveru: Vnoření testu je příliš hluboké (max. %1)"

#: shared/error.cpp:212
msgid "Site Policy Limit Violation: Block nesting too deep (max. %1)"
msgstr ""
"Porušení limitu politiky serveru: Vnoření bloku je příliš hluboké (max. %1)"

#: shared/error.cpp:215
msgid "Invalid Argument \"%1\" to \"%2\""
msgstr "Neplatný argument „%1“ pro „%2“"

#: shared/error.cpp:218
msgid "Conflicting Arguments: \"%1\" and \"%2\""
msgstr "Konfliktní argumenty: „%1“ a „%2“"

#: shared/error.cpp:221
msgid "Argument \"%1\" Repeated"
msgstr "Argument „%1“ se opakuje"

#: shared/error.cpp:224
msgid "Command \"%1\" violates command ordering constraints"
msgstr "Příkaz „%1“ porušuje omezení pořadí příkazů"

#: shared/error.cpp:229
msgid "Incompatible Actions \"%1\" and \"%2\" requested"
msgstr "Požadovány nekompatibilní akce „%1“ a „%2“"

#: shared/error.cpp:232
msgid "Mail Loop detected"
msgstr "Detekována smyčka v poště"

#: shared/error.cpp:235
msgid "Site Policy Limit Violation: Too many Actions requested (max. %1)"
msgstr ""
"Porušení limitu politiky serveru: Požadováno příliš mnoho akcí (max. %1)"

#: shared/error.cpp:238
msgid "Unknown error"
msgstr "Neznámá chyba"