summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/tde-i18n-da/docs/tdebase/userguide/base-tde-applications.docbook
blob: 2adb3eee189a890647878be7944cfa701e233719 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
<chapter id="basic-applications">

<chapterinfo>
<authorgroup>
<author>&Francis.Giannaros; &Francis.Giannaros.mail; </author>
</authorgroup>
</chapterinfo>

<title>De basale &kde;-programmer</title>

<para>Det følgende er en kortfattet beskrivelse af nogle grundlæggende &kde;-programmer. For mere information om programmerne bør du undersøge linkene som anbefales under de respektive opslagsord. </para>

<!-- What are they?? (Phil) -->
<!-- Included a few here; may be a good idea to add to this in future -->

<sect1 id="base-applications-fundamental">

<title>Grundlæggende ting</title>

<variablelist>
<varlistentry>
<term>&konqueror;</term>
	<listitem><para>Som &kde;'s filhåndtering, browser, <acronym>FTP</acronym>-klient med mere, eksemplificerer &konqueror; den seneste teknologi i &kde;, fra I/O-slaver (som sørger for mekanismer for adgang af filer) til indlejrede kontroller, som gør det muligt for den at være et generelt visningsprogram, i stand til at vise forskellige billedfiler så vel som dokumenter.</para>
	
		<itemizedlist>
			<listitem><para>Hjemmeside: <ulink url="http://konqueror.org">http://konqueror.org</ulink></para></listitem>
			<listitem><para>Kig i håndbogen ved at skrive <userinput>help:/konqueror</userinput> i &konqueror;s stedlinje, eller ved at vælge den i &khelpcenter;.</para></listitem>
		</itemizedlist>
		
	</listitem>
</varlistentry>

<varlistentry>
<term>&kate;</term>
	<listitem><para>Som &kde;'s avancerede teksteditor med flere visninger, er &kate; udmærket til ting såsom at vise en netsides &HTML;-kildekode og håndtere avanceret kodning i <acronym>C++</acronym>, <acronym>PHP</acronym> og <acronym>XML</acronym> med sine kraftfulde funktioner til syntaksfremhævning og kodefoldning. &kate; er et meget hurtigt program, med mulighed for at åbne enormt store tekstfiler på nogle få sekunder, samt lade dig kigge på en forsvarlig mængde samtidige visninger for at se flere instanser af samme dokument og/eller flere dokumenter på samme tidspunkt.</para>
	
		<itemizedlist>
			<listitem><para>Hjemmeside: <ulink url="http://kate.kde.org">http://kate.kde.org</ulink></para></listitem>
			<listitem><para><ulink
	url="help:/kate">&kate;-håndbogen</ulink></para></listitem>
		</itemizedlist>
		
	</listitem>

<!-- Insert Screeny -->

</varlistentry>

<varlistentry>
<term>&konsole;</term>
	<listitem><para>Som X-terminalemulatoren for &kde;, er &konsole;, ligesom mange &kde;-programmer, meget indstilleligt. Du kan oprette dine egne brugersessioner, og naturligvis også åbne konsolsessioner i &Linux;, skalsessioner, samt almindelige <systemitem class="username">root</systemitem>- og sudo-sessioner.</para>
	
		<itemizedlist>
			<listitem><para>Hjemmeside: <ulink url="http://konsole.kde.org">http://konsole.kde.org</ulink></para></listitem>
			<listitem><para><ulink
	url="help:/konsole">&konsole;-håndbogen</ulink></para></listitem>
			<listitem><para>Brugerguide <xref linkend="konsole-intro"/></para></listitem>
		</itemizedlist>
		
	</listitem>
</varlistentry>


<varlistentry>
<term>&kicker;</term>
	<listitem><para>&kde;'s panel bruges til at håndtere programmer som for øjeblikket kører, med en pager som tillader dig at skifte mellem desktoppe, hurtigstartknapper som starter programmer og meget mere.</para>
	
		<itemizedlist>
			<listitem><para>Se <xref linkend="panel-and-desktop"/> for at ændre nogen af dets indstillinger.</para></listitem>
			<listitem><para><ulink
	url="help:/kicker">&kicker;-håndbogen</ulink></para></listitem>
		</itemizedlist>
		
	</listitem>
</varlistentry>

<varlistentry>
<term><application>kdcop</application></term>
<!-- Mainly mentioned to raise awareness, for DCOP -->
	<listitem><para>En grafisk brugergrænseflade for den kraftfulde &DCOP; (Desktop COmmunications Protocol, protokollen for desktopkommunikation). &DCOP; sørger for en alsidig protokol for kommunikation mellem processer med &kde;-programmer. Selvom det er mere og mere nyttigt  for &kde;-programmører, er det også til nytte for almindelige brugere som vil kunne oprette et script, eller for eksempel et tema i <application>Superkaramba</application>.</para>
	
		<itemizedlist>
			<listitem><para>I brugerguiden <xref linkend="scripting-the-desktop"/> og <xref linkend="kdialog"/></para></listitem>
			<listitem><para>Anden dokumentation: <ulink url="http://developer.kde.org/documentation/library/kdeqt/dcop.html">http://developer.kde.org/documentation/library/kdeqt/dcop.html</ulink></para></listitem>
		
		</itemizedlist>
	</listitem>
</varlistentry>

<varlistentry>
<term>&kcontrol;</term>
	<listitem><para>Kontrolcenteret for K-desktopmiljøet. Du kan ændre et utal mængde forskellige ting, som strækker sig fra temaer, skrifttyper og pauseskærme til internet, sikkerhed og systemadministration.</para>
	
		<itemizedlist>
			<listitem><para>Se <xref linkend="control-center"/>.</para></listitem>
			<listitem><para><ulink
	url="help:/kcontrol">&kcontrol;-håndbogen</ulink></para></listitem>
		</itemizedlist>
		
	</listitem>
</varlistentry>

<varlistentry>
<term>&khelpcenter;</term>
	<listitem><para>&kde;'s hjælpesystem som bruges til at give adgang til de grundlæggende hjælpesider i &UNIX; (manual eller info), samt &kde;'s egen dokumentation som der sørges for af &kde;'s dokumentationsgruppe eller forfatterne til programmerne. Du skulle have adgang til alle &kde;'s programhåndbøger herfra.</para>

		<itemizedlist>
			<listitem><para><ulink
	url="help:/khelpcenter">&khelpcenter;-håndbogen</ulink></para></listitem>
			<listitem><para>For information om &kde;'s dokumentationsgruppe, hvordan man muligvis kan gå med og hjælpe &kde;, se <ulink url="http://kde.org/documentation">http://kde.org/documentation</ulink>.</para></listitem>
		</itemizedlist>
	
	</listitem>
</varlistentry>

 </variablelist>

<itemizedlist>
<title>Relateret information</title>
	<listitem><para><ulink url="http://kde-apps.org">http://kde-apps.org</ulink>: Den største mappe med &kde;-programmer fra tredje part.</para></listitem>
	<listitem><para>Som du kan have bemærket, er en rigelig mængde information tilgængelig fra de respektive håndbøger, som der enten er adgang til ved at bruge I/O-slaven hjælp i &konqueror; (dvs. skriv <userinput>help:/<replaceable>program</replaceable></userinput> i stedlinjen), eller ved at vælge det i &khelpcenter;.</para></listitem>
	<listitem><para>Du kan også få rede på en hel del information fra &kde;'s egen hjemmeside, på <ulink url="http://kde.org">http://kde.org</ulink>.</para></listitem>
</itemizedlist>

</sect1>

<sect1 id="base-applications-tdepim">
<sect1info>
<authorgroup>
<author>&Francis.Giannaros; &Francis.Giannaros.mail; </author>
</authorgroup>
</sect1info>

<title>Personlig informationshåndtering</title>

<para>&kde; <acronym>PIM</acronym> (personlig informationshåndtering) er et delprojekt indenfor &kde;, som har målsætningen at sørge for en programsuite til at håndtere personlig information. Det har flere komponenter, men alle kan samles i et program: &kontact;, som håndterer al personlig information. Nedenfor er en oversigt af nogen af dets populære komponenter, altså nogen af de programmer som integreres i det.</para>

<variablelist>
<varlistentry>
<term>&kontact;</term>
	<listitem><para>Dette gør tjeneste som det medium som de øvrige program i &kde; <acronym>PIM</acronym> kan bruge for at integreres med hinanden. Alle programmer i &kde; <acronym>PIM</acronym> kan vises herinde, og du kan nemt vælge hvilke som skal vises. Det indeholder også en oversigtsside hvor du kan få en kortfattet oversigt over begivenheder og information i de øvrige komponenter.</para>
	
		<itemizedlist>
			<listitem><para>Hjemmeside: <ulink url="http://kontact.kde.org">http://kontact.kde.org</ulink></para></listitem>
			<listitem><para>Kig på håndbogen ved at skrive <userinput>help:/kontact</userinput> i &konqueror;s stedlinje, eller ved at vælge den i &khelpcenter;.</para></listitem>
		</itemizedlist>
		
	</listitem>
</varlistentry>

<varlistentry>
<term>&kmail;</term>
	<listitem><para>E-mail-komponenten, &kmail; levereres med fuldstændigt understøttelse for <acronym>IMAP</acronym>, <acronym>POP3</acronym> og <acronym>SMTP</acronym>. Underskrift og kryptering af e-mail tillades, og der er mange omfattende funktioner til fjernelse af spam tilgængelige. Stavekontrol kan enkelt bruges. &HTML;-breve kan vises på passende måde, og der er en avanceret søgefunktion.</para>
	
		<itemizedlist>
			<listitem><para>Hjemmeside: <ulink url="http://kmail.kde.org">http://kmail.kde.org</ulink></para></listitem>
			<listitem><para><ulink url="help:/kmail">&kmail;-håndbogen</ulink></para></listitem>
		</itemizedlist>
		
	</listitem>
</varlistentry>

<varlistentry>
<term>&korganizer;</term>
	<listitem><para>En fuldstændigt indstillelig organisator som gør tjeneste som kalenderkomponent. &korganizer; sørger for håndtering af begivenheder og opgaver, underretninger med alarmer, web-eksport, netværkstransparent håndtering af data, gruppeskemalægning, import og eksport af kalenderfiler, med mere.</para>
	
		<itemizedlist>
			<listitem><para>Hjemmeside: <ulink url="http://korganizer.kde.org">http://korganizer.kde.org</ulink></para></listitem>
			<listitem><para><ulink url="help:/korganizer">&korganizer;-håndbogen</ulink></para></listitem>
		</itemizedlist>
		
	</listitem>
</varlistentry>

<varlistentry>
<term>&kaddressbook;</term>
	<listitem><para>Kontaktkomponenten. &kaddressbook; gør det muligt at håndtere dine kontakter effektivt og bekvemt. Kontakter kan nemt eksporteres og importeres fra en sø af forskellige adressebogsstandarder, og den kan integreres effektivt med &kopete;, &kde;'s direkte meddelelsesklient med flere protokoller. Andre funktioner inkluderer understøttelse for internationelle tegnsæt og avancerede søgefunktioner.</para>
	
		<itemizedlist>
			<listitem><para>Hjemmeside: <ulink url="http://pim.kde.org/components/kaddressbook.php">http://pim.kde.org/components/kaddressbook.php</ulink></para></listitem>
			<listitem><para><ulink url="help:/kaddressbook">&kaddressbook;-håndbogen</ulink></para></listitem>
		</itemizedlist>
		
	</listitem>
</varlistentry>

<varlistentry>
<term>&knotes;</term>
	<listitem><para>En praktisk komponent som kan håndtere alle dine digitale noter. Du kan vise dem på desktoppen, de kan <quote>trækkes og slippes</quote> i e-mail, skrives ud, eller til og med vises efter &kontact; er afsluttet.</para>
	
		<itemizedlist>
			<listitem><para>Hjemmeside: <ulink url="http://pim.kde.org/components/knotes.php">http://pim.kde.org/components/knotes.php</ulink></para></listitem>
			<listitem><para><ulink url="help:/knotes">&knotes;-håndbogen</ulink></para></listitem>
		</itemizedlist>
		
	</listitem>
</varlistentry>

<varlistentry>
<term>&knode;</term>
	<listitem><para>Nyhedslæserkomponent. Den følger <acronym>GNSKA</acronym> (Good Net-Keeping Seal of Approval), har støtte for <acronym>MIME</acronym> og flere servere.</para>
	
		<itemizedlist>
			<listitem><para>Hjemmeside: <ulink url="http://knode.sourceforge.net/">http://knode.sourceforge.net/</ulink></para></listitem>
			<listitem><para><ulink url="help:/knode">&knode;-håndbogen</ulink></para></listitem>
		</itemizedlist>
		
	</listitem>
</varlistentry>

<varlistentry>
<term>&akregator;</term>
	<listitem><para>Et letvægts og hurtigt program til at vise nyhedsartikler som der sørges for af kilder, som understøtter alle almindeligt brugte <acronym>RSS</acronym>- og <acronym>Atom</acronym>-kilder. Nyttige funktioner omfatter søgning i artikeloverskrifter, håndtering af kilder i mapper og indstilling af arkiveringsmetoder.</para>
		<itemizedlist>
			<listitem><para>Hjemmeside: <ulink url="http://akregator.sourceforge.net">http://akregator.sourceforge.net</ulink></para></listitem>
			<listitem><para><ulink url="help:/akregator">&akregator;-håndbogen</ulink></para></listitem>
		</itemizedlist>
	</listitem>
</varlistentry>

</variablelist>

<itemizedlist>
<title>Relateret information</title>
	<listitem><para>Se <ulink url="http://kontact.kde.org">http://kontact.kde.org</ulink> og <ulink url="http://tdepim.kde.org">http://tdepim.kde.org</ulink> for mere information.</para></listitem>
	<listitem><para><ulink url="help:kontact">&kontact;-håndbogen</ulink></para></listitem>
</itemizedlist>

</sect1>

<sect1 id="network-applications">

<title>Netværk</title>

<para>Der er flere netværksrelaterede programmer i &kde;. Nedenfor er en beskrivelse af nogle få af dem.</para>

<variablelist>
<varlistentry>
<term>&kopete;</term>
	<listitem><para>En avanceret direkte meddelelseklient (<acronym>IM</acronym>) med fuldstændige funktioner, som har et antal protokoller inklusive <trademark class="registered">MSN</trademark>, <trademark class="registered">Yahoo</trademark> og <trademark class="registered">AIM</trademark>. &kopete; kan hente billeder at vise, indstille aliasser for en bestemt person, samt køre flere direkte meddelelsesessioner samtidigt. &kopete; er meget udbyggelig, og har et mangfoldigt plugin-system som omfatter søgbar historik fra tidligere chatter, statistik om brugerstatus, samt et notesystem som lader dig oprette noter for hver kontakt.</para>
		<itemizedlist>
			<listitem><para>Hjemmeside: <ulink url="http://kopete.kde.org">http://kopete.kde.org</ulink></para></listitem>
			<listitem><para><ulink url="help:/kopete">&kopete;-håndbogen</ulink></para></listitem>
		</itemizedlist>
	</listitem>
</varlistentry>

<varlistentry>
<term>&kdict;</term>
	<listitem><para>En &GUI; for protokollen <acronym>DICT</acronym>. Det gør det muligt at gennemsøge ordbogsdatabaser efter et ord eller en sætning, og viser derefter passende definitioner.</para>
		<itemizedlist>
			<listitem><para><ulink url="help:/kdict">&kdict;-håndbogen</ulink></para></listitem>
			<listitem><para>Udviklingsgruppen for <acronym>DICT</acronym>: <ulink url="http://www.dict.org/bin/Dict">http://www.dict.org/bin/Dict</ulink>.</para></listitem>
		</itemizedlist>
	</listitem>
</varlistentry>

<varlistentry>
<term>&kget;</term>
	<listitem><para>En download-håndtering som er integreret i &konqueror;. &kget; lader dig gruppere dine download, holde pause og genoptage dem, med mere. </para>
	
		<itemizedlist>
			<listitem><para>Hjemmeside: <ulink url="http://kget.sourceforge.net/">http://kget.sourceforge.net</ulink></para></listitem>
			<listitem><para><ulink url="help:/kget">&kget;-håndbogen</ulink></para></listitem>
		
		</itemizedlist>
	</listitem>
</varlistentry>
</variablelist>

<itemizedlist>
<title>Relateret information</title>
	<listitem><para>Flere yderligere netværksprogrammer for &kde; findes i &kde; Extragear. Se <xref linkend="extragear-network"/>, under <xref linkend="extragear-components"/>.</para></listitem>
</itemizedlist>

</sect1>

<sect1 id="office-applications">

<title>Kontor</title>

<para>Dette omfatter alle programmer i &koffice;-suiten. Se <xref linkend="tde-office-components"/> for en oversigt over komponenterne.</para>

</sect1>

<sect1 id="graphics-applications">

<title>Grafik</title>

<para>&kde; har flere programmer som er grafikrelaterede, som strækker sig fra <acronym>PDF</acronym>-visning til programmer som gør det muligt at tage skærmaftryk. Nedenfor er der en oversigt, samt nogle tilhørende link, af nogen af dem.</para>

<variablelist>

<varlistentry>
<term><application>KColorEdit</application></term>
	<listitem><para>Et lille og praktisk program til at redigere farvepaletter, samt vælge og navngive farver. Farver kan vælges ved at angive den hexadecimale <acronym>RGB</acronym> kode, ved at vælge farven blandt en utallig mængde forskellige farver i programmet, eller til og med ved at hente den nøjagtige farve fra et sted på skærmen.</para>
	
		<itemizedlist>
			<listitem><para><ulink url="help:/kcoloredit"><application>KColorEdit</application>-håndbogen</ulink></para></listitem>
		</itemizedlist>
	</listitem>
</varlistentry>

<varlistentry>
<term><application>KPDF</application></term>
	<listitem><para>Et avanceret <acronym>PDF</acronym>-visningsprogram, baseret på <application>xpdf</application> for &kde;. <application>KPDF</application>indeholder en mængde måder at gennemsøge dokumentet (standardsøgedialog, miniaturebilledfilter, osv.) og har andre funktioner såsom læsning uden brug af hænder.</para>
	
		<itemizedlist>
			<listitem><para>Hjemmeside: <ulink url="http://kpdf.kde.org">http://kpdf.kde.org</ulink></para></listitem>
			<listitem><para><ulink url="help:/kpdf"><application>KPDF</application>-håndbogen</ulink></para></listitem>
		</itemizedlist>
	</listitem>
</varlistentry>

<varlistentry>
<term><application>KView</application></term>
	<listitem><para>Et billedvisningsprogram som understøtter et antal forskellige billedfiltyper inklusive <acronym>JPEG</acronym>, <acronym>GIF</acronym>, <acronym>PNG</acronym>, <acronym>TIFF</acronym> og mange flere. <application>Kview</application> er fuldstændigt integreret i &kde; og kan indlejres i &konqueror; for at vise billedfiler på harddisken så vel som fra <acronym>FTP</acronym>-steder eller web-servere, med dets åbne understøttelse for &URL;'er. Andre funktioner omfatter nem billedbehandling såsom zooming, rotation, gråskala og flip. </para>
	
		<itemizedlist>
			<listitem><para>Hjemmeside: <ulink url="http://www.ph.unimelb.edu.au/~ssk/kde/kview/">http://www.ph.unimelb.edu.au/~ssk/kde/kview/</ulink></para></listitem>
			<listitem><para><ulink url="help:/kview"><application>KView</application>-håndbogen</ulink></para></listitem>
		</itemizedlist>
	</listitem>
</varlistentry>

<varlistentry>
<term>&ksnapshot;</term>
	<listitem><para>Et program for til at tage skærmaftryk. Det er i stand til at tage billeder af hele desktoppen, et enkelt vindue eller et markeret område. Billederne kan derefter gemmes i diverse forskellige formater, inklusive <acronym>JPG</acronym> og <acronym>PNG</acronym>.</para>
	
		<itemizedlist>
			<listitem><para>Hjemmeside: <ulink url="http://www.ipso-facto.demon.co.uk/ksnapshot/">http://www.ipso-facto.demon.co.uk/ksnapshot/</ulink></para></listitem>
			<listitem><para><ulink url="help:/ksnapshot">&ksnapshot;-håndbogen</ulink></para></listitem>
		</itemizedlist>
	</listitem>
</varlistentry>

<varlistentry>
<term>&kolourpaint;</term>
	<listitem><para>Et enkelt og letanvendeligt tegneprogram, med funktioner såsom grundlæggende tegning (tegn diagrammer og frihåndstegninger), billedbehandling og ikonredigering. </para>
	
		<itemizedlist>
			<listitem><para>Hjemmeside: <ulink url="http://kolourpaint.sourceforge.net">http://kolourpaint.sourceforge.net</ulink></para></listitem>
			<listitem><para><ulink url="help:/kolourpaint">&kolourpaint;-håndbogen</ulink></para></listitem>
		</itemizedlist>
	</listitem>
</varlistentry>


<varlistentry>
<term>&kooka;</term>
	<listitem><para>Som et intuitivt indlæsningsprogram for skannede billeder, hjælper &kooka; dig til at håndtere de vigtigste indlæsningsparametre, at finde det rigtige billedfilformat at gemme med og at håndtere dine indlæste billeder.</para>
	
		<itemizedlist>
			<listitem><para>Hjemmeside: <ulink url="http://kooka.kde.org">http://kooka.kde.org</ulink></para></listitem>
			<listitem><para><ulink url="help:/kooka">&kooka;-håndbogen</ulink></para></listitem>
		</itemizedlist>
	</listitem>
</varlistentry>

</variablelist>

<itemizedlist>
<title>Relateret information</title>
	<listitem><para>Flere yderligere avancerede grafikprogrammer for &kde; findes i &kde; Extragear. Se <xref linkend="extragear-graphics"/> under <xref linkend="extragear-components"/> for en liste med nogle få af dem.</para></listitem>
</itemizedlist>

</sect1>

<sect1 id="multimedia-applications">
<title>Multimedie</title>

<para>En kort oversigt over nogen få af de multimediarelaterede programmer findes nedenfor.</para>

<variablelist>
<varlistentry>
<term>&juk;</term>
	<listitem><para>Som en letanvendelig musikafspillere for &kde;, er &juk; fokuseret på spillelister og metadata, hvilket lader dig hurtigt gennemsøge den dynamiske spilleliste som der sørges for. Nogle af funktionerne omfatter at hente cd-omslag fra billeder på <trademark class="registered">Google</trademark>, integrering med <application>MusicBrainz</application> for at identificere filer via internettet,, og flere underliggende lydprogrammer, inklusive &arts;, <application>Gstreamer</application> og <application>aKode</application>. </para>
	
		<itemizedlist>
			<listitem><para>Hjemmeside: <ulink url="http://developer.kde.org/~wheeler/juk.html">http://developer.kde.org/~wheeler/juk.html</ulink></para></listitem>
			<listitem><para><ulink url="help:/juk">&juk;-håndbogen</ulink></para></listitem>
		</itemizedlist>
	</listitem>
</varlistentry>

<varlistentry>
<term>&kmix;</term>
	<listitem><para>Et program som lader dig ændre lydkortets lydstyrke, med understøttelse for flere lyddrivere. Hver mikserenhed repræsenteres af en lydstyrkekontrol, og du har grundlæggende valgmuligheder såsom at gøre en bestemt mikserenhed tavs.</para>
	
		<itemizedlist>
			<listitem><para><ulink url="help:/kmix">&kmix;-håndbogen</ulink></para></listitem>
		</itemizedlist>
	</listitem>
</varlistentry>

<varlistentry>
<term>&noatun;</term>
	<listitem><para>En mediaafspillere som kan afspille <acronym>WAV</acronym>, <application>Ogg Vorbis</application>samt DivX-kodede <acronym>AVI</acronym>-filer og andre mediaformater. &noatun; indeholder lydeffekter, en seks-bånds grafisk equalizer, en fuldstændig arkitektur for plugin og forskellige valg af udseende og fornemmelse. </para>
	
		<itemizedlist>
			<listitem><para>Hjemmeside: <ulink url="http://noatun.kde.org">http://noatun.kde.org</ulink></para></listitem>
			<listitem><para><ulink url="help:/noatun">&noatun;-håndbogen</ulink></para></listitem>
		</itemizedlist>
	</listitem>
</varlistentry>

</variablelist>

<itemizedlist>
<title>Relateret information</title>
	<listitem><para>Flere yderligere avancerede multimediaprogrammer for &kde; findes i &kde; Extragear. Se <xref linkend="extragear-multimedia"/> under <xref linkend="extragear-components"/>  for en liste med nogle få af dem.</para></listitem>
</itemizedlist>

</sect1>

</chapter>

<!-- Keep this comment at the end of the file
Local variables:
mode: xml
sgml-omittag:nil
sgml-shorttag:nil
sgml-namecase-general:nil
sgml-general-insert-case:lower
sgml-minimize-attributes:nil
sgml-always-quote-attributes:t
sgml-indent-step:0
sgml-indent-data:true
sgml-parent-document:("index.docbook" "book" "chapter")
sgml-exposed-tags:nil
sgml-local-catalogs:nil
sgml-local-ecat-files:nil
End:
-->