summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/tde-i18n-et/docs/tdebase/userguide/base-tde-applications.docbook
blob: e37cb62a83fca2c7f5847980853702dbf20826c1 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
<chapter id="basic-applications">

<chapterinfo>
<authorgroup>
<author>&Francis.Giannaros; &Francis.Giannaros.mail; </author>
</authorgroup>
</chapterinfo>

<title>&kde; baasrakendused</title>

<para>Alljärgnevalt tutvustame lühidalt mõningaid &kde; baasrakendusi. Kõigi nende kohta täpsema info saamiseks tuleks kasutada vastavaid viitu. </para>

<!-- What are they?? (Phil) -->
<!-- Included a few here; may be a good idea to add to this in future -->

<sect1 id="base-applications-fundamental">

<title>Põhiasjad</title>

<variablelist>
<varlistentry>
<term>&konqueror;</term>
	<listitem><para>&kde; failihaldur, veebilehitseja, <acronym>FTP</acronym> klient ja veel palju muud. &konqueror; pakub kasutamisvõimalusi kogu uusimale &kde; tehnoloogiale alates TDEIO moodulitest (mille ülesanne on lihtsustada ligipääsu failidele) kuni erinevate komponentide põimimisele, mis muudab selle universaalseks näitamisrakenduseks, mille sees on võimalik vaadata paljusid asju alates pildifailidest kuni dokumentideni.</para>
	
		<itemizedlist>
			<listitem><para>Veebilehekülg: <ulink url="http://konqueror.org">http://konqueror.org</ulink></para></listitem>
			<listitem><para>Käsiraamatuga tutvumiseks anna &konqueror;i asukoharibal käsk <userinput>help:/konqueror</userinput> või otsi see üles &abikeskus;es.</para></listitem>
		</itemizedlist>
		
	</listitem>
</varlistentry>

<varlistentry>
<term>&kate;</term>
	<listitem><para>&kde; võimas, mitme vaate kasutamise võimalusega tekstiredaktor. &kate; sobib suurepäraselt sellisteks asjadeks nagu veebilehekülje &HTML;-lähteteksti uurimine või ka koodi kirjutamine <acronym>C++</acronym>, <acronym>PHP</acronym> või <acronym>XML</acronym> keeles, sest redaktoril on väga tõhus süntaksi esiletõstmise mootor ja see suudab koodi voltida. &kate; on väga kiire rakendus, mis võib ka hiiglaslikud tekstifailid avada paari sekundiga, ning samas avada terve hulga dokumente korraga või ühe ja sama dokumendi mitmes vaates.</para>
	
		<itemizedlist>
			<listitem><para>Veebilehekülg: <ulink url="http://kate.kde.org">http://kate.kde.org</ulink></para></listitem>
			<listitem><para><ulink
	url="help:/kate">&kate; käsiraamat</ulink></para></listitem>
		</itemizedlist>
		
	</listitem>

<!-- Insert Screeny -->

</varlistentry>

<varlistentry>
<term>&konsole;</term>
	<listitem><para>&kde; X'i terminali emulaator. Nagu paljud &kde; rakendused, on ka &konsole; äärmiselt kohandatav: sa võid luua omaenda seansid või ka avada &Linux; konsooliseansid, shelliseansid, samuti standardsed <systemitem class="username">root</systemitem> ja sudo seansid.</para>
	
		<itemizedlist>
			<listitem><para>Veebilehekülg: <ulink url="http://konsole.kde.org">http://konsole.kde.org</ulink></para></listitem>
			<listitem><para><ulink
	url="help:/konsole">&konsole; käsiraamat</ulink></para></listitem>
			<listitem><para>Kasutaja käsiraamat <xref linkend="konsole-intro"/></para></listitem>
		</itemizedlist>
		
	</listitem>
</varlistentry>


<varlistentry>
<term>&kicker;</term>
	<listitem><para>&kde; paneel, mida saab kasutada parajasti avatud rakenduste juhtimiseks, ühelt töölaualt teisele liikumiseks, kiirkäivitusnuppudega rakenduste töölepanekuks ja veel paljuks muuks.</para>
	
		<itemizedlist>
			<listitem><para>Mõningate seadistuste muutmisest kõneleb <xref linkend="panel-and-desktop"/>.</para></listitem>
			<listitem><para><ulink
	url="help:/kicker">&kicker;i käsiraamat</ulink></para></listitem>
		</itemizedlist>
		
	</listitem>
</varlistentry>

<varlistentry>
<term><application>kdcop</application></term>
<!-- Mainly mentioned to raise awareness, for DCOP -->
	<listitem><para>Võimsa &DCOP;-i (Desktop COmmunications Protocol ehk töölaua kommunikatsiooniprotokoll) graafiline kasutajaliides (<acronym>GUI</acronym>). &DCOP; on ulatuslik protokoll &kde; rakenduste protsessidevahelise kommunikatsiooni tagamiseks. Seda kasutavad aina rohkem nii &kde; programmeerijad kui ka tavalised kasutajad, kes soovivad luua näiteks mõne skripti või siis <application>SuperKaramba</application> teema.</para>
	
		<itemizedlist>
			<listitem><para>Kasutaja käsiraamatus <xref linkend="scripting-the-desktop"/> ja <xref linkend="kdialog"/></para></listitem>
			<listitem><para>Muu dokumentatsioon: <ulink url="http://developer.kde.org/documentation/library/kdeqt/dcop.html">http://developer.kde.org/documentation/library/kdeqt/dcop.html</ulink></para></listitem>
		
		</itemizedlist>
	</listitem>
</varlistentry>

<varlistentry>
<term>&juhtimiskeskus;</term>
	<listitem><para>KDE töökeskkonna juhtimiskeskus. Siin saab muuta mustmiljon asja alates teemadest, fontidest ja ekraanisäästjatest kuni interneti turvalise kasutamiseni ja süsteemi haldamiseni.</para>
	
		<itemizedlist>
			<listitem><para>Vaata <xref linkend="control-center"/>.</para></listitem>
			<listitem><para><ulink
	url="help:/kcontrol">&juhtimiskeskus;e käsiraamat</ulink></para></listitem>
		</itemizedlist>
		
	</listitem>
</varlistentry>

<varlistentry>
<term>&abikeskus;</term>
	<listitem><para>&kde; abisüsteem lubab uurida nii &UNIX; põhilisi abilehekülgi (man- või info-leheküljed) kui ka &kde; enda dokumentatsiooni, mille on valmistanud &kde; dokumentatsiooni meeskond või rakenduste autorid. Siin on võimalik tutvuda kõigi &kde; rakenduste käsiraamatutega.</para>

		<itemizedlist>
			<listitem><para><ulink
	url="help:/khelpcenter">&abikeskus;e käsiraamat</ulink></para></listitem>
			<listitem><para>Täpsemat infot &kde; dokumentatsiooni meeskonna, sellega liitumise ning üldse &kde; abistamise kohta annab veebilehekülg <ulink url="http://kde.org/documentation">http://kde.org/documentation</ulink></para></listitem>
		</itemizedlist>
	
	</listitem>
</varlistentry>

 </variablelist>

<itemizedlist>
<title>Lisainfo</title>
	<listitem><para><ulink url="http://kde-apps.org">http://kde-apps.org</ulink> - suurim kogu &kde; rakendusi, mida on valmistanud kõrvalseisjad.</para></listitem>
	<listitem><para>Võib-olla oled juba märganud, et väga palju infot saab hankida vastavate rakenduste käsiraamatutest, millega saab tutvuda kas TDEIO mooduli vahendusel &konqueror;is (s.t. kirjutades asukoharibale <userinput>help:/<replaceable>rakendus</replaceable></userinput>) või siis &abikeskus;es.</para></listitem>
	<listitem><para>Samuti võib leida üht-teist vajalikku ja kasulikku &kde; veebileheküljelt <ulink url="http://kde.org">http://kde.org</ulink>.</para></listitem>
</itemizedlist>

</sect1>

<sect1 id="base-applications-tdepim">
<sect1info>
<authorgroup>
<author>&Francis.Giannaros; &Francis.Giannaros.mail; </author>
</authorgroup>
</sect1info>

<title>Isikliku info haldamine</title>

<para>&kde; <acronym>PIM</acronym> (Personal Information Manager ehk isikliku info haldur) on &kde; alamprojekt, mille eesmärk on pakkuda rakenduste komplekti oma personaalse info haldamiseks. Sel on mitu komponenti, mida saab aga koondada ühe katusrakenduse alla: selleks on isikliku info haldur &kontact;. Toome siin ära selle mõne populaarsema komponendi ehk siis haldurisse põimitud rakenduse kirjelduse.</para>

<variablelist>
<varlistentry>
<term>&kontact;</term>
	<listitem><para>See on katusrakendus, mille hõlma all saavad üheskoos tegutseda ülejäänud &kde; <acronym>PIM</acronym> rakendused. Siia saab koondada kõik &kde; <acronym>PIM</acronym> rakendused ning nende vahel hõlpsasti liikuda. Samuti pakub see kokkuvõttelehekülge, kus saab ühe pilguga ülevaate kõigi kasutatavate komponentide sündmustest ja infost.</para>
	
		<itemizedlist>
			<listitem><para>Veebilehekülg: <ulink url="http://kontact.kde.org">http://kontact.kde.org</ulink></para></listitem>
			<listitem><para>Käsiraamatuga tutvumiseks anna &konqueror;i asukoharibal käsk <userinput>help:/kontact</userinput> või otsi see üles &abikeskus;es.</para></listitem>
		</itemizedlist>
		
	</listitem>
</varlistentry>

<varlistentry>
<term>&kmail;</term>
	<listitem><para>E-posti komponent. &kmail; toetab täielikult <acronym>IMAP</acronym>-it, <acronym>POP3</acronym> ja <acronym>SMTP</acronym>-d. Võimalik on kirju signeerida ja krüptida, samuti saab kasutada päris mitmeid rämpspostivastaseid abivahendeid. Kirjade koostamisel saab tarvitada õigekirja kontrollija abi, soovi korral saab lasta &HTML;-kirju näidata nii, nagu need on loodud, samuti pakub KMail väga mitmekülgset otsimistööriista.</para>
	
		<itemizedlist>
			<listitem><para>Veebilehekülg: <ulink url="http://kmail.kde.org">http://kmail.kde.org</ulink></para></listitem>
			<listitem><para><ulink url="help:/kmail">&kmail;i käsiraamat</ulink></para></listitem>
		</itemizedlist>
		
	</listitem>
</varlistentry>

<varlistentry>
<term>&korganizer;</term>
	<listitem><para>Igati kohandatav päevakava korraldaja, mis kujutab endast isikliku info halduse kalendrikomponenti. &korganizer; võimaldab hallata sündmusi ja ülesandeid, anda vajalikest asjadest märku, eksportida andmeid veebi, vahetada andmeid võrgus, kasutada grupitöö võimalusi, importida ja eksportida kalendrifaile ja veel palju muud.</para>
	
		<itemizedlist>
			<listitem><para>Veebilehekülg: <ulink url="http://korganizer.kde.org">http://korganizer.kde.org</ulink></para></listitem>
			<listitem><para><ulink url="help:/korganizer">&korganizer;i käsiraamat</ulink></para></listitem>
		</itemizedlist>
		
	</listitem>
</varlistentry>

<varlistentry>
<term>&aadressiraamat;</term>
	<listitem><para>Kontaktide komponent. &aadressiraamat; võimaldab oma kontakte tõhusalt ja mugavalt hallata: neid saab hõlpsasti eksportida ja importida väga suurest hulgas muudest aadressiraamatute vormingutest, samuti liita andmed sujuvalt &kde; kiirsuhtlusrakendusega &kopete;. Lisaks sellele on toetatud kõikvõimalikud kodeeringud, mis lubab näha originaalis kas või sinu Jaapani sõprade andmeid. Samuti saab rakenduses kasutada väga mitmekülgset otsimistööriista.</para>
	
		<itemizedlist>
			<listitem><para>Veebilehekülg: <ulink url="http://pim.kde.org/components/kaddressbook.php">http://pim.kde.org/components/kaddressbook.php</ulink></para></listitem>
			<listitem><para><ulink url="help:/kaddressbook">&kaddressbook;u käsiraamat</ulink></para></listitem>
		</itemizedlist>
		
	</listitem>
</varlistentry>

<varlistentry>
<term>&knotes;</term>
	<listitem><para>Mugav tööriist kõigi oma digitaalsete märkmepaberite haldamiseks. Neid saab lasta näidata töölaual, <quote>lohistada</quote> e-kirjadesse, trükkida või isegi vaadata siis, kui &kontact; on juba suletud.</para>
	
		<itemizedlist>
			<listitem><para>Veebilehekülg: <ulink url="http://pim.kde.org/components/knotes.php">http://pim.kde.org/components/knotes.php</ulink></para></listitem>
			<listitem><para><ulink url="help:/knotes">&knotes;i käsiraamat</ulink></para></listitem>
		</itemizedlist>
		
	</listitem>
</varlistentry>

<varlistentry>
<term>&knode;</term>
	<listitem><para>Uudistegruppide komponent. See vastab <acronym>GNSKA</acronym> (The Good Net-Keeping Seal of Approval) reeglitele ning pakub <acronym>MIME</acronym> ja mitme serveri kasutamise tuge.</para>
	
		<itemizedlist>
			<listitem><para>Veebilehekülg: <ulink url="http://knode.sourceforge.net/">http://knode.sourceforge.net/</ulink></para></listitem>
			<listitem><para><ulink url="help:/knode">&knode; käsiraamat</ulink></para></listitem>
		</itemizedlist>
		
	</listitem>
</varlistentry>

<varlistentry>
<term>&akregator;</term>
	<listitem><para>Väike ja kiire rakendus, mis näitab uudistekanalite pakutavaid uudiseid. See toetab kõiki levinumaid <acronym>RSS</acronym> ja <acronym>Atom</acronym>-uudistekanalite versioone. Kasulikeks lisavõimalusteks on otsing artiklite pealkirjades, võimalus paigutada kanaleid omaloodud kataloogidesse ning määrata arhiveerimise tingimusi.</para>
		<itemizedlist>
			<listitem><para>Veebilehekülg: <ulink url="http://akregator.sourceforge.net">http://akregator.sourceforge.net</ulink></para></listitem>
			<listitem><para><ulink url="help:/akregator">&akregator;i käsiraamat</ulink></para></listitem>
		</itemizedlist>
	</listitem>
</varlistentry>

</variablelist>

<itemizedlist>
<title>Lisainfo</title>
	<listitem><para>Rohkem infot leiab aadressidelt <ulink url="http://kontact.kde.org">http://kontact.kde.org</ulink> ja <ulink url="http://tdepim.kde.org">http://tdepim.kde.org</ulink>.</para></listitem>
	<listitem><para><ulink url="help:kontact">&kontact;i käsiraamat</ulink></para></listitem>
</itemizedlist>

</sect1>

<sect1 id="network-applications">

<title>Võrk</title>

<para>&kde; pakub mitmeid võrguga seotud rakendusi, millest mõnda allpool kirjeldame.</para>

<variablelist>
<varlistentry>
<term>&kopete;</term>
	<listitem><para>Rohkete võimalustega suurepärane <acronym>IM</acronym>- ehk kiirsuhtlusklient, mis toetab arvukate protokollide kasutamist, sealhulgas <trademark class="registered">MSN</trademark>, <trademark class="registered">Yahoo</trademark> ja <trademark class="registered">AIM</trademark>. &kopete; võib tõmmata vestluskaaslaste näidatavaid pilte, määrata neile selliseid nimesid, nagu sina seda soovid, ning ühel ja samal ajal hoida töös mitmeid <acronym>IM</acronym>-seansse. &kopete; on väga hästi laiendatav ning pakub juba praegu rohkelt pluginaid, mis aitavad otsida varasemate vestluste ajaloos, tutvuda kasutajate statistikaga või ka panna iga kontakti kohta kirja teatud, sulle vajalikke märkmeid.</para>
		<itemizedlist>
			<listitem><para>Veebilehekülg: <ulink url="http://kopete.kde.org">http://kopete.kde.org</ulink></para></listitem>
			<listitem><para><ulink url="help:/kopete">&kopete; käsiraamat</ulink></para></listitem>
		</itemizedlist>
	</listitem>
</varlistentry>

<varlistentry>
<term>&kdict;</term>
	<listitem><para>Protokolli <acronym>DICT</acronym> graafiline kasutajaliides (&GUI;). See lubab sul otsida sõnaraamatute andmebaasis sõna või väljendit ning näitab seejärel sobivaid tähendusi.</para>
		<itemizedlist>
			<listitem><para><ulink url="help:/kdict">&kdict;i käsiraamat</ulink></para></listitem>
			<listitem><para><acronym>DICT</acronym>'i arendajate veebilehekülg: <ulink url="http://www.dict.org/bin/Dict">http://www.dict.org/bin/Dict</ulink>.</para></listitem>
		</itemizedlist>
	</listitem>
</varlistentry>

<varlistentry>
<term>&kget;</term>
	<listitem><para>Allalaadimiste haldur, mis töötab edukalt ka &konqueror;i sees. &kget; võimaldab allalaadimisi rühmitada, neid peatada ja taasalustada ning veel palju muud. </para>
	
		<itemizedlist>
			<listitem><para>Veebilehekülg: <ulink url="http://kget.sourceforge.net/">http://kget.sourceforge.net</ulink></para></listitem>
			<listitem><para><ulink url="help:/kget">&kget;i käsiraamat</ulink></para></listitem>
		
		</itemizedlist>
	</listitem>
</varlistentry>
</variablelist>

<itemizedlist>
<title>Lisainfo</title>
	<listitem><para>Veel mitmeid &kde; võrgurakendusi pakub &kde; niinimetatud Extragear: vaata <xref linkend="extragear-network"/> (<xref linkend="extragear-components"/> alajaotus).</para></listitem>
</itemizedlist>

</sect1>

<sect1 id="office-applications">

<title>Kontoritöö</title>

<para>Selle alla kuuluvad kõik &koffice;'i rakendused. Neist annab ülevaate <xref linkend="tde-office-components"/>.</para>

</sect1>

<sect1 id="graphics-applications">

<title>Graafika</title>

<para>&kde; pakub mitmeid graafikaga seonduvaid rakendusi alates <acronym>PDF</acronym>-failide näitajatest kuni ekraanipiltide tegemiseks mõeldud rakendusteni. Allpool kirjeldame neist mõningaid.</para>

<variablelist>

<varlistentry>
<term><application>KColorEdit</application></term>
	<listitem><para>Väike ja mugav rakendus värvipalettide redigeerimiseks, aga ka värvide valimiseks ja neile nime andmiseks. Värve saab valida nende <acronym>RGB</acronym> kuueteistkümnendkoodi järgi, tohutu hulga rakenduse pakutavate erinevate värvide seast või ka vajalikku värvi otse oma töölaualt haarates.</para>
	
		<itemizedlist>
			<listitem><para><ulink url="help:/kcoloredit"><application>KColorEdit</application>i käsiraamat</ulink></para></listitem>
		</itemizedlist>
	</listitem>
</varlistentry>

<varlistentry>
<term><application>KPDF</application></term>
	<listitem><para>&kde; võimas <acronym>PDF</acronym>-failide näitaja, mille aluseks on <application>xpdf</application>. <application>KPDF</application> võimaldab mitmel moel dokumentides otsida (standardne otsimisdialoog, pisipiltide filtreerimine jne.) ning pakub veel mitmeid võimalusi, näiteks dokumentide ettelugemine.</para>
	
		<itemizedlist>
			<listitem><para>Veebilehekülg: <ulink url="http://kpdf.kde.org">http://kpdf.kde.org</ulink></para></listitem>
			<listitem><para><ulink url="help:/kpdf"><application>KPDF</application> käsiraamat</ulink></para></listitem>
		</itemizedlist>
	</listitem>
</varlistentry>

<varlistentry>
<term><application>KView</application></term>
	<listitem><para>Pildinäitaja, mis toetab paljusid pildifailide tüüpe, sealhulgas <acronym>JPEG</acronym>, <acronym>GIF</acronym>, <acronym>PNG</acronym>, <acronym>TIFF</acronym> ja veel paljusid teisi. <application>Kview</application> on täielikult lõimitud ülejäänud &kde;ga ning seda saab kasutada näiteks &konqueror;is, et vaadata pildifaile oma kõvakettal või ka <acronym>FTP</acronym>- või veebiserveris, mida võimaldab &URL;-i avamise tugi. Lisaks sellele saab pilte teatud elementaarsel moel töödelda, näiteks suurendada või vähendada, pöörata ja peegeldada. </para>
	
		<itemizedlist>
			<listitem><para>Veebilehekülg: <ulink url="http://www.ph.unimelb.edu.au/~ssk/kde/kview/">http://www.ph.unimelb.edu.au/~ssk/kde/kview/</ulink></para></listitem>
			<listitem><para><ulink url="help:/kview"><application>KView</application> käsiraamat</ulink></para></listitem>
		</itemizedlist>
	</listitem>
</varlistentry>

<varlistentry>
<term>&ksnapshot;</term>
	<listitem><para>Rakendus ekraanipiltide tegemiseks. See võib jäädvustada kogu töölaua, konkreetse akna või valitud piirkonna. Pilte saab salvestada mitmesse vormingusse, sealhulgas <acronym>JPG</acronym> ja <acronym>PNG</acronym>.</para>
	
		<itemizedlist>
			<listitem><para>Veebilehekülg: <ulink url="http://www.ipso-facto.demon.co.uk/ksnapshot/">http://www.ipso-facto.demon.co.uk/ksnapshot/</ulink></para></listitem>
			<listitem><para><ulink url="help:/ksnapshot">&ksnapshot;i käsiraamat</ulink></para></listitem>
		</itemizedlist>
	</listitem>
</varlistentry>

<varlistentry>
<term>&kolourpaint;</term>
	<listitem><para>Lihtne ja hõlpsasti kasutatav joonistamisrakendus, mille abil saab ise joonistada (näiteks diagramme teha või ka vabakäejoonistusi valmistada), pilte töödelda ning ikoone muuta. </para>
	
		<itemizedlist>
			<listitem><para>Veebilehekülg: <ulink url="http://kolourpaint.sourceforge.net">http://kolourpaint.sourceforge.net</ulink></para></listitem>
			<listitem><para><ulink url="help:/kolourpaint">&kolourpaint;i käsiraamat</ulink></para></listitem>
		</itemizedlist>
	</listitem>
</varlistentry>


<varlistentry>
<term>&kooka;</term>
	<listitem><para>Asjalik skaneerimisrakendus kooka; aitab sul edukalt toime tulla enamiku oluliste skaneerimisparameetrite määramisega, leida salvestamiseks sobiliku pildifaili vormingu ning hallata skaneeritud pilte.</para>
	
		<itemizedlist>
			<listitem><para>Veebilehekülg: <ulink url="http://kooka.kde.org">http://kooka.kde.org</ulink></para></listitem>
			<listitem><para><ulink url="help:/kooka">&kooka; käsiraamat</ulink></para></listitem>
		</itemizedlist>
	</listitem>
</varlistentry>

</variablelist>

<itemizedlist>
<title>Lisainfo</title>
	<listitem><para>Veel mitmeid &kde; graafikarakendusi pakub &kde; niinimetatud Extragear: vaata <xref linkend="extragear-graphics"/> (<xref linkend="extragear-components"/> alajaotus).</para></listitem>
</itemizedlist>

</sect1>

<sect1 id="multimedia-applications">
<title>Multimeedia</title>

<para>Toome allpool ära mõne multimeediarakenduse lühikirjelduse.</para>

<variablelist>
<varlistentry>
<term>&juk;</term>
	<listitem><para>&kde; hõlpsasti kasutatav muusikamängija. &juk; seab rõhu esitusnimekirjale ja metaandmetele, mis lubab kiiresti leida vajalikud asjad dünaamilistes esitusnimekirjades. Mõned omadused: &CD; kaanepiltide tõmbamine <trademark class="registered">Google</trademark> piltide seast, koostöös <application>MusicBrainz</application>'iga failide tuvastamine interneti abil, mitme audiotaustaprogrammi kasutamise võimalus, sealhulgas &arts;, <application>GStreamer</application> ja <application>aKode</application>. </para>
	
		<itemizedlist>
			<listitem><para>Veebilehekülg: <ulink url="http://developer.kde.org/~wheeler/juk.html">http://developer.kde.org/~wheeler/juk.html</ulink></para></listitem>
			<listitem><para><ulink url="help:/juk">&juk;i käsiraamat</ulink></para></listitem>
		</itemizedlist>
	</listitem>
</varlistentry>

<varlistentry>
<term>&kmix;</term>
	<listitem><para>See rakendus lubab muuta helikaardi helitugevust ning toetab mitme audiodraiveri kasutamist. Iga mikseriseadet tähistab helitugevuse liugur, samuti on võimalik konkreetseid mikseriseadmeid summutada ja veel üht-teist teha.</para>
	
		<itemizedlist>
			<listitem><para><ulink url="help:/kmix">&kmix;i käsiraamat</ulink></para></listitem>
		</itemizedlist>
	</listitem>
</varlistentry>

<varlistentry>
<term>&noatun;</term>
	<listitem><para>Meediamängija, millele ei ole võõrad <acronym>WAV</acronym>-, <application>Ogg Vorbis</application>- ega ka DivX kodeeringus <acronym>AVI</acronym>- ja muud meediafailide vormingud. &noatun; lubab kasutada mitmesuguseid audioefekte, graafilist ekvalaiserit, paljusid pluginaid, töötab võrgus ning laseb oma välimust igati kohandada. </para>
	
		<itemizedlist>
			<listitem><para>Veebilehekülg: <ulink url="http://noatun.kde.org">http://noatun.kde.org</ulink></para></listitem>
			<listitem><para><ulink url="help:/noatun">&noatun;i käsiraamat</ulink></para></listitem>
		</itemizedlist>
	</listitem>
</varlistentry>

</variablelist>

<itemizedlist>
<title>Lisainfo</title>
	<listitem><para>Veel mitmeid &kde; multimeediarakendusi pakub &kde; niinimetatud Extragear: vaata <xref linkend="extragear-multimedia"/> (<xref linkend="extragear-components"/> alajaotus).</para></listitem>
</itemizedlist>

</sect1>

</chapter>

<!-- Keep this comment at the end of the file
Local variables:
mode: xml
sgml-omittag:nil
sgml-shorttag:nil
sgml-namecase-general:nil
sgml-general-insert-case:lower
sgml-minimize-attributes:nil
sgml-always-quote-attributes:t
sgml-indent-step:0
sgml-indent-data:true
sgml-parent-document:("index.docbook" "book" "chapter")
sgml-exposed-tags:nil
sgml-local-catalogs:nil
sgml-local-ecat-files:nil
End:
-->