summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/tde-i18n-eu/docs/tdesdk/kbabel/using.docbook
blob: 3c3a752ecdd18847ec7c33291a759a6e25ea2a4d (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
<chapter id="using-kbabel">
<title
>&kbabel; erabiltzen</title>

<sect1 id="using-introduction">
<title
>Sarrera</title>

<para
>Programako mezuak eta dokumentazioa ingelesez idatzita egon ohi dira. Tresna-sorta batez eta bibliotekez egindako molde bat erabiliz posible da gogokoen dituzun aplikazioak ingelesa ez den zure ama-hizkuntzaz hitz egitea. Aplikazio bat hizkuntza zehatz batera egokitzeko prozesu horri lokalizazioa deitzen zaio. Lokalizazio-prozesuan programaren interfazeak eta dokumentazioa erabiltzaileek behar dituzten hizkuntza desberdinetara itzuli behar dira eta, herrialde edo eskualde batzuetan, sarrerak eta irteerak konbentzio berezi batzuen arabera egin behar dira. &kbabel; tresna bat da, aplikazio baten interfazeari hizkuntza ugariez hitz eginarazteko internazionalizazio-prozesuan lagunduko dizuna.</para>

<para
> Internalizazioaz jabetzen den edozein programak mezu-katalogoaren fitxategi bat edo gehiago eskaintzen du itzulpenetarako . Fitxategi horien luzapena <literal role="extension"
>.pot</literal
> da. <acronym
>POT</acronym
> <quote
>Portable Object Template</quote
>-enakronimoa da.</para>


<para
> Itzultzaile bakoitzak <acronym
>POT</acronym
> fitxategi baten kopia hartu eta mezuak itzultzen hasten da. Hala, fitxategi hori <acronym
>PO</acronym
> (Portable Object) fitxategi bihurtuko da eta hizkuntza bakar bat adierazten du.</para>

<para
> Itzultzaile bakoitzak POT eredu horietako baten kopia hartzen du eta hutsuneak betetzen hasten da: mezu bakoitza nahi den hizkuntzara itzultzen da. Itzulitako testua biltzen duen fitxategiari <acronym
>PO</acronym
> (Portable Object) fitxategia deitzen zaio. </para>

<para
> Mezu guztiak itzuli ondoren <acronym
>PO</acronym
> fitxategia makinak irakurtzeko moduko formatu bitar batean konpilatzen da, <acronym
>MO</acronym
> (Machine Object) fitxategi batean, alegia. Fitxategi horiek <literal role="extension"
>.mo</literal
> luzapenarekin biltegiratuko dira eta datu-base gisa jardungo dute aplikazioek itzulitako mezu bakoitza bilatzeko behar duten denbora murrizteko.  </para>

<para
> Galdera bat dago airean. Jakin behar al dut zer dagoen <acronym
>PO</acronym
> fitxategi batean &kbabel; edukita ere? Hauxe da erantzuna, bai, jakina. Egoera batzuetan, mezuen katalogoa hondatu egin daiteke eta eskuz konpondu behar izaten da. Arazo horietako gehienak hainbeste gorrotatzen ditugun <acronym
>CVS</acronym
> gatazkak dira, itzulpen-prozesua bertsio konkurrenteak dituen sistema batek koordinatzen duenean gertatzen direnak (ikus <ulink url="info:/cvs"
>CVS</ulink
> dokumentazioa). &kbabel;-ek ezin dizu laguntza handirik eskaini halako arazo bat sortzen denean, beraz testu-editoreari eta <acronym
>PO</acronym
>-fitxategiei buruzko ezagutza behar da. Ikus dezagun nola egiten den <acronym
>PO</acronym
> fitxategi bat.</para>

<!--para
><acronym
>PO</acronym
> files consist of pairs of messages&mdash;a
<emphasis
>msgid</emphasis
> and a <emphasis
>msgstr</emphasis
>.  The
msgid is the text in English and the msgstr is the text translated
into the appropriate language.  The text that accompanies each msgid
and msgstr is enclosed within C-like double quotes. An example, taken
from a <acronym
>PO</acronym
> file for &noatun;, is <literal
>msgid
!quot-internal!Open a Playlist!quot-internal!</literal
> </para-->

<para
>Hutsik dauden lerroei eta <literal
>#</literal
> batez hasitakoeiezikusi egiten zaie. # batez hasitako lerroek oharrak adierazten dituzte eta bitarteko baliagarria dira mezu hori zein fitxategitan erabiliko den jakiteko eta, aplikazio-idazleen kasuan, itzulpenean laguntzeko ohar gehigarriak eskaintzeko. &kbabel;-ek mezu guztietarako bistaratzen ditu ohar horiek.</para>

<para
>Kasu askotan <acronym
>PO</acronym
> fitxategiko lehenengo msgid-msgstr parea sarrera faltsu bat da (<acronym
>PO</acronym
> fitxategiaren goiburuko gisa jardunez) itzulitako <acronym
>PO</acronym
> fitxategiari buruzko informazioa biltzen duena, adibidez aplikazioaren izena, itzulpena egin den data, itzultzailearen izena eta abar.</para>

<para
> <application
>&GNU; gettext</application
>-en bertsio berriek beste i18n gailu baliagarri bat gehitu zuten, <emphasis
>pluraleko formak</emphasis
> izena duena. Ingelesez izenen singularreko eta pluraleko forma bakar bat erabiltzen da, &eg; <quote
>1 file</quote
> eta <quote
>10 files</quote
>. Horrek eramaten ditu garatzaileak pentsatzera mundua oso sinplea dela eta ondokoa bezalako mezuak erabil ditzaketela: <quote
>Do you want to delete %1 file(s)?</quote
>, non <literal
>%1</literal
> ezabatu behar diren fitxategien kopurua adierazten duen. Baina hori funtsean ez da zuzena. Eslovakierarako itzulpenetan mezu horren 3 forma desberdin behar dira. Eta kopuru hori aldatu egiten da hizkuntza desberdinetan, &eg;-a bera izan arren. Txekieraz ere 3 forma erabiltzen dira, eta zein forma erabili erabakitzeko araua oso bestelakoa izan daiteke. </para>
<para
> <acronym
>PO</acronym
> fitxategietako pluraleko formek lagungarri gisa dihardute hemen. Zoritxarrez, &kde;-ren garatzaileei ez zaie gustatzen pluraleko formen inplementazioa <application
>&GNU; gettext</application
>-en eta beren formatua, beraientzako maneiagarria, barneratzen dute. </para>
</sect1>

<sect1 id="using-editor">
<title
>Editorea</title>

<para
>Hemen duzu &kbabel;-en pantaila-atzipen bat. Praktikotasunari begira &kbabel;-ek tresna-barrak ditu eragiketa ugari bizkortzeko, eta erabiltzaile lanpetuentzat teklatuko lasterbide asko daude. Leiho nagusia lau zatitan dago banatuta.</para>

<para
><emphasis
>Goiko ezkerraldeko</emphasis
> edizio-koadroa irakurtzeko soilik da eta irekita dagoen PO-fitxategiaren uneko msgid eremua eta dagokion ingelesezko testua biltzen ditu.</para>

<para
><emphasis
>Beheko ezkerraldeko </emphasis
> edizio-koadroak msgstr eremua biltzen du, agertzen den msgid-rekin lotura duena, eta itzulitako testua editatu dezakezu bertan.</para>

<para
>Leihoaren <emphasis
>goiko eskuinaldea</emphasis
> oharren panel bat da eta bertan unean editatzen ari zaren sarrerarako ohar gehigarriak behatu ditzakezu.</para>

<para
>Ondokoetarako erabil daiteke:</para>

<itemizedlist
> <listitem
><para
> aplikazioak (c-formateatua edo sinplea) uneko mezuari ematen ari zaion tratamendua zein den jakiteko </para
></listitem
> <listitem
><para
> kasu batzuetan aplikazioaren garatzaileak itzultzaileei beren lanean laguntzeko gehitzen dituen ohar lagungarriak irakurtzeko&mdash;adibidez ideia teknikoak ager daitezke (<application
>LyX</application
> proiektuan emaitza onenak lortzeko erabilitakoak) </para
></listitem
> <listitem
><para
> uneko mezua zein fitxategikoa den jakin behar duzunean akats ortografikoren baten berri eman nahi duzulako ingelesezko iturburu-katean. </para
></listitem
> </itemizedlist>

<screenshot
> <screeninfo
>&kbabel;-en pantaila-atzipena</screeninfo
> <mediaobject
> <imageobject
> <imagedata fileref="snap1.png" format="PNG"/> </imageobject
> <textobject
><phrase
>&kbabel;-en pantaila-atzipena</phrase
></textobject
> </mediaobject
> </screenshot>

<para
> Editore-leihoa (behean eskuinaldera) &kbabel;-en leiho nagusiaren parte sofistikatuena da. Bere tamaina egokitu egin daiteke bere eta oharren panelaren artean (goian eskuinetara dagoen panela) dagoen lerro banatzailea erabiliz. Editore-leihoak bi panel&mdash; tabulatu ditu; bata bilatutako informazioa eta bestea testuinguruaren informazioa bilduz. Testuinguruaren informazio-tabulatzaileak ikuspegi korritua biltzen du, uneko sarrerarekin&mdash; lotura duten aurreko eta hurrengo 4 sarrerak erakusten dituena. Funtsean PO fitxategiaren 'argazki' txiki bat da. Itzultzen aritu bitartean mezu-kateak ondorengo eta aurreko mezuekin lotu ohi dira askotan; beraz, testuinguruaren panela baliagarria da inguruko mezuak begiratu eta uneko mezua ondoen itzuli daitekeen modua nolabait jakiteko. Elkarrizkta-interfazearen itzulpena adibide ona da edo widget-ak beroiekin lotura duten testuekin eta "zer da hau" mezuak. </para>

<sect2 id="more-kbabel-features">
<title
>&kbabel;-en gailu gehiago</title>

<para
> msgid sarrera bakoitza hiru egoeratan egon daiteke: </para>

<variablelist
> <varlistentry
> <term
>itzuli gabe</term
> <listitem
> <para
> ez dago itzulitako testurik unean msgstr-ekin lotura duenik </para
> </listitem
> </varlistentry
> <varlistentry
> <term
>zalatzazkoa</term
> <listitem
> <para
> <command
>msgmerge</command
> itzulitako kate bat parekatzen saiatu da PO-fitxategiaren gainerako sarreretan begiratuz. Horrek ez du behar bezala funtzionatzen eta itzulitako testua editatu beharko duzu uneko ingelesezko testura egokitzeko. </para
> </listitem
> </varlistentry
> <varlistentry
> <term
>itzulita</term
> <listitem
> <para
> msgid msgstr-en itzulitako forma osatua da </para
> </listitem
> </varlistentry
> </variablelist>

<para
>Uneko sarreraren egoera bi <acronym
>LED</acronym
>en bidez adierazten da. Zure konfigurazioaren arabera led-ak egoera-barran nahiz <guilabel
>itzulitako katearen</guilabel
> edizio-koadroaren goialdean egon daitezke. Biek dute pertsonalizatu daitekeen kolorea (zure eskakizun edo gustu bisualak islatzeko). Mesedez, irakurri <link linkend="preferences"
>Hobespenak</link
> sekzioa ezarpen horiek nola egokitu ditzakezun ikusteko.</para>

</sect2>

</sect1>

<sect1 id="kbabel-features">
<title
>Itzulpen aurreratua</title>

<para
> Orain badakizu zerbait PO-fitxategi bat itzultzeko moduari buruz. Sekzio honetan PO-fitxategi berri bat &kbabel;-en gailu aurreratuak erabiliz itzultzeko modu estandarrari jarraituko diogu. Dagoeneko ereduzko POT-fitxategi bat ireki duzula eta PO fitxategi gisa gorde duzula pentsatzen dugu. </para>

<sect2 id="kbabel-navigation">
<title
>PO-fitxategian nabigatzen</title>
<para
>&kbabel;-ek fitxategietan zehar erraz nabigatzeko aukera ematen dizu beren itzulpenaren egoeraren arabera. Itzuli gabe/zalantzazko egoerabarneratuta dago jadanik. Mezu bat akastun gisa markatu daiteke <link linkend="kbabel-validation"
>balidazio-kontrolaren</link
> edo <command
>msgfmt</command
>-ek egindako balidazioaren emaitza gisa. Jakina, &kbabel;-ek bisitatzen diren mezuen historialari eusten dio <guilabel
>Aurrerantz</guilabel
>/<guilabel
> Atzerantz</guilabel
> eginez &konqueror;-en antzera.</para>
<para
> Nabigatzeko agindu guztiak <menuchoice
><guimenu
>Joan</guimenu
></menuchoice
> menuan daude. </para>
<informaltable>
<tgroup cols="2">
<tbody
> <row
> <entry
><para
><keycombo action="simul"
><keycap
>Orrian gora</keycap
></keycombo
></para
></entry
> <entry
><para
>Mugitu aurreko mezura </para
></entry
> </row
> <row
> <entry
><para
><keycombo action="simul"
><keycap
>Orrian behera</keycap
></keycombo
></para
></entry
> <entry
><para
> Mugitu hurrengo mezura</para
></entry
> </row
> <row
> <entry
><para
><keycombo action="simul"
>&Ctrl;<keycap
>Orrian gora</keycap
></keycombo
></para
></entry
> <entry
><para
>Mugitu aurreko zalantzazko mezura</para
></entry
> </row
> <row
> <entry
><para
><keycombo action="simul"
>&Ctrl;<keycap
>Orrian behera</keycap
></keycombo
></para
></entry
> <entry
><para
>Mugitu hurrengo zalantzazko mezura</para
></entry
> </row
> <row
> <entry
><para
><keycombo action="simul"
>&Alt;<keycap
>Orrian gora</keycap
></keycombo
></para
></entry
> <entry
><para
>Mugitu aurreko itzuli gabeko mezura</para
></entry
> </row
> <row
> <entry
><para
><keycombo action="simul"
>&Alt;<keycap
>Orrian behera</keycap
></keycombo
></para
></entry
> <entry
><para
>Mugitu hurrengo itzuli gabeko mezura</para
></entry
> </row
> <row
> <entry
><para
><keycombo action="simul"
>&Shift;<keycap
>Orrian gora</keycap
></keycombo
></para
></entry
> <entry
><para
>Mugitu aurreko errore-mezura</para
></entry
> </row
> <row
> <entry
><para
><keycombo action="simul"
>&Shift;<keycap
>Orrian behera</keycap
></keycombo
></para
></entry
> <entry
><para
>Mugitu hurrengo errore-mezura</para
></entry
> </row
> <row
> <entry
><para
><keycombo action="simul"
>&Ctrl;&Shift;<keycap
>Orrian gora</keycap
></keycombo
></para
></entry
> <entry
><para
>Mugitu aurreko mezu zalantzazko edo itzuli gabeko mezura</para
></entry
> </row
> <row
> <entry
><para
><keycombo action="simul"
>&Ctrl;&Shift;<keycap
>Orrian behera</keycap
></keycombo
></para
></entry
> <entry
><para
>Mugitu hurrengo zalantzazko edo itzuli gabeko mezura</para
></entry
> </row
> </tbody>
</tgroup>
</informaltable>
</sect2>

<sect2 id="kbabel-cleveredit">
<title
>Edizio argia</title>
<para
><emphasis
>Edizio argia</emphasis
>k hauxe esan nahi du, editoreak itzulpena erraz editatzen lagunduko dizula PO formatuaren berezitasunak kontuan hartu bitartean. Beharrezkoetan <quote
>ihes-ikurrak</quote
> zuzenak ipiniko ditu.</para>
<para
> Gainera, lerroaren amaiera txertatzeko modu bat baino gehiago onartzen du. Hori oso baliagarria da gettext-ek lerroen amaiera maneiatzen duen moduagatik. Ezikusi besterik ez baitie egiten. (<acronym
>msgstr</acronym
>eko testu guztia lerro bakar bat dela imajinatu dezakezu.) Lerroaren <quote
>benetako</quote
> amaiera txertatu nahi baduzu, <userinput
>\n</userinput
> txertatu beharko duzu. Baina itzultzaile gehienak ez dira konturatzen <acronym
>msgstr</acronym
>eko lerro berri batek ez duela espaziorik gehitzen lerroen artean. Horrek konponbide erraza du lerro bakoitzaren amaieran espazio bat gehituz. Erraz ahaztu zaitezke, baina edizio argiak zuretzat automatikoki egiten du hori. </para>
<para
>Beheko taulak edizio argiaren gailuak laburtzen ditu. </para>

<informaltable>
<tgroup cols="2">
<tbody
> <row
> <entry
><para
><keycombo action="simul"
><keycap
>Tab</keycap
></keycombo
></para
></entry
> <entry
><para
>Txertatu <emphasis
>\t</emphasis
></para
></entry
> </row
> <row
> <entry
><para
><keycombo action="simul"
><keycap
>"</keycap
></keycombo
></para
></entry
> <entry
><para
>Txertatu <emphasis
>\"</emphasis
></para
></entry
> </row
> <row
> <entry
><para
><keycombo action="simul"
><keycap
>Sartu</keycap
></keycombo
></para
></entry
> <entry
><para
>Kurtsorearen aurreko azken karakterea espazio bat ez bada, txertatu espazio bat. Ondoren hasi lerro berri bat.</para
></entry
> </row
><row
> <entry
><para
><keycombo action="simul"
>&Ctrl;<keycap
>Sartu</keycap
></keycombo
></para
></entry
> <entry
><para
>Hasi lerro berri bat inolako logika gehigarririk gabe</para
></entry
> </row
> <row
> <entry
><para
><keycombo action="simul"
>&Shift;<keycap
>Sartu</keycap
></keycombo
></para
></entry
> <entry
><para
>Txertatu <emphasis
>\n</emphasis
> eta hasi lerro berri bat</para
></entry
> </row
> </tbody>
</tgroup>
</informaltable>
<note
> <para
> Espazioak non dauden ikusi nahi baduzu, <guibutton
>Nabarmendu hondoa</guibutton
> edota <guibutton
>Markatu zuriuneak puntuekin</guibutton
> piztu dezakezu hobespenen elkarrizketan, <guilabel
>Editatu</guilabel
> <guilabel
>Itxura</guilabel
> fitxan. </para
> </note>
</sect2>

<sect2 id="kbabel-roughtranslation">
<title
>Itzulpen automatikoa</title>
<para
>Itzulpen berri bat hasteko lehenengo urrats gisa, &kbabel;-ek funtzio bat eskaintzen du itzulpen zaharren bidez mezuen itzulpenak automatikoki betetzeko. Aukeratu <menuchoice
><guimenu
>Tresnak</guimenu
><guimenuitem
>Itzulpen-zirriborroa</guimenuitem
> </menuchoice
> eta &kbabel;-ek ondoko elkarrizketa aurkeztuko du: </para>
<para
> <screenshot
> <screeninfo
>Itzulpen-zirriborroaren elkarrizketa</screeninfo
> <mediaobject
> <imageobject
> <imagedata fileref="roughtranslation.png" format="PNG"/> </imageobject
> </mediaobject
> </screenshot
> </para>
<para
> Elkarrizketan, zer itzuli zehaztu beharko duzu eta itzulpen zaharretarako iturburuak aukeratu beharko dituzu. </para>
<para
> <guilabel
>Zer itzuli</guilabel
> markoaren gainean hiru kontrol-koadro daude (<guilabel
>Itzuli gabeko sarrerak</guilabel
>, <guilabel
>Zalantzazko sarrerak </guilabel
>, <guilabel
>Itzulitako sarrerak</guilabel
>) itzuli nahi dituzun mezuen mota zehazteko. Itzuli gabeko eta zalantzazko sarrera berezko aukerak dira itzulpen automatikorako, baina jadanik itzulitako mezuak ere alda ditzakezu baita ere. </para>
<para
> <acronym
>msgid</acronym
>etarako erabateko konkordantziak itzulpen-zirriborrorako erabiliko dira beti. Hala ere, estrategia gehiago gehitu ditzakezu &ie; <guilabel
>Onartu zalanztazko itzulpenak (geldiro)</guilabel
> eta <guilabel
>Onartu hitz bakarraren itzulpena</guilabel
>. Bi estrategia gehigarri horiek erabilitako iturburuak onartu behar ditu (ikus behean). Ez dago espezifikaziorik, <quote
>zalantzazko itzulpena</quote
>k zer esan nahi duen jakiteko, baina helburua nahiko argi dago. <quote
>Hitz bakarraren itzulpena</quote
> hizkuntza batzuetarako bakarrik da egokia. &kbabel; <acronym
>msgid</acronym
>eko hitz bakoitza banan-banan itzultzen saiatuko da eta itzulitako hitzak (edo esaldiak) ordena berean jarriko ditu <acronym
>msgstr</acronym
>en. </para>
<para
> Itzulpen-zirriborrorako iturburu gisa, eskura dagoen edozein hiztegi-modulu erabil daiteke. <guilabel
>Ez erabili</guilabel
> moduluen eta <guilabel
>Erabili</guilabel
> moduluen zerrenda bat dago. Moduluak <guilabel
>Erabili</guilabel
> zerrendaren ordenan erabiliko dira. Lehenengo modulua eskatuko da itzultzeko. Aurkitzen ez bada, zerrendako hurrengoa eskatuko da eta horrela hurrenez hurren. Geziak dituzten botoiak erabil ditzakezu zerrenden artean moduluak mugitzeko. Ez ahaztu zure premien arabera ordena aldatzen <guibutton
>Mugitu gora </guibutton
> eta <guibutton
>Mugitu behera</guibutton
> botoiekin. </para>
<para
> Normalean, &kbabel;-ek zalantzazko gisa markatuko ditu zirriborro eran itzulitako mezu guztiak, edozein itzulpen automatiko itzultzaileak gainbegiratu behar dituela uste baitu. %100ean ziur bazaude itzulpena zuzena izango dela, edo dena den itzulpen guztiak gainbegiratu behar badituzu. <guilabel
>Markatu aldatutako sarrerak zalantzazko gisa</guilabel
> aukera ematen du zalantzazkoen markaketa automatiko hori itzaltzeko, baina hori egiaztatu egin beharko duzu, ordea. </para>
<para
> Zure premiei erantzuteko aukera guztiak ezartzen badituzu, sakatu <guibutton
>Abiarazi</guibutton
> mezuak automatikoki itzultzeko. Aurrerapen-barrari jarraitu ahal izango diozu eta badaezpada <guibutton
>Gelditu</guibutton
> botoia hor duzu beti. </para>
</sect2>

<sect2 id="kbabel-validation">
<title
>Balidatu zure itzulpena</title>
<para
>Guztiok egiten ditugu akatsak. Beraz, &kbabel;-ek kontrol batzueieusten die itzulpenetan sortu ohi diren arazoetarako. Kontrol horiek (ez ordea sintaxiarena) bi modutan burutu daitezke.</para>
<para
> Kontrol horiek itzulitako testuaren aldaketa bakoitzean burutu daitezke. Kontrol <emphasis
>automatikoak</emphasis
> daude eta <link linkend="preferences-editor"
> &kbabel;-en konfigurazio-elkarrizketan</link
> piztu daitezke. Sintaxiaren kontrol automatikoa fitxategia gordetzen den bakoitzean burutu daiteke. </para>
<para
> Kontrol automatikoek &kbabel;-en abiadura moteldu dezakete. Geldiro doan ordenagailu bat baduzu, kontrol automatikoak itzali ditzakezu eta bigarren aukera bakarrik erabili. Edozein kontrol-motaz balia zaitezke <menuchoice
><guimenu
>Tresnak</guimenu
><guisubmenu
> Balidazioa</guisubmenu
></menuchoice
> erabiliz. Orduan kontrola fitxategiko mezu guztietan burutzen da eta akastunak errore gisa markatuko dira. </para>
<variablelist
> <varlistentry
> <term
><guimenuitem
>Egiaztatu sintaxia</guimenuitem
></term
> <listitem
> <para
> <command
>msgfmt</command
>az baliatzean da PO fitxategiaren baliozkotasuna egiaztatzeko gettext-en paketean ikusi bezala. Aginduaren emaitza erakutsiko du eta <acronym
>msgstr</acronym
> akastunak markatuko ditu. </para
> </listitem
> </varlistentry
> <varlistentry
> <term
><guimenuitem
>Egiaztatu argumentuak</guimenuitem
></term
> <listitem
> <para
> Zuzenak ez diren itzulpenek aplikazioa kraskatu dezakete. Itzulpenaren zatirik arriskutsuena argumentuak dira, &eg;. printf-antzeko funtzioetarako. Kontrol honek <acronym
>msgid</acronym
> eta <acronym
>msgstr</acronym
>eko argumentuen kopurua eta motak konparatzen ditu. Bat etorri behar dute. </para
> </listitem
> </varlistentry
> <varlistentry
> <term
><guimenuitem
>Egiaztatu azeleratzailea</guimenuitem
></term
>  </varlistentry
> <varlistentry
> <term
><guimenuitem
>Bilatu itzulitako testuinguruaren informazioa</guimenuitem
></term
> <listitem
> <para
> Baliteke hori &kde; itzulpenerako bakarrik behar izatea. Testu batzuk komunegiak dira eta era desberdin batean itzuli behar izaten dira testuinguuru desberdinetan. &kde;-en <acronym
>msgid</acronym
>enhasieran deskribatutako testuingurua da, <userinput
>:_</userinput
> sekuentzia bereziaren ondoren. Baina itzultzaile batzuek konbentzio hau ezagutzen ez badute eta testuinguruaren informazioa ere itzultzen saiatzen badira kontrol horiek bilatzen saiatuko da. Testuinguruaren informazioa aurkitzen badu, kendu egin beharko duzu. </para
> </listitem
> </varlistentry
> <varlistentry
> <term
><guimenuitem
>Pluraleko formak</guimenuitem
></term
> <listitem
> <para
> <acronym
>msgid</acronym
> <quote
>pluraleko forma</quote
> gisa zehazten bada, itzulpenak itzulpen-kopuru zehatza bildu behar du <userinput
>\n</userinput
> batez bereizita. Kopuru zuzena itzulpenaren hizkuntzaren araberakoa da eta <guilabel
>Identitatea</guilabel
> fitxan zehazten da, <guilabel
> Hobespenak</guilabel
> elkarrizketan. Hori &kde;-rako bakarrik inplementatzen da oraingoz. </para
> </listitem
> </varlistentry
> <varlistentry
> <term
><guimenuitem
>Egiaztatu ekuazioak</guimenuitem
></term
> <listitem
> <para
> Ekuazioak <acronym
>msgid</acronym
>-en formatu bereziak dira, mahai gaineko fitxategietan erabili ohi direnak. Eta zure itzulpenak berriro fitxategi horietan bateratuko direnez, <acronym
>msgstr</acronym
>-ek formatu berezi hori erabili beharko du baita ere. Horrek esan nahi du itzulpenak iturburu-mezuaren testu berarekin hasi behar duela (<literal
>=</literal
> lehen aldiz agertu artean), &eg; <userinput
>Izena=</userinput
>. </para
> </listitem
> </varlistentry
> </variablelist>
</sect2>

<sect2 id="kbabel-spellcheck">
<title
>Egiaztatu itzulpenaren ortografia</title>
<para
>Beti bezala, oso garrantzitsua da emaitzak erabiltzen hasi aurretik itzulpenaren ortografia egiaztatzea. Horrela, errakuntzak eta bestelako arazoak aurki ditzakezu zure itzulpenean. &kbabel;-ek&kde; biblioteka estandarra erabiltzen du ortografia egiaztatzeko eta dagokion konfigurazio estandarra hemen aurki daiteke: <link linkend="preferences-spellcheck"
>&kbabel;-en konfigurazio-elkarrizketa.</link
> Berez, egiaztapen ortografikoa azpimenu honetan aurki daiteke: <menuchoice
><guimenu
>Tresnak</guimenu
><guisubmenu
>Ortografia</guisubmenu
> </menuchoice
> azpimenuan. Modu desberdinak erabil ditzakezu ortografia egiaztatzeko: </para>
<variablelist
> <varlistentry
> <term
><guimenuitem
>Egiaztatu ortografia...</guimenuitem
></term
> <listitem
> <para
> Hori elkarrizketa baten aipamen generikoa da, eta bertan ortografia egiaztatzeko modua aukeratu dezakezu eta lehenetsi modua ezarri, <keycombo action="simul"
>&Ctrl;<keycap
>I</keycap
> </keycombo
> batez aipatzen dena. </para
> </listitem
> </varlistentry
> <varlistentry
> <term
><guimenuitem
>Egiaztatu guztia...</guimenuitem
></term
> <listitem
> <para
> Egiaztatu fitxategiko mezu guztien ortografia. </para
> </listitem
> </varlistentry
> <varlistentry
> <term
><guimenuitem
>Egiaztatu ortografia kurtsorearen posiziotik...</guimenuitem
></term
> <listitem
> <para
> Hasi ortografia egiaztatzen uneko mezuaren posizioan eta aurreratu fitxategiaren amaierarantz. </para
> </listitem
> </varlistentry
> <varlistentry
> <term
><guimenuitem
>Egiaztatu unekoa...</guimenuitem
></term
> <listitem
> <para
> Egiaztatu uneko mezuaren ortografia bakarrik. </para
> </listitem
> </varlistentry
> <varlistentry
> <term
><guimenuitem
>Egiaztatu hautatutako testua...</guimenuitem
></term
> <listitem
> <para
> <acronym
>msgstr</acronym
> editorean hautatutako testu bat badago aukera hori eskaintzen zaizu eta testu horren ortografia bakarrik egiaztatuko du. </para
> </listitem
> </varlistentry
> </variablelist>
</sect2>

<sect2 id="kbabel-tags">
<title
>&XML; itzultzen, <acronym
>HTML</acronym
>, ...</title>
<para
> Markatzeko lengoaiak gero eta gehiago erabiltzen dira <acronym
>GUI</acronym
>n. &kde; proiektuak <acronym
>PO</acronym
>-fitxategiak ere erabiltzen ditu DocBook dokumentazio-fitxategiak itzultzeko (hau ere markatzeko lengoaia). &kbabel;-ek baditu nahiko funtzionalitate joera hori onartzeko. </para>
<note
> <para
> Hemen, berez markatzeko erabiltzen diren etiketekin lotutako funtzioak deskribatuko ditugu bakarrik. Markatzeko lengoaiak erabiliz sortzen den beste arazoa testu luzeagoen itzulpena da. Gai hau <emphasis
>parekatu (edo Diff)</emphasis
> gailuak lantzen du,  <link linkend="kbabel-diff"
>ondorengo sekzioan</link
>n deskribatuak. </para
> </note>
<para
> &kbabel;-en uneko bertsioa gai da <acronym
>msgid</acronym
>-en erabilitako etiketak zeintzuk diren jakiteko eta etiketa horietarako sarbide erraza eskaintzen du <guimenu
>Editatu</guimenu
>tik ondoko ekintzak erabiliz: </para>

<variablelist
> <varlistentry
> <term
> <guimenuitem
>Txertatu hurrengo etiketa</guimenuitem
> </term
> <listitem
> <para
> <action
> Horrek msgid-en aurkitutako hurrengo etiketa itzulpenean txertatzen du. &kbabel;-ek txertatu beharreko etiketa aurkitzen du itzulpenaren hasieratik etiketen kopurua kontatuz. </action
> </para
> </listitem
> </varlistentry
> <varlistentry
> <term
> <menuchoice
> <guimenu
>Editatu</guimenu
> <guisubmenu
>Txertatu etiketa</guisubmenu
>. </menuchoice
> </term
> <listitem
> <para
> <action
> Azpimenu honetan ingelesezko iturburu-katean aurkitu diren markatzeko etiketa desberdin guztiak daude. Horietako bat hautatuz itzulpenaren testuan kurtsoreak duen uneko posizioan txerta dezakezu. </action
> </para
> </listitem
> </varlistentry
> </variablelist>
</sect2>

<sect2 id="kbabel-diff">
<title
>Desberdintasuna erakutsiz</title>
<para
> Dagoeneko esan dugun bezala, uneko aplikazioek, erabiltzaile atseginak izaten saiatuz, luzeagoak diren testu deskribatzaile ugari biltzen dituzte, markatua barne. Garatzaile batek testuaren zati bat aldatzen badu, &GNU; gettext sistemak kasurik onenean itzulpen zaharra atxikiko du eta zalantzazko gisa markatuko du. (Kasu okerragoan, itzulpena osorik galduko duzu, testuaren aldaketen tamainaren arabera). Ondo funtzionatzen du, <acronym
>msgid</acronym
> motza bada, orduan berehala aurkitu ahal izango dituzulako aldaketak. Baina testua nahiko luzea bada, ahaleginak egin beharko dituzu zer aldatu den jakiteko (idez, artikulu baten aldaketa izan daiteke besterik gabe, proben zuzenketa-taldeak egina.) </para>
<para
> Laguntzeko, &kbabel;-i galde diezaiokegu iturburuko <acronym
>msgid</acronym
> bilatzeko eta desberdintasuna erakusteko. Aldaketak grafikoki bistaratzen dira <guilabel
>Iturburu-katea</guilabel
> editorean. Modu zehatza hemen ezar daiteke: <link linkend="preferences-editor-appearance"
>&kbabel;-en konfigurazio-elkarrizketa</link
>. <menuchoice
><guimenu
>Tresnak</guimenu
> <guisubmenu
>Parekatu</guisubmenu
> <guimenuitem
>Erakutsi Parekatu</guimenuitem
> </menuchoice
>ek aurkitutako desberdintasunak erakutsiko ditu. Uneko testua iturburu-testuarekin nahasi gabe ikusi nahi baduzu, erabili <menuchoice
><guimenu
>Tresnak</guimenu
> <guisubmenu
>Parekatu</guisubmenu
> <guimenuitem
>Erakutsi jatorrizkotestua </guimenuitem
> </menuchoice
>. </para>
<para
> Desberdintasunen bilaketa automatikoa piztu eta itzal dezakezu <menuchoice
><guimenu
>Tresnak</guimenu
> <guisubmenu
>Parekatu</guisubmenu
> <guimenuitem
>Desberdintasun modua</guimenuitem
> </menuchoice
> aukeratuz. Parekatu modua piztuta dagoenean, beste mezu batera zoazenean hasten da desberdintasunaren bilaketa. </para>
<para
> Beti bezala, iturburu desberdinak erabil ditzakezu testuaren bertsio zaharra aurkitzeko. Guztiak <link linkend="preferences-diffmode"
>&kbabel;-en konfigurazio-elkarrizketa</link
>n ezarrita daude: </para>
<variablelist
> <varlistentry
> <term
>Itzulpen datu-basea</term
> <listitem
> <para
> Desberdintasunak bilatzeko itzulpen datu-basea erabil dezakezu. Erabat gomendagarria da mezu itzuli berriak itzulpen datu-basean godertzeko biltegiratze automatikoa piztea <link linkend="database-fill"
> Itzulpen datu-basearen konfigurazio-elkarrizketa</link
>n. Modu hori honela piztu daiteke: <guilabel
>Erabili itzulpen datu-baseko mezuak</guilabel
>. </para
> </listitem
> </varlistentry
> <varlistentry
> <term
>Fitxategi zaharren zuhaitza</term
> <listitem
> <para
> Hori itzulpen datu-baseko bilaketa pizten bada erabiliko da bakarrik. <guilabel
>Oinarri-direktorioa diff fitxategietarako</guilabel
> ezarriz &kbabel;-etik nagibatu dezakezu desberdintasunerako zein fitxategi erabili. Irekitako fitxategiaren bide erlatiboa hartzen du eta bide erlatibo hori hemen zehaztutako direktorioan erabiltzen du. Bat datorren fitxategirik badago, erabili egingo da. Modu hau erabiltzeko fitxategi zaharren kopia bat egin beharko zenuke eguneratze bakoitzaren aurretik. </para
> </listitem
> </varlistentry
> <varlistentry
> <term
>Eskuz aukeratutako fitxategia</term
> <listitem
> <para
> Aurreko aukerak behar bezala funtzionatzen ez badu, beti ezar dezakezu parekatzeko fitxategia eskuz, <menuchoice
> <guimenu
>Tresnak</guimenu
><guisubmenu
>Parekatu</guisubmenu
> <guimenuitem
>Ireki parekatzeko fitxategia</guimenuitem
></menuchoice
> erabiliz. </para
> </listitem
> </varlistentry
> </variablelist>
<note
> <para
> Desberdintasun bilaketa ez da beti zehatza, <acronym
>PO</acronym
>-fitxategiak ez duelako inolako erreferentzirik biltzen iturburu-mezuari buruz. </para
> </note>
</sect2>

</sect1>

<sect1 id="kbabel-pluralforms">
<title
>Pluraleko formak</title>
<para
> Pluraleko formak nahiko gai konplikatua direnez, sekzio berezi bat eskaini diegu &kbabel;-ek onar ditzan. </para>
<para
> &kbabel;-ek &GNU;ren pluraleko formak irakur ditzake bakarrik, baina ezin ditu editatu. Une honetan &kde;-ren pluraleko formenbertsioa bakarrik onartzen du. </para>
<para
> &kde; itzultzen deneko hizkuntza bakoitzak pluraleko formen kopuru zuzena ezarrita izan behar du. <filename
>tdelibs.po</filename
>-n sarrera bat itzuliz egiten da hori. Kopurua hizkuntza baten izena hautatuz ezartzen da, pluraleko forma zuzena bilatzeko kopuru bera eta <emphasis
>arau</emphasis
> berak erabiltzen dituena. Balio posibleen eguneratze-zerrenda tdelibs iturburu-kodean aurki daiteke, <filename
>tdecore/klocale.cpp</filename
> fitxategian. </para>
<para
> &kde;-en pluraleko formak <literal
>%n</literal
> argumentua biltzen duen <userinput
>_:</userinput
> oharrak aipatzen ditu. Ondoren, argumentu hau mezuan erabiltzen da berez eta zure hizkuntzaren pluraleko zein forma erabili beharko litzatekeen kontrolatzen du, betiere zure hizkuntzarako arauen arabera. </para>
<para
> Pluraleko forma duen mezu baten itzulpenak formatu berezia izan behar du. Itzulpenen kopuru zuzena bildu behar du (pluraleko forma bakoitzerako bat) lerroaren amaiera batez bananduta <literal
>\n</literal
>.  Adibidez, <quote
>Hautatutako %n fitxategi</quote
> eslovakierara itzulita honela izango litzateke: </para>
<programlisting>

</programlisting>
<para
> Zure itzulpenak pluraleko formen kopuru egokia ba ote duen egiaztatzeko, erabili <menuchoice
><guimenu
>Tresnak</guimenu
> <guisubmenu
>Balidazioa </guisubmenu
> <guimenuitem
>Egiaztatu pluraleko formak (KDE bakarrik)</guimenuitem
> </menuchoice
> menua. </para>
</sect1>
</chapter>