summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/tde-i18n-fy/messages/tdepim/kmailcvt.po
blob: 16f4b00bdadc34be5cfa895b10979f7cb0aeaa8a (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
# translation of kmailcvt.po to
# Rinse de Vries <Rinse@kde.nl>, 2000-2002.
# Rinse de Vries <rinse@kde.nl>, 2003.
# Bram Schoenmakers <bramschoenmakers@kde.nl>, 2004, 2005.
# Rinse de Vries <rinsedevries@kde.nl>, 2005.
# Sander Koning <sanderkoning@kde.nl>, 2005.
# Rinse de Vries <rinsedevries@home.nl>, 2007.
# Nederlandse vertaling van kmailcvt
# Copyright (C) 2000-2002 TDE e.v.
# TDE-vertaalgroep Nederlands <www.kde.nl>
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: kmailcvt\n"
"POT-Creation-Date: 2018-12-13 20:39+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2007-03-16 19:45+0100\n"
"Last-Translator: Rinse de Vries <rinsedevries@home.nl>\n"
"Language-Team:  <nl@li.org>\n"
"Language: \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#: _translatorinfo:1
msgid ""
"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
"Your names"
msgstr ","

#: _translatorinfo:2
msgid ""
"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
"Your emails"
msgstr ","

#: kmailcvt.cpp:28
msgid "KMailCVT Import Tool"
msgstr "KMailCVT Ymporthelpprogramma"

#: kmailcvt.cpp:31
msgid "Step 1: Select Filter"
msgstr "Stap 1: selektearje it filter"

#: kmailcvt.cpp:34
msgid "Step 2: Importing..."
msgstr "Stap 2: Ymportearje..."

#: kmailcvt.cpp:76
msgid "Import in progress"
msgstr "Dwaande mei ymportearjen"

#: kmailcvt.cpp:79
msgid "Import finished"
msgstr "Ymport is klear"

#: kselfilterpage.cpp:78
msgid "<p><i>Written by %1.</i></p>"
msgstr "<p><i>Skreaun troch %1.</i></p>"

#: main.cpp:33
msgid "KMailCVT"
msgstr "KMailCVT"

#: main.cpp:34
msgid "KMail Import Filters"
msgstr "KMail ymportfilters"

#: main.cpp:35
msgid "(c) 2000-2005, The KMailCVT developers"
msgstr "(c) 2000-2005, de ûntwikkelders fan KMailCVT"

#: main.cpp:36
msgid "Original author"
msgstr "Oarspronklike skriuwer"

#: main.cpp:37
msgid "Maintainer & New filters"
msgstr "Underhâlder & nije filters"

#: main.cpp:38 main.cpp:39
msgid "New GUI & cleanups"
msgstr "Nije GUI en ferbetterings"

#: filter_evolution.cxx:31
msgid "Import Evolution 1.x Local Mails and Folder Structure"
msgstr "Berjochten en mappestruktuer fan Evolution 1.x ymportearje"

#: filter_evolution.cxx:33
msgid ""
"<p><b>Evolution 1.x import filter</b></p><p>Select the base directory of "
"Evolution's mails (usually ~/evolution/local).</p><p>Since it is possible to "
"recreate the folder structure, the folders will be stored under: \"Evolution-"
"Import\".</p>"
msgstr ""
"<p><b>Evolution 1.x ymportfilter</b></p> <p>Selektearje de haadmap mei "
"berjochten fan Thunderbird (ornaris is dat ~/.evolution/local).</p> <p>Omdat "
"it mooglik is om in nije mappestruktuer oan te meitsjen wurde alle mappen "
"ûnder \"Evolution-Import\" setten.</p>"

#: filter_evolution.cxx:57 filter_evolution_v2.cxx:66
#: filter_kmail_maildir.cxx:57 filter_mailapp.cxx:52 filter_oe.cxx:60
#: filter_opera.cxx:60 filter_outlook.cxx:44 filter_plain.cxx:44
#: filter_pmail.cxx:56 filter_sylpheed.cxx:56 filter_thebat.cxx:62
#: filter_thunderbird.cxx:65
msgid "No directory selected."
msgstr "Gjin map selektearre."

#: filter_evolution.cxx:64 filter_evolution_v2.cxx:73
#: filter_kmail_maildir.cxx:64 filter_mailapp.cxx:53 filter_opera.cxx:67
#: filter_opera.cxx:152 filter_outlook.cxx:50 filter_sylpheed.cxx:63
#: filter_thebat.cxx:69 filter_thunderbird.cxx:72
msgid "No files found for import."
msgstr "Gjin triemmen fûn om te ymportearjen."

#: filter_evolution.cxx:76 filter_evolution_v2.cxx:90
#: filter_kmail_maildir.cxx:83 filter_mailapp.cxx:126 filter_mbox.cxx:132
#: filter_opera.cxx:141 filter_plain.cxx:80 filter_pmail.cxx:79
#: filter_sylpheed.cxx:78 filter_thebat.cxx:84 filter_thunderbird.cxx:99
#, c-format
msgid "Finished importing emails from %1"
msgstr "Ymport fan e-mailberjochten út %1 is klear"

#: filter_evolution.cxx:124 filter_evolution_v2.cxx:160
#: filter_kmail_maildir.cxx:128 filter_lnotes.cxx:88 filter_mailapp.cxx:62
#: filter_mbox.cxx:54 filter_opera.cxx:87 filter_outlook.cxx:59
#: filter_pmail.cxx:165 filter_pmail.cxx:235 filter_pmail.cxx:253
#: filter_pmail.cxx:294 filter_thebat.cxx:151 filter_thunderbird.cxx:161
msgid "Unable to open %1, skipping"
msgstr "%1 kin net iepene wurde en wurdt dêrom oerslein"

#: filter_evolution.cxx:145 filter_mailapp.cxx:70 filter_mbox.cxx:60
#: filter_opera.cxx:89 filter_outlook.cxx:57
msgid "Importing emails from %1..."
msgstr "E-mailberjochten fan %1 wurde ymportearre..."

#: filter_evolution.cxx:195 filter_evolution_v2.cxx:92
#: filter_kmail_maildir.cxx:85 filter_opera.cxx:143 filter_outlook.cxx:58
#: filter_plain.cxx:82 filter_sylpheed.cxx:80 filter_thebat.cxx:86
#: filter_thunderbird.cxx:101
#, c-format
msgid ""
"_n: 1 duplicate message not imported\n"
"%n duplicate messages not imported"
msgstr ""
"1 dûbel berjocht net ymportearre\n"
"%n dûbele berjochten net ymportearre"

#: filter_evolution_v2.cxx:29
msgid "Import Evolution 2.x Local Mails and Folder Structure"
msgstr "Berjochten en mappestruktuer fan Evolution 2.x ymportearje"

# Import feroare yn Ymport, mar der steane wol " "" omhinne..
#: filter_evolution_v2.cxx:31
msgid ""
"<p><b>Evolution 2.x import filter</b></p><p>Select the base directory of "
"your local Evolution mailfolder (usually ~/.evolution/mail/local/).</"
"p><p><b>Note:</b> Never choose a Folder which <u>does not</u> contain mbox-"
"files (for example a maildir): if you do, you will get many new folders.</"
"p><p>Since it is possible to recreate the folder structure, the folders will "
"be stored under: \"Evolution-Import\".</p>"
msgstr ""
"<p><b>Evolution 2.x ymportfilter</b></p> <p>Selektearje de haadmap mei "
"berjochten fan Thunderbird (ornaris is dat ~/.evolution/mail/local).</p> "
"<p><b>Opmerking:</b> Kies noait in map dêr't <u>gjin</u> mbox-triemmen yn "
"sitte (bygelyks maildir). At jo dit dochs dogge krije jo in soad nije mappen."
"</p> <p>Omdat de mappestruktuer opnij oanmakke wurde kin, sille de mappen "
"opslein wurde ûnder: \"Evolution-Import\".</p>"

#: filter_evolution_v2.cxx:94 filter_kmail_maildir.cxx:87
#: filter_mailapp.cxx:137 filter_mbox.cxx:138 filter_oe.cxx:102
#: filter_opera.cxx:155 filter_plain.cxx:84 filter_sylpheed.cxx:82
#: filter_thebat.cxx:88 filter_thunderbird.cxx:104
msgid "Finished import, canceled by user."
msgstr "Ymportearjen is klear, annulearre troch brûker."

#: filter_evolution_v2.cxx:124 filter_thunderbird.cxx:94
#: filter_thunderbird.cxx:129
msgid "Start import file %1..."
msgstr "Begûn mei triem%1 te ymportearjen..."

#: filter_kmail_archive.cxx:24
msgid "Import KMail Archive File"
msgstr ""

#: filter_kmail_archive.cxx:26
msgid ""
"<p><b>KMail Archive File Import Filter</b></p><p>This filter will import "
"archives files previously exported by KMail.</p><p>Archive files contain a "
"complete folder subtree compressed into a single file.</p>"
msgstr ""

# maildir=?
#: filter_kmail_maildir.cxx:26
msgid "Import KMail Maildirs and Folder Structure"
msgstr "Maildirs en mappestruktuer fan KMail ymportearje"

#: filter_kmail_maildir.cxx:28
msgid ""
"<p><b>KMail import filter</b></p><p>Select the base directory of the KMail "
"mailfolder you want to import.</p><p><b>Note:</b> Never select your current "
"local KMail maildir (usually ~/Mail or ~/.trinity/share/apps/kmail/mail ): "
"in this case, KMailCVT may become stuck in a continuous loop. </p><p>This "
"filter does not import KMail mailfolders with mbox files.</p><p>Since it is "
"possible to recreate the folder structure, the folders will be stored under: "
"\"KMail-Import\" in your local folder.</p>"
msgstr ""
"<p><b>Ymportfilter foar KMail</b></p> <p>Selektearje de haadmap fan de "
"berjochtmappen fan KMail dy't jo ymportearje wolle.</p> <p><b>Opmerking:</b> "
"Jo meie nea de KMail maildir brûke (ornaris is dat ~/Mail of ~/.trinity/"
"share/apps/kmail/mail), omdat KMailCVT oars fêstrint.</p> <p>Dit filter "
"stipet gjin berjochtmappen fan KMail yn it mbox-formaat.</p> <p>Omdat de "
"mappestruktuer opnij oanmakke wurde kin, sille de mappen opslein wurde yn jo "
"lokale map ûnder: \"KMail-Import\".</p>"

#: filter_kmail_maildir.cxx:196 filter_sylpheed.cxx:140 filter_thebat.cxx:199
msgid "Import folder %1..."
msgstr "Map %1 ymportearje..."

#: filter_kmail_maildir.cxx:206 filter_kmail_maildir.cxx:211
#: filter_plain.cxx:67 filter_plain.cxx:71 filter_sylpheed.cxx:153
#: filter_sylpheed.cxx:158
#, c-format
msgid "Could not import %1"
msgstr "Koe %1 net ymportearje"

#: filter_lnotes.cxx:30
msgid "Import Lotus Notes Emails"
msgstr "E-mailberjochten fan Lotus Notes ymportearje"

#: filter_lnotes.cxx:32
msgid ""
"<p><b>Lotus Notes Structured Text mail import filter</b></p><p>This filter "
"will import Structured Text files from an exported Lotus Notes email client "
"into KMail. Use this filter if you want to import mails from Lotus or other "
"mailers that use the Lotus Notes Structured Text format.</p><p><b>Note:</b> "
"Since it is possible to recreate the folder structure, the imported messages "
"will be stored in subfolders under: \"LNotes-Import\", in your local folder, "
"named using the names of the files the messages came from.</p>"
msgstr ""
"<p><b>Ymportfilter foar Lotus Notes Structured Text</b></p> <p>Dit filter "
"sil Structured Text-triemmen fan Lotus Notes nei KMail ymportearje. Brûk dit "
"filter at jo e-mailberjochten fan Lotus Notes, of oare programma's dy't dit "
"triemformaat stypje, ymportearje wolle en foar oare e-mailprogramma's dy't "
"dit standert UNIX-formaat brûke.</p> <p><b>Opmerking:</b> Omdat it mooglik "
"is om de mappestruktuer opnij oan te meitsjen sille de ymportearre "
"berjochten yn submappen setten wurde ûnder: \"LNotes-Import\".</p>"

#: filter_lnotes.cxx:55
msgid "All Files (*)"
msgstr "Alle triemmen (*)"

#: filter_lnotes.cxx:64
#, c-format
msgid "Importing emails from %1"
msgstr "E-mailberjochten fan %1 wurde ymportearre"

#: filter_lnotes.cxx:109 filter_pmail.cxx:279
#, c-format
msgid "Message %1"
msgstr "Berjocht %1"

#: filter_mailapp.cxx:32
msgid "Import From OS X Mail"
msgstr "Fan OS X Mail ymportearje"

#: filter_mailapp.cxx:34
msgid ""
"<p><b>OS X Mail Import Filter</b></p><p>This filter imports e-mails from the "
"Mail client in Apple Mac OS X.</p>"
msgstr ""
"<p><b>Ymportfilter foar OS X Mail</b></p><p> Dit filter ymportearret e-"
"mailberjochten fan it e-mailprogramma fan Apple Mac OS X.</p>"

#: filter_mailapp.cxx:129 filter_mbox.cxx:135
msgid ""
"_n: 1 duplicate message not imported to folder %1 in KMail\n"
"%n duplicate messages not imported to folder %1 in KMail"
msgstr ""
"1 dûbel berjocht waard net ymportearre yn de map %1 fan KMail.\n"
"%n dûbele berjochten waarden net ymportearre yn de map %1 fan KMail."

#: filter_mbox.cxx:28
msgid "Import mbox Files (UNIX, Evolution)"
msgstr "mbox-triemmen ymportearje (UNIX, Evolution)"

#: filter_mbox.cxx:30
msgid ""
"<p><b>mbox import filter</b></p><p>This filter will import mbox files into "
"KMail. Use this filter if you want to import mails from Ximian Evolution or "
"other mailers that use this traditional UNIX format.</p><p><b>Note:</b> "
"Emails will be imported into folders named after the file they came from, "
"prefixed with MBOX-</p>"
msgstr ""
"<p><b>mbox ymportfilter</b></p> <p>Dit filter sil mbox-triemmen yn KMail "
"ymportearje. Brûk dit filter as jo e-mailberjochten fan Ximian Evolution "
"ymportearje wolle en foar oare e-mailprogramma's dy't dit standert UNIX-"
"formaat brûke.</p> <p><b>Opmerking:</b> De berjochten sille ymportearre "
"wurde nei mappen dy't neamd wurde nei de triem dêr't de berjochten úthelle "
"wurde, mei as foarheaksel MBOX-.</p>"

#: filter_mbox.cxx:48
msgid "mbox Files (*)"
msgstr "mbox Triemmen (*)"

#: filter_oe.cxx:40
msgid "Import Outlook Express Emails"
msgstr "Berjochten fan Outlook Express ymportearje"

#: filter_oe.cxx:42
msgid ""
"<p><b>Outlook Express 4/5/6 import filter</b></p><p>You will need to locate "
"the folder where the mailbox has been stored by searching for .dbx or .mbx "
"files under <ul><li><i>C:\\Windows\\Application Data</i> in Windows "
"9x<li><i>Documents and Settings</i> in Windows 2000 or later</ul></"
"p><p><b>Note:</b> Since it is possible to recreate the folder structure, the "
"folders from Outlook Express 5 and 6 will be stored under: \"OE-Import\" in "
"your local folder.</p>"
msgstr ""
"<p><b>Outlook Express 4/5/6 ymportfilter</b></p> <p>Jo moatte de map "
"opfreegje wêr't jo postvak opslein is troch nei .dbx- of .mbx-triemmen te "
"sykjen ûnder <ul> <li><i>C:\\Windows\\Application Data</i> yn Windows 9x "
"<li><i>Documents and Settings</i> yn Windows 2000 of nijer</ul></"
"p><p><b>Opmerking:</b> Omdat it mooglik is om de mappestruktuer opnij oan te "
"meitsjen, sille de mappen fan Outlook Express 5 en 6 setten wurde ûnder \"OE-"
"Import\" yn jo lokale map.</p>"

#: filter_oe.cxx:67
#, c-format
msgid "No Outlook Express mailboxes found in directory %1."
msgstr "Der binne gjin postbustriemmen fan Outlook Express fûn yn de map %1."

#: filter_oe.cxx:82
msgid "Import folder structure..."
msgstr "Mappestruktuer ymportearje..."

#: filter_oe.cxx:101
msgid "Finished importing Outlook Express emails"
msgstr "De ymport fan Outlook Expres-berjochten is klear."

#: filter_oe.cxx:119
#, c-format
msgid "Unable to open mailbox %1"
msgstr "Postbus %1 koe net iepene wurde."

#: filter_oe.cxx:130
#, c-format
msgid "Importing OE4 Mailbox %1"
msgstr "OE4-postbus %1 wurdt ymportearre"

#: filter_oe.cxx:144
#, c-format
msgid "Importing OE5+ Mailbox %1"
msgstr "OE5-postfak %1 wurdt ymportearre"

#: filter_oe.cxx:150
#, c-format
msgid "Importing OE5+ Folder file %1"
msgstr "OE5 wurdt ymportearre mei  maptriem %1"

#: filter_opera.cxx:28
msgid "Import Opera Emails"
msgstr "Berjochten fan Opera ymportearje"

# account=?
#: filter_opera.cxx:30
msgid ""
"<p><b>Opera email import filter</b></p><p>This filter will import mails from "
"Opera mail folder. Use this filter if you want to import all mails within a "
"account in the Opera maildir.</p><p>Select the directory of the account "
"(usually ~/.opera/mail/store/account*).</p><p><b>Note:</b> Emails will be "
"imported into a folder named after the account they came from, prefixed with "
"OPERA-</p>"
msgstr ""
"<p><b>Opera ymportfilter</b></p> <p>Dit filter ymportearret e-mailberjochten "
"fan in Opera berjochtemap. Brûk dit filter om alle berjochten te "
"ymportearjen fan in beskate account yn de maildir fan Opera.</p> "
"<p>Selektearje de map fan it akkount (ornaris ûnder ~/.opera/mail/store/"
"account*).</p> <p><b>Opmerking:</b> De e-mailberjochten wurde yn in map "
"setten mei in namme oan de hân fan it account dêr't se by hearre, foarôfgien "
"troch OPERA-</p>"

#: filter_opera.cxx:75 filter_outlook.cxx:45 filter_plain.cxx:51
#: filter_pmail.cxx:61
msgid "Counting files..."
msgstr "Triemmen wurde teld..."

#: filter_opera.cxx:82 filter_outlook.cxx:49 filter_plain.cxx:55
msgid "Importing new mail files..."
msgstr "Nije e-mailtriemmen wurde ymportearre..."

#: filter_outlook.cxx:28
msgid "Import Outlook Emails"
msgstr "Bejochten fan Outlook ymportearje"

#: filter_outlook.cxx:30
msgid ""
"<p><b>Outlook email import filter</b></p><p>This filter will import mails "
"from a Outlook pst-file. You will need to locate the folder where the pst-"
"file has been stored by searching for .pst files under: <i>C:\\Documents and "
"Settings</i> in Windows 2000 or later</p><p><b>Note:</b> Emails will be "
"imported into a folder named after the account they came from, prefixed with "
"OUTLOOK-</p>"
msgstr ""
"<p><b>Outlook ymportfilter</b></p> <p>Dit filter ymportearret berjochten út "
"in pst-bestand fan Outlook. Jo moatte de map opsykje mei it pst-triem ûnder: "
"<i>C:\\Documents and Settings</i> yn Windows 2000 of letter.</p> "
"<p><b>Opmerking:</b> E-mailberjochten wurde yn in map dien dy't nei it "
"account ferneamd wurdt, foarôfgien mei OUTLOOK-.</p>"

#: filter_outlook.cxx:46
msgid "Counting mail..."
msgstr "Berjochten wurde teld..."

#: filter_outlook.cxx:47
msgid "Counting directories..."
msgstr "Mappen wurde teld..."

#: filter_outlook.cxx:48
msgid "Counting folders..."
msgstr "Mappen wurde teld..."

#: filter_plain.cxx:27
msgid "Import Plain Text Emails"
msgstr "E-mailberjochten yn platte-tekst ymportearje"

#: filter_plain.cxx:29
msgid ""
"<p>Select the directory containing the emails on your system. The emails are "
"placed in a folder with the same name as the directory they were in, "
"prefixed by PLAIN-</p><p>This filter will import all .msg, .eml and .txt "
"emails.</p>"
msgstr ""
"<p> Selektearje de map op jo kompjûter mei de e-mailberjochten. De e-"
"mailbejochten wurde opslein yn in triem dat deselde namme hat as de map "
"dêr't se útkomme, mei as foarheaksel PLAIN-</p> <p>Dit filter ymportearret "
"alle .msg .eml en .txt-e-mailberjochten.</p>"

#: filter_pmail.cxx:31
msgid "Import Folders From Pegasus-Mail"
msgstr "Mappen fan Pegasus Mail ymportearje"

#: filter_pmail.cxx:33
msgid ""
"<p>Select the Pegasus-Mail directory on your system (containing *.CNM, *.PMM "
"and *.MBX files). On many systems this is stored in C:\\pmail\\mail or C:"
"\\pmail\\mail\\admin</p><p><b>Note:</b> Since it is possible to recreate the "
"folder structure, the folders will be stored under: \"PegasusMail-Import\".</"
"p>"
msgstr ""
"<p>Selektearje de map mei Pegasus Mail op jo systeem. Yn dizze map sitte de "
"CNM-, PMM- en MBX-triemmen. Op in soad kompjûters sitten dizze triemmen yn C:"
"\\PMail\\mail\\admin</p> <p><b>Opmerking:</b> Omdat de mappestruktuer opnij "
"oanmakke wurde kin, sille de mappen ûnderbrocht wurde yn: \"PegasusMail-"
"Import\".</p>"

#: filter_pmail.cxx:69
msgid ""
"Cannot parse the folder structure; continuing import without subfolder "
"support."
msgstr ""
"Koe de mappestruktuer net ûntlede, de ymport wurdt fuortset sûnder stypjen "
"foar submappen."

#: filter_pmail.cxx:72
msgid "Importing new mail files ('.cnm')..."
msgstr "Nije e-mailbestannen wurde ymportearre ('.cnm') ..."

#: filter_pmail.cxx:74
msgid "Importing mail folders ('.pmm')..."
msgstr "E-mailmappen wurde ymportearre ( '.pmm') ..."

#: filter_pmail.cxx:76
msgid "Importing 'UNIX' mail folders ('.mbx')..."
msgstr "UNIX e-mailmappen wurden ymportearre ('.mbx') ..."

#: filter_pmail.cxx:175 filter_pmail.cxx:255
#, c-format
msgid "Importing %1"
msgstr "Dwaande mei it ymportearjen fan %1"

#: filter_pmail.cxx:290
msgid "Parsing the folder structure..."
msgstr "De mappestruktuer wurdt ûntlede..."

#: filter_sylpheed.cxx:27
msgid "Import Sylpheed Maildirs and Folder Structure"
msgstr "Berjochten en mappestruktuer fan Sylpheed ymportearje"

#: filter_sylpheed.cxx:29
msgid ""
"<p><b>Sylpheed import filter</b></p><p>Select the base directory of the "
"Sylpheed mailfolder you want to import (usually: ~/Mail ).</p><p>Since it is "
"possible to recreate the folder structure, the folders will be stored under: "
"\"Sylpheed-Import\" in your local folder.</p><p>This filter also recreates "
"the status of message, e.g. new or forwarded."
msgstr ""
"<p><b>Sylpheed ymportfilter</b></p> <p>Selektearje de map mei berjochten "
"dy't jo ymportearje wolle (ornaris: ~/Mail ).</p> <p>Omdat it mooglik is om "
"in nije mappestruktuer te meitsjen sille de mappen teplak setten wurde ûnder "
"\"Sylpheed-Import\" in jo lokale map.</p> <p>Dizze map makket ek in nije "
"status oan foar berjochten, bygelyks 'nij' of 'trochstjoerd'."

#: filter_thebat.cxx:33
msgid "Import The Bat! Mails and Folder Structure"
msgstr "Berjochten en mappestruktuer fan The Bat! ymportearje"

# is der in Frysk alternatyf foar account?
#: filter_thebat.cxx:35
msgid ""
"<p><b>The Bat! import filter</b></p><p>Select the base directory of the 'The "
"Bat!' local mailfolder you want to import.</p><p><b>Note:</b> This filter "
"imports the *.tbb-files from 'The Bat!' local folder, e.g. from POP "
"accounts, and not from IMAP/DIMAP accounts.</p><p>Since it is possible to "
"recreate the folder structure, the folders will be stored under: \"TheBat-"
"Import\" in your local account.</p>"
msgstr ""
"<p><b>Ymportfilter foar The Bat!</b></p> <p>Selektearje de haadmap fan de "
"berjochtemappen fan The Bat! dy't jo ymportearje wolle.</p> "
"<p><b>Opmerkingen:</b> Dit filter ymportearret de *.tbb-triemmen út de "
"lokale mappen fan The Bat! lykas dy fan POP-accounts. Dizze wurde net "
"ymportearre foar IMAP/DIMAP-accounts.</p> <p>Omdat it mooglik is om in nije "
"mappestruktuer oan te meitsjen wurde de mappen yn de map \"TheBat-Ymport\" "
"yn jo lokale akkount setten.</p>"

#: filter_thunderbird.cxx:28
msgid "Import Thunderbird/Mozilla Local Mails and Folder Structure"
msgstr "Berjochten en mappestruktuer fan Thunderbird/Mozilla ymportearje"

#: filter_thunderbird.cxx:30
msgid ""
"<p><b>Thunderbird/Mozilla import filter</b></p><p>Select your base "
"Thunderbird/Mozilla mailfolder (usually ~/.thunderbird/*.default/Mail/Local "
"Folders/).</p><p><b>Note:</b> Never choose a Folder which <u>does not</u> "
"contain mbox-files (for example, a maildir): if you do, you will get many "
"new folders.</p><p>Since it is possible to recreate the folder structure, "
"the folders will be stored under: \"Thunderbird-Import\".</p>"
msgstr ""
"<p><b>Thunderbird/Mozilla ymportfilter</b></p> <p>Selektearje de haadmap mei "
"berjochten fan Thunderbird/Mozilla (ornaris is dat ~/.thunderbird/*.default/"
"Mail/Local Folders/).</p> <p><b>Opmerking:</b> Kies noait in map wêryn't "
"<u>gjin</u> mbox-triemmen sitte (bygelyks maildir). At jo dit dochs dogge "
"krije jo in soad nije mappen.</p> <p>It is mooglik om in nije mappestruktuer "
"oan te meitsjen, de mappen sille yn \"Thunderbird-Import\" setten wurde.</p>"

#: filters.cxx:145 filters.cxx:180 filters.cxx:208
msgid ""
"<b>Fatal:</b> Unable to start KMail for DCOP communication. Make sure "
"<i>kmail</i> is installed."
msgstr ""
"<b>Fataal:</b> Kmail kin net opstarten wurde foar DCOP-kommunikaasje. "
"Kontrolearje oft <i>kmail</i>ynstallearre is."

#: filters.cxx:153 filters.cxx:188
msgid "Cannot make folder %1 in KMail"
msgstr "Map %1 kin net yn KMail oanmakke wurde"

#: filters.cxx:156 filters.cxx:191
msgid "Cannot add message to folder %1 in KMail"
msgstr "It berjocht kin net oan de map %1 yn KMail tafoege wurde"

#: filters.cxx:162 filters.cxx:194
msgid "Error while adding message to folder %1 in KMail"
msgstr "Fout by it tafoegjen fan berjocht oan de map %1 yn KMail"

#: kimportpagedlg.ui:91
#, no-c-format
msgid "From:"
msgstr "Fan:"

#: kimportpagedlg.ui:99
#, no-c-format
msgid "To:"
msgstr "Oan:"

#: kimportpagedlg.ui:107
#, no-c-format
msgid "Current:"
msgstr "No:"

#: kimportpagedlg.ui:115
#, no-c-format
msgid "Importing in progress..."
msgstr "Ymport wurdt útfierd..."

#: kimportpagedlg.ui:134 kimportpagedlg.ui:150 kimportpagedlg.ui:174
#, no-c-format
msgid "..."
msgstr "..."

#: kimportpagedlg.ui:158
#, no-c-format
msgid "Total:"
msgstr "Totaal:"

#: kimportpagedlg.ui:199
#, no-c-format
msgid "Click 'Back' to import more emails or contacts"
msgstr ""
"Klik op de knop 'Tebek' om mear e-mailberjochten of kontaktpersoanen te "
"ymportearjen"

#: kselfilterpagedlg.ui:91
#, no-c-format
msgid ""
"<b>Welcome to KMailCVT - The KMail Import Tool</b>\n"
"<br><br>\n"
"This program will help you import your email from your previous email "
"program into KMail.<br><br><br><br>\n"
" Please select the program you would like to import from, then click 'Next'."
msgstr ""
"<b>Wolkom by KMailCVT, in ymportprogramma foar KMail.</b>\n"
"<br><br> Dit programma sil jo helpe by it ymportearjen fan e-mailberjochten "
"út jo foarige e-mailprogramma nei KMail.<br><br><br><br>\n"
" Selektearje it programma dêr't jo de berjochten út ymportearje wolle, en "
"klik op \"Folgjende\"."

#: kselfilterpagedlg.ui:133
#, no-c-format
msgid "Remove &duplicate messages during import"
msgstr "&Dûbele bejochten fuortsmite by it ymportearjen"