summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/tde-i18n-gl/messages/tdetoys/amor.po
blob: 840af5a473e2bf0af563d110e93f02967ca0c44a (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
# translation of amor.po to Galician
# Copyright (C) 2004, 2005, 2006 Free Software Foundation, Inc.
#
# Jorge Baz López <lussac@mundo-r.com>, 2004.
# Marce <mvillarino@users.sourceforge.net>, 2005.
# mvillarino <mvillarino@users.sourceforge.net>, 2006.
# Xabi G. Feal <xabigf@gmx.net>, 2006.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: amor\n"
"POT-Creation-Date: 2018-12-22 19:38+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2006-12-30 13:29+0100\n"
"Last-Translator: Xabi G. Feal <xabigf@gmx.net>\n"
"Language-Team: Galician <trasno@ceu.fi.udc.es>\n"
"Language: gl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"

#: _translatorinfo:1
msgid ""
"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
"Your names"
msgstr "mvillarino, Leandro Regueiro"

#: _translatorinfo:2
msgid ""
"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
"Your emails"
msgstr "mvillarino@users.sourceforge.net, unho@gulo.org"

#: data/tips-en:1
msgid "Don't run with scissors."
msgstr "Nunca corras cunhas tesoiras."

#: data/tips-en:3
msgid "Never trust car salesmen or politicians."
msgstr "Nunca lle deixes o coche a un home de negócios ou a un político."

#: data/tips-en:5
msgid ""
"Real programmers don't comment their code. It was hard to write, it should "
"be hard to understand."
msgstr ""
"Os verdadeiros programadores non comentan o seu código. Foi difícil escrebé-"
"lo, e debe ser difícil de comprender."

#: data/tips-en:7
msgid ""
"It is much easier to suggest solutions when you know nothing about the "
"problem."
msgstr ""
"E moito máis fácil suxerir solucións cando non sabes nada acerca do problema."

#: data/tips-en:9
msgid "You can never have too much memory or disk space."
msgstr "Nunca terá suficiente memória ou espazo no disco."

#: data/tips-en:11
msgid "The answer is 42."
msgstr "A resposta é 42."

#: data/tips-en:13
msgid "It's not a bug. It's a misfeature."
msgstr "Non e un erro. É unha funcionalidade anómala."

#: data/tips-en:15
msgid "Help stamp out and abolish redundancy."
msgstr "Axude a exterminar e abolir á redundáncia."

#: data/tips-en:17
msgid ""
"To maximize a window vertically, click the maximize button with the middle "
"mouse button."
msgstr ""
"Para maximizar verticalmente unha fiestra, prema o botón de maximizar co "
"botón central do rato."

#: data/tips-en:19
msgid "You can use Alt+Tab to switch between applications."
msgstr "Pode usar Alt+Tab para cambiar de aplicación."

#: data/tips-en:21
msgid ""
"Press Ctrl+Esc to show the applications running in your current session."
msgstr ""
"Prema Ctrl+Esc para ver as aplicacións que se están executando na sesión "
"actual."

#: data/tips-en:23
msgid "Alt+F2 displays a small window that you can type a command into."
msgstr ""
"Se preme Alt+F2 aparecerá unha fiestra na que pode introducir un comando "
"para executá-lo."

#: data/tips-en:25
msgid "Ctrl+F1 to Ctrl+F8 can be used to switch virtual desktops."
msgstr ""
"Pode usar as combinacións Ctrl+F1 a Ctrl+F8 para cambiar de escritório "
"virtual."

#: data/tips-en:27
msgid "You can move buttons on the panel using the middle mouse button."
msgstr "Pode mover os botóns do painel usando o botón central do rato."

#: data/tips-en:29
msgid "Alt+F1 pops-up the system menu."
msgstr "Se preme Alt+F1 aparecerá o menu do sistema."

#: data/tips-en:31
msgid ""
"Ctrl+Alt+Esc can be used to kill an application that has stopped responding."
msgstr ""
"Pode usar Ctrl+Alt+Esc para matar unha aplicación que deixou de responder."

#: data/tips-en:33
msgid ""
"If you leave TDE applications open when you logout, they will be restarted "
"automatically when you log back in."
msgstr ""
"Se deixa abertas aplicacións de TDE cando sai do sistema, abrirán-se "
"automáticamente cando volte a entrar no sistema."

#: data/tips-en:35
#, fuzzy
msgid "The KDE file manager is also a web browser and an FTP client."
msgstr ""
"O xestor de ficheiros de TDE é tamén un navegador web e un cliente de FTP."

#: data/tips-en:37
msgid ""
"Applications can display messages and tips in an Amor bubble using the "
"showMessage() and\n"
"showTip() DCOP calls"
msgstr ""
"As aplicacións poden mostrar mensaxes e axudas nunha aborbulla de Amor "
"usando\n"
"as chamadas DCOP showMessage() e showTip()"

#: amor.cpp:325
msgid "Error reading theme: "
msgstr "Erro ao ler o tema: "

#: amor.cpp:339 amor.cpp:348
msgid "Error reading group: "
msgstr "Erro ao ler o grupo: "

#: amor.cpp:613
msgid "&Configure..."
msgstr "&Configurar..."

#: amor.cpp:615
msgid "&Help"
msgstr ""

#: amor.cpp:616
msgid "&Quit"
msgstr ""

#: amor.cpp:751
msgid ""
"Amor Version %1\n"
"\n"
msgstr ""
"Versión %1 de Amor\n"
"\n"

#: amor.cpp:752
msgid ""
"Amusing Misuse Of Resources\n"
"\n"
msgstr ""
"\"Amusing Misuse of Resources\"\n"
"(Desperdício Entretido de Recursos)\n"
"\n"

#: amor.cpp:753
msgid ""
"Copyright (c) 1999 Martin R. Jones <mjones@kde.org>\n"
"\n"
msgstr ""
"Copyright (c) 1999 Martin R. Jones <mjones@kde.org>\n"
"\n"

#: amor.cpp:754
msgid "Original Author: Martin R. Jones <mjones@kde.org>\n"
msgstr "Autor Orixinal: 1999 Martin R. Jones <mjones@kde.org>\n"

#: amor.cpp:755
msgid "Current Maintainer: Gerardo Puga <gpuga@gioia.ing.unlp.edu.ar>\n"
msgstr "Mantedor Actual: Gerardo Puga <gpuga@gioia.ing.unlp.edu.ar>\n"

#: amor.cpp:757
msgid "About Amor"
msgstr "Acerca de Amor"

#: amordialog.cpp:46
msgid "Options"
msgstr ""

#: amordialog.cpp:57
msgid "Theme:"
msgstr "Tema:"

#: amordialog.cpp:74
msgid "Offset:"
msgstr "Desprazamento:"

#: amordialog.cpp:81
msgid "Always on top"
msgstr "Sempre enriba"

#: amordialog.cpp:85
msgid "Show random tips"
msgstr "Mostrar consellos ao chou"

#: amordialog.cpp:89
msgid "Use a random character"
msgstr "Utilizar unha personaxe aleatória"

#: amordialog.cpp:93
msgid "Allow application tips"
msgstr "Activar os consellos das aplicacións"

#: amortips.cpp:82
msgid "No tip"
msgstr "Sen consellos"

#: main.cpp:43
msgid "TDE creature for your desktop"
msgstr "Criatura de TDE para o seu escritório"

#: main.cpp:47
msgid "amor"
msgstr "amor"

#: main.cpp:51
msgid "Current maintainer"
msgstr "Mantedor Actual "