summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/tde-i18n-kk/messages/tdepim/kres_groupwise.po
blob: c677e85a32ad94aa589d5dcf81017db0a652dee1 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
# translation of kres_groupwise.po to Kazakh
#
# Sairan Kikkarin <sairan@computer.org>, 2007.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: kres_groupwise\n"
"POT-Creation-Date: 2014-09-29 12:06-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2007-04-21 17:19+0600\n"
"Last-Translator: Sairan Kikkarin <sairan@computer.org>\n"
"Language-Team: Kazakh\n"
"Language: \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0\n"

#: _translatorinfo.cpp:1
msgid ""
"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
"Your names"
msgstr "Сайран Киккарин"

#: _translatorinfo.cpp:3
msgid ""
"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
"Your emails"
msgstr "sairan@computer.org"

#: kcal_resourcegroupwise.cpp:167
msgid "Downloading calendar"
msgstr "Күнтізбені жүктеп алу"

#: kcal_resourcegroupwise.cpp:192
msgid "Error parsing calendar data."
msgstr "Күнтізбе деректерін талдау қатесі."

#: kcal_resourcegroupwise.cpp:248
msgid "Unable to login to server: "
msgstr "Келесі серверге кіру болмады: "

#: kcal_resourcegroupwise.cpp:282
msgid "Added"
msgstr "Қосылды"

#: kcal_resourcegroupwise.cpp:283
msgid "Changed"
msgstr "Өзгертілді"

#: kcal_resourcegroupwise.cpp:284
msgid "Deleted"
msgstr "Өшірілді"

#: kcal_resourcegroupwiseconfig.cpp:50 tdeabc_resourcegroupwiseconfig.cpp:64
msgid "URL:"
msgstr "URL-і:"

#: kcal_resourcegroupwiseconfig.cpp:55 tdeabc_resourcegroupwiseconfig.cpp:70
msgid "User:"
msgstr "Пайдаланушы:"

#: kcal_resourcegroupwiseconfig.cpp:60 tdeabc_resourcegroupwiseconfig.cpp:76
msgid "Password:"
msgstr "Паролі:"

#: kcal_resourcegroupwiseconfig.cpp:66
msgid "View User Settings"
msgstr "Пайдаланушының параметрлері"

#: kcal_resourcegroupwiseconfig.cpp:126
msgid "GroupWise Settings"
msgstr "GroupWise параметрлері"

#. i18n: file groupwisesettingswidgetbase.ui line 22
#: rc.cpp:3 soap/contactconverter.cpp:264
#, no-c-format
msgid "Group"
msgstr "Тобы"

#. i18n: file groupwisesettingswidgetbase.ui line 33
#: rc.cpp:6
#, no-c-format
msgid "Setting"
msgstr "Параметрі"

#. i18n: file groupwisesettingswidgetbase.ui line 44
#: rc.cpp:9
#, no-c-format
msgid "Value"
msgstr "Мәні"

#. i18n: file groupwisesettingswidgetbase.ui line 55
#: rc.cpp:12
#, no-c-format
msgid "Locked"
msgstr "Бұғатталған"

#. i18n: file tderesources_kcal_groupwise.kcfg line 9
#: rc.cpp:15 rc.cpp:30
#, no-c-format
msgid "Server URL"
msgstr "Сервер URL-і"

#. i18n: file tderesources_kcal_groupwise.kcfg line 10
#: rc.cpp:18 rc.cpp:33
#, no-c-format
msgid "URL of SOAP interface of GroupWise server"
msgstr "GroupWise серверінің SOAP интерфейсінің URL-і"

#. i18n: file tderesources_kcal_groupwise.kcfg line 13
#: rc.cpp:21 rc.cpp:36
#, no-c-format
msgid "User Name"
msgstr "Пайдаланушы"

#. i18n: file tderesources_kcal_groupwise.kcfg line 16
#: rc.cpp:24 rc.cpp:39 soap/soapdebug.cpp:40
#, no-c-format
msgid "Password"
msgstr "Паролі"

#. i18n: file tderesources_kcal_groupwise.kcfg line 19
#: rc.cpp:27
#, no-c-format
msgid "TCP Port"
msgstr "TCP порты"

#. i18n: file tderesources_tdeabc_groupwise.kcfg line 21
#: rc.cpp:42
#, no-c-format
msgid "Ids of Address Books"
msgstr "Адрестік кітапшаларының ID-лері"

#. i18n: file tderesources_tdeabc_groupwise.kcfg line 24
#: rc.cpp:45
#, no-c-format
msgid "Names of Address Books"
msgstr "Адрестік кітапшаларының атаулары"

#. i18n: file tderesources_tdeabc_groupwise.kcfg line 27
#: rc.cpp:48
#, no-c-format
msgid "Personal State of Address Books"
msgstr "Адрестік кітапшаларының дербес деректері"

#. i18n: file tderesources_tdeabc_groupwise.kcfg line 30
#: rc.cpp:51
#, no-c-format
msgid "Frequent Contacts state of Address Books"
msgstr "Адрестік кітапшаларының жиі қолданатын контакттары"

#. i18n: file tderesources_tdeabc_groupwise.kcfg line 33
#: rc.cpp:54
#, no-c-format
msgid "Readable Address Books"
msgstr "Оқылатын адрестік кітапшалары"

#. i18n: file tderesources_tdeabc_groupwise.kcfg line 36
#: rc.cpp:57
#, no-c-format
msgid "Address Book for new Contacts"
msgstr "Жаңа контакттар адрестік кітапшасы"

#. i18n: file tderesources_tdeabc_groupwise.kcfg line 39
#: rc.cpp:60
#, no-c-format
msgid "ID of System Address Book"
msgstr "Жүйелік адрестік кітапшасының ID-і"

#. i18n: file tderesources_tdeabc_groupwise.kcfg line 42
#: rc.cpp:63
#, no-c-format
msgid "Last time the Post Office was rebuilt"
msgstr "Пошта қызметінің соңғы жаңартылған кезі"

#. i18n: file tderesources_tdeabc_groupwise.kcfg line 45
#: rc.cpp:66
#, no-c-format
msgid "The first sequence number of the GW System Address Book held locally"
msgstr "Жергілікті GW жүйелік адрестік кітапшасының алғашқы тізбекті нөмірі"

#. i18n: file tderesources_tdeabc_groupwise.kcfg line 48
#: rc.cpp:69
#, no-c-format
msgid "The last sequence number of the GW System Address Book held locally"
msgstr "Жергілікті GW жүйелік адрестік кітапшасының соңғы тізбекті нөмірі"

#. i18n: file tderesources_tdeabc_groupwise.kcfg line 51
#: rc.cpp:72
#, no-c-format
msgid "Applications which should load the System Address Book"
msgstr "Жүйелік адрестік кітапшасының жүктейтін қолданбалар"

#: tdeabc_resourcegroupwise.cpp:290
#, c-format
msgid "Loading GroupWise resource %1"
msgstr "%1 GroupWise ресурсын жүктеу"

#: tdeabc_resourcegroupwise.cpp:363
msgid "Fetching System Address Book"
msgstr "Жүйелік адрестік кітапшаны алу"

#: tdeabc_resourcegroupwise.cpp:373
msgid "Fetching User Address Books"
msgstr "Пайдаланушының адрестік кітапшаны алу"

#: tdeabc_resourcegroupwise.cpp:443
msgid "Updating System Address Book"
msgstr "Жүйелік адрестік кітапшаны жаңарту"

#: tdeabc_resourcegroupwiseconfig.cpp:88
msgid "Retrieve Address Book List From Server"
msgstr "Адрестік кітапшалар тізімін серверінен алу"

#: tdeabc_resourcegroupwiseconfig.cpp:92
msgid "Address Book"
msgstr "Адрестік кітапша"

#: tdeabc_resourcegroupwiseconfig.cpp:93
msgid "Personal"
msgstr "Дербес"

#: tdeabc_resourcegroupwiseconfig.cpp:94
msgid "Frequent Contacts"
msgstr "Жиі қолданатын контакттар"

#: tdeabc_resourcegroupwiseconfig.cpp:99
msgid "Address book for new contacts:"
msgstr "Жаңа контакттар адрестік кітапшасы:"

#: soap/contactconverter.cpp:251
msgid "Resource"
msgstr "Ресурсы"

#: soap/groupwiseserver.cpp:135 soap/groupwiseserver.cpp:152
#, c-format
msgid "Connect failed: %1."
msgstr "Қосылым жаңылысы: %1."

#: soap/groupwiseserver.cpp:344
msgid "Login failed, but the GroupWise server did not report an error"
msgstr "Кіру болмады, бірақ GroupWise сервері қате туралы хабарлаған жоқ"

#: soap/groupwiseserver.cpp:1448
msgid "SSL Error"
msgstr "SSL қатесі"

#: soap/gwjobs.cpp:124
#, c-format
msgid "Unable to read GroupWise address book: %1"
msgstr "GroupWise адрестік кітапшасы оқылмады: %1"

#: soap/gwjobs.cpp:616
msgid "Unable to read GroupWise address book: reading %1 returned no items."
msgstr ""
"GroupWise адрестік кітапшасы оқылмады: %1 оқу әрекеті ештеңе қайтармады."

#: soap/incidenceconverter.cpp:231
msgid "Novell GroupWise does not support locations for to-dos."
msgstr "Novell GroupWise жоспардың орны дегенін белгілемейді."

#: soap/ksslsocket.cpp:324
msgid ""
"The IP address of the host %1 does not match the one the certificate was issued "
"to."
msgstr "%1 хосттың IP адресі бір куәлікке де сәйкес келмейді."

#: soap/ksslsocket.cpp:329 soap/ksslsocket.cpp:339 soap/ksslsocket.cpp:355
msgid "Server Authentication"
msgstr "Сервер аутентификациясы"

#: soap/ksslsocket.cpp:330 soap/ksslsocket.cpp:340
msgid "&Details"
msgstr "&Егжей-тегжейлері"

#: soap/ksslsocket.cpp:335
msgid "The server certificate failed the authenticity test (%1)."
msgstr "Сервер тексерілгенде (%1) куәлікке сәйкес келмеді."

#: soap/ksslsocket.cpp:352
msgid ""
"Would you like to accept this certificate forever without being prompted?"
msgstr "Бұл куәлікті, енді сұралмайтын қылып, әбден қабылдайсыз ба?"

#: soap/ksslsocket.cpp:356
msgid "&Forever"
msgstr "Ә&бден"

#: soap/ksslsocket.cpp:357
msgid "&Current Sessions Only"
msgstr "Басталған &сеанстарға ғана"

#: soap/soapdebug.cpp:36
msgid "Server"
msgstr "Сервері"

#: soap/soapdebug.cpp:38
msgid "User"
msgstr "Пайдаланушы"

#: soap/soapdebug.cpp:42
msgid "Free/Busy user name"
msgstr "Бос/Істе мәліметті пайдаланушысы"

#: soap/soapdebug.cpp:43
msgid "Addressbook identifier"
msgstr "Адрестік кітапшаның идентификаторы"

#: soap/soapdebug.cpp:49
msgid "Groupwise Soap Debug"
msgstr "GroupWise SOAP-ты жөндеу"