summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/tde-i18n-kk/messages/tdeutils/kcmlirc.po
blob: 8c36b6864ce4489e8671959a6f1252519e245494 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
# translation of kcmlirc.po to Kazakh
#
# Sairan Kikkarin <sairan@computer.org>, 2006, 2007.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: kcmlirc\n"
"POT-Creation-Date: 2019-01-13 18:52+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2007-04-28 11:28+0600\n"
"Last-Translator: Sairan Kikkarin <sairan@computer.org>\n"
"Language-Team: Kazakh\n"
"Language: \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0\n"

#: _translatorinfo:1
msgid ""
"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
"Your names"
msgstr "Сайран Киккарин"

#: _translatorinfo:2
msgid ""
"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
"Your emails"
msgstr "sairan@computer.org"

#: addaction.cpp:99
msgid ""
"You did not select a mode of that remote control. Please use %1, or revert "
"back to select a different mode."
msgstr ""
"Бұл ИҚ тұтқаның режімін таңдаған жоқсыз. %1 дегенді қолданыңыз не басқа "
"режімді таңдау үшін оралыңыз."

#: addaction.cpp:101
msgid "Incorrect Remote Control Detected"
msgstr "Жарамсыз қашықтан басқару ИҚ тұтқа байқалды"

#: addaction.cpp:231
msgid "<anonymous>"
msgstr "<анонимді>"

#: addaction.cpp:343
msgid "anonymous"
msgstr "анонимді"

#: editaction.cpp:65 editaction.cpp:108 kcmlirc.cpp:133
msgid "[Exit current mode]"
msgstr "[Қолданыстағы режімнен шығу]"

#: kcmlirc.cpp:56
msgid "TDE Lirc"
msgstr "TDE Lirc"

#: kcmlirc.cpp:56
msgid "The TDE IR Remote Control System"
msgstr "TDE қашықтан басқару ИҚ тұтқалар жүйесі"

#: kcmlirc.cpp:56
msgid ""
"Use this to configure TDE's infrared remote control system in order to "
"control any TDE application with your infrared remote control."
msgstr ""
"Бұнда TDE қолданбаларын қашықтан басқару инфрақызыл тұтқа арқылы басқаруды "
"баптай аласыз."

#: kcmlirc.cpp:58
msgid ""
"<h1>Remote Controls</h1><p>This module allows you to configure bindings "
"between your remote controls and TDE applications. Simply select your remote "
"control and click Add under the Actions/Buttons list. If you want TDE to "
"attempt to automatically assign buttons to a supported application's "
"actions, try clicking the Auto-Populate button.</p><p>To view the recognised "
"applications and remote controls, simply select the <em>Loaded Extensions</"
"em> tab.</p>"
msgstr ""
"<h1>Қашықан басқару ИҚ тұтқалары</h1><p>Бұл модуль TDE қашықтан басқару ИҚ "
"тұтқалардың батырмаларын басуы TDE қолданбалардың қандай әрекетіне сәйкес "
"қойылатынын таңдауға мүмкіндік береді. Тұтқаңызды таңдаңыз да Әрекеттер/"
"Батырмалар тізімінің астындағы Қосу деген батырманы басыңыз. TDE автоматты "
"түрде әрекеттер тұтқаның батырмаларына сәйкес қойылсын десеңіз Авто "
"батырмасына басыңыз.</p><p>Бағдарламаға мәлім қолданбалар мен тұтқалардың "
"түрлерін көру үшін <em>Жүктелген кеңейтулері</em> қойындысын ашыңыз.</p>"

#: kcmlirc.cpp:62
msgid ""
"The Infrared Remote Control software is not currently running. This "
"configuration module will not work properly without it. Would you like to "
"start it now?"
msgstr ""
"Инфрақызыл қашықтан басқарудың бағдарламасы жегілмеген. Онсыз бұл модуль "
"істемейді. Жегуді қалайсыз ба?"

#: kcmlirc.cpp:62
msgid "Software Not Running"
msgstr "Бағдарлама жегілмеген"

#: kcmlirc.cpp:62
msgid "Start"
msgstr "Жегу"

#: kcmlirc.cpp:62 kcmlirc.cpp:67
msgid "Do Not Start"
msgstr "Керегі жоқ"

#: kcmlirc.cpp:67
msgid ""
"Would you like the infrared remote control software to start automatically "
"when you begin TDE?"
msgstr ""
"Қашықтан басқару инфрақызыл тұтқалардың бағдарламасы TDE сеансы басталғанда "
"бірден жегілсін бе?"

#: kcmlirc.cpp:67
msgid "Automatically Start?"
msgstr "Авто жегілсін бе?"

#: kcmlirc.cpp:67
msgid "Start Automatically"
msgstr "Автоматты түрде жегілсін"

#: kcmlirc.cpp:337
msgid "Are you sure you want to remove %1 and all its actions?"
msgstr "%1 және онымен байланысты әрекеттерді өшіргіңіз келгені рас па?"

#: kcmlirc.cpp:337
msgid "Erase Actions?"
msgstr "Әрекеттер өшірілсін бе?"

#: kcmlirc.cpp:359
msgid ""
"You may only drag the selected items onto a mode of the same remote control"
msgstr "Таңдалғандарды тек сол ИҚ тұтқасының режіміне апара аласыз"

#: kcmlirc.cpp:359
msgid "You May Not Drag Here"
msgstr "Мұнда апаруға болмайды"

#: kcmlirc.cpp:381
msgid "Actions <i>always</i> available"
msgstr "Әрекеттер <i>әрқашанда</i> қол жекізуде"

#: kcmlirc.cpp:381
msgid "Actions available only in mode <b>%1</b>"
msgstr "Әрекеттер тек <b>%1</b> режімінде ғана қол жекізеді"

#: addactionbase.ui:94 kcmlirc.cpp:442 kcmlirc.cpp:472 kcmlirc.cpp:477
#, no-c-format
msgid "Applications"
msgstr "Қолданбалар"

#: kcmlirc.cpp:451 kcmlirc.cpp:474 kcmlirc.cpp:487 newmode.ui:25
#, no-c-format
msgid "Remote Controls"
msgstr "ИҚ тұтқалар"

#: kcmlirc.cpp:471 kcmlirc.cpp:485 kcmlirc.cpp:495
msgid "Information on <b>%1</b>:"
msgstr "<b>%1</b> туралы мәлімет:"

#: kcmlirc.cpp:473
msgid "Number of Applications"
msgstr "Қолданбалар саны"

#: kcmlirc.cpp:475
msgid "Number of Remote Controls"
msgstr "ИҚ тұтқалардың саны"

#: kcmlirc.cpp:481 kcmlirc.cpp:491
msgid "Extension Name"
msgstr "Кеңейтудің атауы"

#: kcmlirc.cpp:482 kcmlirc.cpp:492
msgid "Extension Author"
msgstr "Кеңейтудің авторы"

#: kcmlirc.cpp:483
msgid "Application Identifier"
msgstr "Қолданбаның идентификаторы"

#: kcmlirc.cpp:484
msgid "Number of Actions"
msgstr "Әрекеттер саны"

#: kcmlirc.cpp:493
msgid "Remote Control Identifier"
msgstr "ИҚ тұтқаның идентификаторы"

#: kcmlirc.cpp:494
msgid "Number of Buttons"
msgstr "Батырмалар саны"

#: kcmlircbase.ui.h:27
msgid "Remote Control"
msgstr "Қашықтан басқару тұтқасы"

#: kcmlircbase.ui.h:29
msgid "Icon"
msgstr "Таңбаша"

#: addactionbase.ui:17
#, no-c-format
msgid "Add Action"
msgstr "Әрекетті қосу"

#: addactionbase.ui:24
#, no-c-format
msgid "Select Action to Carry Out on Button Press"
msgstr "Батырманы басқанда орындалатын әрекет"

#: addactionbase.ui:60
#, no-c-format
msgid "I wish to select an &application below for usage:"
msgstr "Төмендегі қ&олданбаны пайдалануды таңдаймын:"

#: addactionbase.ui:159
#, no-c-format
msgid "I wish to manually select a &function from a running program"
msgstr "Орындалып жатқан бағдарламаның &функциясын таңдаймын"

#: addactionbase.ui:184
#, no-c-format
msgid "I wish to change the remote control's &mode"
msgstr "ИҚ тұтқаның режі&мін өзгертуді қалаймын"

#: addactionbase.ui:213
#, no-c-format
msgid "Select Button to Configure"
msgstr "Баптайтын батырманы таңдау"

#: addactionbase.ui:224
#, no-c-format
msgid ""
"You are attempting to configure an action for a button on [remote] (in mode "
"[mode]). Press a button on this remote control or select from the list."
msgstr ""
"[Режім] режіміндегі [ИҚ тұтқаның] батырмасын баптаудасыз. Тұтқаның "
"батырмасын басыңыз не тізімнен таңдап алыңыз."

#: addactionbase.ui:258 kcmlircbase.ui:227
#, no-c-format
msgid "Button"
msgstr "Батырма"

#: addactionbase.ui:308 addactionbase.ui:482
#, no-c-format
msgid "Select Program Function"
msgstr "Бағдарламаның функциясын таңдау"

#: addactionbase.ui:324 kcmlircbase.ui:238
#, no-c-format
msgid "Program"
msgstr "Бағдарлама"

#: addactionbase.ui:335
#, no-c-format
msgid "IR Kick"
msgstr "ИҚ тепкін"

#: addactionbase.ui:343
#, no-c-format
msgid "Xine"
msgstr "Xine"

#: addactionbase.ui:351 addactionbase.ui:358
#, no-c-format
msgid "kicker"
msgstr "kicker"

#: addactionbase.ui:367 addactionbase.ui:390
#, no-c-format
msgid "noatun"
msgstr "noatun"

#: addactionbase.ui:374
#, no-c-format
msgid "Marquis"
msgstr "Marquis"

#: addactionbase.ui:382
#, no-c-format
msgid "Noatun"
msgstr "Noatun"

#: addactionbase.ui:429 addactionbase.ui:541 editactionbase.ui:34
#: kcmlircbase.ui:249
#, no-c-format
msgid "Function"
msgstr "Функциясы"

#: addactionbase.ui:440
#, no-c-format
msgid "Parameter"
msgstr "Параметрі"

#: addactionbase.ui:451
#, no-c-format
msgid "Prototype"
msgstr "Прототипі"

#: addactionbase.ui:507
#, no-c-format
msgid "&Perform a function in the application:"
msgstr "О&рындайтын қолданбаның функциясы:"

#: addactionbase.ui:563
#, no-c-format
msgid "Description"
msgstr "Сипаттамасы"

#: addactionbase.ui:594
#, no-c-format
msgid "&Just start the application. Do not do anything else."
msgstr "Қолданбаны жегіп қою. Басқа ештеңе істемеу."

#: addactionbase.ui:623
#, no-c-format
msgid "Populate Parameters"
msgstr "Параметрлерін толтыру"

#: addactionbase.ui:632
#, no-c-format
msgid "Option Description"
msgstr "Параметрлердің сипаттамасы"

#: addactionbase.ui:643
#, no-c-format
msgid "Value"
msgstr "Мәні"

#: addactionbase.ui:654
#, no-c-format
msgid "Type"
msgstr "Түрі"

#: addactionbase.ui:665
#, no-c-format
msgid "Place"
msgstr "Орны"

#: addactionbase.ui:727
#, no-c-format
msgid "Parameter:"
msgstr "Параметрі:"

#: addactionbase.ui:976
#, no-c-format
msgid "Finishing Up"
msgstr "Аяқтау"

#: addactionbase.ui:992
#, no-c-format
msgid "Miscellaneous Options"
msgstr "Түрлі басқа параметрлері"

#: addactionbase.ui:1014
#, no-c-format
msgid "This action is &repeatable if the button is held down"
msgstr "Батырманы басып тұрса әрекеті қай&талана береді"

#: addactionbase.ui:1022
#, no-c-format
msgid "This action causes the application to &start if not already running"
msgstr "Әлі &жегілмесе бұл әрекет қолданбаны жегеді"

#: addactionbase.ui:1058 editactionbase.ui:741
#, no-c-format
msgid "Multiple Instances"
msgstr "Бірнеше дана"

#: addactionbase.ui:1086 editactionbase.ui:769
#, no-c-format
msgid ""
"This application may have multiple instances. In the case of having multiple "
"instances at once when this action should be executed, choose a course of "
"action:"
msgstr ""
"Бұл қолданбаның бірнеше данасы бола алады. Бірнеше данасы бірден орындала "
"алатын болса, әрекеттің орындалатын жолын анықтаңыз:"

#: addactionbase.ui:1123 editactionbase.ui:806
#, no-c-format
msgid "&Ignore the action"
msgstr "Әрекетті &елемеу"

#: addactionbase.ui:1137
#, no-c-format
msgid "Send the action to the instance hi&ghest in the window stacking order"
msgstr "Әрекет терезесі стек кезегінің ж&оғарындағы данасына тапсырылсын"

#: addactionbase.ui:1148 editactionbase.ui:831
#, no-c-format
msgid "Send the action to the instance &lowest in window stacking order"
msgstr "Әрекет терезесі стек кезегінің &төменіндегі данасына тапсырылсын"

#: addactionbase.ui:1159
#, no-c-format
msgid "Send the action to &all instances"
msgstr "Әрекет б&арлық даналарына тапсырылсын"

#: addactionbase.ui:1188
#, no-c-format
msgid "Select Required Mode Change"
msgstr "Керек режімнің ауыстырылуын таңдау"

#: addactionbase.ui:1216
#, no-c-format
msgid "&Switch to mode:"
msgstr "Ауы&сатын режім:"

#: addactionbase.ui:1247
#, no-c-format
msgid "Mode"
msgstr "Режімі"

#: addactionbase.ui:1295
#, no-c-format
msgid "&Exit current mode"
msgstr "Қолданыстағы режімінен &шығу"

#: addactionbase.ui:1323
#, no-c-format
msgid "<b>Options</b>"
msgstr "<b>Параметрлері</b>"

#: addactionbase.ui:1345 editactionbase.ui:694
#, no-c-format
msgid "E&xecute all other actions before mode change (in original mode)"
msgstr ""
"Режімін ауыстыру алдында барлық басқа әрекеттер (ауыстырылатын режімінде) "
"&орындалсын"

#: addactionbase.ui:1356 editactionbase.ui:708
#, no-c-format
msgid "Exec&ute all actions after mode change (in new mode)"
msgstr ""
"Режімін ауыстырған соң барлық басқа әрекеттер (жаңа режімінде) о&рындалсын"

#: editactionbase.ui:16
#, no-c-format
msgid "Edit Action"
msgstr "Әрекетті өзгерту"

#: editactionbase.ui:89
#, no-c-format
msgid "O&bject:"
msgstr "&Нысаны:"

#: editactionbase.ui:125
#, no-c-format
msgid "&Perform function:"
msgstr "О&рындайтын функциясы:"

#: editactionbase.ui:149
#, no-c-format
msgid "Just start application"
msgstr "Қолданбаны жегіп қою"

#: editactionbase.ui:162
#, no-c-format
msgid "Fu&nction:"
msgstr "Фу&нкциясы:"

#: editactionbase.ui:173
#, no-c-format
msgid "&Application:"
msgstr "Қолд&анбасы:"

#: editactionbase.ui:205
#, no-c-format
msgid "&Use application:"
msgstr "&Пайдаланатын қолданба:"

#: editactionbase.ui:219
#, no-c-format
msgid "App&lication:"
msgstr "Қол&данбасы:"

#: editactionbase.ui:230
#, no-c-format
msgid "Use &DCOP:"
msgstr "Қолданатын &DCOP:"

#: editactionbase.ui:518
#, no-c-format
msgid "A&pplication/DCOP options:"
msgstr "Қолдан&ба/DCOP параметрлері:"

#: editactionbase.ui:556
#, no-c-format
msgid "Change &mode to:"
msgstr "Ауысатын режімі:"

#: editactionbase.ui:614
#, no-c-format
msgid "<b>DCOP/Application Action Options</b>"
msgstr "<b>DCOP/Қолданбаның әрекетінің параметрлері</b>"

#: editactionbase.ui:636
#, no-c-format
msgid "&Action repeats if button is held down"
msgstr "Батырма басылып тұрса &әрекет қайталана берсін"

#: editactionbase.ui:644
#, no-c-format
msgid "&Start program/service if not already running"
msgstr "Әлі &жегілмесе қолданба/қызмет жегілсін"

#: editactionbase.ui:669
#, no-c-format
msgid "<b>Mode Change Options</b>"
msgstr "<b>Режімді ауыстыру параметрлері</b>"

#: editactionbase.ui:820
#, no-c-format
msgid "Send the action to the instance hi&ghest in window stacking order"
msgstr "Әрекет терезесі стек кезегінің жо&ғарындағы данасына тапсырылсын"

#: editactionbase.ui:842
#, no-c-format
msgid "Send the action to all i&nstances"
msgstr "Әрекет барлық да&наларына тапсырылсын"

#: editactionbase.ui:889
#, no-c-format
msgid "F1"
msgstr "F1"

#: editmodebase.ui:16
#, no-c-format
msgid "Edit Mode"
msgstr "Режімін өзгерту"

#: editmodebase.ui:27
#, no-c-format
msgid "<b>Description</b>"
msgstr "<b>Сипаттама</b>"

#: editmodebase.ui:57
#, no-c-format
msgid "&Icon for system tray:"
msgstr "Жүйелік сөредегі &таңбашасы:"

#: editmodebase.ui:130
#, no-c-format
msgid "&Mode name:"
msgstr "&Режімінің атауы:"

#: editmodebase.ui:160
#, no-c-format
msgid "<b>Behavior</b>"
msgstr "<b>Қасиеттері</b>"

#: editmodebase.ui:182
#, no-c-format
msgid "Mo&de is the default for its remote control"
msgstr "ИҚ тұтқаның әдеттегі р&ежімі"

#: kcmlircbase.ui:17
#, no-c-format
msgid "Linux Infrared Remote Control"
msgstr "Linux инфрақызыл қашықтан басқару тұтқасы"

#: kcmlircbase.ui:38
#, no-c-format
msgid "Controller Functions"
msgstr "Контроллер функциялары"

#: kcmlircbase.ui:75
#, no-c-format
msgid ""
"There are currently no remote controls available. You must first set up LIRC "
"correctly; see www.lirc.org for more information."
msgstr ""
"Қол жеткізер ИҚ тұтқалары қазір жоқ. Алдымен LIRC бағдарламасын орнату "
"керек, толығырақ www.lirc.org сайтынан қараңыз."

#: kcmlircbase.ui:104
#, no-c-format
msgid "Remote controls and modes:"
msgstr "ИҚ тұтқалар және режімдері:"

#: kcmlircbase.ui:110 kcmlircbase.ui:121
#, no-c-format
msgid "New Column"
msgstr "Жаңа баған"

#: kcmlircbase.ui:176
#, no-c-format
msgid "&Add..."
msgstr "&Қосу..."

#: kcmlircbase.ui:187
#, no-c-format
msgid "&Edit..."
msgstr "Өз&герту..."

#: kcmlircbase.ui:271
#, no-c-format
msgid "Notes"
msgstr "Ескертпелер"

#: kcmlircbase.ui:342
#, no-c-format
msgid "Auto-Populate..."
msgstr "Авто..."

#: kcmlircbase.ui:356
#, no-c-format
msgid "A&dd..."
msgstr "Қ&осу..."

#: kcmlircbase.ui:367
#, no-c-format
msgid "Ed&it..."
msgstr "Өзг&ерту..."

#: kcmlircbase.ui:378
#, no-c-format
msgid "Re&move"
msgstr "Ө&шіру..."

#: kcmlircbase.ui:395
#, no-c-format
msgid "Loaded Extensions"
msgstr "Жүктелген кеңейтулері"

#: kcmlircbase.ui:411 kcmlircbase.ui:452
#, no-c-format
msgid "Name"
msgstr "Атауы"

#: newmode.ui:16
#, no-c-format
msgid "New Mode"
msgstr "Жаңа режім"

#: newmode.ui:54
#, no-c-format
msgid "Name:"
msgstr "Атауы:"

#: selectprofile.ui:16
#, no-c-format
msgid "Select Profile to Add"
msgstr "Қосатын профилін таңдау"

#: selectprofile.ui:25
#, no-c-format
msgid "Profile Name"
msgstr "Профильдің атауы"

#, fuzzy
#~ msgid "Options"
#~ msgstr "<b>Параметрлері</b>"

#, fuzzy
#~ msgid "&Remove"
#~ msgstr "Ө&шіру..."

#, fuzzy
#~ msgid "Information"
#~ msgstr "Әрекетті &елемеу"