summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/tde-i18n-mk/messages/kdeartwork/kwin_art_clients.po
blob: b601514b84b6676a3d7b31dee1a5bb1e59a98363 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
# Copyright (C) 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc.
# translation of twin_art_clients.po to Macedonian
# Zaklina Gjalevska <gjalevska@yahoo.com>, 2006.
# Bozidar Proevski <bobibobi@freemail.com.mk>, 2006.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: twin_art_clients\n"
"POT-Creation-Date: 2005-12-17 03:14+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2006-05-05 21:19+0200\n"
"Last-Translator: Bozidar Proevski <bobibobi@freemail.com.mk>\n"
"Language-Team: Macedonian <mkde-l10n@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.10.2\n"

#: cde/cdeclient.cpp:299
msgid "<center><b>CDE preview</b></center>"
msgstr "<center><b>Преглед на CDE</b></center>"

#: cde/cdeclient.cpp:328 icewm/icewm.cpp:976 icewm/icewm.cpp:980
#: kde1/kde1client.cpp:308 kstep/nextclient.cpp:511
msgid "Menu"
msgstr "Мени"

#: cde/cdeclient.cpp:350 glow/glowclient.cpp:664 icewm/icewm.cpp:1017
#: kde1/kde1client.cpp:346 kstep/nextclient.cpp:502
#: riscos/IconifyButton.cpp:48 system/systemclient.cpp:374
msgid "Minimize"
msgstr "Спушти"

#: cde/cdeclient.cpp:361 cde/cdeclient.cpp:400 glow/glowclient.cpp:606
#: glow/glowclient.cpp:670 icewm/icewm.cpp:1005 icewm/icewm.cpp:1525
#: kde1/kde1client.cpp:358 kde1/kde1client.cpp:444 kstep/nextclient.cpp:481
#: kstep/nextclient.cpp:776 riscos/MaximiseButton.cpp:69
#: riscos/MaximiseButton.cpp:83 system/systemclient.cpp:391
#: system/systemclient.cpp:630
msgid "Maximize"
msgstr "Рашири"

#: cde/config/config.cpp:31
msgid "Text &Alignment"
msgstr "Пор&амнување текст"

#: cde/config/config.cpp:33
msgid "Use these buttons to set the alignment of the titlebar caption text."
msgstr ""
"Користете ги овие копчиња за да го поставите порамнувањето на текстот на "
"насловот во насловната лента."

#: cde/config/config.cpp:35
msgid "Centered"
msgstr "Центрирано"

#: cde/config/config.cpp:39
msgid "Draw window frames using &titlebar colors"
msgstr ""
"Нацртај ги рамките на прозорците користејќи ги боите на насловна&та лента"

#: cde/config/config.cpp:40
msgid ""
"When selected, the window decoration borders are drawn using the titlebar "
"colors. Otherwise, they are drawn using normal border colors instead."
msgstr ""
"Кога е избрано, декоративните рабови на прозорецот се нацртани со користење на "
"боите на насловната лента. Инаку, тие се нацртани со користење на нормални бои "
"за рабови."

#: cde/config/config.cpp:48
msgid ""
"Tip: If you want the look of the original Motif(tm) Window Manager,\n"
"click the \"Buttons\" tab above and remove the help\n"
"and close buttons from the titlebar."
msgstr ""
"Совет: Ако сакате изглед на оригиналниот менаџер на прозорци Motif(tm),\n"
"кликнете горе на ливчето „Копчиња“ и отстранете ги копчињата\n"
"за помош и затворање од насловната лента."

#: glow/glowclient.cpp:586 glow/glowclient.cpp:652 icewm/icewm.cpp:1048
#: icewm/icewm.cpp:1501 kstep/nextclient.cpp:765 riscos/StickyButton.cpp:82
#: system/systemclient.cpp:659
msgid "Not on all desktops"
msgstr "Не на сите површини"

#: glow/glowclient.cpp:591 glow/glowclient.cpp:652 icewm/icewm.cpp:1048
#: icewm/icewm.cpp:1501 kstep/nextclient.cpp:530 kstep/nextclient.cpp:765
#: riscos/StickyButton.cpp:70 riscos/StickyButton.cpp:83
#: system/systemclient.cpp:361 system/systemclient.cpp:659
msgid "On all desktops"
msgstr "На сите површини"

#: glow/glowclient.cpp:718
msgid "<b><center>Glow preview</center></b>"
msgstr "<b><center>Преглед на Отсјај</center></b>"

#: glow/config/glowconfigdialog.cpp:69
msgid "Theme"
msgstr "Тема"

#: glow/config/glowconfigdialog.cpp:70
msgid "Button Size"
msgstr "Големина на копче"

#: glow/config/glowconfigdialog.cpp:80
msgid "Button Glow Colors"
msgstr "Бои на копчиња во Отсјај"

#: glow/config/glowconfigdialog.cpp:161
msgid "Titlebar gradient:"
msgstr "Градиент на насловната лента:"

#: glow/config/glowconfigdialog.cpp:168
msgid "Show resize handle"
msgstr "Прикажи рачка за менување големина"

#: kde1/kde1client.cpp:257
msgid "<center><b>KDE 1 preview</b></center>"
msgstr "<center><b>Преглед на KDE 1</b></center>"

#: kde1/kde1client.cpp:323 kde1/kde1client.cpp:457
msgid "Not On All Desktops"
msgstr "Не на сите површини"

#: kde1/kde1client.cpp:323 kde1/kde1client.cpp:457
msgid "On All Desktops"
msgstr "На сите површини"

#: kde1/kde1client.cpp:606
msgid "<center><b>KDE 1 decoration</b></center>"
msgstr "<center><b>Декорација на KDE 1</b></center>"

#: icewm/icewm.cpp:903 icewm/icewm.cpp:913
msgid "<center><b>IceWM preview</b></center>"
msgstr "<center><b>Преглед на IceWM</b></center>"

#: icewm/icewm.cpp:1036 icewm/icewm.cpp:1536
msgid "Rollup"
msgstr "Смотај"

#: icewm/icewm.cpp:1536
msgid "Rolldown"
msgstr "Одмотај"

#: icewm/config/config.cpp:69
msgid "Make your IceWM selection by clicking on a theme here. "
msgstr "Направете ваш избор на IceWM со кликање на тема тука. "

#: icewm/config/config.cpp:72
msgid "Use theme &title text colors"
msgstr "Користи бои за насловен &текст на тема"

#: icewm/config/config.cpp:75
msgid ""
"When selected, titlebar colors will follow those set in the IceWM theme. If not "
"selected, the current KDE titlebar colors will be used instead."
msgstr ""
"Кога е избрано, боите за насловната лента ќе ги следат оние поставени во "
"IceWM-темата. Ако не е избрано, ќе бидат користени тековните бои за насловна "
"лента на KDE."

#: icewm/config/config.cpp:80
msgid "&Show title bar on top of windows"
msgstr "П&рикажи насловна лента на врвот на прозорците"

#: icewm/config/config.cpp:83
msgid ""
"When selected, all window titlebars will be shown at the top of each window, "
"otherwise they will be shown at the bottom."
msgstr ""
"Кога е избрано, сите насловни ленти на прозорците ќе бидат прикажани на врвот "
"на секој прозорец, инаку ќе бидат прикажани на дното."

#: icewm/config/config.cpp:88
msgid "&Menu button always shows application mini icon"
msgstr "Копчето на &менито секогаш прикажува мала икона на апликацијата"

#: icewm/config/config.cpp:91
msgid ""
"When selected, all titlebar menu buttons will have the application icon shown. "
"If not selected, the current theme's defaults are used instead."
msgstr ""
"Кога е избрано, сите копчиња од менито на насловната лента ќе имаат прикажана "
"икона за апликацијата. Кога не е избрано, се користат стандардните вредности од "
"тековната тема."

#: icewm/config/config.cpp:96
msgid "Open KDE's IceWM theme folder"
msgstr "Отвори папка со IceWM-теми во KDE"

#: icewm/config/config.cpp:99
msgid ""
"Clicking on the link above will cause a window to appear showing the KDE IceWM "
"theme folder. You can add or remove native IceWM themes by uncompressing <b>"
"http://icewm.themes.org/</b> theme files into this folder, or by creating "
"folder symlinks to existing IceWM themes on your system."
msgstr ""
"Кликањето на горниот линк ќе предизвика да се појави прозорец што ја прикажува "
"папката за IceWM-теми во KDE. Можете да додадете или отстраните оригинални "
"IceWM-теми со декомпресирање на датотеките со теми од <b>"
"http://icewm.themes.org/</b> во оваа папка или со креирање на симболички врски "
"до папките со постојните IceWM-теми на вашиот систем."

#: icewm/config/config.cpp:166 icewm/config/config.cpp:208
#: icewm/config/config.cpp:252 icewm/config/config.cpp:267
msgid "Infadel #2 (default)"
msgstr "Infadel бр. 2 (стандардно)"

#: kstep/nextclient.cpp:415
msgid "<center><b>KStep preview</b></center>"
msgstr "<center><b>Преглед на KStep</b></center>"

#: kstep/nextclient.cpp:520 kstep/nextclient.cpp:831
msgid "Shade"
msgstr "Засенчи"

#: kstep/nextclient.cpp:573
msgid "Resize"
msgstr "Промени големина"

#: kstep/nextclient.cpp:831
msgid "Unshade"
msgstr "Отсенчи"

#: kstep/nextclient.cpp:841
msgid "Do not keep above others"
msgstr "Не задржувај над другите"

#: kstep/nextclient.cpp:841 riscos/AboveButton.cpp:48
msgid "Keep above others"
msgstr "Задржи над другите"

#: kstep/nextclient.cpp:852
msgid "Do not keep below others"
msgstr "Не задржувај под другите"

#: kstep/nextclient.cpp:852 riscos/LowerButton.cpp:48
msgid "Keep below others"
msgstr "Задржи под другите"

#: riscos/Manager.cpp:714
msgid "<center><b>RiscOS preview</b></center>"
msgstr "<center><b>Преглед на RiscOS</b></center>"

#: system/systemclient.cpp:307
msgid "<center><b>System++ preview</b></center>"
msgstr "<center><b>Преглед на System++</b></center>"

#: openlook/OpenLook.cpp:362
msgid "<center><b>OpenLook preview</b></center>"
msgstr "<center><b>Преглед на OpenLook</b></center>"