summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/tde-i18n-mk/messages/kdebase/kcmkwindecoration.po
blob: 75e364ba421939f0411ff5d095d60ad1328d7459 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
# translation of kcmkwindecoration.po to Macedonian
# Copyright (C) 2002,2003, 2004, 2005 Free Software Foundation, Inc.
# , 2002
# , 2003
# Novica Nakov <novica@bagra.net.mk>, 2003.
# Bozidar Proevski <bobibobi@freemail.com.mk>, 2004, 2005.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: kcmkwindecoration\n"
"POT-Creation-Date: 2005-10-28 02:43+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2005-07-23 22:03+0200\n"
"Last-Translator: Bozidar Proevski <bobibobi@freemail.com.mk>\n"
"Language-Team: Macedonian <mkde-l10n@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.9.1\n"

#: _translatorinfo.cpp:1
msgid ""
"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
"Your names"
msgstr "Божидар Проевски"

#: _translatorinfo.cpp:3
msgid ""
"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
"Your emails"
msgstr "bobibobi@freemail.com.mk"

#: buttons.cpp:136
msgid "Buttons"
msgstr "Копчиња"

#: buttons.cpp:611
msgid "KDE"
msgstr "KDE"

#: buttons.cpp:663
msgid "%1 (unavailable)"
msgstr "%1 (недостапно)"

#: buttons.cpp:683
msgid ""
"To add or remove titlebar buttons, simply <i>drag</i> "
"items between the available item list and the titlebar preview. Similarly, drag "
"items within the titlebar preview to re-position them."
msgstr ""
"За да додадете или отстраните копчиња на насловната лента, едноставно <i>"
"повлечете ги</i> елементите помеѓу достапната листа и прегледот на насловната "
"лента. Слично, повлечете ги елементите во рамките на прегледот на лентата за да "
"ги им ја смените позицијата."

#: buttons.cpp:780
msgid "Resize"
msgstr "Смени големина"

#: buttons.cpp:784
msgid "Shade"
msgstr "Засенчи"

#: buttons.cpp:788
msgid "Keep Below Others"
msgstr "Задржи под другите"

#: buttons.cpp:792
msgid "Keep Above Others"
msgstr "Задржи над другите"

#: buttons.cpp:800
msgid "Maximize"
msgstr "Рашири"

#: buttons.cpp:804
msgid "Minimize"
msgstr "Спушти"

#: buttons.cpp:812
msgid "On All Desktops"
msgstr "На сите површини"

#: buttons.cpp:816
msgid "Menu"
msgstr "Мени"

#: buttons.cpp:820
msgid "--- spacer ---"
msgstr "--- граничник ---"

#: kwindecoration.cpp:90
msgid ""
"Select the window decoration. This is the look and feel of both the window "
"borders and the window handle."
msgstr ""
"Изберете ја декорацијата на прозорците. Ова е изгледот и чувството и на "
"рабовите на прозорците и на рачката на прозорците."

#: kwindecoration.cpp:95
msgid "Decoration Options"
msgstr "Опции за декорација"

#: kwindecoration.cpp:105
msgid "B&order size:"
msgstr "Г&олемина на работ:"

#: kwindecoration.cpp:108
msgid "Use this combobox to change the border size of the decoration."
msgstr ""
"Користете го ова комбополе за да ја измените големината на работ на "
"декорацијата."

#: kwindecoration.cpp:124
msgid "&Show window button tooltips"
msgstr "&Прикажи совети за копчињата на прозорците"

#: kwindecoration.cpp:126
msgid ""
"Enabling this checkbox will show window button tooltips. If this checkbox is "
"off, no window button tooltips will be shown."
msgstr ""
"Ако ја изберете оваа опција ќе се прикажуваат совети за копчињата на "
"прозорците. Ако не, нема да има никакви информации."

#: kwindecoration.cpp:130
msgid "Use custom titlebar button &positions"
msgstr "Користи сопствени &позиции на копчињата од насловната лента"

#: kwindecoration.cpp:132
msgid ""
"The appropriate settings can be found in the \"Buttons\" Tab; please note that "
"this option is not available on all styles yet."
msgstr ""
"Соодветните поставувања можат да се најдат во ливчето „Копчиња“. Забележете "
"дека оваа опција сѐ уште не е достапна во сите стилови."

#: kwindecoration.cpp:163
msgid "&Window Decoration"
msgstr "&Декорација на прозорците"

#: kwindecoration.cpp:164
msgid "&Buttons"
msgstr "&Копчиња"

#: kwindecoration.cpp:182
msgid "kcmkwindecoration"
msgstr "kcmkwindecoration"

#: kwindecoration.cpp:183
msgid "Window Decoration Control Module"
msgstr "Контролен модул за декорација на прозорците"

#: kwindecoration.cpp:185
msgid "(c) 2001 Karol Szwed"
msgstr "(c) 2001 Karol Szwed"

#: kwindecoration.cpp:237 kwindecoration.cpp:439
msgid "KDE 2"
msgstr "KDE 2"

#: kwindecoration.cpp:266
msgid "Tiny"
msgstr "малечка"

#: kwindecoration.cpp:267
msgid "Normal"
msgstr "нормална"

#: kwindecoration.cpp:268
msgid "Large"
msgstr "голема"

#: kwindecoration.cpp:269
msgid "Very Large"
msgstr "многу голема"

#: kwindecoration.cpp:270
msgid "Huge"
msgstr "огромна"

#: kwindecoration.cpp:271
msgid "Very Huge"
msgstr "многу огромна"

#: kwindecoration.cpp:272
msgid "Oversized"
msgstr "преголема"

#: kwindecoration.cpp:591
msgid ""
"<h1>Window Manager Decoration</h1>"
"<p>This module allows you to choose the window border decorations, as well as "
"titlebar button positions and custom decoration options.</p>"
"To choose a theme for your window decoration click on its name and apply your "
"choice by clicking the \"Apply\" button below. If you do not want to apply your "
"choice you can click the \"Reset\" button to discard your changes."
"<p>You can configure each theme in the \"Configure [...]\" tab. There are "
"different options specific for each theme.</p>"
"<p>In \"General Options (if available)\" you can activate the \"Buttons\" tab "
"by checking the \"Use custom titlebar button positions\" box. In the "
"\"Buttons\" tab you can change the positions of the buttons to your liking.</p>"
msgstr ""
"<h1>Декорација на менаџерот на прозорци</h1>"
"<p>Овој модул ви дозволува да ги изберете декорациите на границите од "
"прозорците, како и позициите на копчињата од насловната лента и сопствени опции "
"за декорација.</p>За да изберете тема за вашата декорација за прозорец кликнете "
"на нејзиното име и потврдете го вашиот избор со кликање на копчето „Примени“ "
"подолу. Ако не сакате да го примените вашиот избор може да кликнете на копчето "
"„Врати“ за да ги отфрлите вашите промени."
"<p>Секоја од темите може да ја конфигурирате во ливчето „Конфигурирај [...]“. "
"Постојат различни опции специфични за секоја тема.</p>"
"<p>Во „Општи опции (ако се достапни)“ може да го активирате ливчето „Копчиња“ "
"со избирање на полето „Користи сопствени позиции на копчињата од насловната "
"лента“. Во ливчето „Копчиња“ може да ги смените позициите на копчињата според "
"вашиот сопствен вкус.</p>"

#: preview.cpp:48
msgid ""
"No preview available.\n"
"Most probably there\n"
"was a problem loading the plugin."
msgstr ""
"Нема достапен преглед.\n"
"Најверојатно имало проблем\n"
"со вчитувањето на приклучокот."

#: preview.cpp:330
msgid "Active Window"
msgstr "Активен прозорец"

#: preview.cpp:330
msgid "Inactive Window"
msgstr "Неактивен прозорец"