summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/tde-i18n-nb/messages/tdepim/kres_groupwise.po
blob: 3ea346f0bc96897e8cbe727fe0fddfb73c9f9379 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
# translation of kres_groupwise.po to Norwegian Bokmål
# Nils Kristian Tomren <project@nilsk.net>, 2005.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: kres_groupwise\n"
"POT-Creation-Date: 2014-09-29 12:06-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2007-03-17 15:26+0100\n"
"Last-Translator: Bjørn Steensrud <bjornst@powertech.no>\n"
"Language-Team: Norwegian Bokmål <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
"Language: \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"

#: _translatorinfo.cpp:1
msgid ""
"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
"Your names"
msgstr "Nils Kristian Tomren, Eskild Hustvedt"

#: _translatorinfo.cpp:3
msgid ""
"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
"Your emails"
msgstr "project@nilsk.net"

#: kcal_resourcegroupwise.cpp:167
msgid "Downloading calendar"
msgstr "Laster ned kalender"

#: kcal_resourcegroupwise.cpp:192
msgid "Error parsing calendar data."
msgstr "Feil under tolking av kalender data."

#: kcal_resourcegroupwise.cpp:248
msgid "Unable to login to server: "
msgstr "Kunne ikke logge inn på tjener: "

#: kcal_resourcegroupwise.cpp:282
msgid "Added"
msgstr "Lagt til"

#: kcal_resourcegroupwise.cpp:283
msgid "Changed"
msgstr "Endret"

#: kcal_resourcegroupwise.cpp:284
msgid "Deleted"
msgstr "Slettet"

#: kcal_resourcegroupwiseconfig.cpp:50 tdeabc_resourcegroupwiseconfig.cpp:64
msgid "URL:"
msgstr "URL:"

#: kcal_resourcegroupwiseconfig.cpp:55 tdeabc_resourcegroupwiseconfig.cpp:70
msgid "User:"
msgstr "Bruker:"

#: kcal_resourcegroupwiseconfig.cpp:60 tdeabc_resourcegroupwiseconfig.cpp:76
msgid "Password:"
msgstr "Passord:"

#: kcal_resourcegroupwiseconfig.cpp:66
msgid "View User Settings"
msgstr "Vis brukerinnstillinger"

#: kcal_resourcegroupwiseconfig.cpp:126
msgid "GroupWise Settings"
msgstr "GroupWise-innstillinger"

#. i18n: file groupwisesettingswidgetbase.ui line 22
#: rc.cpp:3 soap/contactconverter.cpp:264
#, no-c-format
msgid "Group"
msgstr "Gruppe"

#. i18n: file groupwisesettingswidgetbase.ui line 33
#: rc.cpp:6
#, no-c-format
msgid "Setting"
msgstr "Innstilling"

#. i18n: file groupwisesettingswidgetbase.ui line 44
#: rc.cpp:9
#, no-c-format
msgid "Value"
msgstr "Verdi"

#. i18n: file groupwisesettingswidgetbase.ui line 55
#: rc.cpp:12
#, no-c-format
msgid "Locked"
msgstr "Låst"

#. i18n: file tderesources_kcal_groupwise.kcfg line 9
#: rc.cpp:15 rc.cpp:30
#, no-c-format
msgid "Server URL"
msgstr "Tjener URL"

#. i18n: file tderesources_kcal_groupwise.kcfg line 10
#: rc.cpp:18 rc.cpp:33
#, no-c-format
msgid "URL of SOAP interface of GroupWise server"
msgstr "URL til SOAP grensesnitt for GroupWise tjener"

#. i18n: file tderesources_kcal_groupwise.kcfg line 13
#: rc.cpp:21 rc.cpp:36
#, no-c-format
msgid "User Name"
msgstr "Brukernavn"

#. i18n: file tderesources_kcal_groupwise.kcfg line 16
#: rc.cpp:24 rc.cpp:39 soap/soapdebug.cpp:40
#, no-c-format
msgid "Password"
msgstr "Passord"

#. i18n: file tderesources_kcal_groupwise.kcfg line 19
#: rc.cpp:27
#, no-c-format
msgid "TCP Port"
msgstr "TCP port"

#. i18n: file tderesources_tdeabc_groupwise.kcfg line 21
#: rc.cpp:42
#, no-c-format
msgid "Ids of Address Books"
msgstr "IDer på adressebøker"

#. i18n: file tderesources_tdeabc_groupwise.kcfg line 24
#: rc.cpp:45
#, no-c-format
msgid "Names of Address Books"
msgstr "Navn på adressebøker"

#. i18n: file tderesources_tdeabc_groupwise.kcfg line 27
#: rc.cpp:48
#, no-c-format
msgid "Personal State of Address Books"
msgstr "Personlig status på adressebøker"

#. i18n: file tderesources_tdeabc_groupwise.kcfg line 30
#: rc.cpp:51
#, no-c-format
msgid "Frequent Contacts state of Address Books"
msgstr "Status på mest brukte adressebøker"

#. i18n: file tderesources_tdeabc_groupwise.kcfg line 33
#: rc.cpp:54
#, no-c-format
msgid "Readable Address Books"
msgstr "Lesbare adressebøker"

#. i18n: file tderesources_tdeabc_groupwise.kcfg line 36
#: rc.cpp:57
#, no-c-format
msgid "Address Book for new Contacts"
msgstr "Adressebøker for nye kontakter"

#. i18n: file tderesources_tdeabc_groupwise.kcfg line 39
#: rc.cpp:60
#, no-c-format
msgid "ID of System Address Book"
msgstr "ID til systemadresseboka"

#. i18n: file tderesources_tdeabc_groupwise.kcfg line 42
#: rc.cpp:63
#, no-c-format
msgid "Last time the Post Office was rebuilt"
msgstr "Sist gang postkontoret ble bygget omigjen"

#. i18n: file tderesources_tdeabc_groupwise.kcfg line 45
#: rc.cpp:66
#, no-c-format
msgid "The first sequence number of the GW System Address Book held locally"
msgstr "Det første sekvensnummeret til GW systemadresseboka beholdt lokalt."

#. i18n: file tderesources_tdeabc_groupwise.kcfg line 48
#: rc.cpp:69
#, no-c-format
msgid "The last sequence number of the GW System Address Book held locally"
msgstr "Det siste sekvensnummeret til GW systemadresseboka beholdt lokalt."

#. i18n: file tderesources_tdeabc_groupwise.kcfg line 51
#: rc.cpp:72
#, no-c-format
msgid "Applications which should load the System Address Book"
msgstr "Programmer som bør laste inn systemadresseboka"

#: tdeabc_resourcegroupwise.cpp:290
#, c-format
msgid "Loading GroupWise resource %1"
msgstr "Laster inn GroupWise-ressurs %1"

#: tdeabc_resourcegroupwise.cpp:363
msgid "Fetching System Address Book"
msgstr "Henter systemadressebok"

#: tdeabc_resourcegroupwise.cpp:373
msgid "Fetching User Address Books"
msgstr "Henter bruker-adressebok"

#: tdeabc_resourcegroupwise.cpp:443
msgid "Updating System Address Book"
msgstr "Oppdaterer systemadressebøker"

#: tdeabc_resourcegroupwiseconfig.cpp:88
msgid "Retrieve Address Book List From Server"
msgstr "Hent adressebok-liste fra tjener"

#: tdeabc_resourcegroupwiseconfig.cpp:92
msgid "Address Book"
msgstr "Adressebok"

#: tdeabc_resourcegroupwiseconfig.cpp:93
msgid "Personal"
msgstr "Personlig"

#: tdeabc_resourcegroupwiseconfig.cpp:94
msgid "Frequent Contacts"
msgstr "Mest brukte kontakter"

#: tdeabc_resourcegroupwiseconfig.cpp:99
msgid "Address book for new contacts:"
msgstr "Adressebok for nye kontakter:"

#: soap/contactconverter.cpp:251
msgid "Resource"
msgstr "Ressurs"

#: soap/groupwiseserver.cpp:135 soap/groupwiseserver.cpp:152
#, c-format
msgid "Connect failed: %1."
msgstr "Tilkobling feilet: %1."

#: soap/groupwiseserver.cpp:344
msgid "Login failed, but the GroupWise server did not report an error"
msgstr "Innlogging mislyktes men GroupWise-tjeneren rapporterte ingen feil"

#: soap/groupwiseserver.cpp:1448
msgid "SSL Error"
msgstr "SSL feil"

#: soap/gwjobs.cpp:124
#, c-format
msgid "Unable to read GroupWise address book: %1"
msgstr "Kunne ikke lese GroupWise adresseboka: %1"

#: soap/gwjobs.cpp:616
msgid "Unable to read GroupWise address book: reading %1 returned no items."
msgstr ""
"Kunne ikke lese GroupWise adresseboka: lesing av %1 returnerte ingen elementer."

#: soap/incidenceconverter.cpp:231
msgid "Novell GroupWise does not support locations for to-dos."
msgstr "Novell GroupWise støtter ikke plasseringer av gjøremål."

#: soap/ksslsocket.cpp:324
msgid ""
"The IP address of the host %1 does not match the one the certificate was issued "
"to."
msgstr ""
"IP adressen til verten %1 stemmer ikke med den sertifikatet er utstedt til."

#: soap/ksslsocket.cpp:329 soap/ksslsocket.cpp:339 soap/ksslsocket.cpp:355
msgid "Server Authentication"
msgstr "Tjener autentisering"

#: soap/ksslsocket.cpp:330 soap/ksslsocket.cpp:340
msgid "&Details"
msgstr "Detaljer"

#: soap/ksslsocket.cpp:335
msgid "The server certificate failed the authenticity test (%1)."
msgstr "Tjenersertifikatet feilet autentiserings testen (%1)."

#: soap/ksslsocket.cpp:352
msgid ""
"Would you like to accept this certificate forever without being prompted?"
msgstr "Vil du akseptere sette sertifikatet for alltid uten å bli spurt?"

#: soap/ksslsocket.cpp:356
msgid "&Forever"
msgstr "For alltid"

#: soap/ksslsocket.cpp:357
msgid "&Current Sessions Only"
msgstr "Bare denne økten"

#: soap/soapdebug.cpp:36
msgid "Server"
msgstr "Tjener"

#: soap/soapdebug.cpp:38
msgid "User"
msgstr "Bruker"

#: soap/soapdebug.cpp:42
msgid "Free/Busy user name"
msgstr "Ledig/Opptatt brukernavn"

#: soap/soapdebug.cpp:43
msgid "Addressbook identifier"
msgstr "Adressebok identifikator"

#: soap/soapdebug.cpp:49
msgid "Groupwise Soap Debug"
msgstr "Groupwise Soap feilretting"