summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/tde-i18n-nds/messages/tdewebdev/kimagemapeditor.po
blob: 979394941f2e6b69c6aacfcd9d6215c45659577a (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
# Translation of kimagemapeditor.po to Low Saxon
# translation of kimagemapeditor.po to Low Saxon
#
# Manfred Wiese <m.j.wiese@web.de>, 2007.
# Sönke Dibbern <s_dibbern@web.de>, 2007.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: kimagemapeditor\n"
"POT-Creation-Date: 2007-12-30 01:24+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2007-02-28 03:11+0100\n"
"Last-Translator: Sönke Dibbern <s_dibbern@web.de>\n"
"Language-Team: Low Saxon <tde-i18n-nds@kde.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"

#: kimearea.h:180 kimedialogs.cpp:432
msgid "Rectangle"
msgstr "Rechteck"

#: kimearea.h:203 kimedialogs.cpp:433
msgid "Circle"
msgstr "Krink"

#: kimearea.h:229 kimedialogs.cpp:434
msgid "Polygon"
msgstr "Veeleck"

#: kimagemapeditor.cpp:106 kimagemapeditor.cpp:135 mapslistview.cpp:29
msgid "Maps"
msgstr "Koorten"

#: kimagemapeditor.cpp:245 mapslistview.cpp:158
msgid "unnamed"
msgstr "ahn Naam"

#: _translatorinfo.cpp:1
msgid ""
"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
"Your names"
msgstr "Manfred Wiese, Sönke Dibbern"

#: _translatorinfo.cpp:3
msgid ""
"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
"Your emails"
msgstr "m.j.wiese@web.de, s_dibbern@web.de"

#: kimagemapeditor.cpp:259 main.cpp:28
msgid "An HTML imagemap editor"
msgstr "En Editor för HTML-Bildkoorten"

#: main.cpp:34
msgid "Write HTML-Code to stdout on exit"
msgstr "HTML-Kode bi't Beennen na de Standardutgaav schrieven"

#: main.cpp:35
msgid "File to open"
msgstr "Datei, de opmaakt warrn schall"

#: kimagemapeditor.cpp:258 main.cpp:43
msgid "KImageMapEditor"
msgstr "KImageMapEditor"

#: main.cpp:47
msgid "For helping me with the Makefiles, and creating the Debian package"
msgstr "För de Hülp bi de Make-Dateien un för't Opstellen vun dat Debian-Paket"

#: main.cpp:48
msgid "For helping me fixing --enable-final mode"
msgstr "För de Hülp bi't Richten vun den \"--enable-final\"-Bedrief"

#: main.cpp:49
msgid "For the Spanish translation"
msgstr "För de spaansch Översetten"

#: main.cpp:50
msgid "For the Dutch translation"
msgstr "För de nedderlannsch Översetten"

#: main.cpp:51
msgid "For the French translation"
msgstr "För de franzöösch Översetten"

#: arealistview.cpp:38 kimagemapeditor.cpp:105 kimagemapeditor.cpp:134
msgid "Areas"
msgstr "Rebeden"

#: arealistview.cpp:39 kimedialogs.cpp:840
msgid "Preview"
msgstr "Vöransicht"

#: arealistview.cpp:47
msgid ""
"<h3>Area List</h3>The area list shows you all areas of the map."
"<br>The left column shows the link associated with the area; the right column "
"shows the part of the image that is covered by the area."
"<br>The maximum size of the preview images can be configured."
msgstr ""
"<h3>Rebeetlist</h3>De Rebeetlist wiest all Rebeden vun de Koort."
"<br>De Striep linkerhand wiest den Link, de dat Rebeet toornt is, de Striep "
"rechterhand wiest den Deel vun't Bild, de vun't Rebeet faatkregen warrt."
"<br>De Hööchstgrött vun de Vöransicht lett sik instellen."

#: arealistview.cpp:51
msgid "A list of all areas"
msgstr "En List mit all Rebeden"

#: kimecommands.cpp:33
#, c-format
msgid "Cut %1"
msgstr "\"%1\" knippen"

#: kimecommands.cpp:77
#, c-format
msgid "Delete %1"
msgstr "\"%1\" wegdoon"

#: kimecommands.cpp:87
#, c-format
msgid "Paste %1"
msgstr "\"%1\" infögen"

#: kimecommands.cpp:132
#, c-format
msgid "Move %1"
msgstr "\"%1\" verschuven"

#: kimecommands.cpp:194
#, c-format
msgid "Resize %1"
msgstr "Grött vun \"%1\" ännern"

#: kimecommands.cpp:241
#, c-format
msgid "Add point to %1"
msgstr "Punkt na \"%1\" tofögen"

#: kimecommands.cpp:290
#, c-format
msgid "Remove point from %1"
msgstr "Punkt vun \"%1\" wegmaken"

#: kimecommands.cpp:343
#, c-format
msgid "Create %1"
msgstr "%1 opstellen"

#: imageslistview.cpp:57 kimagemapeditor.cpp:107 kimagemapeditor.cpp:136
#: kimeshell.cpp:160
msgid "Images"
msgstr "Biller"

#: imageslistview.cpp:58
msgid "Usemap"
msgstr "Usemap"

#: kimearea.cpp:49
msgid "noname"
msgstr "keen Naam"

#: kimearea.cpp:1451
msgid "Number of Areas"
msgstr "Tall vun Rebeden"

#. i18n: file kimagemapeditorpartui.rc line 50
#: rc.cpp:12
#, no-c-format
msgid "&Map"
msgstr "&Koort"

#. i18n: file kimagemapeditorpartui.rc line 61
#: kimagemapeditor.cpp:549 rc.cpp:15
#, no-c-format
msgid "&Image"
msgstr "&Bild"

#. i18n: file kimagemapeditorpartui.rc line 77
#: rc.cpp:21 rc.cpp:30
#, no-c-format
msgid "KImageMapEditor Main Toolbar"
msgstr "Hööft-Warktüüchbalken vun KImageMapEditor"

#. i18n: file kimagemapeditorpartui.rc line 96
#: rc.cpp:24
#, no-c-format
msgid "KImageMapEditor Draw Toolbar"
msgstr "Teken-Warktüüchbalken vun KImageMapEditor"

#: kimagemapeditor.cpp:436
msgid ""
"<h3>Open File</h3>Click this to <em>open</em> a new picture or HTML file."
msgstr ""
"<h3>Datei opmaken</h3>Klick hier, wenn Du en nieg Bild oder HTML-Datei <em>"
"opmaken</em> wullt."

#: kimagemapeditor.cpp:437
msgid "Open new picture or HTML file"
msgstr "Nieg Bild oder HTML-Datei opmaken"

#: kimagemapeditor.cpp:445
msgid ""
"<h3>Save File</h3>Click this to <em>save</em> the changes to the HTML file."
msgstr ""
"<h3>Datei sekern</h3>Klick hier, wenn Du de Ännern binnen de HTML-Datei <em>"
"sekern</em> wullt."

#: kimagemapeditor.cpp:446
msgid "Save HTML file"
msgstr "HTML-Datei sekern"

#: kimagemapeditor.cpp:455
msgid ""
"<h3>Close File</h3>Click this to <em>close</em> the currently open HTML file."
msgstr ""
"<h3>Datei tomaken</h3>Klick hier, wenn Du de opstunns apen HTML-Datei <em>"
"tomaken</em> wullt."

#: kimagemapeditor.cpp:456
msgid "Close HTML file"
msgstr "HTML-Datei tomaken"

#: kimagemapeditor.cpp:461
msgid "<h3>Copy</h3>Click this to <em>copy</em> the selected area."
msgstr ""
"<h3>Koperen</h3>Klick hier, wenn Du dat utsöchte Rebeet <em>koperen</em> wullt."

#: kimagemapeditor.cpp:468
msgid "<h3>Cut</h3>Click this to <em>cut</em> the selected area."
msgstr ""
"<h3>Knippen</h3>Klick hier, wenn Du dat utsöchte Rebeet <em>knippen</em> wullt."

#: kimagemapeditor.cpp:475
msgid "<h3>Paste</h3>Click this to <em>paste</em> the copied area."
msgstr ""
"<h3>Infögen</h3>Klick hier, wenn Du dat utsöchte Rebeet <em>infögen</em> wullt."

#: kimagemapeditor.cpp:484
msgid "<h3>Delete</h3>Click this to <em>delete</em> the selected area."
msgstr ""
"<h3>Wegdoon</h3>Klick hier, wenn Du dat utsöchte Rebeet <em>wegdoon</em> wullt."

#: kimagemapeditor.cpp:492
msgid "Pr&operties"
msgstr "&Egenschappen"

#: kimagemapeditor.cpp:504
msgid "<h3>Zoom</h3>Choose the desired zoom level."
msgstr "<h3>Ansichtgrött</h3>Söök Dien Ansichtgrött-Stoop ut."

#: kimagemapeditor.cpp:507
#, c-format
msgid "25%"
msgstr "25%"

#: kimagemapeditor.cpp:508
#, c-format
msgid "50%"
msgstr "50%"

#: kimagemapeditor.cpp:509
#, c-format
msgid "100%"
msgstr "100%"

#: kimagemapeditor.cpp:510
#, c-format
msgid "150%"
msgstr "150%"

#: kimagemapeditor.cpp:511
#, c-format
msgid "200%"
msgstr "200%"

#: kimagemapeditor.cpp:512
#, c-format
msgid "250%"
msgstr "250%"

#: kimagemapeditor.cpp:513
#, c-format
msgid "300%"
msgstr "300%"

#: kimagemapeditor.cpp:514
#, c-format
msgid "500%"
msgstr "500%"

#: kimagemapeditor.cpp:515
#, c-format
msgid "750%"
msgstr "750%"

#: kimagemapeditor.cpp:516
#, c-format
msgid "1000%"
msgstr "1000%"

#: kimagemapeditor.cpp:520
msgid "Highlight Areas"
msgstr "Rebeden markeren"

#: kimagemapeditor.cpp:523
msgid "Show Alt Tag"
msgstr "Alt-Beteker wiesen"

#: kimagemapeditor.cpp:526
msgid "Hide Alt Tag"
msgstr "Alt-Beteker versteken"

#: kimagemapeditor.cpp:529
msgid "Map &Name..."
msgstr "&Naam vun de Koort..."

#: kimagemapeditor.cpp:532
msgid "Ne&w Map..."
msgstr "Nie&g Koort..."

#: kimagemapeditor.cpp:534
msgid "Create a new map"
msgstr "Nieg Koort opstellen"

#: kimagemapeditor.cpp:536
msgid "D&elete Map"
msgstr "Koort &wegdoon"

#: kimagemapeditor.cpp:538
msgid "Delete the current active map"
msgstr "De opstunns aktive Koort wegdoon"

#: kimagemapeditor.cpp:540
msgid "Edit &Default Area..."
msgstr "&Standard-Rebeet bewerken..."

#: kimagemapeditor.cpp:542
msgid "Edit the default area of the current active map"
msgstr "Standardrebeet vun de opstunns aktive Koort bewerken"

#: kimagemapeditor.cpp:544
msgid "&Preview"
msgstr "&Vöransicht"

#: kimagemapeditor.cpp:546
msgid "Show a preview"
msgstr "Vöransicht wiesen"

#: kimagemapeditor.cpp:551
msgid "Add Image..."
msgstr "Bild tofögen..."

#: kimagemapeditor.cpp:553
msgid "Add a new image"
msgstr "Nieg Bild tofögen"

#: kimagemapeditor.cpp:555
msgid "Remove Image"
msgstr "Bild wegdoon"

#: kimagemapeditor.cpp:557
msgid "Remove the current visible image"
msgstr "Dat opstunns sichtbor Bild wegdoon"

#: kimagemapeditor.cpp:559
msgid "Edit Usemap..."
msgstr "Usemap bewerken..."

#: kimagemapeditor.cpp:561
msgid "Edit the usemap tag of the current visible image"
msgstr "Usemap-Beteker vun't opstunns sichtbor Bild bewerken"

#: kimagemapeditor.cpp:563
msgid "Show &HTML"
msgstr "&HTML wiesen"

#: kimagemapeditor.cpp:568
msgid "&Selection"
msgstr "&Utwahl"

#: kimagemapeditor.cpp:572
msgid "<h3>Selection</h3>Click this to select areas."
msgstr "<h3>Utwahl</h3>Klick hier, wenn Du Rebeden utsöken wullt."

#: kimagemapeditor.cpp:578
msgid "&Circle"
msgstr "&Krink"

#: kimagemapeditor.cpp:582
msgid "<h3>Circle</h3>Click this to start drawing a circle."
msgstr "<h3>Krink</h3>Klick hier, wenn Du en Krink teken wullt."

#: kimagemapeditor.cpp:587
msgid "&Rectangle"
msgstr "&Rechteck"

#: kimagemapeditor.cpp:591
msgid "<h3>Rectangle</h3>Click this to start drawing a rectangle."
msgstr "<h3>Rechteck</h3>Klick hier, wenn Du en Rechteck teken wullt."

#: kimagemapeditor.cpp:596
msgid "&Polygon"
msgstr "&Veeleck"

#: kimagemapeditor.cpp:600
msgid "<h3>Polygon</h3>Click this to start drawing a polygon."
msgstr "<h3>Veeleck</h3>Klick hier, wenn Du en Veeleck teken wullt."

#: kimagemapeditor.cpp:605
msgid "&Freehand Polygon"
msgstr "&Freehand-Veeleck"

#: kimagemapeditor.cpp:609
msgid "<h3>Freehandpolygon</h3>Click this to start drawing a freehand polygon."
msgstr ""
"<h3>Freehand-Veeleck</h3>Klick hier, wenn Du en Freehand-Veeleck teken wullt."

#: kimagemapeditor.cpp:614
msgid "&Add Point"
msgstr "Punkt &tofögen"

#: kimagemapeditor.cpp:618
msgid "<h3>Add Point</h3>Click this to add points to a polygon."
msgstr ""
"<h3>Punkt tofögen</h3>Klick hier, wenn Du Pünkt na en Veeleck tofögen wullt."

#: kimagemapeditor.cpp:623
msgid "&Remove Point"
msgstr "Punkt &wegmaken"

#: kimagemapeditor.cpp:627
msgid "<h3>Remove Point</h3>Click this to remove points from a polygon."
msgstr ""
"<h3>Punkt wegmaken</h3>Klick hier, wenn Du Pünkt vun en Rechteck wegmaken "
"wullt."

#: kimagemapeditor.cpp:634
msgid "Cancel Drawing"
msgstr "Teken wegsmieten"

#: kimagemapeditor.cpp:637
msgid "Move Left"
msgstr "Na links"

#: kimagemapeditor.cpp:640
msgid "Move Right"
msgstr "Na rechts"

#: kimagemapeditor.cpp:643
msgid "Move Up"
msgstr "Na baven"

#: kimagemapeditor.cpp:646
msgid "Move Down"
msgstr "Na nerrn"

#: kimagemapeditor.cpp:649
msgid "Increase Width"
msgstr "Breder"

#: kimagemapeditor.cpp:652
msgid "Decrease Width"
msgstr "Smaller"

#: kimagemapeditor.cpp:655
msgid "Increase Height"
msgstr "Höger"

#: kimagemapeditor.cpp:658
msgid "Decrease Height"
msgstr "Flacher"

#: kimagemapeditor.cpp:673
msgid "Bring to Front"
msgstr "Na vörn halen"

#: kimagemapeditor.cpp:676
msgid "Send to Back"
msgstr "Na achtern stellen"

#: kimagemapeditor.cpp:679
msgid "Bring Forward One"
msgstr "Een na vörn"

#: kimagemapeditor.cpp:681
msgid "Send Back One"
msgstr "Een na achtern"

#: kimagemapeditor.cpp:690
msgid "Configure KImageMapEditor..."
msgstr "KImageMapEditor instellen..."

#: kimagemapeditor.cpp:695
msgid "Show Area List"
msgstr "Rebeetlist wiesen"

#: kimagemapeditor.cpp:699
msgid "Show Map List"
msgstr "Koortlist wiesen"

#: kimagemapeditor.cpp:703
msgid "Show Image List"
msgstr "Bildlist wiesen"

#: kimagemapeditor.cpp:707
msgid "Hide Area List"
msgstr "Rebeetlist versteken"

#: kimagemapeditor.cpp:708
msgid "Hide Map List"
msgstr "Koortlist versteken"

#: kimagemapeditor.cpp:709
msgid "Hide Image List"
msgstr "Bildlist versteken"

#: kimagemapeditor.cpp:722
msgid " Selection: -  Cursor: x: 0, y: 0 "
msgstr " Utwahl: - Wieser: x: 0, y: 0"

#: kimagemapeditor.cpp:798
msgid " Cursor: x: %1, y: %2 "
msgstr " Wieser: x: %1, y: %2 "

#: kimagemapeditor.cpp:806 kimagemapeditor.cpp:819
msgid " Selection: x: %1, y: %2, w: %3, h: %4 "
msgstr " Utwahl: x: %1, y: %2, w: %3, h: %4 "

#: kimagemapeditor.cpp:811
msgid " Selection: - "
msgstr " Utwahl: - "

#: kimagemapeditor.cpp:871
msgid "Drop an image or HTML file"
msgstr "Bild oder HTML-Datei droppen"

#: kimagemapeditor.cpp:1511 kimagemapeditor.cpp:1515
msgid "Enter Map Name"
msgstr "Naam vun de Koort ingeven"

#: kimagemapeditor.cpp:1512 kimagemapeditor.cpp:1516
msgid "Enter the name of the map:"
msgstr "Giff den Naam vun de Koort in:"

#: kimagemapeditor.cpp:1522
msgid "The name <em>%1</em> already exists."
msgstr "Den Naam <em>%1</em> gifft dat al."

#: kimagemapeditor.cpp:1532
msgid "HTML Code of Map"
msgstr "HTML-Kode vun de Koort"

#: kimagemapeditor.cpp:1572
msgid ""
"*.png *.jpg *.jpeg *.gif *.htm *.html|Web File\n"
"*.png *.jpg *.jpeg *.gif *.bmp *.xbm *.xpm *.pnm *.mng|Images\n"
"*.htm *.html|HTML Files\n"
"*.png|PNG Images\n"
"*.jpg *.jpeg|JPEG Images\n"
"*.gif|GIF-Images\n"
"*|All Files"
msgstr ""
"*.png *.jpg *.jpeg *.gif *.htm *.html|Nett-Datei\n"
"*.png *.jpg *.jpeg *.gif *.bmp *.xbm *.xpm *.pnm *.mng|Biller\n"
"*.htm *.html|HTML-Dateien\n"
"*.png|PNG-Biller\n"
"*.jpg *.jpeg|JPEG-Biller\n"
"*.gif|GIF-Biller\n"
"*|All Dateien"

#: kimagemapeditor.cpp:1576
msgid "Choose File to Open"
msgstr "Datei för't Opmaken utsöken"

#: kimagemapeditor.cpp:1613
msgid "HTML File"
msgstr "HTML-Datei"

#: kimagemapeditor.cpp:1614
msgid "Text File"
msgstr "Textdatei"

#: kimagemapeditor.cpp:1614 kimedialogs.cpp:509 kimeshell.cpp:162
msgid "All Files"
msgstr "All Dateien"

#: kimagemapeditor.cpp:1625
msgid ""
"<qt>The file <em>%1</em> already exists."
"<br>Do you want to overwrite it?</qt>"
msgstr ""
"<qt>De Datei <em>%1</em> gifft dat al."
"<br>Wullt Du ehr överschrieven?</qt>"

#: kimagemapeditor.cpp:1626
msgid "Overwrite File?"
msgstr "Datei överschrieven?"

#: kimagemapeditor.cpp:1626
msgid "Overwrite"
msgstr "Överschrieven"

#: kimagemapeditor.cpp:1630
msgid "<qt>You do not have write permission for the file <em>%1</em>.</qt>"
msgstr "<qt>Du hest keen Schriefverlööf för Datei <em>%1</em>.</qt>"

#: kimagemapeditor.cpp:1649
msgid "<qt>The file <b>%1</b> does not exist.</qt>"
msgstr "<qt>De Datei <b>%1</b>gifft dat nich.</qt>"

#: kimagemapeditor.cpp:1650
msgid "File Does Not Exist"
msgstr "Datei gifft dat nich"

#: kimagemapeditor.cpp:2270
msgid ""
"<qt>The file <i>%1</i> could not be saved, because you do not have the required "
"write permissions.</qt>"
msgstr ""
"<qt>De Datei <i>%1</i> lett sik nich sekern, wiel Du nich de nödigen Verlöven "
"hest.</qt>"

#: kimagemapeditor.cpp:2585
msgid ""
"<qt>Are you sure you want to delete the map <i>%1</i>? "
"<br><b>There is no way to undo this.</b></qt>"
msgstr ""
"<qt>Wullt Du de Koort <i>%1</i> redig wegdoon?"
"<br><b>Dit lett sik nich torüchnehmen.</b></qt>"

#: kimagemapeditor.cpp:2587
msgid "Delete Map?"
msgstr "Koort wegdoon?"

#: kimagemapeditor.cpp:2634
msgid ""
"<qt>The file <i>%1</i> has been modified."
"<br>Do you want to save it?</qt>"
msgstr "<qt>De Datei <i>%1</i> wöör ännert.<br>Wullt Du ehr sekern?</qt>"

#: kimagemapeditor.cpp:2760 kimagemapeditor.cpp:2762
msgid "Enter Usemap"
msgstr "Usemap ingeven"

#: kimagemapeditor.cpp:2764
msgid "Enter the usemap value:"
msgstr "Giff den Usemap-Weert in:"

#: kimeshell.cpp:159
msgid "Web Files"
msgstr "Nett-Dateien"

#: kimeshell.cpp:161
msgid "HTML Files"
msgstr "HTML-Dateien"

#: kimeshell.cpp:162
msgid "PNG Images"
msgstr "PNG-Biller"

#: kimeshell.cpp:162
msgid "JPEG Images"
msgstr "JPEG-Biller"

#: kimeshell.cpp:162
msgid "GIF Images"
msgstr "GIF-Biller"

#: kimeshell.cpp:163
msgid "Choose Picture to Open"
msgstr "Bild för't Opmaken utsöken"

#: kimedialogs.cpp:81
msgid "Top &X:"
msgstr "Baven &X:"

#: kimedialogs.cpp:92
msgid "Top &Y:"
msgstr "Baven &Y:"

#: kimedialogs.cpp:103
msgid "&Width:"
msgstr "&Breed:"

#: kimedialogs.cpp:114
msgid "Hei&ght:"
msgstr "&Hööchde:"

#: kimedialogs.cpp:142
msgid "Center &X:"
msgstr "Merrn &X:"

#: kimedialogs.cpp:154
msgid "Center &Y:"
msgstr "Merrn &Y:"

#: kimedialogs.cpp:166
msgid "&Radius:"
msgstr "&Halfmaat:"

#: kimedialogs.cpp:289
msgid "Top &X"
msgstr "Baven &X"

#: kimedialogs.cpp:300
msgid "Top &Y"
msgstr "Baven &Y"

#: kimedialogs.cpp:336
msgid "&HREF:"
msgstr "&HREF:"

#: kimedialogs.cpp:340
msgid "Alt. &Text:"
msgstr "Alt.-&Text:"

#: kimedialogs.cpp:341
msgid "Tar&get:"
msgstr "&Teel:"

#: kimedialogs.cpp:342
msgid "Tit&le:"
msgstr "&Titel:"

#: kimedialogs.cpp:346
msgid "Enable default map"
msgstr "Standardkoort aktiveren"

#: kimedialogs.cpp:376
msgid "OnClick:"
msgstr "Bi't Anklicken:"

#: kimedialogs.cpp:377
msgid "OnDblClick:"
msgstr "Bi't Dubbelklicken:"

#: kimedialogs.cpp:378
msgid "OnMouseDown:"
msgstr "Bi drückt Muusknoop:"

#: kimedialogs.cpp:379
msgid "OnMouseUp:"
msgstr "Bi looslaten Muusknoop:"

#: kimedialogs.cpp:380
msgid "OnMouseOver:"
msgstr "Wenn ünner den Muuswieser:"

#: kimedialogs.cpp:381
msgid "OnMouseMove:"
msgstr "Bi Muusverschuven:"

#: kimedialogs.cpp:382
msgid "OnMouseOut:"
msgstr "Bi't Verlaten mit den Muuswieser:"

#: kimedialogs.cpp:423
msgid "Area Tag Editor"
msgstr "Editor för Rebeet-Beteker"

#: kimedialogs.cpp:435
msgid "Selection"
msgstr "Utwahl"

#: kimedialogs.cpp:459
msgid "&General"
msgstr "&Allgemeen"

#: kimedialogs.cpp:466
msgid "Coor&dinates"
msgstr "Koor&dinaten"

#: kimedialogs.cpp:468
msgid "&JavaScript"
msgstr "&JavaScript"

#: kimedialogs.cpp:509
msgid "Choose File"
msgstr "Datei utsöken"

#: kimedialogs.cpp:574
msgid "Choose Map & Image to Edit"
msgstr "Koort un Bild för't Bewerken utsöken"

#: kimedialogs.cpp:585
msgid "Select an image and/or a map that you want to edit"
msgstr "En Bild un/oder en Koort utsöken, de Du bewerken wullt"

#: kimedialogs.cpp:596
msgid "&Maps"
msgstr "&Koorten"

#: kimedialogs.cpp:608
msgid "Image Preview"
msgstr "Bild-Vöransicht"

#: kimedialogs.cpp:631
msgid "No maps found"
msgstr "Keen Koort funnen"

#: kimedialogs.cpp:656
msgid "No images found"
msgstr "Keen Biller funnen"

#: kimedialogs.cpp:669
msgid "&Images"
msgstr "&Biller"

#: kimedialogs.cpp:678
msgid "Path"
msgstr "Padd"

#: kimedialogs.cpp:753
msgid "Preferences"
msgstr "Instellen"

#: kimedialogs.cpp:762
msgid "&Maximum image preview height:"
msgstr "&Gröttst Bildhööchde vun de Vöransicht:"

#: kimedialogs.cpp:775
msgid "&Undo limit:"
msgstr "&Torüchnehm-Grenz:"

#: kimedialogs.cpp:785
msgid "&Redo limit:"
msgstr "&Wedderhaal-Grenz:"

#: kimedialogs.cpp:794
msgid "&Start with last used document"
msgstr "Mit tolest bruukt Dokment &starten"