summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/tde-i18n-nn/messages/tdeutils/tdewalletmanager.po
blob: b4b9a798bb5625d3e8e21f8a48e8a41c7f12328f (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
# translation of tdewalletmanager.po to Norwegian Nynorsk
# Gaute Hvoslef Kvalnes <gaute@verdsveven.com>, 2004, 2006.
# Karl Ove Hufthammer <karl@huftis.org>, 2004.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tdewalletmanager\n"
"POT-Creation-Date: 2019-01-13 18:52+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2006-06-22 22:26+0200\n"
"Last-Translator: Gaute Hvoslef Kvalnes <gaute@verdsveven.com>\n"
"Language-Team: Norwegian Nynorsk <i18n-nn@lister.ping.uio.no>\n"
"Language: nn\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Emacs 22.0.50.1, po-mode 2.01.ghk.1\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"

#: _translatorinfo:1
msgid ""
"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
"Your names"
msgstr "Gaute Hvoslef Kvalnes"

#: _translatorinfo:2
msgid ""
"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
"Your emails"
msgstr "gaute@verdsveven.com"

#: allyourbase.cpp:197
msgid "An entry by the name '%1' already exists. Would you like to continue?"
msgstr "Det finst ei oppføring kalla «%1» frå før. Kva vil du gjera?"

#: allyourbase.cpp:220
msgid "A folder by the name '%1' already exists.  What would you like to do?"
msgstr "Det finst ei mappe kalla «%1» frå før. Kva vil du gjera?"

#: allyourbase.cpp:353
msgid "Folders"
msgstr "Mapper"

#: allyourbase.cpp:397
msgid "An unexpected error occurred trying to drop the item"
msgstr "Det hende ein feil ved slepping av elementet"

#: allyourbase.cpp:479
msgid "An unexpected error occurred trying to drop the entry"
msgstr "Det hende ein feil ved slepping av oppføringa"

#: allyourbase.cpp:508
msgid ""
"An unexpected error occurred trying to delete the original folder, but the "
"folder has been copied successfully"
msgstr ""
"Det hende ein feil ved sletting av den opphavlege mappa, men mappa vart "
"kopiert"

#: allyourbase.cpp:659
msgid "That wallet file already exists.  You cannot overwrite wallets."
msgstr "Den lommebokfila finst frå før. Du kan ikkje skriva over lommebøker."

#: kwmapeditor.cpp:43
msgid "Key"
msgstr "Nøkkel"

#: kwmapeditor.cpp:44
msgid "Value"
msgstr "Verdi"

#: kwmapeditor.cpp:121
msgid "&New Entry"
msgstr "&Ny oppføring"

#: main.cpp:45
msgid "Show window on startup"
msgstr "Vis vindauget ved oppstart"

#: main.cpp:46
msgid "For use by tdewalletd only"
msgstr "Berre for bruk med tdewalletd"

#: main.cpp:47
msgid "A wallet name"
msgstr "Eit lommeboknamn"

#: main.cpp:51 main.cpp:70
msgid "TDE Wallet Manager"
msgstr "TDE Lommebokpassar"

#: main.cpp:52
msgid "TDE Wallet Management Tool"
msgstr "TDE-verktøy for å handtera lommebøker"

#: main.cpp:54
msgid "(c) 2003,2004 George Staikos"
msgstr "© 2003, 2004, George Staikos"

#: main.cpp:57
msgid "Primary author and maintainer"
msgstr "Hovudutviklar og vedlikehaldar"

#: main.cpp:58
msgid "Developer"
msgstr "Utviklar"

#: tdewalleteditor.cpp:81
msgid "&Show values"
msgstr "Vi&s verdiar"

#: tdewalleteditor.cpp:161
msgid "&New Folder..."
msgstr "&Ny mappe …"

#: tdewalleteditor.cpp:167
msgid "&Delete Folder"
msgstr "&Slett mappe"

#: tdewalleteditor.cpp:175 tdewalletpopup.cpp:45
msgid "Change &Password..."
msgstr "Endra &passord …"

#: tdewalleteditor.cpp:181
msgid "&Merge Wallet..."
msgstr "&Slå saman lommebøker …"

#: tdewalleteditor.cpp:187
msgid "&Import XML..."
msgstr "&Importer XML …"

#: tdewalleteditor.cpp:193
msgid "&Export..."
msgstr "&Eksporter …"

#: tdewalleteditor.cpp:219
msgid ""
"This wallet was forced closed.  You must reopen it to continue working with "
"it."
msgstr ""
"Denne lommeboka vart tvangslukka. Du må opna henne att for å halda fram å "
"arbeida med henne."

#: tdewalleteditor.cpp:254
msgid "Passwords"
msgstr "Passord"

#: tdewalleteditor.cpp:255
msgid "Maps"
msgstr "Kart"

#: tdewalleteditor.cpp:256
msgid "Binary Data"
msgstr "Binærdata"

#: tdewalleteditor.cpp:257
msgid "Unknown"
msgstr "Ukjend"

#: tdewalleteditor.cpp:296
msgid "Are you sure you wish to delete the folder '%1' from the wallet?"
msgstr "Er du sikker på at du vil sletta mappa «%1» frå lommeboka?"

#: tdewalleteditor.cpp:300
msgid "Error deleting folder."
msgstr "Klarte ikkje sletta mappe."

#: tdewalleteditor.cpp:319
msgid "New Folder"
msgstr "Ny mappe"

#: tdewalleteditor.cpp:320
msgid "Please choose a name for the new folder:"
msgstr "Vel namn på den nye mappa:"

#: tdewalleteditor.cpp:330
msgid "Sorry, that folder name is in use. Try again?"
msgstr "Det namnet er i bruk. Nytt forsøk?"

#: tdewalleteditor.cpp:330 tdewalleteditor.cpp:662
msgid "Try Again"
msgstr "Prøv igjen"

#: tdewalleteditor.cpp:330 tdewalleteditor.cpp:662 tdewalletmanager.cpp:376
msgid "Do Not Try"
msgstr "Ikkje prøv"

#: tdewalleteditor.cpp:369
#, c-format
msgid "Error saving entry. Error code: %1"
msgstr "Feil ved lagring av post. Feilkode: %1"

#: tdewalleteditor.cpp:404 tdewalleteditor.cpp:737
#, c-format
msgid "Password: %1"
msgstr "Passord: %1"

#: tdewalleteditor.cpp:416 tdewalleteditor.cpp:739
#, c-format
msgid "Name-Value Map: %1"
msgstr "Namn-verdi-kart: %1"

#: tdewalleteditor.cpp:424 tdewalleteditor.cpp:741
#, c-format
msgid "Binary Data: %1"
msgstr "Binærdata: %1"

#: tdewalleteditor.cpp:588 tdewalleteditor.cpp:598
msgid "&New..."
msgstr "&Ny …"

#: tdewalleteditor.cpp:589
msgid "&Rename"
msgstr "End&ra namn"

#: tdewalleteditor.cpp:650
msgid "New Entry"
msgstr "Ny oppføring"

#: tdewalleteditor.cpp:651
msgid "Please choose a name for the new entry:"
msgstr "Vel namn på den nye oppføringa:"

#: tdewalleteditor.cpp:662
msgid "Sorry, that entry already exists. Try again?"
msgstr "Den oppføringa finst frå før. Nytt forsøk?"

#: tdewalleteditor.cpp:679 tdewalleteditor.cpp:690
msgid "An unexpected error occurred trying to add the new entry"
msgstr "Det hende ein feil då den nye oppføringa skulle leggjast til"

#: tdewalleteditor.cpp:733
msgid "An unexpected error occurred trying to rename the entry"
msgstr "Det hende ein feil då namnet på oppføringa skulle endrast"

#: tdewalleteditor.cpp:753
msgid "Are you sure you wish to delete the item '%1'?"
msgstr "Er du sikker på at du vil sletta oppføringa «%1»?"

#: tdewalleteditor.cpp:757
msgid "An unexpected error occurred trying to delete the entry"
msgstr "Det hende ein feil då oppføringa skulle slettast"

#: tdewalleteditor.cpp:785
msgid "Unable to open the requested wallet."
msgstr "Klarte ikkje opna den etterspurde lommeboka."

#: tdewalleteditor.cpp:821
msgid "Unable to access wallet '<b>%1</b>'."
msgstr "Fekk ikkje tilgang til lommeboka «<b>%1</b>»."

#: tdewalleteditor.cpp:850 tdewalleteditor.cpp:880 tdewalleteditor.cpp:910
#: tdewalleteditor.cpp:1001
msgid ""
"Folder '<b>%1</b>' already contains an entry '<b>%2</b>'.  Do you wish to "
"replace it?"
msgstr ""
"Mappa «<b>%1</b>» inneheld allereie oppføringa «<b>%2</b>». Vil du byta "
"henne ut?"

#: tdewalleteditor.cpp:949
msgid "Unable to access XML file '<b>%1</b>'."
msgstr "Fekk ikkje tilgang til XML-fila «<b>%1</b>»."

#: tdewalleteditor.cpp:955
msgid "Error opening XML file '<b>%1</b>' for input."
msgstr "Klarte ikkje opna XML-fila «<b>%1</b>»dx."

#: tdewalleteditor.cpp:962
msgid "Error reading XML file '<b>%1</b>' for input."
msgstr "Klarte ikkje lesa frå XML-fila «<b>%1</b>»."

#: tdewalleteditor.cpp:969
msgid "Error: XML file does not contain a wallet."
msgstr "Feil: XML-fila inneheld inga lommebok."

#: tdewalleteditor.cpp:1109
#, fuzzy
msgid "The file '%1' already exists. Would you like to overwrite this file?"
msgstr "Det finst ei oppføring kalla «%1» frå før. Kva vil du gjera?"

#: tdewalleteditor.cpp:1109
msgid "Overwrite"
msgstr ""

#: tdewalletmanager.cpp:63 tdewalletmanager.cpp:322
msgid "TDE Wallet: No wallets open."
msgstr "TDE Wallet: Ingen lommebøker er opne."

#: tdewalletmanager.cpp:71 tdewalletmanager.cpp:177
msgid "TDE Wallet: A wallet is open."
msgstr "TDE Wallet: Ei lommebok er open."

#: tdewalletmanager.cpp:115 tdewalletpopup.cpp:37
msgid "&New Wallet..."
msgstr "&Ny lommebok …"

#: tdewalletmanager.cpp:118
msgid "Configure &Wallet..."
msgstr "Set opp &lommebok …"

#: tdewalletmanager.cpp:124
msgid "Close &All Wallets"
msgstr "Lukk &alle lommebøkene"

#: tdewalletmanager.cpp:223
msgid "Are you sure you wish to delete the wallet '%1'?"
msgstr "Er du sikker på at du vil sletta lommeboka «%1»?"

#: tdewalletmanager.cpp:229
#, c-format
msgid "Unable to delete the wallet. Error code was %1."
msgstr "Klarte ikkje sletta lommeboka. Feilkoden var %1."

#: tdewalletmanager.cpp:238
msgid ""
"Unable to close wallet cleanly. It is probably in use by other applications. "
"Do you wish to force it closed?"
msgstr ""
"Klarar ikkje lukka lommeboka skikkeleg. Det er truleg andre program som "
"brukar henne. Vil du tvangslukka lommeboka?"

#: tdewalletmanager.cpp:238
msgid "Force Closure"
msgstr "Tving lukking"

#: tdewalletmanager.cpp:238
msgid "Do Not Force"
msgstr "Ikkje tving"

#: tdewalletmanager.cpp:242
#, c-format
msgid "Unable to force the wallet closed. Error code was %1."
msgstr "Klarar ikkje tvangslukka lommeboka. Feilkoden var %1."

#: tdewalletmanager.cpp:263 tdewalletmanager.cpp:305
#, c-format
msgid "Error opening wallet %1."
msgstr "Fel ved opning av lommebok %1."

#: tdewalletmanager.cpp:357
msgid "Please choose a name for the new wallet:"
msgstr "Vel namn på den nye lommeboka:"

#: tdewalletmanager.cpp:365
msgid "New Wallet"
msgstr "Ny lommebok"

#: tdewalletmanager.cpp:376
msgid "Sorry, that wallet already exists. Try a new name?"
msgstr "Den lommeboka finst frå før. Prøv nytt navn?"

#: tdewalletmanager.cpp:376
msgid "Try New"
msgstr "Prøv nytt"

#: tdewalletmanager.cpp:384
msgid "Please choose a name that contains only alphanumeric characters:"
msgstr "Vel eit namn som berre inneheld bokstavar og tal:"

#: tdewalletpopup.cpp:60
msgid "Disconnec&t"
msgstr "K&opla frå"

#: kbetterthankdialogbase.ui:60
#, no-c-format
msgid "&Replace"
msgstr "&Byt ut"

#: kbetterthankdialogbase.ui:71
#, no-c-format
msgid "Replace &All"
msgstr "Byt ut &alle"

#: kbetterthankdialogbase.ui:79
#, no-c-format
msgid "&Skip"
msgstr "&Hopp over"

#: kbetterthankdialogbase.ui:87
#, no-c-format
msgid "Skip A&ll"
msgstr "Hopp over a&lle"

#: walletwidget.ui:237
#, no-c-format
msgid "Hide &Contents"
msgstr "&Gøym innhald"

#: walletwidget.ui:269
#, no-c-format
msgid ""
"This is a binary data entry.  It cannot be editted as its format is unknown "
"and application specific."
msgstr ""
"Dette er ei oppføring med binære data. Ho kan ikkje redigerast sidan "
"formatet er ukjent og spesifikt for eit program."

#: walletwidget.ui:398
#, no-c-format
msgid "Show &Contents"
msgstr "Vis &innhald"

#, fuzzy
#~ msgid "Replace"
#~ msgstr "&Byt ut"

#, fuzzy
#~ msgid "&Delete"
#~ msgstr "&Slett mappe"