summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/tde-i18n-pl/docs/tdebase/userguide/base-tde-applications.docbook
blob: 54c82c3a8a0446dcb8783f88aca3f9cb95048c45 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
<chapter id="basic-applications">

<chapterinfo>
<authorgroup>
<author>&Francis.Giannaros; &Francis.Giannaros.mail; </author>
</authorgroup>
</chapterinfo>

<title>Podstawowe programy &kde;</title>

<para>Poniżej znajduje się krótka lista opisów podstawowych programów &kde;. W celu uzyskania dodatkowych informacji o każdym z programów, należy skorzystać z polecanych łączy przy odpowiednich opisach. </para>

<!-- What are they?? (Phil) -->
<!-- Included a few here; may be a good idea to add to this in future -->

<sect1 id="base-applications-fundamental">

<title>Kompletne podstawy</title>

<variablelist>
<varlistentry>
<term>&konqueror-mianownik;</term>
	<listitem><para>Menedżer plików &kde;, przeglądarka WWW, klient <acronym>FTP</acronym> i o wiele więcej. &konqueror-mianownik; to odzwierciedlenie najnowszych technologii, poczynając od wtyczkach protokołu &kde; (TDEIO) (które dostarczają mechanizmy dostępu do plików), kończąc na obsłudze osadzonych komponentów, co pozwala &konqueror-celownik; być uniwersalną przeglądarką, pozwalającą na otwieranie plików graficznych i dokumentów.</para>
	
		<itemizedlist>
			<listitem><para>Strona domowa: <ulink url="http://konqueror.org">http://konqueror.org</ulink></para></listitem>
			<listitem><para>Zobacz podręcznik &konqueror-dopelniacz;, przez wpisanie <userinput>help:/konqueror</userinput> w pasku adresu &konqueror-dopelniacz; lub przez wyszukanie go w &khelpcenter-miejscownik;.</para></listitem>
		</itemizedlist>
		
	</listitem>
</varlistentry>

<varlistentry>
<term>&kate;</term>
	<listitem><para>Zaawansowany, wielozakładkowy edytor tekstowy. &kate; to świetne narzędzie do przeglądania źródła strony &HTML;, do edycji skomplikowanego kodu w języku <acronym>C++</acronym>, <acronym>PHP</acronym> i <acronym>XML</acronym>, dzięki ogromnym możliwościom podświetlania składni i zdolnościom do ukrywania niechcianego kodu. &kate; to bardzo szybki program. Jest w stanie otwierać bardzo duże pliki tekstowe w czasie kilku sekund. Potrafi otworzyć dużą liczbę zakładek, w celu przeglądania tego samego pliku w kilku miejscach i/lub innych plików, kiedy tylko zechcesz.</para>
	
		<itemizedlist>
			<listitem><para>Strona domowa: <ulink url="http://kate.kde.org">http://kate.kde.org</ulink></para></listitem>
			<listitem><para><ulink
	url="help:/kate">Podręcznik &kate;</ulink></para></listitem>
		</itemizedlist>
		
	</listitem>

<!-- Insert Screeny -->

</varlistentry>

<varlistentry>
<term>&konsole-mianownik;</term>
	<listitem><para>&konsole-mianownik;, X emulator terminala dla &kde;, jak większość napisanych dla tego środowiska programów, jest wysoce dostosowywalnym programem. Możesz utworzyć własną sesję użytkownika, możesz otworzyć sesję konsoli &Linux-dopelniacz;, sesję powłoki, jak również sesję <systemitem class="username">administratora (roota)</systemitem>.</para>
	
		<itemizedlist>
			<listitem><para>Strona domowa: <ulink url="http://konsole.kde.org">http://konsole.kde.org</ulink></para></listitem>
			<listitem><para><ulink
	url="help:/konsole">Podręcznik &konsole-dopelniacz;</ulink></para></listitem>
			<listitem><para>Przewodnik użytkownika <xref linkend="konsole-intro"/></para></listitem>
		</itemizedlist>
		
	</listitem>
</varlistentry>


<varlistentry>
<term>&kicker-mianownik;</term>
	<listitem><para>Panel &kde; służy do zarządzania otwartymi programami, przełączania i przeglądania wirtualnych pulpitów. Może zawierać skróty do programów i zawierać o wiele więcej funkcji.</para>
	
		<itemizedlist>
			<listitem><para>Zajrzyj na <xref linkend="panel-and-desktop"/> w celu dostosowania niektórych jego ustawień.</para></listitem>
			<listitem><para><ulink
	url="help:/kicker">Podręcznik &kicker-dopelniacz;</ulink></para></listitem>
		</itemizedlist>
		
	</listitem>
</varlistentry>

<varlistentry>
<term><application>kdcop</application></term>
<!-- Mainly mentioned to raise awareness, for DCOP -->
	<listitem><para>Graficzna nakładka na &DCOP; (Desktop COmmunications Protocol czyli po polsku Protokół komunikacji interfejsu). &DCOP; dostarcza wszechstronnego protokołu do komunikacji międzyprocesowej między programami &kde;. Cieszy się on rosnącą popularnością wśród programistów &kde;, jednak przydaje się też zwykłym użytkownikom, którzy chcieliby napisać skrypt lub, powiedzmy, temat <application>SuperKaramby</application>.</para>
	
		<itemizedlist>
			<listitem><para>W przewodniku użytkownika <xref linkend="scripting-the-desktop"/> i <xref linkend="kdialog"/></para></listitem>
			<listitem><para>Inna dokumentacja: <ulink url="http://developer.kde.org/documentation/library/kdetqt/dcop.html">http://developer.kde.org/documentation/library/kdetqt/dcop.html</ulink></para></listitem>
		
		</itemizedlist>
	</listitem>
</varlistentry>

<varlistentry>
<term>&kcontrolcenter-mianownik;</term>
	<listitem><para>Centrum sterowania dla środowiska graficznego K. Możesz w nim zmodyfikować niezliczoną ilość rzeczy, poczynając od tematów, czcionek i wygaszaczy ekranu, przez bezpieczeństwo w Internecie, kończąc na administracji systemem.</para>
	
		<itemizedlist>
			<listitem><para>Zobacz <xref linkend="control-center"/>.</para></listitem>
			<listitem><para><ulink
	url="help:/kcontrol">Podręcznik &kcontrolcenter-dopelniacz;</ulink></para></listitem>
		</itemizedlist>
		
	</listitem>
</varlistentry>

<varlistentry>
<term>&khelpcenter-mianownik;</term>
	<listitem><para>System pomocy &kde; to dostęp do podstawowych stron pomocy &UNIX-dopelniacz; (polecenia man lub info), a także natywnej dokumentacji &kde;, dostarczonej przez zespół dokumentacji &kde; lub autorów programów. Z &khelpcenter-dopelniacz; powinieneś dostać się do wszystkich podręczników programów.</para>

		<itemizedlist>
			<listitem><para><ulink
	url="help:/khelpcenter">Podręcznik &khelpcenter-dopelniacz;</ulink></para></listitem>
			<listitem><para>W celu uzyskania większej ilości informacji o zespole dokumentacji &kde; (jak się dołączyć i pomóc)odwiedź: <ulink url="http://kde.org/documentation">http://kde.org/documentation</ulink></para></listitem>
		</itemizedlist>
	
	</listitem>
</varlistentry>

 </variablelist>

<itemizedlist>
<title>Powiązane informacje</title>
	<listitem><para><ulink url="http://kde-apps.org">http://kde-apps.org</ulink> -- Największy katalog niezależnych programów dla &kde;.</para></listitem>
	<listitem><para>Łatwo zauważyć, że najwięcej informacji znajduje się w odpowiednich podręcznikach programów, które mogą zostać otwarte przy użyciu wtyczki pomocy w &konqueror-miejscownik; (tak, wystarczy w Pasku adresu wpisać <userinput>help:/<replaceable>nazwa_programu</replaceable></userinput>) lub przez zaznaczenie ich w &khelpcenter-miejscownik;.</para></listitem>
	<listitem><para>Prawdopodobnie znajdziesz też niemałą ilość informacji na stronie domowej &kde; <ulink url="http://kde.org">http://kde.org</ulink>.</para></listitem>
</itemizedlist>

</sect1>

<sect1 id="base-applications-tdepim">
<sect1info>
<authorgroup>
<author>&Francis.Giannaros; &Francis.Giannaros.mail; </author>
</authorgroup>
</sect1info>

<title>Zarządzanie informacjami osobistymi</title>

<para>Program do zarządzania informacjami osobistymi <acronym>PIM</acronym> jest jednym z podprojektów &kde;. Jego zadaniem jest dostarczenie kompletu programów do zarządzania informacjami osobistymi. Składa się z wielu programów, ale wszystkie mogą zostać uruchomione w jednym interfejsie nazwanym &kontact-celownik;, który jest właśnie owym programem do zarządzania informacjami osobistymi. Poniżej znajduje się krótki przegląd kilku jego popularnych składników, tak, kilku, w nim zintegrowanych.</para>

<variablelist>
<varlistentry>
<term>&kontact-mianownik;</term>
	<listitem><para>To właśnie płaszczyzna integracji pozostałych programów, należących do projektu &kde; <acronym>PIM</acronym>. Wszystkie programy &kde; należące do tego projektu, mogą zostać wyświetlone w &kontact-miejscownik;. Możesz się między nimi łatwo przełączać. &kontact-mianownik; zawiera także stronę Podsumowania, gdzie możesz śledzić zdarzenia i informacje z innych komponentów.</para>
	
		<itemizedlist>
			<listitem><para>Strona domowa: <ulink url="http://kontact.kde.org">http://kontact.kde.org</ulink></para></listitem>
			<listitem><para>Przejrzyj podręcznik, wpisując <userinput>help:/kontact</userinput> w Pasku adresu &konqueror-dopelniacz; lub zaznaczając go w &khelpcenter-miejscownik;.</para></listitem>
		</itemizedlist>
		
	</listitem>
</varlistentry>

<varlistentry>
<term>&kmail-mianownik;</term>
	<listitem><para>Program pocztowy &kmail-mianownik; posiada pełne wsparcie dla protokołów <acronym>IMAP</acronym>, <acronym>POP3</acronym> i <acronym>SMTP</acronym>. Możliwe jest podpisywanie i szyfrowanie e-maili, istnieje wsparcie dla programów antyspamowych. Działa sprawdzanie pisowni. Można przeglądać e-maile w formacie &HTML;. W programie znajduje się zaawansowane narzędzie wyszukujące.</para>
	
		<itemizedlist>
			<listitem><para>Strona domowa: <ulink url="http://kmail.kde.org">http://kmail.kde.org</ulink></para></listitem>
			<listitem><para><ulink url="help:/kmail">Podręcznik &kmail-dopelniacz;</ulink></para></listitem>
		</itemizedlist>
		
	</listitem>
</varlistentry>

<varlistentry>
<term>&korganizer-mianownik;</term>
	<listitem><para>W pełni dostosowywalny organizer, który został nazwany kalendarzem. &korganizer-mianownik; pozwala na zarządzanie zadaniami i zdarzeniami, powiadamianie alarmem, eksport danych do formatu strony internetowej, obsługę danych niezależnie od protokołu sieciowego, planowanie grupowe, import i eksport plików kalendarza i o wiele więcej.</para>
	
		<itemizedlist>
			<listitem><para>Strona domowa: <ulink url="http://korganizer.kde.org">http://korganizer.kde.org</ulink></para></listitem>
			<listitem><para><ulink url="help:/korganizer">Podręcznik &korganizer-dopelniacz;</ulink></para></listitem>
		</itemizedlist>
		
	</listitem>
</varlistentry>

<varlistentry>
<term>&kaddressbook-mianownik;</term>
	<listitem><para>Lista kontaktów. &kaddressbook-mianownik; pozwala na efektywne i komfortowe zarządzanie kontaktami. Mogą zostać one łatwo wyeksportowane i zaimportowane z formatu plethora lub innego. Kontakty można łatwo i skutecznie zintegrować z &kopete-narzednik; (multikomunikatorem dla &kde;). &kaddressbook-mianownik; zawiera wsparcie dla wszystkich znaków narodowych i zaawansowanych funkcji szukania.</para>
	
		<itemizedlist>
			<listitem><para>Strona domowa: <ulink url="http://pim.kde.org/components/kaddressbook.php">http://pim.kde.org/components/kaddressbook.php</ulink></para></listitem>
			<listitem><para><ulink url="help:/kaddressbook">Podręcznik &kaddressbook-dopelniacz;</ulink></para></listitem>
		</itemizedlist>
		
	</listitem>
</varlistentry>

<varlistentry>
<term>&knotes;</term>
	<listitem><para>Poręczny program, który pozwala na tworzenie tzw. żółtych karteczek. Są to notatki przyklejone na pulpicie. Mogą zostać <quote>przeciągnięte i upuszczone</quote> do e-maila, wydrukowane, a nawet wyświetlane po wyłączeniu &kontact-dopelniacz;.</para>
	
		<itemizedlist>
			<listitem><para>Strona domowa: <ulink url="http://pim.kde.org/components/knotes.php">http://pim.kde.org/components/knotes.php</ulink></para></listitem>
			<listitem><para><ulink url="help:/knotes">Podręcznik &knotes;</ulink></para></listitem>
		</itemizedlist>
		
	</listitem>
</varlistentry>

<varlistentry>
<term>&knode-mianownik;</term>
	<listitem><para>Program do obsługi grup dyskusyjnych. Jest zgodny z <acronym>GNSKA</acronym> (The Good Net-Keeping Seal of Approval czyli po polsku Certyfikat utrzymywania porządku w Internecie), posiada wsparcie dla standardu <acronym>MIME</acronym> i większej ilości serwerów.</para>
	
		<itemizedlist>
			<listitem><para>Strona domowa: <ulink url="http://knode.sourceforge.net/">http://knode.sourceforge.net/</ulink></para></listitem>
			<listitem><para><ulink url="help:/knode">Podręcznik &knode-dopelniacz;</ulink></para></listitem>
		</itemizedlist>
		
	</listitem>
</varlistentry>

<varlistentry>
<term>&akregator-mianownik;</term>
	<listitem><para>Lekki i szybki program do wyświetlania nowości pobranych z wszystkich powszechnie używanych wersji tzw. kanałów <acronym>RSS</acronym> i <acronym>Atom</acronym>. &akregator-mianownik; posiada użyteczne funkcje, jak np. szukanie w tytułach artykułów, zarządzanie katalogami i możliwość dostosowania opcji archiwizowania.</para>
		<itemizedlist>
			<listitem><para>Strona domowa: <ulink url="http://akregator.sourceforge.net">http://akregator.sourceforge.net</ulink></para></listitem>
			<listitem><para><ulink url="help:/akregator">Podręcznik &akregator-dopelniacz;</ulink></para></listitem>
		</itemizedlist>
	</listitem>
</varlistentry>

</variablelist>

<itemizedlist>
<title>Powiązane informacje</title>
	<listitem><para>Zobacz <ulink url="http://kontact.kde.org">http://kontact.kde.org</ulink> i <ulink url="http://tdepim.kde.org">http://tdepim.kde.org</ulink> w celu uzyskania większej ilości informacji.</para></listitem>
	<listitem><para><ulink url="help:kontact">Podręcznik &kontact-dopelniacz;</ulink></para></listitem>
</itemizedlist>

</sect1>

<sect1 id="network-applications">

<title>Sieć</title>

<para>W &kde; znajdziesz wiele programów przeznaczonych do pracy w sieci. Poniżej znajdują się krótkie opisy kilku z nich.</para>

<variablelist>
<varlistentry>
<term>&kopete-mianownik;</term>
	<listitem><para>Wielofunkcyjny i zaawansowany klient <acronym>IM</acronym> (Instant Messaging czyli błyskawiczna komunikacja). Obsługuje wiele protokołów, włączając <trademark class="registered">MSN</trademark>, <trademark class="registered">Yahoo</trademark> i <trademark class="registered">AIM</trademark>. &kopete-mianownik; może wyświetlać obrazki przy użytkownikach, ustawiać aliasy dla poszczególnych osób, uruchamiać osobne sesje <acronym>IM</acronym> w dowolnym czasie. &kopete-mianownik; jest całkiem elastyczny i posiada obszerny system wtyczek, który zawiera między innymi historię rozmów z wyszukiwarką, statystyki użytkowników i system notatek, który pozwala przyporządkować notatki do każdego kontaktu.</para>
		<itemizedlist>
			<listitem><para>Strona domowa: <ulink url="http://kopete.kde.org">http://kopete.kde.org</ulink></para></listitem>
			<listitem><para><ulink url="help:/kopete">Podręcznik &kopete-dopelniacz;</ulink></para></listitem>
		</itemizedlist>
	</listitem>
</varlistentry>

<varlistentry>
<term>&kdict;</term>
	<listitem><para>Graficzna nakładka na protokół <acronym>DICT</acronym>. Pozwala Ci na wyszukanie słowa lub frazy w różnych słownikach, następnie wyświetla zestawy definicji.</para>
		<itemizedlist>
			<listitem><para><ulink url="help:/kdict">Podręcznik &kdict;</ulink></para></listitem>
			<listitem><para>Zespół programistów <acronym>DICT</acronym>: <ulink url="http://www.dict.org/bin/Dict">http://www.dict.org/bin/Dict</ulink>.</para></listitem>
		</itemizedlist>
	</listitem>
</varlistentry>

<varlistentry>
<term>&kget;</term>
	<listitem><para>Menedżer pobierania plików. Integruje się z &konqueror-narzednik;, pozwala na posortowanie plików do ściągnięcia, wstrzymanie i wznowienie ściągania, jak również na wiele innych rzeczy. </para>
	
		<itemizedlist>
			<listitem><para>Strona domowa: <ulink url="http://kget.sourceforge.net/">http://kget.sourceforge.net</ulink></para></listitem>
			<listitem><para><ulink url="help:/kget">Podręcznik &kget;</ulink></para></listitem>
		
		</itemizedlist>
	</listitem>
</varlistentry>
</variablelist>

<itemizedlist>
<title>Powiązane informacje</title>
	<listitem><para>Wiele innych internetowych programów &kde; można znaleźć w repozytorium &kde; Extragear; zobacz <xref linkend="extragear-network"/>, pod <xref linkend="extragear-components"/>.</para></listitem>
</itemizedlist>

</sect1>

<sect1 id="office-applications">

<title>Biuro</title>

<para>Ta pozycja zawiera wszystkie programy z zestawu &koffice;. Odwiedź <xref linkend="tde-office-components"/>, znajdziesz tam podsumowanie wszystkich komponentów.</para>

</sect1>

<sect1 id="graphics-applications">

<title>Grafika</title>

<para>&kde; posiada kilka programów związanych z grafiką, poczynając od przeglądarek <acronym>PDF</acronym>, kończąc na programach do robienia zrzutów ekranu. Poniżej znajdziesz dla kilku z nich krótkie opisy i różne odnośniki z nimi związane.</para>

<variablelist>

<varlistentry>
<term><application>KColorEdit</application></term>
	<listitem><para>Mały, poręczny program do edycji palet kolorów, jak również do wybierania i nazywania kolorów. Kolory mogą zostać wybrane przez podanie kodu szesnastkowego <acronym>RGB</acronym>, wybranie koloru z palety kolorów, znajdującej się w programie lub nawet przez pobranie koloru z jakiejkolwiek rzeczy, która znajduje się na ekranie.</para>
	
		<itemizedlist>
			<listitem><para><ulink url="help:/kcoloredit"><application>Podręcznik Edytora kolorów KDE</application></ulink></para></listitem>
		</itemizedlist>
	</listitem>
</varlistentry>

<varlistentry>
<term><application>KPDF</application></term>
	<listitem><para>Zaawansowana przeglądarka plików <acronym>PDF</acronym>, bazowana na kodzie <application>xpdf</application>. <application>KPDF</application> posiada wiele możliwości szukania interesujących Cię fragmentów w dokumencie (standardowe okno wyszukiwania, szukanie w miniaturach itd.). Zawiera też wiele innych funkcji, jak np. czytanie bez użycia rąk.</para>
	
		<itemizedlist>
			<listitem><para>Strona domowa: <ulink url="http://kpdf.kde.org">http://kpdf.kde.org</ulink></para></listitem>
			<listitem><para><ulink url="help:/kpdf">Podręcznik <application>KPDF</application></ulink></para></listitem>
		</itemizedlist>
	</listitem>
</varlistentry>

<varlistentry>
<term><application>KView</application></term>
	<listitem><para>Przeglądarka grafiki, która wspiera wiele formatów graficznych np. <acronym>JPEG</acronym>, <acronym>GIF</acronym>, <acronym>PNG</acronym>, <acronym>TIFF</acronym> i inne. <application>Kview</application> jest w pełni zintegrowana z &kde;. Może zostać osadzona w oknie &konqueror-dopelniacz; w celu przeglądania obrazków, znajdujących się na Twoim twardym dysku, jak również tych, znajdujących się na koncie <acronym>FTP</acronym>. Do innych funkcji można zaliczyć możliwość modyfikacji na obrazkach np. przybliżanie i oddalanie, obracanie, poszarzanie, odwracanie. </para>
	
		<itemizedlist>
			<listitem><para>Strona domowa: <ulink url="http://www.ph.unimelb.edu.au/~ssk/kde/kview/">http://www.ph.unimelb.edu.au/~ssk/kde/kview/</ulink></para></listitem>
			<listitem><para><ulink url="help:/kview">Podręcznik <application>KView</application></ulink></para></listitem>
		</itemizedlist>
	</listitem>
</varlistentry>

<varlistentry>
<term>&ksnapshot;</term>
	<listitem><para>Program do robienia zrzutów ekranu. Potrafi utworzyć zrzut całego pulpitu, jednego okna lub zaznaczonego obszaru. Obrazki mogą być potem zapisane do różnych formatów, włączając <acronym>JPG</acronym> i <acronym>PNG</acronym>.</para>
	
		<itemizedlist>
			<listitem><para>Strona domowa: <ulink url="http://www.ipso-facto.demon.co.uk/ksnapshot/">http://www.ipso-facto.demon.co.uk/ksnapshot/</ulink></para></listitem>
			<listitem><para><ulink url="help:/ksnapshot">Podręcznik &ksnapshot;</ulink></para></listitem>
		</itemizedlist>
	</listitem>
</varlistentry>

<varlistentry>
<term>&kolourpaint;</term>
	<listitem><para>Prosty i łatwy w użyciu program do rysowania. Zawiera podstawowe funkcje tworzenia obrazków, rysowania wykresów, modyfikcji zdjęć i edycji ikon. </para>
	
		<itemizedlist>
			<listitem><para>Strona domowa: <ulink url="http://kolourpaint.sourceforge.net">http://kolourpaint.sourceforge.net</ulink></para></listitem>
			<listitem><para><ulink url="help:/kolourpaint">Podręcznik &kolourpaint;</ulink></para></listitem>
		</itemizedlist>
	</listitem>
</varlistentry>


<varlistentry>
<term>&kooka;</term>
	<listitem><para>Intuicyjny program do skanowania obrazków rastrowych. &kooka; pozwala na ustawienie podstawowych parametrów skanowania, zapisywania w odpowiednim formacie zeskanowanych obrazków i zarządzania nimi.</para>
	
		<itemizedlist>
			<listitem><para>Strona domowa: <ulink url="http://kooka.kde.org">http://kooka.kde.org</ulink></para></listitem>
			<listitem><para><ulink url="help:/kooka">Podręcznik programu &kooka;</ulink></para></listitem>
		</itemizedlist>
	</listitem>
</varlistentry>

</variablelist>

<itemizedlist>
<title>Powiązane informacje</title>
	<listitem><para>Wiele bardziej zaawansowanych programów graficznych dla &kde; można znaleźć w repozytorium &kde; Extragear; pod <xref linkend="extragear-components"/>, zobacz <xref linkend="extragear-graphics"/> w celu przeczytania krótkich opisów kilku z nich.</para></listitem>
</itemizedlist>

</sect1>

<sect1 id="multimedia-applications">
<title>Multimedia</title>

<para>Poniżej krótki opis programów multimedialnych.</para>

<variablelist>
<varlistentry>
<term>&juk-mianownik;</term>
	<listitem><para>Łatwy w użyciu odtwarzacz muzyczny dla &kde;. &juk-mianownik; jest zorientowany na zarządzanie listami odtwarzania i meta-danymi, pozwalając na szybkie wyszukiwanie w dynamicznej liście odtwarzania. Niektóre z jego funkcji to ściąganie okładek i innych obrazków związanych z artystami w celu wykorzystania ich na okładki do płyt &CD; z <trademark class="registered">Google</trademark>, integracja z <application>MusicBrainz</application> w celu identyfikacji odgrywanego pliku, wtyczki audio, włączając &arts;, <application>GStreamera</application> i <application>aKode</application>. </para>
	
		<itemizedlist>
			<listitem><para>Strona domowa: <ulink url="http://developer.kde.org/~wheeler/juk.html">http://developer.kde.org/~wheeler/juk.html</ulink></para></listitem>
			<listitem><para><ulink url="help:/juk">Podręcznik &juk-dopelniacz;</ulink></para></listitem>
		</itemizedlist>
	</listitem>
</varlistentry>

<varlistentry>
<term>&kmix;</term>
	<listitem><para>Program, pozwalający na zmianę głośności karty dźwiękowej. Obsługuje wiele sterowników dźwięku. Każde urządzenie miksujące jest reprezentowane jako suwak (potencjometr) i posiada podstawowe opcje, jak np. wyciszenie tego urządzenia.</para>
	
		<itemizedlist>
			<listitem><para><ulink url="help:/kmix">Podręcznik &kmix;</ulink></para></listitem>
		</itemizedlist>
	</listitem>
</varlistentry>

<varlistentry>
<term>&noatun-mianownik;</term>
	<listitem><para>Odtwarzacz multimedialny, odtwarza pliki <acronym>WAV</acronym>, <application>Ogg Vorbis</application>, jak również filmy DivX zakodowane w formacie <acronym>AVI</acronym> i inne. &noatun-mianownik; posiada efekty dźwiękowe, korektor, podsystem wtyczek, przezroczystość sieciową i różne wodotryski. </para>
	
		<itemizedlist>
			<listitem><para>Strona domowa: <ulink url="http://noatun.kde.org">http://noatun.kde.org</ulink></para></listitem>
			<listitem><para><ulink url="help:/noatun">Podręcznik &noatun-dopelniacz;</ulink></para></listitem>
		</itemizedlist>
	</listitem>
</varlistentry>

</variablelist>

<itemizedlist>
<title>Powiązane informacje</title>
	<listitem><para>Wiele bardziej zaawansowanych programów multimedialnych dla &kde; można znaleźć w repozytorium &kde; Extragear; pod <xref linkend="extragear-components"/>, zobacz <xref linkend="extragear-multimedia"/> w celu przeczytania krótkich opisów kilku z nich.</para></listitem>
</itemizedlist>

</sect1>

</chapter>

<!-- Keep this comment at the end of the file
Local variables:
mode: xml
sgml-omittag:nil
sgml-shorttag:nil
sgml-namecase-general:nil
sgml-general-insert-case:lower
sgml-minimize-attributes:nil
sgml-always-quote-attributes:t
sgml-indent-step:0
sgml-indent-data:true
sgml-parent-document:("index.docbook" "book" "chapter")
sgml-exposed-tags:nil
sgml-local-catalogs:nil
sgml-local-ecat-files:nil
End:
-->