summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/tde-i18n-pl/messages/tdepim/kres_groupwise.po
blob: dd6ff23b01688b96a9d9ad3d727706a0a5f1005a (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
# translation of kres_groupwise.po to
#
# Michal Milos <krasnall@post.pl>, 2005.
# Krzysztof Lichota <lichota@mimuw.edu.pl>, 2005, 2006, 2007.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: kres_groupwise\n"
"POT-Creation-Date: 2018-12-15 17:40+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2015-01-18 11:44+0100\n"
"Last-Translator: mcbx\n"
"Language-Team:  <pl@li.org>\n"
"Language: pl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
"Plural-Forms:  nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n"
"%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"

#: _translatorinfo:1
msgid ""
"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
"Your names"
msgstr "Michał Miłoś"

#: _translatorinfo:2
msgid ""
"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
"Your emails"
msgstr "krasnall@post.pl"

#: kcal_resourcegroupwise.cpp:167
msgid "Downloading calendar"
msgstr "Pobieranie kalendarza"

#: kcal_resourcegroupwise.cpp:192
msgid "Error parsing calendar data."
msgstr "Błąd w parsowaniu danych kalendarza."

#: kcal_resourcegroupwise.cpp:248
msgid "Unable to login to server: "
msgstr "Nie można zalogować się do serwera: "

#: kcal_resourcegroupwise.cpp:282
msgid "Added"
msgstr "Dodane"

#: kcal_resourcegroupwise.cpp:283
msgid "Changed"
msgstr "Zmienione"

#: kcal_resourcegroupwise.cpp:284
msgid "Deleted"
msgstr "Usunięte"

#: kcal_resourcegroupwiseconfig.cpp:50 tdeabc_resourcegroupwiseconfig.cpp:64
msgid "URL:"
msgstr "URL:"

#: kcal_resourcegroupwiseconfig.cpp:55 tdeabc_resourcegroupwiseconfig.cpp:70
msgid "User:"
msgstr "Użytkownik:"

#: kcal_resourcegroupwiseconfig.cpp:60 tdeabc_resourcegroupwiseconfig.cpp:76
msgid "Password:"
msgstr "Hasło:"

#: kcal_resourcegroupwiseconfig.cpp:66
msgid "View User Settings"
msgstr "Pokaż ustawienia użytkownika"

#: kcal_resourcegroupwiseconfig.cpp:126
msgid "GroupWise Settings"
msgstr "Ustawienia GroupWise"

#: soap/contactconverter.cpp:251
msgid "Resource"
msgstr "Źródło danych"

#: groupwisesettingswidgetbase.ui:22 soap/contactconverter.cpp:264
#, no-c-format
msgid "Group"
msgstr "Grupa"

#: soap/groupwiseserver.cpp:135 soap/groupwiseserver.cpp:152
#, c-format
msgid "Connect failed: %1."
msgstr "Połączenie nie powiodło się: %1."

#: soap/groupwiseserver.cpp:344
msgid "Login failed, but the GroupWise server did not report an error"
msgstr ""
"Logowanie zakończyło się niepowodzeniem, ale serwer GroupWise nie zgłosił "
"błędu"

#: soap/groupwiseserver.cpp:1448
msgid "SSL Error"
msgstr "Błąd SSL"

#: soap/gwjobs.cpp:124
#, c-format
msgid "Unable to read GroupWise address book: %1"
msgstr "Nie można odczytać książki adresowej GroupWise: %1"

#: soap/gwjobs.cpp:616
msgid "Unable to read GroupWise address book: reading %1 returned no items."
msgstr ""
"Nie można odczytać książki adresowej GroupWise: odczyt %1 nie zwrócił "
"żadnego elementu."

#: soap/incidenceconverter.cpp:231
msgid "Novell GroupWise does not support locations for to-dos."
msgstr "Novell GroupWise nie obsługuje lokalizacji zadań do zrobienia."

#: soap/ksslsocket.cpp:324
msgid ""
"The IP address of the host %1 does not match the one the certificate was "
"issued to."
msgstr "Adres IP hosta %1 nie zgadza się z tym, na który wydano certyfikat."

#: soap/ksslsocket.cpp:329 soap/ksslsocket.cpp:339 soap/ksslsocket.cpp:355
msgid "Server Authentication"
msgstr "Uwierzytelnianie serwera"

#: soap/ksslsocket.cpp:330 soap/ksslsocket.cpp:340
msgid "&Details"
msgstr "&Szczegóły"

#: soap/ksslsocket.cpp:335
msgid "The server certificate failed the authenticity test (%1)."
msgstr "Certyfikat serwera nie przeszedł testu autentyczności (%1)."

#: soap/ksslsocket.cpp:352
msgid ""
"Would you like to accept this certificate forever without being prompted?"
msgstr "Czy chciałbyś zaakceptować ten certyfikat na zawsze bez dalszych pytań?"

#: soap/ksslsocket.cpp:356
msgid "&Forever"
msgstr "&Na zawsze"

#: soap/ksslsocket.cpp:357
msgid "&Current Sessions Only"
msgstr "&Tylko aktualna sesja"

#: soap/soapdebug.cpp:36
msgid "Server"
msgstr "Serwer"

#: soap/soapdebug.cpp:38
msgid "User"
msgstr "Użytkownik"

#: soap/soapdebug.cpp:40 tderesources_kcal_groupwise.kcfg:16
#: tderesources_tdeabc_groupwise.kcfg:16
#, no-c-format
msgid "Password"
msgstr "Hasło"

#: soap/soapdebug.cpp:42
msgid "Free/Busy user name"
msgstr "Wolna/zajęta nazwa użytkownika"

#: soap/soapdebug.cpp:43
msgid "Addressbook identifier"
msgstr "Identyfikator książki adresowej"

#: soap/soapdebug.cpp:49
msgid "Groupwise Soap Debug"
msgstr "Debug Groupwise Soap"

#: tdeabc_resourcegroupwise.cpp:290
#, c-format
msgid "Loading GroupWise resource %1"
msgstr "Wczytywanie źródła danych GroupWise %1"

#: tdeabc_resourcegroupwise.cpp:363
msgid "Fetching System Address Book"
msgstr "Pobieranie systemowej książki adresowej"

#: tdeabc_resourcegroupwise.cpp:373
msgid "Fetching User Address Books"
msgstr "Pobieranie książek adresowych użytkownika"

#: tdeabc_resourcegroupwise.cpp:443
msgid "Updating System Address Book"
msgstr "Uaktualnianie systemowej książki adresowej"

#: tdeabc_resourcegroupwiseconfig.cpp:47 tdeabc_resourcegroupwiseconfig.cpp:49
msgid "Yes"
msgstr ""

#: tdeabc_resourcegroupwiseconfig.cpp:48 tdeabc_resourcegroupwiseconfig.cpp:50
msgid "No"
msgstr ""

#: tdeabc_resourcegroupwiseconfig.cpp:88
msgid "Retrieve Address Book List From Server"
msgstr "Pobierz listę książki adresowej z serwera"

#: tdeabc_resourcegroupwiseconfig.cpp:92
msgid "Address Book"
msgstr "Książka adresowa"

#: tdeabc_resourcegroupwiseconfig.cpp:93
msgid "Personal"
msgstr "Osobiste"

#: tdeabc_resourcegroupwiseconfig.cpp:94
msgid "Frequent Contacts"
msgstr "Częste kontakty"

#: tdeabc_resourcegroupwiseconfig.cpp:99
msgid "Address book for new contacts:"
msgstr "Książka adresowa dla nowych kontaktów:"

#: groupwisesettingswidgetbase.ui:33
#, no-c-format
msgid "Setting"
msgstr "Ustawienie"

#: groupwisesettingswidgetbase.ui:44
#, no-c-format
msgid "Value"
msgstr "Wartość"

#: groupwisesettingswidgetbase.ui:55
#, no-c-format
msgid "Locked"
msgstr "Zablokowane"

#: tderesources_kcal_groupwise.kcfg:9 tderesources_tdeabc_groupwise.kcfg:9
#, no-c-format
msgid "Server URL"
msgstr "URL serwera"

#: tderesources_kcal_groupwise.kcfg:10 tderesources_tdeabc_groupwise.kcfg:10
#, no-c-format
msgid "URL of SOAP interface of GroupWise server"
msgstr "URL interfejsu SOAP serwera GroupWise"

#: tderesources_kcal_groupwise.kcfg:13 tderesources_tdeabc_groupwise.kcfg:13
#, no-c-format
msgid "User Name"
msgstr "Nazwa użytkownika"

#: tderesources_kcal_groupwise.kcfg:19
#, no-c-format
msgid "TCP Port"
msgstr "Port TCP"

#: tderesources_tdeabc_groupwise.kcfg:21
#, no-c-format
msgid "Ids of Address Books"
msgstr "Identyfikatory książek adresowych"

#: tderesources_tdeabc_groupwise.kcfg:24
#, no-c-format
msgid "Names of Address Books"
msgstr "Nazwy książek adresowych"

#: tderesources_tdeabc_groupwise.kcfg:27
#, no-c-format
msgid "Personal State of Address Books"
msgstr "Stan osobowy w książkach adresowych"

#: tderesources_tdeabc_groupwise.kcfg:30
#, no-c-format
msgid "Frequent Contacts state of Address Books"
msgstr "Stan częstych kontaktów w książkach adresowych"

#: tderesources_tdeabc_groupwise.kcfg:33
#, no-c-format
msgid "Readable Address Books"
msgstr "Książki adresowe do odczytu"

#: tderesources_tdeabc_groupwise.kcfg:36
#, no-c-format
msgid "Address Book for new Contacts"
msgstr "Książka adresowa dla nowych kontaktów"

#: tderesources_tdeabc_groupwise.kcfg:39
#, no-c-format
msgid "ID of System Address Book"
msgstr "Identyfikator systemowej książki adresowej"

#: tderesources_tdeabc_groupwise.kcfg:42
#, no-c-format
msgid "Last time the Post Office was rebuilt"
msgstr "Czas ostatniego odbudowania Urzędu pocztowego"

#: tderesources_tdeabc_groupwise.kcfg:45
#, no-c-format
msgid "The first sequence number of the GW System Address Book held locally"
msgstr ""
"Pierwszy numer sekwencji trzymanej lokalnie systemowej książki adresowej GW"

#: tderesources_tdeabc_groupwise.kcfg:48
#, no-c-format
msgid "The last sequence number of the GW System Address Book held locally"
msgstr ""
"Ostatni numer sekwencji trzymanej lokalnie systemowej książki adresowej GW"

#: tderesources_tdeabc_groupwise.kcfg:51
#, no-c-format
msgid "Applications which should load the System Address Book"
msgstr "Programy, które powinny wczytywać systemową książkę adresową"