summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/tde-i18n-sk/docs/tdebase/kcontrol/tdehtml/nsplugin.docbook
blob: fff5db1388df91040e5349b6dadbb3dbb0d2cccb (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
<sect2 id="nsplugins">
<title
>Moduly &Netscape;</title>

<sect3 id="nsplugins-intro">
<title
>Úvod</title>

<para
>Dlhé roky bol &Netscape; <application
>Navigator</application
> štandardným Web prehliadačom. Preto vzniklo veľa takzvaných modulov (plugin) pre &Netscape;, ktoré umožňujú vytváranie zaujímavejších stránok. Pomocou nich môžu stránky obsahovať súbory <acronym
>PDF</acronym
>, animácie flash, video atď. &konqueror;, tieto moduly dokáže používať a tak poskytovať tieto vylepšenia.</para>

<note
><para
>Moduly &Netscape; by ste nemali zamieňať za moduly &konqueror;. Tie druhé sú určené priamo pre &konqueror;, aby rozšírili jeho funkcionalitu a nepoužívajú sa pre zobrazovanie obsahu WWW stránok.</para
></note>

</sect3>

<sect3 id="nsplugins-scan">
<title
>Hľadať</title>

<para
>&konqueror; potrebuje vedieť, kde sú nainštalované moduly &Netscape;. To môže byť na rôznych miestach, napr. máte moduly pre celý systém v <filename class="directory"
>/opt/netscape/plugins</filename
> a vaše osobné moduly v <filename class="directory"
>$<envar
>HOME</envar
>/.netscape/plugins</filename
>. &konqueror; ale nebude automaticky používať nainštalované moduly. Najprv prejde zoznam priečinkov. Hľadanie spustíte tlačidlom <guibutton
>Hľadať nové pluginy</guibutton
>. Druhá možnosť je zapnúť <guilabel
>Hľadať nové pluginy pri štarte &kde;</guilabel
>. Potom bude &konqueror; pri každom štarte &kde; hľadať, či nepribudli nejaké nové moduly.</para>

<note
><para
>Povolením <guilabel
>Hľadať nové moduly pri štarte &kde;</guilabel
> výrazne spomalíte štart prostredia a v niektorých prípadoch spôsobuje problémy. Ak na ne narazíte, vypnite túto voľbu.</para
></note>

<para
>Aby našiel moduly, &konqueror; hľadá v priečinkoch uvedených v zozname <guilabel
>Priečinky pre hľadanie</guilabel
>. Ak používate tento modul prvý raz, tento zoznam už obsahuje niektoré rozumné cesty, ktoré by mali obvykle fungovať. Ak potrebujete nejakú cestu pridať, stlačte tlačidlo <guibutton
>Nový</guibutton
> a budete môcť zadať novú cestu, alebo ju vybrať pomocou tlačidla <guibutton
>...</guibutton
>. Keďže hľadanie chvíľu trvá, možno budete chcieť niektoré cesty odstrániť, ak viete, že tam žiadne moduly nie sú. To urobíte vybraním cesty a stlačením <guibutton
>Odstrániť</guibutton
>. Pomocou tlačidiel <guibutton
>Nahor</guibutton
> a <guibutton
>Dolu</guibutton
> môžete zmeniť poradie, v ktorom sa budú priečinky prehľadávať.</para>

<para
>Ako obvykle, pomocou <guibutton
>Použiť</guibutton
> uložíte zmeny.</para>

</sect3>

<sect3 id="nsplugins-plugins">
<title
>Moduly</title>

<para
>V tejto záložke je zobrazený strom modulov, ktoré &konqueror; našiel. Dvojitým kliknutím na modul ho rozbalíte a uvidíte typy MIME, ktoré modul podporuje. Rozbalením typu MIME sa dozviete informácie o ňom.</para>

<para
>Táto záložka je hlavne informačná. Jediné nastavenie je <guilabel
>Použiť artsdp pre prenos zvuku z pluginu cez aRts</guilabel
>, ktorá je štandardne zapnutá. Ak chcete, aby modul používal vlastnú podporu zvuku a máte &arts; nastavený tak, aby ostatné aplikácie mohli používať zvukovú kartu (napríklad tak, že sa ukončí v prípade, že je nečinný alebo použitím vlastného zvukového zariadenia), môžete túto voľbu vypnúť.</para>

</sect3>

<sect3 id="nsplugins-author">
<title
>Autor kapitoly</title>

<para
>Túto kapitolu napísal Jost Schenck <email
>jost@schenck.de</email
></para>

<para
>Preklad dokumentácie Stanislav Višňovský <email
>visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz</email
></para>

</sect3>

</sect2>