summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/tde-i18n-sk/messages/tdepim/kres_groupwise.po
blob: ed1ec248f2e0db94b53976672183fe3fbd448c00 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
# translation of kres_groupwise.po to Slovak
#
# Richard Fric <Richard.Fric@kdemail.net>, 2006.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: kres_groupwise\n"
"POT-Creation-Date: 2018-12-15 17:40+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2007-01-11 19:33+0100\n"
"Last-Translator: Richard Fric <Richard.Fric@kdemail.net>\n"
"Language-Team: Slovak <kde-i18n-doc@kde.org>\n"
"Language: sk\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.1\n"
"Plural-Forms:  nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"

#: _translatorinfo:1
msgid ""
"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
"Your names"
msgstr "Richard Frič"

#: _translatorinfo:2
msgid ""
"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
"Your emails"
msgstr "Richard.Fric@kdemail.net"

#: kcal_resourcegroupwise.cpp:167
msgid "Downloading calendar"
msgstr "Sťahuje sa kalendár"

#: kcal_resourcegroupwise.cpp:192
msgid "Error parsing calendar data."
msgstr "Chyba pri analýze kalendárových dát."

#: kcal_resourcegroupwise.cpp:248
msgid "Unable to login to server: "
msgstr "Nedá sa prihlásiť na server: "

#: kcal_resourcegroupwise.cpp:282
msgid "Added"
msgstr "Pridané"

#: kcal_resourcegroupwise.cpp:283
msgid "Changed"
msgstr "Zmenené"

#: kcal_resourcegroupwise.cpp:284
msgid "Deleted"
msgstr "Odstránené"

#: kcal_resourcegroupwiseconfig.cpp:50 tdeabc_resourcegroupwiseconfig.cpp:64
msgid "URL:"
msgstr "URL:"

#: kcal_resourcegroupwiseconfig.cpp:55 tdeabc_resourcegroupwiseconfig.cpp:70
msgid "User:"
msgstr "Užívateľ:"

#: kcal_resourcegroupwiseconfig.cpp:60 tdeabc_resourcegroupwiseconfig.cpp:76
msgid "Password:"
msgstr "Heslo:"

#: kcal_resourcegroupwiseconfig.cpp:66
msgid "View User Settings"
msgstr "Zobraziť nastavenia užívateľa"

#: kcal_resourcegroupwiseconfig.cpp:126
msgid "GroupWise Settings"
msgstr "Nastavenia GroupWise"

#: soap/contactconverter.cpp:251
msgid "Resource"
msgstr "Zdroj"

#: groupwisesettingswidgetbase.ui:22 soap/contactconverter.cpp:264
#, no-c-format
msgid "Group"
msgstr "Skupina"

#: soap/groupwiseserver.cpp:135 soap/groupwiseserver.cpp:152
#, c-format
msgid "Connect failed: %1."
msgstr "Spojenie zlyhalo: %1."

#: soap/groupwiseserver.cpp:344
msgid "Login failed, but the GroupWise server did not report an error"
msgstr "Prihlásenie zlyhalo, ale GroupWise server nehlásil chybu"

#: soap/groupwiseserver.cpp:1448
msgid "SSL Error"
msgstr "SSL chyba"

#: soap/gwjobs.cpp:124
#, c-format
msgid "Unable to read GroupWise address book: %1"
msgstr "Nedá sa čítať GroupWise adresár: %1"

#: soap/gwjobs.cpp:616
msgid "Unable to read GroupWise address book: reading %1 returned no items."
msgstr "Nedá sa čítať GroupWise adresár: čítanie %1 nevrátilo žiadnu položku."

#: soap/incidenceconverter.cpp:231
msgid "Novell GroupWise does not support locations for to-dos."
msgstr "Novell GroupWise nepodporuje umiestnenia pre na-práci."

#: soap/ksslsocket.cpp:324
msgid ""
"The IP address of the host %1 does not match the one the certificate was "
"issued to."
msgstr ""
"IP adresa počítača %1 sa nezhoduje s tou, pre ktorú bol vydaný certifikát."

#: soap/ksslsocket.cpp:329 soap/ksslsocket.cpp:339 soap/ksslsocket.cpp:355
msgid "Server Authentication"
msgstr "Overenie servera"

#: soap/ksslsocket.cpp:330 soap/ksslsocket.cpp:340
msgid "&Details"
msgstr "&Detaily"

#: soap/ksslsocket.cpp:335
msgid "The server certificate failed the authenticity test (%1)."
msgstr "Overenie certifikátu servera zlyhalo (%1)."

#: soap/ksslsocket.cpp:352
msgid ""
"Would you like to accept this certificate forever without being prompted?"
msgstr "Chcete navždy akceptovať tento certifikát bez ďalšieho opýtania?"

#: soap/ksslsocket.cpp:356
msgid "&Forever"
msgstr "&Navždy"

#: soap/ksslsocket.cpp:357
msgid "&Current Sessions Only"
msgstr "Iba pre aktuálne &sedenie"

#: soap/soapdebug.cpp:36
msgid "Server"
msgstr "Server"

#: soap/soapdebug.cpp:38
msgid "User"
msgstr "Užívateľ"

#: soap/soapdebug.cpp:40 tderesources_kcal_groupwise.kcfg:16
#: tderesources_tdeabc_groupwise.kcfg:16
#, no-c-format
msgid "Password"
msgstr "Heslo"

#: soap/soapdebug.cpp:42
msgid "Free/Busy user name"
msgstr "Voľné/Obsadené meno užívateľa"

#: soap/soapdebug.cpp:43
msgid "Addressbook identifier"
msgstr "Identifikátor adresára"

#: soap/soapdebug.cpp:49
msgid "Groupwise Soap Debug"
msgstr "Groupwise Soap Debug"

#: tdeabc_resourcegroupwise.cpp:290
#, c-format
msgid "Loading GroupWise resource %1"
msgstr "Načítam GroupWise zdroj %1"

#: tdeabc_resourcegroupwise.cpp:363
msgid "Fetching System Address Book"
msgstr "Získavam systémový adresár"

#: tdeabc_resourcegroupwise.cpp:373
msgid "Fetching User Address Books"
msgstr "Získavam užívateľské adresáre"

#: tdeabc_resourcegroupwise.cpp:443
msgid "Updating System Address Book"
msgstr "Aktualizuje sa systémový adresár"

#: tdeabc_resourcegroupwiseconfig.cpp:47 tdeabc_resourcegroupwiseconfig.cpp:49
msgid "Yes"
msgstr ""

#: tdeabc_resourcegroupwiseconfig.cpp:48 tdeabc_resourcegroupwiseconfig.cpp:50
msgid "No"
msgstr ""

#: tdeabc_resourcegroupwiseconfig.cpp:88
msgid "Retrieve Address Book List From Server"
msgstr "Získať zoznam adresárov zo servera"

#: tdeabc_resourcegroupwiseconfig.cpp:92
msgid "Address Book"
msgstr "Adresár"

#: tdeabc_resourcegroupwiseconfig.cpp:93
msgid "Personal"
msgstr "Osobné"

#: tdeabc_resourcegroupwiseconfig.cpp:94
msgid "Frequent Contacts"
msgstr "Najčastejšie kontakty"

#: tdeabc_resourcegroupwiseconfig.cpp:99
msgid "Address book for new contacts:"
msgstr "Adresár pre nové kontakty:"

#: groupwisesettingswidgetbase.ui:33
#, no-c-format
msgid "Setting"
msgstr "Nastavenie"

#: groupwisesettingswidgetbase.ui:44
#, no-c-format
msgid "Value"
msgstr "Hodnota"

#: groupwisesettingswidgetbase.ui:55
#, no-c-format
msgid "Locked"
msgstr "Zamknuté"

#: tderesources_kcal_groupwise.kcfg:9 tderesources_tdeabc_groupwise.kcfg:9
#, no-c-format
msgid "Server URL"
msgstr "URL servera"

#: tderesources_kcal_groupwise.kcfg:10 tderesources_tdeabc_groupwise.kcfg:10
#, no-c-format
msgid "URL of SOAP interface of GroupWise server"
msgstr "URL alebo SOAP rozhranie GroupWise servera"

#: tderesources_kcal_groupwise.kcfg:13 tderesources_tdeabc_groupwise.kcfg:13
#, no-c-format
msgid "User Name"
msgstr "Meno užívateľa"

#: tderesources_kcal_groupwise.kcfg:19
#, no-c-format
msgid "TCP Port"
msgstr "TCP port"

#: tderesources_tdeabc_groupwise.kcfg:21
#, no-c-format
msgid "Ids of Address Books"
msgstr "ID adresára"

#: tderesources_tdeabc_groupwise.kcfg:24
#, no-c-format
msgid "Names of Address Books"
msgstr "Mená adresárov"

#: tderesources_tdeabc_groupwise.kcfg:27
#, no-c-format
msgid "Personal State of Address Books"
msgstr "Osobný stav adresára"

#: tderesources_tdeabc_groupwise.kcfg:30
#, no-c-format
msgid "Frequent Contacts state of Address Books"
msgstr "Stav najčastejších kontaktov adresára"

#: tderesources_tdeabc_groupwise.kcfg:33
#, no-c-format
msgid "Readable Address Books"
msgstr "Čitateľný adresár"

#: tderesources_tdeabc_groupwise.kcfg:36
#, no-c-format
msgid "Address Book for new Contacts"
msgstr "Adresár pre nové kontakty"

#: tderesources_tdeabc_groupwise.kcfg:39
#, no-c-format
msgid "ID of System Address Book"
msgstr "ID systémového adresára"

#: tderesources_tdeabc_groupwise.kcfg:42
#, no-c-format
msgid "Last time the Post Office was rebuilt"
msgstr "Čas kedy bol Post Office naposledy vytvorený"

#: tderesources_tdeabc_groupwise.kcfg:45
#, no-c-format
msgid "The first sequence number of the GW System Address Book held locally"
msgstr "Prvé číslo sekvencie GW systémového adresára držaného lokálne"

#: tderesources_tdeabc_groupwise.kcfg:48
#, no-c-format
msgid "The last sequence number of the GW System Address Book held locally"
msgstr "Posledné číslo sekvencie GW systémového adresára držaného lokálne"

#: tderesources_tdeabc_groupwise.kcfg:51
#, no-c-format
msgid "Applications which should load the System Address Book"
msgstr "Aplikácie, ktoré by mali načítať systémový adresár"

#, fuzzy
#~ msgid "Downloading system addressbook"
#~ msgstr "Sťahuje sa adresár"

#, fuzzy
#~ msgid "Downloading user addressbooks"
#~ msgstr "Sťahuje sa adresár"