summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/tde-i18n-sk/messages/tdeutils/kcmlirc.po
blob: db5616162b24a7635524baf7cfe0e068235c60c9 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
# translation of kcmlirc.po to Slovak
# Stanislav Visnovsky <visnovsky@kde.org>, 2004.
# Jozef Říha <jose1711@gmail.com>, 2006.
# Richard Fric <Richard.Fric@kdemail.net>, 2006.
# Copyright (C) 2004, 2006 Free Software Foundation, Inc.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: kcmlirc\n"
"POT-Creation-Date: 2019-01-13 18:52+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2006-09-23 15:56+0200\n"
"Last-Translator: Richard Fric <Richard.Fric@kdemail.net>\n"
"Language-Team: Slovak <kde-i18n-doc@kde.org>\n"
"Language: sk\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
"Plural-Forms:  nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"

#: _translatorinfo:1
msgid ""
"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
"Your names"
msgstr "Jozef Říha"

#: _translatorinfo:2
msgid ""
"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
"Your emails"
msgstr "jose1711@gmail.com"

#: addaction.cpp:99
msgid ""
"You did not select a mode of that remote control. Please use %1, or revert "
"back to select a different mode."
msgstr ""
"Nevybrali ste režim tohto diaľkového ovládača. Prosím, použite %1 alebosa "
"vráťte a vyberte iný režim."

#: addaction.cpp:101
msgid "Incorrect Remote Control Detected"
msgstr "Nájdené neplatné diaľkové ovládanie"

#: addaction.cpp:231
msgid "<anonymous>"
msgstr "<anonymné>"

#: addaction.cpp:343
msgid "anonymous"
msgstr "anonymné"

#: editaction.cpp:65 editaction.cpp:108 kcmlirc.cpp:133
msgid "[Exit current mode]"
msgstr "[Ukončiť aktuálny režim]"

#: kcmlirc.cpp:56
msgid "TDE Lirc"
msgstr "TDE Lirc"

#: kcmlirc.cpp:56
msgid "The TDE IR Remote Control System"
msgstr "TDE systém IR diaľkového ovládania"

#: kcmlirc.cpp:56
msgid ""
"Use this to configure TDE's infrared remote control system in order to "
"control any TDE application with your infrared remote control."
msgstr ""
"Použite toto pre nastavenie TDE systému správy infračerveného ovládania, aby "
"ste mohli ovládať akúkoľvek TDE aplikáciu vaším diaľkovým ovládačom."

#: kcmlirc.cpp:58
msgid ""
"<h1>Remote Controls</h1><p>This module allows you to configure bindings "
"between your remote controls and TDE applications. Simply select your remote "
"control and click Add under the Actions/Buttons list. If you want TDE to "
"attempt to automatically assign buttons to a supported application's "
"actions, try clicking the Auto-Populate button.</p><p>To view the recognised "
"applications and remote controls, simply select the <em>Loaded Extensions</"
"em> tab.</p>"
msgstr ""
"<h1>Diaľkové ovládanie</h1><p>Tento modul vám umožní nastaviť asociácie mezi "
"tlačidlami vašeho ovládača a TDE aplikáciami. Jednoducho vyberte na tlačidlo "
"a kliknite na Pridať pod zoznamom Akcií/Tlačidiel. V prípade, že chcete, aby "
"sa TDE pokúsil automaticky priradiť tlačidlá k podporovaným aplikáciám, "
"kliknite na Auto-vyplniť</p><p>Pre zobrazenie podporovaných aplikácií a "
"tlačidiel, jednoducho vyberte panel <em>Načítané rozšírenia</em>.</p>"

#: kcmlirc.cpp:62
msgid ""
"The Infrared Remote Control software is not currently running. This "
"configuration module will not work properly without it. Would you like to "
"start it now?"
msgstr ""
"Software pre diaľkové ovládače momentálne nebeží. Bez neho tento modul "
"nebude správne fungovať. Chcete ho spustiť?"

#: kcmlirc.cpp:62
msgid "Software Not Running"
msgstr "Software nebeží"

#: kcmlirc.cpp:62
msgid "Start"
msgstr "Spustiť"

#: kcmlirc.cpp:62 kcmlirc.cpp:67
msgid "Do Not Start"
msgstr "Nespúšťať"

#: kcmlirc.cpp:67
msgid ""
"Would you like the infrared remote control software to start automatically "
"when you begin TDE?"
msgstr ""
"Chcete po spustení TDE software pre diaľkové ovládača automaticky spustiť?"

#: kcmlirc.cpp:67
msgid "Automatically Start?"
msgstr "Automaticky spustiť?"

#: kcmlirc.cpp:67
msgid "Start Automatically"
msgstr "Spustiť automaticky"

#: kcmlirc.cpp:337
msgid "Are you sure you want to remove %1 and all its actions?"
msgstr "Naozaj chcete odstrániť %1 aj všetky jeho akcie?"

#: kcmlirc.cpp:337
msgid "Erase Actions?"
msgstr "Odstrániť akcie?"

#: kcmlirc.cpp:359
msgid ""
"You may only drag the selected items onto a mode of the same remote control"
msgstr ""
"Vybrané položky môžete ťahať iba na režim toho istého diaľkového ovládača"

#: kcmlirc.cpp:359
msgid "You May Not Drag Here"
msgstr "Sem nemôžete ťahať"

#: kcmlirc.cpp:381
msgid "Actions <i>always</i> available"
msgstr "Akcie <i>vždy</i> k dispozícii"

#: kcmlirc.cpp:381
msgid "Actions available only in mode <b>%1</b>"
msgstr "Akcie k dispozícii iba v režime <b>%1</b>"

#: addactionbase.ui:94 kcmlirc.cpp:442 kcmlirc.cpp:472 kcmlirc.cpp:477
#, no-c-format
msgid "Applications"
msgstr "Aplikácie"

#: kcmlirc.cpp:451 kcmlirc.cpp:474 kcmlirc.cpp:487 newmode.ui:25
#, no-c-format
msgid "Remote Controls"
msgstr "Diaľkové ovládače"

#: kcmlirc.cpp:471 kcmlirc.cpp:485 kcmlirc.cpp:495
msgid "Information on <b>%1</b>:"
msgstr "Informácie o <b>%1</b>:"

#: kcmlirc.cpp:473
msgid "Number of Applications"
msgstr "Počet aplikácií"

#: kcmlirc.cpp:475
msgid "Number of Remote Controls"
msgstr "Počet diaľkových ovládačov"

#: kcmlirc.cpp:481 kcmlirc.cpp:491
msgid "Extension Name"
msgstr "Meno rozšírenia"

#: kcmlirc.cpp:482 kcmlirc.cpp:492
msgid "Extension Author"
msgstr "Autor rozšírenia"

#: kcmlirc.cpp:483
msgid "Application Identifier"
msgstr "Identifikátor aplikácie"

#: kcmlirc.cpp:484
msgid "Number of Actions"
msgstr "Počet akcií"

#: kcmlirc.cpp:493
msgid "Remote Control Identifier"
msgstr "Identifikátor diaľkového ovládača"

#: kcmlirc.cpp:494
msgid "Number of Buttons"
msgstr "Počet tlačidiel"

#: kcmlircbase.ui.h:27
msgid "Remote Control"
msgstr "Diaľkové ovládanie"

#: kcmlircbase.ui.h:29
msgid "Icon"
msgstr "Ikona"

#: addactionbase.ui:17
#, no-c-format
msgid "Add Action"
msgstr "Pridať akciu"

#: addactionbase.ui:24
#, no-c-format
msgid "Select Action to Carry Out on Button Press"
msgstr "Vyberte akcie, ktoré sa majú vykonať po stlačení tlačidla"

#: addactionbase.ui:60
#, no-c-format
msgid "I wish to select an &application below for usage:"
msgstr "Chcem si vybrať &aplikáciu z nasledujúcich:"

#: addactionbase.ui:159
#, no-c-format
msgid "I wish to manually select a &function from a running program"
msgstr "Chcem si ručne vybrať &funkciu z bežiaceho programu"

#: addactionbase.ui:184
#, no-c-format
msgid "I wish to change the remote control's &mode"
msgstr "Chcem zmeniť &režim diaľkového ovládača"

#: addactionbase.ui:213
#, no-c-format
msgid "Select Button to Configure"
msgstr "Vyberte tlačidlo, ktoré chcete nastaviť"

#: addactionbase.ui:224
#, no-c-format
msgid ""
"You are attempting to configure an action for a button on [remote] (in mode "
"[mode]). Press a button on this remote control or select from the list."
msgstr ""
"Pokúšate sa nastaviť akciu na tlačidle ovládača. Stlačte tlačidlo na "
"ovládači alebo ho vyberte zo zoznamu."

#: addactionbase.ui:258 kcmlircbase.ui:227
#, no-c-format
msgid "Button"
msgstr "Tlačidlo"

#: addactionbase.ui:308 addactionbase.ui:482
#, no-c-format
msgid "Select Program Function"
msgstr "Vyberte funkciu programu"

#: addactionbase.ui:324 kcmlircbase.ui:238
#, no-c-format
msgid "Program"
msgstr "Program"

#: addactionbase.ui:335
#, no-c-format
msgid "IR Kick"
msgstr "IR Kick"

#: addactionbase.ui:343
#, no-c-format
msgid "Xine"
msgstr "Xine"

#: addactionbase.ui:351 addactionbase.ui:358
#, no-c-format
msgid "kicker"
msgstr "kicker"

#: addactionbase.ui:367 addactionbase.ui:390
#, no-c-format
msgid "noatun"
msgstr "noatun"

#: addactionbase.ui:374
#, no-c-format
msgid "Marquis"
msgstr "Marquis"

#: addactionbase.ui:382
#, no-c-format
msgid "Noatun"
msgstr "Noatun"

#: addactionbase.ui:429 addactionbase.ui:541 editactionbase.ui:34
#: kcmlircbase.ui:249
#, no-c-format
msgid "Function"
msgstr "Funkcia"

#: addactionbase.ui:440
#, no-c-format
msgid "Parameter"
msgstr "Parameter"

#: addactionbase.ui:451
#, no-c-format
msgid "Prototype"
msgstr "Prototyp"

#: addactionbase.ui:507
#, no-c-format
msgid "&Perform a function in the application:"
msgstr "Vykonať &funkciu aplikácie:"

#: addactionbase.ui:563
#, no-c-format
msgid "Description"
msgstr "Popis"

#: addactionbase.ui:594
#, no-c-format
msgid "&Just start the application. Do not do anything else."
msgstr "&Iba spustiť aplikáciu. Nič iné nerobiť."

#: addactionbase.ui:623
#, no-c-format
msgid "Populate Parameters"
msgstr "Vyplniť parametre"

#: addactionbase.ui:632
#, no-c-format
msgid "Option Description"
msgstr "Popis voľby"

#: addactionbase.ui:643
#, no-c-format
msgid "Value"
msgstr "Hodnota"

#: addactionbase.ui:654
#, no-c-format
msgid "Type"
msgstr "Typ"

#: addactionbase.ui:665
#, no-c-format
msgid "Place"
msgstr "Umiestnenie"

#: addactionbase.ui:727
#, no-c-format
msgid "Parameter:"
msgstr "Parameter:"

#: addactionbase.ui:976
#, no-c-format
msgid "Finishing Up"
msgstr "Dokončujem"

#: addactionbase.ui:992
#, no-c-format
msgid "Miscellaneous Options"
msgstr "Rôzne možnosti"

#: addactionbase.ui:1014
#, no-c-format
msgid "This action is &repeatable if the button is held down"
msgstr "Táto akcia sa má &opakovať pri držaní tlačidla"

#: addactionbase.ui:1022
#, no-c-format
msgid "This action causes the application to &start if not already running"
msgstr "Táto akcia &spustí aplikáciu, ak ešte nebeží"

#: addactionbase.ui:1058 editactionbase.ui:741
#, no-c-format
msgid "Multiple Instances"
msgstr "Viacnásobné inštancie"

#: addactionbase.ui:1086 editactionbase.ui:769
#, no-c-format
msgid ""
"This application may have multiple instances. In the case of having multiple "
"instances at once when this action should be executed, choose a course of "
"action:"
msgstr ""
"Táto aplikácia môže bežať naraz viackrát. V prípade, že ich beží niekoľko "
"pri vykonaní tejto akcie, vyberte, čo sa má stať:"

#: addactionbase.ui:1123 editactionbase.ui:806
#, no-c-format
msgid "&Ignore the action"
msgstr "&Ignorovať akciu"

#: addactionbase.ui:1137
#, no-c-format
msgid "Send the action to the instance hi&ghest in the window stacking order"
msgstr "Poslať akciu naj&vyššie na ploche"

#: addactionbase.ui:1148 editactionbase.ui:831
#, no-c-format
msgid "Send the action to the instance &lowest in window stacking order"
msgstr "Poslať akciu naj&nižšie na ploche"

#: addactionbase.ui:1159
#, no-c-format
msgid "Send the action to &all instances"
msgstr "Poslať akciu &všetkých inštanciám"

#: addactionbase.ui:1188
#, no-c-format
msgid "Select Required Mode Change"
msgstr "Vyberte požadovanú zmenu režimu"

#: addactionbase.ui:1216
#, no-c-format
msgid "&Switch to mode:"
msgstr "&Prepnúť do režimu:"

#: addactionbase.ui:1247
#, no-c-format
msgid "Mode"
msgstr "Režim"

#: addactionbase.ui:1295
#, no-c-format
msgid "&Exit current mode"
msgstr "&Ukončiť aktuálny režim"

#: addactionbase.ui:1323
#, no-c-format
msgid "<b>Options</b>"
msgstr "<b>Možnosti</b>"

#: addactionbase.ui:1345 editactionbase.ui:694
#, no-c-format
msgid "E&xecute all other actions before mode change (in original mode)"
msgstr "&Vykonať všetky ostatné akcie pred zmenou režimu (v pôvodnom režime)"

#: addactionbase.ui:1356 editactionbase.ui:708
#, no-c-format
msgid "Exec&ute all actions after mode change (in new mode)"
msgstr "Vy&konať všetky ostatné akcie po zmene režimu (v novom režime)"

#: editactionbase.ui:16
#, no-c-format
msgid "Edit Action"
msgstr "Úprava akcie"

#: editactionbase.ui:89
#, no-c-format
msgid "O&bject:"
msgstr "O&bjekt:"

#: editactionbase.ui:125
#, no-c-format
msgid "&Perform function:"
msgstr "&Vykonať funkciu:"

#: editactionbase.ui:149
#, no-c-format
msgid "Just start application"
msgstr "Iba spustiť aplikáciu"

#: editactionbase.ui:162
#, no-c-format
msgid "Fu&nction:"
msgstr "Fu&nkcia:"

#: editactionbase.ui:173
#, no-c-format
msgid "&Application:"
msgstr "&Aplikácia:"

#: editactionbase.ui:205
#, no-c-format
msgid "&Use application:"
msgstr "&Použiť aplikáciu:"

#: editactionbase.ui:219
#, no-c-format
msgid "App&lication:"
msgstr "Ap&likácia:"

#: editactionbase.ui:230
#, no-c-format
msgid "Use &DCOP:"
msgstr "Použiť &DCOP:"

#: editactionbase.ui:518
#, no-c-format
msgid "A&pplication/DCOP options:"
msgstr "Možnosti pre &aplikáciu/DCOP:"

#: editactionbase.ui:556
#, no-c-format
msgid "Change &mode to:"
msgstr "Zmeniť &režim na:"

#: editactionbase.ui:614
#, no-c-format
msgid "<b>DCOP/Application Action Options</b>"
msgstr "<b>Možnosti akcie DCOP/aplikácie</b>"

#: editactionbase.ui:636
#, no-c-format
msgid "&Action repeats if button is held down"
msgstr "&Akcia sa opakuje pri držaní tlačidla"

#: editactionbase.ui:644
#, no-c-format
msgid "&Start program/service if not already running"
msgstr "&Spustiť program/službu, ak ešte nebeží"

#: editactionbase.ui:669
#, no-c-format
msgid "<b>Mode Change Options</b>"
msgstr "<b>Možnosti zmeny režimu</b>"

#: editactionbase.ui:820
#, no-c-format
msgid "Send the action to the instance hi&ghest in window stacking order"
msgstr "Poslať akciu inštancii naj&vyššie na ploche"

#: editactionbase.ui:842
#, no-c-format
msgid "Send the action to all i&nstances"
msgstr "Poslať akciu všetkým inštanciám"

#: editactionbase.ui:889
#, no-c-format
msgid "F1"
msgstr "F1"

#: editmodebase.ui:16
#, no-c-format
msgid "Edit Mode"
msgstr "Úprava režimu"

#: editmodebase.ui:27
#, no-c-format
msgid "<b>Description</b>"
msgstr "<b>Popis</b>"

#: editmodebase.ui:57
#, no-c-format
msgid "&Icon for system tray:"
msgstr "&Ikona pre systémovú lištu:"

#: editmodebase.ui:130
#, no-c-format
msgid "&Mode name:"
msgstr "&Meno režimu:"

#: editmodebase.ui:160
#, no-c-format
msgid "<b>Behavior</b>"
msgstr "<b>Správanie</b>"

#: editmodebase.ui:182
#, no-c-format
msgid "Mo&de is the default for its remote control"
msgstr "&Režim je štandardný pre tento ovládač"

#: kcmlircbase.ui:17
#, no-c-format
msgid "Linux Infrared Remote Control"
msgstr "Diaľkové ovládanie Linuxu"

#: kcmlircbase.ui:38
#, no-c-format
msgid "Controller Functions"
msgstr "Funkcie ovládača"

#: kcmlircbase.ui:75
#, no-c-format
msgid ""
"There are currently no remote controls available. You must first set up LIRC "
"correctly; see www.lirc.org for more information."
msgstr ""
"Momentálne nie je dostupné žiadne diaľkové ovládanie. Najprv musíte správne "
"nastaviť LIRC, navštívte www.lirc.org, kde nájdete viac informácií."

#: kcmlircbase.ui:104
#, no-c-format
msgid "Remote controls and modes:"
msgstr "Diaľkové ovládače a režimy:"

#: kcmlircbase.ui:110 kcmlircbase.ui:121
#, no-c-format
msgid "New Column"
msgstr "Nový stĺpec"

#: kcmlircbase.ui:176
#, no-c-format
msgid "&Add..."
msgstr "&Pridať..."

#: kcmlircbase.ui:187
#, no-c-format
msgid "&Edit..."
msgstr "&Upraviť..."

#: kcmlircbase.ui:271
#, no-c-format
msgid "Notes"
msgstr "Poznámky"

#: kcmlircbase.ui:342
#, no-c-format
msgid "Auto-Populate..."
msgstr "Auto-vyplniť..."

#: kcmlircbase.ui:356
#, no-c-format
msgid "A&dd..."
msgstr "&Pridať..."

#: kcmlircbase.ui:367
#, no-c-format
msgid "Ed&it..."
msgstr "&Upraviť..."

#: kcmlircbase.ui:378
#, no-c-format
msgid "Re&move"
msgstr "O&dstrániť"

#: kcmlircbase.ui:395
#, no-c-format
msgid "Loaded Extensions"
msgstr "Načítané rozšírenia"

#: kcmlircbase.ui:411 kcmlircbase.ui:452
#, no-c-format
msgid "Name"
msgstr "Meno"

#: newmode.ui:16
#, no-c-format
msgid "New Mode"
msgstr "Nový režim"

#: newmode.ui:54
#, no-c-format
msgid "Name:"
msgstr "Meno:"

#: selectprofile.ui:16
#, no-c-format
msgid "Select Profile to Add"
msgstr "Vyberte profil, ktorý sa má pridať"

#: selectprofile.ui:25
#, no-c-format
msgid "Profile Name"
msgstr "Meno profilu"

#, fuzzy
#~ msgid "Options"
#~ msgstr "<b>Možnosti</b>"

#, fuzzy
#~ msgid "&Remove"
#~ msgstr "O&dstrániť"

#, fuzzy
#~ msgid "Information"
#~ msgstr "&Ignorovať akciu"