summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/tde-i18n-sk/messages/tdeutils/superkaramba.po
blob: 6868bb90760e709d75a990ea0f1ba41fed0506bb (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
# translation of superkaramba.po to Slovak
#
# Richard Fric <Richard.Fric@kdemail.net>, 2006.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: superkaramba\n"
"POT-Creation-Date: 2018-12-25 19:18+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2008-07-20 12:48+0200\n"
"Last-Translator: Richard Fric <Richard.Fric@kdemail.net>\n"
"Language-Team: Slovak <kde-i18n-doc@kde.org>\n"
"Language: sk\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.1\n"
"Plural-Forms:  nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"

#: _translatorinfo:1
msgid ""
"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
"Your names"
msgstr "Richard Frič"

#: _translatorinfo:2
msgid ""
"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
"Your emails"
msgstr "Richard.Fric@kdemail.net"

#: src/karamba.cpp:172
msgid "&All Desktops"
msgstr "&Všetky pracovné plochy"

#: src/karamba.cpp:180
msgid "Desktop &"
msgstr "Pracovná plocha a"

#: src/karamba.cpp:195
msgid "Update"
msgstr "Aktualizovať"

#: src/karamba.cpp:197
msgid "Toggle &Locked Position"
msgstr "Prepnúť &zamknutú pozíciu"

#: src/karamba.cpp:207
msgid "Use &Fast Image Scaling"
msgstr "Použiť &rýchle škálovanie obrázku"

#: src/karamba.cpp:219
msgid "Configure &Theme"
msgstr "Konfigurovať &tému"

#: src/karamba.cpp:221
msgid "To Des&ktop"
msgstr "Na pracovnú p&lochu"

#: src/karamba.cpp:223
msgid "&Reload Theme"
msgstr "Z&novu načítať tému"

#: src/karamba.cpp:225
msgid "&Close This Theme"
msgstr "&Zavrieť túto tému"

#: src/karamba.cpp:2037
msgid "Show System Tray Icon"
msgstr "Zobraziť ikonu v systémovej oblasti"

#: src/karamba.cpp:2042
msgid "&Manage Themes..."
msgstr "&Manažovať témy..."

#: src/karamba.cpp:2046
msgid "&Quit SuperKaramba"
msgstr "&Ukončiť SuperKaramba"

#: src/karambaapp.cpp:143
msgid "Hide System Tray Icon"
msgstr "Skryť ikonu v systémovej oblasti"

#: src/karambaapp.cpp:195 src/karambaapp.cpp:213 src/main.cpp:92
msgid "SuperKaramba"
msgstr "SuperKaramba"

#: src/karambaapp.cpp:223
#, c-format
msgid ""
"_n: 1 Running Theme:\n"
"%n Running Themes:"
msgstr ""
"1 bežiaca téma:\n"
"%n bežiace témy:\n"
"%n bežiacich tém:"

#: src/karambaapp.cpp:357
msgid ""
"<qt>Hiding the system tray icon will keep SuperKaramba running in "
"background. To show it again use the theme menu.</qt>"
msgstr ""
"<qt>Skrytie ikony v systémovej oblasti ponechá SuperKaramba bežiace na "
"pozadí. Na znovu zobrazenie použite menu témy.</qt>"

#: src/karambaapp.cpp:359
msgid "Hiding System Tray Icon"
msgstr "Skrytie ikony v systémovej oblasti"

#: src/main.cpp:43 src/taskbartest.cpp:38
msgid "A TDE Eye-candy Application"
msgstr "TDE Eye-candy aplikácia"

#: src/main.cpp:51 src/taskbartest.cpp:45
msgid "A required argument 'file'"
msgstr "Vyžadovaný parameter 'súbor'"

#: src/taskbartest.cpp:53
msgid "karamba"
msgstr "karamba"

#: src/taskmanager.cpp:465
msgid "modified"
msgstr "zmenené"

#: src/themefile.cpp:213
msgid ""
"You are about to install and run %1 SuperKaramba theme. Since themes can "
"contain executable code you should only install themes from sources that you "
"trust. Continue?"
msgstr ""
"Chystáte sa inštalovať a spustiť %1 tému SuperKaramba. Kedže témy môžu "
"obsahovať spustiteľný kód, mali by ste inštalovať témy len zo zdrojov, "
"ktorým dôverujete. Pokračovať?"

#: src/themefile.cpp:215
msgid "Executable Code Warning"
msgstr "Upozornenie na spustiteľný kód"

#: src/themefile.cpp:215
msgid "Install"
msgstr "Inštalovať"

#: src/themefile.cpp:228
msgid "%1 already exists. Do you want to overwrite it?"
msgstr "%1 už existuje. Chcete ju prepísať?"

#: src/themefile.cpp:229
msgid "File Exists"
msgstr "Súbor existuje"

#: src/themefile.cpp:229
msgid "Overwrite"
msgstr "Prepísať"

#: src/themesdlg.cpp:131
msgid "Get New Stuff"
msgstr "Získať nové veci"

#: src/themesdlg.cpp:132
msgid "Download new themes."
msgstr "Stiahnuť nové témy."

#: src/themesdlg.cpp:134
msgid "New Stuff..."
msgstr "Nové veci..."

#: src/themesdlg.cpp:147
msgid "Open Local Theme"
msgstr "Otvoriť lokálnu tému"

#: src/themesdlg.cpp:148
msgid "Add local theme to the list."
msgstr "Pridať lokálnu tému do zoznamu."

#: src/themesdlg.cpp:150
msgid "Open..."
msgstr ""

#: src/themesdlg.cpp:166 src/themesdlg.cpp:180 src/themesdlg.cpp:365
msgid "Uninstall"
msgstr "Odinštalovať"

#: src/themesdlg.cpp:207
msgid "*.theme *.skz|Themes"
msgstr "*.theme *.skz|Témy"

#: src/themesdlg.cpp:208
msgid "Open Themes"
msgstr "Otvoriť témy"

#: src/themewidget.cpp:78
msgid "<p align=\"center\">%1 running</p>"
msgstr "<p align=\"center\">%1 bežiacich</p>"

#: src/superkaramba.kcfg:7
#, no-c-format
msgid "Show system tray icon."
msgstr "Zobraziť ikonu v systémovej oblasti."

#: src/superkaramba.kcfg:13
#, no-c-format
msgid "Themes that user added to theme list."
msgstr "Témy, ktoré užívateľ pridal do zoznamu."

#: src/superkarambaui.rc:4
#, no-c-format
msgid "C&ustom"
msgstr "Vl&astné"

#: src/themes_layout.ui:22
#, no-c-format
msgid "SuperKaramba Themes"
msgstr "Témy SuperKaramba"

#: src/themes_layout.ui:41
#, no-c-format
msgid "&Search:"
msgstr "&Hľadať:"

#: src/themes_layout.ui:57
#, no-c-format
msgid "S&how:"
msgstr "Z&obraziť:"

#: src/themes_layout.ui:66
#, no-c-format
msgid "All"
msgstr "Všetky"

#: src/themes_layout.ui:71
#, no-c-format
msgid "Running"
msgstr "Bežiace"

#: src/themes_layout.ui:135
#, no-c-format
msgid "&Add to Desktop"
msgstr "&Pridať na pracovnú plochu"

#: src/themes_layout.ui:149
#, no-c-format
msgid "&Close"
msgstr ""

#: src/themewidget_layout.ui:72
#, no-c-format
msgid "<p align=\"center\">1 running</p>"
msgstr "<p align=\"center\">1 bežiaca</p>"

#: src/themewidget_layout.ui:106
#, no-c-format
msgid "Header"
msgstr "Záhlavie"

#: src/themewidget_layout.ui:122
#, no-c-format
msgid "Description"
msgstr "Popis"