summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/tde-i18n-sk/messages/tdeutils/tdewalletmanager.po
blob: 8e298716c942c41df5e165a563534f5aab3c7a7d (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
# translation of tdewalletmanager.po to Slovak
# Copyright (C) 2004 Free Software Foundation, Inc.
# Stanislav Visnovsky <visnovsky@kde.org>, 2004.
# Jozef Říha <jose1711@gmail.com>, 2006.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tdewalletmanager\n"
"POT-Creation-Date: 2019-01-13 18:52+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2006-08-14 18:31+0200\n"
"Last-Translator: Jozef Riha <jose1711@gmail.com\n"
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@linux.sk>\n"
"Language: sk\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.9\n"
"Plural-Forms:  nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"

#: _translatorinfo:1
msgid ""
"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
"Your names"
msgstr "Stanislav Višňovský,Jozef Říha"

#: _translatorinfo:2
msgid ""
"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
"Your emails"
msgstr "visnovsky@kde.org,jose1711@gmail.com"

#: allyourbase.cpp:197
msgid "An entry by the name '%1' already exists. Would you like to continue?"
msgstr "Priečinok s menom '%1' už existuje. Skutočne chcete pokračovať?"

#: allyourbase.cpp:220
msgid "A folder by the name '%1' already exists.  What would you like to do?"
msgstr "Priečinok s menom '%1' už existuje. Čo chcete urobiť?"

#: allyourbase.cpp:353
msgid "Folders"
msgstr "Priečinky"

#: allyourbase.cpp:397
msgid "An unexpected error occurred trying to drop the item"
msgstr "Pri pokuse o spustenie položky nastala neočakávaná chyba"

#: allyourbase.cpp:479
msgid "An unexpected error occurred trying to drop the entry"
msgstr "Pri pokuse o spustenie vstupnej položky nastala neočakávaná chyba"

#: allyourbase.cpp:508
msgid ""
"An unexpected error occurred trying to delete the original folder, but the "
"folder has been copied successfully"
msgstr ""
"Nastala neočakávaná chyba pri pokuse o vymazanie pôvodného priečinku, ale "
"priečinok bol úspešne skopírovaný"

#: allyourbase.cpp:659
msgid "That wallet file already exists.  You cannot overwrite wallets."
msgstr "Tento súbor walletu už existuje. Wallety nie je možné prepísať."

#: kwmapeditor.cpp:43
msgid "Key"
msgstr "Kľúč"

#: kwmapeditor.cpp:44
msgid "Value"
msgstr "Hodnota"

#: kwmapeditor.cpp:121
msgid "&New Entry"
msgstr "&Nový záznam"

#: main.cpp:45
msgid "Show window on startup"
msgstr "Zobraziť okno pri štarte"

#: main.cpp:46
msgid "For use by tdewalletd only"
msgstr "Iba pre použitie tdewalletd"

#: main.cpp:47
msgid "A wallet name"
msgstr "Meno walletu"

#: main.cpp:51 main.cpp:70
msgid "TDE Wallet Manager"
msgstr "Správca TDE Wallet"

#: main.cpp:52
msgid "TDE Wallet Management Tool"
msgstr "Nástroj pre správu TDE Wallet"

#: main.cpp:54
msgid "(c) 2003,2004 George Staikos"
msgstr "(c) 2003,2004 George Staikos"

#: main.cpp:57
msgid "Primary author and maintainer"
msgstr "Hlavný autor a správca"

#: main.cpp:58
msgid "Developer"
msgstr "Vývojár"

#: tdewalleteditor.cpp:81
msgid "&Show values"
msgstr "&Zobraziť hodnoty"

#: tdewalleteditor.cpp:161
msgid "&New Folder..."
msgstr "&Nový priečinok..."

#: tdewalleteditor.cpp:167
msgid "&Delete Folder"
msgstr "&Odstrániť priečinok"

#: tdewalleteditor.cpp:175 tdewalletpopup.cpp:45
msgid "Change &Password..."
msgstr "Zmeniť &heslo..."

#: tdewalleteditor.cpp:181
msgid "&Merge Wallet..."
msgstr "&Zlúčiť wallet..."

#: tdewalleteditor.cpp:187
msgid "&Import XML..."
msgstr "&Importovať XML..."

#: tdewalleteditor.cpp:193
msgid "&Export..."
msgstr "&Exportovať..."

#: tdewalleteditor.cpp:219
msgid ""
"This wallet was forced closed.  You must reopen it to continue working with "
"it."
msgstr ""
"Tento wallet bol vynútene zatvorený. Musíte ho znovu otvoriť, ak chcete "
"pokračovať v práci s ním."

#: tdewalleteditor.cpp:254
msgid "Passwords"
msgstr "Heslá"

#: tdewalleteditor.cpp:255
msgid "Maps"
msgstr "Mapy"

#: tdewalleteditor.cpp:256
msgid "Binary Data"
msgstr "Binárne dáta"

#: tdewalleteditor.cpp:257
msgid "Unknown"
msgstr "Neznáme"

#: tdewalleteditor.cpp:296
msgid "Are you sure you wish to delete the folder '%1' from the wallet?"
msgstr "Naozaj chcete odstrániť priečinok '%1' z walletu?"

#: tdewalleteditor.cpp:300
msgid "Error deleting folder."
msgstr "Chyba pri odstraňovaní priečinku."

#: tdewalleteditor.cpp:319
msgid "New Folder"
msgstr "Nový priečinok"

#: tdewalleteditor.cpp:320
msgid "Please choose a name for the new folder:"
msgstr "Prosím, vyberte meno pre nový priečinok:"

#: tdewalleteditor.cpp:330
msgid "Sorry, that folder name is in use. Try again?"
msgstr ""
"Ľutujem, ale toto meno priečinku sa už používa. Chcete to skúsiť znovu?"

#: tdewalleteditor.cpp:330 tdewalleteditor.cpp:662
msgid "Try Again"
msgstr "Skúsiť znovu"

#: tdewalleteditor.cpp:330 tdewalleteditor.cpp:662 tdewalletmanager.cpp:376
msgid "Do Not Try"
msgstr "Neskúšať"

#: tdewalleteditor.cpp:369
#, c-format
msgid "Error saving entry. Error code: %1"
msgstr "Chyba pri ukladaní položky. Kód chyby: %1"

#: tdewalleteditor.cpp:404 tdewalleteditor.cpp:737
#, c-format
msgid "Password: %1"
msgstr "Heslo: %1"

#: tdewalleteditor.cpp:416 tdewalleteditor.cpp:739
#, c-format
msgid "Name-Value Map: %1"
msgstr "Mapa pomenovaných hodnôt: %1"

#: tdewalleteditor.cpp:424 tdewalleteditor.cpp:741
#, c-format
msgid "Binary Data: %1"
msgstr "Binárne dáta: %1"

#: tdewalleteditor.cpp:588 tdewalleteditor.cpp:598
msgid "&New..."
msgstr "&Nová..."

#: tdewalleteditor.cpp:589
msgid "&Rename"
msgstr "Pre&menovať"

#: tdewalleteditor.cpp:650
msgid "New Entry"
msgstr "Nová položka"

#: tdewalleteditor.cpp:651
msgid "Please choose a name for the new entry:"
msgstr "Prosím, vyberte meno pre novú položku:"

#: tdewalleteditor.cpp:662
msgid "Sorry, that entry already exists. Try again?"
msgstr "Ľutujem, ale táto položka už existuje. Chcete to skúsiť znovu?"

#: tdewalleteditor.cpp:679 tdewalleteditor.cpp:690
msgid "An unexpected error occurred trying to add the new entry"
msgstr "Pri pridávaní novej položky nastala neočakávaná chyba"

#: tdewalleteditor.cpp:733
msgid "An unexpected error occurred trying to rename the entry"
msgstr "Pri premenovávaní položky nastala neočakávaná chyba"

#: tdewalleteditor.cpp:753
msgid "Are you sure you wish to delete the item '%1'?"
msgstr "Naozaj chcete odstrániť položku '%1'?"

#: tdewalleteditor.cpp:757
msgid "An unexpected error occurred trying to delete the entry"
msgstr "Pri mazaní položky nastala neočakávaná chyba"

#: tdewalleteditor.cpp:785
msgid "Unable to open the requested wallet."
msgstr "Nepodarilo sa otvoriť požadovaný wallet."

#: tdewalleteditor.cpp:821
msgid "Unable to access wallet '<b>%1</b>'."
msgstr "Nepodarilo sa otvoriť wallet '<b>%1</b>'."

#: tdewalleteditor.cpp:850 tdewalleteditor.cpp:880 tdewalleteditor.cpp:910
#: tdewalleteditor.cpp:1001
msgid ""
"Folder '<b>%1</b>' already contains an entry '<b>%2</b>'.  Do you wish to "
"replace it?"
msgstr ""
"Priečinok '<b>%1</b>' už obsahuje položku '<b>%2</b>'. Chcete ju nahradiť?"

#: tdewalleteditor.cpp:949
msgid "Unable to access XML file '<b>%1</b>'."
msgstr "Nepodarilo sa otvoriť XML súbor '<b>%1</b>'."

#: tdewalleteditor.cpp:955
msgid "Error opening XML file '<b>%1</b>' for input."
msgstr "Chyba pri otváraní XML súboru '<b>%1</b>' pre vstup."

#: tdewalleteditor.cpp:962
msgid "Error reading XML file '<b>%1</b>' for input."
msgstr "Chyba pri čítaní XML súboru '<b>%1</b>' pre vstup."

#: tdewalleteditor.cpp:969
msgid "Error: XML file does not contain a wallet."
msgstr "Chyba: XML súbor neobsahuje wallet."

#: tdewalleteditor.cpp:1109
msgid "The file '%1' already exists. Would you like to overwrite this file?"
msgstr "Súbor s menom '%1' už existuje. Prajete si prepísať tento súbor?"

#: tdewalleteditor.cpp:1109
msgid "Overwrite"
msgstr "Prepísať"

#: tdewalletmanager.cpp:63 tdewalletmanager.cpp:322
msgid "TDE Wallet: No wallets open."
msgstr "TDE Wallet: Neotvorené žiadne wallety."

#: tdewalletmanager.cpp:71 tdewalletmanager.cpp:177
msgid "TDE Wallet: A wallet is open."
msgstr "TDE Wallet: Wallet je otvorený."

#: tdewalletmanager.cpp:115 tdewalletpopup.cpp:37
msgid "&New Wallet..."
msgstr "&Nový wallet..."

#: tdewalletmanager.cpp:118
msgid "Configure &Wallet..."
msgstr "Nastaviť &wallet..."

#: tdewalletmanager.cpp:124
msgid "Close &All Wallets"
msgstr "Zavrieť &všetky"

#: tdewalletmanager.cpp:223
msgid "Are you sure you wish to delete the wallet '%1'?"
msgstr "Naozaj chcete odstrániť wallet '%1'?"

#: tdewalletmanager.cpp:229
#, c-format
msgid "Unable to delete the wallet. Error code was %1."
msgstr "Nepodarilo sa odstrániť wallet. Kód chyby bol %1."

#: tdewalletmanager.cpp:238
msgid ""
"Unable to close wallet cleanly. It is probably in use by other applications. "
"Do you wish to force it closed?"
msgstr ""
"Nepodarilo sa správne zavrieť wallet. Možno ho používajú iné aplikácie. "
"Chcete zavretie vynútiť?"

#: tdewalletmanager.cpp:238
msgid "Force Closure"
msgstr "Vynútiť zavretie"

#: tdewalletmanager.cpp:238
msgid "Do Not Force"
msgstr "Nevynucovať"

#: tdewalletmanager.cpp:242
#, c-format
msgid "Unable to force the wallet closed. Error code was %1."
msgstr "Nepodarilo sa vynútiť zatvorenie walletu. Kód chyby bol %1."

#: tdewalletmanager.cpp:263 tdewalletmanager.cpp:305
#, c-format
msgid "Error opening wallet %1."
msgstr "Chyba pri otváraní walletu %1."

#: tdewalletmanager.cpp:357
msgid "Please choose a name for the new wallet:"
msgstr "Prosím, vyberte meno pre nový wallet:"

#: tdewalletmanager.cpp:365
msgid "New Wallet"
msgstr "Nový wallet"

#: tdewalletmanager.cpp:376
msgid "Sorry, that wallet already exists. Try a new name?"
msgstr "Ľutujem, ale tento wallet už existuje. Chcete zadať iné meno?"

#: tdewalletmanager.cpp:376
msgid "Try New"
msgstr "Skúsiť nový"

#: tdewalletmanager.cpp:384
msgid "Please choose a name that contains only alphanumeric characters:"
msgstr "Prosím, vyberte meno, ktoré obsahuje iba číslice a písmená:"

#: tdewalletpopup.cpp:60
msgid "Disconnec&t"
msgstr "&Odpojiť"

#: kbetterthankdialogbase.ui:60
#, no-c-format
msgid "&Replace"
msgstr "Nah&radiť"

#: kbetterthankdialogbase.ui:71
#, no-c-format
msgid "Replace &All"
msgstr "Nahradiť &všetky"

#: kbetterthankdialogbase.ui:79
#, no-c-format
msgid "&Skip"
msgstr "&Preskočiť"

#: kbetterthankdialogbase.ui:87
#, no-c-format
msgid "Skip A&ll"
msgstr "Pr&eskakovať všetky"

#: walletwidget.ui:237
#, no-c-format
msgid "Hide &Contents"
msgstr "Skryť &obsah"

#: walletwidget.ui:269
#, no-c-format
msgid ""
"This is a binary data entry.  It cannot be editted as its format is unknown "
"and application specific."
msgstr ""
"Toto sú binárne dáta. Nie je možné ich upraviť, pretože ich formát je známy "
"iba pre aplikáciu, ktorá ich používa."

#: walletwidget.ui:398
#, no-c-format
msgid "Show &Contents"
msgstr "Zobraziť &obsah"

#, fuzzy
#~ msgid "Replace"
#~ msgstr "Nah&radiť"

#, fuzzy
#~ msgid "&Delete"
#~ msgstr "&Odstrániť priečinok"

#~ msgid "Folder Entry"
#~ msgstr "Priečinok"

#~ msgid ""
#~ "<qt><br /><center><table width=\"90%\"><tr><td bgcolor=\"#99ccff\"><font "
#~ "size=\"+2\">&nbsp;%1</font>&nbsp;&nbsp;<font size=\"+1\"><b>%2</b></"
#~ "font></td></tr></table></center><ul><li>%3</li></ul></qt>"
#~ msgstr ""
#~ "<qt><br /><center><table width=\"90%\"><tr><td bgcolor=\"#99ccff\"><font "
#~ "size=\"+2\">&nbsp;%1</font>&nbsp;&nbsp;<font size=\"+1\"><b>%2</b></"
#~ "font></td></tr></table></center><ul><li>%3</li></ul></qt>"

#~ msgid ""
#~ "_n: Contains one item.\n"
#~ "Contains %n items."
#~ msgstr ""
#~ "Obsahuje %n položku.\n"
#~ "Obsahuje %n položky.\n"
#~ "Obsahuje %n položiek."