summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/tde-i18n-sl/messages/tdeedu/kbruch.po
blob: fc36bafc536c772fe20681e5d8b754fb713ce4af (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
# translation of kbruch.po to Slovenian
# Translation of kbruch.po to Slovenian
# Copyright (C) 2003, 2004, 2005, 2006 Free Software Foundation, Inc.
#
# Gregor Rakar <gregor.rakar@kiss.si>, 2003, 2004.
# Jure Repinc <jlp@holodeck1.com>, 2003, 2004, 2005, 2006.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: kbruch\n"
"POT-Creation-Date: 2020-05-11 04:05+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-03-12 21:06+0100\n"
"Last-Translator: Jure Repinc <jlp@holodeck1.com>\n"
"Language-Team: Slovenian <sl@li.org>\n"
"Language: sl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.2\n"
"Plural-Forms:  nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 0 : n%100==2 ? 1 : n%100==3 || "
"n%100==4 ? 2 : 3);\n"

#. Instead of a literal translation, add your name to the end of the list (separated by a comma).
msgid ""
"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
"Your names"
msgstr "Gregor Rakar,Jure Repinc"

#. Instead of a literal translation, add your email to the end of the list (separated by a comma).
msgid ""
"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
"Your emails"
msgstr "gregor.rakar@kiss.si,jlp@holodeck1.com"

#: exercisecompare.cpp:90
msgid "Click on this button to change the comparison sign."
msgstr "Kliknite na ta gumb za spremembo primerjalnega znaka."

#: exercisecompare.cpp:106 exercisecompare.cpp:238 exerciseconvert.cpp:111
#: exerciseconvert.cpp:387 exercisefactorize.cpp:117 exercisefactorize.cpp:449
#: taskview.cpp:108 taskview.cpp:313
msgid "WRONG"
msgstr "NAPAČNO"

#: exercisecompare.cpp:123 exercisecompare.cpp:165 exercisecompare.cpp:293
#: exerciseconvert.cpp:157 exerciseconvert.cpp:199 exerciseconvert.cpp:462
#: exercisefactorize.cpp:155 exercisefactorize.cpp:202
#: exercisefactorize.cpp:566 taskview.cpp:152 taskview.cpp:228 taskview.cpp:384
msgid "&Check Task"
msgstr "P&reveri nalogo"

#: exercisecompare.cpp:125 exercisecompare.cpp:258
msgid "Click on this button to check your result."
msgstr "Kliknite na ta gumb za preverbo rezultata."

#: exercisecompare.cpp:136
msgid "In this exercise you have to compare 2 given fractions."
msgstr "V tej vaji morate primerjati dva dana ulomka."

#: exercisecompare.cpp:137
msgid ""
"In this exercise you have to compare 2 given fractions by choosing the "
"correct comparison sign. You can change the comparison sign by just clicking "
"on the button showing the sign."
msgstr ""
"V tej vaji morate primerjati dva dana ulomka z izborom pravilnega "
"primerjalnega znaka. Primerjalni znak lahko spremenite s klikom na gumb z "
"znakom."

#: exercisecompare.cpp:211 exerciseconvert.cpp:338 exercisefactorize.cpp:399
#: taskview.cpp:263
msgid "Click on this button to get to the next task."
msgstr "Kliknite na ta gumb za napredovanje na naslednjo nalogo."

#: exercisecompare.cpp:223 exerciseconvert.cpp:372 exercisefactorize.cpp:435
#: taskview.cpp:298
msgid "CORRECT"
msgstr "PRAVILNO"

#: exercisecompare.cpp:289 exerciseconvert.cpp:458 exercisefactorize.cpp:562
#: taskview.cpp:380
msgid "N&ext Task"
msgstr "&Naslednja naloga"

#: exerciseconvert.cpp:89 taskview.cpp:88
msgid "Enter the numerator of your result"
msgstr "Vnesite števec rešitve"

#: exerciseconvert.cpp:101 taskview.cpp:100
msgid "Enter the denominator of your result"
msgstr "Vnesite imenovalec rešitve"

#: exerciseconvert.cpp:159 exerciseconvert.cpp:423 exercisefactorize.cpp:156
#: exercisefactorize.cpp:470 taskview.cpp:154 taskview.cpp:347
msgid ""
"Click on this button to check your result. The button will not work if you "
"have not entered a result yet."
msgstr ""
"Kliknite na ta gumb za preverbo rezultata. Gumb ne bo deloval, če niste "
"vnesli nobenega rezultata."

#: exerciseconvert.cpp:170
msgid "In this exercise you have to convert a number into a fraction."
msgstr "V tej vaji morate pretvoriti decimalno število v ulomek."

#: exerciseconvert.cpp:171
msgid ""
"In this exercise you have to convert a given number into a fraction by "
"entering numerator and denominator. Do not forget to reduce the result!"
msgstr ""
"V tej vaji morate pretvoriti dano decimalno število v ulomek. Vnesite "
"ustrezen števec in imenovalec. Ne pozabite okrajšati ulomka!"

#: exerciseconvert.cpp:406 taskview.cpp:332
msgid ""
"You entered a 0 as the denominator. This means division by zero, which is "
"not allowed. This task will be counted as not correctly solved."
msgstr ""
"Vnesli ste 0 kot imenovalec. To pomeni deljenje z ničlo, kar pa ni "
"dovoljeno. Ta naloga se bo štela kot napačno rešena."

#: exerciseconvert.cpp:412 taskview.cpp:338
msgid ""
"You entered the correct result, but not reduced.\n"
"Always enter your results as reduced. This task will be counted as not "
"correctly solved."
msgstr ""
"Vnesli ste pravilno rešitev, ki pa ni okrajšana.\n"
"Rešitve vedno vnašajte okrajšane. Ta naloga se bo štela kot napačno rešena."

#: exercisefactorize.cpp:121
msgid "2"
msgstr "2"

#: exercisefactorize.cpp:122
msgid "3"
msgstr "3"

#: exercisefactorize.cpp:123
msgid "5"
msgstr "5"

#: exercisefactorize.cpp:124
msgid "7"
msgstr "7"

#: exercisefactorize.cpp:125
msgid "11"
msgstr "11"

#: exercisefactorize.cpp:126
msgid "13"
msgstr "13"

#: exercisefactorize.cpp:127
msgid "17"
msgstr "17"

#: exercisefactorize.cpp:128
msgid "19"
msgstr "19"

#: exercisefactorize.cpp:139
msgid "Add prime factor 2."
msgstr "Dodaj praštevilski faktor 2."

#: exercisefactorize.cpp:140
msgid "Add prime factor 3."
msgstr "Dodaj praštevilski faktor 3."

#: exercisefactorize.cpp:141
msgid "Add prime factor 5."
msgstr "Dodaj praštevilski faktor 5."

#: exercisefactorize.cpp:142
msgid "Add prime factor 7."
msgstr "Dodaj praštevilski faktor 7."

#: exercisefactorize.cpp:143
msgid "Add prime factor 11."
msgstr "Dodaj praštevilski faktor 11."

#: exercisefactorize.cpp:144
msgid "Add prime factor 13."
msgstr "Dodaj praštevilski faktor 13."

#: exercisefactorize.cpp:145
msgid "Add prime factor 17."
msgstr "Dodaj praštevilski faktor 17."

#: exercisefactorize.cpp:146
msgid "Add prime factor 19."
msgstr "Dodaj praštevilski faktor 19."

#: exercisefactorize.cpp:149
msgid "&Remove Last Factor"
msgstr "&Odstrani zadnji faktor"

#: exercisefactorize.cpp:152
msgid "Removes the last entered prime factor."
msgstr "Odstrani nazadnje vnešen faktor."

#: exercisefactorize.cpp:173
msgid "In this exercise you have to factorize a given number."
msgstr "V tej vaji morate faktorizirati dano število."

#: exercisefactorize.cpp:174
msgid ""
"In this exercise you have to factorize a given number. You have to enter all "
"prime factors of the number. You can add a prime factor by clicking on the "
"corresponding button. The chosen prime factors will be shown in the input "
"field. Do not forget to enter all prime factors, even when a prime factor "
"repeats several times!"
msgstr ""
"V tej vaji morate faktorizirati dano število. Vnesti morate vse praštevilske "
"faktorje danega števila. Faktor lahko dodate s klikom na ustrezen gumb. "
"Izbrani praštevilski faktorji bodo prikazani v polju za vnos. Ne pozabite "
"vnesti vseh faktorjev, četudi se ponavljajo!"

#: kbruch.cpp:42
msgid "Learn calculating with fractions"
msgstr "Učite se računanja z ulomki"

#: kbruch.h:32
msgid "KBruch"
msgstr "KBruch"

#: mainqtwidget.cpp:70
msgid "Choose another exercise by clicking on an icon."
msgstr "Izberite drugo vajo s klikom na ikono."

#: mainqtwidget.cpp:71
msgid ""
"Click on the different icons to choose another exercise. The exercises help "
"you to practice different aspects of calculating with fractions."
msgstr ""
"Kliknite na različne ikone za izbor različnih vaj. Vaje vam pomagajo pri "
"utrjevanju različnih načinov računanja z ulomki."

#: mainqtwidget.cpp:79
msgid "Fraction Task"
msgstr "Izraz z ulomki"

#: mainqtwidget.cpp:83
msgid "Comparison"
msgstr "Primerjava"

#: mainqtwidget.cpp:87
msgid "Conversion"
msgstr "Pretvorba"

#: mainqtwidget.cpp:91
msgid "Factorization"
msgstr "Faktorizacija"

#: mainqtwidget.cpp:157
msgid "&New"
msgstr "&Nova"

#: mainqtwidget.cpp:168 mainqtwidget.cpp:169
msgid "Terms:"
msgstr "Členov:"

#: mainqtwidget.cpp:180
msgid "The number of terms you want"
msgstr "Želeno število členov"

#: mainqtwidget.cpp:181
msgid ""
"Choose the number of terms (2, 3, 4 or 5) you want for calculating fractions."
msgstr "Izberite število členov, ki jih želite v izrazu z ulomki."

#: mainqtwidget.cpp:182
msgid "Number of Terms"
msgstr "Število členov v izrazu"

#: mainqtwidget.cpp:188 mainqtwidget.cpp:189
msgid "Max. main denominator:"
msgstr "Največji imenovalec:"

#: mainqtwidget.cpp:199
msgid "The maximum number you can have as main denominator"
msgstr "Največja vrednost glavnega imenovalca"

#: mainqtwidget.cpp:200
msgid ""
"Choose the number which will be the maximum for the main denominator: 10, "
"20, 30, 40 or 50."
msgstr "Izberite največjo možno vrednost v glavnem imenovalcu."

#: mainqtwidget.cpp:212
msgid "Maximal Main Denominator"
msgstr "Največji glavni imenovalec"

#: mainqtwidget.cpp:219 mainqtwidget.cpp:220 mainqtwidget.cpp:239
msgid "Operations:"
msgstr "Operacije:"

#: mainqtwidget.cpp:226
msgid "Addition/Subtraction"
msgstr "Seštevanje/Odštevanje"

#: mainqtwidget.cpp:227
msgid "Multiplication/Division"
msgstr "Množenje/Deljenje"

#: mainqtwidget.cpp:228
msgid "All Operations Mixed"
msgstr "Vse operacije (mešano)"

#: mainqtwidget.cpp:237
msgid "The operations you want"
msgstr "Željene operacije"

#: mainqtwidget.cpp:238
msgid ""
"Choose the type of operations you want for calculating fractions: Addition/"
"Substraction, Multiplication/Division or All Operations Mixed. If you choose "
"All Operations Mixed, the program will randomly choose addition, "
"substraction, multiplication and/or division."
msgstr "Izberite vrsto možnih operacij za računanje z ulomki."

#: mainqtwidget.cpp:427
msgid "Task Viewer Settings"
msgstr "Prostor z nalogo"

#: statisticsview.cpp:65
msgid "Tasks so far:"
msgstr "Nalog do sedaj:"

#: statisticsview.cpp:71
msgid "This is the current total number of solved tasks."
msgstr "To je trenutno število vseh rešenih nalog."

#: statisticsview.cpp:74
msgid "Correct:"
msgstr "Pravilnih:"

#: statisticsview.cpp:91
msgid "This is the current total number of correctly solved tasks."
msgstr "To je trenutno število pravilno rešenih nalog."

#: statisticsview.cpp:94
msgid "Incorrect:"
msgstr "Napačnih:"

#: statisticsview.cpp:111
msgid "This is the current total number of unsolved tasks."
msgstr "To je trenutno število napačno rešenih nalog."

#: statisticsview.cpp:119
msgid "&Reset"
msgstr "&Ponastavi"

#: statisticsview.cpp:122
msgid "Press the button to reset the statistics."
msgstr "Kliknite za ponastavitev statistike."

#: statisticsview.cpp:130
msgid "This part of the window shows the statistics."
msgstr "Ta del okna prikazuje statistiko."

#: statisticsview.cpp:131
msgid ""
"This part of the window shows the statistics.  Each exercise you do is "
"counted. You can reset the statistics by clicking on the button below. Also, "
"if you do not want to see the statistics, use the vertical bar on the left "
"to reduce the size of this window part."
msgstr ""
"Ta del okna prikazuje statistiko. Šteje vsaka vaja, ki jo opravljate. "
"Statistiko lahko ponastavite s klikom na gumb spodaj. Če statistike ne "
"želite videti uporabite navpično letvico za spreminjanje velikosti na levi "
"strani dela s statistiko."

#: taskview.cpp:169
msgid "In this exercise you have to solve a given task with fractions."
msgstr "V tej vaji morate rešiti dano nalogo z ulomki."

#: taskview.cpp:170
msgid ""
"In this exercise you have to solve the generated task. You have to enter "
"numerator and denominator. You can adjust the difficulty of the task with "
"the boxes in the toolbar. Do not forget to reduce the result!"
msgstr ""
"V tej vaji morate rešiti dano nalogo. Vnesti morate števec in imenovalec. "
"Težavnost naloge lahko nastavite s pomočjo nastavitev v orodjarni. Ne "
"pozabite okrajšati rezultata!"

#: taskwidget.cpp:107
msgid ""
"_: division symbol\n"
"/"
msgstr "/"

#: kbruch.kcfg:10
#, no-c-format
msgid "Active exercise."
msgstr "Aktivna vaja."

#: kbruch.kcfg:11
#, no-c-format
msgid "Saves the active exercise's type."
msgstr "Shrani vrsto aktivne vaje."

#: kbruch.kcfg:18
#, no-c-format
msgid "Enable Addition/Subtraction"
msgstr "Omogoči seštevanje/odštevanje"

#: kbruch.kcfg:19
#, no-c-format
msgid "Enable Addition/Subtraction for task generation."
msgstr "Omogoči seštevanje/odštevanje za ustvarjanje nalog."

#: kbruch.kcfg:23
#, no-c-format
msgid "Enable Multiplication/Division"
msgstr "Omogoči množenje/deljenje"

#: kbruch.kcfg:24
#, no-c-format
msgid "Enable Multiplication/Division for task generation."
msgstr "Omogoči množenje/deljenje za ustvarjanje nalog."

#: kbruch.kcfg:28
#, no-c-format
msgid "Number of fractions"
msgstr "Število ulomkov"

#: kbruch.kcfg:29
#, no-c-format
msgid "Set the number of fractions for task generation."
msgstr "Nastavi število ulomkov za ustvarjanje nalog."

#: kbruch.kcfg:33
#, no-c-format
msgid "Max. main denominator"
msgstr "Največji glavni imenovalec"

#: kbruch.kcfg:34
#, no-c-format
msgid "Set the maximum value of the main denominator."
msgstr "Nastavi največjo vrednost glavnega imenovalca."

#: kbruch.kcfg:41 kbruch.kcfg:42
#, no-c-format
msgid "Number of correctly solved tasks"
msgstr "Število pravilno rešenih nalog"

#: kbruch.kcfg:46
#, no-c-format
msgid "Number of solved tasks"
msgstr "Število rešenih nalog"

#: kbruch.kcfg:47
#, no-c-format
msgid "Total number of solved tasks"
msgstr "Skupno število rešenih nalog"

#: kbruch.kcfg:54 kbruch.kcfg:55
#, no-c-format
msgid "Color of the numbers in the task view"
msgstr "Barva števil v prostoru z nalogo"

#: kbruch.kcfg:59 kbruch.kcfg:60
#, no-c-format
msgid "Color of the operation signs in the task view"
msgstr "Barva znakov za operacijo v prostoru z nalogo"

#: kbruch.kcfg:64 kbruch.kcfg:65
#, no-c-format
msgid "Color of the fraction bars in the task view"
msgstr "Barva ulomkovih črt v prostoru z nalogo"

#: kbruch.kcfg:69 kbruch.kcfg:70
#, no-c-format
msgid "Font used for the task view"
msgstr "Pisava za prostor z nalogo"

#: kbruch.kcfg:74
#, no-c-format
msgid "Enable showing the result also as a mixed number"
msgstr "Omogoči prikaz rezultata tudi v mešanem zapisu"

#: kbruch.kcfg:75
#, no-c-format
msgid ""
"Enables/disables showing the result also in the special mixed-number "
"notation."
msgstr "Omogoči prikaz rezultata tudi v mešanem zapisu."

#: kbruchui.rc:4
#, no-c-format
msgid "&Task"
msgstr "&Naloga"

#: taskvieweroptionsbase.ui:40
#, no-c-format
msgid "Change the font of the numbers"
msgstr "Spremeni pisavo za števila"

#: taskvieweroptionsbase.ui:56
#, no-c-format
msgid "Colors"
msgstr "Barve"

#: taskvieweroptionsbase.ui:97
#, no-c-format
msgid "Change the color of the operation signs"
msgstr "Spremeni barvo znakov za operacijo"

#: taskvieweroptionsbase.ui:115
#, no-c-format
msgid "Change the color of the fraction bar"
msgstr "Spremeni barvo ulomkove črte"

#: taskvieweroptionsbase.ui:131
#, no-c-format
msgid "Fraction bar:"
msgstr "Ulomkova črta:"

#: taskvieweroptionsbase.ui:147
#, no-c-format
msgid "Operation sign:"
msgstr "Znak operacije:"

#: taskvieweroptionsbase.ui:165
#, no-c-format
msgid "Change the color of the numbers"
msgstr "Spremeni barvo števil"

#: taskvieweroptionsbase.ui:181
#, no-c-format
msgid "Number:"
msgstr "Število:"

#: taskvieweroptionsbase.ui:192
#, no-c-format
msgid "General"
msgstr "Splošno"

#: taskvieweroptionsbase.ui:203
#, no-c-format
msgid "Show result also as a mixed number, like 1 2/3."
msgstr "Rezultat prikaži tudi kot mešano število, npr. 1 2/3"

#: taskvieweroptionsbase.ui:206
#, no-c-format
msgid ""
"Here you can enable/disable showing the result in mixed-number notation."
msgstr "Omogoči prikaz rezultata tudi v mešanem zapisu."