summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/tde-i18n-sv/messages/tdebase/kcmtwindecoration.po
blob: ea70b3cb08e6e29ac4ea7d2742e3d4fd62f54f40 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
# translation of kcmtwindecoration.po to Svenska
# Översättning kcmtwindecoration.po till Svenska
# Stefan Asserhäll <stefan.asserhall@telia.com>, 2002.
# Mattias Newzella <newzella@linux.nu>, 2003.
# Stefan Asserhäll <stefan.asserhall@comhem.se>, 2004, 2005.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: kcmtwindecoration\n"
"POT-Creation-Date: 2018-12-10 03:08+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-01-16 08:32+0100\n"
"Last-Translator: Stefan Asserhäll <stefan.asserhall@comhem.se>\n"
"Language-Team: Svenska <sv@li.org>\n"
"Language: \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.10\n"

#: _translatorinfo:1
msgid ""
"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
"Your names"
msgstr "Mattias Newzella"

#: _translatorinfo:2
msgid ""
"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
"Your emails"
msgstr "newzella@linux.nu"

#: buttons.cpp:136
msgid "Buttons"
msgstr "Knappar"

#: buttons.cpp:611
#, fuzzy
msgid "KDE"
msgstr "TDE"

#: buttons.cpp:663
msgid "%1 (unavailable)"
msgstr "%1 (inte tillgänglig)"

#: buttons.cpp:683
msgid ""
"To add or remove titlebar buttons, simply <i>drag</i> items between the "
"available item list and the titlebar preview. Similarly, drag items within "
"the titlebar preview to re-position them."
msgstr ""
"För att lägga till eller ta bort namnlistens knappar, <i>dra</i> helt enkelt "
"objekt mellan listan över objekt och förhandsgranskningen av namnlisten. På "
"samma sätt, dra objekt inom namnlisten för att förflytta dem."

#: buttons.cpp:780
msgid "Resize"
msgstr "Ändra storlek"

#: buttons.cpp:784
msgid "Shade"
msgstr "Rulla upp"

#: buttons.cpp:788
msgid "Keep Below Others"
msgstr "Behåll under övriga"

#: buttons.cpp:792
msgid "Keep Above Others"
msgstr "Behåll ovanför övriga"

#: buttons.cpp:796
msgid "Close"
msgstr ""

#: buttons.cpp:800
msgid "Maximize"
msgstr "Maximera"

#: buttons.cpp:804
msgid "Minimize"
msgstr "Minimera"

#: buttons.cpp:808
msgid "Help"
msgstr ""

#: buttons.cpp:812
msgid "On All Desktops"
msgstr "På alla skrivbord"

#: buttons.cpp:816
msgid "Menu"
msgstr "Meny"

#: buttons.cpp:820
msgid "--- spacer ---"
msgstr "--- avskiljare ---"

#: preview.cpp:48
msgid ""
"No preview available.\n"
"Most probably there\n"
"was a problem loading the plugin."
msgstr ""
"Ingen förhandsgranskning tillgänglig.\n"
"Troligen uppstod ett problem när\n"
"insticksprogrammet skulle laddas."

#: preview.cpp:330
msgid "Active Window"
msgstr "Aktivt fönster"

#: preview.cpp:330
msgid "Inactive Window"
msgstr "Inaktivt fönster"

#: twindecoration.cpp:95
msgid ""
"Select the window decoration. This is the look and feel of both the window "
"borders and the window handle."
msgstr ""
"Välj fönsterdekoration. Detta ger utseende och känsla för både fönsterkanter "
"och fönstrets namnlist."

#: twindecoration.cpp:100
msgid "Decoration Options"
msgstr "Dekorationsalternativ"

#: twindecoration.cpp:110
msgid "B&order size:"
msgstr "&Kantstorlek:"

#: twindecoration.cpp:113
msgid "Use this combobox to change the border size of the decoration."
msgstr "Använd kombinationsrutan för att ända dekorationens kantstorlek."

#: twindecoration.cpp:129
msgid "&Show window button tooltips"
msgstr "Visa ve&rktygstips för fönsterknappar"

#: twindecoration.cpp:131
msgid ""
"Enabling this checkbox will show window button tooltips. If this checkbox is "
"off, no window button tooltips will be shown."
msgstr ""
"Markera den här rutan för att visa verktygstips för fönsterknappar. Om den "
"här rutan inte är markerad, visas inga verktygstips för fönsterknappar."

#: twindecoration.cpp:135
msgid "Use custom titlebar button &positions"
msgstr "Använd e&gna positioner för namnlistens knappar"

#: twindecoration.cpp:137
msgid ""
"The appropriate settings can be found in the \"Buttons\" Tab; please note "
"that this option is not available on all styles yet."
msgstr ""
"Lämpliga inställningar finns under fliken \"Knappar\". Observera att detta "
"alternativ inte är tillgängligt för alla stilar ännu."

#: twindecoration.cpp:155
msgid "NOTICE:"
msgstr ""

#: twindecoration.cpp:155
msgid "A third party Window Manager has been selected for use with TDE."
msgstr ""

#: twindecoration.cpp:155
msgid ""
"As a result, the built-in Window Manager configuration system will not "
"function and has been disabled."
msgstr ""

#: twindecoration.cpp:182
msgid "&Draw a drop shadow under windows"
msgstr ""

#: twindecoration.cpp:184
msgid ""
"Enabling this checkbox will allow you to choose a kind of drop shadow to "
"draw under each window."
msgstr ""

#: twindecoration.cpp:188
#, fuzzy
msgid "Active Window Shadow"
msgstr "Aktivt fönster"

#: twindecoration.cpp:190
#, fuzzy
msgid "Inactive Window Shadows"
msgstr "Inaktivt fönster"

#: twindecoration.cpp:192
msgid "Draw Shadow Under Normal Windows And..."
msgstr ""

#: twindecoration.cpp:194
msgid "Docks and &panels"
msgstr ""

#: twindecoration.cpp:198
msgid "O&verride windows"
msgstr ""

#: twindecoration.cpp:202
msgid "&Top menu"
msgstr ""

#: twindecoration.cpp:207
msgid "Draw shadow under &inactive windows"
msgstr ""

#: twindecoration.cpp:213 twindecoration.cpp:219
msgid "Colour:"
msgstr ""

#: twindecoration.cpp:225 twindecoration.cpp:241
msgid "Maximum opacity:"
msgstr ""

#: twindecoration.cpp:262 twindecoration.cpp:272
msgid "Offset rightward (may be negative):"
msgstr ""

#: twindecoration.cpp:265 twindecoration.cpp:276 twindecoration.cpp:286
#: twindecoration.cpp:297 twindecoration.cpp:308 twindecoration.cpp:319
msgid " pixels"
msgstr ""

#: twindecoration.cpp:283 twindecoration.cpp:293
msgid "Offset downward (may be negative):"
msgstr ""

#: twindecoration.cpp:304 twindecoration.cpp:315
msgid "Thickness to either side of window:"
msgstr ""

#: twindecoration.cpp:330
msgid ""
"Select the window manager. Selecting a window manager other than \"twin\" "
"will require you to use a third party program for configuration and may "
"increase the risk of system crashes or security problems."
msgstr ""

#: twindecoration.cpp:333
msgid "Window Manager to use in your TDE session:"
msgstr ""

#: twindecoration.cpp:337
msgid ""
"Specify any command line arguments to be passed to the selected WM on "
"startup, separated with whitespace.  A common example is --replace"
msgstr ""

#: twindecoration.cpp:339
msgid ""
"Command line arguments to pass to the Window Manager (should remain blank "
"unless needed):"
msgstr ""

#: twindecoration.cpp:353
msgid "&Window Decoration"
msgstr "Fönster&dekoration"

#: twindecoration.cpp:354
msgid "&Buttons"
msgstr "&Knappar"

#: twindecoration.cpp:355
#, fuzzy
msgid "&Shadows"
msgstr "Rulla upp"

#: twindecoration.cpp:356
#, fuzzy
msgid "&Window Manager"
msgstr "Fönster&dekoration"

#: twindecoration.cpp:382
msgid "kcmtwindecoration"
msgstr "IM fönsterdekoration"

#: twindecoration.cpp:383
msgid "Window Decoration Control Module"
msgstr "Inställningsmodul för fönsterdekoration"

#: twindecoration.cpp:385
msgid "(c) 2001 Karol Szwed"
msgstr "© 2001 Karol Szwed"

#: twindecoration.cpp:437 twindecoration.cpp:695
#, fuzzy
msgid "KDE 2"
msgstr "TDE 2"

#: twindecoration.cpp:458
msgid "(KDE4's window manager)"
msgstr ""

#: twindecoration.cpp:458
msgid "(Compiz Effects Manager)"
msgstr ""

#: twindecoration.cpp:458
msgid "(Simple, fast window manager)"
msgstr ""

#: twindecoration.cpp:460
msgid "(Default TDE window manager)"
msgstr ""

#: twindecoration.cpp:522
msgid "Tiny"
msgstr "Liten"

#: twindecoration.cpp:523
msgid "Normal"
msgstr "Normal"

#: twindecoration.cpp:524
msgid "Large"
msgstr "Stor"

#: twindecoration.cpp:525
msgid "Very Large"
msgstr "Mycket stor"

#: twindecoration.cpp:526
msgid "Huge"
msgstr "Enorm"

#: twindecoration.cpp:527
msgid "Very Huge"
msgstr "Större än enorm"

#: twindecoration.cpp:528
msgid "Oversized"
msgstr "Förstorad"

#: twindecoration.cpp:949
msgid ""
"<h1>Window Manager Decoration</h1><p>This module allows you to choose the "
"window border decorations, as well as titlebar button positions and custom "
"decoration options.</p>To choose a theme for your window decoration click on "
"its name and apply your choice by clicking the \"Apply\" button below. If "
"you do not want to apply your choice you can click the \"Reset\" button to "
"discard your changes.<p>You can configure each theme in the \"Configure "
"[...]\" tab. There are different options specific for each theme.</p><p>In "
"\"General Options (if available)\" you can activate the \"Buttons\" tab by "
"checking the \"Use custom titlebar button positions\" box. In the \"Buttons"
"\" tab you can change the positions of the buttons to your liking.</p>"
msgstr ""
"<h1>Fönsterdekorationer</h1><p>Den här modulen låter dig välja dekoration "
"för fönsterkanter, samt position för namnlistens knappar och egna "
"dekorationsalternativ.</p>För att välja tema för fönsterdekorationer, klicka "
"på temats namn och verkställ ditt vall genom att klicka på \"Verkställ\" "
"nedanför. Om du inte vill verkställa ändringarna, kan du klicka på "
"\"Återställ\" för att kasta ändringarna.<p>Du kan anpassa alla teman under "
"fliken \"Anpassa [...]\". Det finns olika alternativ som gäller varje tema.</"
"p><p>Ett allmänt alternativ (om tillgängligt) är att aktivera fliken "
"\"Knappar\" genom att markera rutan \"Använd egna positioner för namnlistens "
"knappar\". Under fliken \"Knappar\", kan du ändra position för knapparna, så "
"att du tycker om den nya stilen.</p>"