summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/tde-i18n-sv/messages/tdetoys/amor.po
blob: 2beec7ec6431ecb62ad1b13df6c11a2c15d1aca7 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
# translation of amor.po to Svenska
# translation of @PACKAGE.po to @LANGUAGE
# Copyright (C).
# Per Lindström <per.lindstrom@osd.privataccess.nu>, 2000.
# Anders Widell <awl@hem.passagen.se>, 2000.
# Stefan Asserhäll <stefan.asserhall@comhem.se>, 2004, 2005.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: amor\n"
"POT-Creation-Date: 2019-01-13 18:51+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-01-15 08:54+0100\n"
"Last-Translator: Stefan Asserhäll <stefan.asserhall@comhem.se>\n"
"Language-Team: Svenska <sv@li.org>\n"
"Language: \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.10\n"

#: _translatorinfo:1
msgid ""
"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
"Your names"
msgstr "Anders Widell,Per Lindström"

#: _translatorinfo:2
msgid ""
"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
"Your emails"
msgstr "awl@hem.passagen.se,per.lindstrom@osd.privataccess.nu"

#: data/tips-en:1
msgid "Don't run with scissors."
msgstr "Spring inte med en sax."

#: data/tips-en:3
msgid "Never trust car salesmen or politicians."
msgstr "Lita aldrig på bilförsäljare eller politiker."

#: data/tips-en:5
msgid ""
"Real programmers don't comment their code. It was hard to write, it should "
"be hard to understand."
msgstr ""
"Riktiga programmerare kommenterar inte sin kod. Det var svårt att skriva "
"den, så det ska vara svårt att förstå den."

#: data/tips-en:7
msgid ""
"It is much easier to suggest solutions when you know nothing about the "
"problem."
msgstr ""
"Det är mycket lättare att föreslå lösningar när man inte vet något om "
"problemet."

#: data/tips-en:9
msgid "You can never have too much memory or disk space."
msgstr "Man kan aldrig få för mycket minne eller hårddiskutrymme."

#: data/tips-en:11
msgid "The answer is 42."
msgstr "Svaret är 42."

#: data/tips-en:13
msgid "It's not a bug. It's a misfeature."
msgstr "Det är inte något fel. Det är en finess som saknas."

#: data/tips-en:15
msgid "Help stamp out and abolish redundancy."
msgstr "Hjälp till att utrota och avskaffa överflödigheten."

#: data/tips-en:17
msgid ""
"To maximize a window vertically, click the maximize button with the middle "
"mouse button."
msgstr ""
"För att maximera ett fönster vertikalt, klicka på maximeringsknappen med den "
"mittersta musknappen."

#: data/tips-en:19
msgid "You can use Alt+Tab to switch between applications."
msgstr "Du kan växla mellan program med knapparna Alt+Tab."

#: data/tips-en:21
msgid ""
"Press Ctrl+Esc to show the applications running in your current session."
msgstr "Tryck Ctrl+Esc för att visa program som körs i aktuell session."

#: data/tips-en:23
msgid "Alt+F2 displays a small window that you can type a command into."
msgstr "Alt+F2 visar ett litet fönster där du kan skriva in ett kommando."

#: data/tips-en:25
msgid "Ctrl+F1 to Ctrl+F8 can be used to switch virtual desktops."
msgstr ""
"Ctrl+F1 till Ctrl+F8 kan användas för att växla mellan virtuella skrivbord."

#: data/tips-en:27
msgid "You can move buttons on the panel using the middle mouse button."
msgstr "Du kan flytta knapparna på panelen med den mittersta musknappen."

#: data/tips-en:29
msgid "Alt+F1 pops-up the system menu."
msgstr "Alt+F1 visar systemmenyn."

#: data/tips-en:31
msgid ""
"Ctrl+Alt+Esc can be used to kill an application that has stopped responding."
msgstr "Ctrl+Alt+Esc kan användas för att avsluta ett program som inte svarar."

#: data/tips-en:33
msgid ""
"If you leave TDE applications open when you logout, they will be restarted "
"automatically when you log back in."
msgstr ""
"Om du lämnar program igång när du loggar ut kommer de att startas "
"automatiskt när du loggar in igen."

#: data/tips-en:35
#, fuzzy
msgid "The KDE file manager is also a web browser and an FTP client."
msgstr "TDE:s filhanterare är också en webbläsare och ett FTP-program."

#: data/tips-en:37
msgid ""
"Applications can display messages and tips in an Amor bubble using the "
"showMessage() and\n"
"showTip() DCOP calls"
msgstr ""
"Program kan visa meddelanden och tips i en Amor-bubbla genom att\n"
"använda DCOP-anropen showMessage() och showTip()."

#: amor.cpp:325
msgid "Error reading theme: "
msgstr "Fel när temat laddades: "

#: amor.cpp:339 amor.cpp:348
msgid "Error reading group: "
msgstr "Fel när gruppen lästes: "

#: amor.cpp:613
msgid "&Configure..."
msgstr "A&npassa..."

#: amor.cpp:751
msgid ""
"Amor Version %1\n"
"\n"
msgstr ""
"Amor version %1\n"
"\n"

#: amor.cpp:752
msgid ""
"Amusing Misuse Of Resources\n"
"\n"
msgstr ""
"Underhållande slöseri med resurser\n"
"\n"

#: amor.cpp:753
msgid ""
"Copyright (c) 1999 Martin R. Jones <mjones@kde.org>\n"
"\n"
msgstr "Copyright © 1999 Martin R. Jones <mjones@kde.org>\n"

#: amor.cpp:754
msgid "Original Author: Martin R. Jones <mjones@kde.org>\n"
msgstr "Ursprunglig upphovsman Martin R. Jones <mjones@kde.org>\n"

#: amor.cpp:755
msgid "Current Maintainer: Gerardo Puga <gpuga@gioia.ing.unlp.edu.ar>\n"
msgstr "Nuvarande utvecklare: Gerardo Puga <gpuga@gioia.ing.unlp.edu.ar>\n"

#: amor.cpp:757
msgid "About Amor"
msgstr "Om Amor"

#: amordialog.cpp:57
msgid "Theme:"
msgstr "Tema:"

#: amordialog.cpp:74
msgid "Offset:"
msgstr "Position:"

#: amordialog.cpp:81
msgid "Always on top"
msgstr "Alltid överst"

#: amordialog.cpp:85
msgid "Show random tips"
msgstr "Visa slumpmässigt tips"

#: amordialog.cpp:89
msgid "Use a random character"
msgstr "Använd en slumpmässig figur"

#: amordialog.cpp:93
msgid "Allow application tips"
msgstr "Tillåt programtips"

#: amortips.cpp:82
msgid "No tip"
msgstr "Inget tips"

#: main.cpp:43
msgid "TDE creature for your desktop"
msgstr "TDE-varelse för skrivbordet"

#: main.cpp:47
msgid "amor"
msgstr "Amor"

#: main.cpp:51
msgid "Current maintainer"
msgstr "Nuvarande utvecklare"