summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/tde-i18n-sv/messages/tdevelop/tdevtipofday.po
blob: 651493b2e727747f8402838cd50c089c2d4981d1 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
# translation of kdevtipofday.po to Swedish
# Copyright (C).
#
# Stefan Asserhäll <stefan.asserhall@comhem.se>, 2006, 2007.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: kdevtipofday\n"
"POT-Creation-Date: 2007-03-26 21:53+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-03-27 17:38+0200\n"
"Last-Translator: Stefan Asserhäll <stefan.asserhall@comhem.se>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"

#: tipofday_part.cpp:36
msgid "&Tip of the Day"
msgstr "&Dagens tips"

#: tipofday_part.cpp:38
msgid "A tip how to use KDevelop"
msgstr "Ett tips om hur man använder KDevelop"

#: tipofday_part.cpp:39
msgid ""
"<b>Tip of the day</b>"
"<p>Will display another good tip \n"
"contributed by KDevelop users."
msgstr ""
"<b>Dagens tips</b>"
"<p>Visar ytterligare ett bra tips \n"
"inskickat av KDevelop-användare."

#: tips.cc:3
msgid ""
"<p>If you want to specify additional command-line options to your make program, "
"you can set them in the <b>Project Options</b> dialog, <b>Make Options</b> "
"tab.\n"
msgstr ""
"<p>Om du vill ange ytterligare kommandoalternativ till ditt byggprogram, kan du "
"ange dem i dialogrutan <b>Projektinställningar</b> under fliken <b>"
"Bygginställningar</b>.\n"

#: tips.cc:8
msgid ""
"<p>If you use functions of other libraries than the target is currently linked "
"with, you can specify them in the <b>Target Options</b> dialog.\n"
msgstr ""
"<p>Om du använder funktioner i andra bibliotek än programmet är länkat med för "
"närvarande, så kan du specificera dem i dialogrutan <b>Målinställningar</b>.\n"

#: tips.cc:13
msgid ""
"<p>If you want to change your application's version number, you can change it "
"in the <b>Project Options</b> dialog, <b>General</b> "
"tab, automatically updating your project.\n"
msgstr ""
"<p>Om du vill ändra versionen för ditt program, kan du göra detta i dialogrutan "
"<b>Projektinställningar</b>, under fliken <b>Allmänt</b>"
", med automatisk uppdatering av ditt projekt.\n"

#: tips.cc:18
msgid ""
"<p>If you want to create a new project, choose \"Project\"->"
"\"New Project\" from the menu.\n"
msgstr ""
"<p>Om du vill skapa ett nytt projekt, välj \"Projekt\"->"
"\"Nytt projekt\" i menyraden.\n"

#: tips.cc:23
msgid ""
"<p>If you changed your applications' classes, you should update your API "
"documentation by selecting \"Build API Documentation\" from the Build menu.\n"
msgstr ""
"<p>Om du ändrat klasserna i ditt program, bör du uppdatera din "
"API-dokumentation genom att välja \"Bygg dokumentation av programgränssnitt\" i "
"byggmenyn.\n"

#: tips.cc:28
msgid ""
"<p>You can save time if you select \"Compile File\" from the Build menu or the "
"toolbar, to only compile your current implementation file.\n"
msgstr ""
"<p>Du kan spara tid om du väljer \"Kompilera fil\" från byggmenyn eller "
"verktygsraden för att bara kompilera din aktuella implementeringsfil.\n"

#: tips.cc:33
msgid ""
"<p>If you're searching for information on classes or classmembers, select "
"\"Search for Help on...\" from the Help menu or use \"Index\" tab of the "
"documentation tree.\n"
msgstr ""
"<p>Om du söker efter information om klasser eller klassmedlemmar, välj \"Sök "
"efter hjälp om...\" från hjälpmenyn eller använd fliken \"Index\" i "
"dokumentationsträdet.\n"

#: tips.cc:38
msgid ""
"<p>If you want to have info about something in the KDevelop window, select the "
"\"What's this?\" button in the toolbar and click on the item you don't know "
"about.\n"
msgstr ""
"<p>Om du vill få information om något i KDevelop-fönstret, välj knappen \"Vad "
"är det här?\" i verktygsraden och klicka på objektet du inte känner till.\n"

#: tips.cc:43
msgid ""
"<p>Hint: You can search the documentation for a keyword by marking the word and "
"select \"Search in Documentation\" in the right button popup menu.\n"
msgstr ""
"<p>Tips: Du kan söka efter ett nyckelord i dokumentationen genom att markera "
"ordet och välja \"Sök i dokumentationen\" i menyn som visas med höger "
"musknapp.\n"

#: tips.cc:48
msgid ""
"<p>The KDevelop Team wishes you a nice day !\n"
msgstr ""
"<p>KDevelop-gruppen önskar dig en trevlig dag!\n"

#: tips.cc:53
msgid ""
"<p>If you have found a bug in KDevelop, please let us know. Use TDE Bugzilla at "
"http://bugs.kde.org/ or select \"Help\"->\"Report Bug\" from the menu.\n"
msgstr ""
"<p>Om du har hittat ett fel i KDevelop, meddela gärna oss. Använd TDE:s "
"Bugzilla på http://bugs.kde.org/ eller välj \"Hjälp\"->"
"\"Rapportera fel\" i menyn.\n"

#: tips.cc:58
msgid ""
"<p>If you want to add your own documentation to the documentation tree use <b>"
"Documentation Tree</b> tab in the <b>Configure KDevelop</b> dialog.\n"
msgstr ""
"<p>Om du vill lägga till din egen dokumentation till dokumentationsträdet, "
"använd fliken <b>Dokumentationsträd</b> i dialogrutan <b>Anpassa KDevelop</b>.\n"

#: tips.cc:63
msgid ""
"<p>...that you can create a new class with \"New Class\" from the \"Project\" "
"menu?\n"
msgstr ""
"<p>...att du kan skapa en ny klass med \"Ny klass\" i projektmenyn?\n"

#: tips.cc:68
msgid ""
"<p>To open a project, select \"Open Project\" from the \"Project\" menu.\n"
msgstr ""
"<p>För att öppna ett projekt, välj \"Öppna projekt...\" i projektmenyn.\n"

#: tips.cc:73
msgid ""
"<p>If you compile your project and get an error, you can click on the error "
"message to switch to the file and line where the error occurred.\n"
msgstr ""
"<p>Om du kompilerar ditt projekt och får ett fel, kan du klicka på "
"felmeddelandet för att visa filen och raden där felet uppstod.\n"

#: tips.cc:78
msgid ""
"<p>...that you can debug your programs within KDevelop by selecting \"Debug\"->"
"\"Start\" in the menu?\n"
msgstr ""
"<p>...att du kan felsöka ditt program inne i KDevelop genom att välja "
"\"Avlusa\"->\"Starta\" i menyn?\n"

#: tips.cc:83
msgid ""
"<p>...that you can switch between classes or namespaces by selecting the class "
"or namespace combo in the toolbar?\n"
msgstr ""
"<p>...att du kan byta mellan klasser eller namnrymder genom att välja klassen "
"eller namnrymden i verktygsradens kombinationsruta?\n"

#: tips.cc:88
msgid ""
"<p>...that you can preview images and icons by selecting them in the file "
"viewer's trees?\n"
msgstr ""
"<p>...att du kan förhandsgranska bilder och ikoner genom att välja dem i "
"filvyns träd?\n"

#: tips.cc:93
msgid ""
"<p>...that you can set the compiler options in the <b>Project Options</b> "
"dialog, <b>Configure Options</b> tab?\n"
msgstr ""
"<p>...att du kan ställa in kompilatoralternativ i dialogrutan <b>"
"Projektinställningar</b>, under fliken <b>Inställning av configure</b>?\n"

#: tips.cc:98
msgid ""
"<p>...that you can copy text from the documentation browser to the clipboard "
"and insert it into your sources?\n"
msgstr ""
"<p>...att du kan kopiera text från dokumentationsbläddraren till klippbordet "
"och infoga den i din källkod?\n"

#: tips.cc:103
msgid ""
"<p>...that you should keep your library documentation up to date after "
"installing new libraries?\n"
msgstr ""
"<p>...att du bör uppdatera din biblioteksdokumentation efter installation av "
"nya bibliotek?\n"

#: tips.cc:108
msgid ""
"<p>...that you can configure the syntax-highlighting of the editor?\n"
msgstr ""
"<p>...att du kan ställa in syntax-färgläggningen i editorn?\n"

#: tips.cc:113
msgid ""
"<p>...that you can access more internal debug functions selecting \"Debug\"->"
"\"Viewers\"?\n"
msgstr ""
"<p>...att du kan få tillgång till fler interna avlusningsfunktioner genom att "
"välja \"Avlusa\"->\"Visare\"?\n"

#: tips.cc:118
msgid ""
"<p>...that you can move the cursor by words with Ctrl and left or right arrow?\n"
msgstr ""
"<p>...att du kan flytta markören ord för ord genom att hålla nere "
"kontroll-tangenten och trycka på vänsterpil eller högerpil?\n"

#: tips.cc:123
msgid ""
"<p>...that your source bookmarks are stored in the project?\n"
msgstr ""
"<p>...att dina källkodsbokmärken lagras i projektet?\n"

#: tips.cc:128
msgid ""
"<p>...that your documentation bookmarks are stored globally in KDevelop "
"configuration?\n"
msgstr ""
"<p>...att dina bokmärken till dokumentationen lagras globalt i KDevelops "
"inställningar?\n"

#: tips.cc:133
msgid ""
"<p>...that you can start grep search from inside editor with context menu?\n"
msgstr ""
"<p>...att du kan starta flerfilsökning inifrån editorn med den "
"sammanhangsberoende menyn?\n"

#: tips.cc:138
msgid ""
"<p>...that you can set the installation path in \"Project\"->"
"\"Project Options\" \"Configure Options\" with just adding "
"\"--prefix=/install/path/\" to the \"Configure arguments\"-list?\n"
msgstr ""
"<p>...att du kan ställa in installationssökvägen under \"Projekt\"->"
"\"Projektinställningar\" \"Inställning av configure\" genom att bara lägga till "
"\"--prefix=/installationssökväg/\" i listan med \"Configure-argument\"?\n"

#: tips.cc:143
msgid ""
"<p>...that you can compilie your project in \"debug-mode\" and "
"\"optimized-mode\"?\n"
msgstr ""
"<p>...att du kan kompilera ditt projekt med \"avlusningsläge\" och "
"\"optimeringsläge\"?\n"