summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/tde-i18n-vi/messages/tdebase/kpager.po
blob: 183a791c38e31c942614dc421f82746d5f7ea917 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
# Vietnamese translation for kpager.
# Copyright © 2006 Free Software Foundation, Inc.
# Nguyễn Hưng Vũ <Vu.Hung@techviet.com>, 2002.
# Phan Vĩnh Thịnh <teppi82@gmail.com>, 2006.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: kpager\n"
"POT-Creation-Date: 2018-12-06 17:06+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2006-04-11 14:17+0930\n"
"Last-Translator: Phan Vinh Thinh <teppi82@gmail.com>\n"
"Language-Team: Vietnamese <kde-l10n-vi@kde.org>\n"
"Language: vi\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.10\n"

#: _translatorinfo:1
msgid ""
"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
"Your names"
msgstr "Phan Vĩnh Thịnh"

#: _translatorinfo:2
msgid ""
"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
"Your emails"
msgstr "teppi82@gmail.com"

#: config.cpp:46
msgid "Configuration"
msgstr ""

#: config.cpp:49
msgid "Enable window dragging"
msgstr "Cho phép kéo cửa sổ"

#: config.cpp:57
msgid "Show name"
msgstr "Hiện tên"

#: config.cpp:59
msgid "Show number"
msgstr "Hiện số"

#: config.cpp:61
msgid "Show background"
msgstr "Hiện nền"

#: config.cpp:63
msgid "Show windows"
msgstr "Hiện cửa sổ"

#: config.cpp:66
msgid "Type of Window"
msgstr "Kiểu cửa sổ"

#: config.cpp:71
msgid "Plain"
msgstr "Phẳng"

#: config.cpp:72
msgid "Icon"
msgstr "Biểu tượng"

#: config.cpp:74
msgid "Pixmap"
msgstr "Ảnh điểm"

#: config.cpp:80
msgid "Layout"
msgstr "Bố trí"

#: config.cpp:84
msgid "Classical"
msgstr "Cổ điển"

#: config.cpp:85
msgid "Horizontal"
msgstr ""

#: config.cpp:86
msgid "Vertical"
msgstr ""

#: kpager.cpp:334
msgid "Mi&nimize"
msgstr "&Thu nhỏ"

#: kpager.cpp:335
msgid "Ma&ximize"
msgstr "Phóng đạ&i"

#: kpager.cpp:340
msgid "&To Desktop"
msgstr "&Tới màn hình"

#: kpager.cpp:343
msgid "&Close"
msgstr ""

#: kpager.cpp:592
msgid "&All Desktops"
msgstr "&Mọi màn hình"

#: main.cpp:37
msgid "Create pager but keep the window hidden"
msgstr "Tạo trình chuyển màn hình nhưng giữ cửa sổ ẩn"

#: main.cpp:68
msgid "Desktop Overview"
msgstr "Toàn cảnh màn hình"

#: main.cpp:73
msgid "Original Developer/Maintainer"
msgstr "Nhà phát triển đầu/Nhà bảo trì"

#: main.cpp:76 main.cpp:78
msgid "Developer"
msgstr "Nhà phát triển"

#: main.cpp:95
msgid "Desktop Pager"
msgstr "Trình chuyển màn hình"