summaryrefslogtreecommitdiffstats
diff options
context:
space:
mode:
-rw-r--r--kmag/kmag.desktop2
-rw-r--r--kmousetool/kmousetool/kmousetool.desktop2
-rw-r--r--kmouth/kmouth.desktop2
-rw-r--r--ksayit/Freeverb_plugin/ksayit_libFreeverb.desktop2
-rw-r--r--ksayit/src/ksayit.desktop2
-rw-r--r--kttsd/app-plugins/kate/tdetexteditor_kttsd.desktop2
-rw-r--r--kttsd/filters/sbd/kttsd_sbdplugin.desktop2
-rw-r--r--kttsd/filters/stringreplacer/kttsd_stringreplacerplugin.desktop2
-rw-r--r--kttsd/filters/talkerchooser/kttsd_talkerchooserplugin.desktop2
-rw-r--r--kttsd/filters/xmltransformer/kttsd_xmltransformerplugin.desktop2
-rw-r--r--kttsd/kcmkttsmgr/kcmkttsd.desktop4
-rw-r--r--kttsd/kttsd/kttsd.desktop2
-rw-r--r--kttsd/kttsjobmgr/kttsjobmgr.desktop2
-rw-r--r--kttsd/players/akodeplayer/kttsd_akodeplugin.desktop2
-rw-r--r--kttsd/players/alsaplayer/kttsd_alsaplugin.desktop2
-rw-r--r--kttsd/players/artsplayer/kttsd_artsplugin.desktop2
-rw-r--r--kttsd/players/gstplayer/kttsd_gstplugin.desktop2
-rw-r--r--kttsd/plugins/command/kttsd_commandplugin.desktop2
-rw-r--r--kttsd/plugins/epos/kttsd_eposplugin.desktop2
-rw-r--r--kttsd/plugins/festivalint/kttsd_festivalintplugin.desktop2
-rw-r--r--kttsd/plugins/flite/kttsd_fliteplugin.desktop2
-rw-r--r--kttsd/plugins/freetts/kttsd_freettsplugin.desktop2
-rw-r--r--kttsd/plugins/hadifix/kttsd_hadifixplugin.desktop2
23 files changed, 24 insertions, 24 deletions
diff --git a/kmag/kmag.desktop b/kmag/kmag.desktop
index e6aa577..16621a6 100644
--- a/kmag/kmag.desktop
+++ b/kmag/kmag.desktop
@@ -2,7 +2,7 @@
Type=Application
Exec=kmag -caption "%c" %i %m
Icon=kmag
-DocPath=kmag/index.html
+X-DocPath=kmag/index.html
Comment=
Comment[ro]=Un utilitar de mărit zone ale ecranului
Terminal=false
diff --git a/kmousetool/kmousetool/kmousetool.desktop b/kmousetool/kmousetool/kmousetool.desktop
index 654c3ec..72c0556 100644
--- a/kmousetool/kmousetool/kmousetool.desktop
+++ b/kmousetool/kmousetool/kmousetool.desktop
@@ -2,7 +2,7 @@
Type=Application
Exec=kmousetool -caption "%c" %i %m
Icon=kmousetool
-DocPath=kmousetool/index.html
+X-DocPath=kmousetool/index.html
Comment=Clicks the mouse for you, reducing the effects of RSI
Comment[ar]=ينقر على الفأرة بدلا منك، مُخَفِّفاً عنك آلام RSI
Comment[bg]=Автоматично щракване с бутона на мишката
diff --git a/kmouth/kmouth.desktop b/kmouth/kmouth.desktop
index e906c81..2e1fd73 100644
--- a/kmouth/kmouth.desktop
+++ b/kmouth/kmouth.desktop
@@ -2,7 +2,7 @@
Type=Application
Exec=kmouth -caption "%c" %i %m
Icon=kmouth
-DocPath=kmouth/index.html
+X-DocPath=kmouth/index.html
Comment=
Comment[ro]=Un utilitar de mărit zone ale ecranului
Terminal=false
diff --git a/ksayit/Freeverb_plugin/ksayit_libFreeverb.desktop b/ksayit/Freeverb_plugin/ksayit_libFreeverb.desktop
index 5297acd..9e42bef 100644
--- a/ksayit/Freeverb_plugin/ksayit_libFreeverb.desktop
+++ b/ksayit/Freeverb_plugin/ksayit_libFreeverb.desktop
@@ -47,6 +47,6 @@ Comment[uk]=Втулок Freeverb для KSayIt
Comment[vi]=Trình bổ sung "Động từ tự do" cho "Nói K"
Comment[zh_CN]=KSayIt 的 Freeverb 插件
Comment[zh_TW]=KSayIt 的 Freeverb 外掛程式
-ServiceTypes=KSayIt/FXPlugin
+X-TDE-ServiceTypes=KSayIt/FXPlugin
Type=Service
X-TDE-Library=libFreeverb_plugin
diff --git a/ksayit/src/ksayit.desktop b/ksayit/src/ksayit.desktop
index cfbcfa1..6a0fd4d 100644
--- a/ksayit/src/ksayit.desktop
+++ b/ksayit/src/ksayit.desktop
@@ -2,7 +2,7 @@
Type=Application
Exec=ksayit -caption "%c" %i
Icon=ksayit
-DocPath=ksayit/index.html
+X-DocPath=ksayit/index.html
Terminal=false
Name=KSayIt
Name[hi]=के-से-इट
diff --git a/kttsd/app-plugins/kate/tdetexteditor_kttsd.desktop b/kttsd/app-plugins/kate/tdetexteditor_kttsd.desktop
index b6a5e1e..90fc642 100644
--- a/kttsd/app-plugins/kate/tdetexteditor_kttsd.desktop
+++ b/kttsd/app-plugins/kate/tdetexteditor_kttsd.desktop
@@ -96,7 +96,7 @@ Comment[vi]=Thêm danh mục thực đơn cho việc đọc văn bản
Comment[zh_CN]=添加可读出文本的菜单项
Comment[zh_TW]=新增朗讀文字的目錄
Type=Service
-ServiceTypes=KTextEditor/Plugin
+X-TDE-ServiceTypes=KTextEditor/Plugin
X-TDE-Library=tdetexteditor_kttsd
X-Kate-Version=2.2
MimeType=text/plain
diff --git a/kttsd/filters/sbd/kttsd_sbdplugin.desktop b/kttsd/filters/sbd/kttsd_sbdplugin.desktop
index dacf353..4b4f234 100644
--- a/kttsd/filters/sbd/kttsd_sbdplugin.desktop
+++ b/kttsd/filters/sbd/kttsd_sbdplugin.desktop
@@ -86,6 +86,6 @@ Comment[uk]=Втулок фільтра виявлення меж для KTTS
Comment[vi]=Trình bổ sung Lọc Nhận dạng Ranh giới Câu văn cho KTTS
Comment[zh_TW]=KTTS 使用的偵測句子是否已結束的外掛程式
Type=Service
-ServiceTypes=KTTSD/FilterPlugin
+X-TDE-ServiceTypes=KTTSD/FilterPlugin
X-TDE-Library=libkttsd_sbdplugin
X-TDE-Languages=en,en_US,en_GB,en_CA,es,es_mx,cy,de,fi,cs,pl
diff --git a/kttsd/filters/stringreplacer/kttsd_stringreplacerplugin.desktop b/kttsd/filters/stringreplacer/kttsd_stringreplacerplugin.desktop
index c50eeb2..316f63d 100644
--- a/kttsd/filters/stringreplacer/kttsd_stringreplacerplugin.desktop
+++ b/kttsd/filters/stringreplacer/kttsd_stringreplacerplugin.desktop
@@ -87,6 +87,6 @@ Comment[uk]=Втулок загального фільтра заміни ряд
Comment[vi]=Trình bổ sung Lọc Thay Chuỗi Chung cho KTTS
Comment[zh_TW]=KTTS 使用的字串置換外掛程式
Type=Service
-ServiceTypes=KTTSD/FilterPlugin
+X-TDE-ServiceTypes=KTTSD/FilterPlugin
X-TDE-Library=libkttsd_stringreplacerplugin
X-TDE-Languages=en,en_US,en_GB,en_CA,es,es_mx,cy,de,fi,cs,pl
diff --git a/kttsd/filters/talkerchooser/kttsd_talkerchooserplugin.desktop b/kttsd/filters/talkerchooser/kttsd_talkerchooserplugin.desktop
index d8deaba..9138f57 100644
--- a/kttsd/filters/talkerchooser/kttsd_talkerchooserplugin.desktop
+++ b/kttsd/filters/talkerchooser/kttsd_talkerchooserplugin.desktop
@@ -84,6 +84,6 @@ Comment[uk]=Загальний втулок Фільтра вибору дикт
Comment[vi]=Trình bổ sung Lọc Chọn Máy nói Chung cho KTTS
Comment[zh_TW]=KTTS 使用的語音選擇外掛程式
Type=Service
-ServiceTypes=KTTSD/FilterPlugin
+X-TDE-ServiceTypes=KTTSD/FilterPlugin
X-TDE-Library=libkttsd_talkerchooserplugin
X-TDE-Languages=en,en_US,en_GB,en_CA,es,es_mx,cy,de,fi,cs,pl
diff --git a/kttsd/filters/xmltransformer/kttsd_xmltransformerplugin.desktop b/kttsd/filters/xmltransformer/kttsd_xmltransformerplugin.desktop
index 0992c83..c417be9 100644
--- a/kttsd/filters/xmltransformer/kttsd_xmltransformerplugin.desktop
+++ b/kttsd/filters/xmltransformer/kttsd_xmltransformerplugin.desktop
@@ -83,6 +83,6 @@ Comment[uk]=Втулок загального фільтра перетворе
Comment[vi]=Trình bổ sung Lọc Chuyển đổi XML Chung cho KTTS
Comment[zh_TW]=KTTS 使用的一般 XML 轉換外掛程式
Type=Service
-ServiceTypes=KTTSD/FilterPlugin
+X-TDE-ServiceTypes=KTTSD/FilterPlugin
X-TDE-Library=libkttsd_xmltransformerplugin
X-TDE-Languages=en,en_US,en_GB,en_CA,es,es_mx,cy,de,fi,cs,pl
diff --git a/kttsd/kcmkttsmgr/kcmkttsd.desktop b/kttsd/kcmkttsmgr/kcmkttsd.desktop
index 59ad1cf..464b9f2 100644
--- a/kttsd/kcmkttsmgr/kcmkttsd.desktop
+++ b/kttsd/kcmkttsmgr/kcmkttsd.desktop
@@ -91,8 +91,8 @@ Comment[tr]=Metinden Konuşmaya Kontrol Modülü
Comment[uk]=Модуль керування синтезом мовлення з тексту
Comment[vi]=Mô đun Điều khiển Văn bản sang Tiếng nói
Comment[zh_TW]=文字轉語音控制模組
-ServiceTypes=Application,TDECModule
-DocPath=kttsd
+X-TDE-ServiceTypes=Application,TDECModule
+X-DocPath=kttsd
NoDisplay=false
StartupNotify=false
StartupWMClass=
diff --git a/kttsd/kttsd/kttsd.desktop b/kttsd/kttsd/kttsd.desktop
index 2d999c0..3ef466d 100644
--- a/kttsd/kttsd/kttsd.desktop
+++ b/kttsd/kttsd/kttsd.desktop
@@ -2,7 +2,7 @@
Type=Service
Exec=kttsd
Icon=kttsd
-ServiceTypes=DCOP/Text-to-Speech
+X-TDE-ServiceTypes=DCOP/Text-to-Speech
X-DCOP-ServiceType=Unique
X-DCOP-ServiceName=kttsd
X-TDE-StartupNotify=false
diff --git a/kttsd/kttsjobmgr/kttsjobmgr.desktop b/kttsd/kttsjobmgr/kttsjobmgr.desktop
index e567ac5..e3340b7 100644
--- a/kttsd/kttsjobmgr/kttsjobmgr.desktop
+++ b/kttsd/kttsjobmgr/kttsjobmgr.desktop
@@ -46,4 +46,4 @@ Comment[tr]=TDE Metinden Konuşmaya Görev Yöneticisi
Comment[uk]=Менеджер завдань TDE для синтезу мовлення з тексту
Comment[vi]=Trình quản lý Tác vụ Văn bản sang Tiếng nói TDE
Comment[zh_TW]=TDE 文字轉語音工作管理員
-ServiceTypes=KParts/ReadOnlyPart
+X-TDE-ServiceTypes=KParts/ReadOnlyPart
diff --git a/kttsd/players/akodeplayer/kttsd_akodeplugin.desktop b/kttsd/players/akodeplayer/kttsd_akodeplugin.desktop
index 3ac3c2a..7c87a87 100644
--- a/kttsd/players/akodeplayer/kttsd_akodeplugin.desktop
+++ b/kttsd/players/akodeplayer/kttsd_akodeplugin.desktop
@@ -85,5 +85,5 @@ Comment[uk]=Втулок аудіо aKode для KTTSD
Comment[vi]=Trình bổ sung âm thanh KTTSD aKode
Comment[zh_TW]=KTTSd aKode 語音外掛程式
Type=Service
-ServiceTypes=KTTSD/AudioPlugin
+X-TDE-ServiceTypes=KTTSD/AudioPlugin
X-TDE-Library=libkttsd_akodeplugin
diff --git a/kttsd/players/alsaplayer/kttsd_alsaplugin.desktop b/kttsd/players/alsaplayer/kttsd_alsaplugin.desktop
index b43b47e..6950853 100644
--- a/kttsd/players/alsaplayer/kttsd_alsaplugin.desktop
+++ b/kttsd/players/alsaplayer/kttsd_alsaplugin.desktop
@@ -85,5 +85,5 @@ Comment[uk]=Втулок аудіо ALSA для KTTSD
Comment[vi]=Trình bổ sung âm thanh KTTSD ALSA
Comment[zh_TW]=KTTSd ALSA 語音外掛程式
Type=Service
-ServiceTypes=KTTSD/AudioPlugin
+X-TDE-ServiceTypes=KTTSD/AudioPlugin
X-TDE-Library=libkttsd_alsaplugin
diff --git a/kttsd/players/artsplayer/kttsd_artsplugin.desktop b/kttsd/players/artsplayer/kttsd_artsplugin.desktop
index 4bd84a7..3dbdb24 100644
--- a/kttsd/players/artsplayer/kttsd_artsplugin.desktop
+++ b/kttsd/players/artsplayer/kttsd_artsplugin.desktop
@@ -87,5 +87,5 @@ Comment[uk]=Звуковий втулок aRts для KTTSD
Comment[vi]=Trình bổ sung âm thanh KTTSD aRts
Comment[zh_TW]=KTTSd aRts 語音外掛程式
Type=Service
-ServiceTypes=KTTSD/AudioPlugin
+X-TDE-ServiceTypes=KTTSD/AudioPlugin
X-TDE-Library=libkttsd_artsplugin
diff --git a/kttsd/players/gstplayer/kttsd_gstplugin.desktop b/kttsd/players/gstplayer/kttsd_gstplugin.desktop
index d21ca99..aec2a7b 100644
--- a/kttsd/players/gstplayer/kttsd_gstplugin.desktop
+++ b/kttsd/players/gstplayer/kttsd_gstplugin.desktop
@@ -88,5 +88,5 @@ Comment[uk]=Звуковий втулок GStreamer для KTTSD
Comment[vi]=Trình bổ sung âm thanh KTTSD GStreamer
Comment[zh_TW]=KTTSd GStreamer 語音外掛程式
Type=Service
-ServiceTypes=KTTSD/AudioPlugin
+X-TDE-ServiceTypes=KTTSD/AudioPlugin
X-TDE-Library=libkttsd_gstplugin
diff --git a/kttsd/plugins/command/kttsd_commandplugin.desktop b/kttsd/plugins/command/kttsd_commandplugin.desktop
index ddcaa84..2b2e1a9 100644
--- a/kttsd/plugins/command/kttsd_commandplugin.desktop
+++ b/kttsd/plugins/command/kttsd_commandplugin.desktop
@@ -87,6 +87,6 @@ Comment[uk]=Загальний синтезатор мовлення з кома
Comment[vi]=Tổng hợp giọng nói chung cho việc ra lệnh
Comment[zh_TW]=從命令列的一般語音合成器
Type=Service
-ServiceTypes=KTTSD/SynthPlugin
+X-TDE-ServiceTypes=KTTSD/SynthPlugin
X-TDE-Library=libkttsd_commandplugin
X-TDE-Languages=other
diff --git a/kttsd/plugins/epos/kttsd_eposplugin.desktop b/kttsd/plugins/epos/kttsd_eposplugin.desktop
index c7fa70c..ad604d7 100644
--- a/kttsd/plugins/epos/kttsd_eposplugin.desktop
+++ b/kttsd/plugins/epos/kttsd_eposplugin.desktop
@@ -82,6 +82,6 @@ Comment[uk]=Синтезатор мовлення Epos TTS
Comment[vi]=Trình tổng hợp Văn bản sang Tiếng nói Epos
Comment[zh_TW]=Epos TTS 語音合成器
Type=Service
-ServiceTypes=KTTSD/SynthPlugin
+X-TDE-ServiceTypes=KTTSD/SynthPlugin
X-TDE-Library=libkttsd_eposplugin
X-TDE-Languages=cs,sk
diff --git a/kttsd/plugins/festivalint/kttsd_festivalintplugin.desktop b/kttsd/plugins/festivalint/kttsd_festivalintplugin.desktop
index 68eea05..e0af2a9 100644
--- a/kttsd/plugins/festivalint/kttsd_festivalintplugin.desktop
+++ b/kttsd/plugins/festivalint/kttsd_festivalintplugin.desktop
@@ -67,6 +67,6 @@ Comment[uk]=Синтезатор мовлення Festival
Comment[vi]=Trình tổng hợp tiếng nói Festival
Comment[zh_TW]=Festival 語音合成器
Type=Service
-ServiceTypes=KTTSD/SynthPlugin
+X-TDE-ServiceTypes=KTTSD/SynthPlugin
X-TDE-Library=libkttsd_festivalintplugin
X-TDE-Languages=en,en_US,en_GB,en_CA,es,es_mx,cy,de,fi,cs,pl,ru,it,sw,zu,fr_CA,vi
diff --git a/kttsd/plugins/flite/kttsd_fliteplugin.desktop b/kttsd/plugins/flite/kttsd_fliteplugin.desktop
index 45ccad6..68cc200 100644
--- a/kttsd/plugins/flite/kttsd_fliteplugin.desktop
+++ b/kttsd/plugins/flite/kttsd_fliteplugin.desktop
@@ -54,6 +54,6 @@ Comment[uk]=Синтезатор мовлення Festival Lite (flite)
Comment[vi]=Trình tổng hợp tiếng nói Festival Lite (flite)
Comment[zh_TW]=Festival Lite (flite) 語音合成器
Type=Service
-ServiceTypes=KTTSD/SynthPlugin
+X-TDE-ServiceTypes=KTTSD/SynthPlugin
X-TDE-Library=libkttsd_fliteplugin
X-TDE-Languages=en,en_US,en_GB
diff --git a/kttsd/plugins/freetts/kttsd_freettsplugin.desktop b/kttsd/plugins/freetts/kttsd_freettsplugin.desktop
index fb04571..423baae 100644
--- a/kttsd/plugins/freetts/kttsd_freettsplugin.desktop
+++ b/kttsd/plugins/freetts/kttsd_freettsplugin.desktop
@@ -46,6 +46,6 @@ Comment[uk]=Синтезатор мовлення FreeTTS
Comment[vi]=Trình tổng hợp tiếng nói Tự do
Comment[zh_TW]=FreeTTS 語音合成器
Type=Service
-ServiceTypes=KTTSD/SynthPlugin
+X-TDE-ServiceTypes=KTTSD/SynthPlugin
X-TDE-Library=libkttsd_freettsplugin
X-TDE-Languages=en,en_US,en_GB
diff --git a/kttsd/plugins/hadifix/kttsd_hadifixplugin.desktop b/kttsd/plugins/hadifix/kttsd_hadifixplugin.desktop
index ccd23b2..0256587 100644
--- a/kttsd/plugins/hadifix/kttsd_hadifixplugin.desktop
+++ b/kttsd/plugins/hadifix/kttsd_hadifixplugin.desktop
@@ -46,6 +46,6 @@ Comment[uk]=Німецька система синтезу мовлення hadi
Comment[vi]=Hệ thống tổng hợp tiếng nói Đức hadifix
Comment[zh_TW]=德語 hadifix 文字轉語音系統
Type=Service
-ServiceTypes=KTTSD/SynthPlugin
+X-TDE-ServiceTypes=KTTSD/SynthPlugin
X-TDE-Library=libkttsd_hadifixplugin
X-TDE-Languages=de,hu