summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/translations/desktop_files/drkonqi-presets/sk.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'translations/desktop_files/drkonqi-presets/sk.po')
-rw-r--r--translations/desktop_files/drkonqi-presets/sk.po27
1 files changed, 14 insertions, 13 deletions
diff --git a/translations/desktop_files/drkonqi-presets/sk.po b/translations/desktop_files/drkonqi-presets/sk.po
index 39b846a56..626e6bcb8 100644
--- a/translations/desktop_files/drkonqi-presets/sk.po
+++ b/translations/desktop_files/drkonqi-presets/sk.po
@@ -1,20 +1,21 @@
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# This file is put in the public domain.
-# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
-#
-#, fuzzy
+# Marek Mlynar <marek.inq.mlynar@gmail.com>, 2020.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2020-06-19 03:59+0200\n"
-"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
-"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
-"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-10-16 13:31+0000\n"
+"Last-Translator: Marek Mlynar <marek.inq.mlynar@gmail.com>\n"
+"Language-Team: Slovak <https://mirror.git.trinitydesktop.org/weblate/"
+"projects/tdebase/drkonqi-presets/sk/>\n"
"Language: sk\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
+"X-Generator: Weblate 4.2.2\n"
#. Name
#: developerrc:2
@@ -71,7 +72,7 @@ msgstr ""
#. Comment
#: developerrc:29
msgid "Floating point exception."
-msgstr "Výnimka."
+msgstr "Výnimka v desatinnej čiarke."
#. Name
#: developerrc:32 enduserrc:32
@@ -86,7 +87,7 @@ msgstr "Nesprávne adresovanie pamäti."
#. Name
#: developerrc:36 enduserrc:36
msgid "Unknown"
-msgstr "Neznámi"
+msgstr "Neznáme"
#. Comment
#: developerrc:37
@@ -96,12 +97,12 @@ msgstr "Tento signál je neznámy."
#. Name
#: enduserrc:2
msgid "End user"
-msgstr "Konečný používateľ"
+msgstr "Koncový používateľ"
#. Comment
#: enduserrc:3
msgid "Settings preferred for end users"
-msgstr "Preferované nastavenia pre konečných používateľov"
+msgstr "Uprednostňované nastavenia pre konečných používateľov"
#. Name
#: enduserrc:13
@@ -142,8 +143,8 @@ msgid ""
"An application terminates with a SIGABRT signal when it detects an internal "
"inconsistency caused by a bug in the program."
msgstr ""
-"Aplikácia bola ukončená SIGABRT signálom, keď program detekoval internú "
-"nezhodu spôsobenú chybou v programe."
+"Aplikácia bola ukončená SIGABRT signálom, keď program detekoval vnútornú "
+"nesúdržnosť spôsobenú chybou v programe."
#. Comment
#: enduserrc:29
@@ -152,7 +153,7 @@ msgid ""
"application. The application was asked to save its documents."
msgstr ""
"Aplikácia väčšinou dostane SIGFPE signál kvôli chybe v aplikácii. Tento "
-"signál žiada tiež aplikáciu, aby si uložila svoje dokumenty."
+"signál žiada aplikáciu, aby si uložila svoje dokumenty."
#. Comment
#: enduserrc:33