summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/po/bg.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po/bg.po')
-rw-r--r--po/bg.po360
1 files changed, 360 insertions, 0 deletions
diff --git a/po/bg.po b/po/bg.po
new file mode 100644
index 0000000..57eeaa6
--- /dev/null
+++ b/po/bg.po
@@ -0,0 +1,360 @@
+# translation of bg.po to
+# translation of bg.po to
+# translation of ru.po to Russian
+# translation of .po to Russian
+# translation of kkbswitch.po to Russian
+# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
+# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER.
+# Leonid Zeitlin <lz@europe.com>, 2003, 2004.
+# Petko Yotov <5ko@free.fr>, 2004.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: bg\n"
+"POT-Creation-Date: 2004-06-15 23:49+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-12-21 05:19+0100\n"
+"Last-Translator: Petko Yotov <5ko@free.fr>\n"
+"Language-Team: <en@li.org>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Generator: KBabel 1.9.1\n"
+
+#: kbconfig.cpp:85
+msgid "<Unnamed>"
+msgstr "<Без име>"
+
+#: kbconfig.cpp:101
+msgid "Activate %1 keyboard layout"
+msgstr "Активиране на клавиатура %1"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:116
+msgid "&General"
+msgstr "&Настройки"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:120
+msgid "Available &keyboard layouts:"
+msgstr "Налични &клавиатурни подредби:"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:132
+msgid ""
+"This list box shows keyboard layouts available in your system.\n"
+"Select a layout and click \"Change Icon...\" button to change the icon for a "
+"layout.\n"
+"If you have configured a non-default icon, you can reset the icon to default "
+"with \"Use Default Icon\" button.\n"
+"The layout shown is bold is the default layout. Use \"Set as default\" "
+"button to set the default layout."
+msgstr ""
+"Този списък показва наличните клавиатурни подредби в системата ви.\n"
+"Изберете подредбата и натиснете бутона \"Смяна на иконата\", за да смените иконата за дадената клавиатурна подредба.\n"
+"Ако сте променили иконата, можете да върнете първоначалната чрез бутона \"Икона по подразбиране\".\n"
+"Клавиатурната подредба, показана с удебелен шрифт е основната (използва се при стартиране на системата). Натиснете бутона \"Основна подредба\", за да я смените."
+
+#: kbconfigdlg.cpp:141
+msgid "Cha&nge Icon..."
+msgstr "&Смяна на иконата..."
+
+#: kbconfigdlg.cpp:144
+msgid ""
+"Click this button to change the icon for the layout selected in the list box "
+"to the left."
+msgstr "Натиснете бутона, за да смените иконата за маркираната клавиатурна подредба в левия списък."
+
+#: kbconfigdlg.cpp:147
+msgid "Use &Default Icon"
+msgstr "&Икона по подразбиране"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:150
+msgid ""
+"Click this button to use default icon for the layout selected in the list "
+"box to the left."
+msgstr "Натиснете бутона, за да възстановите първоначалната икона за маркираната подредба в левия списък."
+
+#: kbconfigdlg.cpp:153
+msgid "&Set as Default"
+msgstr "&Основна подредба"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:156
+msgid ""
+"Cick this button to set the layout selected in the list box to the left as "
+"the default"
+msgstr "Натиснете бутона, за да изберете маркираната подредба като основна."
+
+#: kbconfigdlg.cpp:162
+msgid "Layout &icon style:"
+msgstr "И&зползвана икона:"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:167
+msgid "Country flag"
+msgstr "знаме"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:168
+msgid "Language code"
+msgstr "код на езика"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:169
+msgid "Flag and code"
+msgstr "знаме и код"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:173
+msgid ""
+"<p>Select the style of icons representing the current keyboard layout.\n"
+"You can choose from the following styles:<ul><li><b>Country flag</b> - "
+"displays the corresponding contry flag<li><b>Language code</b> - displays "
+"the language ISO 2-letter code<li><b>Flag and code</b> - displays the "
+"language code superimposed over the country flag.</ul></p>"
+msgstr ""
+"<p>Изберете вида на използваната икона, показваща текущата клавиатурна подредба\n"
+"Можете да изберете измежду следните варианти: <ul> <li><b>знаме</b> - "
+"показва отговарящото знаме на страната; <li><b>код на езика</b> - "
+"показва дву-буквения ISO-код на езика; <li><b>знаме и код</b> - "
+"показва знамето с изписан код върху него.</ul></p>"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:181
+msgid "&Layout applies to:"
+msgstr "См&яната на подредбите е валидна за:"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:186
+msgid "All windows"
+msgstr "всички прозорци"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:187
+msgid "Windows of one application"
+msgstr "всички прозорци на активната програма"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:188
+msgid "One window"
+msgstr "активния прозорец"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:191
+msgid ""
+"<p>Select what windows the currently selected keyboard layout applies to:\n"
+"<ul><li><b>All windows</b> - one layout applies to all windows on your "
+"desktop\n"
+"<li><b>Windows of one application</b> - layout applies to one application; "
+"each application can have its own layout. When you switch between "
+"applications, layout follows the active application\n"
+"<li><b>One window</b> - layout applies to one window only; each window can "
+"have its own layout. When you switch between windows, layout follows the "
+"active window.</ul></p>"
+msgstr ""
+"<p>Изберете за кои прозорци е валидна текущата подредба:\n"
+"<ul><li><b>всички прозорци</b> - смяната на текущата подредба е валидна за всички прозорци в графичната среда;\n"
+"<li><b>всички прозорци на активната програма</b> - смяната на подредбата е валидна във всички прозорци на програмата; всяка програма може да има собствена клавиатурна подредба; когато изведете на преден план друга програма, тя ще бъде с нейната си клавиатурна подредба;\n"
+"<li><b>активния прозорец</b> - смяната е активна само за активния прозорец; когато изведете на преден план друг прозорец, той ще бъде със собствената си клавиатурна подредба.</ul></p>"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:199
+msgid "Use \"&Toggle Mode\""
+msgstr "&Режим на превключване"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:201
+msgid ""
+"Toggle mode is useful when you have more than two keyboard layouts defined. "
+"When toggle mode is on your normal layout switch key toggles between two "
+"most frequently used layouts. To activate other layouts use KKBSwitch's tray "
+"popup menu"
+msgstr "\"Режимът на превключване\" е полезен, ако имате повече от две клавиатурни подредби. Ако режимът е включен, с бързия клавиш или превключвателя преминавате само между двете най-често използвани подредби. За да изберете някоя от другите подредби, натиснете с десния бутон на мишката на иконата на KKBSwitch в панела на KDE."
+
+#: kbconfigdlg.cpp:211
+msgid "A&utostart"
+msgstr "&Автоматично стартиране"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:213
+msgid ""
+"When this checkbox is checked, KKBSwitch will start automatically when you "
+"log in"
+msgstr "Ако отметката е избрана, KKBSwitch ще стартира автоматично при влизане в системата."
+
+#: kbconfigdlg.cpp:219
+msgid "Sho&rtcuts"
+msgstr "&Бързи клавиши"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:220
+msgid "Use shortcuts to &activate keyboard layouts"
+msgstr "&Използване на бързи клавиши за различните подредби"
+
+#: kbconfigdlg.cpp:222
+msgid ""
+"Check this checkbox to be able to quickly activate any keyboard layout with "
+"keyboard shorcuts. Once this checkbox is checked, you can adjust the "
+"shortcuts at the key chooser pane below. Especially useful if you have three "
+"or four keyboard layouts configured"
+msgstr "Ако тази отметка е избрана, ще можете бързо да превключите към точно определена клавиатурна подредба. За целта настройте бързите клавиши в долното поле. Това е доста полезно, ако имате три или повече клавиатурни подредби."
+
+#: kbconfigdlg.moc.cpp:34 kbconfigdlg.moc.cpp:42
+msgid "KBConfigDlg"
+msgstr "KBConfigDlg"
+
+#: kbconfig.moc.cpp:42 kbconfig.moc.cpp:47
+msgid "KBConfig"
+msgstr "KBConfig"
+
+#: kbpickicondlg.cpp:42
+msgid "Pick an icon"
+msgstr "Избор на икона"
+
+#: kbpickicondlg.cpp:50
+msgid "Select one of the icons"
+msgstr "Изберете една от иконите"
+
+#: kbpickicondlg.cpp:52
+msgid "&Browse..."
+msgstr "&Собствен файл..."
+
+#: kbpickicondlg.cpp:54
+msgid "Browse for an image file to use as an icon"
+msgstr "Избиране на графичен файл, който да се ползва като икона."
+
+#: kbpickicondlg.cpp:90
+msgid ""
+"*.png *.jpg *.gif *.xpm|Icon files (*.png, *.jpg, *.gif, *.xpm)\n"
+"*.*|All files (*.*)"
+msgstr ""
+"*.png *.jpg *.gif *.xpm|Графични файлове (*.png, *.jpg, *.gif, *.xpm)\n"
+"*.*|Всички файлове (*.*)"
+
+#: kbpickicondlg.cpp:101
+msgid ""
+"The size of this image (%1 by %2) is not good.\n"
+"Preferred size for the layout icons is %3 by %4.\n"
+msgstr ""
+"Размерът на иконата (%1 на %2) не е подходящ.\n"
+"Препоръчителен размер на иконата е %3 на %4.\n"
+
+#: kbpickicondlg.cpp:106
+msgid " and also too wide"
+msgstr "и твърде широка"
+
+#: kbpickicondlg.cpp:107
+msgid " and also too narrow"
+msgstr "и твърде тясна"
+
+#: kbpickicondlg.cpp:108
+msgid "This image is too big%1."
+msgstr "Тази икона е прекалено голяма%1."
+
+#: kbpickicondlg.cpp:110
+msgid "This image is too wide."
+msgstr "Тази картинка е твърде широка."
+
+#: kbpickicondlg.cpp:111
+msgid "This image is too narrow."
+msgstr "Тази картинка е твърде тясна."
+
+#: kbpickicondlg.cpp:113
+msgid ""
+"KKBSwitch will scale it to appropriate size, but the result may not look "
+"very good.\n"
+"Are you sure you want to use this image?"
+msgstr ""
+"KKBSwitch ще я преоразмери до подходящи размери, но резултатът може да не изглежда добре.\n"
+"Желаете ли да ползвате точно тази картинка?"
+
+#: kbpickicondlg.cpp:126
+msgid ""
+"Cannot read icon from file %1. Either it is not an image file or it is "
+"corrupt."
+msgstr "Грешка при отваряне на файла %1. Това или не е графичен файл, или е повреден."
+
+#: kbpickicondlg.moc.cpp:34 kbpickicondlg.moc.cpp:42
+msgid "KBPickIconDlg"
+msgstr "KBPickIconDlg"
+
+#: kbswitchapp.moc.cpp:34 kbswitchapp.moc.cpp:42
+msgid "KBSwitchApp"
+msgstr "KBSwitchApp"
+
+#: kbswitchintf.moc.cpp:34 kbswitchintf.moc.cpp:42
+msgid "KBSwitchIntf"
+msgstr "KBSwitchIntf"
+
+#: kbswitchtrayicon.cpp:91 main.cpp:27 main.cpp:41
+msgid "Keyboard Switch"
+msgstr "Превключвател на клавиатурни подредби"
+
+#: kbswitchtrayicon.moc.cpp:34 kbswitchtrayicon.moc.cpp:42
+msgid "KBSwitchTrayIcon"
+msgstr "KBSwitchTrayIcon"
+
+#: main.cpp:44
+msgid "Creator and maintainer"
+msgstr "Автор на програмата и основен разработчик"
+
+#: main.cpp:45
+msgid "Default group config and per-window groups"
+msgstr ""
+"Конфигурация на основните подредби\n"
+"и различни подредби за различните прозорци"
+
+#: main.cpp:47
+msgid "FreeBSD port, feature suggestions"
+msgstr "FreeBSD-порт, предложения за подобрения"
+
+#: main.cpp:48
+msgid "Feature suggestions, Ukrainian translation"
+msgstr "Предложения за подобрения, превод на украински език"
+
+#: main.cpp:50
+msgid "Autostart patch"
+msgstr "Кръпка за автоматичното стартиране"
+
+#: main.cpp:51
+msgid "Greek translation"
+msgstr "Превод на гръцки език"
+
+#: main.cpp:52
+msgid "Slovak translation"
+msgstr "Превод на словашки език"
+
+#: singlewindowwatcher.moc.cpp:34 singlewindowwatcher.moc.cpp:42
+msgid "SingleWindowWatcher"
+msgstr "SingleWindowWatcher"
+
+#: _translatorinfo.cpp:1
+msgid ""
+"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
+"Your names"
+msgstr "Петко Йотов (Petko Yotov)"
+
+#: _translatorinfo.cpp:3
+msgid ""
+"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
+"Your emails"
+msgstr "5ko@free.fr"
+
+#: windowclasswatcher.moc.cpp:34 windowclasswatcher.moc.cpp:42
+msgid "WindowClassWatcher"
+msgstr "WindowClassWatcher"
+
+#: windowwatcher.moc.cpp:34 windowwatcher.moc.cpp:42
+msgid "WindowWatcher"
+msgstr "WindowWatcher"
+
+#: xkeyboard.cpp:42
+#, c-format
+msgid ""
+"This program was built against XKB extension library\n"
+"version %1.%2, but is run with the library version %3.%4.\n"
+"This may cause various problems and even result in a complete\n"
+"failure to function\n"
+msgstr ""
+"Тази програма е компилирана с библиотеката XKB версия %1.%2,\n"
+"а я стартирате с версия %3.%4.\n"
+"Това може да е причина за различни проблеми,\n"
+"включително за невъзможност за работа.\n"
+
+#: xkeyboard.cpp:51
+msgid ""
+"The X Server does not support a compatible XKB extension.\n"
+"Either the server is not XKB-capable or the extension was disabled.\n"
+"This program would not work with this server, so it will exit now\n"
+msgstr ""
+"X сървърът не поддържа разширението XKB. Или сървърът\n "
+"няма поддръжка за XKB, или поддръжката му е била изключена.\n"
+"Програмата няма да може да работи с този сървър.\n"
+
+#: xkeyboard.moc.cpp:34 xkeyboard.moc.cpp:42
+msgid "XKeyboard"
+msgstr "XKeyboard"
+