summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/tde-i18n-sk/docs
diff options
context:
space:
mode:
authorDarrell Anderson <humanreadable@yahoo.com>2014-01-21 14:56:48 -0600
committerDarrell Anderson <humanreadable@yahoo.com>2014-01-21 14:56:48 -0600
commita1670b07bc16b0decb3e85ee17ae64109cb182c1 (patch)
tree358db6574b3ecdf68a925dbce6adf10e2baba864 /tde-i18n-sk/docs
parent7ddad58a52c86786b0e7c8e9250691e3e60a259f (diff)
downloadtde-i18n-a1670b07bc16b0decb3e85ee17ae64109cb182c1.tar.gz
tde-i18n-a1670b07bc16b0decb3e85ee17ae64109cb182c1.zip
Rename docbook blockdevices->storagedevices for consistency with kcontrol.
Diffstat (limited to 'tde-i18n-sk/docs')
-rw-r--r--tde-i18n-sk/docs/tdeutils/kinfocenter/blockdevices/index.docbook131
-rw-r--r--tde-i18n-sk/docs/tdeutils/kinfocenter/storagedevices/CMakeLists.txt (renamed from tde-i18n-sk/docs/tdeutils/kinfocenter/blockdevices/CMakeLists.txt)2
-rw-r--r--tde-i18n-sk/docs/tdeutils/kinfocenter/storagedevices/Makefile.am (renamed from tde-i18n-sk/docs/tdeutils/kinfocenter/blockdevices/Makefile.am)2
-rw-r--r--tde-i18n-sk/docs/tdeutils/kinfocenter/storagedevices/index.docbook53
4 files changed, 55 insertions, 133 deletions
diff --git a/tde-i18n-sk/docs/tdeutils/kinfocenter/blockdevices/index.docbook b/tde-i18n-sk/docs/tdeutils/kinfocenter/blockdevices/index.docbook
deleted file mode 100644
index e80cb91f82..0000000000
--- a/tde-i18n-sk/docs/tdeutils/kinfocenter/blockdevices/index.docbook
+++ /dev/null
@@ -1,131 +0,0 @@
-<?xml version="1.0" ?>
-<!DOCTYPE article PUBLIC "-//KDE//DTD DocBook XML V4.2-Based Variant V1.1//EN"
-"dtd/kdex.dtd" [
-<!ENTITY % addindex "IGNORE">
-<!ENTITY % Slovak "INCLUDE"
-> <!-- change language only here -->
-]>
-
-<article lang="&language;">
-<articleinfo>
-
-<authorgroup>
-<author
-> <firstname
->Mike</firstname
-> <surname
->McBride</surname
-> </author>
-<othercredit role="translator"
-><firstname
->Stanislav</firstname
-> <surname
->Višňovský</surname
-> <affiliation
-> <address
-><email
->visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz</email
-></address
-> </affiliation
-><contrib
->Preklad</contrib
-></othercredit>
-</authorgroup>
-
-<date
->2002-02-12</date>
-<releaseinfo
->3.00.00</releaseinfo>
-
-<keywordset>
-<keyword
->KDE</keyword>
-<keyword
->KControl</keyword>
-<keyword
->Blokové zariadenia</keyword>
-<keyword
->Priestor na disku</keyword>
-</keywordset>
-</articleinfo>
-
-<sect1>
-<title
->Blokové zariadenia</title>
-
-<para
-> Okno modulu zobrazuje dostupné diskové zariadenia a niektoré informácie o nich. Umožňuje nastaviť body pripojenia a pripojiť a odpojiť zariadenia. </para>
-
-<para
-> Normálne sú zobrazené tieto informácie: </para>
-
-<itemizedlist
-> <listitem
-><para
->ikona pre typ zariadenia</para
-></listitem
-> <listitem
-><para
->formát</para
-></listitem
-> <listitem
-><para
->celková veľkosť</para
-></listitem
-> <listitem
-><para
->bod pripojenia</para
-></listitem
-> <listitem
-><para
->voľné miesto na disku</para
-></listitem
-> <listitem
-><para
->percento využitého miesta ako graf.</para
-></listitem
-> </itemizedlist>
-
-<para
-> Kliknutím <mousebutton
->ľavým</mousebutton
-> tlačidlom myši na hlavičku stĺpca utriedi zariadenia podľa neho. Druhé kliknutie utriedi v opračnom poradí. </para>
-
-<para
-> Kliknutím <mousebutton
->pravým</mousebutton
-> tlačidlom myši sa zobrazí kontextové menu. Ak zariadenie momentálne nie je pripojené, obsahuje možnosť <guimenuitem
->Pripojiť zariadenie</guimenuitem
->. Ak zariadenie pripojené je, obsahuje namiesto toho <guimenuitem
->Odpojiť zariadenie</guimenuitem
->. Použitím <guimenuitem
->Otvoriť správu súborov</guimenuitem
-> sa otvorí nové okno s grafickým pohľadom na súbory na danom zariadení. </para>
-
-<para
-> Správne príkazy pre pripojenie a odpojenie zariadení, spolu s tým, ako otvoriť správcu súborov je možné nastaviť v aplikácii &kdiskfree;. </para>
-
-<sect2>
-<title
->Autor kapitoly</title>
-
-<para
->Táto kapitola je upravená dokumentácia <application
->kdf</application
->, ktorú napísal Jonathan Singer <email
->jsinger@leeta.net</email
-></para>
-
-<para
->Pre KDE 2.0 upravil Mike McBride <email
->mpmcbride7@yahoo.com</email
-></para>
-<para
->Preklad dokumentácie Stanislav Višňovský <email
->visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz</email
-></para>
-
-</sect2>
-</sect1>
-</article>
-
diff --git a/tde-i18n-sk/docs/tdeutils/kinfocenter/blockdevices/CMakeLists.txt b/tde-i18n-sk/docs/tdeutils/kinfocenter/storagedevices/CMakeLists.txt
index 215328efcc..f97c9e0ead 100644
--- a/tde-i18n-sk/docs/tdeutils/kinfocenter/blockdevices/CMakeLists.txt
+++ b/tde-i18n-sk/docs/tdeutils/kinfocenter/storagedevices/CMakeLists.txt
@@ -1,6 +1,6 @@
# This file is genereted by triniy-automake-cmake-convert script by Fat-Zer
tde_create_handbook(
- DESTINATION kinfocenter/blockdevices
+ DESTINATION kinfocenter/storagedevices
LANG sk
)
diff --git a/tde-i18n-sk/docs/tdeutils/kinfocenter/blockdevices/Makefile.am b/tde-i18n-sk/docs/tdeutils/kinfocenter/storagedevices/Makefile.am
index 369c9cf25a..5f05fa427b 100644
--- a/tde-i18n-sk/docs/tdeutils/kinfocenter/blockdevices/Makefile.am
+++ b/tde-i18n-sk/docs/tdeutils/kinfocenter/storagedevices/Makefile.am
@@ -1,4 +1,4 @@
KDE_LANG = sk
SUBDIRS = $(AUTODIRS)
-KDE_DOCS = kinfocenter/blockdevices
+KDE_DOCS = kinfocenter/storagedevices
KDE_MANS = AUTO
diff --git a/tde-i18n-sk/docs/tdeutils/kinfocenter/storagedevices/index.docbook b/tde-i18n-sk/docs/tdeutils/kinfocenter/storagedevices/index.docbook
new file mode 100644
index 0000000000..aaea573611
--- /dev/null
+++ b/tde-i18n-sk/docs/tdeutils/kinfocenter/storagedevices/index.docbook
@@ -0,0 +1,53 @@
+<?xml version="1.0" ?>
+<!DOCTYPE article PUBLIC "-//KDE//DTD DocBook XML V4.2-Based Variant V1.1//EN"
+"dtd/kdex.dtd" [
+<!ENTITY % addindex "IGNORE">
+<!ENTITY % Slovak "INCLUDE" > <!-- change language only here -->
+]>
+
+<article lang="&language;">
+<articleinfo>
+
+<authorgroup>
+<author> <firstname>Mike</firstname> <surname>McBride</surname> </author>
+<othercredit role="translator"><firstname>Stanislav</firstname> <surname>Višňovský</surname> <affiliation> <address><email>visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz</email></address> </affiliation><contrib>Preklad</contrib></othercredit>
+</authorgroup>
+
+<date>2002-02-12</date>
+<releaseinfo>3.00.00</releaseinfo>
+
+<keywordset>
+<keyword>KDE</keyword>
+<keyword>KControl</keyword>
+<keyword>Ukladanie dát zariadenia</keyword>
+<keyword>Priestor na disku</keyword>
+</keywordset>
+</articleinfo>
+
+<sect1>
+<title>Ukladanie dát zariadenia</title>
+
+<para> Okno modulu zobrazuje dostupné diskové zariadenia a niektoré informácie o nich. Umožňuje nastaviť body pripojenia a pripojiť a odpojiť zariadenia. </para>
+
+<para> Normálne sú zobrazené tieto informácie: </para>
+
+<itemizedlist> <listitem><para>ikona pre typ zariadenia</para></listitem> <listitem><para>formát</para></listitem> <listitem><para>celková veľkosť</para></listitem> <listitem><para>bod pripojenia</para></listitem> <listitem><para>voľné miesto na disku</para></listitem> <listitem><para>percento využitého miesta ako graf.</para></listitem> </itemizedlist>
+
+<para> Kliknutím <mousebutton>ľavým</mousebutton> tlačidlom myši na hlavičku stĺpca utriedi zariadenia podľa neho. Druhé kliknutie utriedi v opračnom poradí. </para>
+
+<para> Kliknutím <mousebutton>pravým</mousebutton> tlačidlom myši sa zobrazí kontextové menu. Ak zariadenie momentálne nie je pripojené, obsahuje možnosť <guimenuitem>Pripojiť zariadenie</guimenuitem>. Ak zariadenie pripojené je, obsahuje namiesto toho <guimenuitem>Odpojiť zariadenie</guimenuitem>. Použitím <guimenuitem>Otvoriť správu súborov</guimenuitem> sa otvorí nové okno s grafickým pohľadom na súbory na danom zariadení. </para>
+
+<para> Správne príkazy pre pripojenie a odpojenie zariadení, spolu s tým, ako otvoriť správcu súborov je možné nastaviť v aplikácii &kdiskfree;. </para>
+
+<sect2>
+<title>Autor kapitoly</title>
+
+<para>Táto kapitola je upravená dokumentácia <application>kdf</application>, ktorú napísal Jonathan Singer <email>jsinger@leeta.net</email></para>
+
+<para>Pre KDE 2.0 upravil Mike McBride <email>mpmcbride7@yahoo.com</email></para>
+<para>Preklad dokumentácie Stanislav Višňovský <email>visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz</email></para>
+
+</sect2>
+</sect1>
+</article>
+