summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/tde-i18n-sk/messages/tdeutils/kcmlirc.po
diff options
context:
space:
mode:
authorTimothy Pearson <kb9vqf@pearsoncomputing.net>2011-12-03 11:05:10 -0600
committerTimothy Pearson <kb9vqf@pearsoncomputing.net>2011-12-03 11:05:10 -0600
commitf7e7a923aca8be643f9ae6f7252f9fb27b3d2c3b (patch)
tree1f78ef53b206c6b4e4efc88c4849aa9f686a094d /tde-i18n-sk/messages/tdeutils/kcmlirc.po
parent85ca18776aa487b06b9d5ab7459b8f837ba637f3 (diff)
downloadtde-i18n-f7e7a923aca8be643f9ae6f7252f9fb27b3d2c3b.tar.gz
tde-i18n-f7e7a923aca8be643f9ae6f7252f9fb27b3d2c3b.zip
Second part of prior commit
Diffstat (limited to 'tde-i18n-sk/messages/tdeutils/kcmlirc.po')
-rw-r--r--tde-i18n-sk/messages/tdeutils/kcmlirc.po741
1 files changed, 741 insertions, 0 deletions
diff --git a/tde-i18n-sk/messages/tdeutils/kcmlirc.po b/tde-i18n-sk/messages/tdeutils/kcmlirc.po
new file mode 100644
index 0000000000..e47489e5e9
--- /dev/null
+++ b/tde-i18n-sk/messages/tdeutils/kcmlirc.po
@@ -0,0 +1,741 @@
+# translation of kcmlirc.po to Slovak
+# Stanislav Visnovsky <visnovsky@kde.org>, 2004.
+# Jozef Říha <jose1711@gmail.com>, 2006.
+# Richard Fric <Richard.Fric@kdemail.net>, 2006.
+# Copyright (C) 2004, 2006 Free Software Foundation, Inc.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: kcmlirc\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-07-08 01:19+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2006-09-23 15:56+0200\n"
+"Last-Translator: Richard Fric <Richard.Fric@kdemail.net>\n"
+"Language-Team: Slovak <tde-i18n-doc@kde.org>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
+
+#: _translatorinfo.cpp:1
+msgid ""
+"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
+"Your names"
+msgstr "Jozef Říha"
+
+#: _translatorinfo.cpp:3
+msgid ""
+"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
+"Your emails"
+msgstr "jose1711@gmail.com"
+
+#: addaction.cpp:99
+msgid ""
+"You did not select a mode of that remote control. Please use %1, or revert back "
+"to select a different mode."
+msgstr ""
+"Nevybrali ste režim tohto diaľkového ovládača. Prosím, použite %1 alebosa "
+"vráťte a vyberte iný režim."
+
+#: addaction.cpp:101
+msgid "Incorrect Remote Control Detected"
+msgstr "Nájdené neplatné diaľkové ovládanie"
+
+#: addaction.cpp:231
+msgid "<anonymous>"
+msgstr "<anonymné>"
+
+#: addaction.cpp:343
+msgid "anonymous"
+msgstr "anonymné"
+
+#: editaction.cpp:65 editaction.cpp:108 kcmlirc.cpp:132
+msgid "[Exit current mode]"
+msgstr "[Ukončiť aktuálny režim]"
+
+#: kcmlirc.cpp:55
+msgid "KDE Lirc"
+msgstr "KDE Lirc"
+
+#: kcmlirc.cpp:55
+msgid "The KDE IR Remote Control System"
+msgstr "KDE systém IR diaľkového ovládania"
+
+#: kcmlirc.cpp:55
+msgid ""
+"Use this to configure KDE's infrared remote control system in order to control "
+"any KDE application with your infrared remote control."
+msgstr ""
+"Použite toto pre nastavenie KDE systému správy infračerveného ovládania, aby "
+"ste mohli ovládať akúkoľvek KDE aplikáciu vaším diaľkovým ovládačom."
+
+#: kcmlirc.cpp:57
+msgid ""
+"<h1>Remote Controls</h1>"
+"<p>This module allows you to configure bindings between your remote controls "
+"and KDE applications. Simply select your remote control and click Add under the "
+"Actions/Buttons list. If you want KDE to attempt to automatically assign "
+"buttons to a supported application's actions, try clicking the Auto-Populate "
+"button.</p>"
+"<p>To view the recognised applications and remote controls, simply select the "
+"<em>Loaded Extensions</em> tab.</p>"
+msgstr ""
+"<h1>Diaľkové ovládanie</h1>"
+"<p>Tento modul vám umožní nastaviť asociácie mezi tlačidlami vašeho ovládača a "
+"KDE aplikáciami. Jednoducho vyberte na tlačidlo a kliknite na Pridať pod "
+"zoznamom Akcií/Tlačidiel. V prípade, že chcete, aby sa KDE pokúsil automaticky "
+"priradiť tlačidlá k podporovaným aplikáciám, kliknite na Auto-vyplniť</p>"
+"<p>Pre zobrazenie podporovaných aplikácií a tlačidiel, jednoducho vyberte panel "
+"<em>Načítané rozšírenia</em>.</p>"
+
+#: kcmlirc.cpp:61
+msgid ""
+"The Infrared Remote Control software is not currently running. This "
+"configuration module will not work properly without it. Would you like to start "
+"it now?"
+msgstr ""
+"Software pre diaľkové ovládače momentálne nebeží. Bez neho tento modul nebude "
+"správne fungovať. Chcete ho spustiť?"
+
+#: kcmlirc.cpp:61
+msgid "Software Not Running"
+msgstr "Software nebeží"
+
+#: kcmlirc.cpp:61
+msgid "Start"
+msgstr "Spustiť"
+
+#: kcmlirc.cpp:61 kcmlirc.cpp:66
+msgid "Do Not Start"
+msgstr "Nespúšťať"
+
+#: kcmlirc.cpp:66
+msgid ""
+"Would you like the infrared remote control software to start automatically when "
+"you begin KDE?"
+msgstr ""
+"Chcete po spustení KDE software pre diaľkové ovládača automaticky spustiť?"
+
+#: kcmlirc.cpp:66
+msgid "Automatically Start?"
+msgstr "Automaticky spustiť?"
+
+#: kcmlirc.cpp:66
+msgid "Start Automatically"
+msgstr "Spustiť automaticky"
+
+#: kcmlirc.cpp:335
+msgid "Are you sure you want to remove %1 and all its actions?"
+msgstr "Naozaj chcete odstrániť %1 aj všetky jeho akcie?"
+
+#: kcmlirc.cpp:335
+msgid "Erase Actions?"
+msgstr "Odstrániť akcie?"
+
+#: kcmlirc.cpp:357
+msgid ""
+"You may only drag the selected items onto a mode of the same remote control"
+msgstr ""
+"Vybrané položky môžete ťahať iba na režim toho istého diaľkového ovládača"
+
+#: kcmlirc.cpp:357
+msgid "You May Not Drag Here"
+msgstr "Sem nemôžete ťahať"
+
+#: kcmlirc.cpp:379
+msgid "Actions <i>always</i> available"
+msgstr "Akcie <i>vždy</i> k dispozícii"
+
+#: kcmlirc.cpp:379
+msgid "Actions available only in mode <b>%1</b>"
+msgstr "Akcie k dispozícii iba v režime <b>%1</b>"
+
+#. i18n: file addactionbase.ui line 94
+#: kcmlirc.cpp:440 kcmlirc.cpp:470 kcmlirc.cpp:475 rc.cpp:12
+#, no-c-format
+msgid "Applications"
+msgstr "Aplikácie"
+
+#. i18n: file newmode.ui line 25
+#: kcmlirc.cpp:449 kcmlirc.cpp:472 kcmlirc.cpp:485 rc.cpp:336
+#, no-c-format
+msgid "Remote Controls"
+msgstr "Diaľkové ovládače"
+
+#: kcmlirc.cpp:469 kcmlirc.cpp:483 kcmlirc.cpp:493
+msgid "Information on <b>%1</b>:"
+msgstr "Informácie o <b>%1</b>:"
+
+#: kcmlirc.cpp:471
+msgid "Number of Applications"
+msgstr "Počet aplikácií"
+
+#: kcmlirc.cpp:473
+msgid "Number of Remote Controls"
+msgstr "Počet diaľkových ovládačov"
+
+#: kcmlirc.cpp:479 kcmlirc.cpp:489
+msgid "Extension Name"
+msgstr "Meno rozšírenia"
+
+#: kcmlirc.cpp:480 kcmlirc.cpp:490
+msgid "Extension Author"
+msgstr "Autor rozšírenia"
+
+#: kcmlirc.cpp:481
+msgid "Application Identifier"
+msgstr "Identifikátor aplikácie"
+
+#: kcmlirc.cpp:482
+msgid "Number of Actions"
+msgstr "Počet akcií"
+
+#: kcmlirc.cpp:491
+msgid "Remote Control Identifier"
+msgstr "Identifikátor diaľkového ovládača"
+
+#: kcmlirc.cpp:492
+msgid "Number of Buttons"
+msgstr "Počet tlačidiel"
+
+#. i18n: file addactionbase.ui line 17
+#: rc.cpp:3
+#, no-c-format
+msgid "Add Action"
+msgstr "Pridať akciu"
+
+#. i18n: file addactionbase.ui line 24
+#: rc.cpp:6
+#, no-c-format
+msgid "Select Action to Carry Out on Button Press"
+msgstr "Vyberte akcie, ktoré sa majú vykonať po stlačení tlačidla"
+
+#. i18n: file addactionbase.ui line 60
+#: rc.cpp:9
+#, no-c-format
+msgid "I wish to select an &application below for usage:"
+msgstr "Chcem si vybrať &aplikáciu z nasledujúcich:"
+
+#. i18n: file addactionbase.ui line 159
+#: rc.cpp:15
+#, no-c-format
+msgid "I wish to manually select a &function from a running program"
+msgstr "Chcem si ručne vybrať &funkciu z bežiaceho programu"
+
+#. i18n: file addactionbase.ui line 184
+#: rc.cpp:18
+#, no-c-format
+msgid "I wish to change the remote control's &mode"
+msgstr "Chcem zmeniť &režim diaľkového ovládača"
+
+#. i18n: file addactionbase.ui line 213
+#: rc.cpp:21
+#, no-c-format
+msgid "Select Button to Configure"
+msgstr "Vyberte tlačidlo, ktoré chcete nastaviť"
+
+#. i18n: file addactionbase.ui line 224
+#: rc.cpp:24
+#, no-c-format
+msgid ""
+"You are attempting to configure an action for a button on [remote] (in mode "
+"[mode]). Press a button on this remote control or select from the list."
+msgstr ""
+"Pokúšate sa nastaviť akciu na tlačidle ovládača. Stlačte tlačidlo na ovládači "
+"alebo ho vyberte zo zoznamu."
+
+#. i18n: file addactionbase.ui line 258
+#: rc.cpp:27 rc.cpp:294
+#, no-c-format
+msgid "Button"
+msgstr "Tlačidlo"
+
+#. i18n: file addactionbase.ui line 308
+#: rc.cpp:30 rc.cpp:69
+#, no-c-format
+msgid "Select Program Function"
+msgstr "Vyberte funkciu programu"
+
+#. i18n: file addactionbase.ui line 324
+#: rc.cpp:33 rc.cpp:297
+#, no-c-format
+msgid "Program"
+msgstr "Program"
+
+#. i18n: file addactionbase.ui line 335
+#: rc.cpp:36
+#, no-c-format
+msgid "IR Kick"
+msgstr "IR Kick"
+
+#. i18n: file addactionbase.ui line 343
+#: rc.cpp:39
+#, no-c-format
+msgid "Xine"
+msgstr "Xine"
+
+#. i18n: file addactionbase.ui line 351
+#: rc.cpp:42 rc.cpp:45
+#, no-c-format
+msgid "kicker"
+msgstr "kicker"
+
+#. i18n: file addactionbase.ui line 367
+#: rc.cpp:48 rc.cpp:57
+#, no-c-format
+msgid "noatun"
+msgstr "noatun"
+
+#. i18n: file addactionbase.ui line 374
+#: rc.cpp:51
+#, no-c-format
+msgid "Marquis"
+msgstr "Marquis"
+
+#. i18n: file addactionbase.ui line 382
+#: rc.cpp:54
+#, no-c-format
+msgid "Noatun"
+msgstr "Noatun"
+
+#. i18n: file addactionbase.ui line 429
+#: rc.cpp:60 rc.cpp:75 rc.cpp:159 rc.cpp:300
+#, no-c-format
+msgid "Function"
+msgstr "Funkcia"
+
+#. i18n: file addactionbase.ui line 440
+#: rc.cpp:63
+#, no-c-format
+msgid "Parameter"
+msgstr "Parameter"
+
+#. i18n: file addactionbase.ui line 451
+#: rc.cpp:66
+#, no-c-format
+msgid "Prototype"
+msgstr "Prototyp"
+
+#. i18n: file addactionbase.ui line 507
+#: rc.cpp:72
+#, no-c-format
+msgid "&Perform a function in the application:"
+msgstr "Vykonať &funkciu aplikácie:"
+
+#. i18n: file addactionbase.ui line 563
+#: rc.cpp:81
+#, no-c-format
+msgid "Description"
+msgstr "Popis"
+
+#. i18n: file addactionbase.ui line 594
+#: rc.cpp:84
+#, no-c-format
+msgid "&Just start the application. Do not do anything else."
+msgstr "&Iba spustiť aplikáciu. Nič iné nerobiť."
+
+#. i18n: file addactionbase.ui line 623
+#: rc.cpp:87
+#, no-c-format
+msgid "Populate Parameters"
+msgstr "Vyplniť parametre"
+
+#. i18n: file addactionbase.ui line 632
+#: rc.cpp:90
+#, no-c-format
+msgid "Option Description"
+msgstr "Popis voľby"
+
+#. i18n: file addactionbase.ui line 643
+#: rc.cpp:93
+#, no-c-format
+msgid "Value"
+msgstr "Hodnota"
+
+#. i18n: file addactionbase.ui line 654
+#: rc.cpp:96
+#, no-c-format
+msgid "Type"
+msgstr "Typ"
+
+#. i18n: file addactionbase.ui line 665
+#: rc.cpp:99
+#, no-c-format
+msgid "Place"
+msgstr "Umiestnenie"
+
+#. i18n: file addactionbase.ui line 727
+#: rc.cpp:102
+#, no-c-format
+msgid "Parameter:"
+msgstr "Parameter:"
+
+#. i18n: file addactionbase.ui line 976
+#: rc.cpp:105
+#, no-c-format
+msgid "Finishing Up"
+msgstr "Dokončujem"
+
+#. i18n: file addactionbase.ui line 992
+#: rc.cpp:108
+#, no-c-format
+msgid "Miscellaneous Options"
+msgstr "Rôzne možnosti"
+
+#. i18n: file addactionbase.ui line 1014
+#: rc.cpp:111
+#, no-c-format
+msgid "This action is &repeatable if the button is held down"
+msgstr "Táto akcia sa má &opakovať pri držaní tlačidla"
+
+#. i18n: file addactionbase.ui line 1022
+#: rc.cpp:114
+#, no-c-format
+msgid "This action causes the application to &start if not already running"
+msgstr "Táto akcia &spustí aplikáciu, ak ešte nebeží"
+
+#. i18n: file addactionbase.ui line 1058
+#: rc.cpp:117 rc.cpp:213
+#, no-c-format
+msgid "Multiple Instances"
+msgstr "Viacnásobné inštancie"
+
+#. i18n: file addactionbase.ui line 1086
+#: rc.cpp:120 rc.cpp:216
+#, no-c-format
+msgid ""
+"This application may have multiple instances. In the case of having multiple "
+"instances at once when this action should be executed, choose a course of "
+"action:"
+msgstr ""
+"Táto aplikácia môže bežať naraz viackrát. V prípade, že ich beží niekoľko pri "
+"vykonaní tejto akcie, vyberte, čo sa má stať:"
+
+#. i18n: file addactionbase.ui line 1123
+#: rc.cpp:123 rc.cpp:219
+#, no-c-format
+msgid "&Ignore the action"
+msgstr "&Ignorovať akciu"
+
+#. i18n: file addactionbase.ui line 1137
+#: rc.cpp:126
+#, no-c-format
+msgid "Send the action to the instance hi&ghest in the window stacking order"
+msgstr "Poslať akciu naj&vyššie na ploche"
+
+#. i18n: file addactionbase.ui line 1148
+#: rc.cpp:129 rc.cpp:225
+#, no-c-format
+msgid "Send the action to the instance &lowest in window stacking order"
+msgstr "Poslať akciu naj&nižšie na ploche"
+
+#. i18n: file addactionbase.ui line 1159
+#: rc.cpp:132
+#, no-c-format
+msgid "Send the action to &all instances"
+msgstr "Poslať akciu &všetkých inštanciám"
+
+#. i18n: file addactionbase.ui line 1188
+#: rc.cpp:135
+#, no-c-format
+msgid "Select Required Mode Change"
+msgstr "Vyberte požadovanú zmenu režimu"
+
+#. i18n: file addactionbase.ui line 1216
+#: rc.cpp:138
+#, no-c-format
+msgid "&Switch to mode:"
+msgstr "&Prepnúť do režimu:"
+
+#. i18n: file addactionbase.ui line 1247
+#: rc.cpp:141
+#, no-c-format
+msgid "Mode"
+msgstr "Režim"
+
+#. i18n: file addactionbase.ui line 1295
+#: rc.cpp:144
+#, no-c-format
+msgid "&Exit current mode"
+msgstr "&Ukončiť aktuálny režim"
+
+#. i18n: file addactionbase.ui line 1323
+#: rc.cpp:147
+#, no-c-format
+msgid "<b>Options</b>"
+msgstr "<b>Možnosti</b>"
+
+#. i18n: file addactionbase.ui line 1345
+#: rc.cpp:150 rc.cpp:207
+#, no-c-format
+msgid "E&xecute all other actions before mode change (in original mode)"
+msgstr "&Vykonať všetky ostatné akcie pred zmenou režimu (v pôvodnom režime)"
+
+#. i18n: file addactionbase.ui line 1356
+#: rc.cpp:153 rc.cpp:210
+#, no-c-format
+msgid "Exec&ute all actions after mode change (in new mode)"
+msgstr "Vy&konať všetky ostatné akcie po zmene režimu (v novom režime)"
+
+#. i18n: file editactionbase.ui line 16
+#: rc.cpp:156
+#, no-c-format
+msgid "Edit Action"
+msgstr "Úprava akcie"
+
+#. i18n: file editactionbase.ui line 89
+#: rc.cpp:162
+#, no-c-format
+msgid "O&bject:"
+msgstr "O&bjekt:"
+
+#. i18n: file editactionbase.ui line 125
+#: rc.cpp:165
+#, no-c-format
+msgid "&Perform function:"
+msgstr "&Vykonať funkciu:"
+
+#. i18n: file editactionbase.ui line 149
+#: rc.cpp:168
+#, no-c-format
+msgid "Just start application"
+msgstr "Iba spustiť aplikáciu"
+
+#. i18n: file editactionbase.ui line 162
+#: rc.cpp:171
+#, no-c-format
+msgid "Fu&nction:"
+msgstr "Fu&nkcia:"
+
+#. i18n: file editactionbase.ui line 173
+#: rc.cpp:174
+#, no-c-format
+msgid "&Application:"
+msgstr "&Aplikácia:"
+
+#. i18n: file editactionbase.ui line 205
+#: rc.cpp:177
+#, no-c-format
+msgid "&Use application:"
+msgstr "&Použiť aplikáciu:"
+
+#. i18n: file editactionbase.ui line 219
+#: rc.cpp:180
+#, no-c-format
+msgid "App&lication:"
+msgstr "Ap&likácia:"
+
+#. i18n: file editactionbase.ui line 230
+#: rc.cpp:183
+#, no-c-format
+msgid "Use &DCOP:"
+msgstr "Použiť &DCOP:"
+
+#. i18n: file editactionbase.ui line 518
+#: rc.cpp:186
+#, no-c-format
+msgid "A&pplication/DCOP options:"
+msgstr "Možnosti pre &aplikáciu/DCOP:"
+
+#. i18n: file editactionbase.ui line 556
+#: rc.cpp:189
+#, no-c-format
+msgid "Change &mode to:"
+msgstr "Zmeniť &režim na:"
+
+#. i18n: file editactionbase.ui line 614
+#: rc.cpp:195
+#, no-c-format
+msgid "<b>DCOP/Application Action Options</b>"
+msgstr "<b>Možnosti akcie DCOP/aplikácie</b>"
+
+#. i18n: file editactionbase.ui line 636
+#: rc.cpp:198
+#, no-c-format
+msgid "&Action repeats if button is held down"
+msgstr "&Akcia sa opakuje pri držaní tlačidla"
+
+#. i18n: file editactionbase.ui line 644
+#: rc.cpp:201
+#, no-c-format
+msgid "&Start program/service if not already running"
+msgstr "&Spustiť program/službu, ak ešte nebeží"
+
+#. i18n: file editactionbase.ui line 669
+#: rc.cpp:204
+#, no-c-format
+msgid "<b>Mode Change Options</b>"
+msgstr "<b>Možnosti zmeny režimu</b>"
+
+#. i18n: file editactionbase.ui line 820
+#: rc.cpp:222
+#, no-c-format
+msgid "Send the action to the instance hi&ghest in window stacking order"
+msgstr "Poslať akciu inštancii naj&vyššie na ploche"
+
+#. i18n: file editactionbase.ui line 842
+#: rc.cpp:228
+#, no-c-format
+msgid "Send the action to all i&nstances"
+msgstr "Poslať akciu všetkým inštanciám"
+
+#. i18n: file editactionbase.ui line 889
+#: rc.cpp:234
+#, no-c-format
+msgid "F1"
+msgstr "F1"
+
+#. i18n: file editmodebase.ui line 16
+#: rc.cpp:243
+#, no-c-format
+msgid "Edit Mode"
+msgstr "Úprava režimu"
+
+#. i18n: file editmodebase.ui line 27
+#: rc.cpp:246
+#, no-c-format
+msgid "<b>Description</b>"
+msgstr "<b>Popis</b>"
+
+#. i18n: file editmodebase.ui line 57
+#: rc.cpp:249
+#, no-c-format
+msgid "&Icon for system tray:"
+msgstr "&Ikona pre systémovú lištu:"
+
+#. i18n: file editmodebase.ui line 130
+#: rc.cpp:252
+#, no-c-format
+msgid "&Mode name:"
+msgstr "&Meno režimu:"
+
+#. i18n: file editmodebase.ui line 160
+#: rc.cpp:255
+#, no-c-format
+msgid "<b>Behavior</b>"
+msgstr "<b>Správanie</b>"
+
+#. i18n: file editmodebase.ui line 182
+#: rc.cpp:258
+#, no-c-format
+msgid "Mo&de is the default for its remote control"
+msgstr "&Režim je štandardný pre tento ovládač"
+
+#. i18n: file kcmlircbase.ui line 17
+#: rc.cpp:267
+#, no-c-format
+msgid "Linux Infrared Remote Control"
+msgstr "Diaľkové ovládanie Linuxu"
+
+#. i18n: file kcmlircbase.ui line 38
+#: rc.cpp:270
+#, no-c-format
+msgid "Controller Functions"
+msgstr "Funkcie ovládača"
+
+#. i18n: file kcmlircbase.ui line 75
+#: rc.cpp:273
+#, no-c-format
+msgid ""
+"There are currently no remote controls available. You must first set up LIRC "
+"correctly; see www.lirc.org for more information."
+msgstr ""
+"Momentálne nie je dostupné žiadne diaľkové ovládanie. Najprv musíte správne "
+"nastaviť LIRC, navštívte www.lirc.org, kde nájdete viac informácií."
+
+#. i18n: file kcmlircbase.ui line 104
+#: rc.cpp:276
+#, no-c-format
+msgid "Remote controls and modes:"
+msgstr "Diaľkové ovládače a režimy:"
+
+#. i18n: file kcmlircbase.ui line 110
+#: rc.cpp:279 rc.cpp:282
+#, no-c-format
+msgid "New Column"
+msgstr "Nový stĺpec"
+
+#. i18n: file kcmlircbase.ui line 176
+#: rc.cpp:285
+#, no-c-format
+msgid "&Add..."
+msgstr "&Pridať..."
+
+#. i18n: file kcmlircbase.ui line 187
+#: rc.cpp:288
+#, no-c-format
+msgid "&Edit..."
+msgstr "&Upraviť..."
+
+#. i18n: file kcmlircbase.ui line 271
+#: rc.cpp:306
+#, no-c-format
+msgid "Notes"
+msgstr "Poznámky"
+
+#. i18n: file kcmlircbase.ui line 342
+#: rc.cpp:309
+#, no-c-format
+msgid "Auto-Populate..."
+msgstr "Auto-vyplniť..."
+
+#. i18n: file kcmlircbase.ui line 356
+#: rc.cpp:312
+#, no-c-format
+msgid "A&dd..."
+msgstr "&Pridať..."
+
+#. i18n: file kcmlircbase.ui line 367
+#: rc.cpp:315
+#, no-c-format
+msgid "Ed&it..."
+msgstr "&Upraviť..."
+
+#. i18n: file kcmlircbase.ui line 378
+#: rc.cpp:318
+#, no-c-format
+msgid "Re&move"
+msgstr "O&dstrániť"
+
+#. i18n: file kcmlircbase.ui line 395
+#: rc.cpp:321
+#, no-c-format
+msgid "Loaded Extensions"
+msgstr "Načítané rozšírenia"
+
+#. i18n: file kcmlircbase.ui line 411
+#: rc.cpp:324 rc.cpp:327
+#, no-c-format
+msgid "Name"
+msgstr "Meno"
+
+#. i18n: file newmode.ui line 16
+#: rc.cpp:333
+#, no-c-format
+msgid "New Mode"
+msgstr "Nový režim"
+
+#. i18n: file newmode.ui line 54
+#: rc.cpp:339
+#, no-c-format
+msgid "Name:"
+msgstr "Meno:"
+
+#. i18n: file selectprofile.ui line 16
+#: rc.cpp:348
+#, no-c-format
+msgid "Select Profile to Add"
+msgstr "Vyberte profil, ktorý sa má pridať"
+
+#. i18n: file selectprofile.ui line 25
+#: rc.cpp:351
+#, no-c-format
+msgid "Profile Name"
+msgstr "Meno profilu"
+
+#: kcmlircbase.ui.h:27
+msgid "Remote Control"
+msgstr "Diaľkové ovládanie"
+
+#: kcmlircbase.ui.h:29
+msgid "Icon"
+msgstr "Ikona"