summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/tde-i18n-sv/messages/tdevelop/tdevtipofday.po
diff options
context:
space:
mode:
authorDarrell Anderson <humanreadable@yahoo.com>2014-03-02 14:27:57 -0600
committerDarrell Anderson <humanreadable@yahoo.com>2014-03-02 14:27:57 -0600
commit69d6028bb49c5ca31ba8c9e7ff3638a99eef9629 (patch)
tree62c1b0fee1409a5f7c0797b8b82b865fac94e1ad /tde-i18n-sv/messages/tdevelop/tdevtipofday.po
parentc28d2d68d9dd301c956e2b61e06f5ac0f570ae9d (diff)
downloadtde-i18n-69d6028bb49c5ca31ba8c9e7ff3638a99eef9629.tar.gz
tde-i18n-69d6028bb49c5ca31ba8c9e7ff3638a99eef9629.zip
Rename po files in support of commit 722ce1ef.
Diffstat (limited to 'tde-i18n-sv/messages/tdevelop/tdevtipofday.po')
-rw-r--r--tde-i18n-sv/messages/tdevelop/tdevtipofday.po266
1 files changed, 266 insertions, 0 deletions
diff --git a/tde-i18n-sv/messages/tdevelop/tdevtipofday.po b/tde-i18n-sv/messages/tdevelop/tdevtipofday.po
new file mode 100644
index 0000000000..651493b2e7
--- /dev/null
+++ b/tde-i18n-sv/messages/tdevelop/tdevtipofday.po
@@ -0,0 +1,266 @@
+# translation of kdevtipofday.po to Swedish
+# Copyright (C).
+#
+# Stefan Asserhäll <stefan.asserhall@comhem.se>, 2006, 2007.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: kdevtipofday\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-03-26 21:53+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2007-03-27 17:38+0200\n"
+"Last-Translator: Stefan Asserhäll <stefan.asserhall@comhem.se>\n"
+"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
+
+#: tipofday_part.cpp:36
+msgid "&Tip of the Day"
+msgstr "&Dagens tips"
+
+#: tipofday_part.cpp:38
+msgid "A tip how to use KDevelop"
+msgstr "Ett tips om hur man använder KDevelop"
+
+#: tipofday_part.cpp:39
+msgid ""
+"<b>Tip of the day</b>"
+"<p>Will display another good tip \n"
+"contributed by KDevelop users."
+msgstr ""
+"<b>Dagens tips</b>"
+"<p>Visar ytterligare ett bra tips \n"
+"inskickat av KDevelop-användare."
+
+#: tips.cc:3
+msgid ""
+"<p>If you want to specify additional command-line options to your make program, "
+"you can set them in the <b>Project Options</b> dialog, <b>Make Options</b> "
+"tab.\n"
+msgstr ""
+"<p>Om du vill ange ytterligare kommandoalternativ till ditt byggprogram, kan du "
+"ange dem i dialogrutan <b>Projektinställningar</b> under fliken <b>"
+"Bygginställningar</b>.\n"
+
+#: tips.cc:8
+msgid ""
+"<p>If you use functions of other libraries than the target is currently linked "
+"with, you can specify them in the <b>Target Options</b> dialog.\n"
+msgstr ""
+"<p>Om du använder funktioner i andra bibliotek än programmet är länkat med för "
+"närvarande, så kan du specificera dem i dialogrutan <b>Målinställningar</b>.\n"
+
+#: tips.cc:13
+msgid ""
+"<p>If you want to change your application's version number, you can change it "
+"in the <b>Project Options</b> dialog, <b>General</b> "
+"tab, automatically updating your project.\n"
+msgstr ""
+"<p>Om du vill ändra versionen för ditt program, kan du göra detta i dialogrutan "
+"<b>Projektinställningar</b>, under fliken <b>Allmänt</b>"
+", med automatisk uppdatering av ditt projekt.\n"
+
+#: tips.cc:18
+msgid ""
+"<p>If you want to create a new project, choose \"Project\"->"
+"\"New Project\" from the menu.\n"
+msgstr ""
+"<p>Om du vill skapa ett nytt projekt, välj \"Projekt\"->"
+"\"Nytt projekt\" i menyraden.\n"
+
+#: tips.cc:23
+msgid ""
+"<p>If you changed your applications' classes, you should update your API "
+"documentation by selecting \"Build API Documentation\" from the Build menu.\n"
+msgstr ""
+"<p>Om du ändrat klasserna i ditt program, bör du uppdatera din "
+"API-dokumentation genom att välja \"Bygg dokumentation av programgränssnitt\" i "
+"byggmenyn.\n"
+
+#: tips.cc:28
+msgid ""
+"<p>You can save time if you select \"Compile File\" from the Build menu or the "
+"toolbar, to only compile your current implementation file.\n"
+msgstr ""
+"<p>Du kan spara tid om du väljer \"Kompilera fil\" från byggmenyn eller "
+"verktygsraden för att bara kompilera din aktuella implementeringsfil.\n"
+
+#: tips.cc:33
+msgid ""
+"<p>If you're searching for information on classes or classmembers, select "
+"\"Search for Help on...\" from the Help menu or use \"Index\" tab of the "
+"documentation tree.\n"
+msgstr ""
+"<p>Om du söker efter information om klasser eller klassmedlemmar, välj \"Sök "
+"efter hjälp om...\" från hjälpmenyn eller använd fliken \"Index\" i "
+"dokumentationsträdet.\n"
+
+#: tips.cc:38
+msgid ""
+"<p>If you want to have info about something in the KDevelop window, select the "
+"\"What's this?\" button in the toolbar and click on the item you don't know "
+"about.\n"
+msgstr ""
+"<p>Om du vill få information om något i KDevelop-fönstret, välj knappen \"Vad "
+"är det här?\" i verktygsraden och klicka på objektet du inte känner till.\n"
+
+#: tips.cc:43
+msgid ""
+"<p>Hint: You can search the documentation for a keyword by marking the word and "
+"select \"Search in Documentation\" in the right button popup menu.\n"
+msgstr ""
+"<p>Tips: Du kan söka efter ett nyckelord i dokumentationen genom att markera "
+"ordet och välja \"Sök i dokumentationen\" i menyn som visas med höger "
+"musknapp.\n"
+
+#: tips.cc:48
+msgid ""
+"<p>The KDevelop Team wishes you a nice day !\n"
+msgstr ""
+"<p>KDevelop-gruppen önskar dig en trevlig dag!\n"
+
+#: tips.cc:53
+msgid ""
+"<p>If you have found a bug in KDevelop, please let us know. Use TDE Bugzilla at "
+"http://bugs.kde.org/ or select \"Help\"->\"Report Bug\" from the menu.\n"
+msgstr ""
+"<p>Om du har hittat ett fel i KDevelop, meddela gärna oss. Använd TDE:s "
+"Bugzilla på http://bugs.kde.org/ eller välj \"Hjälp\"->"
+"\"Rapportera fel\" i menyn.\n"
+
+#: tips.cc:58
+msgid ""
+"<p>If you want to add your own documentation to the documentation tree use <b>"
+"Documentation Tree</b> tab in the <b>Configure KDevelop</b> dialog.\n"
+msgstr ""
+"<p>Om du vill lägga till din egen dokumentation till dokumentationsträdet, "
+"använd fliken <b>Dokumentationsträd</b> i dialogrutan <b>Anpassa KDevelop</b>.\n"
+
+#: tips.cc:63
+msgid ""
+"<p>...that you can create a new class with \"New Class\" from the \"Project\" "
+"menu?\n"
+msgstr ""
+"<p>...att du kan skapa en ny klass med \"Ny klass\" i projektmenyn?\n"
+
+#: tips.cc:68
+msgid ""
+"<p>To open a project, select \"Open Project\" from the \"Project\" menu.\n"
+msgstr ""
+"<p>För att öppna ett projekt, välj \"Öppna projekt...\" i projektmenyn.\n"
+
+#: tips.cc:73
+msgid ""
+"<p>If you compile your project and get an error, you can click on the error "
+"message to switch to the file and line where the error occurred.\n"
+msgstr ""
+"<p>Om du kompilerar ditt projekt och får ett fel, kan du klicka på "
+"felmeddelandet för att visa filen och raden där felet uppstod.\n"
+
+#: tips.cc:78
+msgid ""
+"<p>...that you can debug your programs within KDevelop by selecting \"Debug\"->"
+"\"Start\" in the menu?\n"
+msgstr ""
+"<p>...att du kan felsöka ditt program inne i KDevelop genom att välja "
+"\"Avlusa\"->\"Starta\" i menyn?\n"
+
+#: tips.cc:83
+msgid ""
+"<p>...that you can switch between classes or namespaces by selecting the class "
+"or namespace combo in the toolbar?\n"
+msgstr ""
+"<p>...att du kan byta mellan klasser eller namnrymder genom att välja klassen "
+"eller namnrymden i verktygsradens kombinationsruta?\n"
+
+#: tips.cc:88
+msgid ""
+"<p>...that you can preview images and icons by selecting them in the file "
+"viewer's trees?\n"
+msgstr ""
+"<p>...att du kan förhandsgranska bilder och ikoner genom att välja dem i "
+"filvyns träd?\n"
+
+#: tips.cc:93
+msgid ""
+"<p>...that you can set the compiler options in the <b>Project Options</b> "
+"dialog, <b>Configure Options</b> tab?\n"
+msgstr ""
+"<p>...att du kan ställa in kompilatoralternativ i dialogrutan <b>"
+"Projektinställningar</b>, under fliken <b>Inställning av configure</b>?\n"
+
+#: tips.cc:98
+msgid ""
+"<p>...that you can copy text from the documentation browser to the clipboard "
+"and insert it into your sources?\n"
+msgstr ""
+"<p>...att du kan kopiera text från dokumentationsbläddraren till klippbordet "
+"och infoga den i din källkod?\n"
+
+#: tips.cc:103
+msgid ""
+"<p>...that you should keep your library documentation up to date after "
+"installing new libraries?\n"
+msgstr ""
+"<p>...att du bör uppdatera din biblioteksdokumentation efter installation av "
+"nya bibliotek?\n"
+
+#: tips.cc:108
+msgid ""
+"<p>...that you can configure the syntax-highlighting of the editor?\n"
+msgstr ""
+"<p>...att du kan ställa in syntax-färgläggningen i editorn?\n"
+
+#: tips.cc:113
+msgid ""
+"<p>...that you can access more internal debug functions selecting \"Debug\"->"
+"\"Viewers\"?\n"
+msgstr ""
+"<p>...att du kan få tillgång till fler interna avlusningsfunktioner genom att "
+"välja \"Avlusa\"->\"Visare\"?\n"
+
+#: tips.cc:118
+msgid ""
+"<p>...that you can move the cursor by words with Ctrl and left or right arrow?\n"
+msgstr ""
+"<p>...att du kan flytta markören ord för ord genom att hålla nere "
+"kontroll-tangenten och trycka på vänsterpil eller högerpil?\n"
+
+#: tips.cc:123
+msgid ""
+"<p>...that your source bookmarks are stored in the project?\n"
+msgstr ""
+"<p>...att dina källkodsbokmärken lagras i projektet?\n"
+
+#: tips.cc:128
+msgid ""
+"<p>...that your documentation bookmarks are stored globally in KDevelop "
+"configuration?\n"
+msgstr ""
+"<p>...att dina bokmärken till dokumentationen lagras globalt i KDevelops "
+"inställningar?\n"
+
+#: tips.cc:133
+msgid ""
+"<p>...that you can start grep search from inside editor with context menu?\n"
+msgstr ""
+"<p>...att du kan starta flerfilsökning inifrån editorn med den "
+"sammanhangsberoende menyn?\n"
+
+#: tips.cc:138
+msgid ""
+"<p>...that you can set the installation path in \"Project\"->"
+"\"Project Options\" \"Configure Options\" with just adding "
+"\"--prefix=/install/path/\" to the \"Configure arguments\"-list?\n"
+msgstr ""
+"<p>...att du kan ställa in installationssökvägen under \"Projekt\"->"
+"\"Projektinställningar\" \"Inställning av configure\" genom att bara lägga till "
+"\"--prefix=/installationssökväg/\" i listan med \"Configure-argument\"?\n"
+
+#: tips.cc:143
+msgid ""
+"<p>...that you can compilie your project in \"debug-mode\" and "
+"\"optimized-mode\"?\n"
+msgstr ""
+"<p>...att du kan kompilera ditt projekt med \"avlusningsläge\" och "
+"\"optimeringsläge\"?\n"