summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/tde-i18n-nn/messages
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'tde-i18n-nn/messages')
-rw-r--r--tde-i18n-nn/messages/tdebase/kcmlayout.po616
1 files changed, 357 insertions, 259 deletions
diff --git a/tde-i18n-nn/messages/tdebase/kcmlayout.po b/tde-i18n-nn/messages/tdebase/kcmlayout.po
index 9314301bc2..82f6e45151 100644
--- a/tde-i18n-nn/messages/tdebase/kcmlayout.po
+++ b/tde-i18n-nn/messages/tdebase/kcmlayout.po
@@ -6,7 +6,7 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: kcmlayout\n"
-"POT-Creation-Date: 2020-07-23 00:48+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2021-05-16 18:21+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2006-07-22 21:41+0200\n"
"Last-Translator: Gaute Hvoslef Kvalnes <gaute@verdsveven.com>\n"
"Language-Team: Norwegian Nynorsk <i18n-nn@lister.ping.uio.no>\n"
@@ -28,537 +28,537 @@ msgid ""
"Your emails"
msgstr "gaute@verdsveven.com"
-#: kcmlayout.cpp:580
+#: kcmlayout.cpp:644
msgid "None"
msgstr "Ingen"
-#: kcmlayout.cpp:849
+#: kcmlayout.cpp:913
msgid "Brazilian ABNT2"
msgstr "Brasiliansk ABNT2"
-#: kcmlayout.cpp:850
+#: kcmlayout.cpp:914
msgid "Dell 101-key PC"
msgstr "Dell 101-key PC"
-#: kcmlayout.cpp:851
+#: kcmlayout.cpp:915
msgid "Everex STEPnote"
msgstr "Everex STEPnote"
-#: kcmlayout.cpp:852
+#: kcmlayout.cpp:916
msgid "Generic 101-key PC"
msgstr "Generelt 101-tast PC"
-#: kcmlayout.cpp:853
+#: kcmlayout.cpp:917
msgid "Generic 102-key (Intl) PC"
msgstr "Generelt 102-tast (Intl) PC"
-#: kcmlayout.cpp:854
+#: kcmlayout.cpp:918
msgid "Generic 104-key PC"
msgstr "Generelt 104-tast PC"
-#: kcmlayout.cpp:855
+#: kcmlayout.cpp:919
msgid "Generic 105-key (Intl) PC"
msgstr "Generelt 105-tast (Intl) PC"
-#: kcmlayout.cpp:856
+#: kcmlayout.cpp:920
msgid "Japanese 106-key"
msgstr "Japansk 106-tast"
-#: kcmlayout.cpp:857
+#: kcmlayout.cpp:921
msgid "Microsoft Natural"
msgstr "Microsoft Natural"
-#: kcmlayout.cpp:858
+#: kcmlayout.cpp:922
msgid "Northgate OmniKey 101"
msgstr "Northgate OmniKey 101"
-#: kcmlayout.cpp:859
+#: kcmlayout.cpp:923
msgid "Keytronic FlexPro"
msgstr "Keytronic FlexPro"
-#: kcmlayout.cpp:860
+#: kcmlayout.cpp:924
msgid "Winbook Model XP5"
msgstr "Winbook Model XP5"
-#: kcmlayout.cpp:863
+#: kcmlayout.cpp:927
msgid "Group Shift/Lock behavior"
msgstr "Grupper Shift-/Lock-åtferd"
-#: kcmlayout.cpp:864
+#: kcmlayout.cpp:928
msgid "R-Alt switches group while pressed"
msgstr "Høgre Alt byter gruppe når nedtrykt"
-#: kcmlayout.cpp:865
+#: kcmlayout.cpp:929
msgid "Right Alt key changes group"
msgstr "Høgre Alt-tast byter gruppe"
-#: kcmlayout.cpp:866
+#: kcmlayout.cpp:930
msgid "Caps Lock key changes group"
msgstr "Caps Lock byter gruppe"
-#: kcmlayout.cpp:867
+#: kcmlayout.cpp:931
msgid "Menu key changes group"
msgstr "Meny-tast byter gruppe"
-#: kcmlayout.cpp:868
+#: kcmlayout.cpp:932
msgid "Both Shift keys together change group"
msgstr "Begge Shift-tastar saman byter gruppe"
-#: kcmlayout.cpp:869
+#: kcmlayout.cpp:933
msgid "Control+Shift changes group"
msgstr "Control+Shift byter gruppe"
-#: kcmlayout.cpp:870
+#: kcmlayout.cpp:934
msgid "Alt+Control changes group"
msgstr "Alt+Control byter gruppe"
-#: kcmlayout.cpp:871
+#: kcmlayout.cpp:935
msgid "Alt+Shift changes group"
msgstr "Alt+Shift byter gruppe"
-#: kcmlayout.cpp:872
+#: kcmlayout.cpp:936
msgid "Control Key Position"
msgstr "Plassering av Control-tast"
-#: kcmlayout.cpp:873
+#: kcmlayout.cpp:937
msgid "Make CapsLock an additional Control"
msgstr "Bruk Caps Lock som ekstra Control-tast"
-#: kcmlayout.cpp:874
+#: kcmlayout.cpp:938
msgid "Swap Control and Caps Lock"
msgstr "Byt om Control og Caps Lock"
-#: kcmlayout.cpp:875
+#: kcmlayout.cpp:939
msgid "Control key at left of 'A'"
msgstr "Control-tast til venstre for «A»"
-#: kcmlayout.cpp:876
+#: kcmlayout.cpp:940
msgid "Control key at bottom left"
msgstr "Control-tast nede til venstre"
-#: kcmlayout.cpp:877
+#: kcmlayout.cpp:941
msgid "Use keyboard LED to show alternative group"
msgstr "Bruk tastaturlys for å visa alternativ gruppe"
-#: kcmlayout.cpp:878
+#: kcmlayout.cpp:942
msgid "Num_Lock LED shows alternative group"
msgstr "Num Lock-lys viser alternativ gruppe"
-#: kcmlayout.cpp:879
+#: kcmlayout.cpp:943
msgid "Caps_Lock LED shows alternative group"
msgstr "Caps Lock-lys viser alternativ gruppe"
-#: kcmlayout.cpp:880
+#: kcmlayout.cpp:944
msgid "Scroll_Lock LED shows alternative group"
msgstr "Scroll Lock-lys viser alternativ gruppe"
-#: kcmlayout.cpp:883
+#: kcmlayout.cpp:947
msgid "Left Win-key switches group while pressed"
msgstr "Venstre Win-tast byter gruppe når nedtrykt"
-#: kcmlayout.cpp:884
+#: kcmlayout.cpp:948
msgid "Right Win-key switches group while pressed"
msgstr "Høgre Win-tast byter gruppe når nedtrykt"
-#: kcmlayout.cpp:885
+#: kcmlayout.cpp:949
msgid "Both Win-keys switch group while pressed"
msgstr "Begge Win-tastane byter gruppe når nedtrykt"
-#: kcmlayout.cpp:886
+#: kcmlayout.cpp:950
msgid "Left Win-key changes group"
msgstr "Venstre Win-tast byter gruppe"
-#: kcmlayout.cpp:887
+#: kcmlayout.cpp:951
msgid "Right Win-key changes group"
msgstr "Høgre Win-tast byter gruppe"
-#: kcmlayout.cpp:888
+#: kcmlayout.cpp:952
msgid "Third level choosers"
msgstr "Tredjenivåveljarar"
-#: kcmlayout.cpp:889
+#: kcmlayout.cpp:953
msgid "Press Right Control to choose 3rd level"
msgstr "Trykk høgre Control for å velja 3. nivå"
-#: kcmlayout.cpp:890
+#: kcmlayout.cpp:954
msgid "Press Menu key to choose 3rd level"
msgstr "Trykk Menu-tasten for å velja 3. nivå"
-#: kcmlayout.cpp:891
+#: kcmlayout.cpp:955
msgid "Press any of Win-keys to choose 3rd level"
msgstr "Trykk ein av Win-tastane for å velja 3. nivå"
-#: kcmlayout.cpp:892
+#: kcmlayout.cpp:956
msgid "Press Left Win-key to choose 3rd level"
msgstr "Trykk venstre Win-tast for å velja 3. nivå"
-#: kcmlayout.cpp:893
+#: kcmlayout.cpp:957
msgid "Press Right Win-key to choose 3rd level"
msgstr "Trykk høgre Win-tast for å velja 3. nivå"
-#: kcmlayout.cpp:894
+#: kcmlayout.cpp:958
msgid "CapsLock key behavior"
msgstr "Åtferd til Caps Lock-tasten"
-#: kcmlayout.cpp:895
+#: kcmlayout.cpp:959
msgid "uses internal capitalization. Shift cancels Caps."
msgstr "har intern Caps-funksjon. Shift avbryt Caps."
-#: kcmlayout.cpp:896
+#: kcmlayout.cpp:960
msgid "uses internal capitalization. Shift doesn't cancel Caps."
msgstr "brukar intern mekanisme for store bokstavar. Shift avbryt ikkje Caps."
-#: kcmlayout.cpp:897
+#: kcmlayout.cpp:961
msgid "acts as Shift with locking. Shift cancels Caps."
msgstr "fungerer som Shift med lås. Shift avbryt Caps."
-#: kcmlayout.cpp:898
+#: kcmlayout.cpp:962
msgid "acts as Shift with locking. Shift doesn't cancel Caps."
msgstr "fungerer som Shift med lås. Shift avbryt ikkje Caps."
-#: kcmlayout.cpp:899
+#: kcmlayout.cpp:963
msgid "Alt/Win key behavior"
msgstr "Åtferd til Alt-/Win-tast"
-#: kcmlayout.cpp:900
+#: kcmlayout.cpp:964
msgid "Add the standard behavior to Menu key."
msgstr "Legg standardåtferd til Menu-tasten."
-#: kcmlayout.cpp:901
+#: kcmlayout.cpp:965
msgid "Alt and Meta on the Alt keys (default)."
msgstr "Alt og Meta på Alt-tastane (standard)"
-#: kcmlayout.cpp:902
+#: kcmlayout.cpp:966
msgid "Meta is mapped to the Win-keys."
msgstr "Meta på Win-tastane."
-#: kcmlayout.cpp:903
+#: kcmlayout.cpp:967
msgid "Meta is mapped to the left Win-key."
msgstr "Meta på venstre Win-tast."
-#: kcmlayout.cpp:904
+#: kcmlayout.cpp:968
msgid "Super is mapped to the Win-keys (default)."
msgstr "Super på Win-tastane (standard)."
-#: kcmlayout.cpp:905
+#: kcmlayout.cpp:969
msgid "Hyper is mapped to the Win-keys."
msgstr "Hyper på Win-tastane."
-#: kcmlayout.cpp:906
+#: kcmlayout.cpp:970
msgid "Right Alt is Compose"
msgstr "Høgre Alt for samansetjing"
-#: kcmlayout.cpp:907
+#: kcmlayout.cpp:971
msgid "Right Win-key is Compose"
msgstr "Høgre Win-tast for samansetjing"
-#: kcmlayout.cpp:908
+#: kcmlayout.cpp:972
msgid "Menu is Compose"
msgstr "Menu for samansetjing"
-#: kcmlayout.cpp:911
+#: kcmlayout.cpp:975
msgid "Both Ctrl keys together change group"
msgstr "Begge Ctrl-tastar saman byter gruppe"
-#: kcmlayout.cpp:912
+#: kcmlayout.cpp:976
msgid "Both Alt keys together change group"
msgstr "Begge Alt-tastar saman byter gruppe"
-#: kcmlayout.cpp:913
+#: kcmlayout.cpp:977
msgid "Left Shift key changes group"
msgstr "Venstre Shift-tast byter gruppe"
-#: kcmlayout.cpp:914
+#: kcmlayout.cpp:978
msgid "Right Shift key changes group"
msgstr "Høgre Shift-tast byter gruppe"
-#: kcmlayout.cpp:915
+#: kcmlayout.cpp:979
msgid "Right Ctrl key changes group"
msgstr "Høgre Ctrl-tast byter gruppe"
-#: kcmlayout.cpp:916
+#: kcmlayout.cpp:980
msgid "Left Alt key changes group"
msgstr "Venstre Alt-tast byter gruppe"
-#: kcmlayout.cpp:917
+#: kcmlayout.cpp:981
msgid "Left Ctrl key changes group"
msgstr "Venstre Ctrl-tast byter gruppe"
-#: kcmlayout.cpp:918
+#: kcmlayout.cpp:982
msgid "Compose Key"
msgstr "Samansetjingstast"
-#: kcmlayout.cpp:921
+#: kcmlayout.cpp:985
msgid "Shift with numpad keys works as in MS Windows."
msgstr "Shift med numeriske tastar fungerer som i MS Windows."
-#: kcmlayout.cpp:922
+#: kcmlayout.cpp:986
msgid "Special keys (Ctrl+Alt+<key>) handled in a server."
msgstr "Spesialtastar (Ctrl + Alt + <tast>) handterte av ein tenar."
-#: kcmlayout.cpp:923
+#: kcmlayout.cpp:987
msgid "Miscellaneous compatibility options"
msgstr "Ymse kompatibilitetsval"
-#: kcmlayout.cpp:924
+#: kcmlayout.cpp:988
msgid "Right Control key works as Right Alt"
msgstr "Høgre Control-tast verkar som høgre Alt"
-#: kcmlayout.cpp:927
+#: kcmlayout.cpp:991
msgid "Right Alt key switches group while pressed"
msgstr "Høgre Alt-tast byter gruppe når nedtrykt"
-#: kcmlayout.cpp:928
+#: kcmlayout.cpp:992
msgid "Left Alt key switches group while pressed"
msgstr "Venstre Alt-tast byter gruppe når nedtrykt"
-#: kcmlayout.cpp:929
+#: kcmlayout.cpp:993
msgid "Press Right Alt-key to choose 3rd level"
msgstr "Trykk høgre Alt-tast for å velja 3. nivå"
-#: kcmlayout.cpp:932
+#: kcmlayout.cpp:996
msgid "R-Alt switches group while pressed."
msgstr "Høgre Alt byter gruppe når nedtrykt."
-#: kcmlayout.cpp:933
+#: kcmlayout.cpp:997
msgid "Left Alt key switches group while pressed."
msgstr "Venstre Alt-tast byter gruppe når nedtrykt."
-#: kcmlayout.cpp:934
+#: kcmlayout.cpp:998
msgid "Left Win-key switches group while pressed."
msgstr "Venstre Win-tast byter gruppe når nedtrykt."
-#: kcmlayout.cpp:935
+#: kcmlayout.cpp:999
msgid "Right Win-key switches group while pressed."
msgstr "Høgre Win-tast byter gruppe når nedtrykt."
-#: kcmlayout.cpp:936
+#: kcmlayout.cpp:1000
msgid "Both Win-keys switch group while pressed."
msgstr "Begge Win-tastane byter gruppe når nedtrykt."
-#: kcmlayout.cpp:937
+#: kcmlayout.cpp:1001
msgid "Right Ctrl key switches group while pressed."
msgstr "Høgre Ctrl-tast byter gruppe når nedtrykt."
-#: kcmlayout.cpp:938
+#: kcmlayout.cpp:1002
msgid "Right Alt key changes group."
msgstr "Høgre Alt-tast byter gruppe."
-#: kcmlayout.cpp:939
+#: kcmlayout.cpp:1003
msgid "Left Alt key changes group."
msgstr "Venstre Alt-tast byter gruppe."
-#: kcmlayout.cpp:940
+#: kcmlayout.cpp:1004
msgid "CapsLock key changes group."
msgstr "Caps Lock byter gruppe."
-#: kcmlayout.cpp:941
+#: kcmlayout.cpp:1005
msgid "Shift+CapsLock changes group."
msgstr "Shift + Caps Lock byter gruppe."
-#: kcmlayout.cpp:942
+#: kcmlayout.cpp:1006
msgid "Both Shift keys together change group."
msgstr "Begge Shift-tastar saman byter gruppe."
-#: kcmlayout.cpp:943
+#: kcmlayout.cpp:1007
msgid "Both Alt keys together change group."
msgstr "Begge Alt-tastar saman byter gruppe."
-#: kcmlayout.cpp:944
+#: kcmlayout.cpp:1008
msgid "Both Ctrl keys together change group."
msgstr "Begge Ctrl-tastar saman byter gruppe."
-#: kcmlayout.cpp:945
+#: kcmlayout.cpp:1009
msgid "Ctrl+Shift changes group."
msgstr "Control+Shift byter gruppe."
-#: kcmlayout.cpp:946
+#: kcmlayout.cpp:1010
msgid "Alt+Ctrl changes group."
msgstr "Alt+Control byter gruppe."
-#: kcmlayout.cpp:947
+#: kcmlayout.cpp:1011
msgid "Alt+Shift changes group."
msgstr "Alt+Shift byter gruppe."
-#: kcmlayout.cpp:948
+#: kcmlayout.cpp:1012
msgid "Menu key changes group."
msgstr "Meny-tast byter gruppe."
-#: kcmlayout.cpp:949
+#: kcmlayout.cpp:1013
msgid "Left Win-key changes group."
msgstr "Venstre Win-tast byter gruppe."
-#: kcmlayout.cpp:950
+#: kcmlayout.cpp:1014
msgid "Right Win-key changes group."
msgstr "Høgre Win-tast byter gruppe."
-#: kcmlayout.cpp:951
+#: kcmlayout.cpp:1015
msgid "Left Shift key changes group."
msgstr "Venstre Shift-tast byter gruppe."
-#: kcmlayout.cpp:952
+#: kcmlayout.cpp:1016
msgid "Right Shift key changes group."
msgstr "Høgre Shift-tast byter gruppe."
-#: kcmlayout.cpp:953
+#: kcmlayout.cpp:1017
msgid "Left Ctrl key changes group."
msgstr "Venstre Ctrl-tast byter gruppe."
-#: kcmlayout.cpp:954
+#: kcmlayout.cpp:1018
msgid "Right Ctrl key changes group."
msgstr "Høgre Ctrl-tast byter gruppe."
-#: kcmlayout.cpp:955
+#: kcmlayout.cpp:1019
msgid "Press Right Ctrl to choose 3rd level."
msgstr "Trykk høgre Control for å velja 3. nivå."
-#: kcmlayout.cpp:956
+#: kcmlayout.cpp:1020
msgid "Press Menu key to choose 3rd level."
msgstr "Trykk Menu-tasten for å velja 3. nivå."
-#: kcmlayout.cpp:957
+#: kcmlayout.cpp:1021
msgid "Press any of Win-keys to choose 3rd level."
msgstr "Trykk ein av Win-tastane for å velja 3. nivå."
-#: kcmlayout.cpp:958
+#: kcmlayout.cpp:1022
msgid "Press Left Win-key to choose 3rd level."
msgstr "Trykk venstre Win-tast for å velja 3. nivå."
-#: kcmlayout.cpp:959
+#: kcmlayout.cpp:1023
msgid "Press Right Win-key to choose 3rd level."
msgstr "Trykk høgre Win-tast for å velja 3. nivå."
-#: kcmlayout.cpp:960
+#: kcmlayout.cpp:1024
msgid "Press any of Alt keys to choose 3rd level."
msgstr "Trykk ein av Alt-tastane for å velja 3. nivå."
-#: kcmlayout.cpp:961
+#: kcmlayout.cpp:1025
msgid "Press Left Alt key to choose 3rd level."
msgstr "Trykk venstre Alt-tast for å velja 3. nivå."
-#: kcmlayout.cpp:962
+#: kcmlayout.cpp:1026
msgid "Press Right Alt key to choose 3rd level."
msgstr "Trykk høgre Alt-tast for å velja 3. nivå."
-#: kcmlayout.cpp:963
+#: kcmlayout.cpp:1027
msgid "Ctrl key position"
msgstr "Plassering av Ctrl-tast"
-#: kcmlayout.cpp:964
+#: kcmlayout.cpp:1028
msgid "Make CapsLock an additional Ctrl."
msgstr "Bruk Caps Lock som ekstra Ctrl-tast."
-#: kcmlayout.cpp:965
+#: kcmlayout.cpp:1029
msgid "Swap Ctrl and CapsLock."
msgstr "Byt om Ctrl og Caps Lock."
-#: kcmlayout.cpp:966
+#: kcmlayout.cpp:1030
msgid "Ctrl key at left of 'A'"
msgstr "Ctrl-tast til venstre for «A»"
-#: kcmlayout.cpp:967
+#: kcmlayout.cpp:1031
msgid "Ctrl key at bottom left"
msgstr "Ctrl-tast nede til venstre"
-#: kcmlayout.cpp:968
+#: kcmlayout.cpp:1032
msgid "Right Ctrl key works as Right Alt."
msgstr "Høgre Ctrl-tast verkar som høgre Alt"
-#: kcmlayout.cpp:969
+#: kcmlayout.cpp:1033
msgid "Use keyboard LED to show alternative group."
msgstr "Bruk tastaturlys for å visa alternativ gruppe."
-#: kcmlayout.cpp:970
+#: kcmlayout.cpp:1034
msgid "NumLock LED shows alternative group."
msgstr "Num Lock-lys viser alternativ gruppe."
-#: kcmlayout.cpp:971
+#: kcmlayout.cpp:1035
msgid "CapsLock LED shows alternative group."
msgstr "Caps Lock-lys viser alternativ gruppe."
-#: kcmlayout.cpp:972
+#: kcmlayout.cpp:1036
msgid "ScrollLock LED shows alternative group."
msgstr "Scroll Lock-lys viser alternativ gruppe."
-#: kcmlayout.cpp:973
+#: kcmlayout.cpp:1037
msgid "CapsLock uses internal capitalization. Shift cancels CapsLock."
msgstr "Caps Lock har intern Caps-funksjon. Shift avbryt Caps."
-#: kcmlayout.cpp:974
+#: kcmlayout.cpp:1038
msgid "CapsLock uses internal capitalization. Shift doesn't cancel CapsLock."
msgstr ""
"Caps Lock brukar intern mekanisme for store bokstavar. Shift avbryt ikkje "
"Caps."
-#: kcmlayout.cpp:975
+#: kcmlayout.cpp:1039
msgid "CapsLock acts as Shift with locking. Shift cancels CapsLock."
msgstr "Caps Lock fungerer som Shift med lås. Shift avbryt Caps."
-#: kcmlayout.cpp:976
+#: kcmlayout.cpp:1040
msgid "CapsLock acts as Shift with locking. Shift doesn't cancel CapsLock."
msgstr "Caps Lock fungerer som Shift med lås. Shift avbryt ikkje Caps."
-#: kcmlayout.cpp:977
+#: kcmlayout.cpp:1041
msgid "CapsLock just locks the Shift modifier."
msgstr "Caps Lock låser berre Shift."
-#: kcmlayout.cpp:978
+#: kcmlayout.cpp:1042
msgid "CapsLock toggles normal capitalization of alphabetic characters."
msgstr "Caps Lock slår på og av store bokstavar som vanleg."
-#: kcmlayout.cpp:979
+#: kcmlayout.cpp:1043
msgid "CapsLock toggles Shift so all keys are affected."
msgstr "Caps Lock slår på og av Shift, slik at alle tastar vert påverka."
-#: kcmlayout.cpp:980
+#: kcmlayout.cpp:1044
msgid "Alt and Meta are on the Alt keys (default)."
msgstr "Alt og Meta på Alt-tastane (standard)."
-#: kcmlayout.cpp:981
+#: kcmlayout.cpp:1045
msgid "Alt is mapped to the right Win-key and Super to Menu."
msgstr "Alt på den høgre Win-tasten og Super på Menu."
-#: kcmlayout.cpp:982
+#: kcmlayout.cpp:1046
msgid "Compose key position"
msgstr "Plassering av samansetjingstast"
-#: kcmlayout.cpp:983
+#: kcmlayout.cpp:1047
msgid "Right Alt is Compose."
msgstr "Høgre Alt for samansetjing."
-#: kcmlayout.cpp:984
+#: kcmlayout.cpp:1048
msgid "Right Win-key is Compose."
msgstr "Høgre Win-tast for samansetjing."
-#: kcmlayout.cpp:985
+#: kcmlayout.cpp:1049
msgid "Menu is Compose."
msgstr "Menu for samansetjing."
-#: kcmlayout.cpp:986
+#: kcmlayout.cpp:1050
msgid "Right Ctrl is Compose."
msgstr "Høgre Alt for samansetjing."
-#: kcmlayout.cpp:987
+#: kcmlayout.cpp:1051
msgid "Caps Lock is Compose."
msgstr "Caps Lock for samansetjing."
-#: kcmlayout.cpp:988
+#: kcmlayout.cpp:1052
msgid "Special keys (Ctrl+Alt+&lt;key&gt;) handled in a server."
msgstr "Spesialtastar (Ctrl + Alt + &lt;tast&gt;) handterte av ein tenar."
-#: kcmlayout.cpp:989
+#: kcmlayout.cpp:1053
msgid "Adding the EuroSign to certain keys"
msgstr "Legg til Euro-teiknet på visse tastar"
-#: kcmlayout.cpp:990
+#: kcmlayout.cpp:1054
msgid "Add the EuroSign to the E key."
msgstr "Legg til Euro-teiknet på E-tasten."
-#: kcmlayout.cpp:991
+#: kcmlayout.cpp:1055
msgid "Add the EuroSign to the 5 key."
msgstr "Legg til Euro-teiknet på 5-tasten."
-#: kcmlayout.cpp:992
+#: kcmlayout.cpp:1056
msgid "Add the EuroSign to the 2 key."
msgstr "Legg til Euro-teiknet på 2-tasten."
@@ -570,407 +570,407 @@ msgstr "Tastatur"
msgid "Switch to Next Keyboard Layout"
msgstr "Byt til neste tastaturoppsett"
-#: pixmap.cpp:243
+#: pixmap.cpp:303
msgid "Belgian"
msgstr "Belgisk"
-#: pixmap.cpp:244
+#: pixmap.cpp:304
msgid "Bulgarian"
msgstr "Bulgarsk"
-#: pixmap.cpp:245
+#: pixmap.cpp:305
msgid "Brazilian"
msgstr "Brasiliansk"
-#: pixmap.cpp:246
+#: pixmap.cpp:306
msgid "Canadian"
msgstr "Kanadisk"
-#: pixmap.cpp:247
+#: pixmap.cpp:307
msgid "Czech"
msgstr "Tsjekkisk"
-#: pixmap.cpp:248
+#: pixmap.cpp:308
msgid "Czech (qwerty)"
msgstr "Tsjekkisk (qwerty)"
-#: pixmap.cpp:249
+#: pixmap.cpp:309
msgid "Danish"
msgstr "Dansk"
-#: pixmap.cpp:250
+#: pixmap.cpp:310
msgid "Estonian"
msgstr "Estisk"
-#: pixmap.cpp:251
+#: pixmap.cpp:311
msgid "Finnish"
msgstr "Finsk"
-#: pixmap.cpp:252
+#: pixmap.cpp:312
msgid "French"
msgstr "Fransk"
-#: pixmap.cpp:253
+#: pixmap.cpp:313
msgid "German"
msgstr "Tysk"
-#: pixmap.cpp:254
+#: pixmap.cpp:314
msgid "Hungarian"
msgstr "Ungarsk"
-#: pixmap.cpp:255
+#: pixmap.cpp:315
msgid "Hungarian (qwerty)"
msgstr "Ungarsk (qwerty)"
-#: pixmap.cpp:256
+#: pixmap.cpp:316
msgid "Italian"
msgstr "Italiensk"
-#: pixmap.cpp:257
+#: pixmap.cpp:317
msgid "Japanese"
msgstr "Japansk"
-#: pixmap.cpp:258
+#: pixmap.cpp:318
msgid "Lithuanian"
msgstr "Litauisk"
-#: pixmap.cpp:259
+#: pixmap.cpp:319
msgid "Norwegian"
msgstr "Norsk"
-#: pixmap.cpp:260
+#: pixmap.cpp:320
msgid "PC-98xx Series"
msgstr "PC-98xx-serie"
-#: pixmap.cpp:261
+#: pixmap.cpp:321
msgid "Polish"
msgstr "Polsk"
-#: pixmap.cpp:262
+#: pixmap.cpp:322
msgid "Portuguese"
msgstr "Portugisisk"
-#: pixmap.cpp:263
+#: pixmap.cpp:323
msgid "Romanian"
msgstr "Rumensk"
-#: pixmap.cpp:264
+#: pixmap.cpp:324
msgid "Russian"
msgstr "Russisk"
-#: pixmap.cpp:265
+#: pixmap.cpp:325
msgid "Slovak"
msgstr "Slovakisk"
-#: pixmap.cpp:266
+#: pixmap.cpp:326
msgid "Slovak (qwerty)"
msgstr "Slovakisk (qwerty)"
-#: pixmap.cpp:267
+#: pixmap.cpp:327
msgid "Spanish"
msgstr "Spansk"
-#: pixmap.cpp:268
+#: pixmap.cpp:328
msgid "Swedish"
msgstr "Svensk"
-#: pixmap.cpp:269
+#: pixmap.cpp:329
msgid "Swiss German"
msgstr "Tysk (Sveits)"
-#: pixmap.cpp:270
+#: pixmap.cpp:330
msgid "Swiss French"
msgstr "Sveitsisk fransk"
-#: pixmap.cpp:271
+#: pixmap.cpp:331
msgid "Thai"
msgstr "Thailandsk"
-#: pixmap.cpp:272
+#: pixmap.cpp:332
msgid "United Kingdom"
msgstr "Storbritannia"
-#: pixmap.cpp:273
+#: pixmap.cpp:333
msgid "U.S. English"
msgstr "Engelsk (USA)"
-#: pixmap.cpp:274
+#: pixmap.cpp:334
msgid "U.S. English w/ deadkeys"
msgstr "Engelsk (USA) med daudtastar"
-#: pixmap.cpp:275
+#: pixmap.cpp:335
msgid "U.S. English w/ISO9995-3"
msgstr "Engelsk (USA) med ISO9995-3"
-#: pixmap.cpp:278
+#: pixmap.cpp:338
msgid "Armenian"
msgstr "Armensk"
-#: pixmap.cpp:279
+#: pixmap.cpp:339
msgid "Azerbaijani"
msgstr "Aserbajdsjansk"
-#: pixmap.cpp:280
+#: pixmap.cpp:340
msgid "Icelandic"
msgstr "Islandsk"
-#: pixmap.cpp:281
+#: pixmap.cpp:341
msgid "Israeli"
msgstr "Israelsk"
-#: pixmap.cpp:282
+#: pixmap.cpp:342
msgid "Lithuanian azerty standard"
msgstr "Litauisk azerty-standard"
-#: pixmap.cpp:283
+#: pixmap.cpp:343
msgid "Lithuanian querty \"numeric\""
msgstr "Litauisk querty «numerisk»"
-#: pixmap.cpp:284
+#: pixmap.cpp:344
msgid "Lithuanian querty \"programmer's\""
msgstr "Litauisk querty «programmering»"
-#: pixmap.cpp:285
+#: pixmap.cpp:345
msgid "Macedonian"
msgstr "Makedonsk"
-#: pixmap.cpp:286
+#: pixmap.cpp:346
msgid "Serbian"
msgstr "Serbisk"
-#: pixmap.cpp:287
+#: pixmap.cpp:347
msgid "Slovenian"
msgstr "Slovensk"
-#: pixmap.cpp:288
+#: pixmap.cpp:348
msgid "Vietnamese"
msgstr "Vietnamesisk"
-#: pixmap.cpp:291
+#: pixmap.cpp:351
msgid "Arabic"
msgstr "Arabisk"
-#: pixmap.cpp:292
+#: pixmap.cpp:352
msgid "Belarusian"
msgstr "Kviterussisk"
-#: pixmap.cpp:293
+#: pixmap.cpp:353
msgid "Bengali"
msgstr "Bengali"
-#: pixmap.cpp:294
+#: pixmap.cpp:354
msgid "Croatian"
msgstr "Kroatisk"
-#: pixmap.cpp:295
+#: pixmap.cpp:355
msgid "Greek"
msgstr "Greek"
-#: pixmap.cpp:296
+#: pixmap.cpp:356
msgid "Latvian"
msgstr "Latvisk"
-#: pixmap.cpp:297
+#: pixmap.cpp:357
msgid "Lithuanian qwerty \"numeric\""
msgstr "Litauisk qwerty «numerisk»"
-#: pixmap.cpp:298
+#: pixmap.cpp:358
msgid "Lithuanian qwerty \"programmer's\""
msgstr "Litauisk qwerty «programmering»"
-#: pixmap.cpp:299
+#: pixmap.cpp:359
msgid "Turkish"
msgstr "Tyrkisk"
-#: pixmap.cpp:300
+#: pixmap.cpp:360
msgid "Ukrainian"
msgstr "Ukrainsk"
-#: pixmap.cpp:303
+#: pixmap.cpp:363
msgid "Albanian"
msgstr "Albansk"
-#: pixmap.cpp:304
+#: pixmap.cpp:364
msgid "Burmese"
msgstr "Burmesisk"
-#: pixmap.cpp:305
+#: pixmap.cpp:365
msgid "Dutch"
msgstr "Nederlandsk"
-#: pixmap.cpp:306
+#: pixmap.cpp:366
msgid "Georgian (latin)"
msgstr "Georgisk (latinsk)"
-#: pixmap.cpp:307
+#: pixmap.cpp:367
msgid "Georgian (russian)"
msgstr "Georgisk (russisk)"
-#: pixmap.cpp:308
+#: pixmap.cpp:368
msgid "Gujarati"
msgstr "Gujarati"
-#: pixmap.cpp:309
+#: pixmap.cpp:369
msgid "Gurmukhi"
msgstr "Gurmukhi"
-#: pixmap.cpp:310
+#: pixmap.cpp:370
msgid "Hindi"
msgstr "Hindi"
-#: pixmap.cpp:311
+#: pixmap.cpp:371
msgid "Inuktitut"
msgstr "Inuktitut"
-#: pixmap.cpp:312
+#: pixmap.cpp:372
msgid "Iranian"
msgstr "Iransk"
-#: pixmap.cpp:314
+#: pixmap.cpp:374
msgid "Latin America"
msgstr "Latin-Amerika"
-#: pixmap.cpp:315
+#: pixmap.cpp:375
msgid "Maltese"
msgstr "Maltesisk"
-#: pixmap.cpp:316
+#: pixmap.cpp:376
msgid "Maltese (US layout)"
msgstr "Maltesisk (amerikansk oppsett)"
-#: pixmap.cpp:317
+#: pixmap.cpp:377
msgid "Northern Saami (Finland)"
msgstr "Nordsamisk (Finland)"
-#: pixmap.cpp:318
+#: pixmap.cpp:378
msgid "Northern Saami (Norway)"
msgstr "Nordsamisk (Noreg)"
-#: pixmap.cpp:319
+#: pixmap.cpp:379
msgid "Northern Saami (Sweden)"
msgstr "Nordsamisk (Sverige)"
-#: pixmap.cpp:320
+#: pixmap.cpp:380
msgid "Polish (qwertz)"
msgstr "Polsk (qwertz)"
-#: pixmap.cpp:321
+#: pixmap.cpp:381
msgid "Russian (cyrillic phonetic)"
msgstr "Russisk (kyrillisk fonetisk)"
-#: pixmap.cpp:322
+#: pixmap.cpp:382
msgid "Tajik"
msgstr "Tajikisk"
-#: pixmap.cpp:323
+#: pixmap.cpp:383
msgid "Turkish (F)"
msgstr "Tyrkisk (F)"
-#: pixmap.cpp:324
+#: pixmap.cpp:384
msgid "U.S. English w/ ISO9995-3"
msgstr "Engelsk (USA) med ISO9995-3"
-#: pixmap.cpp:325
+#: pixmap.cpp:385
msgid "Yugoslavian"
msgstr "Jugoslavisk"
-#: pixmap.cpp:328
+#: pixmap.cpp:388
msgid "Bosnian"
msgstr "Bosnisk"
-#: pixmap.cpp:329
+#: pixmap.cpp:389
msgid "Croatian (US)"
msgstr "Kroatisk (USA)"
-#: pixmap.cpp:330
+#: pixmap.cpp:390
msgid "Dvorak"
msgstr "Dvorak"
-#: pixmap.cpp:331
+#: pixmap.cpp:391
msgid "French (alternative)"
msgstr "Fransk (alternativt)"
-#: pixmap.cpp:332
+#: pixmap.cpp:392
msgid "French Canadian"
msgstr "Fransk (Canada)"
-#: pixmap.cpp:333
+#: pixmap.cpp:393
msgid "Kannada"
msgstr "Kannada"
-#: pixmap.cpp:334
+#: pixmap.cpp:394
msgid "Lao"
msgstr "Lao"
-#: pixmap.cpp:335
+#: pixmap.cpp:395
msgid "Malayalam"
msgstr "Malayalam"
-#: pixmap.cpp:336
+#: pixmap.cpp:396
msgid "Mongolian"
msgstr "Mongolsk"
-#: pixmap.cpp:337
+#: pixmap.cpp:397
msgid "Ogham"
msgstr "Ogham"
-#: pixmap.cpp:338
+#: pixmap.cpp:398
msgid "Oriya"
msgstr "Oriya"
-#: pixmap.cpp:339
+#: pixmap.cpp:399
msgid "Syriac"
msgstr "Syrisk"
-#: pixmap.cpp:340
+#: pixmap.cpp:400
msgid "Telugu"
msgstr "Telugu"
-#: pixmap.cpp:341
+#: pixmap.cpp:401
msgid "Thai (Kedmanee)"
msgstr "Thai (Kedmanee)"
-#: pixmap.cpp:342
+#: pixmap.cpp:402
msgid "Thai (Pattachote)"
msgstr "Thai (Pattachote)"
-#: pixmap.cpp:343
+#: pixmap.cpp:403
msgid "Thai (TIS-820.2538)"
msgstr "Thai (TIS-820.2538)"
-#: pixmap.cpp:346
+#: pixmap.cpp:406
msgid "Uzbek"
msgstr "Usbekisk"
-#: pixmap.cpp:347
+#: pixmap.cpp:407
msgid "Faroese"
msgstr "Færøysk"
-#: pixmap.cpp:350
+#: pixmap.cpp:410
msgid "Dzongkha / Tibetan"
msgstr "Dzongkha"
-#: pixmap.cpp:351
+#: pixmap.cpp:411
msgid "Hungarian (US)"
msgstr "Ungarsk (USA)"
-#: pixmap.cpp:352
+#: pixmap.cpp:412
msgid "Irish"
msgstr "Irsk"
-#: pixmap.cpp:353
+#: pixmap.cpp:413
msgid "Israeli (phonetic)"
msgstr "Israelsk (fonetisk)"
-#: pixmap.cpp:354
+#: pixmap.cpp:414
msgid "Serbian (Cyrillic)"
msgstr "Serbisk (kyrillisk)"
-#: pixmap.cpp:355
+#: pixmap.cpp:415
msgid "Serbian (Latin)"
msgstr "Serbisk (latinsk)"
-#: pixmap.cpp:356
+#: pixmap.cpp:416
msgid "Swiss"
msgstr "Sveitsisk"
@@ -1077,7 +1077,7 @@ msgstr "Legg til >>"
msgid "<< Remove"
msgstr "<< Fjern"
-#: kcmlayoutwidget.ui:263 kcmlayoutwidget.ui:642
+#: kcmlayoutwidget.ui:263 kcmlayoutwidget.ui:861
#, no-c-format
msgid "Command:"
msgstr "Kommando:"
@@ -1148,10 +1148,112 @@ msgstr "Byteval"
#: kcmlayoutwidget.ui:474
#, no-c-format
+msgid "Indicator Style"
+msgstr ""
+
+#: kcmlayoutwidget.ui:480
+#, no-c-format
+msgid "Here you can choose the way your keyboard layout indicator will look."
+msgstr ""
+
+#: kcmlayoutwidget.ui:491
+#, no-c-format
+msgid "&Both Flag and Label"
+msgstr ""
+
+#: kcmlayoutwidget.ui:502
+#, no-c-format
+msgid "&Flag Only"
+msgstr ""
+
+#: kcmlayoutwidget.ui:510
+#, fuzzy, no-c-format
+#| msgid "Label"
+msgid "&Label Only"
+msgstr "Merkelapp"
+
+#: kcmlayoutwidget.ui:520
+#, fuzzy, no-c-format
+#| msgid "Label"
+msgid "Label Style"
+msgstr "Merkelapp"
+
+#: kcmlayoutwidget.ui:523
+#, no-c-format
+msgid ""
+"Here you can choose the way the label of your keyboard layout indicator will "
+"be displayed. These options are relevant even when labels are disabled, for "
+"locales where the flag is missing."
+msgstr ""
+
+#: kcmlayoutwidget.ui:531
+#, no-c-format
+msgid "Use &theme colors"
+msgstr ""
+
+#: kcmlayoutwidget.ui:542
+#, no-c-format
+msgid "Use c&ustom colors"
+msgstr ""
+
+#: kcmlayoutwidget.ui:570
+#, no-c-format
+msgid "Background color:"
+msgstr ""
+
+#: kcmlayoutwidget.ui:573 kcmlayoutwidget.ui:584
+#, no-c-format
+msgid ""
+"This color will be used as the indicator's background unless the indicator "
+"was set to display a flag."
+msgstr ""
+
+#: kcmlayoutwidget.ui:612
+#, no-c-format
+msgid "Text color:"
+msgstr ""
+
+#: kcmlayoutwidget.ui:615 kcmlayoutwidget.ui:626
+#, no-c-format
+msgid "This color will be used to draw the language label on the indicator."
+msgstr ""
+
+#: kcmlayoutwidget.ui:642
+#, fuzzy, no-c-format
+#| msgid "Label:"
+msgid "Label font:"
+msgstr "Merkelapp:"
+
+#: kcmlayoutwidget.ui:645
+#, no-c-format
+msgid ""
+"This is the font which will be used by the layout indicator to draw the "
+"label."
+msgstr ""
+
+#: kcmlayoutwidget.ui:658
+#, no-c-format
+msgid "Enable shadow"
+msgstr ""
+
+#: kcmlayoutwidget.ui:661
+#, no-c-format
+msgid ""
+"Draw a drop shadow behind the language label. In some cases this option can "
+"improve readability."
+msgstr ""
+
+#: kcmlayoutwidget.ui:669
+#, no-c-format
+msgid "The drop shadow behind the language label will be of this color."
+msgstr ""
+
+#: kcmlayoutwidget.ui:682
+#, no-c-format
msgid "Switching Policy"
msgstr "Bytereglar "
-#: kcmlayoutwidget.ui:480
+#: kcmlayoutwidget.ui:688
#, no-c-format
msgid ""
"If you select \"Application\" or \"Window\" switching policy, changing the "
@@ -1161,42 +1263,32 @@ msgstr ""
"tastaturoppsettet berre påverka det programmet eller vindauget du brukar "
"nett no."
-#: kcmlayoutwidget.ui:491
+#: kcmlayoutwidget.ui:699
#, no-c-format
msgid "&Global"
msgstr "&Global"
-#: kcmlayoutwidget.ui:502
+#: kcmlayoutwidget.ui:710
#, no-c-format
msgid "Application"
msgstr "Program"
-#: kcmlayoutwidget.ui:510
+#: kcmlayoutwidget.ui:718
#, no-c-format
msgid "&Window"
msgstr "&Vindauge"
-#: kcmlayoutwidget.ui:520
-#, no-c-format
-msgid "Show country flag"
-msgstr "Vis nasjonalflagg"
-
-#: kcmlayoutwidget.ui:526
-#, no-c-format
-msgid "Shows country flag on background of layout name in tray icon"
-msgstr "Vis nasjonalflagg bak oppsettsnamnet i systemtrauet"
-
-#: kcmlayoutwidget.ui:534
+#: kcmlayoutwidget.ui:728
#, no-c-format
msgid "Sticky Switching"
msgstr "Avgrensa oppsettsbyte"
-#: kcmlayoutwidget.ui:545
+#: kcmlayoutwidget.ui:739
#, no-c-format
msgid "Enable sticky switching"
msgstr "Slå på avgrensa oppsettsbyte"
-#: kcmlayoutwidget.ui:548
+#: kcmlayoutwidget.ui:742
#, no-c-format
msgid ""
"If you have more than two layouts and turn this option on, switching with "
@@ -1210,27 +1302,27 @@ msgstr ""
"oppsettsikonet. Nedanfor kan du velja kor mange oppsett du vil byta mellom. "
"Dei andre oppsetta kan du framleis bruka ved å høgreklikka på oppsettsikonet."
-#: kcmlayoutwidget.ui:559
+#: kcmlayoutwidget.ui:770
#, no-c-format
msgid "Number of layouts to rotate:"
msgstr "Tal på oppsett å byta mellom:"
-#: kcmlayoutwidget.ui:586
+#: kcmlayoutwidget.ui:805
#, no-c-format
msgid "Show indicator for single layout"
msgstr "Vis indikator for éi utforming"
-#: kcmlayoutwidget.ui:598 kcmlayoutwidget.ui:620
+#: kcmlayoutwidget.ui:817 kcmlayoutwidget.ui:839
#, no-c-format
msgid "Xkb Options"
msgstr "Xkb-val"
-#: kcmlayoutwidget.ui:609
+#: kcmlayoutwidget.ui:828
#, no-c-format
msgid "&Enable xkb options"
msgstr "Slå på &xkb-val"
-#: kcmlayoutwidget.ui:623
+#: kcmlayoutwidget.ui:842
#, no-c-format
msgid ""
"Here you can set xkb extension options instead of, or in addition to, "
@@ -1239,7 +1331,7 @@ msgstr ""
"Her kan du velja fleire innstillingar for xkb i staden for, eller i tillegg "
"til, å bruka oppsettsfila til X11."
-#: kcmlayoutwidget.ui:634
+#: kcmlayoutwidget.ui:853
#, no-c-format
msgid "&Reset old options"
msgstr "Tilbake til &gamle innstillingar"
@@ -1366,6 +1458,12 @@ msgstr ""
msgid "Key click &volume:"
msgstr "&Lydstyrke på tasteklikk"
+#~ msgid "Show country flag"
+#~ msgstr "Vis nasjonalflagg"
+
+#~ msgid "Shows country flag on background of layout name in tray icon"
+#~ msgstr "Vis nasjonalflagg bak oppsettsnamnet i systemtrauet"
+
#, fuzzy
#~ msgid ""
#~ "If you check this option, pressing and holding down a key emits the same "