summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/tde-i18n-ca/messages/tdepim/kres_groupwise.po
blob: 1de0c86b1e1286e3b7e49f5b3291ab9f539a47d1 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
# Translation of kres_groupwise.po to Catalan
# Copyright (C)
#
# Albert Astals Cid <astals11@terra.es>, 2005.
# Josep Ma. Ferrer <txemaq@gmail.com>, 2006.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: kres_groupwise\n"
"POT-Creation-Date: 2014-09-29 12:06-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2006-12-17 22:34+0100\n"
"Last-Translator: Josep Ma. Ferrer <txemaq@gmail.com>\n"
"Language-Team: Catalan <kde-i18n-ca@kde.org>\n"
"Language: ca\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"

#: _translatorinfo.cpp:1
msgid ""
"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
"Your names"
msgstr "Albert Astals Cid,Josep Ma. Ferrer"

#: _translatorinfo.cpp:3
msgid ""
"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
"Your emails"
msgstr "astals11@terra.es,txemaq@spymac.com"

#: kcal_resourcegroupwise.cpp:167
msgid "Downloading calendar"
msgstr "S'està descarregant el calendari"

#: kcal_resourcegroupwise.cpp:192
msgid "Error parsing calendar data."
msgstr "Error en interpretar les dades del calendari."

#: kcal_resourcegroupwise.cpp:248
msgid "Unable to login to server: "
msgstr "No s'ha pogut entrar al servidor: "

#: kcal_resourcegroupwise.cpp:282
msgid "Added"
msgstr "Afegit"

#: kcal_resourcegroupwise.cpp:283
msgid "Changed"
msgstr "Canviat"

#: kcal_resourcegroupwise.cpp:284
msgid "Deleted"
msgstr "Esborrat"

#: kcal_resourcegroupwiseconfig.cpp:50 tdeabc_resourcegroupwiseconfig.cpp:64
msgid "URL:"
msgstr "URL:"

#: kcal_resourcegroupwiseconfig.cpp:55 tdeabc_resourcegroupwiseconfig.cpp:70
msgid "User:"
msgstr "Usuari:"

#: kcal_resourcegroupwiseconfig.cpp:60 tdeabc_resourcegroupwiseconfig.cpp:76
msgid "Password:"
msgstr "Contrasenya:"

#: kcal_resourcegroupwiseconfig.cpp:66
msgid "View User Settings"
msgstr "Mostra la configuració de l'usuari"

#: kcal_resourcegroupwiseconfig.cpp:126
msgid "GroupWise Settings"
msgstr "Configuracio del GroupWise"

#. i18n: file groupwisesettingswidgetbase.ui line 22
#: rc.cpp:3 soap/contactconverter.cpp:264
#, no-c-format
msgid "Group"
msgstr "Grup"

#. i18n: file groupwisesettingswidgetbase.ui line 33
#: rc.cpp:6
#, no-c-format
msgid "Setting"
msgstr "Configuració"

#. i18n: file groupwisesettingswidgetbase.ui line 44
#: rc.cpp:9
#, no-c-format
msgid "Value"
msgstr "Valor"

#. i18n: file groupwisesettingswidgetbase.ui line 55
#: rc.cpp:12
#, no-c-format
msgid "Locked"
msgstr "Està blocat"

#. i18n: file tderesources_kcal_groupwise.kcfg line 9
#: rc.cpp:15 rc.cpp:30
#, no-c-format
msgid "Server URL"
msgstr "URL del servidor"

#. i18n: file tderesources_kcal_groupwise.kcfg line 10
#: rc.cpp:18 rc.cpp:33
#, no-c-format
msgid "URL of SOAP interface of GroupWise server"
msgstr "URL de la interfície SOAP del servidor GroupWise"

#. i18n: file tderesources_kcal_groupwise.kcfg line 13
#: rc.cpp:21 rc.cpp:36
#, no-c-format
msgid "User Name"
msgstr "Nom d'usuari"

#. i18n: file tderesources_kcal_groupwise.kcfg line 16
#: rc.cpp:24 rc.cpp:39 soap/soapdebug.cpp:40
#, no-c-format
msgid "Password"
msgstr "Contrasenya"

#. i18n: file tderesources_kcal_groupwise.kcfg line 19
#: rc.cpp:27
#, no-c-format
msgid "TCP Port"
msgstr "Port TCP"

#. i18n: file tderesources_tdeabc_groupwise.kcfg line 21
#: rc.cpp:42
#, no-c-format
msgid "Ids of Address Books"
msgstr "Ids a les llibretes d'adreces"

#. i18n: file tderesources_tdeabc_groupwise.kcfg line 24
#: rc.cpp:45
#, no-c-format
msgid "Names of Address Books"
msgstr "Noms a les llibretes d'adreces"

#. i18n: file tderesources_tdeabc_groupwise.kcfg line 27
#: rc.cpp:48
#, no-c-format
msgid "Personal State of Address Books"
msgstr "Estat personal a les llibretes d'adreces"

#. i18n: file tderesources_tdeabc_groupwise.kcfg line 30
#: rc.cpp:51
#, no-c-format
msgid "Frequent Contacts state of Address Books"
msgstr "Contactes freqüents a les llibretes d'adreces"

#. i18n: file tderesources_tdeabc_groupwise.kcfg line 33
#: rc.cpp:54
#, no-c-format
msgid "Readable Address Books"
msgstr "Llibretes d'adreces llegibles"

#. i18n: file tderesources_tdeabc_groupwise.kcfg line 36
#: rc.cpp:57
#, no-c-format
msgid "Address Book for new Contacts"
msgstr "Llibreta d'adreces pels nous contactes"

#. i18n: file tderesources_tdeabc_groupwise.kcfg line 39
#: rc.cpp:60
#, no-c-format
msgid "ID of System Address Book"
msgstr "ID de la llibreta d'adreces del sistema"

#. i18n: file tderesources_tdeabc_groupwise.kcfg line 42
#: rc.cpp:63
#, no-c-format
msgid "Last time the Post Office was rebuilt"
msgstr "Darrer cop que es reconstruí l'oficina de correu"

#. i18n: file tderesources_tdeabc_groupwise.kcfg line 45
#: rc.cpp:66
#, no-c-format
msgid "The first sequence number of the GW System Address Book held locally"
msgstr ""
"El primer número de seqüència de la llibreta d'adreces del sistema GW mantingut "
"localment"

#. i18n: file tderesources_tdeabc_groupwise.kcfg line 48
#: rc.cpp:69
#, no-c-format
msgid "The last sequence number of the GW System Address Book held locally"
msgstr ""
"El darrer número de seqüència de la llibreta d'adreces del sistema GW mantingut "
"localment"

#. i18n: file tderesources_tdeabc_groupwise.kcfg line 51
#: rc.cpp:72
#, no-c-format
msgid "Applications which should load the System Address Book"
msgstr "Aplicacions que haurien de carregar la llibreta d'adreces del sistema"

#: tdeabc_resourcegroupwise.cpp:290
#, c-format
msgid "Loading GroupWise resource %1"
msgstr "S'està carregant el recurs GroupWise %1"

#: tdeabc_resourcegroupwise.cpp:363
msgid "Fetching System Address Book"
msgstr "S'està recuperant la llibreta d'adreces del sistema"

#: tdeabc_resourcegroupwise.cpp:373
msgid "Fetching User Address Books"
msgstr "S'està recuperant la llibreta d'adreces de l'usuari"

#: tdeabc_resourcegroupwise.cpp:443
msgid "Updating System Address Book"
msgstr "S'està actualitzant la llibreta d'adreces del sistema"

#: tdeabc_resourcegroupwiseconfig.cpp:88
msgid "Retrieve Address Book List From Server"
msgstr "Recupera la llista de llibretes d'adreces del servidor"

#: tdeabc_resourcegroupwiseconfig.cpp:92
msgid "Address Book"
msgstr "Llibreta d'adreces"

#: tdeabc_resourcegroupwiseconfig.cpp:93
msgid "Personal"
msgstr "Personal"

#: tdeabc_resourcegroupwiseconfig.cpp:94
msgid "Frequent Contacts"
msgstr "Contactes freqüents"

#: tdeabc_resourcegroupwiseconfig.cpp:99
msgid "Address book for new contacts:"
msgstr "Llibreta d'adreces pels nous contactes:"

#: soap/contactconverter.cpp:251
msgid "Resource"
msgstr "Recurs"

#: soap/groupwiseserver.cpp:135 soap/groupwiseserver.cpp:152
#, c-format
msgid "Connect failed: %1."
msgstr "Connexió fallida: %1."

#: soap/groupwiseserver.cpp:344
msgid "Login failed, but the GroupWise server did not report an error"
msgstr ""
"Ha fallat l'entrada, però el servidor GroupWise no ha retornat cap error"

#: soap/groupwiseserver.cpp:1448
msgid "SSL Error"
msgstr "Error de SSL"

#: soap/gwjobs.cpp:124
#, c-format
msgid "Unable to read GroupWise address book: %1"
msgstr "No es pot llegir la libreta d'adreces GroupWise: %1"

#: soap/gwjobs.cpp:616
msgid "Unable to read GroupWise address book: reading %1 returned no items."
msgstr ""
"No es pot llegir la libreta d'adreces GroupWise: la lectura de %1 no ha "
"retornat cap element."

#: soap/incidenceconverter.cpp:231
msgid "Novell GroupWise does not support locations for to-dos."
msgstr "El GroupWise de Novell no accepta ubicacions per les tasques pendents."

#: soap/ksslsocket.cpp:324
msgid ""
"The IP address of the host %1 does not match the one the certificate was issued "
"to."
msgstr ""
"L'adreça IP del remot %1 no casa amb l'adreça per a la què es va emetre el "
"certificat."

#: soap/ksslsocket.cpp:329 soap/ksslsocket.cpp:339 soap/ksslsocket.cpp:355
msgid "Server Authentication"
msgstr "Autenticació de servidor"

#: soap/ksslsocket.cpp:330 soap/ksslsocket.cpp:340
msgid "&Details"
msgstr "&Detalls"

#: soap/ksslsocket.cpp:335
msgid "The server certificate failed the authenticity test (%1)."
msgstr "El certificat del servidor ha fallat la prova d'autenticació (%1)."

#: soap/ksslsocket.cpp:352
msgid ""
"Would you like to accept this certificate forever without being prompted?"
msgstr ""
"Voldríeu acceptar aquest certificat per a sempre sense que se us demanés?"

#: soap/ksslsocket.cpp:356
msgid "&Forever"
msgstr "Per &sempre"

#: soap/ksslsocket.cpp:357
msgid "&Current Sessions Only"
msgstr "Només les sessions a&ctuals"

#: soap/soapdebug.cpp:36
msgid "Server"
msgstr "Servidor"

#: soap/soapdebug.cpp:38
msgid "User"
msgstr "Usuari"

#: soap/soapdebug.cpp:42
msgid "Free/Busy user name"
msgstr "Nom d'usuari lliure/ocupat"

#: soap/soapdebug.cpp:43
msgid "Addressbook identifier"
msgstr "Identificador de llibreta d'adreces"

#: soap/soapdebug.cpp:49
msgid "Groupwise Soap Debug"
msgstr "Depuració del Soap de Groupwise"