summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/tde-i18n-fi/messages/tdeadmin/kcmlilo.po
blob: f1d922202583c2449f4163caee6a5cc7a6a17e65 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
# translation of kcmlilo.po to
# translation of kcmlilo.po to Finnish
# Copyright (C) 2003, 2005 Free Software Foundation, Inc.
#
# Kim Enkovaara <kim.enkovaara@iki.fi>, 2003, 2006.
# Ilpo Kantonen <ilpo@iki.fi>, 2005.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: kcmlilo\n"
"POT-Creation-Date: 2019-01-13 19:00+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2006-01-16 22:03+0200\n"
"Last-Translator: Kim Enkovaara <kim.enkovaara@iki.fi>\n"
"Language-Team: Finnish <kde-i18n-fi-discussion@lists.sourceforge.net>\n"
"Language: fi\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.1\n"

#: _translatorinfo:1
msgid ""
"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
"Your names"
msgstr "Ilpo Kantonen"

#: _translatorinfo:2
msgid ""
"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
"Your emails"
msgstr "ilpo@iki.fi"

#: kde-qt-common/EditWidget.cpp:43
msgid "Select..."
msgstr "Valitse..."

#: kde-qt-common/expert.cpp:41
msgid ""
"You can edit the lilo.conf file directly here. All changes you make here are "
"automatically transferred to the graphical interface."
msgstr ""
"Voit muokata lilo.conf -tiedostoa tässä kohdassa suoraan. Kaikki tehdyt "
"muutokset siirtyvät graafiseen käyttöliittymään."

#: kde-qt-common/general.cpp:45
msgid "Install &boot record to drive/partition:"
msgstr "Asenna &käynnistystietue asemaan/osiolle:"

#: kde-qt-common/general.cpp:55
msgid ""
"Select the drive or partition you want to install the LILO boot loader to "
"here. Unless you intend to use other boot managers in addition to LILO, this "
"should be the MBR (master boot record) of your boot drive.<br>In this case, "
"you should probably select <i>/dev/hda</i> if your boot drive is an IDE "
"drive or <i>/dev/sda</i> if your boot drive is SCSI."
msgstr ""
"Valitse tästä levyasema tai osio, johon haluat asentaa LILO-"
"käynnistyslataajan. Jos et aio käyttää toista käynnistyslataajaa LILO:n "
"lisäksi, tämän tulisi olla käynnistyslevyasemasi MBR (master boot record eli "
"ensisijainen käynnistystietue). <br> Tällöin haluat luultavasti valita <i>/"
"dev/hda</i>, jos käynnistys-kovalevyasemasi on IDE-levyasema, tai <i>/dev/"
"sda</i>, jos se on SCSI-levyasema."

#: kde-qt-common/general.cpp:58
msgid "Boot the default kernel/OS &after:"
msgstr "&Odotusaika ennen oletuskäyttöjärjestelmän käynnistämistä:"

#: kde-qt-common/general.cpp:60
msgid "/10 seconds"
msgstr "/10 sekuntia"

#: kde-qt-common/general.cpp:64
msgid ""
"LILO will wait the amount of time specified here before booting the kernel "
"(or OS) marked as <i>default</i> in the <b>Images</b> tab."
msgstr ""
"LILO odottaa tässä annetun ajan ennen sen ytimen (tai käyttöjärjestelmän) "
"käynnistystä, joka on merkattu <i>oletukseksi</i> <b>Kuvat</b>-välilehdessä."

#: kde-qt-common/general.cpp:67
msgid "Use &linear mode"
msgstr "Käytä &lineaaritilaa"

#: kde-qt-common/general.cpp:69
msgid ""
"Check this box if you want to use the linear mode.<br>Linear mode tells the "
"boot loader the location of kernels in linear addressing rather than sector/"
"head/cylinder.<br>linear mode is required for some SCSI drives, and "
"shouldn't hurt unless you're planning to create a boot disk to be used with "
"a different computer.<br>See the lilo.conf man page for details."
msgstr ""
"Valitse tämä jos haluat käyttää lineaaritilaa.<br> Lineaaritilassa käytetään "
"lineaarista osoitusta tavanomaisen sektori/pää/ura-osoitteen sijaan "
"kerrottaessa ytimien sijainti käynnistyslataajalle.<br> Jotkin SCSI-"
"kovalevyt vaativat lineaaritilan, eikä siitä yleensä ole muutoinkaan "
"haittaa, paitsi jos haluat luoda käynnistyslevykkeen jota käytetään toisessa "
"tietokoneessa<br> Lisätietoja lilo.conf:in man-ohjesivulta."

#: kde-qt-common/general.cpp:70
msgid "Use &compact mode"
msgstr "Käytä &kompaktitilaa"

#: kde-qt-common/general.cpp:72
msgid ""
"Check this box if you want to use the compact mode.<br>The compact mode "
"tries to merge read requests for adjacent sectors into a single read "
"request. This reduces load time and keeps the boot map smaller, but will not "
"work on all systems."
msgstr ""
"Valitse tämä jos haluat käyttää kompaktitilaa.<br> Kompaktitilassa "
"peräkkäisiin kovalevyn sektoreihin kohdistuvat lukupyynnöt yritetään "
"yhdistää yhdeksi lukupyynnöksi. Tämä nopeuttaa latausaikaa ja pitää "
"käynnistyskartan pienempänä, mutta ei toimi kaikissa järjestelmissä."

#: kde-qt-common/general.cpp:76 kde/Details.cpp:82 qt/Details.cpp:85
msgid "&Record boot command lines for defaults"
msgstr "&Tallenna käynnistyksen tapahtumat oletuksena"

#: kde-qt-common/general.cpp:78
msgid ""
"Checking this box enables automatic recording of boot command lines as the "
"defaults for the following boots. This way, lilo \"locks\" on a choice until "
"it is manually overridden.\n"
"This sets the <b>lock</b> option in lilo.conf."
msgstr ""
"Tämä valinta laittaa käynnistyksen komentorivikäskyjen automaattisen "
"tallennuksen myöhemmissä käynnistyksissä. Tällöin LILO \"lukitsee\" valinnan "
"kunnes se kumotaan käsin.\n"
"Tämä asettaa <b>lock</b>-valinnan lilo.conf-tiedostossa."

#: kde-qt-common/general.cpp:79 kde/Details.cpp:84 qt/Details.cpp:87
msgid "R&estrict parameters"
msgstr "&Rajoita käynnistysparametrien käyttöä"

#: kde-qt-common/general.cpp:82
msgid ""
"If this box is checked, a password (entered below) is required only if any "
"parameters are changed (i.e. the user can boot <i>linux</i>, but not "
"<i>linux single</i> or <i>linux init=/bin/sh</i>).\n"
"This sets the <b>restricted</b> option in lilo.conf.<br>This sets a default "
"for all Linux kernels you want to boot. If you need a per-kernel setting, go "
"to the <i>Operating systems</i> tab and select <i>Details</i>."
msgstr ""
"Jos tämä on valittuna, alla annettua salasanaa vaaditaan vain jos jotain "
"käynnistysparametreista muutetaan. Esimerkiksi, käyttäjä voi käynnistää "
"<i>linux</i>-ytimen, mutta ei antaa parametreja, kuten <i>linux single</i> "
"tai <i>linux init=/bin/sh</i>).\n"
"Tämä lisää <b>restricted</b>-asetuksen lilo.conf-tiedostoon.<br>\n"
"Huomaa, että tämä asettaa yhteisen oletusasetuksen kaikille "
"käynnistettäville Linux-ytimille. Jos tarvitset ydinkohtaista asetusta, mene "
"<i>Käyttöjärjestelmät</i>-välilehdelle ja valitse <i>Yksityiskohdat</i>."

#: kde-qt-common/general.cpp:86 kde/Details.cpp:89 qt/Details.cpp:93
msgid "Require &password:"
msgstr "Vaadi &salasana:"

#: kde-qt-common/general.cpp:93
msgid ""
"Enter the password required for bootup (if any) here. If <i>restricted</i> "
"above is checked, the password is required for additional parameters only."
"<br><b>WARNING:</b> The password is stored in clear text in /etc/lilo.conf. "
"You'll want to make sure nobody untrusted can read this file. Also, you "
"probably don't want to use your normal/root password here.<br>This sets a "
"default for all Linux kernels you want to boot. If you need a per-kernel "
"setting, go to the <i>Operating systems</i> tab and select <i>Details</i>."
msgstr ""
"Kirjoita tähän kohtaan käynnistyksessä tarvittava sanasana, mikäli haluat "
"käyttää sellaista. Jos kohta <i>Estä käynnistysparametrien käyttö</i> on "
"valittuna, salasanaa käytetään vain käynnistysparametreja lisätessä."
"<br><b>VAROITUS:</b> Salasana tallennetaan selväkielisenä tekstinä "
"tiedostoon /etc/lilo.conf. Varmista, ettei kuka tahansa pääse lukemaan tätä "
"tiedostoa. Älä käytä pääkäyttäjän salasanaa. Jos haluat tehdä tämän "
"asetuksen käyttöjärjestelmäkohtaisesti, napsauta välilehdeltä "
"<i>Käyttöjärjestelmät</i> painiketta <i>Yksityiskohdat</i>."

#: kde-qt-common/general.cpp:97
msgid "&Default graphics mode on text console:"
msgstr "&Oletuksena käytettävä grafiikkatila:"

#: kde-qt-common/general.cpp:100
msgid ""
"You can select the default graphics mode here.<br>If you intend to use a VGA "
"graphics mode, you must compile the kernel with support for framebuffer "
"devices. The <i>ask</i> setting brings up a prompt at boot time.<br>This "
"sets a default for all Linux kernels you want to boot. If you need a per-"
"kernel setting, go to the <i>Operating systems</i> tab and select "
"<i>Details</i>."
msgstr ""
"Tässä kohdassa voit määritellä oletuksena käytettävän grafiikkatilan.<br>Jos "
"haluat käyttää VGA-tilaa, ydin täytyy kääntää framebuffer -tuella. "
"Vaihtoehto <i>kysy</i> näyttää hoputteen käynnistyksessä.<br> Tämä asettaa "
"oletuksen kaikille Linux-ytimille, joita haluat käyttää. Jos tarvitset "
"ydinkohtaista asetusta, mene <i>Käyttöjärjestelmät</i>-välilehteen ja "
"valitse <i>Yksityiskohdat</i>."

#: kde-qt-common/general.cpp:101 kde/Details.cpp:48 qt/Details.cpp:48
msgid "default"
msgstr "oletus"

#: kde-qt-common/general.cpp:102 kde/Details.cpp:49 qt/Details.cpp:49
msgid "ask"
msgstr "kysy"

#: kde-qt-common/general.cpp:103 kde/Details.cpp:50 qt/Details.cpp:50
msgid "text 80x25 (0)"
msgstr "teksti 80x25 (0)"

#: kde-qt-common/general.cpp:104 kde/Details.cpp:51 qt/Details.cpp:51
msgid "text 80x50 (1)"
msgstr "teksti 80x50 (1)"

#: kde-qt-common/general.cpp:105 kde/Details.cpp:52 qt/Details.cpp:52
msgid "text 80x43 (2)"
msgstr "teksti 80x43 (2)"

#: kde-qt-common/general.cpp:106 kde/Details.cpp:53 qt/Details.cpp:53
msgid "text 80x28 (3)"
msgstr "teksti 80x28 (3)"

#: kde-qt-common/general.cpp:107 kde/Details.cpp:54 qt/Details.cpp:54
msgid "text 80x30 (4)"
msgstr "teksti 80x30 (4)"

#: kde-qt-common/general.cpp:108 kde/Details.cpp:55 qt/Details.cpp:55
msgid "text 80x34 (5)"
msgstr "teksti 80x34 (5)"

#: kde-qt-common/general.cpp:109 kde/Details.cpp:56 qt/Details.cpp:56
msgid "text 80x60 (6)"
msgstr "teksti 80x60 (6)"

#: kde-qt-common/general.cpp:110 kde/Details.cpp:57 qt/Details.cpp:57
msgid "text 40x25 (7)"
msgstr "teksti 40x25 (7)"

#: kde-qt-common/general.cpp:111 kde/Details.cpp:58 qt/Details.cpp:58
msgid "VGA 640x480, 256 colors (769)"
msgstr "VGA 640x480, 256 väriä (769)"

#: kde-qt-common/general.cpp:112 kde/Details.cpp:59 qt/Details.cpp:59
msgid "VGA 640x480, 32767 colors (784)"
msgstr "VGA 640x480, 32767 väriä (784)"

#: kde-qt-common/general.cpp:113 kde/Details.cpp:60 qt/Details.cpp:60
msgid "VGA 640x480, 65536 colors (785)"
msgstr "VGA 640x480, 65536 väriä (785)"

#: kde-qt-common/general.cpp:114 kde/Details.cpp:61 qt/Details.cpp:61
msgid "VGA 640x480, 16.7M colors (786)"
msgstr "VGA 640x480, 16.7M värit (786)"

#: kde-qt-common/general.cpp:115 kde/Details.cpp:62 qt/Details.cpp:62
msgid "VGA 800x600, 256 colors (771)"
msgstr "VGA 800x600, 256 väriä (771)"

#: kde-qt-common/general.cpp:116 kde/Details.cpp:63 qt/Details.cpp:63
msgid "VGA 800x600, 32767 colors (787)"
msgstr "VGA 800x600, 32767 väriä (787)"

#: kde-qt-common/general.cpp:117 kde/Details.cpp:64 qt/Details.cpp:64
msgid "VGA 800x600, 65536 colors (788)"
msgstr "VGA 800x600, 65536 väriä (788)"

#: kde-qt-common/general.cpp:118 kde/Details.cpp:65 qt/Details.cpp:65
msgid "VGA 800x600, 16.7M colors (789)"
msgstr "VGA 800x600, 16.7M värit (789)"

#: kde-qt-common/general.cpp:119 kde/Details.cpp:66 qt/Details.cpp:66
msgid "VGA 1024x768, 256 colors (773)"
msgstr "VGA 1024x768, 256 väriä (773)"

#: kde-qt-common/general.cpp:120 kde/Details.cpp:67 qt/Details.cpp:67
msgid "VGA 1024x768, 32767 colors (790)"
msgstr "VGA 1024x768, 32767 väriä (790)"

#: kde-qt-common/general.cpp:121 kde/Details.cpp:68 qt/Details.cpp:68
msgid "VGA 1024x768, 65536 colors (791)"
msgstr "VGA 1024x768, 65536 väriä (791)"

#: kde-qt-common/general.cpp:122 kde/Details.cpp:69 qt/Details.cpp:69
msgid "VGA 1024x768, 16.7M colors (792)"
msgstr "VGA 1024x768, 16.7M värit (792)"

#: kde-qt-common/general.cpp:123 kde/Details.cpp:70 qt/Details.cpp:70
msgid "VGA 1280x1024, 256 colors (775)"
msgstr "VGA 1280x1024, 256 väriä (775)"

#: kde-qt-common/general.cpp:124 kde/Details.cpp:71 qt/Details.cpp:71
msgid "VGA 1280x1024, 32767 colors (793)"
msgstr "VGA 1280x1024, 32767 väriä (793)"

#: kde-qt-common/general.cpp:125 kde/Details.cpp:72 qt/Details.cpp:72
msgid "VGA 1280x1024, 65536 colors (794)"
msgstr "VGA 1280x1024, 65536 väriä (794)"

#: kde-qt-common/general.cpp:126 kde/Details.cpp:73 qt/Details.cpp:73
msgid "VGA 1280x1024, 16.7M colors (795)"
msgstr "VGA 1280x1024, 16.7M värit (795)"

#: kde-qt-common/general.cpp:130
msgid "Enter LILO &prompt automatically"
msgstr "Tulosta LILO:n &hopute automaattisesti"

#: kde-qt-common/general.cpp:131
msgid ""
"If this box is checked, LILO goes to the LILO prompt whether or not a key is "
"pressed. If it is turned off, LILO boots the default operating system unless "
"shift is pressed (in that case, it goes to the LILO prompt).<br>This sets "
"the <i>prompt</i> option in lilo.conf."
msgstr ""
"Jos tämä on valittuna, LILO näyttää LILO-hoputteen huolimatta siitä onko "
"painettu näppäintä. Jos se on pois päältä, LILO käynnistää "
"oletuskäyttöjärjestelmän, paitsi jos painetaan shift-näppäintä (joka tuo "
"LILO-hoputteen esille).<br> Tämä lisää <i>prompt</i>-asetuksen lilo.conf-"
"tiedostoon."

#: kde-qt-common/images.cpp:53
msgid ""
"This is the list of kernels and operating systems you can currently boot. "
"Select which one you want to edit here."
msgstr ""
"Tämä on lista ytimistä ja käyttöjärjestelmistä jotka on tällä hetkellä "
"käynnistettävissä. Valitse tästä yksi, jota haluat muokata."

#: kde-qt-common/images.cpp:59 kde-qt-common/images.cpp:281
msgid "&Kernel:"
msgstr "&Ydin:"

#: kde-qt-common/images.cpp:60 kde-qt-common/images.cpp:187
msgid "Enter the filename of the kernel you want to boot here."
msgstr ""
"Anna tähän sen ytimen tiedostonimi, jota haluat käyttää käynnistyksessä."

#: kde-qt-common/images.cpp:62 kde-qt-common/images.cpp:188
#: kde-qt-common/images.cpp:216
msgid "&Label:"
msgstr "&Otsikko:"

#: kde-qt-common/images.cpp:63 kde-qt-common/images.cpp:188
msgid "Enter the label (name) of the kernel you want to boot here."
msgstr ""
"Anna tässä sen ytimen nimilappu (nimi), jota haluat käyttää käynnistyksessä."

#: kde-qt-common/images.cpp:65 kde-qt-common/images.cpp:189
msgid "&Root filesystem:"
msgstr "&Root tiedostojärjestelmä:"

#: kde-qt-common/images.cpp:66 kde-qt-common/images.cpp:189
msgid ""
"Enter the root filesystem (i.e. the partition that will be mounted as / at "
"boot time) for the kernel you want to boot here."
msgstr ""
"Anna juuritiedostojärjestelmä (eli se osio joka liitetään /-polkuun "
"käynnistyksen aikana) ytimelle, jota haluat käyttää tässä."

#: kde-qt-common/images.cpp:68 kde-qt-common/images.cpp:190
msgid "&Initial ramdisk:"
msgstr "&Käynnistettävä ramdisk:"

#: kde-qt-common/images.cpp:69 kde-qt-common/images.cpp:190
msgid ""
"If you want to use an initial ramdisk (initrd) for this kernel, enter its "
"filename here. Leave this field blank if you don't intend to use an initial "
"ramdisk for this kernel."
msgstr ""
"Jos haluat käyttää tämän ytimen käynnistyksessä RAM-näennäislevyä (initrd), "
"anna sen tiedostonimi tähän. Jätä tämä kenttä tyhjäksi jos et aio käyttää "
"RAM-näennäislevyä tämän ytimen kanssa."

#: kde-qt-common/images.cpp:71
msgid "E&xtra parameters:"
msgstr "&Muut asetukset:"

#: kde-qt-common/images.cpp:72
msgid ""
"Enter any extra parameters you wish to pass to the kernel here. Usually, "
"this can be left blank.<br>This sets the <i>append</i> option in lilo.conf."
msgstr ""
"Anna tässä mitä tahansa muita ylimääräisiä parametreja ytimelle. Tämä "
"voidaan tavallisesti jättää tyhjäksi.<br> Tämä lisää <i>append</i>-asetuksen "
"lilo.conf-tiedostoon."

#: kde-qt-common/images.cpp:79
msgid "Set &Default"
msgstr "Aseta &oletukseksi"

#: kde-qt-common/images.cpp:80
msgid "Boot this kernel/OS if the user doesn't make a different choice"
msgstr ""
"Käynnistä tämä ydin/käyttöjärjestelmä jos käyttäjä ei tee muuta valintaa."

#: kde-qt-common/images.cpp:82
msgid "De&tails"
msgstr "&Yksityiskohdat"

#: kde-qt-common/images.cpp:83
msgid ""
"This button brings up a dialog box with further, less commonly used, options."
msgstr "Tämä painike tuo esiin muita, vähemmin käytettyjä, valintoja."

#: kde-qt-common/images.cpp:85
msgid "&Probe"
msgstr "&Tunnista"

#: kde-qt-common/images.cpp:87
msgid ""
"Automatically generate a (hopefully) reasonable lilo.conf for your system"
msgstr ""
"Luo automaattisesti (toivottavasti) sopiva lilo-conf-asetustiedosto "
"järjestelmällesi."

#: kde-qt-common/images.cpp:88
msgid "&Check Configuration"
msgstr "&Tarkista asetukset"

#: kde-qt-common/images.cpp:90
msgid "Run LILO in test mode to see if the configuration is ok"
msgstr "Aja LILO testitilassa nähdäksesi jos asetukset ovat sopivat."

#: kde-qt-common/images.cpp:91
msgid "Add &Kernel..."
msgstr "Lisää &kerneli"

#: kde-qt-common/images.cpp:93
msgid "Add a new Linux kernel to the boot menu"
msgstr "Lisää uusi Linux-ydin käynnistysvalikkoon."

#: kde-qt-common/images.cpp:94
msgid "Add Other &OS..."
msgstr "Lisää toinen &käyttöjärjestelmä..."

#: kde-qt-common/images.cpp:96
msgid "Add a non-Linux OS to the boot menu"
msgstr "Lisää muu kuin Linux-käyttöjärjestelmä käynnistysvalikkoon."

#: kde-qt-common/images.cpp:97
msgid "&Remove Entry"
msgstr "&Poista tietue"

#: kde-qt-common/images.cpp:99
msgid "Remove entry from the boot menu"
msgstr "Poista merkintä käynnistysvalikosta."

#: kde-qt-common/images.cpp:177
msgid "Configuration ok. LILO said:\n"
msgstr "Asetukset ovat kelvolliset. LILO kertoi:\n"

#: kde-qt-common/images.cpp:178
msgid "Configuration OK"
msgstr "Asetukset kelvollisia"

#: kde-qt-common/images.cpp:180
msgid "Configuration NOT ok. LILO said:\n"
msgstr "Asetukset EIVÄT ole kelvolliset. LILO kertoi:\n"

#: kde-qt-common/images.cpp:181
msgid "Configuration NOT ok"
msgstr "Asetukset EIVÄT ole kelvollisia"

#: kde-qt-common/images.cpp:187
msgid "&Kernel filename:"
msgstr "&Ytimen tiedostonimi:"

#: kde-qt-common/images.cpp:215
msgid "Boot from dis&k:"
msgstr "Käynnistä &levyltä:"

#: kde-qt-common/images.cpp:215
msgid ""
"Enter the partition containing the operating system you'd like to boot here."
msgstr "Anna tähän osio, joka sisältää käynnistettävän käyttöjärjestelmän."

#: kde-qt-common/images.cpp:216
msgid "Enter the label (name) of the operating system here."
msgstr "Anna käyttöjärjestelmän nimilappu tähän."

#: kde-qt-common/images.cpp:297
msgid "Dis&k:"
msgstr "&Levy:"

#: kde-qt-common/mainwidget.cpp:43
msgid "&General Options"
msgstr "&Yleiset asetukset"

#: kde-qt-common/mainwidget.cpp:44
msgid "&Operating Systems"
msgstr "&Käyttöjärjestelmät"

#: kde-qt-common/mainwidget.cpp:45 kde-qt-common/mainwidget.cpp:65
#: kde-qt-common/mainwidget.cpp:94 kde-qt-common/mainwidget.cpp:100
msgid "&Expert"
msgstr "&Asiantuntija"

#: kde-qt-common/mainwidget.cpp:96 kde-qt-common/mainwidget.cpp:104
msgid "&General options"
msgstr "&Yleiset asetukset"

#: kde-qt-common/mainwidget.cpp:98 kde-qt-common/mainwidget.cpp:102
msgid "&Operating systems"
msgstr "&Käyttöjärjestelmät"

#: kde/Details.cpp:44 qt/Details.cpp:44
msgid "&Graphics mode on text console:"
msgstr "&Grafiikkatila:"

#: kde/Details.cpp:47 qt/Details.cpp:47
msgid ""
"You can select the graphics mode for this kernel here.<br>If you intend to "
"use a VGA graphics mode, you must compile the kernel with support for "
"framebuffer devices. The <i>ask</i> setting brings up a prompt at boot time."
msgstr ""
"Voit määritellä ytimen grafiikkatilan tässä.<br>Jos haluat käyttää VGA-"
"tilaa, ydin täytyy kääntää framebuffer -tuella. Vaihtoehto <i>kysy</i> avaa "
"kysymysikkunan käynnistyksessä."

#: kde/Details.cpp:75 qt/Details.cpp:76
msgid "Mount root filesystem &read-only"
msgstr "Liitä juuritiedostojärjestelmä (root) &vain luku -tilassa"

#: kde/Details.cpp:76 qt/Details.cpp:77
msgid ""
"Mount the root filesystem for this kernel read-only. Since the init scripts "
"normally take care of remounting the root filesystem in read-write mode "
"after running some checks, this should always be turned on.<br>Don't turn "
"this off unless you know what you're doing."
msgstr ""
"Liitä juuritiedostojärjestelmä (root) tälle ytimelle vain luku-tilassa. "
"Koska init-käynnistysskriptit liittävät juuritiedostojärjestelmän uudelleen "
"luku- ja kirjoitus-tilassa tehtyään muutamia tarkistuksia, tämä saa olla "
"aina päällä.<p>Älä ota tätä vaihtoehtoa pois, mikäli et tiedä mitä teet."

#: kde/Details.cpp:78 qt/Details.cpp:80
msgid "Do not check &partition table"
msgstr "Älä tarkista &osiotaulua"

#: kde/Details.cpp:79
msgid ""
"This turns off some sanity checks while writing the configuration. This "
"should not be used under \"normal\" circumstances, but it can be useful, for "
"example, by providing the capability of booting from a floppy disk, without "
"having a floppy in the drive every time you run lilo.<br>This sets the "
"<i>unsafe</i> keyword in lilo.conf."
msgstr ""
"Tämän kohdan valitseminen estää muutamia tarkistuksia asetuksia "
"kirjoitettaessa. Asetusta ei pitäisi yleensä käyttää, mutta se on "
"hyödyllinen esimerkiksi käynnistettäessä levykkeeltä käyttämättä levykettä "
"aina kun lilo ajetaan.<br>Tämä asetus lisää määrityksen <i>unsafe</i> lilo."
"conf -tiedostoon."

#: kde/Details.cpp:83 qt/Details.cpp:86
msgid ""
"Checking this box enables automatic recording of boot command lines as the "
"default for the following bootups. This way, lilo \"locks\" on a choice "
"until it is manually overridden.<br>This sets the <b>lock</b> option in lilo."
"conf"
msgstr ""
"Jos valitset tämän kohdan, käynnistyksen komentorivit tallennetaan "
"oletuksiksi, joita käytetään seuraavissa käynnistyksissä.  Tällä tavoin LILO "
"\"lukittuu\" valintaan, kunnes se kumotaan käsin.<br>Tämä asetus lisää "
"<b>lock</b>-valinnan lilo.conf-tiedostoon."

#: kde/Details.cpp:86 qt/Details.cpp:89
msgid ""
"If this box is checked, a password (entered below) is required only if any "
"parameters are changed (i.e. the user can boot <i>linux</i>, but not "
"<i>linux single</i> or <i>linux init=/bin/sh</i>).\n"
"This sets the <b>restricted</b> option in lilo.conf."
msgstr ""
"Jos tämä kohta on valittuna, salasana (alla) vaaditaan vain jos jokin "
"käynnistysparametri muutetaan.Esimerkiksi, käyttäjä voi käynnistää <i>linux</"
"i>-nimisen ytimen, mutta <i>linux single</i> tai <i>linux init=/bin/sh</i> -"
"parametrienantamiseen tarvitaan salasana.\n"
"Tämä asetus lisää <b>restricted</b>-asetuksen lilo.conf-tiedostoon."

#: kde/Details.cpp:94 qt/Details.cpp:98
msgid ""
"Enter the password required for bootup (if any) here. If <i>restricted</i> "
"above is checked, the password is required for additional parameters only."
"<br><b>WARNING:</b> The password is stored in clear text in /etc/lilo.conf. "
"You'll want to make sure nobody untrusted can read this file. Also, you "
"probably don't want to use your normal/root password here."
msgstr ""
"Kirjoita tähän käynnistyksessä tarvittava salasana, mikäli haluat käyttää "
"sellaista. Jos olet valinnut <i>rajoitettu</i> yllä, salasana vaaditaan vain "
"ylimääräisille parametreille. <br> <b>VAROITUS:</b> Salasala tallennetaan "
"tavallisena tekstinä /etc/lilo.conf:iin. Tällöin on tärkeää, etteivät muut "
"kuin luotetut käyttäjät pääse lukemaan tätä tiedostoa. Et myöskään "
"luultavasti halua käyttää tavallista tai pääkäyttäjän (root) salasanaa tässä."

#: kde/kcontrol.cpp:48
msgid "kcmlilo"
msgstr "kcmlilo"

#: kde/kcontrol.cpp:48
msgid "LILO Configuration"
msgstr "LILO:n asetukset"

#: kde/kcontrol.cpp:50
msgid "(c) 2000, Bernhard Rosenkraenzer"
msgstr "(c) 2000, Bernhard Rosenkraenzer"

#: qt/Details.cpp:81
msgid ""
"This turns off some sanity checks while writing the configuration. This "
"shouldn't be used under \"normal\" circumstances, but it's useful, for "
"example, for installing the possibility to boot from a floppy disk without "
"having a floppy in the drive every time you run lilo.<br>This sets the "
"<i>unsafe</i> keyword in lilo.conf."
msgstr ""
"Tämän kohdan valitseminen estää muutamia tarkistuksia asetuksia "
"kirjoitettaessa. Asetusta ei pitäisi yleensä käyttää, mutta se on "
"hyödyllinen esimerkiksi käynnistettäessä levykkeeltä käyttämättä levykettä "
"aina kun lilo ajetaan.<br>Tämä asetus lisää määrityksen <i>unsafe</i> lilo."
"conf -tiedostoon."

#: qt/standalone.cpp:41
msgid "&What's This?"
msgstr "&Mikä tämä on?"

#: qt/standalone.cpp:43
msgid ""
"The <i>What's This?</i> button is part of this program's help system. Click "
"on the What's This? button then on any widget in the window to get "
"information (like this) on it."
msgstr ""
"<i>Mikä tämä on?</i> -nappi on osa tämän ohjelman avustusjärjestelmää. Paina "
"ensin \"Mikä tämä on?\" -nappia ja sitten jotain komponenttia ikkunassa "
"saadaksesi (tämän kaltaista) tietoa siitä."

#: qt/standalone.cpp:47
msgid ""
"This button calls up the program's online help system. If it does nothing, "
"no help file has been written (yet); in that case, use the <i>What's This</"
"i> button on the left."
msgstr ""
"Tämä painike tuo esiin ohjelman käyttöohjeen. Jos se ei tee mitään, "
"käyttöohjetta ei ole (vielä) kirjoitettu; siinä tapauksessa käytä <i>Mikä "
"tämä on?</i> -painiketta vasemmalla."

#: qt/standalone.cpp:49
msgid "&Default"
msgstr "&Oletus"

#: qt/standalone.cpp:50
msgid ""
"This button resets all parameters to some (hopefully sane) default values."
msgstr ""
"Tämä painike palauttaa kaikki parametrit (toivottavasti järjellisiin) "
"oletusarvoihin."

#: qt/standalone.cpp:52
msgid "&Reset"
msgstr "&Palauta"

#: qt/standalone.cpp:53
msgid ""
"This button resets all parameters to what they were before you started the "
"program."
msgstr ""
"Tämä painike palauttaa kaikki parametrit sellaisiksi kuin ne olivat kun "
"käynnistit tämän asetusohjelman."

#: qt/standalone.cpp:56
msgid "This button saves all your changes without exiting."
msgstr "Tämä painike tallentaa kaikki muutoksesi ilman ohjelman lopettamista."

#: qt/standalone.cpp:59
msgid "This button saves all your changes and exits the program."
msgstr "Tämä painike tallentaa kaikki muutoksesi ja poistuu asetusohjelmasta."

#: qt/standalone.cpp:62
msgid "This button exits the program without saving your changes."
msgstr ""
"Tämä painike lopettaa asetusohjelman ilman että muutoksiasi tallennetaan."