summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/tde-i18n-mk/messages/kdemultimedia/krec.po
blob: b1d2429e75d906da481a57a8dd9d3a088cf2329f (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
# translation of krec.po to Macedonian
# Copyright (C) 2003, 2005, 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc.
#
# Vladislav Bidikov <bidikovi@mail.com.mk>, 2003.
# Zaklina Gjalevska <gjalevska@yahoo.com>, 2005.
# Bozidar Proevski <bobibobi@freemail.com.mk>, 2005, 2006, 2007.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: krec\n"
"POT-Creation-Date: 2006-08-20 04:11+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-06-06 21:13+0200\n"
"Last-Translator: Bozidar Proevski <bobibobi@freemail.com.mk>\n"
"Language-Team: Macedonian <mkde-l10n@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"

#: mp3_export/krecexport_mp3.cpp:34
msgid "Unknown encoding error."
msgstr "Непозната грешка за кодирање."

#: mp3_export/krecexport_mp3.cpp:35
msgid "Buffer was too small."
msgstr "Баферот беше премал."

#: mp3_export/krecexport_mp3.cpp:36
msgid "Memory allocation problem."
msgstr "Проблем со доделување на меморија."

#: mp3_export/krecexport_mp3.cpp:37
msgid "Parameter initialisation not performed."
msgstr "Не е извршена иницијализација на параметрите."

#: mp3_export/krecexport_mp3.cpp:38
msgid "Psycho acoustic problems."
msgstr "Психоакустични проблеми."

#: mp3_export/krecexport_mp3.cpp:39
msgid "OGG cleanup encoding error."
msgstr "Грешка при кодирање на OGG-чистење"

#: mp3_export/krecexport_mp3.cpp:40
msgid "OGG frame encoding error"
msgstr "Грешка при кодирање на OGG-рамка"

#: mp3_export/krecexport_mp3.cpp:78
msgid "At this time MP3-Export only supports files in stereo and 16bit."
msgstr "Изнесувањето во MP3 засега поддржува само стерео и 16-битни датотеки."

#: mp3_export/krecexport_mp3.cpp:83
msgid ""
"Please note that this plugin takes its qualitysettings from the corresponding "
"section of the Audio CDs Control Center module configuration. Make use of the "
"Control Center to configure these settings."
msgstr ""
"Забележете дека овој приклучок ги зема поставувањата за квалитет од соодветниот "
"дел од модулот за конфигурација на контролниот центар за аудио CD-а. "
"Искористете го Контролниот центар за да ги конфигурирате овие поставувања."

#: mp3_export/krecexport_mp3.cpp:87 ogg_export/krecexport_ogg.cpp:78
msgid "Quality Configuration"
msgstr "Конфигурација на квалитетот"

#: mp3_export/krecexport_mp3.cpp:127 mp3_export/krecexport_mp3.cpp:144
msgid "MP3 encoding error."
msgstr "Грешка при MP3-кодирање."

#: ogg_export/krecexport_ogg.cpp:69
msgid ""
"At this time OGG-export only supports files in 44kHz samplingrate, 16bit and 2 "
"channels."
msgstr ""
"Изнесувањето во OGG засега ги поддржува само датотеките со брзина на одбирање "
"од 44kHz, 16-битни и со 2 канали."

#: ogg_export/krecexport_ogg.cpp:75
msgid ""
"Please note that this plugin takes its qualitysettings from the corresponding "
"section of the audiocd:/ configuration. Make use of the Control Center to "
"configure these settings."
msgstr ""
"Забележете дека овој приклучок ги зема своите поставувања за квалитет од "
"соодветниот дел од конфигурацијата audiocd:/. Употребете го Контролниот центар "
"за да ги конфигурирате овие поставувања."

#: _translatorinfo.cpp:1
msgid ""
"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
"Your names"
msgstr "Зоран Димовски,Жаклина Ѓалевска"

#: _translatorinfo.cpp:3
msgid ""
"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
"Your emails"
msgstr "zoki@email.com,gjalevska@yahoo.com"

#: krecconfig_fileswidget.cpp:39
msgid "Sampling Rate"
msgstr "Брзина на одбирање"

#: krecconfig_fileswidget.cpp:41
msgid "48000 Hz"
msgstr "48000 Hz"

#: krecconfig_fileswidget.cpp:42
msgid "44100 Hz"
msgstr "44100 Hz"

#: krecconfig_fileswidget.cpp:43
msgid "22050 Hz"
msgstr "22050 Hz"

#: krecconfig_fileswidget.cpp:44
msgid "11025 Hz"
msgstr "11025 Hz"

#: krecconfig_fileswidget.cpp:45 krecconfigure.cpp:69 krecconfigure.cpp:72
msgid "Other"
msgstr "Друго"

#: krecconfig_fileswidget.cpp:48
msgid "Other:"
msgstr "Друго:"

#: krecconfig_fileswidget.cpp:54
msgid "Channels"
msgstr "Канали"

#: krecconfig_fileswidget.cpp:56
msgid "Stereo (2 channels)"
msgstr "Стерео (2 канали)"

#: krecconfig_fileswidget.cpp:57
msgid "Mono (1 channel)"
msgstr "Моно (1 канал)"

#: krecconfig_fileswidget.cpp:58
msgid "Bits"
msgstr "Битови"

#: krecconfig_fileswidget.cpp:60
msgid "16 bit"
msgstr "16 бита"

#: krecconfig_fileswidget.cpp:61
msgid "8 bit"
msgstr "8 бита"

#: krecconfig_fileswidget.cpp:63
msgid "Use defaults for creating new files"
msgstr "Користи стд. параметри за креирање на нови датотеки"

#: krecconfigure.cpp:50
msgid "<qt><b>Timedisplay Related Settings</b></qt>"
msgstr "<qt><b>Поставувања во врска со приказот на времето</b></qt>"

#: krecconfigure.cpp:56
msgid "Timedisplay Style"
msgstr "Стил на прикажување на времето"

#: krecconfigure.cpp:59
msgid "Plain samples"
msgstr "Обични примероци"

#: krecconfigure.cpp:60
msgid "[hours:]mins:secs:samples"
msgstr "[часови:]мин:сек:примероци"

#: krecconfigure.cpp:61
msgid "[hours:]mins:secs:frames"
msgstr "[часови:]мин:сек:рамки"

#: krecconfigure.cpp:62
msgid "MByte.KByte"
msgstr "MByte.KByte"

#: krecconfigure.cpp:63
msgid "Framebase"
msgstr "Број на рамки"

#: krecconfigure.cpp:66
msgid "30 frames per second (American TV)"
msgstr "30 рамки во секунда (Американска ТВ)"

#: krecconfigure.cpp:67
msgid "25 frames per second (European TV)"
msgstr "25 рамки во секунда (Европска ТВ)"

#: krecconfigure.cpp:68
msgid "75 frames per second (CD)"
msgstr "75 рамки во секунда (CD)"

#: krecconfigure.cpp:79
msgid "Show verbose times ( XXmins:XXsecs:XXframes instead of XX:XX::XX )"
msgstr "Прикажи детално време ( XXмин:XXсек:XXрамки наместо XX:XX::XX )"

#: krecconfigure.cpp:84
msgid "<qt><b>Miscellaneous Settings</b></qt>"
msgstr "<qt><b>Разни поставувања</b></qt>"

#: krecconfigure.cpp:87
msgid "Show tip of the day at startup"
msgstr "Прикажи го советот на денот на почеток"

#: krecconfigure.cpp:91
msgid "Enable All Hidden Messages"
msgstr "Вклучи ги сите скриени пораки"

#: krecconfigure.cpp:94
msgid ""
"<qt><i>All messages with the \"Don't show this message again\" option are shown "
"again after selecting this button.</i></qt>"
msgstr ""
"<qt><i>По избирањето на ова копче сите пораки со можност „Не ја прикажувај оваа "
"порака повторно“ се прикажуваат повторно.</i></qt>"

#: krecfile.cpp:56
msgid "Using default properties for the new file"
msgstr "Користам стандардни својства за новата датотека"

#: krecfile.cpp:97
msgid "'%1' loaded."
msgstr "Вчитано „%1“."

#: krecfile.cpp:141
msgid "No need to save."
msgstr "Нема потреба од зачувување."

#: krecfile.cpp:145
msgid "Saving in progress..."
msgstr "Зачувувањето е во тек..."

#: krecfile.cpp:171
msgid "Saving \"%1\" was successful."
msgstr "Зачувувањето на „%1“ беше успешно."

#: krecfile.cpp:281
msgid "Part deleted."
msgstr "Делот е избришан."

#: krecfile.cpp:432
msgid "Do you really want to delete the selected part '%1'?"
msgstr "Дали навистина сакате да го избришете избраниот дел „%1“?"

#: krecfile.cpp:432
msgid "Delete Part?"
msgstr "Бришење дел?"

#: krecfileview.cpp:35 krecfileview.cpp:79 krecfileviewhelpers.cpp:227
#: krecfileviewhelpers.cpp:246
msgid "<no file>"
msgstr "<нема датотека>"

#: krecfileview.cpp:59
msgid "file with no name"
msgstr "датотека без име"

#: krecfileviewhelpers.cpp:141
msgid "MB"
msgstr "MB"

#: krecfileviewhelpers.cpp:147
msgid "kB"
msgstr "kB"

#: krecfileviewhelpers.cpp:161 krecfileviewhelpers.cpp:188
msgid "hours"
msgstr "часови"

#: krecfileviewhelpers.cpp:166 krecfileviewhelpers.cpp:193
msgid "mins"
msgstr "минути"

#: krecfileviewhelpers.cpp:170 krecfileviewhelpers.cpp:197
msgid "secs"
msgstr "секунди"

#: krecfileviewhelpers.cpp:174
msgid "frames"
msgstr "рамки"

#: krecfileviewhelpers.cpp:204 krecfileviewhelpers.cpp:210
msgid "samples"
msgstr "примероци"

#: krecfileviewhelpers.cpp:219 krecfileviewhelpers.cpp:238
#, c-format
msgid "kByte: %1"
msgstr "kByte: %1"

#: krecfileviewhelpers.cpp:220 krecfileviewhelpers.cpp:239
#, c-format
msgid "[h:]m:s.f %1"
msgstr "[ч:]м:с.р %1"

#: krecfileviewhelpers.cpp:221 krecfileviewhelpers.cpp:240
#, c-format
msgid "[h:]m:s.s %1"
msgstr "[ч:]м:с.п %1"

#: krecfileviewhelpers.cpp:222 krecfileviewhelpers.cpp:241
msgid "%1 Samples"
msgstr "%1 примероци"

#: krecfileviewhelpers.cpp:224
msgid "Position"
msgstr "Позиција"

#: krecfileviewhelpers.cpp:243
msgid "Size"
msgstr "Големина"

#: krecfileviewhelpers.cpp:258
#, c-format
msgid "Position: %1"
msgstr "Позиција: %1"

#: krecfileviewhelpers.cpp:261
#, c-format
msgid "Size: %1"
msgstr "Големина: %1"

#: krecfilewidgets.cpp:122
msgid "Toggle Active/Disabled State"
msgstr "Смени активна/неактивна состојба"

#: krecfilewidgets.cpp:125
msgid "Remove This Part"
msgstr "Отстрани го овој дел"

#: krecfilewidgets.cpp:126
msgid "Change Title of This Part"
msgstr "Смени наслов на овој дел"

#: krecfilewidgets.cpp:127
msgid "Change Comment of This Part"
msgstr "Смени коментар за овој дел"

#: krecfilewidgets.cpp:222
msgid "Lots of Data"
msgstr "Многу податоци"

#: krecfilewidgets.cpp:304
msgid "New Title"
msgstr "Нов наслов"

#: krecfilewidgets.cpp:304
msgid "Enter new part title:"
msgstr "Внесете наслов на новиот дел:"

#: krecfilewidgets.cpp:309
msgid "New Comment"
msgstr "Нов коментар"

#: krecfilewidgets.cpp:309
msgid "Enter new part comment:"
msgstr "Внесете коментар за новиот дел:"

#: krecnewproperties.cpp:55
msgid "Properties for the new File"
msgstr "Својства за новата датотека"

#: krecord.cpp:71
msgid "Recording level"
msgstr "Ниво на снимање"

#: krecord.cpp:131
msgid "Save File As"
msgstr "Зачувај датотека како"

#: krecord.cpp:141
msgid ""
"The document \"%1\" has been modified.\n"
"Do you want to save it?"
msgstr ""
"Документот „%1“ е променет.\n"
"Дали сакате да го зачувате?"

#: krecord.cpp:172
msgid "Sorry, an encoding method could not be determined."
msgstr "Жалам, не може да се определи методот на кодирање."

#: krecord.cpp:173
msgid ""
"<qt>This can have several reasons:"
"<ul>"
"<li>You did not specify an ending.</li>"
"<li>You specified an ending but there is no plugin available for this ending. "
"In both cases be sure to choose an ending of the list presented in the previous "
"dialog.</li>"
"<li>The plugin loading mechanism isn't working. If you are sure you did "
"everything right, please file a bugreport saying what you where about to do and "
"please quote the following line:<br />%1</li></ul></qt>"
msgstr ""
"<qt>Ова може да е заради повеќе причини:"
"<ul>"
"<li>Не сте го назначиле завршетокот.</li>"
"<li>Завршетокот сте го назначиле но нема достапен приклучок за овојзавршеток. "
"Во двата случаја изберете завршеток од листата дадена во претходниот "
"дијалог.</li>"
"<li>Механизмот за вчитување на приклучокот не работи. Ако сте сигурни дека се "
"сте направиле како што треба, испратете известување за бубачка во кое кажувате "
"што сакате да направите и цитирајте ја следната линија:<br />%1</li></ul></qt>"

#: krecord.cpp:183
msgid "Could not determine encodingmethod"
msgstr "Не можам да го определам методот на кодирање"

#: krecord.cpp:185
msgid "There is nothing to export."
msgstr "Нема што да се изнесува."

#: krecord.cpp:297
msgid "Export..."
msgstr "Изнеси..."

#: krecord.cpp:300
msgid "&Record"
msgstr "&Снимај"

#. i18n: file krecui.rc line 8
#: krecord.cpp:302 rc.cpp:3
#, no-c-format
msgid "&Play"
msgstr "&Пушти"

#: krecord.cpp:304
msgid "&Stop"
msgstr "&Запри"

#: krecord.cpp:306
msgid "Play Through"
msgstr "Пушти преку"

#: krecord.cpp:309
msgid "Go to &Beginning"
msgstr "Оди на &почеток"

#: krecord.cpp:311
msgid "Go to &End"
msgstr "Оди на &крај"

#: krecord.cpp:316
msgid "Start aRts Control Tool"
msgstr "Активирај ја контролната алатка на aRts"

#: krecord.cpp:318
msgid "Start KMix"
msgstr "Активирај го KMix"

#: krecord.cpp:342
msgid ""
"Your system is missing the Synth_STEREO_COMPRESSOR aRts module.\n"
"You will be able to use KRec but without the great functions of the compressor."
msgstr ""
"На вашиот систем му недостига модулот од aRts Synth_STEREO_COMPRESSOR.\n"
"Ќе можете да го користите KRec, но без повеќето функции на компресорот."

#: krecord.cpp:343
msgid ""
"Possible reasons are:\n"
"- You installed KRec on its own without the rest of tdemultimedia.\n"
"- You installed everything correctly, but did not restart the aRts daemon\n"
" and therefore it is not aware of the new effects.\n"
"- This is a bug."
msgstr ""
"Можни причини се:\n"
"- сте го инсталирале само KRec без остатокот на tdemultimedia.\n"
"- сте инсталирале се како што треба, но не сте го рестартирале демонот на aRts\n"
" и затоа не е свесен за новите ефекти.\n"
"- ова е бубачка."

#: krecord.cpp:344
msgid "Unable to Find Compressor"
msgstr "Не можев да го пронајдам Компресорот"

#: main.cpp:30
msgid ""
"This is a recording tool for KDE.\n"
"It uses aRts, just look at the audiomanager\n"
"and you will find it there accepting sound\n"
"for recording."
msgstr ""
"Ова е алатка за снимање за KDE.\n"
"Го користи aRts, само погледнете во аудио менаџерот\n"
"и ќе ја најдете таму, подготвена\n"
"за снимање."

#: main.cpp:47
msgid "KRec"
msgstr "KRec"

#: main.cpp:50
msgid ""
"Creator \n"
"Look at the website www.arnoldarts.de \n"
"for other good stuff."
msgstr ""
"Креатор \n"
"Проверете ја локацијата www.arnoldarts.de \n"
"за други добри работи."

#: main.cpp:51
msgid "Helped where he was asked"
msgstr "Помогна таму каде што беше побарано"

#: main.cpp:52
msgid "Made some minor improvements"
msgstr "Направи некои мали подобрувања"

#: main.cpp:53
msgid ""
"They indirectly wrote the exports. At least I learned from their files and "
"patches."
msgstr ""
"Тие индиректно ги напишаа изнесувањата. Во најмала мера научив од нивните "
"датотеки и закрпи."

#. i18n: file krecui.rc line 35
#: rc.cpp:9
#, no-c-format
msgid "Play"
msgstr "Пушти"

#. i18n: file krecui.rc line 43
#: rc.cpp:12
#, no-c-format
msgid "Compressor"
msgstr "Компресор"

#: tips.cpp:3
msgid ""
"<h4>...that KRec does non-destructive Recording?</h4>\n"
"<p>\n"
"That means if you have a recording and want to record only a part for a second "
"(third or more) time, your first (and second and later) version is still on "
"disc and can still be restored. Only for Playback/Export the old version is "
"overlayed by the newer one.\n"
"</p>\n"
msgstr ""
"<h4>...дека KRec прави недеструктивно снимање?</h4>\n"
"<p>\n"
"Ова значи дека ако имате снимка и сакате да снимите само дел по втор (трет или "
"повеќе) пат, вашата прва (и втора и натамошна) верзија е сѐ уштена дискот и "
"може да се обнови. Само при Изведување/Испраќањестарата верзија е препокриена "
"со понова верзија..\n"
"</p>\n"

#: tips.cpp:11
msgid ""
"<h4>...which event caused the first version of KRec?</h4>\n"
"<p>\n"
"Some friends of mine asked me whether I could do the recordings for a radioplay "
"for them. So I was searching for an easy-to-use recording tool running on my "
"favorite OS. After some searching (without finding something suitable) I "
"started a first version of KRec.\n"
"</p>\n"
msgstr ""
"<h4>...кој настан ја предизвика првата верзија на KRec?</h4>\n"
"<p>\n"
"Едни мои пријатели ме прашаа дали би можел да направам снимки зарадио драма за "
"нив. Така, започнав да барам алатка за снимање, лесна за користење,која ќе "
"работи на мојот омилен ОС. По одредено време барање (без да најдам "
"нештопогодно) ја започнав првата верзија на KRec.\n"
"</p>\n"

#: tips.cpp:19
msgid ""
"<h4>...that developers are very happy to hear from the users?</h4>\n"
"<p>\n"
"Most developers are very happy to see their applications used by other people. "
"So if you want to say \"Thank you\" or you have some problems, don't hesitate "
"to mail us/me. You can find the email addresses of the author in the "
"\"Help\"-menu under \"About KRec\".\n"
"</p>\n"
msgstr ""
"<h4>...дека развивачите многу сакаат да слушнат нешто од корисниците?</h4>\n"
"<p>\n"
"Многу развивачи сакаат да видат дека нивните апликации се користат од "
"другилуѓе. Така, ако сакате да кажете „Благодарам“ или имате некакви проблеми, "
"не седвоумете да ми/ни пратите е-пошта. Е-поштенските адреси на авторот можете "
"да ги најдете во менито „Помош“ под „За KRec“.\n"
"</p>\n"

#: tips.cpp:27
msgid ""
"<h4>...that you are invited to report bugs?</h4>\n"
"<p>\n"
"Altough a lot of testing is done, our capabilities of catching every possible "
"event/configuration are limited. So if you find a bug use \"Report Bug\" in the "
"\"Help\"-menu or go directly to http://bugs.kde.org.\n"
"</p>\n"
msgstr ""
"<h4>...дека сте поканети да пријавувате бубачки?</h4>\n"
"<p>\n"
"Иако голем дел од тестирањето е направен, нашите способности да го фатиме секој "
"можен настан/конфигурација се ограничени. Така, ако најдете бубачка употребете "
"„Пријави бубачка“ во менито „Помош“ или одете директно на http://bugs.kde.org.\n"
"</p>\n"

#: tips.cpp:35
msgid ""
"<h4>...that KRec is far from complete?</h4>\n"
"<p>\n"
"So if you have a nice feature you think KRec should incorporate please tell us! "
"To avoid duplicates and improve productivity please do it via bugs.kde.org or "
"the bug reporting tools and us wishlist as severity.\n"
"</p>\n"
msgstr ""
"<h4>...дека KRec е далеку од завршен?</h4>\n"
"<p>\n"
"Па, ако имате убава особина која мислите дека KRec би требало да ја вклучи ве "
"молиме да ни кажете! За да се избегнат дупликати и да се подобри продуктивноста "
"направете го тоа преку bugs.kde.org или преку алатките за известување за "
"бубачки и користете го степенот за сериозност „листа на желби“.\n"
"</p>\n"