summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/tde-i18n-nds/messages/tdebase/kcmkonsole.po
blob: a2436475f628b27fec4a547ef668ba20f0eef3fe (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
# Translation of kcmkonsole.po to Low Saxon
# Copyright (C) 2004, 2005, 2006 Free Software Foundation, Inc.
#
# Heiko Evermann <heiko@evermann.de>, 2004.
# Sönke Dibbern <s_dibbern@web.de>, 2005, 2006.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: kcmkonsole\n"
"POT-Creation-Date: 2019-01-13 18:47+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2006-12-29 23:49+0100\n"
"Last-Translator: Sönke Dibbern <s_dibbern@web.de>\n"
"Language-Team: Low Saxon <kde-i18n-nds@kde.org>\n"
"Language: nds\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"

#: _translatorinfo:1
msgid ""
"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
"Your names"
msgstr "Sönke Dibbern"

#: _translatorinfo:2
msgid ""
"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
"Your emails"
msgstr "s_dibbern@web.de"

#: kcmkonsole.cpp:43
#, fuzzy
msgid ""
"<h1>Konsole</h1> With this module you can configure Konsole, the KDE "
"terminal application. You can configure the generic Konsole options (which "
"can also be configured using the RMB) and you can edit the schemas and "
"sessions available to Konsole."
msgstr ""
"<h1>Konsole</h1>Mit dit Moduul kannst Du Konsole instellen, dat TDE-"
"Terminalprogramm. Du kannst de normalen Optschonen vun Konsole fastleggen, "
"na de Du ok över dat Rechtsklickmenü kamen kannst, un Du kannst de "
"Klöörschemas un Törns för Konsole instellen."

#: kcmkonsole.cpp:51
msgid ""
"_: normal line spacing\n"
"Normal"
msgstr "Normaal"

#: kcmkonsole.cpp:56
msgid "KCM Konsole"
msgstr "KCM Konsole"

#: kcmkonsole.cpp:57
msgid "KControl module for Konsole configuration"
msgstr "Kuntrullmoduul för't Instellen vun Konsole"

#: kcmkonsole.cpp:171
msgid ""
"The Ctrl+S/Ctrl+Q flow control setting will only affect newly started "
"Konsole sessions.\n"
"The 'stty' command can be used to change the flow control settings of "
"existing Konsole sessions."
msgstr ""
"De Ströömkuntrull över Strg+S/Strg+Q warrt bloots för niege Konsole-Törns "
"anwendt.\n"
"Wenn Du de Ströömkuntrull för en vörhannen Törn ännern wullt, kannst Du den "
"Befehl \"stty\" bruken."

#: kcmkonsole.cpp:179
msgid ""
"You have chosen to enable bidirectional text rendering by default.\n"
"Note that bidirectional text may not always be shown correctly, especially "
"when selecting parts of text written right-to-left. This is a known issue "
"which cannot be resolved at the moment due to the nature of text handling in "
"console-based applications."
msgstr ""
"Du hest de Textdorstellen in beed Richten as Standard utsöcht.\n"
"Beacht bitte, dat disse Text villicht nich richtig wiest warrt, besünners "
"wenn Du Text markeerst, de vun rechts na links schreven is. Dat Problem is "
"bekannt, laat sik aver opstunns nich lösen, wat mit de Oort tosamenhangt, "
"wodennig Konsoolprogrammen mit Text hanteert."

#: schemaeditor.cpp:246 schemaeditor.cpp:569 sessioneditor.cpp:118
msgid "untitled"
msgstr "ahn Titel"

#: schemaeditor.cpp:271
msgid "Select Background Image"
msgstr "Achtergrundbild utsöken"

#: schemaeditor.cpp:318
msgid "You are trying to remove a system schema. Are you sure?"
msgstr "Du wullt en Systeemschema wegdoon. Wullt Du dat redig?"

#: schemaeditor.cpp:319
msgid "Removing System Schema"
msgstr "Systeemschema wegdoon"

#: schemaeditor.cpp:332
msgid ""
"Cannot remove the schema.\n"
"Maybe it is a system schema.\n"
msgstr ""
"Dat Schema lett sik nich wegdoon.\n"
"Villicht is dat en Systeemmuster.\n"

#: schemaeditor.cpp:333
msgid "Error Removing Schema"
msgstr "Fehler bi't Wegdoon vun'n Schema"

#: schemaeditor.cpp:358
msgid "Save Schema"
msgstr "Schema sekern"

#: schemaeditor.cpp:359 sessioneditor.cpp:324
msgid "File name:"
msgstr "Dateinaam:"

#: schemaeditor.cpp:438
msgid ""
"Cannot save the schema.\n"
"Maybe permission denied.\n"
msgstr ""
"Dat Schema lett sik nich sekern.\n"
"Villicht hest Du nich de passen Verlöven.\n"

#: schemaeditor.cpp:439
msgid "Error Saving Schema"
msgstr "Fehler bi't Sekern vun'n Schema"

#: schemaeditor.cpp:503
msgid ""
"The schema has been modified.\n"
"Do you want to save the changes?"
msgstr ""
"Dit Schema wöör ännert.\n"
"Wullt Du de Ännern sekern?"

#: schemaeditor.cpp:505
msgid "Schema Modified"
msgstr "Schema ännert"

#: schemaeditor.cpp:549
msgid "Cannot find the schema."
msgstr "Dat Schema lett sik nich finnen."

#: schemaeditor.cpp:550 schemaeditor.cpp:561
msgid "Error Loading Schema"
msgstr "Fehler bi't Laden vun'n Schema"

#: schemaeditor.cpp:560
msgid "Cannot load the schema."
msgstr "Dat Schema lett sik nich laden."

#: sessioneditor.cpp:104
msgid "XTerm (XFree 4.x.x)"
msgstr "XTerm (XFree 4.x.x)"

#: sessioneditor.cpp:172
msgid "Unnamed"
msgstr "ahn Naam"

#: sessioneditor.cpp:253
msgid ""
"The session has been modified.\n"
"Do you want to save the changes?"
msgstr ""
"Disse Törn wöör ännert.\n"
"Wullt Du de Ännern sekern?"

#: sessioneditor.cpp:255
msgid "Session Modified"
msgstr "Törn ännert"

#: sessioneditor.cpp:271
msgid "Konsole Default"
msgstr "Konsole-Standard"

#: sessioneditor.cpp:304
msgid ""
"The Execute entry is not a valid command.\n"
"You can still save this session, but it will not show up in Konsole's "
"Session list."
msgstr ""
"De Indrag bi \"Utföhren\" gellt nich as Befehl.\n"
"Du kannst dissen Törn sekern, man he will nich binnen Konsole sien Törnlist "
"opduken."

#: sessioneditor.cpp:306
msgid "Invalid Execute Entry"
msgstr "Befehl gellt nich"

#: sessioneditor.cpp:323
msgid "Save Session"
msgstr "Törn sekern"

#: sessioneditor.cpp:359
msgid "You are trying to remove a system session. Are you sure?"
msgstr "Du wullt en Systeemtörn wegdoon. Wullt Du dat redig?"

#: sessioneditor.cpp:360
msgid "Removing System Session"
msgstr "Systeemtörn wegdoon"

#: sessioneditor.cpp:368
msgid ""
"Cannot remove the session.\n"
"Maybe it is a system session.\n"
msgstr ""
"De Törn lett sik nich wegdoon.\n"
"Villicht is dat en Systeemtörn.\n"

#: sessioneditor.cpp:369
msgid "Error Removing Session"
msgstr "Fehler bi't Wegdoon vun'n Törn"

#: kcmkonsoledialog.ui:42
#, no-c-format
msgid "&General"
msgstr "&Allgemeen"

#: kcmkonsoledialog.ui:78
#, no-c-format
msgid "Show terminal si&ze after resizing"
msgstr "Terminal-Grött na't Ä&nnern wiesen"

#: kcmkonsoledialog.ui:86
#, no-c-format
msgid "Show &frame"
msgstr "&Rahmen wiesen"

#: kcmkonsoledialog.ui:94
#, no-c-format
msgid "&Confirm quit when closing more than one session"
msgstr "&Nafragen, wenn mehr as een Törn tomaakt warrt"

#: kcmkonsoledialog.ui:102
#, no-c-format
msgid "&Blinking cursor"
msgstr "Blinken &Blinker"

#: kcmkonsoledialog.ui:110
#, no-c-format
msgid "&Require Ctrl key for drag and drop"
msgstr "Strg-Tast d&eit för't Dregen un Droppen noot"

#: kcmkonsoledialog.ui:118
#, no-c-format
msgid "Triple click selects &only from the current word forward"
msgstr "Dree&fachklick söcht vun't aktuelle Woort ut vörwarts ut"

#: kcmkonsoledialog.ui:126
#, no-c-format
msgid "Allow progr&ams to resize terminal window"
msgstr "&Programmen dörvt Grött vun't Terminalfinster ännern"

#: kcmkonsoledialog.ui:134
#, fuzzy, no-c-format
msgid "&Use Ctrl+S/Ctrl+Q flow control"
msgstr "Ströömkuntrull över Strg+S/Strg+Q bruken"

#: kcmkonsoledialog.ui:142
#, fuzzy, no-c-format
msgid "E&nable bidirectional text rendering"
msgstr "Textdorstellen in beed Richten anmaken"

#: kcmkonsoledialog.ui:150
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Set &tab title to match window title"
msgstr "Paneeltitel den Finstertitel topassen"

#: kcmkonsoledialog.ui:158
#, no-c-format
msgid "Cycle tabs &with mouse wheel"
msgstr ""

#: kcmkonsoledialog.ui:166
#, no-c-format
msgid "Enable main &menu accelerator keys"
msgstr ""

#: kcmkonsoledialog.ui:174
#, no-c-format
msgid "Handle Meta &key as Alt Key"
msgstr ""

#: kcmkonsoledialog.ui:190
#, no-c-format
msgid "&Line spacing:"
msgstr "Regenaf&stand:"

#: kcmkonsoledialog.ui:262
#, no-c-format
msgid "Seconds to detect s&ilence:"
msgstr "Sekunnen för't Opdecken vun St&ill:"

#: kcmkonsoledialog.ui:292
#, no-c-format
msgid "Consider the following characters &part of a word when double clicking:"
msgstr "Disse Tekens bi'n Dubbelklick as Woort&deel ansehn:"

#: kcmkonsoledialog.ui:320
#, no-c-format
msgid "&Schema"
msgstr "&Klöörschema"

#: kcmkonsoledialog.ui:338
#, no-c-format
msgid "S&ession"
msgstr "Tö&rn"

#: schemadialog.ui:16
#, no-c-format
msgid "Konsole Schema Editor"
msgstr "Klöörschema-Editor för Konsole"

#: schemadialog.ui:42
#, no-c-format
msgid "&Title:"
msgstr "&Titel:"

#: schemadialog.ui:76
#, no-c-format
msgid "Colors"
msgstr "Klören"

#: schemadialog.ui:87
#, no-c-format
msgid "Shell co&lor:"
msgstr "Konsoolk&löör:"

#: schemadialog.ui:98
#, no-c-format
msgid "&Bold"
msgstr "&Fett"

#: schemadialog.ui:129 sessiondialog.ui:104
#, no-c-format
msgid "Custom"
msgstr "Egen"

#: schemadialog.ui:134
#, no-c-format
msgid "System Background"
msgstr "Systeemachtergrund"

#: schemadialog.ui:139
#, no-c-format
msgid "System Foreground"
msgstr "Systeemvörgrund"

#: schemadialog.ui:144
#, no-c-format
msgid "Random Hue"
msgstr "Tofällig Klöörtoon"

#: schemadialog.ui:173
#, no-c-format
msgid "Trans&parent"
msgstr "&Dörsichtig"

#: schemadialog.ui:181
#, no-c-format
msgid "&Konsole color:"
msgstr "Klöör in K&onsole:"

#: schemadialog.ui:190
#, no-c-format
msgid "0 - Foreground Color"
msgstr "0 - Vörgrundklöör"

#: schemadialog.ui:195
#, no-c-format
msgid "1 - Background Color"
msgstr "1 - Achtergrundklöör"

#: schemadialog.ui:200
#, no-c-format
msgid "2 - Color 0 (black)"
msgstr "2 - Klöör 0 (swatt)"

#: schemadialog.ui:205
#, no-c-format
msgid "3 - Color 1 (red)"
msgstr "3 - Klöör 1 (root)"

#: schemadialog.ui:210
#, no-c-format
msgid "4 - Color 2 (green)"
msgstr "4 - Klöör 2 (gröön)"

#: schemadialog.ui:215
#, no-c-format
msgid "5 - Color 3 (yellow)"
msgstr "5 - Klöör 3 (geel)"

#: schemadialog.ui:220
#, no-c-format
msgid "6 - Color 4 (blue)"
msgstr "6 - Klöör 4 (blaag)"

#: schemadialog.ui:225
#, no-c-format
msgid "7 - Color 5 (magenta)"
msgstr "7 - Klöör 5 (magenta)"

#: schemadialog.ui:230
#, no-c-format
msgid "8 - Color 6 (cyan)"
msgstr "8 - Klöör 6 (zyan)"

#: schemadialog.ui:235
#, no-c-format
msgid "9 - Color 7 (white)"
msgstr "9 - Klöör 7 (witt)"

#: schemadialog.ui:240
#, no-c-format
msgid "10 - Foreground Intensive Color"
msgstr "10 - Düütlich Vörgrundklöör"

#: schemadialog.ui:245
#, no-c-format
msgid "11 - Background Intensive Color"
msgstr "11 - Düütlich Achtergrundklöör"

#: schemadialog.ui:250
#, no-c-format
msgid "12 - Color 0 Intensive (gray)"
msgstr "12 - Klöör 0 düütlich (Gries)"

#: schemadialog.ui:255
#, no-c-format
msgid "13 - Color 1 Intensive (light red)"
msgstr "13 - Klöör 1 düütlich (hellroot)"

#: schemadialog.ui:260
#, no-c-format
msgid "14 - Color 2 Intensive (light green)"
msgstr "14 - Klöör 2 düütlich (hellgröön)"

#: schemadialog.ui:265
#, no-c-format
msgid "15 - Color 3 Intensive (light yellow)"
msgstr "15 - Klöör 3 düütlich (hellgeel)"

#: schemadialog.ui:270
#, no-c-format
msgid "16 - Color 4 Intensive (light blue)"
msgstr "16 - Klöör 4 düütlich (hellblaag)"

#: schemadialog.ui:275
#, no-c-format
msgid "17 - Color 5 Intensive (light magenta)"
msgstr "17 - Klöör 5 düütlich (hellmagenta)"

#: schemadialog.ui:280
#, no-c-format
msgid "18 - Color 6 Intensive (light cyan)"
msgstr "18 - Klöör 6 düütlich (hellzyan)"

#: schemadialog.ui:285
#, no-c-format
msgid "19 - Color 7 Intensive (white)"
msgstr "19 - Klöör 7 düütlich (witt)"

#: schemadialog.ui:307
#, no-c-format
msgid "Schema"
msgstr "Klöörschema"

#: schemadialog.ui:323
#, no-c-format
msgid "S&et as default schema"
msgstr "As &Standardschema fastleggen"

#: schemadialog.ui:339
#, no-c-format
msgid "Sa&ve Schema..."
msgstr "Klöörschema se&kern"

#: schemadialog.ui:347
#, no-c-format
msgid "&Remove Schema"
msgstr "Klöörschema &wegdoon"

#: schemadialog.ui:376
#, no-c-format
msgid "Background"
msgstr "Achtergrund"

#: schemadialog.ui:409
#, no-c-format
msgid "..."
msgstr "..."

#: schemadialog.ui:415
#, no-c-format
msgid "Tiled"
msgstr "Kachelt"

#: schemadialog.ui:420
#, no-c-format
msgid "Centered"
msgstr "In de Merrn"

#: schemadialog.ui:425
#, no-c-format
msgid "Full"
msgstr "Vull"

#: schemadialog.ui:437
#, no-c-format
msgid "&Image:"
msgstr "&Bild:"

#: schemadialog.ui:448
#, no-c-format
msgid "Min"
msgstr "Minimaal"

#: schemadialog.ui:467
#, no-c-format
msgid "Max"
msgstr "Maximaal"

#: schemadialog.ui:475
#, no-c-format
msgid "Shade t&o:"
msgstr "S&chadden:"

#: schemadialog.ui:528
#, no-c-format
msgid "Tr&ansparent"
msgstr "Dörs&ichtig"

#: sessiondialog.ui:16
#, no-c-format
msgid "Konsole Session Editor"
msgstr "Törneditor för Konsole"

#: sessiondialog.ui:59
#, no-c-format
msgid "<Default>"
msgstr "<Standard>"

#: sessiondialog.ui:64
#, no-c-format
msgid "Normal"
msgstr "Normaal"

#: sessiondialog.ui:69
#, no-c-format
msgid "Tiny"
msgstr "Lierlütt"

#: sessiondialog.ui:74
#, no-c-format
msgid "Small"
msgstr "Lütt"

#: sessiondialog.ui:79
#, no-c-format
msgid "Medium"
msgstr "Middel"

#: sessiondialog.ui:84
#, no-c-format
msgid "Large"
msgstr "Groot"

#: sessiondialog.ui:89
#, no-c-format
msgid "Huge"
msgstr "Bannig groot"

#: sessiondialog.ui:94
#, no-c-format
msgid "Linux"
msgstr "Linux"

#: sessiondialog.ui:99
#, no-c-format
msgid "Unicode"
msgstr "Unicode"

#: sessiondialog.ui:137
#, no-c-format
msgid "&Font:"
msgstr "&Schriftoort:"

#: sessiondialog.ui:153
#, no-c-format
msgid "S&chema:"
msgstr "&Klöörschema:"

#: sessiondialog.ui:164
#, no-c-format
msgid "$&TERM:"
msgstr "$&TERM:"

#: sessiondialog.ui:175
#, no-c-format
msgid "&Keytab:"
msgstr "T&asttoornen:"

#: sessiondialog.ui:222
#, no-c-format
msgid "&Icon:"
msgstr "&Lüttbild:"

#: sessiondialog.ui:238
#, no-c-format
msgid "Session"
msgstr "Törn"

#: sessiondialog.ui:262
#, no-c-format
msgid "Sa&ve Session..."
msgstr "Törn s&ekern..."

#: sessiondialog.ui:270
#, no-c-format
msgid "&Remove Session"
msgstr "Törn &wegdoon"

#: sessiondialog.ui:307
#, no-c-format
msgid "General"
msgstr "Allgemeen"

#: sessiondialog.ui:342
#, no-c-format
msgid "&Name:"
msgstr "&Naam:"

#: sessiondialog.ui:353
#, no-c-format
msgid "E&xecute:"
msgstr "&Utföhren:"

#: sessiondialog.ui:364
#, no-c-format
msgid "&Directory:"
msgstr "&Orner:"

#~ msgid "Double Click"
#~ msgstr "Dubbelklick"

#~ msgid "Misc"
#~ msgstr "Anner"