summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/tde-i18n-sv/docs/tdebase/userguide/base-tde-applications.docbook
blob: f18f40e5ed96443293104c9378a9aedb3e4a7c99 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
<chapter id="basic-applications">

<chapterinfo>
<authorgroup>
<author>&Francis.Giannaros; &Francis.Giannaros.mail; </author>
</authorgroup>
</chapterinfo>

<title>&kde;:s basprogram</title>

<para>Det följande är en kortfattad beskrivning av några grundläggande &kde;-program. För mer information om något av programmen bör du undersöka länkarna som rekommenderas under respektive uppslagsord. </para>

<!-- What are they?? (Phil) -->
<!-- Included a few here; may be a good idea to add to this in future -->

<sect1 id="base-applications-fundamental">

<title>Grundläggande</title>

<variablelist>
<varlistentry>
<term>&konqueror;</term>
	<listitem><para>&kde;:s filhanterare, webbläsare, <acronym>FTP</acronym>-klient med mera. &konqueror; exemplifierar den senaste teknologin i &kde;, från I/O-slavar (som tillhandahåller mekanismer för åtkomst av filer) till inbäddade komponenter, som gör det möjligt för den att vara ett generellt visningsprogram, kapabel att visa diverse bildfiler samt dokument.</para>
	
		<itemizedlist>
			<listitem><para>Webbplats: <ulink url="http://konqueror.org">http://konqueror.org</ulink></para></listitem>
			<listitem><para>Titta på handboken genom att skriva <userinput>help:/konqueror</userinput> i &konqueror;s platsrad, eller genom att välja den i Hjälpcentralen.</para></listitem>
		</itemizedlist>
		
	</listitem>
</varlistentry>

<varlistentry>
<term>&kate;</term>
	<listitem><para>Som &kde;:s avancerade texteditor med flera vyer, är &kate; utmärkt för saker som att visa en webbsidas &HTML;-källkod och hantera avancerad kodning i <acronym>C++</acronym>, <acronym>PHP</acronym> och <acronym>XML</acronym> med sina kraftfulla funktioner för syntaxfärgläggning och kodvikning. &kate; är ett mycket snabbt program, med möjlighet att öppna enormt stora textfiler på några få sekunder, samt låta dig titta på en försvarlig mängd samtidiga vyer för att se fler instanser av samma dokument och/eller flera dokument vid samma tidpunkt.</para>
	
		<itemizedlist>
			<listitem><para>Webbplats: <ulink url="http://kate.kde.org">http://kate.kde.org</ulink></para></listitem>
			<listitem><para><ulink
	url="help:/kate">Handbok &kate;</ulink></para></listitem>
		</itemizedlist>
		
	</listitem>

<!-- Insert Screeny -->

</varlistentry>

<varlistentry>
<term>Terminal</term>
	<listitem><para>Som X-terminalemulatorn för &kde;, är Terminal, liksom många &kde;-program, mycket anpassningsbar. Du kan skapa dina egna användarsessioner, och förstås också öppna konsollsessioner i &Linux;, skalsessioner, samt vanliga <systemitem class="username">root</systemitem>- och sudo-sessioner.</para>
	
		<itemizedlist>
			<listitem><para>Webbplats: <ulink url="http://konsole.kde.org">http://konsole.kde.org</ulink></para></listitem>
			<listitem><para><ulink
	url="help:/konsole">Handbok Terminal</ulink></para></listitem>
			<listitem><para>Användarguide <xref linkend="konsole-intro"/></para></listitem>
		</itemizedlist>
		
	</listitem>
</varlistentry>


<varlistentry>
<term>&kicker;</term>
	<listitem><para>&kde;:s panel används för att hantera program som för närvarande kör, med en skrivbordsväljare som låter dig byta mellan skrivbord, snabbstartsknappar som startar program och mycket mer.</para>
	
		<itemizedlist>
			<listitem><para>Se <xref linkend="panel-and-desktop"/> för att ändra några av dess inställningar.</para></listitem>
			<listitem><para><ulink
	url="help:/kicker">Handbok &kicker;</ulink></para></listitem>
		</itemizedlist>
		
	</listitem>
</varlistentry>

<varlistentry>
<term><application>kdcop</application></term>
<!-- Mainly mentioned to raise awareness, for DCOP -->
	<listitem><para>Ett grafiskt användargränssnitt för det kraftfulla &DCOP; (Desktop COmmunications Protocol, protokollet för skrivbordskommunikation). &DCOP; tillhandahåller ett allsidigt protokoll för kommunikation mellan processer med &kde;-program. Även om det är mer och mer användbart för &kde;-programmerare, är det också till nytta för vanliga användare som vill kunna skapa ett skript, eller till exempel ett tema i <application>Superkaramba</application>.</para>
	
		<itemizedlist>
			<listitem><para>I användarguiden <xref linkend="scripting-the-desktop"/> och <xref linkend="kdialog"/></para></listitem>
			<listitem><para>Annan dokumentation: <ulink url="http://developer.kde.org/documentation/library/kdetqt/dcop.html">http://developer.kde.org/documentation/library/kdetqt/dcop.html</ulink></para></listitem>
		
		</itemizedlist>
	</listitem>
</varlistentry>

<varlistentry>
<term>Inställningscentralen</term>
	<listitem><para>Inställningscentralen för K-skrivbordsmiljön. Du kan ändra en otalig mängd olika saker, som sträcker sig från teman, teckensnitt och skärmsläckare till Internet, säkerhet och systemadministration.</para>
	
		<itemizedlist>
			<listitem><para>Se <xref linkend="control-center"/>.</para></listitem>
			<listitem><para><ulink
	url="help:/kcontrol">Handbok Inställningscentralen</ulink></para></listitem>
		</itemizedlist>
		
	</listitem>
</varlistentry>

<varlistentry>
<term>Hjälpcentralen</term>
	<listitem><para>&kde;:s hjälpsystem som används för att ge tillgång till de grundläggande hjälpsidorna i &UNIX; (manual eller info), samt &kde;:s egen dokumentation som tillhandahålls av &kde;:s dokumentationsgrupp eller upphovsmännen till program. Du ska kunna komma åt alla &kde;:s programhandböcker härifrån.</para>

		<itemizedlist>
			<listitem><para><ulink
	url="help:/khelpcenter">Handbok Hjälpcentralen</ulink></para></listitem>
			<listitem><para>För information om &kde;:s dokumentationsgrupp, hur man möjligen kan gå med och hjälpa &kde;, se <ulink url="http://kde.org/documentation">http://kde.org/documentation</ulink>.</para></listitem>
		</itemizedlist>
	
	</listitem>
</varlistentry>

 </variablelist>

<itemizedlist>
<title>Relaterad information</title>
	<listitem><para><ulink url="http://kde-apps.org">http://kde-apps.org</ulink>: Den största katalogen med &kde;-program från tredje part.</para></listitem>
	<listitem><para>Som du kan ha märkt, är en riklig mängd information tillgänglig från respektive handbok, som antingen kan kommas åt genom att använda I/O-slaven hjälp i &konqueror; (dvs. skriv <userinput>help:/<replaceable>program</replaceable></userinput> i platsraden), eller genom att välja det i Hjälpcentralen.</para></listitem>
	<listitem><para>Du kan också få reda på en hel del information från &kde;:s egen webbplats, på <ulink url="http://kde.org">http://kde.org</ulink>.</para></listitem>
</itemizedlist>

</sect1>

<sect1 id="base-applications-tdepim">
<sect1info>
<authorgroup>
<author>&Francis.Giannaros; &Francis.Giannaros.mail; </author>
</authorgroup>
</sect1info>

<title>Personlig informationshantering</title>

<para>&kde; <acronym>PIM</acronym> (personlig informationshantering) är ett delprojekt inom &kde;, som har målsättningen att tillhandahålla en programsvit för att hantera personlig information. Det har flera komponenter, men alla kan samlas i ett program: &kontact;, som hanterar all personlig information. Nedan är en översikt av några av dess populära komponenter, alltså några av de program som integreras i det.</para>

<variablelist>
<varlistentry>
<term>&kontact;</term>
	<listitem><para>Det gör tjänst som det medium som övriga program i &kde; <acronym>PIM</acronym> kan använda för att integreras med varandra. Alla program i &kde; <acronym>PIM</acronym> kan visas här inne, och du kan enkelt välja vilka som ska visas. Det innehåller också en översiktssida där du kan få en kortfattad översikt över händelser och informationen i övriga komponenter.</para>
	
		<itemizedlist>
			<listitem><para>Webbplats: <ulink url="http://kontact.kde.org">http://kontact.kde.org</ulink></para></listitem>
			<listitem><para>Titta på handboken genom att skriva <userinput>help:/kontact</userinput> i &konqueror;s platsrad, eller genom att välja den i Hjälpcentralen.</para></listitem>
		</itemizedlist>
		
	</listitem>
</varlistentry>

<varlistentry>
<term>&kmail;</term>
	<listitem><para>E-postkomponenten, &kmail; levereras med fullständigt stöd för <acronym>IMAP</acronym>, <acronym>POP3</acronym> och <acronym>SMTP</acronym>. Signering och kryptering av e-post tillåts, och det finns många omfattande funktioner för borttagning av skräppost tillgängliga. Stavningskontroll kan enkelt användas. &HTML;-brev kan visas på passande sätt, och det finns en avancerad sökfunktion.</para>
	
		<itemizedlist>
			<listitem><para>Webbplats: <ulink url="http://kmail.kde.org">http://kmail.kde.org</ulink></para></listitem>
			<listitem><para><ulink url="help:/kmail">Handbok &kmail;</ulink></para></listitem>
		</itemizedlist>
		
	</listitem>
</varlistentry>

<varlistentry>
<term>Filofax</term>
	<listitem><para>En fullständigt anpassningsbar filofax som gör tjänst som kalenderkomponent. Filofax tillhandahåller hantering av händelser och uppgifter, underrättelser med alarm, webbexport, nätverkstransparent hantering av data, gruppschemaläggning, import och export av kalenderfiler, med mera.</para>
	
		<itemizedlist>
			<listitem><para>Webbplats: <ulink url="http://korganizer.kde.org">http://korganizer.kde.org</ulink></para></listitem>
			<listitem><para><ulink url="help:/korganizer">Handbok &korganizer;</ulink></para></listitem>
		</itemizedlist>
		
	</listitem>
</varlistentry>

<varlistentry>
<term>Adressboken</term>
	<listitem><para>Kontaktkomponenten. Adressboken gör det möjligt att hantera dina kontakter effektivt och bekvämt. Kontakter kan enkelt exporteras och importeras från en uppsjö av olika adressboksstandarder, och den kan integreras effektivt med &kopete;, &kde;:s direktmeddelandeklient med flera protokoll. Andra funktioner inkluderar stöd för internationella teckenuppsättningar och avancerade sökfunktioner.</para>
	
		<itemizedlist>
			<listitem><para>Webbplats: <ulink url="http://pim.kde.org/components/kaddressbook.php">http://pim.kde.org/components/kaddressbook.php</ulink></para></listitem>
			<listitem><para><ulink url="help:/kaddressbook">Handbok &kaddressbook;</ulink></para></listitem>
		</itemizedlist>
		
	</listitem>
</varlistentry>

<varlistentry>
<term>Anteckningslappar</term>
	<listitem><para>En praktisk komponent som kan hantera alla dina digitala anteckningslappar. Du kan visa dem på skrivbordet, de kan <quote>dras och släppas</quote> i e-post, skrivas ut, eller till och med visas efter &kontact; har avslutats.</para>
	
		<itemizedlist>
			<listitem><para>Webbplats: <ulink url="http://pim.kde.org/components/knotes.php">http://pim.kde.org/components/knotes.php</ulink></para></listitem>
			<listitem><para><ulink url="help:/knotes">Handbok &knotes;</ulink></para></listitem>
		</itemizedlist>
		
	</listitem>
</varlistentry>

<varlistentry>
<term>&knode;</term>
	<listitem><para>Diskussionsgruppläsaren. Den följer <acronym>GNSKA</acronym> (Good Net-Keeping Seal of Approval), har stöd för <acronym>MIME</acronym> och flera servrar.</para>
	
		<itemizedlist>
			<listitem><para>Webbplats: <ulink url="http://knode.sourceforge.net/">http://knode.sourceforge.net/</ulink></para></listitem>
			<listitem><para><ulink url="help:/knode">Handbok &knode;</ulink></para></listitem>
		</itemizedlist>
		
	</listitem>
</varlistentry>

<varlistentry>
<term>&akregator;</term>
	<listitem><para>Ett lättviktigt och snabbt program för att visa nyhetsartiklar som tillhandahålls av kanaler, som stöder alla vanligt använda <acronym>RSS</acronym>- och <acronym>Atom</acronym>-kanaler. Användbara funktioner omfattar sökning i artikelrubriker, hantering av kanaler i kataloger och inställning av arkiveringssätt.</para>
		<itemizedlist>
			<listitem><para>Webbplats: <ulink url="http://akregator.sourceforge.net">http://akregator.sourceforge.net</ulink></para></listitem>
			<listitem><para><ulink url="help:/akregator">Handbok Akregator</ulink></para></listitem>
		</itemizedlist>
	</listitem>
</varlistentry>

</variablelist>

<itemizedlist>
<title>Relaterad information</title>
	<listitem><para>Se <ulink url="http://kontact.kde.org">http://kontact.kde.org</ulink> och <ulink url="http://tdepim.kde.org">http://tdepim.kde.org</ulink> för mer information.</para></listitem>
	<listitem><para><ulink url="help:kontact">Handbok &kontact;</ulink></para></listitem>
</itemizedlist>

</sect1>

<sect1 id="network-applications">

<title>Nätverk</title>

<para>Det finns flera nätverksrelaterade program i &kde;. Nedan är en beskrivning av några få av dem.</para>

<variablelist>
<varlistentry>
<term>&kopete;</term>
	<listitem><para>En avancerad direktmeddelandeklient (<acronym>IM</acronym>) med fullständiga funktioner, som har ett antal protokoll inklusive <trademark class="registered">MSN</trademark>, <trademark class="registered">Yahoo</trademark> och <trademark class="registered">AIM</trademark>. &kopete; kan hämta bilder att visa, ställa in alias för en viss person, samt köra flera direktmeddelandesessioner på samma gång. &kopete; är mycket utbyggbar, och har ett mångsidigt insticksprogramsystem som omfattar sökbar historik från tidigare chattar, statistik om användarstatus, samt ett anteckningssystem som låter dig skapa anteckningar för varje kontakt.</para>
		<itemizedlist>
			<listitem><para>Webbplats: <ulink url="http://kopete.kde.org">http://kopete.kde.org</ulink></para></listitem>
			<listitem><para><ulink url="help:/kopete">Handbok &kopete;</ulink></para></listitem>
		</itemizedlist>
	</listitem>
</varlistentry>

<varlistentry>
<term>Ordboken</term>
	<listitem><para>Ett grafiskt användargränssnitt för protokollet <acronym>DICT</acronym>. Det gör det möjligt att söka igenom ordboksdatabaser efter ett ord eller mening, och visar därefter lämpliga definitioner.</para>
		<itemizedlist>
			<listitem><para><ulink url="help:/kdict">Handbok Ordboken</ulink></para></listitem>
			<listitem><para>Utvecklingsgruppen för <acronym>DICT</acronym>: <ulink url="http://www.dict.org/bin/Dict">http://www.dict.org/bin/Dict</ulink>.</para></listitem>
		</itemizedlist>
	</listitem>
</varlistentry>

<varlistentry>
<term>&kget;</term>
	<listitem><para>En nerladdningshanterare som är integrerad med &konqueror;. &kget; låter dig gruppera dina nerladdningar, göra paus och återuppta dem, med mera. </para>
	
		<itemizedlist>
			<listitem><para>Webbplats: <ulink url="http://kget.sourceforge.net/">http://kget.sourceforge.net</ulink></para></listitem>
			<listitem><para><ulink url="help:/kget">Handbok &kget;</ulink></para></listitem>
		
		</itemizedlist>
	</listitem>
</varlistentry>
</variablelist>

<itemizedlist>
<title>Relaterad information</title>
	<listitem><para>Flera ytterligare nätverksprogram för &kde; finns i &kde; Extragear. Se <xref linkend="extragear-network"/>, under <xref linkend="extragear-components"/>.</para></listitem>
</itemizedlist>

</sect1>

<sect1 id="office-applications">

<title>Kontor</title>

<para>Detta omfattar alla program i &koffice;-sviten. Se <xref linkend="tde-office-components"/> för en översikt av komponenterna.</para>

</sect1>

<sect1 id="graphics-applications">

<title>Grafik</title>

<para>&kde; har flera program med grafikinriktning, som sträcker sig från <acronym>PDF</acronym>-visning till program som gör det möjligt att dumpa skärmen. Nedan finns en översikt, samt några tillhörande länkar, av några av dem.</para>

<variablelist>

<varlistentry>
<term><application>Färgredigeraren</application></term>
	<listitem><para>Ett litet och praktiskt program för att redigera färgpaletter, samt välja och namnge färger. Färger kan väljas genom att ange den hexadecimala <acronym>RGB</acronym> koden, genom att välja färgen bland en otalig mängd olika färger i programmet, eller till och med genom att hämta den exakta färgen från något särskilt föremål på skärmen.</para>
	
		<itemizedlist>
			<listitem><para><ulink url="help:/kcoloredit">Handbok <application>Färgredigeraren</application></ulink></para></listitem>
		</itemizedlist>
	</listitem>
</varlistentry>

<varlistentry>
<term><application>KPDF</application></term>
	<listitem><para>Ett avancerat <acronym>PDF</acronym>-visningsprogram, baserat på <application>xpdf</application> för &kde;. <application>KPDF</application>innehåller en mängd sätt att söka igenom dokumentet (vanlig sökdialogruta, miniatyrbildsfilter, etc.) och har andra funktioner som läsning utan handpåläggning.</para>
	
		<itemizedlist>
			<listitem><para>Webbplats: <ulink url="http://kpdf.kde.org">http://kpdf.kde.org</ulink></para></listitem>
			<listitem><para><ulink url="help:/kpdf">Handbok <application>KPDF</application></ulink></para></listitem>
		</itemizedlist>
	</listitem>
</varlistentry>

<varlistentry>
<term><application>KView</application></term>
	<listitem><para>Ett bildvisningsprogram som stöder ett antal olika bildfiltyper inklusive <acronym>JPEG</acronym>, <acronym>GIF</acronym>, <acronym>PNG</acronym>, <acronym>TIFF</acronym> och många fler. <application>Kview</application> är fullständigt integrerat med &kde; och kan bäddas in i &konqueror; för att visa bildfiler på hårddisken samt en <acronym>FTP</acronym>-plats eller webbserver, med dess öppna stöd för webbadresser. Andra funktioner omfattar enkel bildbehandling såsom zoomning, rotation, gråskala och vändning. </para>
	
		<itemizedlist>
			<listitem><para>Webbplats: <ulink url="http://www.ph.unimelb.edu.au/~ssk/kde/kview/">http://www.ph.unimelb.edu.au/~ssk/kde/kview/</ulink></para></listitem>
			<listitem><para><ulink url="help:/kview">Handbok <application>KView</application></ulink></para></listitem>
		</itemizedlist>
	</listitem>
</varlistentry>

<varlistentry>
<term>Dumpa skärmen</term>
	<listitem><para>Ett program för att dumpa skärmen. Det klarar av att ta bilder av hela skrivbordet, ett enstaka fönster eller ett markerat område. Bilderna kan därefter sparas med diverse olika format, inklusive <acronym>JPG</acronym> och <acronym>PNG</acronym>.</para>
	
		<itemizedlist>
			<listitem><para>Webbplats: <ulink url="http://www.ipso-facto.demon.co.uk/ksnapshot/">http://www.ipso-facto.demon.co.uk/ksnapshot/</ulink></para></listitem>
			<listitem><para><ulink url="help:/ksnapshot">Handbok Dumpa skärmen</ulink></para></listitem>
		</itemizedlist>
	</listitem>
</varlistentry>

<varlistentry>
<term>&kolourpaint;</term>
	<listitem><para>Ett enkelt och lättanvänt ritprogram, med funktioner som grundläggande teckning (rita diagram och frihandsbilder), bildbehandling och ikonredigering. </para>
	
		<itemizedlist>
			<listitem><para>Webbplats: <ulink url="http://kolourpaint.sourceforge.net">http://kolourpaint.sourceforge.net</ulink></para></listitem>
			<listitem><para><ulink url="help:/kolourpaint">Handbok &kolourpaint;</ulink></para></listitem>
		</itemizedlist>
	</listitem>
</varlistentry>


<varlistentry>
<term>&kooka;</term>
	<listitem><para>Som ett intuitivt inläsningsprogram för rasterbilder, hjälper &kooka; dig att hantera de viktigaste inläsningsparametrarna, att hitta rätt bildfilformat att spara med och att hantera dina inlästa bilder.</para>
	
		<itemizedlist>
			<listitem><para>Webbplats: <ulink url="http://kooka.kde.org">http://kooka.kde.org</ulink></para></listitem>
			<listitem><para><ulink url="help:/kooka">Handbok &kooka;</ulink></para></listitem>
		</itemizedlist>
	</listitem>
</varlistentry>

</variablelist>

<itemizedlist>
<title>Relaterad information</title>
	<listitem><para>Flera ytterligare avancerade grafikprogram för &kde; finns i &kde; Extragear. Se <xref linkend="extragear-graphics"/> under <xref linkend="extragear-components"/> för en lista med några få av dem.</para></listitem>
</itemizedlist>

</sect1>

<sect1 id="multimedia-applications">
<title>Multimedia</title>

<para>En kort översikt över några få av de multimediarelaterade programmen finns nedan.</para>

<variablelist>
<varlistentry>
<term>&juk;</term>
	<listitem><para>Som en lättanvänd musikspelare för &kde;, är &juk; fokuserad på spellistor och metadata, vilket låter dig snabbt söka igenom den dynamiska spellistan som tillhandahålls. Några av funktionerna omfattar att hämta cd-omslag från bilder på <trademark class="registered">Google</trademark>, integrering med <application>MusicBrainz</application> för att identifiera filer via Internet,, och flera ljudgränssnitt, inklusive &arts;, <application>Gstreamer</application> och <application>aKode</application>. </para>
	
		<itemizedlist>
			<listitem><para>Webbplats: <ulink url="http://developer.kde.org/~wheeler/juk.html">http://developer.kde.org/~wheeler/juk.html</ulink></para></listitem>
			<listitem><para><ulink url="help:/juk">Handbok &juk;</ulink></para></listitem>
		</itemizedlist>
	</listitem>
</varlistentry>

<varlistentry>
<term>&kmix;</term>
	<listitem><para>Ett program som låter dig ändra ljudkortets volym, med stöd för flera ljuddrivrutiner. Varje mixerenhet representeras av en volymkontroll, och du har grundläggande alternativ som att tysta en viss mixerenhet.</para>
	
		<itemizedlist>
			<listitem><para><ulink url="help:/kmix">Handbok &kmix;</ulink></para></listitem>
		</itemizedlist>
	</listitem>
</varlistentry>

<varlistentry>
<term>&noatun;</term>
	<listitem><para>En mediaspelare som kan spela <acronym>WAV</acronym>, <application>Ogg Vorbis</application>samt DivX-kodade <acronym>AVI</acronym>-filer och andra mediaformat. &noatun; innehåller ljudeffekter, en sex-bands grafisk equalizer, en fullständig arkitektur för insticksprogram och olika val av utseende och känsla. </para>
	
		<itemizedlist>
			<listitem><para>Webbplats: <ulink url="http://noatun.kde.org">http://noatun.kde.org</ulink></para></listitem>
			<listitem><para><ulink url="help:/noatun">Handbok &noatun;</ulink></para></listitem>
		</itemizedlist>
	</listitem>
</varlistentry>

</variablelist>

<itemizedlist>
<title>Relaterad information</title>
	<listitem><para>Flera ytterligare avancerade multimediaprogram för &kde; finns i &kde; Extragear. Se <xref linkend="extragear-multimedia"/> under <xref linkend="extragear-components"/>  för en lista med några få av dem.</para></listitem>
</itemizedlist>

</sect1>

</chapter>

<!-- Keep this comment at the end of the file
Local variables:
mode: xml
sgml-omittag:nil
sgml-shorttag:nil
sgml-namecase-general:nil
sgml-general-insert-case:lower
sgml-minimize-attributes:nil
sgml-always-quote-attributes:t
sgml-indent-step:0
sgml-indent-data:true
sgml-parent-document:("index.docbook" "book" "chapter")
sgml-exposed-tags:nil
sgml-local-catalogs:nil
sgml-local-ecat-files:nil
End:
-->