summaryrefslogtreecommitdiffstats
diff options
context:
space:
mode:
authorAutomated System <slavek.banko@axis.cz>2020-08-05 23:42:41 +0200
committerSlávek Banko <slavek.banko@axis.cz>2020-08-05 23:42:41 +0200
commit0270524d90e3b0702a45c8085b9d742130b77e0e (patch)
treebb6635b617ca30db9ec4da4b5852a645ef959aa2
parent6e332d887ad64299da285a5a47b34a9facb9ec5e (diff)
downloadtdmtheme-r14.0.x.tar.gz
tdmtheme-r14.0.x.zip
Merge translation files from master branch.r14.0.x
-rw-r--r--translations/desktop_files/tdmtheme.desktop/pl.po29
-rw-r--r--translations/messages/pl.po153
2 files changed, 182 insertions, 0 deletions
diff --git a/translations/desktop_files/tdmtheme.desktop/pl.po b/translations/desktop_files/tdmtheme.desktop/pl.po
new file mode 100644
index 0000000..aa84d5e
--- /dev/null
+++ b/translations/desktop_files/tdmtheme.desktop/pl.po
@@ -0,0 +1,29 @@
+# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
+# This file is put in the public domain.
+# Jan Stolarek <jwstolarek@gmail.com>, 2020.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
+"POT-Creation-Date: 2020-05-06 15:47+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-08-04 16:31+0000\n"
+"Last-Translator: Jan Stolarek <jwstolarek@gmail.com>\n"
+"Language-Team: Polish <https://mirror.git.trinitydesktop.org/weblate/"
+"projects/applications/tdmtheme-tdmthemedesktop/pl/>\n"
+"Language: pl\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
+"|| n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
+"X-Generator: Weblate 4.1.1\n"
+
+#. Comment
+#: tdmtheme.desktop:14
+msgid "tdmtheme - TDM Theme Manager"
+msgstr "tdmtheme - Menedżer motywów TDM"
+
+#. Name
+#: tdmtheme.desktop:15
+msgid "TDM Theme Manager"
+msgstr "Menedżer motywów TDM"
diff --git a/translations/messages/pl.po b/translations/messages/pl.po
new file mode 100644
index 0000000..237f204
--- /dev/null
+++ b/translations/messages/pl.po
@@ -0,0 +1,153 @@
+# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
+# Jan Stolarek <jwstolarek@gmail.com>, 2020.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
+"POT-Creation-Date: 2020-05-11 04:30+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-08-04 16:31+0000\n"
+"Last-Translator: Jan Stolarek <jwstolarek@gmail.com>\n"
+"Language-Team: Polish <https://mirror.git.trinitydesktop.org/weblate/"
+"projects/applications/tdmtheme/pl/>\n"
+"Language: pl\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
+"|| n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
+"X-Generator: Weblate 4.1.1\n"
+
+#. Instead of a literal translation, add your name to the end of the list (separated by a comma).
+msgid ""
+"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
+"Your names"
+msgstr "Jan Stolarek"
+
+#. Instead of a literal translation, add your email to the end of the list (separated by a comma).
+msgid ""
+"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
+"Your emails"
+msgstr "jwstolarek@gmail.com"
+
+#: tdmtheme.cpp:71
+msgid ""
+"Theming is not available due to enabled Secure Attention Key (SAK) support"
+msgstr ""
+"Motywy TDM są niedostępne z powodu włączonego wsparcia dla Secure Attention "
+"Key (SAK)"
+
+#: tdmtheme.cpp:76
+msgid "En&able TDM Themes"
+msgstr "&Włącz Motywy TDM"
+
+#: tdmtheme.cpp:80
+msgid "Theme"
+msgstr "Motyw"
+
+#: tdmtheme.cpp:81
+msgid "Author"
+msgstr "Autor"
+
+#: tdmtheme.cpp:85
+msgid ""
+"This is a list of installed themes.\n"
+"Click the one to be used."
+msgstr ""
+"Poniższa lista zawiera zainstalowane motywy.\n"
+"Wybierz motyw który ma zostać użyty."
+
+#: tdmtheme.cpp:93
+msgid "This is a screen shot of what TDM will look like."
+msgstr "Ten zrzut ekranu pokazuje jak wygląda wybrany motyw TDM."
+
+#: tdmtheme.cpp:100
+msgid "This contains information about the selected theme."
+msgstr "To pole zawiera informację o wybranym motywie."
+
+#: tdmtheme.cpp:104
+msgid "Install &new theme"
+msgstr "%Zainstaluj nowy motyw"
+
+#: tdmtheme.cpp:105
+msgid "This will install a theme into the theme directory."
+msgstr "Ten przycisk umożliwia instalację nowych motywów."
+
+#: tdmtheme.cpp:109
+msgid "&Remove theme"
+msgstr "&Usuń motyw"
+
+#: tdmtheme.cpp:110
+msgid "This will remove the selected theme."
+msgstr "Ten przycisk usunie wybrany motyw."
+
+#: tdmtheme.cpp:163
+msgid ""
+"I can't find the configuration file for the Login Manager, tdm. Check you "
+"have set up the Login Manager from the Control Center, and that you have "
+"permision to read and write the Login Manager's configuration file.\n"
+"\n"
+" You must set-up the Login Manager before you can use its themes."
+msgstr ""
+"Nie można znaleźć konfiguracji Menedżera Logowania tdm. Upewnij się że "
+"skonfigurowałeś Menedżera Logowania w Centrum Sterowania i że posiadasz "
+"uprawnienia do zapisu i odczytu plików konfiguracyjnych Menedżera "
+"Logowania.\n"
+"\n"
+"Musisz skonfigurować Menedżera Logowania zanim będziesz mógł zacząć używać "
+"jego motywów."
+
+#: tdmtheme.cpp:163
+msgid "Can't find Configuration File"
+msgstr "Nie można znaleźć pliku konfiguracyjnego"
+
+#: tdmtheme.cpp:274
+msgid "<qt><strong>Copyright:</strong> %1<br/></qt>"
+msgstr "<qt><strong>Prawa autorskie:</strong> %1<br/></qt>"
+
+#: tdmtheme.cpp:278
+msgid "<qt><strong>Description:</strong> %1</qt>"
+msgstr "<qt><strong>Opis:</strong> %1</qt>"
+
+#: tdmtheme.cpp:283 tdmtheme.cpp:287
+msgid "Screenshot not available"
+msgstr "Zrzut ekranu niedostępny"
+
+#: tdmtheme.cpp:285
+msgid "No theme selected."
+msgstr "Nie wybrano żadnego motywu."
+
+#: tdmtheme.cpp:293
+msgid "Drag or Type Theme URL"
+msgstr "Przeciągnij albo wpisz URL motywu"
+
+#: tdmtheme.cpp:304
+#, c-format
+msgid "Unable to find the TDM theme archive %1."
+msgstr "Nie można odnaleźć archiwum %1 z motywem TDM."
+
+#: tdmtheme.cpp:306
+msgid ""
+"Unable to download the TDM theme archive;\n"
+"please check that address %1 is correct."
+msgstr ""
+"Nie można pobrać archiwum motywu TDM.\n"
+"Upewnij się że adres %1 jest poprawny."
+
+#: tdmtheme.cpp:332
+msgid "The file is not a valid TDM theme archive."
+msgstr "Ten plik nie jest poprawnym archiwum motywu TDM."
+
+#: tdmtheme.cpp:335
+msgid "Installing TDM themes"
+msgstr "Instalowanie motywów TDM"
+
+#: tdmtheme.cpp:343
+msgid "<qt>Installing <strong>%1</strong> theme</qt>"
+msgstr "<qt>Instalowanie motywu <strong>%1</strong></qt>"
+
+#: tdmtheme.cpp:379
+msgid "Are you sure you want to remove this TDM theme?"
+msgstr "Czy na pewno chcesz usunąć ten motyw TDM?"
+
+#: tdmtheme.cpp:380
+msgid "Remove theme?"
+msgstr "Usunąć motyw?"